Catalogus Uitgeverij Boom & SUN Voorjaar 2012

uitgeverijboom.nl

Catalogus Uitgeverij Boom & SUN Voorjaar 2012

Uitgelicht voorjaar 2012

De boeken op deze pagina zijn de speerpunten van de aanbieding.

Ze krijgen speciale aandacht via de media, door presentaties en promotionele acties.

filosofie filosofie taal

pagina 4-5 pagina 10-11 pagina 20-21

psychologie geschiedenis architectuur

De genoemde prijzen gelden voor 2012. Aan de informatie in deze catalogus zijn de grootst

mogelijke zorg en aandacht besteed. Alle prijzen, productgegevens, verschijningsdata en

andere informatie in deze catalogus zijn echter onder voorbehoud van wijzigingen.

pagina 22-23 pagina 38-39 pagina 50-51

Vormgeving: Bart van den Tooren

Illustratie pagina 49: © Peter van Straaten


Inhoud voorjaar 2012

filosofie

B. Spinoza Ethica 4,5

I. Kant Prolegomena 7

M. Slors Dat had je gedacht! 8

K. Benammar Reframing 9

L. Heuts, H. de Regt De filosofie twittercanon 10,11

L. Wittgenstein Over kleur 13

G. W.F. Hegel Over de esthetiek 13

J.-P. Sartre Reflecties op het joodse vraagstuk 14

J. Kessels Spelen met betekenis 15

T. Mertens Mens & mensenrechten 16

M. Terpstra Onenigheid en gemeenschap 17

M. Huijer, F. Meester Goudmijn van het denken 18

T. Jansen, G. van den Brink,

R. Kneyber (red.) Gezagsdragers 19

taal

J. Renkema Schrijfwijzer 20,21

Psychologie

J. de Bloom De kunst van het vakantievieren 22,23

E. van den Brink, F. Koster Compassievol leven 24

E. Alisic Kinderen ondersteunen na trauma 25

R. de Groot Kinderen met leerproblemen 26

B. van Heycop ten Ham Ik voel me zo lelijk 28

H. Hermans Ik ga voor jou! 29

J. Bernard, D. van Waegeningh Over de rooie 30

M. Hulsbergen Emoties, wat doe je ermee? 31

E. van Meekeren Help, het wordt me te veel 32

L. Groen Wat een bende! 33

A. Kerkhof, B. van Spijker Piekeren over zelfdoding 34

M. Appelo Samenwerken bij kanker 35

R. Kessels, P. Eling, R. Ponds,

J. Spikman, M. van Zandvoort (red.) Klinische neuropsychologie 36

Geschiedenis

P. Lucardie, G. Voerman Populisme in de polder 37

B. de Graaff Op weg naar Armageddon 38,39

E.-J. Zürcher, B. van der Zwan,

L. Sprangers (red.)

I. van der Vlis, Turkije Nederland 400 40

H. van der Sloot Cornelis Haga 41

B. van der Boom ‘We weten niets van hun lot’ 42,43

H. Amersfoort, P. Kamphuis Mei 1940 44

T. Pollmann Mussert & Co 45

F. Hoekstra De Dienst 46

A. ten Cate, M. van der Vorm Callsign Nassau 47

I. van der Vlis Militairen op de Veluwe 48

architectuur

B. Laan, E. Koldeweij,

C. P. Krabbe (red.) Wonen in een monumentaal huis 50,51

R. van Maanen De kleur van de stad 52,53

A. van Doorn Management voor duurzame architectuur 54

A. van den Dobbelsteen, K. Huijbers,

V. Yanovshtchinsky Duurzaamheid en klimaatbeheersing 55

L. Bijlsma, I. Nio, A. Reijndorp Atlas van de nieuwe steden 56

R. Keeton/INTI Rising in the East 57

K. Shannon, B. De Meulder (red.) Water Urbanisms II 58

M. de Vries Brilliant on the Skyline 59


4

Citaat uit de Ethica

“Alles wat voortreffelijk is,

is even moeilijk als zeldzaam.”

Baruch Spinoza

Ethica

4

filosofie

De Ethica is een bijzonder boek omdat het op

een fundamentele manier de studie van de mens

centraal stelt. Daarin brengt het een veelheid aan

onderzoeksmethoden en kennisgebieden bij elkaar:

ethiek, antropologie, biologie, kentheorie, theologie en

wiskunde. Spinoza legt een blijmoedig vertrouwen in

de redelijkheid en de morele vermogens van de mens

aan de dag. Maar tegelijkertijd toont hij een fijnmazig

inzicht in de ingewikkelde onvoorspelbaarheid van

ons gevoelsleven en in de spirituele kanten van ons

bestaan. Het boek heeft een zeer grote invloed gehad

op filosofie, wetenschap en literatuur: van Leibniz via

Voltaire, Goethe en Gorter tot Jonathan Israel in onze

tijd. Toch is de Ethica lange tijd een controversieel

geschrift gebleven; het werd in de zeventiende eeuw

zelfs verboden. Spinoza werd door velen verwelkomd

als voorvechter van de democratie en ‘boodschapper

van de mondige mensheid’, anderen verafschuwden

hem als atheïstisch provocateur.

Revolutionair in de Gouden Eeuw en in onze tijd

nog steeds van een verbluffende zeggingskracht, is

Spinoza’s Ethica een van de pijlers van de Verlichting

en het ‘boek der boeken’ van de moderne filosofie.

In de Bibliotheek van het Vaticaan deed de Nederlandse

filosoof en historicus Leen Spruit eind 2010 een

spectaculaire ontdekking: hij vond het verloren

gewaande handschrift van Spinoza’s Ethica. Op basis van

dit manuscript verschijnt het ‘boek der boeken’ van de

moderne filosofie nu in een nieuwe vertaling.

Spinoza voltooide de Ethica twee jaar voor zijn dood, in

1675. Om problemen met het kerkelijk gezag te voorkomen

besloot hij het werk pas na zijn dood uit te laten geven. Begin

1678 verscheen het in druk, geredigeerd door Spinoza’s

vrienden. Het oorspronkelijke handschrift werd na uitgave

weggegooid, maar een vriend kopieerde het woord voor

woord. Tot nu toe nam men aan dat deze kopie ook verloren

was gegaan. Eind 2010 vond Leen Spruit het overgeschreven

handschrift echter terug in het archief van de roomskatholieke

Inquisitie. Omdat de tekst op een aantal kleine

maar belangwekkende punten afwijkt van de Ethica zoals

wij die tot dusver kenden, bezorgde Leen Spruit in augustus

2011 samen met zijn collega Pina Totaro voor Uitgeverij Brill

een integrale editie van het manuscript in het Latijn. Een

Nederlandstalige publiekseditie verschijnt in samenwerking

met Brill in het voorjaar van 2012 bij Uitgeverij Boom.

oorspronkelijk Ethica ordine geometrico

Op basis

van nieuw

ontdekt

manuscript

5

Filosofie

demonstrata (origineel manuscript 1675)

vertaling Corinna Vermeulen

annotaties en inleiding Leen Spruit

omslag René van der Vooren

gebonden met leeslinten

17 x 24 cm, 252 pp

isbn 978 94 6105 753 2

nur 730

€ 39,50

Promotie

• Presentatie bij verschijnen

• POS-materiaal beschikbaar

• Veel aandacht in de media

a-titel

juni


6

Reeks Grote Klassieken

Immanuel Kant

Prolegomena

Reeks

Grote Klassieken

6

Filosofie

In het najaar van 2005 verschenen bij Uitgeverij Boom de eerste delen in de

reeks Grote Klassieken. Inmiddels telt deze prachtige bibliotheek op het gebied

van de filosofie, letteren en geesteswetenschappen zeventien titels.

Kenmerkend voor alle delen is de uitstekende vertaling van een compleet werk,

aangevuld met goede annotaties en veelal voorzien van een verhelderend nawoord.

De keuze voor de titels die in aanmerking komen voor uitgave in de reeks Grote Klassieken

vindt met grote zorgvuldigheid plaats.

In 1783 publiceert Kant de Prolegomena tot elke

toekomstige metafysica die als wetenschap zal kunnen

optreden. In dit boek zet hij de hoofdgedachten uit zijn

Kritiek van de zuivere rede nog eens kort uiteen.

Dit boek is echter meer dan alleen een verkorte

weergave van de eerste Kritiek. Het is ook een uitleg en

een verduidelijking van dat moeilijke werk, waarbij Kant

gebruikmaakt van een andere, eenvoudiger methodiek. En

bovendien is het een apologie: de meester verdedigt de

Kritiek tegen aanvallen van tegenstanders. Nog altijd vormt

dit boek een superieure inleiding tot Kants hoofdwerk. Het

is een van Kants helderste en meest gelezen boeken en we

vinden het dan ook heel dikwijls terug op het lijstje verplichte

literatuur voor filosofiestudenten.

7

filosofie

Eerder verschenen in de reeks Grote Klassieken

• Arendt – De menselijke conditie

• Benjamin – Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

• Deleuze – Verschil en herhaling

• Elias – Het civilicatieproces

• Erasmus – Lof der Zotheid

• Foucault – De woorden en de dingen

• Foucault – Geboorte van de kliniek

• Goethe – Italiaanse reis

• Heidegger – Het beginsel van grond

• Horkheimer en Adorno – Dialectiek van de Verlichting

• Kant – De religie binnen de grenzen van de rede

• Kant – Fundering voor de metafysica van de zeden

• Kierkegaard – Of/Of

• Merleau-Ponty – Fenomenologie van de waarneming

• Nietzsche – Aldus sprak Zarathoestra

• Pascal – Gedachten

• Scheler – Het ressentiment in de moraal

• Seneca – Dialogen

• Wittgenstein – Filosofische onderzoekingen

Dit boek verscheen in 1999 voor het eerst in Nederlandse

vertaling bij Uitgeverij Boom en heeft inmiddels de status

van een klassiek werk. Het hoort daarom bij uitstek thuis in

de reeks Grote Klassieken.

inleiding, vertaling en annotaties

Jabik Veenbaas en Willem Visser

omslag Leo de Bruin†/Peter Tychon

gebonden

14 x 22,7 cm

176 pp

isbn 978 94 6105 725 9

nur 730

€ 27,50

w-titel

februari


8

Marc Slors

Dat had je gedacht!

Karim Benammar

Reframing

Hersenen, bewustzijn en vrije wil in

filosofisch perspectief

The art of thinking differently

filosofie

Hebben de hersenwetenschappen het failliet van de

vrije wil nu wel of niet aangetoond? In de lawine aan

recent verschenen brein- en hersenboeken blijft die

vraag opvallend onbeantwoord. Tijd dus voor een goed

leesbaar en gedegen boek over deze cruciale kwestie.

Dat had je gedacht! plaatst vraagtekens bij het idee dat

er een wetenschappelijk antwoord is op een filosofische

vraag die eeuwenoud is. De hersenwetenschap maakt

heel goed duidelijk dat de mens in werkelijkheid anders

functioneert dan hij denkt. Maar daarbij toont ze niet aan

dat wij in een permanente illusie leven. Integendeel: het

mensbeeld dat de hersenwetenschap ons voorschotelt

sluit in feite naadloos aan bij onze dagelijkse ervaring. In

een goed lopend betoog en met tal van verduidelijkende

voorbeelden levert Marc Slors een bijdrage aan het

nationale breindebat van het afgelopen jaar. Zijn stelling:

hersenwetenschap verandert onze kijk op de rol van

bewustzijn, maar zegt zo goed als niets over de vrije wil.

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En: kan

het ook radicaal anders? Deze twee vragen staan aan

de basis van een filosofische exploratie van creatieve

ideeën en een praktisch stappenplan dat iedereen zelf

kan inzetten om anders te leven.

In Reframing laat Benammar zich inspireren door aanpakken

die met goed gevolg alles op zijn kop zetten: van een

hoogspringer die een zonderlinge sprong ontwikkelt en

een fabriekseigenaar die werknemers aanmoedigt een

eigen bedrijf te beginnen, tot filosofen als Descartes,

Nietzsche, Thomas Kuhn en Michel Serres. In navolging

van dezen en anderen leert Benammar denkkaders te

analyseren en los te laten en een nieuwe kijkwijze te

omarmen. Deze techniek van herkaderen past hij toe op

grote vraagstukken als schaarste en overvloed, werk en

gezondheid, op organisatievraagstukken en business cases,

maar ook op alledaagse frustraties als files en mobiel bellen

in het openbaar vervoer.

