PDF-versie (1 MB) - UNIZO.be

unizo.be

PDF-versie (1 MB) - UNIZO.be

PRIJS uw

gemeente aan.

Is uw gemeente het KMO-vriendelijkst?

Overtuig UNIZO en word ‘Laureaat

Ondernemende Gemeente 2010’.

www.unizo.be/ondernemendegemeente

Een initiatief van

in samenwerking met


kandidaat dossier

‘laureaat ondernemende gemeente 2010’

Wij verzoeken u het kandidaatsdossier op te maken op basis van de gegevens die wij

hierbij opvragen. U mag uw kandidaatsdossier documenteren met alle nuttige bijlagen.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

UNIZO-VORMING, Katleen Cardoen

Spastraat 8, 1000 Brussel

UNIZO LAUREAAT 2010

Tel.: 02/238 05 70 • Fax.: 02/238 05 75

ONDERNEMENDE GEMEENTE

E-mail.: katleen.cardoen@unizo.be

www.unizo.be/ondernemendegemeente

Een initiatief van in samenwerking met

Instructies

• Vul dit document in

• Stuur het document met eventuele bijlagen

via e-mail naar laureaat@unizo.be

OF

• stuur het dossier met bijlagen op CD-ROM

naar UNIZO-VORMING, Katleen Cardoen

Spastraat 8, 1000 Brussel

De indiener van het dossier

Naam van de gemeente : ......................................................................................................................

UNIZOLAUREAAT

ONDERNEMENDE

GEMEENTE2010

Naam en functie van de indiener : ......................................................................................................................

Adres : ......................................................................................................................

......................................................................................................................

Tel : ......................................................................................................................

Fax : ......................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................................

De naam van het project of het initiatief?

UNIZOLAUREAAT

ONDERNEMENDE

GEMEENTE2010

..............................................................................................................................................................................................

De jury evalueert de kandidatuur enkel op basis van de geleverde informatie.

UNIZO en VVSG hebben het recht om deze informatie te gebruiken voor een eigen publicatie.


kandidaat dossier

‘laureaat ondernemende gemeente 2010’

Op welke beleidsdomeinen heeft

het ingediende project betrekking?

Stip het domein aan en specifieer.

❏❏

Gemeentelijke dienstverlening

.......................................................................................................................................................................................

❏❏ Ruimtelijke ordening

❏❏

.......................................................................................................................................................................................

UNIZO LAUREAAT 2010

Mobiliteit

ONDERNEMENDE GEMEENTE

.......................................................................................................................................................................................

❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

Vestigingsbeleid van ondernemingen

.......................................................................................................................................................................................

Milieu

.......................................................................................................................................................................................

Communicatie

.......................................................................................................................................................................................

Veiligheid

.......................................................................................................................................................................................

Toerisme

.......................................................................................................................................................................................

Fiscaliteit

UNIZOLAUREAAT

ONDERNEMENDE

GEMEENTE2010

.......................................................................................................................................................................................

Andere

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

UNIZOLAUREAAT

ONDERNEMENDE

GEMEENTE2010

.......................................................................................................................................................................................

De jury evalueert de kandidatuur enkel op basis van de geleverde informatie.

UNIZO en VVSG hebben het recht om deze informatie te gebruiken voor een eigen publicatie.


kandidaat dossier

‘laureaat ondernemende gemeente 2010’

Worden bij de realisatie van het project externe

partners betrokken?

Zo ja, dewelke?

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

UNIZO LAUREAAT 2010

ONDERNEMENDE GEMEENTE

Omschrijf de inhoud van het project met vermelding

van de verschillende fases en activiteiten.

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

UNIZOLAUREAAT

ONDERNEMENDE

GEMEENTE2010

.......................................................................................................................................................................................

Wat is het doel van het project of initiatief?

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

UNIZOLAUREAAT

ONDERNEMENDE

GEMEENTE2010

De jury evalueert de kandidatuur enkel op basis van de geleverde informatie.

UNIZO en VVSG hebben het recht om deze informatie te gebruiken voor een eigen publicatie.


kandidaat dossier

‘laureaat ondernemende gemeente 2010’

voor wie is deze maatregel bedoeld?

❏❏

❏❏

❏❏

Alle ondernemingen

Specifieke sector(en):

.......................................................................................................................................................................................

Specifieke delen van de gemeente:

.......................................................................................................................................................................................

UNIZO LAUREAAT 2010

ONDERNEMENDE GEMEENTE

algemene impact op de economie?

Waarom is deze maatregel een belangrijke hefboom voor de lokale economie van uw gemeente en op welke wijze

wordt er ingespeeld op sterktes/zwaktes in uw gemeente?

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Op welke manier is het initiatief een duurzame maatregel (lange termijn) voor de lokale economie?

.......................................................................................................................................................................................

UNIZOLAUREAAT

ONDERNEMENDE

GEMEENTE2010

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

wat zal het effect zijn van deze maatregel

voor de doelgroep(en)?

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

UNIZOLAUREAAT

ONDERNEMENDE

GEMEENTE2010

.......................................................................................................................................................................................

De jury evalueert de kandidatuur enkel op basis van de geleverde informatie.

UNIZO en VVSG hebben het recht om deze informatie te gebruiken voor een eigen publicatie.


kandidaat dossier

‘laureaat ondernemende gemeente 2010’

Op welke manier is het initiatief ingebed

in het lokaal economiebeleid?

Toon dit aan met verwijzingen naar het beleidsplan.

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

UNIZO LAUREAAT 2010

ONDERNEMENDE GEMEENTE

Op welke wijze zijn de ondernemers betrokken

bij het tot stand komen van het initiatief

en de uitvoering ervan?

Beschrijf de verschillende stappen van deze betrokkenheid.

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

UNIZOLAUREAAT

ONDERNEMENDE

GEMEENTE2010

Wanneer werd het initiatief gerealiseerd

of zal het gerealiseerd worden?

(Gelieve het bewijs mee te leveren)

.......................................................................................................................................................................................

aantal bijlagen?

......................

UNIZOLAUREAAT

ONDERNEMENDE

GEMEENTE2010

Handtekening van burgemeester of bevoegde schepen:

................................................................................................

De jury evalueert de kandidatuur enkel op basis van de geleverde informatie.

UNIZO en VVSG hebben het recht om deze informatie te gebruiken voor een eigen publicatie.

More magazines by this user
Similar magazines