Views
4 years ago

Mobiel systeem geeft bij MobyFlowers 17% betere ruimtebenutting

Mobiel systeem geeft bij MobyFlowers 17% betere ruimtebenutting

Mobiel systeem geeft bij MobyFlowers 17% betere

In elk teeltstadium optimaal klimaat en afstand door bewegende goten Mobiel systeem geeft bij MobyFlowers 17% betere ruimtebenutting MOBIEL TELEN CHRYSANT Peter Vijverberg met zijn zoon Roy en vrouw Rosalie: “De afstand tussen de goten varieert van 0 tot 5 cm. Daardoor realiseren we een 17% betere ruimtebenutting.” Boven in de ‘kraamkamers’ staan losse goten met jonge chrysantenstekken. Beneden staan de grotere planten. Ze verplaatsen zich, net als broden door een oven, naar het einde waar ze oogstrijp naar de schuur gaan. MobyFlowers, het eerste bedrijf met een mobiel teeltsysteem voor chrysanten, draait sinds 2006. Er zijn pluspunten en leermomenten. TEKST EN BEELD: MARLEEN ARKESTEIJN De rentabiliteit en energie-efficiëntie van de chrysantenteelt kunnen beter. Dat was de insteek van de Stichting Mobysant, die in 2004 is opgericht. In deze stichting werken telers, vermeerderaars en toeleveranciers samen met als doel het ontwikkelen van een rendabel teeltsysteem voor chrysant. Daarnaast bekijken ze de mogelijkheden van ketenverkorting in de productie van uitgangsmateriaal. Peter Vijverberg is een van de deelnemende telers in deze stichting. In 2006 bouwden Peter en Rosalie Vijverberg hun nieuwe chrysantenbedrijf Moby- Flowers, met een mobiel teeltsysteem op basis van ideeën van Mobysant: zelf stek bewortelen, planten in bewegende substraatgoten opkweken en in ieder teelstadium een optimaal klimaat en een optimale afstand. Het Samenwerkingsverband Mobysant-Mobyflowers kreeg daarvoor een forse subsidie van PT en LNV. De teler koos voor santini’s vanwege het aantal takken per vierkante meter en de iets snellere teelt. Hij teelt nu de groene ‘Froggy’. Logistiek Trots laat Peter Vijverberg zijn bedrijf zien. Hij begint in de schuur waar medewerkers, nu nog met de hand, onbewortelde stekken in teeltgoten zetten. De teeltgoten bestaan uit een U-profiel met daarin een los V-profiel met verticale draingaten. Het medium, een mengsel van een derde kokos met twee derde veen, zit in het losse V-profiel. Vijverberg: “We combineren de goede eigenschappen van beiden. Kokos zorgt voor de structuur en veen houdt beter vocht vast.” De eerste drie teeltafdelingen liggen boven de bedrijfsruimte. Shuttles voor- en achterlangs zorgen voor de verplaatsing van de goten naar boven, naar de volgende afdeling en weer naar beneden. Beneden zijn vier teeltafdelingen. De goten komen per twaalf in een aluminium dragerbak met gaas erboven. Vanaf hier Vervolg op pagina 6> Onder glas nummer 1 januari 2009 5

Beter in SySteem! - Festool
Vrijwilligers indelen op generatie geeft grip - Zorg Beter met ...
Training op maat geeft beter resultaat - De Nederlandse ...
“Maïs droog hakselen geeft betere eiwitbenutting” - Melkveebedrijf
Mobiel werken geeft Sanne rust - jez media services
Systeem S 01 Mobiele units - HEWI
Opbouwhandleiding systeem Moderna - Tuinafscheiding.nl
S 01 Sales promotion 2009 Systeem S 01 Mobiele units ... - HEWI