Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR) - VMS

vmszorg.nl

Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR) - VMS

Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR)

Presentatie Nationale Patiëntveiligheid Award 2010

Door: Jacob Brandsma, Yvonne ter Horst, Mariëlle Masselink & Juda Vecht


Programma

- Koester een calamiteit

- Spoed Interventie Systeem Isala

- Implementatie elementen

- Resultaten

- Uitdagingen


Koester een calamiteit

Dit nooit meer!


Spoed interventie systeem Isala

SIT

indien nodig

GAS

SBARR

VSS

Spoed

Interventie

Team

Gestandaardiseerde

Actie

Specialist

Situatie

Behandeling

Analyse

Respons

Repeteer

Vroeg-

Signalering

Score

Spoedinterventie

Reactie

Communicatie

Situatie


Vroeg Signalering Score (VSS)

Score 3 2 1 0 1 2 3

AH-freq ≤ 8 9 - 14 15 - 20 21 - 29 > 30

Hartfreq

≤ 40 41 - 50 51 - 100 101 - 110 111 - 129 > 129

Systole ≤ 70 71 - 80 81 - 100 101 - 199 ≥ 200

Diurese

*

0 < 30ml/h

of

< dan 1x per

dienst

dialyse

patient

Temp ≤ 35 35.1 - 36 36.1 – 38 38.1–38.5 ≥ 38.5

Neuro Alert Reageert

op stem

'Niet

pluis'-

gevoel

= 4

Reageert

op pijn

Reageert

niet

Bij score 0 - 1 →

Bij score van 2 →

Bij score van 3 →

Bij score ≥ 4 →

Controles volgens VSS bij klachten, na onderzoek of operatie

Controles volgens VSS driemaal daags

Controles volgens VSS viermaal daags

Arts bellen, SBARR toepassen, arts zal komen en binnen 30 minuten beleid

bepalen. Indien arts niet kan komen wordt SIT gebeld.

Controles elk halfuur volgens VSS. SIT WL: 4476 SIT SZ: 7105


SBARR communicatie

Situatie: Wat is de situatie?

Behandeling: Achtergrond

Analyse: Beoordeling

Respons: Aanbeveling

Repeteer: Herhaal


GAS

• Gestandaardiseerde Actie Specialist.

VSS ≥ 4.

• Communicatie volgens SBARR.

• Beleid binnen een half uur bepaald.

• Evaluatie van het beleid na 1 uur.


SIT Spoed Interventie Team

•SIT = Vangnet

•IC-arts (assistent) + IC verpleegkundige (CIV)

•Consulteert

•Adviseert

•Ondersteunt


Grote winst: CIV SIT

CIV-functie:

• Ondersteuning verpleegkundigen afdeling (overdragen kennis en vaardigheden)

• Heropnames op de IC↓

• Communicatie verpleegafdelingen/ IC ↑

Resultaten

• Structurering hulpvragen, beslisbomen en scholing

- Aanvragen infuus inbrengen↓

• Aantal heropnames ↓

• Betere doorstroming IC

• Verbetering communicatie (jaarevaluaties/ incident bespreking)

• Consultvragen IC verpleegkundigen ↑

Heden

• Doorvoeren beslisbomen fysiotherapie en infuusprikken

• Focus naar complexe patiënt: Spoed Interventie Team (verhoging consultaanvragen

intensivisten)


Elementen voor implementatie

- Invulling branddriehoek van

verandering

- Ontwikkeling materiaal, waaronder

scholing, film. IC’s trainen (jan 2009)

- Leiderschap & IJsjes (juni 2009)


Elementen voor implementatie (2)

-Start klein met een uittest op een aantal afdelingen.

(juni 2009). Luister en inspelen op microsystemen

-Fasegewijs implementatie en scholing. Luisteren en

inspelen op microsystemen (juni 2009 – november

2010).

-Borging en monitoring (2010).

-Aantal reanimaties.

-VSS digitaal

-SIS standaard in opleidingen

-SBARR overal


jan

febr

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

febr

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

febr

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Resultaten: daling reanimaties!

Aantal reanimaties per maand (locatie sz) 2008 - september 2010

14

12

10

8

6

4

2

0

2008 2009 2010

Isala klinieken (locatie SZ) 2008 2009 2010

Aantal reanimaties per 1000 ontslagen patiënten 0,933 1,2884 0,535


Uitspraken

Goed dat iedereen

ons weet te vinden als het

nodig is

(IC verpleegkundige)

Via de digitaal

ingevulde parameters

heb ik direct zicht op de

situatie van mijn

patiënten. Dat geeft me

een gevoel van grip.

(medisch specialist)

We lopen voor de

problemen aan en

helpen erger

voorkomen.

(IC verpleegkundige)

Het is een verademing om te

weten dat ik altijd terug kan

vallen op een SIT team

(verpleegkundige)

Ik krijg nu verpleegkundigen

aan de telefoon met een

duidelijk en helder verhaal,

waardoor ik beter en

sneller het probleem kan

inschatten. (arts assistent)

Een arts of arts

assistent reageert

eerder op mijn

signaal

(verpleegkundige)


Uitdagingen

- Niet pluis familie/ patiënt

- Blijvend actie bij VSS ≥ 4

- Terugkoppeling resultaten

- Specialistische afdelingen

“It’s a journey, not a destination’’

More magazines by this user
Similar magazines