9

filosofie

omslag Bart van den Tooren

paperback

14 x 22 cm

240 pp

isbn 978 94 6105 778 5

nur 730

€ 18,90

a-titel

Dat had je gedacht! is een voortreffelijk inleidend boek,

geschikt voor een algemeen publiek met belangstelling

voor filosofie en wetenschap. In het bijzonder voor

psychologen, journalisten, filosofen, studenten en

neurologen. Prikkelend, analytisch, overzichtelijk en uiterst

leerzaam.

Over de auteur

Prof.dr. Marc Slors (1966) is hoogleraar cognitiefilosofie

aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde

internationaal artikelen en boeken op het gebied

van persoonlijke identiteit, sociale cognitie, mentale

veroorzaking en vrije wil. Slors doceert aan studenten

in de opleidingen filosofie, psychologie en cognitieve

neurowetenschap.

Na het lezen van dit boek, dat in het Engels zal verschijnen,

kunnen we de wereld en ons eigen leven vanuit andere

kaders bezien.

Over de auteur

Karim Benammar (1966) is filosoof en trainer denktechnieken

voor organisaties. Hij studeerde filosofie in Engeland, de

VS en Japan, was docent aan de Universiteit van Kobe en

lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is auteur van

Overvloed (2005) en coauteur van Reflectietools (2006).

www.karimbenammar.com

omslag Bas Smidt

Engelstalig

paperback

17 x 24 cm

180 pp

isbn 978 94 6105 775 4

nur 730

€ 24,50

a-titel

april

juni


Presentatie

tijdens de

Nacht van

de filosofie

Leon Heuts en Herman de Regt

De filosofie twittercanon

10

filosofie

Het vluchtigste gecombineerd met het diepzinnigste, het nieuwe met het oude. Dat

had Leon Heuts voor ogen toen hij zich voornam, beginnende bij Plato, de kern van het

denken van de grootste filosofen te vatten in de 140 tekens van één enkele tweet.

Heuts’ filosofisch twitteren werd algauw opgepakt in de media. Samen met Herman de Regt

deed hij zijn canon ook op de achterpagina van NRC Handelsblad verschijnen. Hier werd een

kleine uitbreiding tot maximaal 200 woorden per tweet toegestaan, vooral om uit te leggen

waarom de filosoof nog altijd actueel is. In samenwerking met Veen Magazines brengt

Uitgeverij Boom deze en nieuwe tweets nu samen in een boek. De filosofie twittercanon

biedt een overzicht van het experiment en daagt uit om mee te doen – ook online.

11

filosofie

In De filosofie twittercanon worden denkers uitgebeend tot de essentie, zodat dit boek de

snelste inleiding tot de filosofie is die ooit is geschreven. Maar bovenal zoekt het de grenzen

op van zowel twitter als filosofie; sommigen zien het daarom als een verkwanseling van de

filosofie, hoewel het ook is getypeerd als een vorm van haiku.

Over de auteurs

Herman de Regt is filosoof aan Tilburg University. Hij werkte aan de University of Cambridge

(UK) en aan Princeton University (VS). Met Hans Dooremalen schreef hij het populaire Wat

een onzin!, over wetenschap en het paranormale, en met Maurice Schouten Stof tot denken

over het probleem van bewustzijn.

Leon Heuts is journalist, filosoof en redacteur van Filosofie Magazine.

isbn 978 94 6105 737 2

nur 730

€ 14,95

a-titel

april

paperback

14 x 23 cm

168 pp

omslag Garage

Promotie

• In samenwerking met Veen Magazines

• Online uitbreiding van de Canon

• Twitterwedstrijd waarvan de winnaar bekendgemaakt wordt tijdens de

Nacht van de filosofie

• POS-materiaal beschikbaar


Reeks Kleine Klassieken

Ludwig Wittgenstein

Over kleur

Reeks

Kleine Klassieken

12

Filosofie

Uitgeverij Boom zet haar succesvolle reeks Kleine Klassieken voort. In deze

reeks verschenen eerder zestien kernachtige teksten van de grootste denkers.

Formaat en prijs van de boeken zijn klein, de erin vervatte inhoud en de

vormgeving zijn dit allerminst.

In de nalatenschap van Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

vond men een bundel opmerkingen over de kleuren. Met

vele voorbeelden verheldert Over kleur de logica van onze

kleurbegrippen. Niets lijkt zo vanzelfsprekend als kleur,

maar Wittgenstein toont vooral de begrensdheid van de

taal waarmee wij over dit fenomeen spreken.

13

13

filosofie

vertaling en annotatie Paul Wijdeveld,

omslag René van der Vooren, pocket, omslag met preeg,

11 x 18 cm, 104 pp

isbn 978 94 6105 719 8, nur 730, € 9,90, a-titel, februari

De reeks Kleine Klassieken verzamelt korte, toegankelijke teksten van de grootste

filosofen rondom uitgesproken thema’s. De boeken zijn prachtig vormgegeven door

René van der Vooren, die in zijn ontwerp een aansprekend verband weet te creëren

tussen de tijd van schrijven en de wereld van nu.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Over de esthetiek

Dit voorjaar verschijnen twee nieuwe titels in deze reeks.

Eerder verschenen in de reeks Kleine Klassieken

• Bergson – Lachen

• Locke – Leidraad voor het verstand

• Berlin – Twee opvattingen van vrijheid

• Lucianus – De tragiek van de goden

• Epictetus – Zakboekje

• Sartre – Magie en emotie

• Gadamer – Het schone

• Schopenhauer – De kunst om gelukkig te zijn

• Heidegger – De oorsprong van het kunstwerk • Schopenhauer – De kunst van het gelijk krijgen

• Kierkegaard – Ironie

• Seneca – Gelukkig leven

• Montaigne – Over vriendschap

• Vattimo – Ik geloof dat ik geloof

• Nietzsche – Waarheid en leugen

• Žižek – Intolerantie

Over de esthetiek bevat de kunstfilosofie van Georg

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) in een notendop.

Esthetica is bij Hegel niet enkel een verzameling

subjectieve bevindingen, maar iets waar op

systematische wijze over kan worden nagedacht.

Uiteindelijk is het de filosofie die de waarheid van de

kunst ondubbelzinnig kan uitdrukken.

vertaling Tjark Kruiger, omslag René van der Vooren,

pocket, omslag met preeg, 11 x 18 cm, 104 pp

isbn 978 94 6105 714 3, nur 730, € 9,90, a-titel, februari


Jean-Paul Sartre

Reflecties op het

joodse vraagstuk

Jos Kessels

Spelen met betekenis

De kunst van het filosofische gesprek

Inclusief

gratis

e-book

14

filosofie

oorspronkelijk Réflexions sur la

question juive (1946)

vertaling Jeanne Holierhoek

omslag Doc Visser

paperback

12,5 x 20 cm

200 pp

isbn 978 94 6105 774 7

nur 730

Sartres manifest tegen het antisemitisme spant een boog

tussen 1946 en onze tijd, waarin zijn visie op rassenhaat

en xenofobie nog steeds actueel is. Een aangrijpend en

belangrijk boek voor ieder die in de 21ste eeuw beseft

hoe dicht vrijheid en onvrijheid bij elkaar staan.

Sartre maakte in het naoorlogse Frankrijk een heftig

debat los toen hij een jaar na het einde van de holocaust

Reflecties op het joodse vraagstuk publiceerde. In scherpe

bewoordingen laat hij zien hoe racisme van alle tijden is

en een brede betekenis heeft: het gaat niet alleen om de

haat jegens een of ander ras, maar die haat kan elke groep

treffen die zich in sociale, culturele, religieuze of etnische

zin onderscheidt. Het boek gaat dan ook niet alleen over de

joden. Zodra men zich onzeker voelt over het eigen leven,

zoekt men een schuldige ‘ander’. De haat is de keerzijde van

de wens om gelukkig en volmaakt te zijn. Daarom toont

racisme niet zozeer hoe we tegen de ander aankijken, maar

vooral hoe we onszelf zien: we beschouwen onszelf als een

vaste, onbeweeglijke identiteit en hebben de ‘slechte’ ander

nodig om deze identiteit te bevestigen.

Over de auteur

Jean-Paul Sartre is een van de bekendste denkers van onze

tijd. Hij was de voornaamste vertegenwoordiger van het

Franse existentialisme, dat na de Tweede Wereldoorlog

lange tijd het intellectuele debat in en buiten Frankrijk

domineerde. Bij Uitgeverij Boom verscheen van hem in de

reeks Kleine Klassieken: Magie en emotie (2009).

De mooiste gesprekken zijn filosofische gesprekken. Zij

komen voort uit verwondering en roepen verwondering

op. Ze verbinden mensen in een onderzoek van zichzelf

en de wereld.

In Spelen met betekenis laat Jos Kessels de lezer op originele

wijze kennismaken met de rijkdom van het filosofische

gesprek en leert hij de lezer zelf zo’n gesprek te voeren.

Kessels introduceert hiertoe het zogeheten kralenspel,

dat in navolging van Plato’s Ideeënleer vier niveaus van

onderzoek doorloopt: waarneming, mening, redenering en

inzicht. Zo biedt het spel een verrassende methodiek om

kwesties en ervaringen in kaart te brengen en de weg te

vinden naar het ‘ware’ idee.

Spelen met betekenis is een prachtig boek voor iedereen die

belangstelling heeft voor de klassieke vraag naar ‘de idee’

achter onze veelheid aan ervaringen.

Over de auteur

Jos Kessels studeerde rechten en filosofie en werkte als

musicus, journalist en filosofiedocent. In 1999 richtte

hij samen met Erik Boers Het Nieuwe Trivium op, een

scholingsinstituut dat klassieke filosofische disciplines

toepast in de moderne praktijk van management en

organisatie. In 2010 trok hij zich daaruit terug om meer tijd

te vinden voor onderzoek en schrijven. Kessels publiceerde

vanaf 1989 verschillende boeken bij Boom.

Doelgroep

Het boek is geschikt voor zowel studenten als

beroepsfilosofen, maar ook voor trainers, cursusleiders,

managers en psychologen.

omslag Bas Smidt

paperback met flappen

17 x 24 cm

172 pp

isbn 978 94 6105 736 5

nur 730

15

filosofie

€ 19,90

€ 32,50

a-titel

w-titel

juni

juni


Thomas Mertens

Mens &

mensenrechten

Marin Terpstra

Onenigheid en

gemeenschap

Basisboek rechtsfilosofie

Basisboek politieke filosofie

16

filosofie

omslag René van der Vooren

Mens & mensenrechten biedt een unieke inleiding in de

rechtsfilosofie. In een heldere stijl bespreekt Thomas

Mertens aan de hand van de Universele Verklaring van

de Rechten van de Mens de voornaamste vraagstukken,

stromingen en denkers binnen deze rijke wijsgerige

traditie.

Mertens gaat in op de historische en filosofische

achtergronden van de Verklaring en bespreekt de

belangrijkste juridische kwesties die hier spelen. Aan de

orde komen onder andere het verschil tussen positieve en

negatieve vrijheid en de menselijke rechten en plichten.

Naast toegankelijke analyses van deze kwesties bevat

het boek omvangrijke tekstfragmenten uit de canon van

de rechtsfilosofie en uitgebreide registers. Het boek is bij

uitstek geschikt voor studenten in het hbo en wo.

Over de auteur

Thomas Mertens (1955) is hoogleraar rechtsfilosofie

aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar

mensenrechten en mensenplichten aan de Universiteit

Leiden.

Politiek ontstaat op het moment dat de mens tracht een

gemeenschap te vormen ondanks de onenigheid met

zijn medemens. Dat is de basisstelling van dit nieuwe

deel in de succesvolle serie Basisboeken filosofie.

Steeds zien we dit probleem terugkeren in nieuwe

historische gedaanten. Van het Griekse denken over de

polis tot de moderne politiek van de mensenrechten. Van

het zestiende-eeuwse denken over soevereiniteit tot de

regulering van de spanning tussen staat en economie.

