2006 - 2007 - AFC, Amsterdam

afc.nl

2006 - 2007 - AFC, Amsterdam

AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB

Opgericht 18 januari 1895

PERSMAP

SEIZOEN 2006-2007

24 e EDITIE


De uitgave van deze Persmap is mede mogelijk gemaakt door de

AFC Vriendelijke Bedrijven *

seizoen 2006-2007

*Zie ook pagina’s 7, 8 en 9.

AFC

Seizoen 2006-2007


AFC 111 jaar jong!

Voor u ligt de AFC-Persmap 2006-2007, de 24e editie al weer. Qua vorm en inhoud een uitgave om als club trots op te zijn.

De talloze foto’s, artikelen en overzichten, met zichtbare zorg en enthousiasme geredigeerd door onze webmaster Hans Elias,

bestuurslid Kees Gehring en de debuterende Jan van Galen, typeren onze vereniging op treffende manier

en bieden de lezer - en daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats om - heel wat nuttige informatie.

Natuurlijk over “Ons Eerste”, want dat is niet voor niets het vlaggenschip van de vereniging.

Welke spelers zijn er vertrokken en wie nemen hun plaats in de selectie in?

Hoe schat onze trainer-coach Ton du Chatinier, terug van weggeweest, onze kansen dit seizoen?

De eerste plaats in het toernooi om de Metropool Sport Cup is in ieder geval een mooie start.

En hoe staan de zaken er voor bij onze tegenstanders in de Hoofdklasse A?

Deze Persmap stelt u op de hoogte. Zo ook over de andere selectieteams, het recreatievoetbal en de prachtige jeugdafdeling.

Ereleden en bestuur bij het jaardiner ter gelegenheid van het 111-jarig bestaan.

Zittend v.l.n.r. Chris Schröder, Jan van Dijk, Cor Kerker, Dick van der Klaauw en

Machiel van der Woude. Staand v.l.n.r. Nick van Ommeren, Marcel Koster, Edwin Geluk,

Henk Bijlsma, Amel Vroege, Johan de Bie, Ger van Caspel, Ad Westerhof, Kees Gehring,

Fred ten Nijenhuis, Rinus van Leijenhorst, Bob Neseker en Ronald Koster.

Op de foto ontbreken de Ereleden Rein Akkerman sr., Robert Duis en Fred van Soomeren.

Dit seizoen verschijnt de Persmap onder het motto AFC 111 jaar

jong! Een beter devies had de redactie niet kunnen kiezen. AFC

is natuurlijk een oude vereniging met een rijke geschiedenis, die

op tal van manieren wordt overgedragen op onze club anno

2006. Tradities worden gekoesterd, ze zijn namelijk nergens te

koop.

Maar AFC is ook een vereniging die met z’n tijd mee wil gaan,

aantrekkelijk is voor de jeugd, oog heeft voor de toekomst.

Die twee invalshoeken schragen AFC: in het verleden, het heden

en naar wij allen hopen over 111 jaar nog altijd.

Deze Persmap laat beide invalshoeken goed zien. Allereerst

door de foto op deze pagina van onze Ereleden, die zoveel hebben

bijgedragen aan de club en door de aandacht voor onze

“Ridders”, die 50 jaar of langer op AFC lief en leed met elkaar

hebben gedeeld. Maar ook door aandacht te besteden aan

de AFC Vriendelijke Bedrijven, de bordsponsors en Schakeladverteerders,

die met elkaar veel mogelijk maken wat anders

onmogelijk zou zijn. Deze groeperingen, als ook de supportersclub

“the Reds” en de stichting “Keep Smiling”, ondersteunen

AFC financieel op een fantastische wijze.

Met liefst 102 teams verschijnen wij aan de start van het

nieuwe seizoen en dat is een grootschalig en complex gebeuren.

Het bestuur prijst zich gelukkig dat AFC kan beschikken over een

groot aantal enthousiaste vrijwilligers en een uitgebreide

technische staf. Al deze mensen stralen uit, zo laat deze

Persmap heel goed zien, dat AFC een unieke vereniging is die

veel mensen plezier en genoegen schenkt en het waard is om je

voor in te zetten.

Over inzet gesproken. In 1983 nam onze huidige secretaris

Kees Gehring met de journalisten en AFC’ers Hans de Bie en

Gerard Trebert het initiatief om te komen tot de uitgave van een

Persmap. Sindsdien is Kees 23 jaar betrokken geweest bij de

productie, uit eigen ervaring weet ik, een ontzettend leuke maar

tijdrovende klus. Nu heeft hij onlangs aangegeven, dat dit de

laatste keer is geweest. Onze dank voor wat hij in deze betekend

heeft is groot. De AFC-Persmap is inmiddels alom bekend en

niet meer weg te denken uit het AFC-clubleven. Chapeau!

Machiel van der Woude,

voorzitter

AFC

Seizoen 2006-2007

1


Waar lief en leed gedeeld wordt ...

Met deze tekst en bijgaande foto werd ooit het “Gouden Boek” van AFC geopend. Het “Gouden Boek” dat in de nazomer van

het jaar 1945 verscheen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de oudste voetbalclub van Amsterdam.

Het is een foto van het in 1921 in gebruik genomen “oude veld” aan de Zuidelijke Wandelweg, waar AFC een thuiswedstrijd speelt

onder grote publieke belangstelling. Let op de houten tribune en het scorebord achter het oostelijk doel.

De namen van de spelende teams werden per letter met de hand “ingeschoven” en de stand werd tijdens de wedstrijd

door AFC aspiranten bijgehouden.

Doordat de stad in zuidelijke richting oprukte diende AFC na ruim 40 jaar de geliefde Wandelweg te verlaten.

Op 6 oktober 1962 werd het nieuwe sportpark “Goed Genoeg” aan de De Boelelaan in het nauwelijks bebouwde Buitenveldert

in gebruik genomen, zeer binnenkort al weer 44 jaar geleden.

Waar lief en leed gedeeld wordt . . . gaat zeker ook op voor de

periode die AFC tussen haar 67e en 111e verjaardag op “Goed

Genoeg” heeft doorgemaakt. Toen de club in 1962 verhuisde

kwam AFC uit in de Eerste klasse amateurs KNVB nadat op 22

mei 1961 aan de Wandelweg het kampioenschap in de Tweede

klasse was behaald. Dat kampioenschap leverde de zeer gewenste

promotie naar de toenmalige hoogste klasse op.

Een bijzonder succesvolle periode brak aan. Kampioenschappen

volgden in 1963, 1967 en 1969 met historische wedstrijden

om het kampioenschap van Nederland. In 1974 kwalificeerde

AFC zich voor de nieuw ingestelde Hoofdklasse. De club groeide

en bloeide. Tienduizenden wedstrijden werden door alle AFC

teams gedurende deze bijna 45 jaar op het mooie sportpark

“Goed Genoeg” gespeeld, waar velen ontelbare dierbare herinneringen

aan bewaren.

Maar de grond in Amsterdam wordt almaar schaarser en om

die reden hebben AFC bestuurders zich reeds vanaf midden

jaren negentig van de vorige eeuw gebogen over de vraag: hoe

zou AFC op onze huidige mooie plek verankerd kunnen blijven?

In het jaar 2001 werd daartoe door Ron Voskamp een plan

opgesteld: “Het cadeau aan de Zuidas”. Dit “cadeau” werd door

oud-voorzitter Dick van der Klaauw overhandigd aan de oud-wethouder

van Amsterdam, de heer Duco Stadig. Sindsdien volgden

vele tientallen gesprekken met gemeentelijke autoriteiten en

vooral gedurende het eerste halfjaar van 2006 zijn er concrete

beslissingen genomen. Beslissingen die grote gevolgen zullen

hebben voor ons sportpark, waar ingrijpende veranderingen

gaan plaatsvinden. Het begin van een nieuwe periode, waarin

naar wij hopen door de nu meer dan 1350 spelende AFC’ers

evenveel lief en leed zal worden gedeeld als dat het geval is

geweest bij al die actieve AFC’ers die hen de laatste 111 jaar

zijn voor gegaan. Het belangrijke laatste nieuws over AFC en de

Zuidas kunt u lezen op pagina 16 en 17 van deze Persmap.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de nieuwe technische

leiding van AFC 1, het bestuur en de interne organisatie,

de nieuwe spelers, de spelersenquête, de AFC Vriendelijke

Bedrijven en adverteerders. Maar ook aan het seniorenvoetbal,

de prachtige jeugdafdeling die vorig seizoen de prestigieuze

Rinus Michels Award in de wacht sleepte, de tegenstanders in

de Hoofdklasse A, de grote trainersstaf, de vernieuwde website,

de gebruikelijke statistieken en de noodzakelijke actuele informatie,

dit alles gelardeerd met vele foto’s.

Tenslotte in deze uitgave aandacht voor de “Ridders”, oer-

AFC’ers die allen 50 jaar of langer lid zijn van onze mooie club

en een speciale bijdrage over de vele AFC-families, die ook door

de jaren heen veel lief en leed met elkaar hebben gedeeld. De

samenstellers van de Persmap 2006-2007 wensen alle spelers

van AFC, van de jongste pupil tot de oudste veteraan, en ook alle

AFC-supporters vele sportieve hoogtepunten en veel leesplezier

met deze 24e Persmap in successie.

2 AFC Seizoen 2006-2007


De bestuurlijke organisatie van AFC

Gedurende de laatste jaren is het bestuur verjongd en voor het seizoen 2006-2007

teruggebracht van 11 naar 9 AFC’ers met een intern veranderde taakverdeling.

Bob Neseker bekleedde de laatste 12 seizoenen de veelomvattende positie van 1e penningmeester.

Zijn taak is inmiddels overgenomen door Nick van Ommeren.

Bob Neseker blijft belangrijk werk voor AFC verrichten als penningmeester van de Stichting Goed Genoeg

en als (mede-) gesprekspartner met de Gemeente inzake de toekomst van AFC aan de Zuidas.

Fred ten Nijenhuis fungeerde de laatste 5 seizoenen binnen het bestuur als commissaris materiaal en

heeft eveneens zijn werkzaamheden als bestuurslid beëindigd.

Ook Fred blijft echter actief voor AFC als lid van de nieuw geïnstalleerde commissie van materiaal.

De AFC-organisatie seizoen 2006-2007:

Voorste rij v.l.n.r. de bestuursleden Ronald Koster, Ad Westerhof, Kees Gehring, Machiel van der Woude, Nick van Ommeren,

Edwin Geluk en Rinus van Leijenhorst. Henk Bijlsma en Amel Vroege ontbreken op deze foto.

2e rij v.l.n.r. de commissieleden Roy van Dijk, Johan Dol, Dennis de Wit, Steve Bierman, Dennis Bijlsma, Lou Hekster en Wim Crouwel

3e rij v.l.n.r. Lex Swaan, Rik de Boer, Chris Schröder, Hans de Wijs, Johan de Bie, Jan van Dijk, Ger van Caspel, Chirs de Valk en Hans Elias.

Achterste rij v.l.n.r. Rob Ruis, Klaas Molenaar, Frank de Munnik, Ernst Seunke, Frans Ris, Wim Ringe, Wiebe Westerhof, Jan van Galen,

Ron Limburg, Lars Boering, Patrick Reddering, Max Flam, Frank Keijzer en Ted Maros.

Het kan niet genoeg gememoreerd worden; bij AFC wordt het

bestuur voor de dagelijkse gang van zaken geassisteerd door

vele commissieleden, vrijwilligers en diverse professionals. Zo

is een aantal van hen vrijwel iedere dag op “Goed Genoeg”

te vinden, zoals sportparkmanager Pim van de Meent, administrateur

Jaap Draisma en zijn assistente Yvonne Steeman, clubhuispachter

Frans Ris en zijn bedrijfsleider Joop Kenter.

Bestuur en commissieleden werden voor de Persmap van dit

jaar gezamenlijk gefotografeerd. Wilt u weten wie van al deze

AFC’ers wat doet of bent u op zoek naar een telefoonnummer,

dan wordt u verwezen naar pagina 37 van deze map.

Het bestuur bestaat het seizoen 2006-2007 uit de volgende

9 AFC’ers.

Machiel van der Woude (57) is begonnen aan zijn 17e bestuursjaar,

zijn 4e seizoen als voorzitter.

Nick van Ommeren (40) debuteert als penningmeester, na 3 jaar

de portefeuille Pers Publiciteit en Evenementen te hebben

beheerd.

Secretaris Kees Gehring (59) was ooit het jongste, doch is

inmiddels het oudste en met 22 jaren het langst zittende

bestuurslid.

Ad Westerhof (54), ook alweer 9 jaar bestuurslid, functioneert

voor het 4e jaar in successie als vice-voorzitter.

2e Penningmeester Edwin Geluk (54), zijn 17e jaar als bestuurslid

in dezelfde zeer belangrijke functie.

AFC Seizoen 2006-2007 3


Inhoudsopgave

AFC, 111 jaar jong! 1

Waar lief en leed gedeeld wordt . . . 2

De bestuurlijke organisatie van AFC 3

Ton du Chatinier is back in town 5

Ton du Chatinier presents . . . 6

De AFC Vriendelijke Bedrijven in 2006-2007 7

Mutaties in de A-selectie 10

Spelers A-selectie seizoen 2006-2007 12

Informatie over de verenigingen in de Hoofdklasse A 14

AFC en de Zuidas 16

AFC winnaar Metropool Sport Cup 2006 17

Oostenrijk Touringcars B.V. nieuwe busvervoerder 17

A-selectie Amsterdamsche Football Club 2006-2007 18

AFC 2 Reserve Hoofdklasse A 20

AFC zaterdag 1 en AFC 3 21

AFC wint Rinus Michels Award 22

Trainersstaf 2006-2007 23

Junioren AFC A1 24

Junioren AFC B1 25

Junioren AFC C1 26

Pupillen AFC D1 en junioren AFC A2 27

Junioren AFC B2 en AFC C2 28

Het seniorenvoetbal 29

De Amsterdamsche Familie Club 30

Onze adverteerders 31

AFC website 10 jaar 32

Onze Ridders 33

Feiten en cijfers AFC 1 seizoen 2005-2006 34

AFC van 1895 tot 2006 35

Eregalerij AFC 1895-2006 36

Algemene informatie AFC 37

Ronald Koster (40), het jongste bestuurslid, begint aan zijn 6e

seizoen als 2e secretaris en commissaris seniorenvoetbal.

