Verpleegkunde

mayketje

VOORWOORD .............................................................................................................................. 4

1. HET GROTE VERHAAL VAN STAGE IN DE HBO-V ...................................................................... 5

1.1 BREDE ORIËNTATIE EN SCHOLING ...................................................................................................... 5

1.2 DE STAGEPERIODEN IN DE VOLTIJD VARIANT ....................................................................................... 5

1.3 DE STAGE- EN LEERWERKPERIODEN IN DE DUALE VARIANT .................................................................... 6

1.4 DE STAGEPERIODEN IN DE DEELTIJD VARIANT ...................................................................................... 6

1.5 HET DOEL VAN DE STAGES ............................................................................................................... 6

1.6 DE BEKWAAMHEID VAN EEN AFGESTUDEERDE VERPLEEGKUNDIGE .......................................................... 7

2. HET STAGELEERPROCES ......................................................................................................... 8

2.1 ANALOGIE KWALITEITSCYCLUS, VERPLEEGKUNDIG PROCES, STAGELEERPROCES ......................................... 8

2.1.1 Diagnostische fase ............................................................................................................. 9

2.1.2 Planningsfase ................................................................................................................... 10

2.1.3 Uitvoerende fase .............................................................................................................. 11

2.1.4 Evaluatiefase ................................................................................................................... 12

2.2 DE STAPPEN IN HET STAGELEERPROCES ............................................................................................ 13

2.2.1 Stageleerplan opstellen ................................................................................................... 14

2.2.2 Startgesprek voeren ......................................................................................................... 14

2.2.3 Voortgangs- en beoordelingsgesprek voorbereiden ........................................................ 14

2.2.4 Professionaliseringsverslag schrijven .............................................................................. 15

2.2.5 Voortgangsgesprek voeren .............................................................................................. 16

2.2.6 Beoordelingsgesprek voeren ............................................................................................ 16

2.2.7 Uitgangspunten bij de beoordeling ................................................................................. 17

2.2.8 Bewijslast bij de beoordeling ........................................................................................... 18

2.2.9 De beoordelingsschaal ..................................................................................................... 19

3. WIE WAT DOET IN HET STAGELEERPROCES ........................................................................... 20

3.1.1 De student ........................................................................................................................ 20

3.1.2 Begeleiding vanuit de zorginstelling ................................................................................ 20

3.1.3 Begeleiding vanuit de CHE ............................................................................................... 20

4. FOCUS, DOELEN, OPDRACHTEN EN BEOORDELING STUDIEJAAR 1 ......................................... 23

4.1 FOCUS EN DOELEN STAGE STUDIEJAAR 1 .......................................................................................... 23

4.2 STAGEOPDRACHTEN STUDIEJAAR 1 ................................................................................................. 24

4.2.1 Stageopdracht 1: Uitwerken ziektebeeld ......................................................................... 25

4.2.2 Stageopdracht 2: Methodisch zorg verlenen ................................................................... 25

4.2.3 Stageopdracht 3: GVO gesprek (A-S-E model) ................................................................. 27

4.2.4 Stageopdracht 4: Wat signaleer je bij de patiënt en de professional? ............................ 28

4.3 DE BEOORDELING VAN DOEL A STUDIEJAAR 1 ................................................................................. 30

4.3.1 De beoordelingspunten bij doel A .................................................................................... 30

4.4 DE BEOORDELING VAN DOEL B STUDIEJAAR 1 ................................................................................... 31

4.4.1 De beoordelingspunten bij doel B .................................................................................... 31

4.5 DE BEOORDELING VAN DE STAGE STUDIEJAAR 1 ................................................................................ 32

Similar magazines