In een historisch en een systematisch deel kan de lezer zich

een uitputtend beeld vormen van de voornaamste denkers

en thema’s in de politieke filosofie. Ook komt het perspectief

van deze discipline op de belangrijkste hedendaagse

politieke problemen uitgebreid aan bod. Onenigheid en

gemeenschap is toegankelijk geschreven en voorzien van

een uitgebreid register en vele verwijzingen. Het is daardoor

zowel geschikt voor studenten filosofie en politicologie als

voor het algemene in politiek geïnteresseerde publiek.

Over de auteur

Marin Terpstra (1954) is docent sociale en politieke

wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij

Uitgeverij Boom/SUN verschenen eerder van zijn hand

Maakbaarheid en normativiteit (1997), Omstreden besluiten

(2002) en Democratie als cultus (2011).

omslag René van der Vooren

17

filosofie

paperback met flappen

paperback met flappen

17 x 22 cm

17 x 22 cm

350 pp

320 pp

isbn 978 94 6105 347 3

isbn 978 94 6105 260 5

nur 730

nur 730

€ 34,50

€ 29,50

s-titel

s-titel

mei

maart


Marli Huijer en Frank Meester

Goudmijn

van het denken

Thijs Jansen, Gabriel van den Brink en René Kneyber (red.)

Gezagsdragers

De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers

Filosofie in de beroepspraktijk

18

filosofie

Presentatie

tijdens de

Nacht van

de filosofie

omslag Garage

paperback met flappen

17 x 22 cm

300 pp

isbn 978 94 6105 783 9

nur 730

€ 26,90

a-titel

maart

Wat heeft John Stuart Mill ons te zeggen over de

wekelijkse afdelingsvergadering? Kunnen we van Michel

Foucault tips verwachten over de omgang met machtsverhoudingen

op de werkvloer? En zou Charles Darwin ons

kunnen leren wat het begrip ‘duurzaamheid’ betekent?

Goudmijn van het denken plaatst de filosofie midden in de

dagelijkse beroepspraktijk. Marli Huijer en Frank Meester

poetsten eeuwenoude en recentere goudklompjes van het

denken zorgvuldig op, zodat ze opnieuw schitteren en hun

licht kunnen werpen op hedendaagse beroepspraktijken.

Ze selecteerden een twintigtal relevante fragmenten uit de

rijke geschiedenis van de filosofie. Bij elke tekst schreven ze

een heldere inleiding, die de oorspronkelijke tekst verbindt

met thema’s uit de beroepspraktijk. Vragen in de tekst

stimuleren de lezer om de filosoof van binnenuit te leren

kennen. Zo ontstaat een methode waarin close-reading,

discussies over de beroepspraktijk en inleidingen over

werk en leven van grote denkers samengaan. Verwijzingen

naar films, boeken en websites bieden docenten en

studenten de mogelijkheid de onderwerpen op andere

dan gebruikelijke manieren te benaderen.

Over de auteurs

Marli Huijer, filosoof en arts, is bijzonder hoogleraar

filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector

filosofie en beroepspraktijk aan De Haagse Hogeschool. Zij

is publicist en auteur van onder meer Opnieuw beginnen

– Metamorfosen in het bestaan (2009; met Reinjan Mulder,

genomineerd voor de Socrates Wisselbeker 2010) en Ritme.

Op zoek naar een terugkerende tijd (2011).

Frank Meester is assistent-lector filosofie en beroepspraktijk

aan De Haagse Hogeschool. Verder is hij actief als schrijver

en publicist. Van zijn hand verscheen onder andere het

boek Zie mij. Filosofie van de ijdelheid (2010; genomineerd

voor de shortlist van de Socrates Wisselbeker 2011).

Samen met zijn broer Maarten schreef hij onder de naam

Gebroeders Meester Meesters in de filosofie (2005) en

Meesters in religie (2006).

Politieagenten, verpleegkundigen, leraren en

conducteurs hebben het in hun dagelijks optreden vaak

moeilijk. Vroeger was gezag inherent aan de rol die zij

vervulden. Dat is echter niet meer vanzelfsprekend. Hoe

de publieke zaak nu nog te verdedigen?

Hedendaagse gezagsdragers zien zich gesteld voor een

tegenstrijdige ontwikkeling: terwijl hun gezag steeds

minder vanzelf spreekt, lijkt gezagvol optreden meer dan

ooit van hen verwacht te worden. Dat dingen mislopen of

dat mensen zich niet aanpassen kan de samenleving slecht

verdragen. En het zijn altijd de ‘professionals’ die daar iets

aan moeten doen.

Deze discrepantie moet nodig aan de orde worden gesteld.

Gezagsdragers neemt hier het initiatief en komt bovendien

met beleidsmatige oplossingen. Want de publieke zaak

heeft gezagsdragers nodig die een verhaal hebben, in dat

verhaal geloven en daarvoor staan.

Gezagsdragers is het vierde boek in de reeks over

beroepseer. Eerder verschenen Beroepszeer (2005, inmiddels

4 drukken), Beroepstrots (2009, 2e druk 2010) en Sturen op

vertrouwen (2010, 2e druk in voorbereiding).

Over de redacteuren

Gabriël van den Brink is hoogleraar maatschappelijke

bestuurskunde aan de Tilburg University, docent aan de

Politieacademie en auteur van meerdere boeken in de reeks

over beroepseer.

Thijs Jansen is oprichter en bestuurslid van de Stichting

Beroepseer, bekend van het boek Beroepszeer (Uitgeverij

Boom, 2005, 4e druk).

René Kneyber is docent wiskunde in Nieuwegein en

oprichter van trainingsbureau Handelingsbrutaal. Zijn meest

recente boek is Orde houden in het voortgezet onderwijs

(2011).

omslag René van der Vooren

paperback

17 x 24 cm

350 pp

isbn 978 94 6105 414 2

nur 801

€ 24,50

a-titel

maart

19

filosofie


Jan Renkema

Schrijfwijzer

20

taal

De taal verandert, en de Schrijfwijzer verandert mee. Daarom verschijnt nu een volledig

herziene editie van het handboek voor iedereen die wel eens schrijft, van e-mails en

rapporten tot complete boeken.

In 1979 verscheen de Schrijfwijzer voor het eerst. Het boek werd direct een bestseller en is

dat gebleven. Er zijn maar liefst 450.000 exemplaren verkocht. Eindelijk een handboek dat

antwoord geeft op vragen waarmee iedereen worstelt, omdat gewone taalboeken het laten

afweten. Het Nederlands is immers meer dan een verzameling grammaticaregels. Hoe schrijf ik

zó dat de lezer niet afhaakt? Wat is de functie van de puntkomma? Hoe schrijf ik overzichtelijke

zinnen? En natuurlijk ook 1001 taalkwesties, zoals hen-hun, e-mailetiquette, de tussen-n,

enzovoort. Helder, eenvoudig en ondubbelzinnig: dit boek geldt tot de dag van vandaag als

het kompas voor schrijvend Nederland en Vlaanderen.

21

taal

In deze vijfde editie krijgen de nieuwste taalkwesties een plaats, zijn de voorbeelden

gemoderniseerd, is er nadrukkelijk ruimte voor het digitale schrijfproces en is er meer

aandacht voor stijlverschillen. Alles is gevat in een handzaam boekwerk met toegang tot een

gloednieuwe website, met veel extra onderdelen: een ‘videokennismaking’, de taalvragentop

33, het verwarwoordenboek (bloot-naakt, plaats-plek, vleien-vlijen, enzovoort), tekstanalyses

en 101 stijloefeningen met uitgebreide toelichting op de antwoorden.

Over de auteur

Jan Renkema is hoogleraar tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg. Hij schreef diverse

boeken, onder meer Onder woorden: gesprekken over stilte, Taal mag geen belasting zijn en Geef

de spelling wat speling.

isbn 978 94 6105 696 2

nur 624

€ 34,50

w-titel

mei

gebonden incl. website

15 x 24,5 cm

380 pp

omslag René van der Vooren

• 450.000 exemplaren verkocht

• Het meest gezaghebbende taaladviesboek

• Vijfde herziene editie


Jessica de Bloom

De kunst van het vakantievieren

Psychologische tips om het beste uit je vakantie te halen

22

psychologie

We vinden vakantie belangrijk en broodnodig om ons gelukkig te voelen, gezond te

blijven en productief te zijn op het werk. Maar in hoeverre hebben we vakantie nu echt

nodig? En wat doet vakantie precies met ons? Hoe lang hebben we profijt van een

vakantie? En wat kunnen we doen om het vakantiegevoel langer vast te houden?

Dit boek geeft antwoord op deze vragen. Het doel is de voorpret van de vakantie te

vergroten, het vakantiegevoel te versterken en vakantiestress tegen te gaan, en tot slot de

positieve vakantie-effecten langer vast te houden. Naast vele praktische en psychologische

tips biedt dit boek allerlei leuke en interessante wetenswaardigheden rond vakantie, die het

tot een boeiende reisbegeleider maken.

23 psychologie

Bij dit boek verschijnt een unieke app voor smartphones (voor alle platforms). Met deze app

krijgen vakantiegangers praktische tips en interessante weetjes voor de periode vóór, tijdens

en na hun vakantie.

Doelgroep

Vakantiegangers die een vakantie eens vanuit een psychologisch perspectief willen bekijken

om net wat meer uit hun vakantie te halen, zullen veel plezier aan dit boek beleven.

Maar het is ook bedoeld voor professionals uit de reisbranche, die hun klanten praktische

handvatten voor een optimale vakantie willen aanreiken.

Over de auteur

Arbeids- en organisatiepsycholoog Jessica de Bloom (1983) heeft als onderzoeker en docent

aan de Radboud Universiteit Nijmegen gewerkt. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar

de effecten van vakantie op de gezondheid en het welbevinden van werkenden. In De kunst

van het vakantievieren heeft zij de wetenschappelijke inzichten uit haar onderzoek vertaald

naar praktische tips om meer voordeel te halen uit een vakantieperiode.

isbn 978 94 6105 556 9

nur 770

€ 16,95

a-titel

juni

paperback

14 x 23 cm

224 pp

omslag Bas Smidt

Promotie

• Uitgebreide pr-campagne

• Aandacht in diverse nieuwsbrieven

• Online acties


Erik van den Brink en Frits Koster

Compassievol leven

Van mindfulness tot heartfulness

Eva Alisic

Kinderen

ondersteunen

na trauma

24

psychologie

omslag Marry van Baar

paperback met oefen-cd

17 x 24 cm

228 pp

isbn 978 94 6105 729 7

nur 770

€ 24,50

a-titel

april

In aanleg beschikt ieder mens over compassie of

mededogen. Maar niet altijd heeft dit vermogen

voldoende de kans gekregen om tot ontwikkeling

te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan

gedaan worden.

Compassievol leven is een oefenboek. Het eerste,

algemene deel geeft een theoretische uitleg. Het tweede,

uitgebreidere deel bevat een trainingsprogramma in

acht stappen. Het programma is gebaseerd op een

wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van

compassie en is geïnspireerd op het werk van onder

anderen Paul Gilbert, Christopher Germer en Kristin Neff.

Met behulp van de compassietraining verrijk en verdiep

je je leven met meer mildheid en aandacht, naar jezelf en

naar anderen toe.

Doelgroep

Dit boek is geschreven voor iedereen die lijdt aan

psychische of lichamelijke klachten die verband houden

met een hoge mate van zelfkritiek, schaamte- en

schuldgevoelens, ongelijkwaardigheid in relaties en/of

een laag gevoel van eigenwaarde. Daarnaast kunnen de

oefeningen ook waardevol zijn om deze problemen te

voorkomen.

Over de auteurs

Erik van den Brink is psychiater/psychotherapeut en

mindfulnesstrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie

(CIP) van Lentis, Groningen. Hij geeft onderwijs in

oplossingsgerichte en mindfulness- en acceptatiegerichte

methoden.

Frits Koster verbleef zes jaar als boeddhistisch

monnik in Zuidoost-Azië. Sinds 1988 begeleidt hij

meditatieactiviteiten en werkt hij als mindfulnesstrainer

in de ggz. Daarnaast is hij verbonden aan diverse

opleidingen voor mindfulnesstrainer.