Amel Vroege (55) kwam reeds in 1993 in het bestuur, dit jaar

beheert hij de portefeuille clubhuiszaken.

Rinus van Leijenhorst (55), voor het 4e jaar in successie als

voorzitter jeugdcommissie verantwoordelijk voor de succesvolle

jeugdafdeling.

Henk Bijlsma (58), was 12 jaar elftalleider van AFC 1, geeft

dit seizoen voor het 2e jaar leiding aan de commissie TOPamateurs,

verantwoordelijk voor AFC 1 en 2.

Totaal registreert het bestuur 94 jaar ervaring (dat betekent

ruim 10 jaar per bestuurslid) met een gemiddelde leeftijd van

52 jaar.

Bovenvermelde bestuursleden, alle commissieleden zoals

vermeld op pagina 37 van deze Persmap en de meer dan 100

vrijwilligers, de elftalleiders van de 102 teams die AFC anno

2006 registreert, leveren ook het komende seizoen hun bijdrage

om AFC te laten zijn en blijven wat het is, een topamateurclub!

En het bestuur van AFC is er dan ook trots op dat onze club

onlangs van de Burgemeester van Amsterdam een diploma

ontving voor geleverde prestaties, mede waardoor de Gemeente

Amsterdam op 23 april 2006 tot topsportgemeente van

Nederland over het jaar 2005 is uitgeroepen. Hulde!

4 AFC Seizoen 2006-2007


Ton du Chatinier is back in town!

Ton du Chatinier (48) is back in town als hoofdtrainer van de oudste voetbalclub van Amsterdam. De gepassioneerde “bikkelaar”

die voor FC Utrecht tussen 1978 en 1991 niet minder dan 420 wedstrijden speelde en die jarenlang met ferme hand clubs coachte

als Argon, Elinkwijk en Kozakken Boys, voelt zich uiteindelijk bij AFC nog het beste thuis. Waarom eigenlijk?

Du Chatinier geeft het eerlijk toe. Aanvankelijk, bij zijn entree,

vermoedde hij dat AFC toch wel een “kakclub” was. Hij was

Argon gewend. Als hij met de spelers van Argon ergens kwam,

dan droegen ze een spijkerbroek en een T-shirt. Maar bij AFC

werd iedereen geacht een blazer met clubembleem te dragen

met een overhemd en een stropdas. Hij dus ook.

Inmiddels ziet hij het helemaal anders. “Ik doe mijn oude clubs

niet te kort als ik zeg dat AFC een schitterende club is en dat

juist de tradities en het gevoel voor stijl het verschil maken. Net

als velen heb ik mij in AFC vergist, want het zijn hier helemaal

geen “kakkers”. AFC is juist een warme club. En er lopen hele

goeie voetballers rond, de organisatie is dik in orde en het

jeugdbeleid is echt uniek. Eerlijk: het is de beste club waar ik tot

dusver voor heb gewerkt. Dat zeggen trouwens ook veel jongens

die hier ooit hebben gespeeld.”

"Dus je bent tevreden om weer actief te zijn bij de club waarmee

je als trainer-coach in 1999 promoveerde naar de Hoofdklasse?"

Vorig seizoen tijdens de winterstop voelde ik dat ik bij Kozakken

Boys niet wilde verlengen. Toen ik begin februari vernam dat AFC

en John Kila uit elkaar waren gegaan, dacht ik, zou het voor mij

en ook voor AFC een optie zijn om terug te keren? Daar is

vervolgens nog een tijdje overheen gegaan, maar toen het

bestuur en ik begin maart met elkaar in gesprek kwamen, waren

we er snel uit! Zij wilden bij voorkeur iemand die de club goed

kende en ik wilde graag terug."

Heb je de brandende ambitie om AFC opnieuw kampioen te

maken?

AFC is wat ons betreft geen regelrechte titelkandidaat. Dat zijn

Argon en Turkiyemspor wel en misschien ook Haaglandia. Van

ons mag wel worden verwacht dat we bij de eerste vier, vijf eindigen.

We gaan van duel tot duel de strijd aan. En wie weet wat

er DAN allemaal gebeurt?!”

Wat is de kracht van deze selectie en wat de zwakte?

“De kracht is ook onze zwakte. Wij denken vaak dat AFC de

beste spelers in huis heeft – en misschien is dat ook wel zo –

maar vaak is onze mentale weerbaarheid toch een minder punt

gebleken. AFC is te “netjes”. Kijk, ik ging in mijn tijd wel eens

over de schreef als het met gewoon voetbal niet lukte. Zo heftig

hoeft het misschien nu ook weer niet, maar het mag ook niet zo

zijn dat AFC verliest, alleen maar omdat de tegenstander er

keihard in gaat. Met dat gegeven ga ik aan de slag. Onze eerste

wedstrijd – uit tegen Argon – wordt direct een mooie graadmeter,

want dat is wél een ploeg met mentale weerbaarheid.

Ton du Chatinier

Maar als wij er ook stevig tegenaan gaan en spelen vanuit

een gedisciplineerde, hechte verdediging, heb ik er alle vertrouwen

in.”

Kwaliteiten nieuwe spelers?

“Met de nieuwe aanvallers Ruben Wilson, Mauri Cabeza en

Tom Clobus zijn we voorin zeker sterker geworden dan vorig jaar.

Maar ook ervaren spelers als Gideon Coronel en Mendel

Witzenhausen geven nieuwe impulsen, vooral qua opbouw van

het spel. Een aantal talentvolle jongens uit het tweede krijgen

een kans bij de selectie, zoals Stefan Veenboer en Khalid Harrak.

Die trend is door mijn voorganger Pim van de Meent in gang

gezet en dat pakte goed uit. Helaas is het toptalent Murat Onal

eind juni nog even door een voetbalmakelaar weggeplukt en verkocht

aan Club Brugge. Maar ja, AFC zit nu eenmaal in een

gebied met profclubs als Ajax, AZ, Haarlem, Volendam, Telstar

en Omniworld, we zullen er dus aan moeten wennen dat de

beste jeugdspelers vaak snel weg zijn. Je kunt het natuurlijk ook

zo zeggen: als een jeugdspeler het eerste van AFC haalt, dan

hebben de heren makelaars zitten slapen.”

AFC Seizoen 2006-2007 5


Wat wordt het speltype dit seizoen? Een klassieke 4-3-3 met

vleugelspelers?

“Ja, het leukste en mooiste spel is toch met drie spitsen. Maar

het moet geen vast stramien zijn met een centrumspits, een

rechtsbuiten en een linksbuiten die als het ware vast geplamuurd

zitten aan hun eigen kant. Ik wil dat ze heel beweeglijk

zijn, veel ruimte creëren en daardoor onvoorspelbaar zijn. Dan

zijn deze jongens heel moeilijk te verdedigen. In de voorbereidingswedstrijden

pakte dat al prima uit. Alle spitsen hebben

gescoord. De andere spelers vonden daardoor ook makkelijker

het doel. En scoren was het afgelopen seizoen echt het

probleem. Met onze verdediging zit het snor, denk ik, want vorig

jaar was AFC de minst gepasseerde ploeg.

Maar nog belangrijker: de stemming in het team is heel goed,

er wordt gedold, gelachen en de wil is er om het samen te doen.

Dat is toch het halve werk. Het mooiste zou nog zijn als de

spelers dit seizoen bereid zijn desnoods het reclamebord van

Tommy Hilfiger van het clubgebouw te schieten om zo een

voorsprong te verdedigen”.

Jan van Galen

Coach Ton du Chatinier presents...

Vier mannen in het begeleidingsteam van Ton du Chatinier. V.l.n.r. Ko, Frank, Mohad en Cees.

Ton du Chatinier heeft het volste vertrouwen in zijn begeleidingsteam

en stelt ze één voor één aan u voor:

“Mohad Zaoudi is assistent-trainer, wij doen heel veel samen,

maar ik ben wel eindverantwoordelijk. Mohad doet veel onderdelen

van de trainingen, ook soms de eindvormen. Hij kan heel

goed inschatten hoe een speler in elkaar zit. Zelf heeft hij

natuurlijk ook 136 wedstrijden in het eerste van AFC gespeeld.

Hij wil ook verder in het trainersvak en daarin zie ik hem wel ook

slagen want hij is zeer leergierig.”

“Cees Thomas is dit seizoen niet alleen weer de keeperstrainer,

maar ook de elftalbegeleider. Zelf was Cees 13 jaar de keeper

van AFC 1, maar als keeperstrainer is hij ook zeer ervaren. Hij

weet precies wat er in spelers omgaat op dit niveau en is

bekend met de kleedkamerhumor. Voor spelers die wel eens hun

hart willen luchten en die niet direct naar de trainer willen

stappen is hij een uitstekende vertrouwenspersoon. De jongens

kunnen veel aan hem hebben.”

“Frank Tilmans is een pure vakman en alweer vijf jaar onze fysiotherapeut.

Zijn visie is ook belangrijk bij de trainingsopbouw.

Hoe intensief kunnen wij werken? Hoe voorkom je overbelasting

of wanneer moeten wij er juist een schepje boven op doen?

Hij doet bijvoorbeeld de shuttlerun-test. In hersteltrainingen is

ie ook goed. Met zijn informatie kan ik weer verder aan de slag.”

“Ko Grosze Nipper is een instituut binnen AFC en begint aan zijn

28e seizoen als masseur/verzorger van het eerste. Ongelooflijk.

Ko kent natuurlijk alle kneepjes uit het vak, maar hij weet de jongens,

als zij een beetje in de put zitten, ook geestelijk op te lappen.

Schitterend hoe hij met de jongens omgaat. Maar hij geeft

ze ook wel op hun donder. Echt een vaderfiguur. Ik vraag me

trouwens af wat AFC en Ko zonder elkaar zouden moeten.”

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat clubarts Lex Swaan en

fysio Wim Crouwel naast Frank Tilmans en Ko Grosze Nipper er

alles aan doen om de A-selectie op medisch terrein zo optimaal

mogelijk te begeleiden.

6 AFC Seizoen 2006-2007


De AFC Vriendelijke Bedrijven

in 2006-2007

Al weer twintig jaar geleden, in 1986, werd door het toenmalige AFC bestuur een plan gelanceerd om een samenwerkingsverband aan

te gaan met het bedrijfsleven met als doel extra financiële middelen te genereren teneinde AFC als TOPamateurclub te kunnen laten

voortbestaan; de AFC Vriendelijke Bedrijven waren een feit. Vorig seizoen werd AFC ondersteund door 23 AFC Vriendelijke Bedrijven.

Twee van hen hebben aan het einde van het seizoen 2005-2006 de samenwerking beëindigd:

Arvato Services en Bank Oyens en Van Eeghen.

Het bestuur en de commissie commerciële zaken danken de directies van betrokken bedrijven voor hun steun

gedurende de laatste 3 seizoenen en wenst hen veel succes voor de toekomst.

Graag stellen wij de huidige 21 AFC Vriendelijke Bedrijven hierbij nader aan u voor:

Blank & Partners

Blank & Partners is een jonge snelgroeiende

organisatie actief op het gebied

van accountancy, financiële dienstverlening

en fiscale advisering. Vanuit een monumentaal pand

aan het Kenaupark 23 te Haarlem (nabij het station) bedient

Blank & Partners een gevarieerd cliëntenpakket bestaande uit

zowel ondernemingen als particulieren, met een licht accent

op artiesten en ondernemingen actief in de entertainmentbranche.

Men kan bij Blank & Partners terecht voor het hele traject van

(salaris-)administratie tot jaarrekening en van alle voorkomende

belastingaangiften tot fiscale advisering.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met

mr. Jos Blank.

www.blankenpartners.nl

Kenaupark 23, 2011 MR Haarlem, 023-5424141

Central Point Europe

Central Point is één van de grootste

directe leveranciers van computer- en

kantoorartikelen aan consumenten, bedrijven,

overheidsinstellingen en scholen in Nederland. Het

bedrijf heeft een online assortiment van meer dan 155.000

producten van ruim 330 merkfabrikanten.

De internet retailer is in 2002 in Amstelveen opgericht door

Brian Speelman en Sebastiaan Hooft. “Een makkelijke manier om

hardware te kopen” hadden de beide oprichters in gedachten.

Het bedrijf doet zaken in heel Nederland en is gevestigd in

Amstelveen.

Vakblad Computer Partner gaf Central Point midden 2004 een

nominatie voor de “Meest Innovatieve Reseller Award 2004”. In

2005 is het bedrijf door de redactie van Elsevier uitgeroepen tot

één van de 500 ‘Beste Websites’ van Nederland. Het bedrijf is

e-business partner van onder andere Acer, HP, IBM en Lenovo.

www.centralpoint.nl

Duo Sports

Duo Sports is een filiaalbedrijf met zes

sportspeciaalzaken in de regio Amsterdam.

U vindt de filialen in; Uithoorn,

Amstelveen (2x), Amsterdam-centrum, Mijdrecht en Amsterdam-Buitenveldert.

In deze vestigingen vindt men naast een enorm assortiment

sportkleding en -artikelen een ruime keuze in trendy vrijetijdskleding

en -schoenen. Alle topmerken zijn in de winkels van

Duo Sports vertegenwoordigd.

Zowel de actieve als passieve sporter zijn bij Duo Sports aan het

juiste adres. Al ruim 20 jaar staan persoonlijke aandacht en het

geven van een optimaal advies door goede productkennis centraal.

Ongeveer 100 goed opgeleide medewerkers staan voor u

klaar om u te adviseren bij uw aankopen.

