Gebruikershandleiding 2.4GHz Digitale draadloze ... - Unisupport

unisupport.net

Gebruikershandleiding 2.4GHz Digitale draadloze ... - Unisupport

2.4GHz Digitale draadloze luidsprekers

voor gebruik binnens- en buitenshuis

met afstandsbediening

Gebruikershandleiding

Ondersteuning na aankoop

Gefeliciteerd met de aankoop van deze draadloze luidsprekers

voor gebruik binnen- en buitenshuis.

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige

garantie maar ook een toegewijde hulplijn en web ondersteuning.


Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie........................................................................................................................................................... 3

Veiligheidsinstructies..................................................................................................................................................... 4

Introductie................................................................................................................................................................................ 5

Functies..................................................................................................................................................................................... 5

Wat zit in de verpakking...................................................................................................................................................... 5

Werking..................................................................................................................................................................................... 6

Zender.................................................................................................................................................................................. 6

Verbinden met een geluidsbron................................................................................................................................ 6

Verbinden met een PC................................................................................................................................................... 6

Luidsprekers....................................................................................................................................................................... 7

Geluid ontvangen............................................................................................................................................................ 8

Audiokanaal selectie....................................................................................................................................................... 8

Standby............................................................................................................................................................................... 8

LED lampjes....................................................................................................................................................................... 8

Verplaatsen........................................................................................................................................................................ 8

Paren..................................................................................................................................................................................... 9

Afstandsbediening........................................................................................................................................................10

Lichtnetadapter..............................................................................................................................................................10

Veelgestelde vragen...........................................................................................................................................................11

Technische informatie........................................................................................................................................................12

Verklaring van overeenkomstigheid.............................................................................................................................12

Verwijdering..........................................................................................................................................................................12

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

2

Pxxxxx


Veiligheidsinformatie

De bliksemschicht met een pijlsymbool binnenin een gelijkzijdige driehoek, zoals hierboven

aangegeven, dient om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde

“gevaarlijke voltages” binnenin de behuizing van het apparaat, waarvan de kracht voldoende kan zijn

om een risico op een elektrische schok bij mensen te vormen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek, zoals hierboven aangegeven, dient om de gebruiker

te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de bij het

apparaat meegeleverde literatuur.

Om het risico van elektrische schok, brand etc. te verminderen:

• Lees deze instructies.

• Bewaar deze instructies.

• Lees alle waarschuwingen.

• Volg alle instructies op.

• Reinig alleen met een droge doek. Voor hardnekkiger vuil, gebruik een zachte doek licht

bevochtigd met een zwakke oplossing van een mild schoonmaakmiddel en water. Droog het

apparaat daarna direct met een schone doek. Gebruik geen ruwe kleding, thinner, alcohol of

andere chemische stoffen aangezien deze de toplaag kunnen beschadigen of de letters kunnen

verwijderen.

• Blokkeer geen enkele ventilatieopening. De ventilatie mag niet worden belemmerd door deze te

blokkeren met objecten zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.

• Installeer het apparaat niet in de nabijheid van hittebronnen zoals radiatoren, kachels of andere

apparaten (waaronder amplifiers) die hitte produceren.

• Onderschat de waarde van een geaarde stekker voor de veiligheid niet.

Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, neemt contact op met een elektricien

voor het vervangen van het verouderde stopcontact.

• Bescherm de voedingskabel tegen overheen lopen of beschadigen, met name bij de stekker,

stekkerdozen en waar de kabel zit aangesloten op het apparaat. Als de kabel is beschadigd, dient

deze gerepareerd te worden door een gekwalificeerd persoon.

• Gebruik alleen door de fabrikant voorgeschreven uitbreidingen en accessoires.

• Voorzichtig verplaatsen of transporteren om beschadigingen te voorkomen.

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

3

Pxxxxx


• Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien of wanneer het apparaat voor lange tijd

niet gebruikt wordt.

• Laat reparaties altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Reparatie is noodzakelijk als het

apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld als de voedingskabel of de stekker beschadigd is, vloeistof is

geknoeid in het apparaat, objecten in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan

regen of vocht, niet normaal meer werkt of is gevallen.