Hoe reageert een kind op een schokkende gebeurtenis

zoals een ernstig ongeluk, de plotselinge dood van een

broertje of zusje, of geweld? Wat kunnen volwassenen in

de naaste omgeving doen om een kind te helpen bij het

verwerken van deze ervaring? Wanneer is professionele

hulp nodig? Het zijn vragen waar ouders, leerkrachten

en andere betrokkenen regelmatig tegenaan lopen.

Dit boek geeft informatie over het ondersteunen van

kinderen die een schokkende gebeurtenis hebben

meegemaakt. Het is gebaseerd op nationale en

internationale onderzoeksresultaten, vertaald naar de

praktijk van alledag. Hoewel het boek primair voor ouders

en leerkrachten geschreven is, is het ook informatief voor

huisartsen, jeugdhulpverleners en andere professionals.

De tekst is geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, tips en

eenvoudige handvatten om kinderen na een traumatische

gebeurtenis bij te staan.

Dit boek verschijnt in de serie Rondom het kind.

Over de auteur

Dr. Eva Alisic is psycholoog en onderzoeker bij het Landelijk

Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren (UMC

Utrecht) en Monash University (Australië). Sinds 2006 doet

zij onderzoek naar traumaverwerking bij kinderen.

Rondom het kind is een reeks boeken waarin

deskundigen duidelijke en praktische informatie

geven over problemen bij kinderen. De boeken

zijn speciaal geschreven voor ouders, verzorgers,

leerkrachten en hulpverleners. Eerder verschenen

onder andere Kinderen met dyslexie (bijna

10.000 exemplaren verkocht) en Kinderen met

slaapproblemen (20.000 exemplaren verkocht).

omslag Annelies Bast

paperback

14 x 21 cm

112 pp

isbn 978 94 6105 738 9

nur 770

€ 16,95

a-titel

mei

isbn 978 94 6127 149 5

25

psychologie

€ 11,90


Herziene

uitgave

Roel de Groot

Kinderen met

leerproblemen

Diagnostiek en behandeling

Reeks Zorgen voor jezelf

Veel nieuwe

titels in een

volledig

herziene

serie

26

psychologie

omslag Bart van den Tooren

paperback

17 x 21 cm

312 pp

isbn 978 94 6105 721 1

nur 770

€ 27,50

a-titel

mei

Kinderen met leerproblemen hebben het moeilijk.

Achter hun problemen liggen vaak onzichtbare

ontwikkelingsstoornissen. Deze worden minder makkelijk

getolereerd dan zichtbare.

Ouders die ontdekken dat hun kind een leerprobleem

heeft voelen zich veelal voor een zware taak gesteld.

Zij kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken, ook al

omdat leermoeilijkheden vaak gepaard gaan met

gedragsproblemen. Het is nuttig te weten wat er in

een leerprobleem verborgen kan zijn, hoe het komt dat

kinderen soms zo afwijkend reageren en wat de direct

betrokken opvoeders samen met de school kunnen

doen. Dit boek behandelt problemen die invloed kunnen

hebben op het leergedrag en het sociaal-emotioneel

functioneren van kinderen, zoals ADHD, dyslexie en

dyscalculie en minder bekende, zoals ass/pdd-nos,

epilepsie, dcd en nld. In deze herziene uitgave zijn de

moderne ontwikkelingen binnen de orthopedagogiek

opgenomen. Ook worden de neuropsychologie en het

begrip 'executieve functies' besproken.

Doelgroep

Ouders, verzorgers, leerkrachten en hulpverleners.

Over de auteur

Dr. Roel de Groot was onder leiding van van prof.

Wilhelmina J. Bladergroen als hoofd wetenschappelijk

medewerker verbonden aan de RuG, Rijksuniversiteit

Groningen, en was voorzitter van de Nationale SpeelRaad.

Hij is gevestigd als gz-psycholoog in de gezondheidszorg.

Recente publicaties, naast artikelen in Orthopedagogiek

Onderzoek en Praktijk, zijn onder andere Grensoverschrijdend

gedrag van pubers (samen met Mariet Clerks en Frits Prins

red.), Spelenderwijs wijzer worden en Kindermishandeling een

complex probleem (samen met prof. dr. J.D. van der Ploeg).

De serie Zorgen voor jezelf is een bron van informatie voor mensen met

psychische klachten en hun omgeving. De handzame boeken kunnen

zelfstandig of met hulp van een therapeut worden doorgewerkt. Ieder boek

bevat voorlichting over een specifiek klachtgebied en mogelijke manieren om

met de klachten om te gaan. Deze succesvolle serie bestaat sinds 1985 en wordt

steeds aangevuld met nieuwe inzichten.

Elk deel is geschreven door een of meer auteurs die op dat specifieke terrein

deskundig en ervaren zijn. De serie als geheel staat onder redactie van

psychotherapeuten Monique Hulsbergen en Bas van Heycop ten Ham. Sinds

2011 is de serie volledig herzien. De vormgeving is vernieuwd en er verschijnen

verschillende nieuwe titels. Daarnaast worden oude titels herzien.

Doelgroep

Mensen met psychische klachten, eerstelijns ggz-hulpverleners, huisartsen,

maatschappelijk werkers, zelfstandig gevestigde psychologen en psychiaters.

Over de redactie

Bas van Heycop ten Ham (1964) heeft veel ervaring in de behandeling van depressie,

eetstoornissen, somatiek en psychische klachten, ADHD en angst- en dwangstoornissen.

Momenteel werkt hij vrijgevestigd in zijn eigen praktijk. Hij is opleider voor gedragstherapie

aan psychologen en verpleegkundigen.

Monique Hulsbergen werkte achttien jaar als gz-psycholoog/psychotherapeut in de

geestelijke gezondheidszorg. In 2010 stopte zij met het werk als hulpverlener. Naast het

schrijven van boeken geeft zij trainingen en nascholing op het gebied van mindfulness.

Praktische en bondige zelfhulpboeken

27

filosofie


Reeks

Zorgen voor jezelf

Reeks

Zorgen voor jezelf

Bas van Heycop ten Ham

Ik voel me zo lelijk

Henk Hermans

Ik ga voor jou!

Ingebeelde lelijkheid of body dysmorphic disorder

Het optimaliseren van je relatie

28

psychologie

omslag René van der Vooren

paperback

12,5 x 20 cm

124 pp

isbn 978 94 6105 735 8

nur 770

€ 15,95

a-titel

Je neus voelt als een pompoen, je huid als een

maanlandschap, je oren krijg je maar niet goed

bedekt, iedereen kan je inhammen zien of je benen

voelen als boomstammen. Steeds ben je je pijnlijk

bewust van je uiterlijk, uren breng je door voor

de spiegel, allerlei camouflagetechnieken worden

ingezet.

Je zult je maar lelijk voelen, dan heb je echt een

probleem. Je draagt je lelijke gevoel namelijk altijd met

je mee, elke dag, in elke situatie. Ingebeelde lelijkheid,

verstoorde lichaamsbeleving, body dysmorphic disorder

(BDD), hoe je het ook wilt noemen, leuk is het niet.

Een groot deel van de mensen met BDD komt in een

isolement terecht. In dit boek wordt uit de doeken

gedaan wat BDD is, hoe het zich kan uiten, welke

bijkomende psychische en sociale problemen er kunnen

ontstaan en hoe het te behandelen is. Na het lezen van

dit boek kun je misschien eindelijk uit je schulp komen

en iets aan die nare gevoelens over jezelf gaan doen.

Dit boek verschijnt in de serie Zorgen voor jezelf.

Over de auteur

Bas van Heycop ten Ham (1964) is klinisch psycholoog/

psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut VGCt. Hij

was vele jaren werkzaam in de psychiatrie en behandelde

onder anderen patiënten met depressie, angst- en

dwangstoornissen, eetstoornissen, psychosomatische

klachten en ADHD. Momenteel werkt hij vrijgevestigd in

Zwolle en geeft hij les in de cognitieve gedragstherapie.

Hij is mede-eindredacteur van de serie Zorgen voor jezelf.

Geluk in de liefde is niet alleen een kwestie van gevoel.

Minstens zo belangrijk is het om in de liefde je verstand

te volgen. In dit boek lees je hoe je verantwoordelijkheid

kunt nemen voor je relatie en hoe je je liefdesgeluk kunt

vergroten. Op heldere wijze wordt beschreven wat in

je liefdesleven de belangrijkste valkuilen zijn en hoe je

deze kunt wegnemen.

Je hoeft niet langer te mopperen over je relatie, want dit

boek biedt je alles om gelukkig te zijn in je relatie. Geen

zweverige adviezen maar concrete tips om het maximale

uit je liefdesrelatie te halen. Er wordt gebruikgemaakt van

inzichten en technieken uit Rationeel Emotieve Therapie

(RET), een bewezen effectieve methode.

Dit boek verschijnt in de serie Zorgen voor jezelf.

Over de auteur

Henk Hermans (1952) is klinisch psycholoog en

psychotherapeut en werkt in een zelfstandige praktijk

te Middelburg en bij Emergis, centrum voor geestelijke

gezondheidszorg. In zijn werk maakt hij vaak gebruik van

inzichten en technieken uit Rationeel Emotieve Therapie

(RET) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Naast zijn

praktijk leidt hij ook op in Rationeel Emotieve Therapie. Hij

is auteur van diverse hulpboeken, waaronder Je piekert je suf

(2000), Ik ben zo moe (2001), Handboek RET (2011) en Ligt het

aan mij? (2011).

omslag René van der Vooren

paperback

12,5 x 20 cm

124 pp

isbn 978 94 6105 689 4

nur 770

€ 15,95

a-titel

29 Psychologie

psychologie

april

april

isbn 978 94 6127 153 2

isbn 978 94 6127 152 5

€ 9,50

€ 9,50


Reeks

Zorgen voor jezelf

Reeks

Zorgen voor jezelf

Jan Bernard en Deedee van Waegeningh

Over de rooie

Omgaan met woede en agressie

Monique Hulsbergen

Emoties, wat doe je

ermee?

Over emotieregulatie

30

psychologie

Volledig

herzien

Een enorme woede-uitbarsting in een situatie die

daar op het eerste gezicht weinig of geen aanleiding

toe geeft. Velen schamen zich ervoor, of zijn op zijn

minst niet tevreden over hun onbeheerste gedrag.

Sommigen begrijpen niet waarom ze zo handelen,

anderen geven de omgeving de schuld van hun

uitbarstingen.

Dit boek geeft een beschrijving van het verschijnsel

woede. Is het van alle tijden? Is het (sub)cultureel

gebonden? Hoe denkt de psychologie erover? En wat

gebeurt er nu eigenlijk met je als je woedend bent?

Daarnaast geeft het boek adviezen over hoe je jezelf

beter onder controle kunt houden. Deze adviezen richten

zich enerzijds op het niet meer maken van bepaalde

'denkfouten', anderzijds op het eerder in je eigen gedrag

ingrijpen door beter op signalen van het lichaam te

letten, zodat het niet altijd maar zwart voor de ogen

hoeft te worden, met alle gevolgen van dien.

Iedereen heeft emoties, want zonder emoties zouden

we niet overleven. Een emotie is een signaal dat er iets

belangrijks speelt, een emotie zet ons aan tot actie.

Maar emoties kunnen ook met ons op de loop gaan en

tot schadelijke acties leiden. We kunnen er helemaal in

verstrikt raken. Wanneer we in een emotie gevangen

zijn, hebben we oogkleppen op en gaan we maar

door. Totdat we onze blik verbreden en zien dát we

emotioneel zijn en waar dit ons brengt.

In dit boek wordt beschreven wat emoties zijn, hoe

je ze herkent en wanneer je er last van krijgt. Je leest

over het verschil tussen destructieve en constructieve

uitingsvormen en wat je kunt doen om emoties te

reguleren. Je krijgt handvatten voor een evenwichtig

emotioneel leven door duidelijke uitleg en oefeningen.

Na adviezen voor het verwerken van emotionele

gebeurtenissen sluit het boek af met het belang van het

ervaren van plezierige emoties en hoe je deze versterkt.