Ervaar deze service en bezoek één van onze filialen voor een

vrijblijvend advies. Duo Sports ook uw sportspecialist!

www.duosports.nl

Gelderlandplein 44, 1082 LB Amsterdam-Buitenveldert,

020-6442442

Fortis Bank

In 2004 is Fortis Bank uitgeroepen tot

“Zakenbank van het jaar 2004”. Met deze

uitverkiezing hebben klanten aangegeven

dat het bankbedrijf van Fortis een hele goede en degelijke

partner is voor het midden- en groot bedrijf. Tevens een onderscheiding

gedragen door alle sectoren in de markt, waarbij

Vastgoed en Trade (m.n. Fashion) sectoren zijn waarin Fortis

Bank excelleert. De vraag is natuurlijk op welke onderdelen

Fortis Bank zich nog meer onderscheidt. Onder onze klanten

wordt de combinatie van kennis en persoonlijke benadering als

belangrijkste algemene reden genoemd. Fortis Bank is dit jaar

wederom één van de AFC Vriendelijke Bedrijven. Wij vinden AFC

een fantastische vereniging en daarom willen wij deze “community”

graag ondersteunen. AFC staat voor kwaliteit, discipline

en resultaat. Eigenschappen van een vereniging waar Fortis

Bank zich graag bij aansluit.

www.fortisbusiness.com

Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam, 020-5686220

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers is de grootste

organisatie op het gebied van zakelijke

dienstverlening ter wereld. Onze grote

kracht is hierbij de wil én het vermogen om over de lijnen van

werkterreinen, sectoren en landsgrenzen heen te denken en te

werken. Onze mensen vormen de wezenlijke kern van de organisatie.

Zij bedenken vernieuwende ideeën en weten die tot

praktische oplossingen uit te werken. Ook hebben wij kennismanagement

hoog in het vaandel staan. Wij delen onze

expertise op nationaal, maar ook op internationaal niveau en

gebruiken die expertise om onze cliënten zo breed mogelijk te

ondersteunen. Hiertoe maken wij gebruik van de kennis en ervaring

van ruim 125.000 mensen in 139 landen. We helpen onze

klanten door diensten te verlenen die geworteld zijn in ons

streven naar kwaliteit en integriteit. In Nederland opereren wij

vanuit 21 kantoren verspreid over het hele land.

PricewaterhouseCoopers werkt zowel voor grote internationale

ondernemingen als kleinere tot middelgrote ondernemingen en

organisaties.

www.pwc.com

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, 020-5686789

AFC Seizoen 2006-2007 7


Quick

Het is 101 jaar geleden dat Herman

Jansen begon met het produceren van

Quick voetbalschoenen.

Het merk werd pas echt groot na de tweede wereldoorlog toen

vele topvoetballers voor “Quickies” kozen. Zo gaat het verhaal

dat Guus Hiddink zijn Quickies altijd zelf, op de fiets, ging ophalen

in de fabriek in Hengelo (Gld.).

Na de gloriejaren, ’60 en ’70, liep de verkoop door de concurrentie

van diverse buitenlandse merken dramatisch terug. Quick

moest deze strijd staken in 1992 en ging tot verdriet van velen

failliet. Sinds 2001 is het merk weer helemaal terug. De retrorage

inspireerde twee modebewuste mensen om het merk weer

opniew in de markt te zetten. En met succes. Quick beleefd een

ware revival en dit niet alleen met hun eigentijdse sneakers

maar zeer zeker ook op de voetbalvelden. Quick is bijzonder

trots op het feit dat het naast AZ uit Alkmaar ook één van de

meest aansprekende amateurclubs van het land sponsort. Een

club als AFC, sinds 1895, en een merk als Quick, sinds 1905,

beide met een prachtige historie zal garant staan voor een

mooie toekomst.

www.fcquick.com en www.quicksoccer.com

Voor info: brandfusion holland bv, 020-5473174

Abeln Advocaten

Bij Abeln werken 14 advocaten waarvan

6 zich fulltime bezig houden met arbeidsrecht

voor werkgevers en -nemers. Het

kantoor is daarnaast gespecialiseerd in o.g. (waaronder ruimtelijk

bestuursrecht), ondernemingsrecht en verzekeringsrecht.

Het kantoor is gevestigd aan het Concertgebouwplein 12-14,

naast het Concertgebouw.

www.abeln.nl

Postbus 75800, 1070 AV Amsterdam, 020-4712345

Autobedrijf De Jong B.V.

Je voelt je lekkerder in een Peugeot.

Men besteedt veel aandacht aan het opleiden

en trainen van zijn medewerkers.

De kennis en de talenten die men in huis heeft, worden benut om

haar relaties optimaal van dienst te zijn. Men is de ideale mobiliteitspartner

om de klant de continuïteit en betrouwbaarheid te

bieden die hij wenst. Als geen ander is Autobedrijf De Jong zich

bewust hoe waardevol tijd is in deze razendsnelle maatschappij.

Maar evenzeer realiseert men hoe belangrijk kwaliteit is, belangrijker

nog dan kwantiteit.

www.dejong.peugeot.nl

Van der Madeweg 19, 1099 BS Amsterdam, 020-3472830

Spinnerij 9-11, 1185 ZN Amstelveen, 020-3472830

BAM Vastgoed

‘Ontwikkelen in een maatschappelijke

context’. Dat is wat we doen. Met maar

één doel voor ogen: marktgerichte, ruimtelijke

oplossingen bieden die mensen aangenaam verrassen

en waarderen. Multifunctionele gebiedsontwikkeling, winkels,

kantoren, woningen in alle soorten en prijsklassen, musea,

sportaccommodaties, uitgaanscentra en binnenstedelijke herontwikkeling;

BAM Vastgoed is actief in alle segmenten van de

vastgoedmarkt. We willen ambitieuze projecten waarmaken die

een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Uiteraard

in een plezierige samenwerking met onze opdrachtgevers en

partners. ‘Wij’ zijn de medewerkers van BAM Vastgoed. Onze

onderscheidende kracht. Want ons enthousiasme en de motivatie

om van onze opdrachtgevers, projectpartners en elkaar te

leren, bepalen het succes van al onze ontwikkelingen.

www.bamvastgoed.nl

Regulierenring 35, 3981 LA Bunnik, 030-6598955

BP Tank- en Wascentrum Zwart

Voor al u motorbrandstoffen inclusief LPG.

Grote shop (120 m 2 ) met een Petit

Bistro waar u terecht kunt voor heerlijk

vers gebakken broodjes.

Uw auto als nieuw in onze hypermoderne wasstraat van ruim

dertig meter lang. Ook kunt u met uw auto terecht in één van

onze vijf “doe het zelf” wasboxen.

www.bp.nl

Ookmeerweeg 501, 1067 MP Amsterdam, 020-6104494

Bouwfonds MAB Ontwikkeling

Bouwfonds MAB Ontwikkeling is één van

de toonaangevende projectontwikkelaars

in Nederland. Voortgekomen uit de

schoot van de Nederlandse Gemeenten, maakt het inmiddels

deel uit van het ABN/AMRO-concern. De ontwikkelingsactiviteiten

lagen van oudsher sterk op het gebied van het wonen. Sinds

het einde van de 20ste eeuw zijn ook de commerciële activiteiten

sterk in opmars en met de overname van de MAB is dit

nu ook core-business.

Zowel vanuit de woningbouw als vanuit de relatie met ABN/

AMRO is Bouwfonds MAB één van de grotere partijen bij de ontwikkeling

van de Amsterdamse Zuidas en draagt zodoende

actief bij aan de ontwikkeling van een AFC-vriendelijke omgeving.

www.bouwfonds.nl

Schipholpoort 64, 2034 MB Haarlem, 023-5306677

Desso DLW Sports Systems

Desso is wereldwijd de belangrijkste

producent en installateur van outdoor en

indoor sportvelden. Zij biedt oplossingen

voor alle sporten, zoals voetbal, hockey, rugby, American Football,

tennis, basketbal, korfbal, handbal en multifunctionele

velden. Het productgamma omvat kunstgras, versterkt natuurgras

(DD GrassMaster), linoleum, vinyl en textiel sportsystemen

voor outdoor en indoor gebruik. Desso DLW Sports

Systems beschikt over een eigen R&D afdeling, garen-extrusie

en tuftmachines. Men werkt met gecertificeerde partners voor

de installatie en het onderhoud van kunstgras- en DD

GrassMaster-velden en indoorsportvloeren.

www.dessodlw.com

Batavenweg 7, 5349 BC Oss, 0412-660000

ING Bank

Ieder mens, particulier of ondernemer,

heeft behoefte aan zekerheid en duidelijkheid

op het gebied van geldzaken. Geld

en alles wat er mee samenhangt, is erg belangrijk. Maar hoe

kun je geldzaken het beste regelen? Daarvoor moet je de complexe

samenhang van hypotheek, pensioen, vermogensopbouw,

zekerheid en fiscaliteit doorgronden. ING Bank wil grip bieden op

geldzaken. Meedenken, slimme oplossingen aandragen en bankzaken

waar mogelijk ‘ontmoeilijken’. Adviseurs van ING Bank zijn

dagelijks betrokken bij de bankzaken van zakelijke en particuliere

relaties.

En waar gewenst of nodig schakelt de adviseur een specialist in

met specifieke deskundigheid.

www.ingbank.nl

Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, 020-5620100

Kappé International

Kappé International is een in 1950 opgericht

familiebedrijf en is uitgegroeid

tot één van ’s werelds grootste retailers

in parfum, cosmetica, zonnebrillen en drogisterij-artikelen.

In Nederland worden winkels op de luchthaven Schiphol

geëxploiteerd en tevens vormen groothandelsactiviteiten een

deel van de activiteiten. Op Schiphol zijn 17 winkels waarvan

8 AFC Seizoen 2006-2007


het merendeel in het See Buy Fly shopping center. In de luxe

parfumerieën bestaat het assortiment uit alle bekende en

gerenommeerde parfum- & cosmeticamerken. Daarnaast vindt

men meerdere drogisterijen en zonnebrillenwinkels.

Kappé bestaat voor en door mensen. Men werkt professioneel

met eigentijdse technieken, maar bij alles blijft de mens voorop

staan. Haar missie is: ‘Professionalism with a human face’.

www.kappe-int.com

Postbus 3065, 2130 KB Hoofddorp, 020 4058400

Meeùs

Als een van de grootste landelijke dienstverleners

op het gebied van verzekeringen,

hypotheken en onroerend goed

biedt Meeùs klanten een breed scala aan specialistische

producten en diensten. De kracht van de ruim 2500 medewerkers

en 125 vestigingen tellende organisatie schuilt in de

combinatie van persoonlijke aandacht, specialistische kennis en

onafhankelijke dienstverlening.

Als grote speler kan Meeùs adequaat inspelen op nieuwe marktontwikkelingen

en technologieën en onder gunstige voorwaarden

scherp inkopen. Onze vestigingen voorzien bovendien in kennis

van de regio en persoonlijke aandacht voor de klant. Dat maakt

Meeùs tot een unieke speler in de markt. We durven dan ook

zonder omwegen te stellen: Meeùs, goed geregeld dus!

www.meeus.com

Gelderlandplein 75E, 1082 LV Amsterdam, 020-3018686

Oger Fashion

De winkels van Oger zijn ingericht als een

soort herensociëteit. Klanten krijgen een

kopje koffie of glaasje wijn en het opbouwen

van een persoonlijke relatie tussen klant en verkoopadviseur

staat hoog in het vaandel. Oger doet dit op z’n Italiaans. Je

koopt niet zomaar een pak, je ziel wordt bekleed.

Naast de eigen lijn ‘Dressed for Success’ (semi-handgemaakte

pakken voor startende pakdragers) verkoopt Oger voornamelijk

Italiaanse topmerken, zoals Borrelli, Etro, Corneliani en Zegna.

Boven de winkel bevindt zich de ‘Boardroom’; een exclusieve

ruimte waar klanten op afspraak ontvangen worden om zich in

alle rust en privacy te laten adviseren.

Bij Oger vindt u ook shirts, dassen, schoenen, casual kleding en

accessoires zoals geuren en luxe schoenpoetsboxen.

www.oger.nl

PC Hooftstraat 75-81, 1071 BP Amsterdam, 020-6768695

Search

De vier onafhankelijke bedrijven van

Search ondersteunen hun opdrachtgevers

op de gebieden milieu, arbeidsomstandigheden

en kwaliteitszorg. Hierbij vormt het begrip duurzaamheid

een integraal onderdeel van ieder project.

Het dienstenpakket is breed. Milieukundige of arbotechnische

onderzoeken, aankoopinspecties, de begeleiding van saneringen,

advisering bij sloop, renovatie of nieuwbouw, het opstellen van

procesbeheersingssystemen en het (multimediaal) opleiden van

medewerkers zijn slechts enkele voorbeelden van de zaken die

Search al jarenlang worden toevertrouwd.

Wilt u weten wat Search voor u kan betekenen?

Bel 0413-292982 of kijk op: www.searchbv.nl

Hoofdkantoor: Meerstraat 7, 5473 ZH Heeswijk (N.Br.)

Sudtours Vliegvakanties

Sudtours Vliegvakanties is een in 1981

opgericht familiebedrijf. Klein begonnen

in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam

en uitgegroeid tot één van Nederlands grootste vliegtouroperators,

die kwaliteitsvakanties verzorgt naar vakantiebestemmingen

rond de Middellandse Zee, Caribbean, Egypte, Dubai

en Kenia. Kwaliteit en dienstverlening staan bij Sudtours hoog in

het vaandel. Er wordt gevlogen met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen.

De Sudtours Reisleiding staat 24 uur per

dag klaar op de bestemmingen en alleen de beste accommodaties

in hun klasse worden gecontracteerd. Niet alleen voor een

onbezorgde vakantie bent u bij Sudtours aan het juiste adres,

ook voor trainingskampen en bedrijfsreizen kunt u terecht. De

afdeling Groepsreizen & Incentives zorgt ervoor dat uw groepsreis

tot in de puntjes is geregeld en afgestemd op de specifieke

wensen van de groep.

In de Amsterdamse Van Baerlestraat ligt het Sudtours Reisbureau

met ervaren medewerkers die u graag adviseren en de

tijd voor u nemen met als doel u een onvergetelijke vakantie te

bezorgen, waar ook ter wereld.

Hans Mosselman, oprichter en algemeen directeur van

Sudtours, werd in 1999 Reismanager van het Jaar en in 2002

Entrepreneur of the Year.

www.sudtours.nl

Van Baerlestraat 91, 1071 AT Amsterdam, 020-6640111

Tommy Hilfiger Europa

De ontwerpen van Tommy Hilfiger zijn het

toppunt van Amerikaanse creativiteit en

diversiteit. De kledingcollecties die over

de hele wereld aftrek vinden, bestaan uit allerlei verschillende

stijlen, van classic preppy tot modern zakelijk. Tommy Hilfiger's

eerste collectie stamt uit 1985, sindsdien heeft hij het

productaanbod en de distributie van het merk sterk uitgebreid

met collecties voor Menswear & Womenswear, Hilfiger Denim,

Tailored, Sport (Ski, Swim, Golf en Fitness & Training), Kids,

Underwear, Footwear, Eyewear, Fragrance, Bags and Travel.

