bouwen, een avontuur - BERT Uitgeverij

uitgeverij.bert.be

bouwen, een avontuur - BERT Uitgeverij

DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

De aankoop van een onroerend goed is een belangrijke beslissing. Voor u een terrein of woning koopt, neemt u beter een aantal voorzorgen,

om financiële of andere verrassingen te vermijden. Veel problemen achteraf vinden trouwens hun oorzaak in het feit dat een grond of een huis

wordt aangekocht waarmee men uiteindelijk niet mag doen wat men gehoopt had: een functie creëren op een bouwgrond die niet strookt met

het Bijzonder Plan van Aanleg; een stadswoning die men uiteindelijk niet mag slopen omdat ze een cultuurhistorische waarde heeft; kwaliteitseisen

op het vlak van verbouwingen of nieuwe stedelijke architectuur, en dergelijk meer… U voelt het: het is belangrijk zich vooraf voldoende in te

lichten, vaak zelfs door verschillende diensten, voor u van wal steekt.

De onderstaande vragen kunnen hierbij helpen.

de analyse van de bouwgrond

• Ligt de grond in een gebied dat volgens

het Gewestplan "woonzone" is?

• Ligt de grond in een gebied waarvoor een

goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg

bestaat en/of in een goedgekeurde verkaveling?

Zo ja, wat zijn de voorschriften?

• Is de vorm van het perceel geschikt voor

de op te trekken woning?

• Vertoont de grond belangrijke niveauverschillen?

• Hoe is de ondergrond? Bij onzekerheid

laat u het best een grondonderzoek uitvoeren.

• Is de grond geschikt voor een tuin?

• Zijn alle nutsvoorzieningen voorhanden?

• Win bij buren inlichtingen in over de

bodemgesteldheid, eventuele geluidshin

der, risico van wateroverlast ...

• Rust er een erfdienstbaarheid op de grond

(voetweg, waterlopen ...)?

• Paalt de grond aan een onbevaarbare

waterloop? Als dat zo is, vraag dan de

"Onderhoudsgids Onbevaarbare Waterlopen"

van de Stad Gent aan.

De analyse van

een bestaande woning

• Is de bestaande woning een wettelijk

beschermd monument of is zij gelegen in

een beschermd stads- of dorpsgezicht, of

in een beschermd landschap?

• Is de bestaande woning niet officieel

beschermd? Dan is zij misschien toch

merkwaardig uit kunsthistorisch of archeologisch

oogpunt, en dus wel het behouden

waard.

• Vertoont de woning belangrijke gebreken

(vochtige muren, thermische isolatie,

zettingsscheuren, enz)?

• Moet u belangrijke verbouwingswerken

uitvoeren om de woning aan uw eigen

wensen aan te passen?

• Bij de keuze van een stuk grond of bij de

aankoop van een bestaande woning is het

interessant om een architect te consulteren.

Hij zal eventuele "gebreken" kunnen

vaststellen die voor u verborgen blijven

(oriëntering, bodemgesteldheid, niveauverschillen,

scheuren, vocht,... hoe kan er

gerenoveerd en verbouwd worden? Hoe

kan er bijvoorbeeld een winkel ingebracht

worden? Komt deze woning voor sloop in

aanmerking? Wat is er bij nieuwbouw

mogelijk?

Meer informatie:

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning,

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

tel. (09)266 78 50 (enkel na afspraak)

Dienst Monumentenzorg en Architectuur,

Veldstraat 55, 9000 Gent, tel. (09)269 37 30

(enkel na afspraak).

Districten: in het dienstencentrum van uw

district, zie pag 21.

Het Stadsontwikkelingsbedrijf

Bent u kandidaat-koper (of -verkoper) van

een perceel grond of een woning, dan neemt

u het best ook even contact op met het

Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.

Dit stadsbedrijf voert een actief grond- en

pandenbeleid in de Stad Gent met het oog op

de stedelijke ontwikkeling.

Het tracht ook het aanbod van en de vraag

naar betaalbare woningen en gronden dichter

bij elkaar te brengen. Het Stadsontwikkelingsbedrijf

is eigenaar van diverse gronden en

woningen in Gent die op een geschikte

bestemming wachten. Er kan altijd een interessant

aanbod bij zijn voor u.

Meer informatie:

Stadsontwikkelingsbedrijf Gent,

Pensmarkt 2, 9000 Gent, tel. (09)269 62 00,

fax (09)233 44 05,

e-mail: stadsontwikkelingsbedrijf@gent.be.

Vanaf 1/10/2002 wordt het adres:

Sint Jacobsnieuwstraat 17, 9000 Gent

optie tot aankoop

Als de voorafgaande aspecten voldoen aan

uw verwachtingen, kunt u de verkoper vragen

een optie tot aankoop te ondertekenen. Dit is

een geschreven document waarmee de

verkoper "de heer en/of mevrouw ‘X’, aspirant-koper(s)

van het goed, voor de duur van

‘y’ een optie geeft tot aankoop van…"

De verkoper moet dit attest ondertekenen en

dateren. De optie brengt geen enkele verplichting

mee voor de aspirant-koper.

De verkoper daarentegen mag het goed niet

verkopen aan een derde persoon, en wel

gedurende de in de optie bepaalde termijn.

Met de ondertekening van deze optie wordt

de eerste etappe afgesloten.

Het is ook handig om in deze optie te laten

opnemen dat u wenst te kopen "onder

opschortende voorwaarde dat er geen bouwmisdrijf

wordt vastgesteld". Zo wint u tijd om

bij de gemeente of de notaris na te gaan of er

inderdaad geen bouwmisdrijf werd vastgesteld

op het onroerend goed dat u op het

oog hebt.

More magazines by this user
Similar magazines