• Het apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druppels of spatten. Geen objecten gevuld met

water, zoals vazen, op het apparaat plaatsen.

• De stekker of schakelaar die gebruikt wordt om de verbinding met het lichtnet te verbreken dient

ten alle tijden bereikbaar te zijn.

• Lees de keuringslabels aan de onderzijde van de draadloze luidsprekers voor voeding en andere

veiligheidsinformatie.

Veiligheidsinstructies

Als de draadloze luidspreker is verplaatst van een koude naar een warme plaats (bijvoorbeeld van

de koude achterbak van een auto naar een warme kamer), wacht 2-3 uur met het aansluiten. Er

bestaat het risico dat vocht is gecondenseerd in uw draadloze luidspreker, waardoor de draadloze

luidspreker kan beschadigen.

Om beschadiging te voorkomen, pak uw draadloze luidspreker uit en laat deze 2-3 uur staan in een

ruimte op kamertemperatuur voordat u de luidspreker in gebruik neemt. Hierdoor kan het vocht

verdampen en wordt onnodige beschadiging van uw draadloze luidspreker voorkomen.

• Zorg dat de stekker gemakkelijk bereikbaar is.

• Behuizing – Verwijder de behuizing niet aangezien u hierdoor in contact kunt komen met

gevaarlijke voltages.

• Weer – Het is aan te raden om een externe antenne af te koppelen tijdens een onweersbui.

• Ventilatie – De ventilatiegaten in de behuizing van de draadloze luidspreker beschermen het

apparaat tegen oververhitting. Blokkeer de gaten niet, vooral niet met doeken of papier. Laat een

minimale ruimte van 5 cm vrij rond het apparaat voor voldoende ventilatie.

• Beschadiging – Gebruik uw draadloze luidspreker niet als deze op enige manier is beschadigd.

Plaats uw draadloze luidspreker op een vlak oppervlak. Voorkom plaatsing op een plaats die sterk

kan trillen.

• Temperatuur – Voorkom extreme temperaturen, zowel heet als koud. Plaats uw draadloze

luidspreker op afstand van hittebronnen zoals radiatoren en elektrische- of gashaarden.

• Netstroom adapter – Dit apparaat moet worden gebruikt met de meegeleverde AC/DC netstroom

adapters. De AC/DC adapters zijn alleen voor gebruik binnenshuis. Als het regent, gebruik de

ontvanger van de luidspreker alleen met batterijen en verplaats de netstroom adapters uit de regen.

• WAARSCHUWING – Open de behuizingen niet en repareer het apparaat niet zelf. Het is alleen

gekwalificeerde medewerkers toegestaan om reparaties uit te voeren.

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

4

Pxxxxx


Introductie

Dit 2.4GHz digitale draadloze luidspreker systeem gebruikt de laatste draadloze techniek die u in

staat stelt om muziek en TV-geluid overall te beluisteren, binnen en buiten uw woning.

Het is mogelijk om het systeem aan te sluiten op bijna elke geluidsbron, zoals radio, TV, VCR, Hi-Fi,

Blu-ray,

iPhone, iPod, CD, MP3 of DVD speler. De luidsprekers kunnen ook worden aangesloten op een PC.

Zonder ingewikkelde aanwijzingen en installatie stelt het systeem u in staat om van levensecht puur

geluid te genieten binnen enkele minuten.

Functies

2.4GHz digitale technologie

Digitale technologie laat u de luidsprekers vrijelijk verplaatsen door het huis

• Nagenoeg storingsvrije geluidskwaliteit

• Verbindt met PC, iPhone, iPod, CD, MP3, Hi-Fi, TV etc.

• Elektronische volume instelling

• Automatische afstemming

• Afstandsbediening voor extra gebruiksgemak

• Full-range speaker

• Gebruiksafstand tot 80 meter

• Spatwaterdicht tot klasse IPX3

Wat zit in de verpakking

Afstandsbediening

Zender

Lichtnetadapter

DC 5V x 1

(Voor zender)

DC 9V x 2

(Voor luidspreker ontvanger)

Luidspreker ontvanger

Kabel

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

5

Pxxxxx


Werking

Zender

De zender kan worden verbonden met verschillende geluidsbronnen zoals een iPhone, een iPod of

een MP3 speler middels een 3,5mm audiokabel. Het is ook mogelijk om de zender met een PC te

verbinden via een USB kabel.