31 Psychologie

psychologie

Dit boek verschijnt in de serie Zorgen voor jezelf.

Dit boek verschijnt in de serie Zorgen voor jezelf.

omslag René van der Vooren

paperback

12,5 x 20 cm

104 pp

isbn 978 94 6105 691 7

nur 770

€ 15,95

a-titel

april

Over de auteurs

Jan Bernard (1946) is als klinisch psycholoog/

psychotherapeut/gedragstherapeut werkzaam bij ggz-

NHN, Divisie Forensische Psychiatrie. Samen met Van

Waegeningh geeft hij onder auspiciën van de RINO-

Noord-Holland workshops voor hulpverleners die zich

bezighouden met deze problematiek.

Deedee van Waegeningh (1971) is gz-psycholoog/

gedragstherapeut. Zij heeft als inrichtingspsycholoog in

de gevangenis gewerkt en werkt sinds 2004 bij de Waag,

het centrum voor ambulante forensische psychiatrie.

Over de auteurs

Monique Hulsbergen (1968) werkte achttien jaar in

de geestelijke gezondheidszorg als gz-psycholoog/

psychotherapeut. Op dit moment werkt zij freelance als

psycholoog, tekstschrijver en stemacteur. Eerder schreef

zij Mindfulness – De aandachtsvolle therapeut (2009), was zij

medeauteur bij de hulpboeken Voluit Leven (2009) en Leven

met pijn (2010) en schreef zij in de serie Zorgen voor jezelf

Ik ben altijd ergens anders (2011), alle uitgegeven bij Boom.

omslag René van der Vooren

paperback

12,5 x 20 cm

132 pp

isbn 978 94 6105 732 7

nur 770

€ 15,95

a-titel

april

isbn 978 94 6127 156 3

isbn 978 94 6127 155 6

€ 9,50

€ 9,50


Reeks

Zorgen voor jezelf

Reeks

Zorgen voor jezelf

Erwin van Meekeren

Help, het wordt me

te veel

Linda Groen

Wat een bende!

De oorzaak van rommel

Hoe je als naastbetrokkene overeind blijft

32

psychologie

omslag René van der Vooren

paperback

12,5 x 20 cm

148 pp

isbn 978 94 6105 733 4

nur 770

€ 15,95

a-titel

Onderzoek heeft aangetoond dat ieder jaar meer dan

20 procent van de Nederlandse bevolking korte of

langere tijd met psychische problemen of stoornissen

te kampen heeft. Dat zijn meer dan drie miljoen

mensen! Als u naastbetrokkene bent van iemand met

psychische problemen, bent u niet de enige.

Maar hoe ga je om met je psychisch ontregelde dierbare,

of die nu psychotisch, emotioneel ontregeld, impulsief,

getraumatiseerd, verslaafd of autistisch is. Iedereen

heeft moeite met het vinden van de juiste woorden

en omgang met mensen die heel gesloten zijn, snel

woede-uitbarstingen hebben, hongeren, moeilijk

‘bereikbaar’ lijken, wispelturig zijn, aan zelfmoord denken

of nauwelijks zelfvertrouwen hebben. Het is onterecht

te veronderstellen dat je dat als naastbetrokkene vanuit

jezelf zou moeten weten en kunnen. Het is een zoektocht

van balanceren, spitsroeden lopen en je grenzen

bewaken. Dit boek geeft inzicht in de ziektebeelden,

hun ontstaan, diagnostiek, behandeling, hoe je er als

naastbetrokkene mee om kunt gaan en vooral hoe je

overeind blijft.

Dit boek verschijnt in de serie Zorgen voor jezelf.

Over de auteur

Erwin van Meekeren is psychiater en hoofd

Behandelzaken bij Scelta, Expertisecentrum voor

Persoonlijkheidsproblematiek. Hij heeft vele publicaties

op zijn naam staan, zoals Omgaan met borderline (2010),

het Boom Hulpboek Borderline (2006, achtste druk 2010)

en Psychische stoornissen en naastbetrokkenen (2011).

‘Wat een rommel is het hier.’ ‘Mijn leven is een chaos.’

‘Ik heb geen overzicht.’ Dit zijn herkenbare

verzuchtingen voor mensen die moeite hebben om orde

aan te brengen in hun leefruimte en leven.

Hoe komt het dat men de chaos niet lijkt te kunnen

bedwingen? Is er een oorzaak aan te wijzen van de

rommel? Het probleem kan praktisch zijn, bijvoorbeeld een

overvolle kast waar niets uitgehaald kan worden zonder dat

andere spullen eruit vallen. Of een garage waar de auto niet

in kan omdat er te veel spullen staan. Vaak is het probleem

uitgebreider: het hele huis is een rommel, de agenda is

overvol, of de kamers zijn smerig omdat het maar niet

lukt om structureel schoon te maken. Dit boek gaat over

verschillende oorzaken van rommel en biedt vele tips en

praktische oplossingen om de chaos het hoofd te bieden.

Dit boek verschijnt in de serie Zorgen voor jezelf.

Over de auteur

Linda Groen (1972) is professional organizer en zelfstandig

ondernemer. Ze adviseert en ondersteunt haar klanten

bij het ordenen en structureren van hun woon- en

werkomgeving. In de afgelopen jaren heeft ze in de praktijk

veel kennis opgedaan over onder meer ADD, ADHD,

psychische stoornissen en gedragsverandering.

omslag René van der Vooren

paperback

12,5 x 20 cm

116 pp

isbn 978 94 6105 741 9

nur 770

€ 15,95

a-titel

33 Psychologie

psychologie

april

april

isbn 978 94 6127 154 9

isbn 978 94 6127 151 8

€ 9,50

€ 9,50


Ad Kerkhof & Bregje van Spijker

Piekeren over

zelfdoding

Martin Appelo

Samenwerken bij

kanker

34

psychologie

omslag René van der Vooren

paperback

16 x 21 cm

Iedereen denkt wel eens aan de dood in het

algemeen. Bijvoorbeeld als er iemand is overleden

of als er iemand in je omgeving ernstig ziek is. Dat is

normaal en heeft verder geen gevolgen. Denken aan

zelfdoding is anders.

Gedachten aan zelfdoding beginnen vaak als

bescherming tegen het ergste wat je zou kunnen

overkomen. Maar soms krijgen gedachten aan zelfdoding

iets dwangmatigs en zijn ze moeilijk te onderdrukken of

te stoppen. In dit boek wordt het denken aan zelfdoding

benaderd als een bijzondere vorm van piekeren.

Mogelijkheden om een emotionele crisis af te wenden

worden met praktische tips beschreven. Je leert je

gevoelens en dwangmatige gedachten over suïcide

onder controle te krijgen. Het boek is nuttig en nodig

omdat veel mensen die met suïcidaliteit worstelen het

moeilijk vinden erover te praten en niet naar de huisarts

of hulpverlener gaan.

Over de auteurs

Prof. dr. A.J.F.M. (Ad) Kerkhof schreef eerder het

succesvolle Boom Hulpboek Piekeren (in het Engels

vertaald en uitgegeven bij McGraw Hill als Stop Worrying).

Bregje van Spijker promoveerde op het onderwerp

‘Leven onder controle – Een zelfhulpcursus voor het

verminderen van gedachten aan zelfdoding’.

In Nederland krijgt één op de drie mensen kanker.

Patiënten en hun naasten hebben vaak behoefte aan

houvast en zoeken een manier om de moeilijke periode

samen goed door te komen.

Samenwerken bij kanker helpt hierbij. Het presenteert een

projectmatige aanpak om de gevolgen van kanker het

hoofd te bieden: mensen die ten gevolge van kanker

binnen hun relatie of gezin uit balans raken, kunnen met

elkaar dit samenwerkingsproject doen. ‘Samen’ omdat de

ziekte niet alleen de patiënt treft, maar ook zijn omgeving.

‘Werken’ omdat de patiënt en zijn naasten zich in

groepsverband inzetten om de praktische en emotionele

gevolgen zo goed mogelijk te hanteren. Voorbeelden

maken duidelijk hoe zo’n project in de praktijk werkt.

Wat levert het op? Hoe kan het de betrokkenen houvast

geven?

Dit boek is in de eerste plaats een zelfhulpboek, maar is

ook een praktische leidraad voor hulpverleners.

Over de auteur

Dr. Martin Appelo is gz-psycholoog en gedragstherapeut.

Hij werkt als docent, trainer, therapeut en supervisor bij

diverse instellingen. Centrale thema’s in zijn werk: rouw,

veerkracht, zelfhelend vermogen en motivatietechnieken.

Eerder publiceerde hij onder meer Socratisch motiveren,

Waardenloze gesprekken en Het gelaagde brein.

omslag Eelko van Iersel

paperback

35 Psychologie

psychologie

192 pp

16 x 24 cm

met cd

192 pp

isbn 978 94 6105 693 1

nur 770

€ 27,50

a-titel

april

De reeks Boom Hulpboeken biedt mensen een

methode om om te gaan met diverse problemen,

levensvragen, stoornissen en ziekten. Elk boek

in deze reeks stelt op toegankelijke wijze een

afzonderlijk thema centraal. De methodes zijn

wetenschappelijk onderbouwd en worden

ondersteund door praktische oefeningen.

?

isbn 978 94 6105 792 1

nur 770

€ 19,95

a-titel

januari


Roy Kessels, Paul Eling, Rudolf Ponds, Joke Spikman &

Martine van Zandvoort (red.)

Klinische

neuropsychologie

Paul Lucardie en Gerrit Voerman

Populisme

in de polder

36

psychologie

Herziene

editie met

kleurenkatern

Dit inmiddels klassiek geworden Nederlandstalige

overzicht van de klinische neuropsychologie beschrijft

de ‘state of the art’ van de belangrijkste theorieën,

methoden en empirische gegevens die relevant zijn

voor iedereen die te maken heeft met patiënten met

hersendisfuncties.

In deze uitgave zijn alle hoofdstukken geheel herzien en

opnieuw geformuleerd, veelal ook door nieuwe auteurs.

Het eerste deel bevat een aantal algemene hoofdstukken,

over onder meer de historische basis, de methodologie

van neuropsychologisch onderzoek en de praktijk

van de neuropsychologie. In het tweede deel wordt

ingegaan op de verschillende cognitieve functies, zoals

waarneming, taal en geheugen, en de stoornissen op

dat gebied. Het derde deel omvat hoofdstukken over de

voor de neuropsycholoog belangrijkste neurologische en

psychiatrische ziektebeelden. Dit boek biedt een grondige

basiskennis.

Klinische neuropsychologie is relevant voor zowel klinische

research als praktische werkzaamheden, zoals diagnostiek,

begeleiding en behandeling.

Populisme is ‘in’, zowel in Nederland als elders in

Europa, Noord-Amerika (Tea Party), Zuid-Amerika (de

Argentijnse president Hugo Chávez), tot in Thailand.

Maar het populisme blijft een bijna ongrijpbaar

fenomeen, ook in de Hollandse polders.

Politici die voor populist worden uitgemaakt, wijzen

die benaming vaak verontwaardigd van de hand.

Wetenschappers en journalisten strooien soms erg

nonchalant met het woord. De auteurs van dit boek

willen dat vermijden. Na een zorgvuldige omschrijving

van het verschijnsel gaan ze na in hoeverre en wanneer

het populisme in Nederland is voorgekomen. Daarbij

komen niet alleen Pim Fortuyn en Geert Wilders aan

bod, maar ook Jan Marijnissen en hun uiteenlopende

voorgangers (van Joan Derk baron van der Capellen

tot Den Pol tot Boer Koekoek). Eén ding is duidelijk:

het populisme mag dan eenvoudige oplossingen

verkondigen voor ingewikkelde problemen, maar het is

niet minder complex dan andere politieke stromingen.

Doelgroep

Voor de kopers van Geert Wilders. De tovenaarsleerling

van Meindert Fennema en Waarom is de burger boos?

Over hedendaags populisme van Maarten van Rossem.