Na de lancering van Tommy Hilfiger Europe in 1997 is het merk

uitgegroeid tot een van de meest succesvolle "American

Lifestyle Brands" op Pan Europees niveau, waarbij het Europese

hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd is. TH heeft in Nederland

Free Standing Stores in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht,

Den Haag, Groningen, Breda en Arnhem.

www.tommy.com

Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, 020-5899888

Troostwijk Groep

Troostwijk is toonaangevend op het

gebied van waardebepalingen. De activiteiten

van de Troostwijk Groep behelzen

bedrijfseconomische en verzekeringstaxaties, contra-expertises,

makelaardij in commercieel onroerend goed, vooropnamen

en risico-inspecties. De diverse werkmaatschappijen werken

zelfstandig, maar in geval van interdisciplinaire of grensoverschrijdende

opdrachten vindt concrete samenwerking plaats.

Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om zo klantgericht

mogelijk te kunnen opereren. De kwaliteit van de diensten wordt

mede hierdoor op peil gehouden en kan voortdurend worden

geactualiseerd. Troostwijk dankt haar slagvaardigheid mede aan

het uitgebreide wereldwijde kantorennetwerk dat opereert

onder de naam ArcaLaudis.

www.troostwijk.nl

Anderlechtlaan 181, 1066 HM Amsterdam, 020-6666666

Unique Logistics

Unique Logistics is een internationaal

expeditiebedrijf met 65 eigen kantoren

over de gehele wereld verspreid. Binnen

de Benelux verzorgt Unique Logistics tal van logistieke activiteiten

vanuit haar kantoren en distributiecentra in Hoofddorp/

Schiphol (hoofdkantoor), Rotterdam, Amsterdam, Maastricht,

Brussel, Luik en Antwerpen. Ook AFC Vriendelijke Bedrijven

behoren tot de relatiekring van Unique Logistics. De activiteiten

behelzen internationale lucht -en zeevracht, warehousing, distributie

en oppervlaktevervoer door geheel Europa.

www.uniquelogistics.com

Zandsteen 28-30, 2132 MR Hoofddorp, 020-6550010

AFC Seizoen 2006-2007 9


Spelers A-selectie

Wie maken deel uit

Achter de naam van de speler is het vaste rugnumm

1. geboortedatum, 2. AFC lid vanaf, 3. vorige

5. favoriete positie, 6. opleiding, 7.

Edwin van Holten

1. 04-03-1971

2. 2000

3. DWV, Ajax, Volendam, Excelsior, Telstar

4. Amsterdams Jeugdelftal

5. keeper

6. LTS

7. logistiek buitendienst medewerker

8. van de Sar, Buffon

1 Joey Esionye

1. 19-05-1978

2. 1994

3. Swift

4. Arubaans elftal onder 16 jaar

5. verdediger/middenvelder

6. HBO/makelaarsschool

7. adviseur hypotheekbank

8. Cannavaro, Tevez, Zidane

2

Said Moumane

1. 08-11-1971

2. 2001

3. FC Utrecht, FC Hilversum

4. Ned. team futsal

5. linksback/linkshalf

6. MBO

7. medewerker magazijn/administratie

8. Cannavaro, Boularouz, Zidane

3 Mendel Witzenhausen

1. 03-01-1976

2. 1981 tot 1984 en nu opnieuw

3. Ajax, VVV, Haarlem, FC Hilversum, Elinkwijk

4. Ned. Jeugdelftallen t/m 18 jaar, Jong Oranje

5. middenvelder

6. Commerciële economie

7. senior account manager

8. Zidane, Pirlo, Klöse

4

Hans Geerlings

1. 09-10-1974

2. 2000

3. FC Volendam, Hollandia, ADO ’20

4. Haarlems jeugdelftal

5. verdedigende middenvelder

6. HEAO

7. merchandise planner

8. Cannavaro, Pirlo, Lahm

5 Robert Gehring

1. 19-01-1976

2. vanaf 19-01-1976

3. Ajax, Rayo Vallecano

4. Nederlandse jeugdelftallen t/m 21

5. middenvelder

6. HEAO management, economie en recht

7. marketing coördinator

8. Cannavaro, Lahm, Tevez

6

Laurens Bianchi

1. 01-12-1977

2. 2004

3. Huizen, AFC, Spakenburg, AFC, VVSB, DWS

4. district Utrecht, district West 2

5. rechtshalf, rechtsbuiten

6. Johan Cruyff University

7. accountmanager

8. Cannavaro, Pirlo, Ribery

7 Ruben Wilson

1. 09-11-1979

2. 2006

3. Blauw Wit, FC Luzern, Kozakken Boys

4. -

5. spits

6. MAVO

7. verkoper kledingzaak

8. Zidane, Cannavaro, Tevez

8

Mauricio Cabeza

1. 01-06-1976

2. 2006

3. Elinkwijk, Kozakken Boys

4. -

5. aanvaller

6. ??

7. assistent bedrijfsleider

8. Zidane, Ze Robert, Tevez

9

Rody Turpijn

1. 25-04-1978

2. 2003

3. VVA, Ajax, De Graafschap

4. Olympisch elftal onder 18 jaar

5. linkshalf/achter spits

6. VWO

7. student Europese studies (UVA)

8. Cannavaro, Grosso, Zidane

10

10 AFC Seizoen 2006-2007


seizoen 2006-2007

van de A-selectie?

er vermeld en daaronder de volgende gegevens:

verenigingen, 4. vertegenwoordigende elftallen,

beroep, 8. beste spelers van het W.K.?

Tom Clobus

1. 01-05-1980

2. 2006

3. JOS/Watergraafsmeer, FC Hilversum

4. -

5. op nummer 11, 10 of 9

6. HTS

7. baliemedewerker

8. Zidane, Cannavaro, Ze Roberto

11

Khalid Harrak

1. 18-10-1986

2. 2002

3. Fortius

4. -

5. rechtsback, centrale verdediger

6. HBO

7. student

8. Cannavaro, Zidane, Pirlo

12

Gijs Roodbeen

1. 17-02-1984

2. 2005

3. De Treffers, NEC

4. selectie Oost-Nederland

5. op nummer 10

6. VWO

7. student Europese Studies

8. van Persie, Cannavaro, Messi

13

Bobby Gehring

1. 06-11-1979

2. vanaf mijn geboorte

3. Ajax, Wake Forest University

4. Ned. jeugdelftal onder 16 jaar

5. heb ik niet

6. Bachelor communication

7. Master Europese studies (UVA)

8. Cannavaro, Ayala, Fernando Torres

14

Gideon Coronel

15

1. 14-08-1981

2. 1987

3. Wake Forest University, Excelsior (M), VVSB

4. -

5. linksback, linkshalf

6. VWO, internationale bedrijfskunde

7. zojuist afgestudeerd

8. Pirlo, van Persie, Cambiasso

Mike van Dord

1. 15-05-1982

2. 2005

3. Kon. HFC

4. -

5. centrale verdediger

6. studerend UVA economie

7. student

8. Cannavaro, Pirlo

16

Peter Post

1. 12-03-1986

2. 2003

3. Amstelveen/Heemraad

4. Regio elftallen onder 16 jaar

5. linkshalf

6. bedrijfseconomie 4e jaars

7. student

8. Cannavaro, Zidane, Pirlo

17

Yama Hashemi

18

1. 18-04-1981

2. 2006

3. Rood Geel, FVC, Leeuwarder Zwaluwen

4. Leeuwarders elftal, amateurelftal district Noord

5. linker aanvaller

6. HBO

7. intercedent

8. Ronaldinho, Robben, Zidane

Murat Böke

1. 30-06-1974

2. 2005

3. Ripperda, FC Lisse, Turkiyemspor

4. -

5. verdedigende middenvelder

6. MAVO, MTS

7. ondernemer

8. Pirlo, Essien

20

Jarik van Zeijst

1. 09-02-1985

2. 2003

3. Houten, FC Utrecht, Elinkwijk, Feyenoord

4. Ned. amateurelftal

5. keeper

6. bewegingswetenschappen VU

7. student

8. Zidane, Cannavaro, Ze Roberto

21

Stephan Veenboer

1. 29-11-1987

2. 2005

3. Amstelveen/H., FC Omniworld

4. KNVB teams t/m onder 16 jaar

5. keeper

6. studie sport en beweging

7. student

8. Cannavaro, Grosso, van Persie

22

AFC Seizoen 2006-2007 11


Mutaties in de A-selectie

In het jaar 1974 kwalificeerde AFC zich met het eerste en tweede elftal voor de Hoofdklasse resp. Reserve Hoofdklasse A.

AFC 2 komt daar na 32 jaar als enige elftal tot heden onafgebroken in uit. AFC 1 degradeerde in 1998 onvoorzien.

Maar in het jaar 2001 keerde AFC via het kampioenschap in de Eerste Klasse terug op het hoogste niveau

en sindsdien werden in de laatste 5 seizoenen in de Hoofdklasse A 130 wedstrijden gespeeld.

52x winst, 40x gelijk en 38x verlies, 222 doelpunten voor en 160 tegen.

Met deze score neemt AFC na Argon en FC Omniworld en vlak voor Elinkwijk de derde plaats in van de 23 clubs

die gedurende de laatste 5 seizoenen Hoofdklasse A speelden!

Gedurende die 5 seizoenen kwamen meer dan 50 spelers uit voor AFC’s eerste elftal.

Voor het komend seizoen zoals altijd een aantal mutaties, maar

eerst aandacht voor de ‘blijvers’: Khalid Harrak (6 wedstrijden),

Mike van Dord (7), Jarik van Zeijst (11), Gijs Roodbeen (16), Murat

Böke (23), Peter Post (25), Rody Turpijn (54), Bobby Gehring (72),

‘speler van het jaar 2005-2006’ Said Moumane (97) en 5 spelers

met meer dan 100 wedstrijden: Hans Geerlings (124), Laurens

Bianchi (137), Edwin van Holten (141), Joey Esionye (182) en

Robert Gehring (199 wedstrijden).

Deze 14 spelers maken ook het komend seizoen deel uit van de

A-selectie. Lex Oosterling, Ken Watanabe en Enrique Zschuschen

zijn de meest in het oog springende namen die aan het einde van

het vorige seizoen zijn gestopt.

En wie begroeten wij als nieuwe spelers in de selectie?

De technische leiding en het bestuur hebben gestreefd naar jong

elan uit de A junioren of het 2e elftal (Stephan Veenboer en Khalid

Harrak), jongens die elders speelden, maar in hun jeugd voor

AFC zijn uitgekomen (Mendel Witzenhausen en Gideon Coronel)

en aanvallers met diepgang en scorend vermogen (Tom Clobus,

Mauricio Cabeza, Ruben Wilson en Yama Hashemi).

Voorzitter Machiel van der Woude ontmoette deze 8 spelers en

stelt hen hierbij nader aan u voor.

Bij Stephan Veenboer gaat het spreekwoord ‘jong geleerd oud

gedaan’ wel en niet op. Wel, omdat hij al vanaf de F-pupillen op doel

staat en als keeper dit seizoen aan de A-selectie is toegevoegd;

niet, omdat Stephan pas 18 jaar oud is. Vorig seizoen maakte hij

als vaste keep van de A 1 z’n debuut in het eerste in de uitwedstrijd

tegen ADO’20 en zat hij 14 keer op de bank. De stap naar de A-

selectie is dus eigenlijk niet zo’n grote verrassing en die rust straalt

Stephan dan ook uit in de oefenwedstrijden die het eerste voor de

aanvang van dit seizoen gespeeld heeft. Na lid te zijn geweest bij

SV Diemen, Omniworld en Amstelveen/Heemraad kwam hij vorig

seizoen de junioren A1 van AFC versterken en droeg met zijn goede

reflexen bij aan het succes van dit team. Als ik hem vraag op welke

keeper hij in het bijzonder let noemt hij Edwin. Van der Sar? Nee,

Edwin van Holten, van wie hij tijdens de trainingen veel leert. Maar

ook Van der Sar mag zich in Stephan’s belangstelling verheugen.

Een constant goede keeper, zonder zwakke punten: dàt is ook

Stepan’s streven. Ambitie? Ajax 1, maar vaste keeper van AFC 1

zou ook al heel mooi zijn.

In 2002 kwam Khalid Harrak van Fortius naar AFC. Helemaal vanzelfsprekend

was die keuze niet want er was ook van andere clubs

belangstelling, zoals bijv. van FC Volendam. Maar anders dan zijn

Fortius-teamgenoten Ryan Babel en Poepon, die naar Ajax vertrokken,

werd het AFC, een club waar hij zich zeer thuis voelt. Khalid

startte bij AFC in de junioren B1 en trainde later in de A1 onder

Pim van de Meent. Toen Pim vorig seizoen na de winterstop de

technische leiding van het eerste overnam, mocht Khalid, inmiddels

speler van het tweede, meetrainen met het eerste. Daar bleef het

niet bij. Hij viel vorig seizoen 7 keer in bij het eerste en had in de

uitwedstrijd tegen Haaglandia zijn eerste basisplaats. De nog maar

19 jaar oude Khalid werd en wordt ook dit seizoen vaak als rechtsback

opgesteld, iets dat hem een beetje verwondert, want hij kan

minstens zo goed centraal in de verdediging uit de voeten. De tijd

zal leren wat zijn vaste stek wordt. Dat laat hij graag over aan zijn

trainer Ton du Chatinier, in wie de toekomstige rechtenstudent, net

als bij Pim van de Meent, veel vertrouwen heeft.