Power LED

DC poort

Mini USB poort

Geluidsbron schakelaar

3,5 mm audio poort

Verbinden met een geluidsbron

• Steek de meegeleverde AC/DC lichtnetadapter in een stopcontact.

• Schuif de AUDIO SOURCE knop naar rechts (richting de 3,5mm audio jack).

• Steek de kabel van de AC/DC lichtnetadapter in de DC aansluiting van de zender.

• De zender schakelt automatisch AAN en de Power LED van de zender zal knipperen.

• Verschillende soorten geluidsbronnen kunnen met de zender worden verbonden via de 3,5mm

audio jack en een 3,5mm geluidskabel.

• Nadat de geluidsbron is ingeschakeld en geluid afspeelt zal de Power LED van de zender AAN gaan

(niet langer knipperen).

Verbinden met een PC

• Een voeding is niet noodzakelijk bij verbinding met een PC.

• Schuif de AUDIO SOURCE knop naar links (richting de USB poort).

• Verbind uw PC met de USB poort van de zender via een USB kabel.

• Wanneer de PC is ingeschakeld zal deze de zender via de USB poort van stroom voorzien.

De LED op de zender zal knipperen.

• Wanneer het afspelen wordt gestart op de PC zal de LED van de zender AAN gaan (niet langer

knipperen).

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

6

Pxxxxx


Luidsprekers

Power LED

Paren knop

Vol- knop

Power AAN/Uit knop

Vol+ knop

Verlichtingsknop

Afstandsbediening ontvanger

Handvat

Verlichte LED

Aansturing

Behuizing onderzijde

Audio kanaal schakelaar

Batterijvak

M – mono

L – linker kanaal

R – rechter kanaal

DC aansluiting

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

7

Pxxxxx


Geluid ontvangen

• Steek de meegeleverde AC/DC lichtnetadapter in een stopcontact en verbind de kabel met de DC

aansluiting aan de onderkant van de luidspreker of plaats 6 stuks ‘AA’-formaat batterijen in het

batterij vak, in de juiste volgorde van polariteit (batterijen niet meegeleverd).

• Houdt de POWER ON/OFF knop ingedrukt om de luidspreker ontvanger in te schakelen. De Power

LED zal gaan knipperen.

• Wanneer de zender is verbonden met een PC of een geluidsbron die geluid afspeelt zal de Power

LED AAN gaan (niet langer knipperen) en zal de luidspreker het geluid laten horen.

• Het is mogelijk om het geluidsvolume aan te passen door op de VOL+ or VOL- volume knoppen te

drukken.

Audiokanaal selectie

• Het is mogelijk om een audiokanaal te kiezen middels de Audio Channel schakelaar aan de

onderzijde van de luidspreker

• Het is mogelijk om te kiezen tussen Linker kanaal (L), Rechter kanaal (R) of geforceerd Mono (M).

• Als de ene luidspreker op het linker kanaal is ingesteld en de andere luidspreker op het rechter

kanaal, zal het geluid in stereo worden weergegeven.

Standby

• De luidsprekers kunnen van AAN modus naar stand-by modus worden gezet door eenmaal op de

POWER ON/OFF knop te drukken. De Power LED van de luidspreker gaat UIT.

• Wanneer de luidsprekers langer dan 10 minuten geen signaal van de zonder ontvangen, zullen de

luidsprekers automatisch in stand-by modus gaan.

LED lampjes

• Er bevinden zich 3 LED lampjes op de luidsprekers. Druk op de LIGHT knop om alle 3 de LED lampjes

in te schakelen.

Verplaatsen

• Er zit een handgreep aan de bovenzijde van het apparaat. Hiermee kunt u de luidsprekers

eenvoudig verplaatsen als gebruik wordt gemaakt van batterijen.

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

8

Pxxxxx


Paren

Elke zender kan verbinden met meerdere luidsprekers. U kunt een andere luidspreker verbinden

door de volgende stappen te volgen:

• Verbind de meegeleverde AC/DC netvoedingen met zowel de zender als de luidsprekers en zet de

luidsprekers aan.

