u kan hier de presentatie raadplegen - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

u kan hier de presentatie raadplegen - Stad Oudenaarde

Weg- en rioleringswerken in de Fortstraat

en

Keizer Karelstraat

Schoolomgeving

Infovergadering 23 april 2013


Inleiding

Guy Hove

Schepen openbare werken

2


Verloop van deze avond

Projectvoorstelling door ing. Frank Slots

Vraagstelling

Eventuele opmerkingen/suggesties van

persoonlijke aard, liefst na de vergadering.

3


Verloop der werken

Weg- en rioleringswerken


Fortstraat (gn wijzigingen tov vorige infovergadering)


Rijweg in asfalt: 3,40m breedte

Eénrichtingsverkeer: richting van Prins

Leopoldstraat naar Eindrieskaai

Schoolingang: rijweg in grijze betonklinkers: 3,40m breedte

Voetpaden in grijze betonklinkers

Schoolingang: voetpad in antraciet kleiklinkers (zie

Eindrieskaai)

Parkeervakken in zwarte betonklinkers, schuinparkeren

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

Afkoppeling privaat domein open en halfopen

bebouwing


Fortstraat


Verloop der werken

Weg- en rioleringswerken


Keizer Karelstraat


Rijweg in asfalt: 3,40m breedte

Eénrichtingsverkeer: richting van Eindrieskaai

naar Prins Leopoldstraat

Schoolingang: rijweg in grijze betonklinkers: 3,40m breedte

Voetpaden in grijze betonklinkers

Schoolingang: voetpad in antraciet kleiklinkers (zie

Eindrieskaai)

Parkeervakken in zwarte betonklinkers

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

Afkoppeling privaat domein open en halfopen

bebouwing


Verloop der werken

Weg- en rioleringswerken


Keizer Karelstraat: opmerkingen uit vorige vergadering:


Aantal parkeerplaatsen

Ter vergelijking:

Asverschuiving geëlimineerd, voetpad versmald,

schuinparkeren kant pare woningen en

bijkomende strook langsparkeren kant onpare

woningen: 10 bijkomende parkeerplaatsen tov

eerste ontwerp.

• Bestaande toestand: 34pl

• Huidig ontwerp: 43pl + 15pl = 58pl


Keizer Karelstraat


Fortstraat en Keizer Karelstraat


Verloop der werken

Weg- en rioleringswerken

Kostprijs: 598.068,23 EUR (incl. BTW)

Werkdagen: 40wd Keizer Karelstraat

40wd Fortstraat

Aannemer: Heijmans infra


Verloop der werken

Weg- en rioleringswerken


Planning:Aanpassingen/verplaatsen/vernieuwen

nutsvoorzieningen door Eandis, TMVW, Telenet en

Belgacom:

Keizer Karelstraat: reeds begonnen begin april 2013

Fortstraat: kleinschalige aanpassingen

Start uitvoering weg- en rioleringswerken:

Keizer Karelstraat: 2 mei 2013 (± tot begin juli 2013)

Fortstraat: 1 juli 2013 (± tot eind september 2013)


Verloop der werken

Weg- en rioleringswerken


Wegomlegging


Verloop der werken

Weg- en rioleringswerken


Info tijdens de werken:
Planning en verloop van de werken: website stad

Oudenaarde: www.oudenaarde.be

Vragen of bemerkingen tijdens de werken: werfkeet

Contactgegevens aannemer en stad: terug te vinden op

de website


VRAGENRONDE

14

More magazines by this user
Similar magazines