Gideon Coronel is na een flink uitstapje weer terug op het oude

nest. Al vanaf zijn vijfde voetbalde hij bij AFC en vertrok op zijn 18de

na 13 seizoenen bij AFC naar de Verenigde Staten om op de Wake

Forest University te studeren en in het universiteitsteam, samen

met Bobby Gehring, te voetballen. Naast de studie werd iedere dag

getraind en in competitieverband gespeeld. Het voetbal was op

behoorlijk niveau en erg fysiek. Vooral aan dit laatste dankt Gideon

het feit, dat, toen hij na het behalen van zijn bachelor weer in

Nederland was, meekon op het hoogste amateurniveau. Dat bleek

bij zaterdag hoofdklasser Excelsior Maassluis, bij welke vereniging

hij zich aanmeldde omdat hij in Rotterdam aan de Erasmus

Universiteit verder ging studeren. Na 1 jaar Maassluis vertrok hij

vorig seizoen naar Noordwijkerhout en speelde met VVSB met

succes tegen AFC (3-1, 1-1). ‘Mijn oude club heeft mij hard nodig’,

moet hij gedacht hebben, want Gideon stapte na 1 seizoen van

VVSB over naar AFC. Inmiddels speelde hij als linksback en linkshalf

heel wat oefenwedstrijden in AFC’s hoofdmacht, iets waar hij heel

blij mee is. Blij is hij ook op 23 september aanstaande wanneer hij

z’n bul ontvangt. En dan aan het werk, liefst als trainee bij een

internationaal bedrijf.

Wanneer je kennis neemt van de voetbal CV van Tom Clobus is

clubtrouw niet het eerste wat bij je opkomt. Zo startte Tom bij de

F’jes van Herenmarkt, ging daarna naar Ajax, vertrok zelf naar

SNA/Goldstar en speelde in de A 1 van SDW. Hierna speelde hij

4x twee jaar bij achtereenvolgens NAS/Zwanenburg, Lisse, Jos/

Watergraafsmeer en Hilversum. Een imponerende lijst waaraan

met ingang van dit seizoen AFC toegevoegd kan worden. Volgens

Tom heeft hij deze laatste overgang te danken aan Pim van de

Meent die hem met Hilversum vorig seizoen 4 keer zag scoren in

een bekerwedstrijd tegen RKDES. Overigens was dat de enige keer

dat hij als rechtsbuiten stond opgesteld, want meestal wordt hij op

de linkerflank of op het middenveld geposteerd. Om misverstanden

te voorkomen: Tom scoort niet alleen veel tegen RKDES.

In de eerste klas ontving hij in het seizoen 2004-2005 als topscorer

de gouden schoen en vorig seizoen was hij wederom topscorer

bij FC Hilversum. Voor dit seizoen schat hij de kansen van AFC hoog

in. De spelersgroep is goed en binnen de groep heeft hij het zeer

naar zijn zin. Met Murat Böke (bij Lisse), Mendel Witsenhausen

(Hilversum) en Joey Esionye (zaalvoetbal) speelde hij al samen.

En niet te vergeten, Erelid Chris Schröder woont op een steenworp

afstand van hem. Alleen al door dit laatste feit hoopt Tom, die in

Sassenheim een postagenstschap runt, nog jaren bij AFC te voetballen.

Yama Hashemi is op het laatste moment aan de A-selectie toegevoegd.

Het contact werd gelegd door ons bestuurslid Edwin

Geluk, die door een collega uit Friesland gevraagd werd

of Yama bij AFC terecht kon. Dat vond trainer-coach Ton du

Chatinier een goed idee en daarmee was AFC een snelle linksbuiten,

die ook op rechts uit de voeten kan, rijker. Hoewel Hashemi niet

12

AFC Seizoen 2006-2007


De nieuwkomers

V.l.n.r. Ruben Wilson, Tom Clobus, Mauri Cabeza, Stephan Veenboer, Khalid Harrak, Gideon Coronel, Yama Hashemi en Mendel Witzenhausen.

echt een Friese naam is, maar een Afghaanse, woont de familie al

lange tijd in Friesland. Dat geldt dus ook voor Yama, die op zijn 13e

bij Trywolden begon met voetballen. Eenmaal verhuisd van Giekerk

naar Leeuwarden werd hij lid van derde klasser Rood Geel, waarvoor

hij op zijn 16e debuteerde in het eerste. Op zijn 18e maakte

hij de overstap naar het bekende FVC, waar Alma (de na Abe

Lenstra bekendste voetballer van Friesland) in het verleden de show

stal. De laatste club van Yama in Friesland was eerste klasser

Leeuwarder Zwaluwen. Ook hier speelde hij in het eerste. Onlangs

heeft Yama de hbo-opleiding Personeel en Arbeid in recordtijd

afgerond en is hij in het westen op zoek naar een baan. Inmiddels

woonachtig in Amsterdam moet hem dat zeker lukken. Wat betreft

zijn kansen in het eerste is hij optimistisch. Hoewel het voetbal in

het noorden in de breedte op een iets lager niveau ligt, is ONS

Sneek naar zijn zeggen zeker niet zwakker dan Türkiyemspor en

daar viel voor hem ook behoorlijk tegen te voetballen.

“Goeie verkopers vragen veel”. Aan het woord is commercieel

econoom Mendel Witzenhausen, die vertelt over zijn drukke baan bij

Lite Fitness, een Amerikaanse fabrikant van fitness apparatuur.

“Om in dit vak resultaten te boeken moet je geïnteresseerd zijn in

wat een ander doet, wat iemand beweegt”. Mendel is 30, maar

beslist niet aan het eind van zijn voetballatijn. “Ik ben een liefhebber,

voetbal ontzettend graag, hoop het nog lang te kunnen volhouden,

heel graag bij AFC”. Eindelijk is het er tot dan toch van gekomen,

terug bij AFC, waar hij bij de F-jes begon, samen met o.a. Robert

Gehring en Brian van Gelder. Na een instuif bij Ajax, was het al snel

uit met de AFC-pret, en startte Mendel een voetbalcarrière die er

mag zijn. Bij Ajax haalde hij zelfs het eerste en in de jeugd speelde

hij met Nederland onder 16, 18 en 21 3 EK’s en 1 WK in

Quatar.

Na Ajax (“voor de echte top ben ik niet explosief genoeg”) speelde

Mendel bij VVV, Haarlem en in de First Division bij Barnsley FC. Bij

de amateurs kwam hij vervolgens met plezier een aantal jaren uit

voor FC Hilversum. Ook speelde hij een seizoen voor Elinkwijk waar

hij met Ton du Chatinier te maken kreeg, “een trainer die je

vertrouwen schenkt”. Nu dus in de hoofdklasse A met AFC, Mendel

heeft er veel zin in, op hem kunnen we rekenen!

En dan volgt het gesprek met Mauri Cabeza. “Ik zit op 80%.

Nog niet zo lang geleden ben ik aan mijn enkel geopereerd en had

de pech om op de training een vinger te breken. Gelukkig kan ik wel

spelen en hoop binnenkort weer 100% fit te zijn”. Gegeven z’n

goede spel in de Metropool Sport Cup en tegen zaterdaghoofdklasser

GVVV kunnen we dus nog veel van hem verwachten. Mauri,

zoals hij door iedereen genoemd wordt, heeft een sterk Utrechts

getint voetbalverleden. Hij startte op z’n vijfde in Utrecht bij

Sterrenwijk en kwam al snel bij Velox terecht. Daarna naar Elinkwijk.

In de B-junioren volgde de overstap naar FC Utrecht. Na enkele

jaren in het profmilieu keerde Mauri weer terug bij Elinkwijk en

speelde in die tijd tegen AFC. “Thuis wonnen we meestal, uit was

het omgekeerd”. Na Elinkwijk speelde hij 3 jaar bij Haarlem, o.a.

samen met Mendel Witzenhausen. Daarna konden ARC en Elinkwijk

rekenen op zijn kwaliteiten, die met name achter de spitsen en op

de rechtsbuitenplaats (in een vrije rol) het meest tot hun recht

komen. Het afgelopen seizoen speelde Mauri bij Kozakken Boys,

samen met Ruben Wilson en onder technische leiding van Ton du

Chatinier. Nu dus AFC, waar hij het met de voor hem nieuwe groep

al naar zijn zin heeft. Een drukke baan in Utrecht, een jong gezin en

nu voetballen in Amsterdam: is dat niet veel? “Het valt erg mee.

Vooral omdat ik het heen en weer rijden helemaal niet als belasting

voel. Integendeel, het geeft me rust”. Het is duidelijk: AFC heeft er

een gemotiveerde én ervaren speler bij, die hoopt zijn carrière in

Amsterdam-Zuid af te sluiten.

We spreken elkaar na de bekerwedstrijd tegen Hoofddorp.

7-0 gewonnen, 3 doelpunten en 2 assists van Ruben Wilson, onze

nieuwe, kopsterke spits. Niet slecht! “We hebben met name in de

eerste helft goed gespeeld. Ik ben zelf toch niet helemaal tevreden,

want ik had in het begin van de wedstrijd scherper kunnen zijn.”

Positieve zelfkritiek van de 1,91 meter lange, 26 jaar oude aanvaller,

die tot de A-junioren als voorstopper werd opgesteld. Ruben

stond al op 4-jarige leeftijd op het voetbalveld bij KVV Zaanstad.

Verhuisde naar Alkmaar en stond als A-junior in het eerste bij

Kolping Boys. Hierna speelde hij o.a. 2 jaar in de Hoofdklasse

bij ADO’20. Op 21 jarige leeftijd vertrok Ruben naar Oostenrijk en

kwam in de Regionalliga uit voor Vienna. Een blessure zette een

streep door dit buitenlandse avontuur. Terug in Nederland behaalde

hij met FC Blauw Wit Amsterdam het kampioenschap in de eerste

klasse. Hij speelde zeer sterk (bij Blauw Wit wordt er nog over

gesproken) en kreeg een contract van FC Luzern. Na Zwitserland

kwam de zaterdag Hoofdklasse op zijn pad. Ruben speelde één jaar

bij Kozakken Boys. Bij de trots van Werkendam scoorde hij onder

de technische leiding van Ton du Catinier er op los. Nu dus bij de

Reds, met een heel prettig ervaren entree in de groep. Een groep

die goed kan voetballen: een plaats bij de top vier behoort volgens

Ruben dan ook tot de mogelijkheden, mits het blessurespook niet

te veel bij AFC op bezoek komt.

AFC Seizoen 2006-2007 13


Informatie over de verenigingen

ADO ’20 – Heemskerk

AFCAmsterdam

Argon – Mijdrecht

DWV – Amsterdam

Opgericht: 15 mei 1920

Aantal leden: 1100 (19 seniorenteams,

61 jeugdteams, 3 damesteams)

Hoofdklasse sinds: 1988 met onderbreking van

1996-1998 (16 seizoenen)

Trainer: Cees Bruinink, ass. trainer: Jimmy Simons,

keeperstrainer: Kees Kalk, leider: Gerrit van Hooff

Terrein: Sportpark De Vlotter, Oosterweg 4c,

1968 KN Heemskerk, 0251 - 244534

Website: www.ado20.com

Opgericht: 18 januari 1895

Aantal leden: 1780 (23 seniorenteams,

79 jeugdteams)

Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van

1998-2001 (29 seizoenen)

Trainer: Ton du Chatinier, ass. trainer: Mohad

Zaoudi, verzorger: Ko Grosze Nipper,

leider: Cees Thomas

Terrein: Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50,

1082 LR Amsterdam, 020 - 6445575

Website: www.afc-amsterdam.nl

Opgericht: 1 juli 1971

Aantal leden: 1100 (12 seniorenteams,

50 jeugdteams, 1 G-team)

Hoofdklasse sinds: 1997 (9 seizoenen)

Trainer: Jan Zoutman, ass. trainer: Raymond de

Jong, keeperstrainer: René Pronk,

leiders: Gerard Cordes en Hans Slagboom

Terrein: Sportpark Argon, Hoofdweg 85A,

3641 PR Mijdrecht, 0297 - 281886

Website: www.svargon.nl

Opgericht: 12 mei 1912

Aantal leden: 600 (6 seniorenteams en

28 jeugdteams)

Hoofdklasse sinds: 1976 met onderbreking van

1999-2004 (25 seizoenen)

Trainer: Ton Pronk, ass. trainer: Frans de Klerck,

keeperstrainer: Frans de Bree, leider: Frantz Piek

Terrein: Sportpark Elzenhagen, J.H. Hisgenpad 2,

1025 WK Amsterdam, 020 - 6369195

Website: www.voetbal-clubs.nl/voetbal/asvdwv

Elinkwijk – Utrecht

Opgericht: 20 juni 1919

Aantal leden: 700 (5 seniorenteams en

30 jeugdteams)

Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van

1992-1996 (28 seizoenen)

Trainer: Frans Schuitemaker, ass. trainer: Glenn

Somer, keeperstrainer: Peter Hofman,

leiders: Henry Koppe en Wim Fokker

Terrein: Sportpark U.S.V. Elinkwijk, Amsterdamsestraatweg

1015, 3555 HT Utrecht, 030-2440448

Website: www.elinkwijk.nl

Excelsior ’20 – Schiedam

Opgericht: 13 juni 1920

Aantal leden: 445 (8 seniorenteams, 27 jeugdteams)

Hoofdklasse sinds: 2006

Trainer: Cor van Hoeven, ass. trainer: René

Verhagen, keeperstrainer: Henk Zuidgeest,

leiders: Willem van Baarle en Johan Korpel

Terrein: Sportpark Thurlede, Parkweg 415,

3121 KK Schiedam, 010 - 4706338

Website: www.excelsior20.nl

Haaglandia – Rijswijk

Opgericht: 1 juli 2005 (fusie van FC Kranenburg en

RVC Rijswijk)

Aantal leden: 900 (7 seniorenteams, 40 jeugdteams)

Hoofdklasse na fusie sinds: 2005 (1 seizoen)

Hoofdklasse als FC Kranenburg sinds: 2001

(4 seizoenen

Trainer: John de Wolf, ass. trainer: Ger Fens,

keeperstrainer: Koos Brochard,

leider: Bert Mathijsen

Terrein: Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2,

2285 SP Rijswijk, 070 - 3944133

Website: www.haaglandia.nl

FC Hilversum – Hilversum

Opgericht: 30 augustus 1906

Aantal leden: 500 (5 seniorenteams,

14 jeugdteams)

Hoofdklasse sinds: 1979 met onderbrekingen 1983-

1997, 2001-2002, 2003-2005 (9 seizoenen)