• Verbind een audiobron met de zender en speel geluid af.

• De Power LED van de luidsprekers zou nu moeten knipperen en de Power LED van de zender is AAN

• Houd de PAIRING knop aan de achterzijde van de zender ingedrukt gedurende meer dan 3

seconden, totdat de Power LED snel gaan knipperen.

• Houd de PAIRING knop op de luidspreker ingedrukt gedurende meer dan 3 seconden totdat de

Power LED snel gaat knipperen.

• Als het paren gelukt is zullen beide Power LEDs AAN zijn en stoppen met knipperen, zal zal de

luidspreker geluid laten horen.

• Als u last heeft van storing, druk eenmaal op de PAIRING knop op de zender om het kanaal te

wijzigen. Bij zenden/ontvangen over grote afstanden kan het signaal zwakker worden.

Houd de PAIRING knop meer

dan 3 seconden ingedrukt.

De Power LED gaat

snel knipperen

Houd de PAIRING knop

meer dan 3 seconden

ingedrukt.

De Power

LED gaat snel

knipperen

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

9

Pxxxxx


Afstandsbediening

Power knop

Verlichtingsknop

VOL+ knop

VOL- knop

• Voor gebruik van de afstandsbediening dient de beveiliging verwijderd te worden.

• Om de afstandsbediening te openen drukt u de clipjes van het batterijvakje bij elkaar en verwijdert

u deze.

• Verwijder zorgvuldig de beveiliging die de batterij afdekt.

• Plaats het deksel van het batterijvakje terug.

Lichtnetadapter

Gebruik alleen de in de gebruiksaanwijzing aangegeven lichtnetadapter. Door gebruik van een nietgoedgekeurde

adapter zal uw garantie vervallen en kunt u de draadloze luispreker onherstelbaar

beschadigen.

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

10

Pxxxxx


Veel gestelde vragen

Er is geen geluid

• Controleer of de AC/DC lichtnetadapter volledig in het stopcontact

is geplaatst en verbonden is met voedingsaansluiting van de zender.

• Controleer of de luidspreker ontvangers AAN staan.

• De batterijen van de ontvanger van de luidspreker zijn zwak. Plaats

nieuwe batterijen of sluit de AC/DC lichtnetadapter aan.

• Controleer of de audiokabel/USB kabel correct verbonden is met de

zender.

• De verbonden audio/video apparatuur speelt niet. Start het afspelen.

• Het volume van de luidsprekers staat te laag. Stel het volume in het

het correcte niveau.

Er is storing in het geluid

Het geluid is vervormd

• Om storing te voorkomen, plaats uw zender en uw luidspreker

ontvanger minimaal een meter weg van 2.4GHz elektrische

apparaten zoals magnetrons, draadloze netwerken, blue-tooth

apparaten, draadloze telefoons etc.

• Als u de storing kunt horen, druk eenmaal op de PAIRING knop op

de zender om van kanaal te wisselen.

• Paar de zender en luidspreker ontvanger opnieuw.

• De batterijen van de ontvanger van de luidspreker zijn zwak.

Plaats nieuwe batterijen of sluit de AC/DC lichtnetadapter aan.

• Controleer of het volumeniveau correct is ingesteld.

• De luidspreker ontvangers staan te ver van de zender.

Zet ze dichterbij.

• Het invoervolume van het audiosignaal is te hoog. Stel het volume

van de geluidsbron lager in.

Voor aanvullende informative, ga naar www.unisupport.net

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

11

Pxxxxx


Technische informatie

Zendfrequentie: 2.4GHz Digitaal

Bedrijfsvoltage: Zender - DC 5V 1000mA adapter (meegeleverd) of 5V USB power

Luidsprekers - DC 9V 1500mA adapters (meegeleverd) of 6 X ‘AA’ formaat batterijen voor elke luidspreker

(niet meegeleverd)

Afstandsbediening - CR2025 batterij (meegeleverd)

Frequentie: 20Hz ~ 20KHz

Vervorming:

More magazines by this user
Similar magazines