37 geschiedenis

omslag Annelies Bast

paperback

kleurenkatern

17 x 24 cm

560 pp

Over de auteurs

Paul Lucardie en Gerrit Voerman zijn verbonden aan het

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

(DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

omslag Studio Jan de Boer

paperback

geïllustreerd

14 x 22 cm

168 pp

isbn 978 94 6105 444 9

isbn 978 94 6105 704 4

nur 770

nur 680

€ 57,50

€ 18,50

s-titel

a-titel

mei

Van de eerste uitgave van Klinische

neuropsychologie zijn 13.000

exemplaren verkocht

maart


Inclusief

gratis

e-book

Bob de Graaff

Op weg naar Armageddon

Een geschiedenis van fanatisme

38

Geschiedenis

Religieus en seculier fanatisme is niet iets van deze tijd. Op weg naar Armageddon is de

geschiedenis van gewelddadige pogingen om heilstaten te vestigen, van de middeleeuwen

tot de dag van vandaag.

Aan het einde van de middeleeuwen manifesteerde zich op diverse plaatsen in Europa

een gewelddadig verlangen het Rijk van God op aarde te vestigen. Sindsdien is dit streven

telkens opnieuw opgekomen, overal ter wereld en in alle mogelijke varianten. Bob de Graaff,

terrorismedeskundige bij uitstek, laat religieuze en politiek-filosofische stromingen waarin

fanatisme een rol speelde of speelt de revue passeren: van het christelijke radicalisme via

seculiere vormen als het communisme, het anarchisme en het fascisme tot aan de hedendaagse

vormen van islamistisch terrorisme en de theocratie van Iran.

39 geschiedenis

Over de auteur

Bob de Graaff is hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies aan zowel de Universiteit

van Utrecht als de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Hij was tot januari 2010

hoogleraar terrorisme en contraterrorisme en directeur van het Centrum voor Terrorisme en

Contraterrorisme. Hij was de eerste hoogleraar op dit vakgebied in Nederland.

Fragment uit Op weg naar Armageddon:

‘Het gevoel niet langer te kunnen lijden onder de verdrukking van het aardse

bestaan, het niet langer te kunnen dulden, leidde in de loop van de geschiedenis

geregeld tot menselijk ongeduld, tot actie “voordat het te laat is”. En vaak heeft dat

ongeduld ertoe bijgedragen dat mensen gingen handelen “in de naam van Hem die

vergelding doet voelen aan de onderdrukkers”.’

isbn 978 94 6105 463 0

nur 680

€ 29,90

a-titel

april

paperback

geïllustreerd

16 x 24 cm

800 pp

omslag Bart van den Tooren

Hét Nederlandse standaardwerk op het gebied van

fanatisme en terrorisme


Erik-Jan Zürcher, Bert van der Zwan en Lily Sprangers

(redactie)

Turkije Nederland

400

Ingrid van der Vlis en Hans van der Sloot

Cornelis Haga

Pionier & diplomaat in Constantinopel

40

Geschiedenis

Inclusief

gratis

e-book

omslag René van der Vooren

paperback

17 x 22 cm

180 pp

isbn 978 94 6105 485 2

nur 680

€ 29,90

a-titel

Vier eeuwen Turks-Nederlandse betrekkingen 400 jaar

geleden werd de basis gelegd van de diplomatieke

betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Deskundigen

gaan in op de geschiedenis en de actualiteit van

de Nederlands-Turkse relatie.

Liever Turks dan Paaps, zo luidde het lang geleden,

tijdens de Tachtigjarige Oorlog. En daarmee werd al in

een vroeg stadium samengevat hoe de verstandhouding

tussen Turkije en Nederland zou zijn: langdurig en, alles

bij elkaar, helemaal niet slecht.

In deze bundel komen de vele aspecten van die

betrekkingen aan de orde, zoals de migratie, het

toerisme, het Turkse lidmaatschap van de NAVO en de

Europese Unie, en – in de eerste plaats – de langjarige

geschiedenis van de Nederlands-Turkse betrekkingen.

Vierhonderd jaar geleden arriveerde Cornelis Haga,

gezant van de Republiek der Nederlanden, in Istanbul.

Het was het begin van 400 jaar diplomatiek verkeer,

handeldrijven, samenwerken en af en toe een geschil

oplossen. Deskundigen uit uiteenlopende disciplines

maken de balans op van een eeuwenoude relatie.

Over de auteurs

Aan deze bundel werken onder anderen mee:

turkoloog Alexander de Groot, journalist en voormalig

NOS-correspondent in Turkije Jessica Lutz en oud-

Europarlementariër Joost Lagendijk.

Cornelis Haga, grondlegger van de Turks-Nederlandse

betrekkingen, leverde een belangrijke bijdrage aan de

bloei van de Republiek der Nederlanden. Deze biografie

is een aanvulling op de geschiedschrijving van de

Gouden Eeuw.

Cornelis Haga (1578-1654), beroepsdiplomaat van het

eerste uur, was een internationale beroemdheid. Als

gezant in Zweden zorgde hij ervoor dat een conflict

met de Nederlanden tot een oplossing werd gebracht.

Daarnaast verkeerde de jurist Haga als president van

de Hoge Raad in de omgeving van stadhouder Frederik

Hendrik.

Bovenal was Haga grondlegger van de diplomatieke,

culturele en handelsbetrekkingen tussen Nederland en

Turkije. In 1612 werd hij ambassadeur in Constantinopel

(het huidige Istanbul), het hart van het Ottomaanse

Rijk. Hij stichtte er consulaten en bewerkstelligde

de vrijlating van christenslaven. Ook betekende het

bondgenootschap met Turkije een belangrijk wapen

tegen Spanje.

Dankzij wegbereiders als Cornelis Haga kon Nederland

in de zeventiende eeuw uitgroeien tot een van de

machtigste handelsnaties ter wereld. Deze biografie

levert belangrijke nieuwe inzichten in de geschiedenis

van die roemrijke periode.

Over de auteurs

Ingrid van der Vlis publiceerde verschillende boeken

over wezenzorg, historische woonbuurten en de

geschiedenis van het dagelijks leven.

Hans van der Sloot is auteur van tal van uitgaven op het

gebied van maatschappijgeschiedenis en cultuur.

omslag René van der Vooren

gebonden

rijk geïllustreerd, in kleur

17 x 22 cm

248 pp

isbn 978 94 6105 706 8

nur 680

€ 29,50

a-titel

41

geschiedenis

juni

april


Bart van der Boom

‘We weten niets van hun lot’

Gewone Nederlanders en de Holocaust

42

Geschiedenis

Wisten gewone Nederlanders in ’40 –’45 van de Holocaust? Het is een van de grote en

meer verontrustende vragen van de Nederlandse geschiedenis.

De vraag is eerder gesteld en eerder beantwoord. De grote drie geschiedschrijvers van

de jodenvervolging, Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong, meenden dat men

het niet had geweten; de beschikbare informatie was fragmentarisch en inconsistent,

de misdaad was onvoorstelbaar. Een nieuwe generatie historici trok dat in twijfel en

stelde vast dat de bbc, Radio Oranje, de illegale pers en oorlogsdagboeken met enige

regelmaat spraken van ‘uitroeiing’ en ‘vernietiging’ van de joden. Wie wilde, kon het

weten, opperden zij – maar men wílde niet weten, want men wilde niet handelen. Uit

angst, onverschilligheid en antisemitisme keek men liever de andere kant op. Het lot van

de joden was ongewenste kennis, zo luidt de nieuwe concensus. In ‘We weten niets van

hun lot’ wordt teruggekeerd naar dit gevoelige onderwerp en wordt aan de hand van

170 dagboeken van zeer uiteenlopende Nederlanders geconstrueerd en geanalyseerd

wat men destijds hoorde, dacht en wist.

43 geschiedenis

Doelgroep

Voor de liefhebbers van de serie De oorlog, Historisch Nieuwsblad, OVT (Radio 1) en Andere

tijden.

Over de auteur

Dr. Bart van der Boom doceert moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit

Leiden.

isbn 978 94 6105 477 7

nur 680

€ 24,50

a-titel

april

geïllustreerd

paperback

16 x 24 cm

352 pp

isbn 978 94 6105 834 8

€ 14,90

omslag Bart van den Tooren

Promotie

• Pr-campagne met recensies, interviews en acties

• Leesexemplaren

• Aandacht in de geschiedenisnieuwsbrief van Boom


Herman Amersfoort en Piet Kamphuis

Mei 1940

De strijd op Nederlands grondgebied

Tessel Pollmann

Mussert & Co

De NSB-Leider en zijn vertrouwelingen

44

Geschiedenis

omslag Bart van den Tooren

paperback

geïllustreerd

17 x 24 cm

352 pp

isbn 978 94 6105 702 0

nur 680

€ 29,50

a-titel

april

Vijf dagen had het Duitse leger nodig om het

Nederlandse leger op de knieën te krijgen. Waarom

duurden de gevechten in mei 1940 niet langer? Mei 1940

kan met recht een standaardwerk worden genoemd

over de belangrijkste strijd uit de geschiedenis van het

Nederlandse leger.

Voor de snelle nederlaag van het Nederlandse leger na de

Duitse inval waren altijd plausibel klinkende verklaringen

voorhanden: de bondgenoten hadden het erbij laten

zitten, het zou een ongelijk gevecht zijn geweest met

een veel grotere, beter bewapende krijgsmacht, die

bovendien gebruikmaakte van regelrechte terreur,

zoals het bombardement van Rotterdam bewees.

De werkelijkheid was gecompliceerder, zoals Mei

1940 duidelijk maakt. Het Nederlandse leger was niet

kleiner dan de invasietroepen, het werd niet door de

geallieerden in de steek gelaten en de Duitse militairen

hielden zich in het algemeen aan het oorlogsrecht. Het

bombardement van Rotterdam past niet in het rijtje

terreurbombardementen.

Het werkelijke verschil, zo maken de militaire historici

Amersfoort en Kamphuis duidelijk, was gelegen in

training, organisatie en commandovoering.

Over de auteurs

Herman Amersfoort is hoogleraar militaire geschiedenis

aan de Universiteit van Amsterdam.

Piet Kamphuis is de grondlegger en de eerste directeur

van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Anton Mussert geldt niet als een Nederlands

nationaalsocialist, maar als een sukkelige burgerman

die in verkeerd vaarwater terechtkwam. Naar hem

is dan ook weinig archiefonderzoek gedaan. Tessel

Pollmann deed dat wel, en zag een ander beeld.

Mussert blijkt een man die al in zijn ingenieurstijd veel

jokte en zijn collega’s en chefs tartte. Zijn afkeer van de

democratie leidde tot de oprichting van de NSB in 1931.

Het programma was van Duits-antisemitische herkomst,

en vandaaruit werkte hij met overtuiging aan een

Nederlandse nazi-ideologie. Mussert wilde staatshoofd

worden van Nederland in de Nieuwe Orde en begon

al vroeg aanschaffen voor pracht en praal te doen. Hij

hield van geld en verwierf bedrijven en een huis door

corruptie en afpersing. Tot zijn roerend en onroerend

goed hoorde joods bezit. Datzelfde gold voor de NSB.

De accountantsrapporten die Justitie na mei 1945 van

het NSB-bezit liet maken, gaan nu voor het eerst open.

Ook Musserts naaste medewerkers en zijn familie zijn

nader onderzocht.

Mussert & Co was een gezelschap dat met zijn

gewiekste Leider meer invloed had in bezet Nederland

dan vaak wordt gedacht. Een crimineel gezelschap dat

kort voor de bevrijding zijn archieven grootscheeps

heeft vernietigd. Maar wat er bewaard is, spreekt

boekdelen.

Doelgroep

Voor de kopers van De NSB van Robin te Slaa en Edwin

Klijn.

omslag Marry van Baar

paperback

geïllustreerd

14 x 22 cm

200 pp

isbn 978 94 6105 547 7

a-titel

Over de auteur

maart

Dit boek is een gewijzigde en sterk uitgebreide

Dr. Tessel Pollmann (1940) was redacteur van Vrij

heruitgave van Mei 1940, een werk dat destijds

Nederland en schreef Van Waterstaat tot Wederopbouw,

veel ophef veroorzaakte en de kijk op de

het leven van dr. J.A. Ringers (1885-1965).