Trainer: Karel Bonsink, ass. trainer: Robert Veenvliet,

keeperstrainer: Wout Posthuma, leider: Piet Wijnberg

Terrein: Sportpark Crailoo, Nwe Crailooseweg 28,

1222 AB Hilversum, 035 - 6913766

Website: www.fchilversum.nl

14

AFC Seizoen 2006-2007


in de Hoofdklasse A

Hollandia – Hoorn

Opgericht: 1 september 1898

Aantal leden: 650 (9 seniorenteams,

15 jeugdteams)

Hoofdklasse sinds: 1991 met onderbreking van

2004-2005 (14 seizoenen)

Trainer: Constantijn Schouten, ass. trainer: Bart

Woldberg, keeperstrainer: Rob Verduijn,

leider: Paul Schröder

Terrein: Sportpark Julianapark, Nieuwe Wal 2,

1621 NB Hoorn, 0229 - 215090

Website: www.hollandia-hoorn.nl

FC Omniworld – Almere

Opgericht: 5 maart 1932 als Argonaut; dan

Sporting Flevoland, dan Zwarte Schapen

Aantal leden: 800 (3 seniorenteams, 40 jeugdteams,

3 BVO seniorenteams, 3 BVO jeugdteams)

Hoofdklasse sinds: 1994 met onderbreking 1995-

1996 (10 seizoenen)

Trainer: Gerard Staats, ass. trainer: Ger Schaap,

keeperstrainer: Dennis Kooistra,

leider: Bram Leuering

Terrein: Fanny Blankers Koen Park, Competitieweg,

1318 EA Almere Stad-West, 036 - 5336665

Website: www.fcomniworld.nl

VUC – Den Haag

Opgericht: 15 augustus 1909

Aantal leden: 400 (8 seniorenteams, 18 jeugdteams,

3 damesteams)

Hoofdklasse sinds: 1975 met onderbreking van

1985-2006 (10 seizoenen)

Trainer: Albert van der Dussen, ass. trainer:

Manuel Vissers, keeperstrainer: Patrick Puister,

leider: Jan Oosterling

Terrein: Sportpark ’t Kleine Loo, ’t Kleine Loo 1,

2592 BW Den Haag, 070 - 3858018

Website: www.vuc.nl

VVSB – Noordwijkerhout

Opgericht: 26 oktober 1931

Aantal leden: 945 (12 seniorenteams,

42 jeugdteams, 4 damesteams)

Hoofdklasse sinds: 2005 (1 seizoen)

Trainer: Rob de Lange, ass. trainer: Jan van den

Berg, keeperstrainer: Jan Blankespoor,

leider: Robèr Marijnen

Terrein: Sportpark de Boekhorst,

Dr. Schaepmanlaan 2, 2211 AV Noordwijkerhout,

0252 - 373533

Website: www.vvsb.nl

Tonegido/Haagsche Bluf – Voorburg

Opgericht: 1 februari 1924

Aantal leden: 335 (9 seniorenteams, 6 zaalteams,

2 damesteams)

Hoofdklasse sinds: 1992 (13 seizoenen)

Trainer: Rob de Lange, ass. trainer: Leon Wessels,

keeperstrainer: Leo de Boer, leiders: Ronald

Westerduin en Aad Eerhard

Terrein: Sportpark ’t Loo, Prins Bernhardlaan 242,

2273 BP Voorburg, tel. 070-3864302

Website: www.tonegido.nl/voetbal

Turkiyemspor – Amsterdam

Opgericht: 1 juli 1987

Aantal leden: 320 (4 seniorenteams,

9 jeugdteams)

Hoofdklasse sinds: 2002 (4 seizoenen)

Trainer: Simon Kistemaker, ass. trainer: Cengiz

Dogan, leider: Saffet Sevik

Terrein: Sportpark Spieringhorn, Seineweg 7,

1043 AA Amsterdam, 020 - 6869040

Website: www.turkiyemspor.nl

‘Speler van het jaar’ seizoen 2005-2006 Said Moumane in een duel

om de bal in de wedstrijd tegen het vorig seizoen gedegradeerde

Nieuwenhoorn.

AFC Seizoen 2006-2007 15


AFC en de Zuidas

In het voorjaar van het jaar 2001 werd door AFC aan de Gemeente ‘het cadeau aan de Zuidas’ aangeboden met het uitgangspunt

om te onderzoeken of AFC ook de komende decennia op de huidige mooie locatie verankerd zou kunnen blijven.

Sindsdien vonden vele gesprekken plaats tussen gemeentelijke autoriteiten en vertegenwoordigers van AFC.

Gedurende het jaar 2005 deed zich naar de mening van het AFC bestuur in de ontwikkelingen een stagnatie voor en AFC voorzitter

Machiel van der Woude sprak daar op de nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2006 de zorg van het bestuur over uit.

Vervolgens werd op initiatief van ex-wethouder Duco Stadig van de Gemeente Amsterdam een bemiddelingscommissie benoemd

teneinde te trachten de gesprekken/onderhandelingen weer vlot te trekken.

Deze commissie ging bestaan uit drie gemeentelijke coryfeeën, te weten de juristen mr. R. Samkalden, mr. J.M.F.X. van Veggel

en de heer Piet Kranenberg, algemeen bekend als de redder van het Olympisch Stadion.

AFC wordt in de diverse overlegstructuren vertegenwoordigd door Machiel van der Woude, Ad Westerhof, Nick van Ommeren,

Bob Neseker, Kees Gehring en juridisch adviseur mr. Quintus Abeln en de Gemeente/Zuidas door de heren Jan Stoutenbeek en Gijs Mol.

Sindsdien zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt en op 31 mei 2006 kon het bestuur tot haar tevredenheid

een conceptovereenkomst aan de Buitengewone Algemene Vergadering van AFC voorleggen.

Onder voorbehoud van enkele punten ging de Vergadering met deze conceptovereenkomst akkoord dn

zoals het er thans naar uitziet staat AFC mogelijkerwijs aan de vooravond van een groot aantal ingrijpende veranderingen.

De overeenkomst voorziet op hoofdlijnen in het volgende:

Het eindbeeld dat is vastgelegd betreft de realisatie van een

sportcomplex voor AFC, dat bestaat uit een circa twee keer zo

groot clubhuis en 5 velden die trapsgewijs van zuid naar noord

lopen tussen de De Boelelaan en het Beatrixpark. Het eerste

veld, dat wordt aangelegd op de plek waar nu het Universiteitscomplex

staat ligt op normale hoogte, de twee velden hiernaast

liggen op het Parkgebouw, dat gerealiseerd gaat worden op

onze velden achter de overdekte tribune. In het Parkgebouw is

een grote parkeergarage voorzien. De twee noordelijke velden

liggen op het Dok, waarin zich tunnels bevinden voor auto- en

treinverkeer. De velden gaan dus als het ware over de weg en

het spoor heen en sluiten direct aan op het Beatrixpark.

Uitgangspunt voor het eindbeeld is dus de realisatie van het

Dok, een geweldige infrastructurele klus, die in de komende

jaren geklaard moet gaan worden. Hoewel projecten als deze

zich moeilijk precies laten plannen is in de overeenkomst

bepaald dat de Gemeente zich zal inspannen om het nieuwe

complex van AFC voor 1 september 2015 te realiseren.

Om het eindbeeld inhoud te kunnen geven zal er in de komende

jaren een ingrijpende verschuiving van de velden gaan plaatsvinden.

In de overeenkomst wordt de tussenfase tot en met de

realisatie van het Parkgebouw uitgebreid beschreven.

In de periode van 1 juni tot 1 oktober 2006 worden de velden 1

en 2 voor het clubhuis iets opgeschoven en vergroot en worden

de velden 5 en 6, achter de overdekte tribune opgeknapt.

Hierna worden in de periode van 1 mei tot 1 september 2007

de velden 4 (het huidige hoofdveld) en 7 (het huidige grassmaster-veld)

verplaatst en van kustgras voorzien. In deze periode

zal het vergrote veld voor het clubhuis worden ingericht als

hoofdveld; inclusief overdekte en onoverdekte tribune en toeschouwerdijkjes.

Ten slotte zal in de periode van 1 september 2007 tot 1 september

2009 het Parkgebouw worden gerealiseerd met een

nieuw clubhuis, 2 velden op het dak, waaronder het hoofdveld.

Hierna is het wachten op het Dok om het nieuwe voetbalcomplex

te voltooien.

Hoewel de plannen voor het Dok in een vergevorderd stadium

zijn en hierover bestuurlijke consensus bestaat tussen Rijk en

Gemeente is er nog altijd niet 100% zekerheid dat het Dok doorgaat.

Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan wordt in overleg met

de commissie Kranenberg onderzocht op welke manier het eindbeeld

zo kan worden aangepast dat AFC op een goede manier

kan blijven functioneren.

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk ingewikkeld project, uniek

in de Nederlandse sportwereld, veel haken en ogen kent.

In de overeenkomst worden de verschillende knelpunten benoemd

en zo veel mogelijk van een oplossing voorzien.

Knelpunten als mogelijke windhinder, zon- en schaduwwerking,

bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en -kosten, medegebruik,

openbaarheid, plaats van het clubhuis, financiële gevolgen van

A B C

5

4 3 2 1

A

B

C

3

2

1

Uiteindelijk, na realisatie van het DOK zou het nieuwe sportpark van AFC er zo uit

komen te zien. Vijf velden op rij in zuid-noord ligging, alle met verlichting.

Veld 1 aan de De Boelelaan, veld 2 en 3 (het nieuwe hoofdveld) op het te realiseren

Parkgebouw, het nieuwe clubhuis tussen veld 2 en 3 en veld 4 en 5

op het te realiseren DOK met aansluiting op het Beatrixpark.

Een ‘art-impression’ van de toekomstige velden 1, 2 en 3 van het nieuwe sportpark en

de omringende gebouwen.

16

AFC Seizoen 2006-2007


de realisatie van het clubgebouw, kunstgrasvelden en verlichting.

Voor wat betreft de windhinder zal onderzoek moeten uitwijzen

of het spelen van voetbalwedstrijden op het Parkgebouw

goed mogelijk is. Voor de meeste andere punten zijn in de overeenkomst

specifieke condities geformuleerd. Enkele punten zullen

in de komende tijd nog nader dienen te worden uitgewerkt en

zullen in overleg tot passende afspraken moeten leiden.

Belangrijk bij dit alles is het feit dat in de overeenkomst een

overlegstructuur is vastgelegd en een geschillenregeling is

geformuleerd. Aldus kan de broodnodige communicatie tussen

Gemeente en AFC tot stand komen en is continuïteit, mede door

de inbreng van de commissie Kranenberg, gewaarborgd.

Zo hoopt het bestuur van AFC dat de overeenkomst er toe leidt

dat AFC verankerd blijft op de Zuidas met een uniek sportcomplex

en dat de toekomst van onze mooie vereniging op deze

wijze goed verzekerd is. Een wenkend perspectief.

Metropool Sport Cup 2006

In de voorbereiding op het seizoen 2006-2007 namen 16

verenigingen uit Amsterdam en omgeving deel aan de strijd om

de Metropool Sport Cup 2006:

Ajax zaterdag 1, De Beursbengels, Blauw Wit Amsterdam,

DCG, DWS, DWV, FC Hilversum, SV Huizen, Marken, Nijenrodes,

FC Omniworld, Purmersteijn, Turkiyemspor, Zeeburgia,

Zuidvogels en AFC.

AFC behaalde de volgende resultaten: Nijenrodes-AFC 3-2,

Beursbengels-AFC 0-3, Hilversum-AFC 0-1, DWS-AFC 2-6,

AFC-Zuidvogels 1-0, DWV-AFC 1-1 en AFC-Purmersteijn 2-1.

Daarmede wist AFC op 19 augustus 2006 beslag op de 1ste

plaats te leggen. Aanvoerder Robert Gehring en routinier Joey

Esionye namen de beker behorend bij de 1ste plaats en de

wisselbeker in ontvangst van de wethouder van Sport van de

Gemeente Amsterdam mevrouw Carolien Gehrels en de voorzitter

van het organisatiecomité de heer Rob Stenacker.

De schitterende reis naar Turkije voor de gehele selectie was

ook zeer welkom.

Foto’s: Emiel van Lint.

AFC’s nieuwe Busvervoerder

Het bestuur van AFC heeft dankzij bemiddeling van onze commissieleden

Dennis Bijlsma en Wiebe Westerhof onlangs voor

het seizoen 2006-2007 een overeenkomst kunnen sluiten met

Oostenrijk Touringcars B.V. voor het vervoer bij uitwedstrijden

van onze vele selectieteams. Dit familiebedrijf opereert niet

alleen in Nederland maar ook in heel Europa en staat alom

bekend om haar flexibiliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit.

AFC is dan ook zeer content met onze nieuwe busvervoerder

Oostenrijk Touringcars, die voldoet aan alle eisen van

het "Keurmerk Touringcarbedrijf".

AFC Seizoen 2006-2007 17


A-selectie Amsterdamsche

voorste rij v.l.n.r. Mendel Witzenhausen, Bob Gehring, Said Moumane, Hans Geerlings, Ton

middelste rij v.l.n.r. Peter Post, Khalid Harrak, Murat Böke, Mohad Zaoudi (assistent-trainer),

achterste rij v.l.n.r. Mauri Cabeza, Yama Hashemi, Frank Tilmans (fysiotherapeut), Jarik

18

AFC

Seizoen 2006-2007


Football Club 2006-2007

du Chatinier (trainer/coach), Robert Gehring, Joey Esionye, Laurens Bianchi, Rody Turpijn

Edwin van Holten, Cees Thomas (elftalleider), Gideon Coronel, Gijs Roodbeen, Mike van Dord

van Zeijst, Stephan Veenboer, Ko Grosze Nipper (verzorger), Ruben Wilson, Tom Clobus

AFC Seizoen 2006-2007 19


AFC 2 in een nieuw jasje

AFC 2

Reserve Hoofdklasse A

Na twee goed verlopen seizoenen onder de succesvolle trainer

Wessel Colijn zal AFC 2 dit seizoen een nieuw gezicht krijgen.

Wessel heeft de kans gekregen om hoofdtrainer te worden bij

zijn oude club Aalsmeer. Ook een aantal dragende spelers van

de afgelopen twee seizoenen heeft besloten de overstap te

maken naar het 1e team van een andere vereniging.

