bouwen, een avontuur - BERT Uitgeverij

uitgeverij.bert.be

bouwen, een avontuur - BERT Uitgeverij

VOORWOORD

Voor u ligt de tweede editie van de Gentse Bouwgids. Wetten en reglementen wijzigen immers in de loop van de tijd: ze moeten de evolutie

van onze samenleving volgen en zo goed mogelijk inspelen op de hedendaags wensen en noden. Zo werd sinds de eerste editie de

gemeentelijke heffing op de eerste aanleg van trottoirs en opritten inmiddels afgeschaft: ze worden nu gratis aangelegd. Ook de veiligheidscoördinator

deed intussen zijn intrede op het bouwterrein.

Met deze tweede uitgave willen wij opnieuw een duidelijk en actueel antwoord bieden op tal van vragen van kandidaat-bouwers of -verbouwers.

De brochure vestigt verder de aandacht op aspecten van (ver)bouwen waarbij men niet altijd vooraf stilstaat. Zo kan de kunsthistorische

waarde van uw pand of zijn omgeving uw (ver)bouwplannen beïnvloeden. Al gedacht aan de mogelijkheden om milieubewust

en duurzaam te bouwen?

Als stadsbestuur willen we de enthousiaste bouwer of verbouwer en nieuwe bewoners van onze stad graag met raad en daad bijstaan.

Aarzel daarom niet om uw vragen aan onze deskundigen voor te leggen. Ze zijn graag bereid u tekst en toelichting te geven - ook vóór u

tot aankoop overgaat of aan de slag gaat - en ze zullen u langs de kortst mogelijk weg doorheen het kluwen van de regelgeving leiden. Op

die manier spaart u tijd en kosten.

Ten slotte houden wij eraan al wie (ver)bouwt en zo bijdraagt tot de verfraaiing en leefbaarheid van onze stad, langs deze weg te danken

voor hun initiatief, want samen bouwen we een fantastische stad, waarin het ook morgen nog aangenaam is om wonen. Ik wens u dan ook

van harte heel veel succes met uw (ver)bouwproject.

schepen van Stedenbouw en Mobiliteit

Karin Temmerman

INHOUDSOPGAVE

- De aankoop van een onroerend goed 7

- Tussenpersonen bij de aankoop 8

- De architect 9

- Duurzaam bouwen 10

- De aannemer 12

- De stedenbouwkundige inlichtingen 13

- De verkavelingsvergunning 15

- De stedenbouwkundige vergunning 16

- De procedure:

van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 22

- De milieuvergunning 25

- De aansluiting op de riolering of gracht 32

- Het uitzetten van de bouwlijn 34

- De inneming van de openbare weg 34

- Het bouwafval 34

- De aansluiting op nutsvoorzieningen 35

- De huisvuilinzameling 35

- Het Kadastraal Inkomen 38

- De onroerende voorheffing 39

- De heffingen 36

- De BTW-aangifte en eigen werk 37

- De hypothecaire lening 38

- De premies 39

- Varia 40

- Meer informatie over uw stad 42

More magazines by this user
Similar magazines