Nederlandse oorlogvoering definitief heeft

veranderd. isbn 978 94 6105 833 1

nur 680

€ 19,90

€ 11,90

45

geschiedenis


Frits Hoekstra

De dienst

Arthur ten Cate en Martijn van der Vorm

Callsign Nassau

De BVD van binnenuit

Het moderne Korps Commandotroepen, 1989-2012

46

Geschiedenis

omslag Studio Jan de Boer

paperback

14 x 22 cm

224 pp

isbn 978 94 6105 710 5

Een ‘insider’-verslag van wat er allemaal gebeurt

binnen de geheime dienst is uitzonderlijk. Het boek

van Frits Hoekstra, jarenlang leidinggevende in

de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) – thans

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) –

is zo’n uitzondering.

Tijdens de Koude Oorlog was Frits Hoekstra betrokken

bij het volgen van de CPN en haar mantelorganisaties

en hield hij communistische infiltranten in de PvdA

nauwlettend in de gaten. Ook hield hij zich bezig met de

activiteiten van de IRA en de RAF. Over zijn ervaringen

bij de veiligheidsdienst, waarin die tekortschoot of juist

successen boekte, schreef hij eerder In dienst van de

BVD, een boek dat veel stof deed opwaaien. In De Dienst

gaat hij verder in op onderwerpen die daarin aan bod

kwamen (omgang van de BVD met de dreiging van de

Koude Oorlog). Maar ook beschrijft hij hoe er sinds 11

september 2001 een totale omkering in het politiekmaatschappelijk

klimaat is gekomen als het gaat om de

omgang met terroristische dreiging.

Over de auteur

Frits Hoekstra (1946) begon als officier inlichtingen

en veiligheid bij de Koninklijke Luchtmacht en trad

in 1971 bij de BVD in dienst. Na een aantal jaren van

operationeel 'veldwerk', zowel op het terrein van

antiterrorisme als op dat van heimelijke politieke

beïnvloeding, kreeg hij al op vrij jonge leeftijd de leiding

over operationele afdelingen. In 1987 heeft hij de BVD

verlaten.

De val van het IJzeren Gordijn noch bezuinigingen

hebben een einde kunnen maken aan het Korps

Commandotroepen, het meest tot de verbeelding

sprekende onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

Dit boek beschrijft de krijgshaftige geschiedenis van de

‘groene baretten’.

In 1942, in het holst van de Tweede Wereldoorlog,

begonnen 48 Nederlandse militairen in Schotland

aan de loodzware Commando Basic Training. Slechts

25 cursisten ontvingen het felbegeerde brevet met

bijbehorende groene baret. Het was het begin van een

roemrucht korps, dat in de tientallen jaren die volgden

werd uitgebouwd tot een eenheid die zich kan meten

met buitenlandse afdelingen van de zogeheten Special

Forces.

Wat en wie zijn de Nederlandse commando’s en

wat doen zij? Waarom heeft Nederland ook na 1989

Special Forces gehouden, wat zijn hun taken, wat is

hun toegevoegde waarde en vooral, hoe veranderde

hun taakstelling tussen 1989 en 2012? Dit boek heeft

bijzondere aandacht voor het continue spanningsveld

tussen de verwachtingen die men van het Korps

Commandotroepen heeft gehad, en de daadwerkelijke

inzet van het korps. Dit laatste aspect, die daadwerkelijke

inzet, doorgaans ver buiten de landsgrenzen, komt aan

bod in gedetailleerde operationele analyses.

Over de auteurs

De auteurs zijn verbonden aan het Nederlands Instituut

voor Militaire Historie.

omslag Boekhorst Design

gebonden

geïllustreerd, in kleur

17 x 24 cm

336 pp

isbn 978 94 6105 671 9

47

geschiedenis

nur 680

nur 680

€ 19,90

€ 24,50

a-titel

maart

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er nu

echt achter de schermen bij een geheime dienst

gebeurt.

a-titel

maart


Ingrid van der Vlis

Militairen op de

Veluwe

Een geschiedenis van landschap & bewoners

48

Geschiedenis

omslag René van der Vooren

gebonden

geïllustreerd, in kleur

20 x 22 cm

360 pp

isbn 978 94 6105 273 5

nur 680

€ 29,90

a-titel

juni

De Veluwe is synoniem voor natuur, recreatie – en voor

de landmacht. Duizenden jonge mannen hebben er

hun dienstplicht vervuld. Waarom de Veluwe? En welke

gevolgen heeft dit voor het landschap en de bevolking

gehad? Een boek over een bijzondere relatie.

Woest en ledig was de Veluwe toen zij halverwege

de negentiende eeuw door het Nederlandse leger

werd ontdekt als locatie voor militaire doeleinden, als

oefenterrein en als opslagplaats. Voor het leger vormden

de uitgestrekte heidevelden het perfecte terrein voor

grootschalige oefeningen met geweren en kanonnen

die een almaar groter bereik kregen. De militaire

aanwezigheid nam er vervolgens snel toe, met de bouw

van grote kazernes rond 1900 en de uitbouw ervan in de

jaren rond de Tweede Wereldoorlog. Duizenden jonge

mannen brachten er hun diensttijd door, al dan niet

rijdend in tanks die geleidelijk aan het schrikbeeld van

toeristen op de Veluwe vormden. Dit veranderde aan het

eind van de twintigste eeuw, toen de dienstplichtigen

plaatsmaakten voor een beroepsleger. Diverse kazernes

kregen een andere bestemming; delen van het

oefenterrein werden natuurgebied. Wat dit alles voor de

Veluwe en haar bewoners betekende, is te lezen in dit

boek.

Met bijdragen van Eva ter Braak, Piet van Cruyningen,

Theo Engelen, Rense Haveman, Marloes Schoonheim,

Addy Schuurman, René Vossebeld en Jan Vredenberg.

Doelgroep

Voor de bezoekers en de bewoners van de Veluwe en

geïnteresseerden in militaire historie.

49 psychologie

© Peter van Straaten


Barbara Laan (hoofdredactie), Eloy Koldeweij, Coert Peter Krabbe (redactie)

Wonen in een monumentaal huis

50

Architectuur

Na het grote succes van het boekje Amsterdamse interieurs verschijnt nu het omvangrijkere

vervolg Wonen in een monumentaal huis. Hierin worden 100 bijzondere interieurs van

woningen in Amsterdam Zuid uit de periode 1875 tot 1945 in beeld gebracht. Het boek

geeft niet alleen informatie over de cultuurhistorische waarde van de interieurs, maar laat

ook zien welke rol bewoners nu spelen als schakel in de geschiedenis.

Amsterdam Oud-Zuid was en is een chique woonwijk. De woningen zijn vaak met

de mooiste meubels ingericht en met de prachtigste materialen gedecoreerd. Veel

laatnegentiende-eeuwse en vroegtwintigste-eeuwse interieurinrichtingen zijn bewaard

gebleven. Maar hoe is het voor de huidige bewoners om in een monumentaal interieur te

wonen? En hoe ga je als bewoner om met zo’n interieur? Het boek geeft speciale aandacht

aan stucornamenten, glas-in-lood, betimmeringen en badkamerinrichting.

51 Architectuur

Doelgroepen

Het rijk geïllustreerde boek is een inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in

woninginrichting. Het geeft mensen die in een monumentaal pand wonen (of daarvan

dromen) richtlijnen voor het behoud van hun historische interieur. En iedereen die zich

interesseert in de geschiedenis van Amsterdam, de joodse geschiedenis of historische

woningen, kan met dit boek zijn hart ophalen.

Over de redacteurs

Barbara Laan is interieurhistorica en als zelfstandig ondernemer werkzaam op het terrein van

het cultureel erfgoed. Eloy Koldeweij is senior specialist interieurs bij de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed. Coert Peter Crabbe is architectuurhistoricus bij Bureau Monumenten &

Archeologie Amsterdam.

isbn 978 94 6105 724 2

nur 454, 648, 686

€ 39,50

a-titel

juni

hardcover

full colour geïllustreerd

21 x 27 cm

304 pp

omslag Bart van den Tooren

Nederlandstalig

Promotie/verkoop

• Het boek wordt gepresenteerd bij de opening van de gelijknamige

tentoonstelling Wonen in een monumentaal huis, die van juni tot september

2012 te zien is in het Stadsarchief Amsterdam.

• Voyage&Culture organiseert excursies naar historische panden in

Amsterdam Zuid o.l.v. Barbara Laan.

• Bestel gratis boekenleggers en posters van dit boek voor uw winkel.

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds,

Stichting Charema, Pruikenburgfonds, Stichting Historische Interieurs en de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Vervolg op Amsterdamse interieurs: 3000 verkochte exemplaren


Rob van Maanen

De kleur van de stad

52

Architectuur

Over kleur in architectuur is veel gepubliceerd, over kleur in de stad veel minder, en over

kleur in stedenbouw nog niets. Tijd om daar verandering in te brengen, vindt Rob van

Maanen. In De kleur van de stad pleit hij voor een volwaardige rol voor kleur in de (her)-

ontwikkeling van steden.

In de herstructurering van bestaande gebieden, dé ruimtelijke opgave voor de komende

decennia, kan kleur een belangrijke rol spelen. Het is daarom belangrijk de discussie over dit

onderwerp een impuls te geven. De kleur van de stad is daarvoor een uitgangspunt: het boek

beschrijft de stand van zaken in het gebruik van kleur in de stedenbouw, geeft instrumenten

voor kleuranalyse en -toepassing en toont geslaagde voorbeelden.

53 Architectuur

Doelgroepen

De kleur van de stad is bedoeld voor een brede groep professionals in de stedenbouw

en ruimtelijke ordening, maar ook voor iedereen die zijn stem laat horen in het

maatschappelijke debat over de herontwikkeling van onder andere achterstandswijken,

prachtwijken en bloemkoolwijken.

Over de auteur

Rob van Maanen is sinds 1982 kleurspecialist en -adviseur in stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Hij is sinds 2005 voorzitter van Het Kleurbureau.

Over de serie

De SUN Statements Krimp!, Plan B en Euro Islam Architectuur deden stof opwaaien door de

stellingname van de auteurs in de maatschappelijke debatten:

• ‘Een boek dat urgent is en precies op het goede moment verschijnt.’ (de Architect riep

Plan B uit tot beste boek van 2010)

• ‘Weg met de cliché-moskee.’ (Trouw over Euro Islam Architectuur)

• ‘Krimp! biedt uitkomst voor wie zijn visie op krimp wil aanscherpen.’ (AWM)

isbn 978 94 6105 452 4

nur 648, 955

€19,50

a-titel

februari

paperback

13 x 22 cm

180 pp

omslag Novak

serie SUN Statements

Nederlandstalig

Promotie/verkoop

• Rob van Maanen geeft n.a.v. het verschijnen van De kleur van de stad een

aantal lezingen.

• In de SUN Statements nemen de auteurs een duidelijk standpunt in in een

actueel debat.

• Alle SUN statements zijn te koop voor slechts € 19,50.

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur,

Stichting Kleur Buiten en het Fonds BKVB.

Eerste boek over kleur in stedenbouw


Alijd van Doorn

Management voor

duurzame architectuur

Andy van den Dobbelsteen, Kitty Huijbers,

Vera Yanovshtchinsky

Duurzaamheid en

klimaatbeheersing

54

Architectuur

omslag Florian Mewes

Nederlandstalig

paperback

16,5 x 24 cm

152 pp

Duurzaamheid is een onontkoombaar thema geworden

in projectontwikkeling, maar de uitvoering ervan staat

nog in de kinderschoenen. Management voor duurzame

architectuur is een praktisch boek dat modellen

en instrumenten biedt voor het management van

duurzame bouwprojecten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: strategieën en

modellen voor duurzame ontwerpopgaven, Programma

van Eisen, organisatiemodellen en contractvormen, het

ontwerpteam, het ontwerpproces, kostenbeheersing,

valkuilen en succesfactoren.

Doelgroepen

Dit boek is bedoeld voor opdrachtgevers, ontwerpers en

projectmanagers in de architectuur en stedenbouw, die

duurzaam willen ontwerpen en bouwen en hun project op

duurzaamheid willen kunnen toetsen en bijsturen.