Dit seizoen zal het tweede onder leiding staan van Martin

Verburg. Martin heeft reeds een lange staat van dienst bij AFC

en kent de club als geen ander. De oud 1e elftal speler is jarenlang

actief geweest als jeugdtrainer en heeft ook de zaterdag 1

onder zijn hoede gehad. Afgelopen seizoen was Martin trainer

van ons derde elftal. In de loop der jaren heeft hij bewezen goed

met een jonge groep te kunnen werken.

Het laatste is zeker in zijn huidige functie niet onbelangrijk,

omdat het tweede dit seizoen een heel jonge selectie heeft. Er

zijn zes spelers overgekomen uit de succesvolle A-junioren.

Verder zijn er uiteraard jonge spelers van het tweede van vorig

seizoen bij de selectie gebleven en heeft Martin Verburg wat

talentvolle spelers uit het derde laten doorstromen. Met enige

aanvullingen van spelers van buitenaf ziet de selectie er voor het

komende seizoen goed uit.

Deze groep heeft in de voorbereiding al laten zien ambitieus en

talentvol te zijn. Waar de eerste twee oefenwedstrijden nog

twee nederlagen opleverden hebben de overwinningen en vooral

het vertoonde spel in de laatste drie wedstrijden veel hoop

gegeven voor het verloop van het aankomende seizoen.

De doelstellingen zullen zijn bovenin mee te draaien in de

reserve hoofdklasse en vooral spelers klaar te stomen om de

stap naar ons eerste te maken. Die stap is in het afgelopen

seizoen al gemaakt door Gijs Roodbeen en Khalid Harrak.

Evenals gedurende het tweede gedeelte van het afgelopen

seizoen zal Ernst Pieter Knüpfer de vaste grensrechter zijn van

ons tweede elftal. Ernst Pieter slaat al jarenlang geen enkele uiten

thuiswedstrijd over van ons eerste. Tevens is EP secretaris

van onze dochtervereniging ACC waar hij ook zo'n 15 jaar in het

eerste elftal heeft gecricket.

Ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn om er een fantastisch

en succesvol seizoen van te maken en hoop op steun langs de

lijn van veel AFC'ers.

Barry van der Glas,

elftalbegeleider.

AFC 2

Reserve

Hoofdklasse A

ADO ’20 2

AFC 2

AFC ’34 2

Almere 2

Argon 2

Blauw Wit A’dam 2

Elinkwijk 2

Hollandia 2

Kon. HFC 2

Stormvogels/Telstar 2

Turkiyemspor 2

Quick 1890 2

Voorste rij v.l.n.r. Thomas Heemskerk, Laurens Samson, Barry van der Glas (elftalbegeleider), Martin Verburg (trainer-coach), Ernst Pieter Knupfer

(grensrechter), Menno Moleman, Salah Bentohami. Middelste rij v.l.n.r. Michel de Ruyter, Soufin Ben Abdeslam, Ousama Al'Mobarres, Manus Polling,

Joey van Leijenhorst, Martijn Stronks, Wouter Kloes. Achterste rij v.l.n.r. Sergio Vlijter, Robin de Groot, Said Bentohami, Tim Schrings, David Faerber.

Op de foto ontbreken: Jeroen Acda, Jesse Annoh-Wijnaar, Tom Verhagen en David Westerhof.

20

AFC Seizoen 2006-2007


AFC zondag 3

Reserve 1e klasse

AFC zondag 3

Reserve 1e klasse

AFC 3

Chabab 2

DCG 2

DWS 2

DWV 2

Hellas Sport 2

HSV 2

de Kennemers 2

Velsen 2

Vitesse ’22 2

Westfriezen 2

WSV ’30 2

Voorste rij v.l.n.r. Mathijs Blokland, Raymond Pekel, Rogier de Boer, Martin van Wattingen, Floris Kloes en Winsten Polling.

Middelste rij v.l.n.r. Tobias Hendriksen, Tjebbe Krot, Maarten Blokland(elftalbegeleider), Manus Polling, Hesdy Sanches(trainer-coach), Paul Overste

en Christiaan Uittenbosch. Achterste rij v.l.n.r. David Sars, Thomas Weijl, Luuk de Werd en Tommy van Kampen.

Zie ook pagina 29 van deze Persmap

AFC zaterdag 1

3e klasse B

AFC zaterdag 1

3e klasse B

FC Abcoude

AFC

Amstelveen/Heemraad

Desto

Kismet ’82

Nieuwendam

OSV

Ouderkerk

Roda’23

Fortius

Vlug & Vaardig

Waterwijk

Voorste rij v.l.n.r. Olivier Poederbach, Peter Kan, Ralph Tier, Dennis Purperhart (trainer-coach), Nils Adriaans, Steffan van Slooten en Freek Bronwasser.

Middelste rij van v.l.n.r. Michael Oliveira (fysio), Martijn Vermeulen, Floris Loeff, Pablo Yarbassan, Coen Doolaard, Harro Kras en Brian Koster (speler/leider).

Achterste rij v.l.n.r. Ernst Vriesendorp, Olivier Hendriks, Patrick Erchiah, Erwin Smit, Lennard Parlevliet en Sinan Kelebek.

Op de foto ontbreken: Frank Bakker, Benno Nihom, Peter de Waal, Abel Dutilh en Kevin van ’t Wout.

AFC Seizoen 2006-2007 21


AFC jeugd wint

Rinus Michels-bokaal

Vrijdag 26 mei 2006

is een dag die ik nooit zal vergeten. Op deze dag werd tijdens het

Nationale Trainerscongres in Tilburg AFC gekozen tot de beste jeugdopleiding

bij de amateurs van Nederland. Twee jaar geleden waren wij

ook al genomineerd, maar toen ging deze prestigieuze prijs naar ROHDA

Raalte. Het moment dat bekend werd gemaakt: “de winnaar is AFC“ ging

er iets door mij heen, dat met geen pen te beschrijven is. Een gevoel

van opwinding, trots en voldoening, de adrenaline schoot door mijn

lichaam. De kroon op het werk voor de inzet van veel functionarissen in

lengte van jaren en een beloning voor het gevoerde beleid waar ook mijn

voorgangers Machiel van der Woude en Ad Westerhof verantwoordelijk

voor zijn.

Het afgelopen seizoen kende weer vele hoogtepunten, zowel op sociaal

als sportief gebied. De activiteiten, zoals de Herfst2daagse, het kerstdiner

voor de C junioren, “Superstars” beter bekend als het

Borchlandevenement en natuurlijk de fantastische Sinterklaas Musical.

Vele kampioenschappen, de D11, E4, E9, F4, F4 en F11 werden zelfs

najaar- en voorjaarskampioen. De overige kampioenen waren C1, D5,

D9, E3, E8, F7, F8, F9 en F10. Bekerwinnaars werden A3, C1 en E3.

Bij de A junioren behaalden A1 en A2 een periodekampioenschap en het

had weinig gescheeld of de A1 junioren waren gepromoveerd naar de

Eredivisie. Zeer vermeldenswaard is natuurlijk het kampioenschap van

de C1 en daardoor promotie naar de allerhoogste afdeling bij de C1

junioren. Een fantastische prestatie van dit selectieteam onder leiding

van de scheidende trainer Casimir Westerveld. Niet alleen 5 spelers zijn

wij kwijtgeraakt aan Ajax, maar ook Casimir is vanaf het volgende

seizoen te “bewonderen” bij Ajax. Dit seizoen zijn er niet zoveel jeugdspelers

naar een Betaald Voetbal Organisatie gegaan als het vorige jaar,

maar een aantal van 20 is toch nog “respectabel”. In dit kader is

noemenswaardig de tweejarige samenwerkingsovereenkomst die AFC

heeft afgesloten met AZ uit Alkmaar, waar wij zeer tevreden mee zijn.

Coördinator Jan Verhagen, die maar liefst 24 jaar werkzaam is geweest

voor onze jeugdafdeling, heeft besloten zijn werkzaamheden voor de

jeugd van AFC te beëindigen, maar blijft als speler actief bij de veteranen

van onze vereniging. Jan, dank voor alles en veel succes!

Voor het nieuwe seizoen hebben wij 2 nieuwe coördinatoren benoemd,

Martin Verburg en Peter Dekkers. Samen met de in de amateurwereld

alom bekende Henny Schipper zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering

van het technisch beleid. Voor de in totaal 55 jeugdteams in de categorie

A tot en met F hebben wij 38 jeugdtrainers, 6 keepertrainers en

2 looptrainers. Het aantal teams van de Champions League en World

Cup is 24, die op woensdagmiddag worden begeleid door een team van

6 trainers onder supervisie van Kees Koedood en die op zaterdagochtend

een onderlinge competitie spelen, een genot om te zien.

Aan het einde van het seizoen hebben wij in tegenstelling tot alle

voorgaande jaren voor het eerst de selecties in de maand mei bekend

kunnen maken. Hierdoor kregen de leden die teleurgesteld zijn over hun

indeling de gelegenheid om naar een andere vereniging overschrijving

aan te vragen. Een ander voordeel is dat het opstarten van het seizoen

soepeler verloopt, waardoor de technische staf zich met andere belangrijke

zaken kan bezighouden. Voor het eerst hebben wij ook doorgeselecteerd

o.a. aan de hand van de gegevens vanuit het geautomatiseerde

Spelers Volg Systeem. Belangrijk is hierbij de informatie van

de leiders en trainers, maar ook van de leden van de Werkgroep Interne

Scouting. Dit systeem hebben wij in december 2005 aangeschaft om

een beter beeld te krijgen van alle jeugdspelers in ons streven om vanuit

onze eigen gelederen zoveel mogelijk spelers door te laten stromen naar

de selectieteams. De jeugdcommissie bestaande uit Michael

Tugendhaft, Klaas Molenaar en ondergetekende is uitgebreid

met Wiebe Westerhof en Peggy de Hond, ondersteund door

John Parsser die als adviseur van onze commissie zal optreden.

De jeugdcommissie wordt bijgestaan door een zevental

contactpersonen, die veel werk verzetten:

A junioren: Thea Verhoeven, B junioren: Frits Stoffels, C

junioren: Frans Ris, D pupillen: Renee Toonen, E pupillen:

Dennis Bijlsma en F pupillen: Brian Speelman.

De doelstelling voor het nieuwe seizoen is te trachten om

het niveau van onze jeugdafdeling te handhaven, waarbij

prestatie en plezier hand in hand moet gaan. Veel aandacht

zal worden besteed aan de zgn. “onderbouw”, alle oefeningen

gericht op technische vaardigheden en gezien de prestaties

van de F en E pupillen in de afgelopen 2 seizoenen blijkt dat

wij op de goede weg zijn. Voor de niet selectieteams hebben

wij een looptrainer kunnen benoemen, teneinde de kinderen

met coördinatie-problemen loopscholing te kunnen geven.

Vanzelfsprekend zullen wij ook weer de vele traditionele

activiteiten organiseren en ons best doen om de onderscheiding

met de “ Rinus Michels Award” eer aan te doen,

zowel op sportief als op sociaal gebied. Immers, “Noblesse

Oblige”!

Een trotse voorzitter van de jeugdcommissie.

Rinus van Leijenhorst (voorzitter jeugdcommissie)

22

AFC Seizoen 2006-2007


Trainersstaf AFC 2006-2007

Voorste rij v.l.n.r. Jeroen Coersen, Frans Ris, Ron Sheotahul, Nol de Leeuw, Henny Schipper, Martin Verburg, Bob Duis, Ron Zoon, Erwin Keller en

David Westerhof.

Middelste rij v.l.n.r. James Jozefzoon, Dave Riebeek, Benno Nihom, Joost van Dam, Steve Rubinstein, Peter Dekkers, Mo Zrikh, Michael Parsser,

Jonathan Tugendhaft, Kees Bregman, Gerry Huysen, Cocky van Duyvenbode, Raymond Haloni en Mustafa Azzouz.

Achterste rij v.l.n.r. Elo Boschma, Martijn Stronks, Thomas Heemskerk, Wim Zwaan, Hesdey Sanches, John Stevens, Rob van den Burg, Peter Post,

Stephan Veenboer en Jan Vroegop.

Trainers Senioren

AFC 1 Ton du Chatinier 06-29561981

Mohad Zaoudi 06-43090541

Cees Thomas 06-54727935

AFC 2 Martin Verburg 06-52017206

AFC 3 Hesdey Sanches 06-12268777

AFC 4 Jan Vroegop 06-55175657

AFC 5-12 Kees Bregman 06-22146418

AFC zaterdag Dennis Purperhart 06-22232606

Jeugd Coördinatoren

Selectieteams A1-A2-B1-B2-

C1-C2-D1-D3-D11-

E2-E4-F1-F3 en F5 Henny Schipper 020-6424367

Overige A-B-C junioren

en D pupillen Martin Verburg 06-52017206

Overige E en F pupillen Peter Dekkers 06-55847024

Keepers Stephan Veenboer 06-28788407

Trainers Junioren

A1 Pim van de Meent 06-21557698

A2 Erwin Keller 06-44702344

A2 David Westerhof 06-21566344

A3 Dennis Purperhart 06-22232606

A4/A5 Roy Dekker 06-29096085

James Jozefzoon 06-48092332

B1 John Stevens 06-22393232

B2 Raymond Haloni 06-29173185

B3 Mustafa Azzouz 06-42785553

B4 Ron van de Burg 06-53267947

B5/B6 Raymond Haloni 06-29173185

Olivier Poederbach 06-14993339

C1 Jeroen Coersen 06-41500758

C2 Joost van Dam 06-38227603

C3 Ron Zoon 06-53643156

C4 Frans Ris 06-55746749

C5 Dave Riebeek 06-46062614

C6-C9 Frans Ris 06-55746749

Nol de Leeuw 06-44452471

Cocky van Duivenbode 06-10310096

Pupillen

D1 Tom Verhagen 06-14373310

D2 Benno Nihom 06-22621600

D3 Ron Sheotahul 020-7732167

D4 Dave Riebeek 06-46062614

D5 Thomas Heemskerk 06-14784427

D6/D10 Dave Riebeek 06-46062614

Benno Nihom 06-22621600

Olivier Poedebach 06-14993339

James Jozefzoon 06-48092332

D11 Laurens Samson 06-11438700

E1 Roy Dekker 06-29096085

Peter Post 06-41849950

E2 Donovan van Dam 020-6955404

E3 Steven Rubinstein 020-6238008

E4 Jonathan Tugendhaft 06-50416906

E5/E15 Roy Dekker 06-29096085

Henk Noorland 06-55374109

James Jozefzoon 06-48092332

F1 Nol de Leeuw 06-44452471

F2 Michael Parsser 06-21253336

F2 David Weinstein 06-42719673

F3 + F5 Kees Koedood 06-51018875

F4-F9 Roy Dekker 06-29096085

Henk Noorland 06-55374109

Wim Zwaan 020-6712286

James Jozefzoon 06-48092332

Champions League Kees Koedood 06-51018875

Mo Zrikh 06-41715483

Wicky Glas 06-15170169

Gerry Huysen 06-22022134

Bob Duis 06-46160111

Darco Nieuwenhuis 06-54723011

World Cup Kees Koedood 06-51018875

Mo Zrikh 06-41715483

Wicky Glas 06-15170169

Gerry Huysen 06-22022134

Darco Nieuwenhuis 06-54723011

Keeperstrainers

Coördinator Stephan Veenboer 06-28788407

A en B junioren Pim Brekelmans 020-6697049

B junioren selectie Wessel Sennef 06-22997730

C junioren en D pupillen selectie Jarik van Zeijst 06-14790363

C junioren D-E-F pupillen Kevin Strella 06-14668617

Elo Boschma 020-6413863

Looptrainers

Selectieteams Dave Baars 020-4634361

Overige teams Dennis Riesener 06-41247861

AFC Seizoen 2006-2007 23


Junioren AFC A1

1e Divisie A

Een heel mooi seizoen was het.