Over de auteur

Alijd van Doorn is verbonden aan de Faculteit Bouwkunde

van de TU Delft. Ze doet sinds 2009 onderzoek naar het

aansturen van duurzame ontwerpprojecten. Daarnaast is

ze eigenaar van Van Doorn.management for architecture.

Ze is auteur van Ontwerp/proces (2004, herdruk 2011) en

coauteur van Architect in de praktijk (2011).

Duurzaamheid en klimaatbeheersing beschrijft de

toepassing van materialen en systemen die het

binnenklimaat van gebouwen verbeteren en bovendien

gebruiksvriendelijk, energiebesparend en duurzaam

zijn. Het is een rijk geïllustreerd handboek.

De focus van het boek ligt op systemen ‘zonder stekker’.

Deze systemen beïnvloeden het ontwerp van een gebouw

vanaf het begin. Het boek beschrijft hoe deze systemen in

het ontwerp worden geïntegreerd en welke bouwkundige

consequenties dat heeft.

De volgende thema’s komen aan de orde: verwarmen,

ventileren, koelen, adaptive building, licht en uitzicht, geluid,

groen, water en smart materials.

Doelgroepen

Dit boek is een leerboek voor gevorderden. Het is bedoeld

voor mensen die betrokken zijn bij het bouwproces:

van architecten, technisch adviseurs en tekenaars, en

projectontwikkelaars tot aannemers, bouwbedrijven en

installateurs.

Over de auteurs

Andy van Dobbelsteen is hoogleraar Klimaatontwerp en

Duurzaamheid aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Vera Yanovshtchinsky is architect en eigenaar van Vera

Yanovshtchinsky architecten. Kitty Huijbers is projectleider

en adviseur duurzaamheid bij hetzelfde bureau. Het

bureau deed in 2010 samen met TNO onderzoek naar

klimaatbeheersing in gebouwen.

omslag Jan Boerman

Nederlandstalig

paperback met flappen

full colour geïllustreerd

21 x 27 cm

276 pp

55 Architectuur

isbn 978 94 6105 727 3

nur 955, 648

€24,50

w-titel

juni

Promotie/verkoop

• Het boek wordt gepresenteerd tijdens

Provada, het jaarlijkse vastgoedcongres dat

plaatsvindt van 4 t/m 6 juni 2012 in de RAI.

• Praktisch boek voor professionals in de bouwen

vastgoedbranche.

Promotie/verkoop

• Encyclopedisch overzicht van systemen,

materialen, begrippen en natuurkundige

principes.

• Met literatuurverwijzingen.

isbn 978 94 6105 726 6

nur 950 (955, 961, 962, 966, 971)

€ 29,50

s-titel

maart

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door het

Stimuleringsfonds voor Architectuur.


Like Bijlsma, Ivan Nio, Arnold Reijndorp

Atlas van de

nieuwe steden

Rachel Keeton / INTI

Rising in the East

Architectuur 56

Imprint SUN Trancity i.s.m. INTI

omslag Coppens Alberts

Nederlandstalig

Ontspannen wonen in het groen, dicht bij

stedelijke voorzieningen als ziekenhuizen, scholen,

werkgelegenheid en culturele instellingen. Dat

was het uitgangspunt voor de nieuwe steden die

in de jaren vijftig en zestig werden ontworpen en

vanaf 1970 werden gebouwd. De rijk geïllustreerde

Atlas van de nieuwe steden geeft een beeld van hun

ontstaansgeschiedenis, de huidige situatie en de

toekomstplannen.

De Atlas behandelt Zoetermeer, Lelystad, Almere,

Purmerend, Nieuwegein, Houten, Capelle aan de IJssel,

Spijkenisse en Haarlemmermeer. Hiermee worden niet alle

nieuwe steden gedocumenteerd, maar geven de auteurs

een beeld van de geschiedenis en de opgave waar deze

steden voor staan. De auteurs beschrijven de gedachte

stad, de ontworpen stad, de gemaakte en geleefde stad en

de toekomstige stad.

Doelgroepen

Professionals in bestuur, beleid en ontwerp die betrokken

zijn bij groeikernen worden vaak geconfronteerd met het

negatieve imago van hun steden. Dit boek corrigeert een

aantal vooroordelen en biedt aanknopingspunten om

de ideeën die aan deze steden ten grondslag liggen een

nieuwe toekomst te geven.

In Azië worden stedenbouwkundige modellen

toegepast die in de westerse wereld alweer achterhaald

zijn. Maar er worden ook in rap tempo nieuwe

modellen ontwikkeld. Rising in the East laat zien welke

ontwerpprincipes aan de nieuwste generatie new towns

ten grondslag liggen.

De enorme verstedelijking in Azië maakt problemen

zichtbaar die wereldwijd nog door niemand getackeld

zijn, zoals voedselvoorziening en waterbeheersing in

metropolen. Er zijn nieuwe infrastructuren nodig, anders

worden deze steden onleefbaar. Azië neemt nu het

voortouw in de ontwikkeling van ontwerpoplossingen.

Doelgroepen

Rising in the East is bedoeld voor stedenbouwkundigen,

planologen, architecten en projectontwikkelaars die

betrokken zijn bij het ontwerp en de bouw van new

towns, in het bijzonder in Azië, en voor academici die

gespecialiseerd zijn in new towns.

Over de auteur

Rachel Keeton is architect en onderzoeker bij het

International New Town Institute (INTI) in Almere. Het INTI

doet onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe steden in

de wereld.

omslag Ewout Dorman

Engelstalig

57 Architectuur

paperback met flappen

paperback met flappen

full colour geïllustreerd

full colour geïllustreerd

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door het

Stimulerings-fonds voor Architectuur

24 x 22 cm

224 pp

isbn 978 94 6105 167 7

nur 648

€ 29,50

a-titel

maart

Promotie/verkoop

• Trancity organiseert bij de publicatie

een vierdaags studieprogramma voor de

beroepsbetrokkenen bij de Nederlandse

nieuwe steden.

• Klanten kochten eerder Bloemkoolwijken, Atlas

westelijke tuinsteden en De groene kracht.

Promotie/verkoop

• Het boek wordt gepresenteerd bij het INTI in

Almere. Daarnaast wordt het gepresenteerd

op de New Town-conferentie in Lyon op

4 november en op verschillende biënnales

in China.

• Klanten kochten ook Model Town, New Towns

of the 21st Century en How the city moved to

Mr Sun.

17 x 24 cm

448 pp

isbn 978 94 6105 683 2

nur 648

€ 34,50

w-titel

reeds verschenen

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door het

en het SNS REAAL Fonds.

Stimuleringsfonds voor Architectuur.


Kelly Shannon, Bruno De Meulder (red.)

Water Urbanisms II

Marina de Vries

Brilliant on the Skyline

58

Architectuur

omslag Yishuang She

serie UFO

Engelstalig

Water Urbanisms II toont de ontwikkelingen in

de onderzoeken die in Water Urbanisms werden

gepresenteerd. Van dit boek vonden 2000 exemplaren

hun weg naar specialisten in toepassing van water in

stedelijke omgeving. Deel 1 is uitverkocht en wordt niet

herdrukt.

De verwachte gevolgen van klimaatverandering hebben

ook ontwerpers en onderzoekers aan het denken gezet.

Vooraanstaande architecten en academici van over de

hele wereld presenteren in Water Urbanisms II nieuwe

manieren om om te gaan met water in stedelijke

gebieden.

Verschillende urbane waterprojecten worden besproken

in onder meer verstedelijkte delta’s als New Orleans en

Bangladesh, kuststeden als Rio de Janeiro en Bangkok

en steden aan grote rivieren en meren zoals Amsterdam

en Antwerpen.

Doelgroepen

Deze publicatie is bedoeld voor academici en specialisten

op het gebied van stedenbouw en water.

De vliegtuigen van popsterren, topvoetballers, leden

van het Koninklijk Huis, staatshoofden en CEO’s die

landen op Schiphol, worden afgehandeld bij de General

Aviation Terminal. In 2011 is een gloednieuwe terminal

geopend, ontworpen door VMX architecten. Brillant on

the Skyline geeft een impressie van het ontwerp.

De lezer krijgt een indruk van de terminal, die alleen

betreden wordt door de beroemdsten en rijksten der

aarde, door de foto’s van Jeroen Musch, het essay van

Volkskrant-journaliste Marina de Vries, de plattegronden

en dwarsdoorsnedes. Brilliant on the Skyline geeft ook

een kijkje in de geschiedenis van de terminal en is

geïllustreerd met historische foto’s.

Doelgroepen

Dit boek is een aanrader voor iedereen die het werk

van VMX volgt, en voor mensen die geïnteresseerd zijn

in de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en de

luchtvaartindustrie.

Over de auteur

Marina de Vries is freelance journalist en schrijver

gespecialiseerd in architectuur en kunst. Ze werkt onder

meer voor de Volkskrant. In 2010 publiceerde ze bij SUN

de VMX-monografie Home.

omslag Felix Weigand

Engelstalig

59 Architectuur

paperback met flappen

hardcover

full colour geïllustreerd

full colour geïllustreerd

21,5 x 21,5 cm

19 x 26 cm

136 pp

isbn 978 94 6105 728 0

nur 648

€ 24,50

w-titel

maart

Promotie

• Water Urbanisms II wordt gepresenteerd op

het jaarlijkse congres van het Global Water

Partnership, waarvan prins Willem Alexander

beschermheer is.

Promotie/verkoop

• Klanten kochten ook de VMX-monografie

Home, de monografie van Meyer en Van

Schooten architecten Circumstances, en

Luchtspiegelingen, de cultuurgeschiedenis van

de luchtvaart verschenen bij Boom.

92 pp

isbn 978 94 6105 745 7

nur 648

€ 19,50

a-titel

reeds verschenen

Uitverkocht Water Urbanisms krijgt vervolg:

de nieuwste ontwikkelingen

Een kijkje in de VIP-terminal op Schiphol


Uitgeverij Boom & Sun architecture

Prinsengracht 747-751

1017 JX Amsterdam

T +31 (0)20 622 61 07

F +31 (0)20 625 33 27

E info@uitgeverijboom.nl

E info@sunarchitecture.nl

www.uitgeverijboom.nl

www.nt2.nl

www.sunarchitecture.nl

Verkoop

Laura Kemmink

T +31 (0)20 521 81 41

M +31 (0)6 294 666 93

E l.kemmink@uitgeverijboom.nl

Verkoop binnendienst

Claudia Seppen

T +31 (0)20 524 45 06

E c.seppen@uitgeverijboom.nl

NT2

Tirza de Fockert

T +31 (0)20 520 01 26

E t.defockert@uitgeverijboom.nl

Marketing Uitgeverij Boom

Geschiedenis en psychologie

Kristel Dumoulin

T +31 (0)20 520 01 27

E k.dumoulin@uitgeverijboom.nl

Filosofie

Emma de Vries

T +31 (0)20 520 81 45

E emma.devries@uitgeverijboom.nl

Marketing SUN architecture

Marlies Dijkstra

T +31 (0)20 524 45 12

E m.dijkstra@sunarchitecture.nl

Commercieel manager

Maritge Wielaard

T +31 (0)20 520 01 30

E m.wielaard@boomamsterdam.nl

Bestelling en distributie

Boom Distributiecentrum (BDC)

Postbus 400

7940 AK Meppel

T +31 (0)522 23 75 55

F +31 (0)522 25 38 64

E bdc@bdc.boom.nl

Centraal Boekhuis

Postbus 125

4100 AC Culemborg

T +31 (0)345 47 59 11

Libridis b.v.

Postbus 101

6130 AC Sittard

T +31 (0) 46 459 48 48

E info@libridis.com

e-Distributie

Titelive / ePagine

Rue de la Terre à Briques, 6

7522 Marquain (Tournai)

België

T +32 (0)69 89 00 00

E info@epagine.be

eBoekhuis BV

Postbus 125

4100 AC Culemborg

T +31 (0) 345 47 58 99

E info@eboekhuis.nl

Bestelling en distributie Vlaanderen

CB Vlaanderen

T +32 (52) 45 69 40

F +32 (52) 45 69 50

E cbvlaanderen@centraal.boekhuis.nl

More magazines by this user
Similar magazines