Terugkijkend op het seizoen 2005-2006 kunnen wij gerust

stellen dat de junioren A1 een gedenkwaardig jaar achter de

rug heeft. In sportief opzicht heeft de ploeg tot op het laatste

moment meegedaan voor promotie naar de Eredivisie. Door

het behaalde periodekampioenschap nam de A1 deel aan de

nacompetitie. Haarlem A1, Stormvogels/Telstar A1 en NEC

A1 werden verslagen doch in de finalewedstrijd was uiteindelijk

FC Volendam A1 toch net iets te sterk.

Op zich is dat geen schande, want zo ver komen als amateurclub

tussen al die jeugdteams van BVO’s was al een unieke

ervaring en een fantastische prestatie, die door velen binnen

AFC maar zeker ook daarbuiten niet onopgemerkt is gebleven.

De wijze waarop de ploeg zich onder leiding van trainer-coach

en motivator Pim van de Meent en elftalbegeleider Wim Acda

door het seizoen heen heeft gepresenteerd is een mooi voorbeeld

hoe een ploeg met maar liefst 12 nieuwe spelers vanaf

het eerste moment van het seizoen toegroeide naar een sterk

collectief, dat uiteindelijk tot de al genoemde finale plaats in de

nacompetitie heeft geleid.

Dit is een mooie beloning voor een ieder die het afgelopen

seizoen in welke vorm dan ook zijn bijdrage heeft geleverd aan

deze toch wel unieke prestatie.

Het was een goed stel jongens bij elkaar, waarvan een groot

aantal spelers het komend seizoen naar de senioren overgaat.

Een bijna geheel nieuw team moet in staat worden geacht om

ook in het nieuwe seizoen weer van zich te doen spreken.

Het zou fantastisch zijn wanneer in de toekomst de prestaties

van de junioren A1 uit het seizoen 2005-2006 worden

overtroffen. Het verschil is dat er maar één finalewedstrijd

meer gewonnen dient te worden. Met wie en wanneer dat

gaat gebeuren zal de tijd leren, maar de groep van seizoen

2005-2006 wenst de nieuwe ploeg in ieder geval veel succes.

Bert van den Ende,

grensrechter 2005-2006

Junioren A1

Landelijke

1e Divisie A

AFC A1

Ajax A2

FC Emmen A1

Go Ahead Eagles A1

Haarlem A1

FC Omniworld A1

Stormvogels/Telstar A1

Quick A1

Quick ’20 A1

Quick Boys A1

Vitesse/AGOVV A1

FC Zwolle A1

Voorste rij v.l.n.r. Odinga Nimako, Robin de Weij, Sala Aafar, Pim van de Meent (trainer), Amar Hamichi, Darryl van Mieghem en Mitchel Hulshoff.

Middelste rij v.l.n.r. Gidion Heres Diddens, Yannick Valpoort, Michiel Foppen, Elo Boschma, Sjors Duynmayer, Sana Cisse, Bianco Carolina en Jordi Groot.

Achterste rij v.l.n.r. Nol Vet (fysio), Wim Acda (trainer), Richino Assen, Erwan Aydenir, Tim Arnold, Joost van Dam (grensrechter) en Henk Foppen (leider).

24

AFC Seizoen 2006-2007


Junioren AFC B1

1e Divisie A

Op de voorlaatste wedstrijddag veilig!

De B1 junioren hebben een moeilijk seizoen achter de rug.

Eén wedstrijd voor het einde van de competitie werd het klasse

behoud veilig gesteld. Een van de oorzaken voor het tegenvallende

seizoen is dat een aantal spelers regelmatig met de A2

junioren mee moest spelen, waardoor de B1 junioren niet

altijd in de sterkste formatie kon aantreden. In ieder geval

is de doelstelling, behoud in de 1e Divisie Landelijk, bereikt, een

afdeling met louter jeugdelftallen van Betaald Voetbal Organisaties.

Maar ook een andere doelstelling werd behaald, namelijk

de doorstroming naar de junioren A1 en A2 junioren.

Drie jongens hebben direct de overgang gemaakt naar de A1

selectie voor het nieuwe seizoen. De overige spelers spelen het

volgende seizoen in de A2 junioren, waar zij weer herenigd

worden met hun trainer Erwin Keller, die samen met David

Westerhof (vorig seizoen trainer D1) de A2 gaat trainen en

coachen.

Voor het nieuwe seizoen is de verwachting, dat het opnieuw niet

gemakkelijk zal worden. De selectie bestaat voornamelijk uit

spelers, die afkomstig zijn vanuit de junioren B2 en B3 en één

speler die de overgang maakt vanuit de C1 selectie van het

afgelopen seizoen. Daarnaast zijn er vier spelers overgekomen

van andere verenigingen.

Natuurlijk is het jammer dat er zes talentvolle spelers van de

zeer succesvolle C1 van het afgelopen seizoen naar B.V.O.’s zijn

gegaan. Deze jongens hadden direct de overgang kunnen maken

naar de B1 junioren. Onder begeleiding van de nieuwe trainer

John Stevens hopen wij dat de doelstellingen, handhaving in de

1e Divisie Landelijk, opleiden/ doorstroming van spelers en het

spelen van attractief/sportief voetbal zullen worden bereikt.

Rinus van Leijenhorst,

voorzitter jeugdcommissie

Junioren B1

Landelijke

1e Divisie A

Ajax B2

FC Emmen B1

Excelsior R’dam B1

FC Zwolle B1

Go Ahead E B1

De Graafschap B1

FC Groningen B1

Haarlem B1

FC Omniworld B1

Stormvogels/Telstar B1

Veendam B1

Voorste rij v.l.n.r. Sander Havermans, Tom van de Meer, Carim Hilal, John Stevens (trainer-coach), Enrico Patrick, Lucio Roos, Sil Paddenburg.

Middelste rij v.l.n.r. Marcel Bosselaar (leider), Andy Simpe, Maxime Singels, Daan Bleekemolen, Aaron Simpe, Vincent Lieder (grensrechter).

Achterste rij v.l.n.r. Damiano Schet, Terry Boadum, Angelo Wouter, Gautam Kumar, Mart Lieder, Sven Kolle, Michael Malmberg.

AFC Seizoen 2006-2007 25


Junioren AFC C1 1e Divisie A

Vorig jaar stond in de AFC Persmap dat de verwachtingen

voor de junioren C1 hoog waren. Immers, de groep was in het

seizoen daarvoor onder leiding van Bep Thomas, als C2,

kampioen geworden in de hoofdklasse. De vraag die toen

gesteld werd was: “Kunnen de spelers omgaan met die hoge

verwachtingen, terwijl de competitie op zich al zo sterk is?

Dat antwoord leek gegeven te kunnen worden na de eerste

competitiewedstrijd waar de C1 thuis met 1-4 aan de broek

kreeg. Uiteindelijk bleek het antwoord, gelukkig, anders te zijn

en werd dit één van de slechts drie competitiewedstrijden

waar AFC niet de volle winst zou pakken.

De C1 werd op de laatste speeldag door met 8-2 van Amstelveen/Heemraad

C1 te winnen voor het eerst in de historie

kampioen van de 2e divisie en promoveerde daarmee naar de

hoogste landelijke divisie. Aankomend seizoen zal AFC de enige

amateurclub zijn die op dat niveau voetbalt.

Ook in het bekertoernooi werd niet verloren! Met de halve

finale als eigenlijk hoogtepunt waarin Hollandia C1 op eigen

veld werd overklast door een sterk AFC. De finale zou een paar

weken later van Houten C1 gewonnen worden.

Naast het pakken van de dubbel, liet de C1 tijdens de toernooien

ook duidelijk zien dat het tot de betere teams van

Nederland behoorde. De Nike Premier Cup werd binnengehaald

door een klinkende 3-0 overwinning in de finale op

Haarlem C1. Plaatsing voor de nationale finales was daarmee

bewerkstelligd. Deze werden in april afgewerkt.

Twente/Heracles en Sparta C1 werden respectievelijk in de

kwart- en halve finale opzij gezet. In de finale bleek Ajax C1

echter een maatje te groot.

De C1 heeft afgelopen seizoen in totaal 55 wedstrijden

gespeeld. 80% hiervan werd gewonnen. Gemiddeld scoorde

dit team 3,2 doelpunt per wedstrijd en kreeg het er slechts

0,6 per wedstrijd tegen. Fantastische cijfers voor een ploeg

die echt een ploeg was. Deze groep heeft niet alleen ‘gepresteerd

in cijfers’, maar ook goed gevoetbald en veel plezier

gemaakt.

Van deze groep zijn Allon Worms, Bryan Ottenhoff, Daan

Brinkman en Florian Jozefzoon overgegaan naar Ajax, Edwin

Gyasi naar AZ en Mitchel Dijkstra naar FC Utrecht.

Zonder deze jongens, maar zeker ook zonder Marco Kooijman,

Justin Ruijter, Carim Hilal, Stephan Frijns, Erdem Yildirim,

Samir Ali, Mike Schot, Youri Bolsius, Thomas Visser, Maxim

Stefels, Michael van Hilten, Iljaas Rodjan, Geraldo Hoogvliets,

Kay Bottse, Justin Swart, Mitchell te Vrede, Jack van Moerkerk,

Colin van Beem, Floris Dokkum en de begeleiders Benno

Nihom, Jimmy Guy, Sandra van der Moere en Joey Esionye

was het afgelopen seizoen nooit zo’n topseizoen geworden als

dat het nu geworden is.

De “oude” C1 wenst het nieuwe team veel succes op het

hoogste niveau van Nederland!

Casimir Westerveld,

trainer-coach 2005-2006

Junioren C1

Landelijke

1e Divisie A

AZ C1

AFC C1

Ajax C1

De Graafschap C1

Go Ahead Eagles C1

FC Groningen C1

Heerenveen C1

FC Omniworld C1

FC Twente/Heracles C1

Stormvogels/Telstar C1

Vitesse/AGOVV C1

FC Volendam C1

Voorste rij v.l.n.r. Jack van Moerkerk, Floris Knol, Yort Wilems, Jeroen Coersen (trainer/coach), Danny Knop, Tobias Kistemaker, Soufian Elouahabi.

Middelste rij v.l.n.r. Marlon Amado, Thierry van der Kooije, Marco Ouwehand, Wiebe Westerhof (leider), Merijn Murk, Camiel Kesser, Tim Wulffraat.

Achterste rij v.l.n.r. Wessel Westerhof, Roy Bussman, Floris Dokkum. (Op de foto ontbreekt Colin van Beem.)

26

AFC Seizoen 2006-2007


Pupillen AFC D1

De D1 pupillen onder leiding van trainer David Westerhof hebben

zich ondanks wisselvallige resultaten eenvoudig gehandhaafd in

het linkerrijtje van de Topklasse. De wedstrijd van het jaar was

natuurlijk de fantastische overwinning op AJAX. Ook in de uitwedstrijd

tegen AZ, met een groot aantal ex-spelers van AFC in

de gelederen, werd een prestatie van formaat neergezet. Tegen

deze latere kampioen werd pas kort voor het einde met 1-0 verloren.

Het nieuwe seizoen wordt David Westerhof trainer/coach

van de A2 junioren en neemt Tom Verhagen het roer over. Tom

is al een aantal jaren trainer bij AFC en evenals David een echte

AFC’er. De verwachting is dat het een zwaar seizoen zal worden.

De doelstellingen zijn handhaving en opleiden voor de C-junioren

selecties, met aanvallend en sportief voetbal.

Pupillen D1

Topklasse A

AFC D1

Ajax D1

AZ D1

DWS D1

FC Utrecht D1

Haarlem D1

Hollandia D1

FC Omniworld D1

Soest D1

Stormvogels/Telstar D1

FC Volendam D1

Zeeburgia D1

Voorste rij v.l.n.r. Bowie van der Weide, Gabriel Molenkamp-Blank, Tom Verhagen (trainer/coach), Bas Polling (leider), Daniel van Son en Toni Kok.

Middelste rij v.l.n.r. Bart Wisman, David van Paridon, Samuel Frank, Micky van der Hart, Gianni Wijngaarde en Raymond Gyasi.

Achterste rij v.l.n.r. Orfeo Gefferie, Kick van Aelst, Daryl Gerritsen, Portrait Esseboom en Darren Artist.

Junioren AFC A2

De A2 junioren kende een seizoen met twee gezichten. Voor de

winterstop waren de resultaten matig, maar na de winterstop

werd er een eindsprint ingezet, die resulteerde in een periodekampioenschap.

Trainer Jan Vroegop, bijgestaan door Mario

Singels als elftalleider, heeft de neuzen in dezelfde richting

gekregen en op een haar na werd promotie naar de 2e Divisie

Landelijk gemist. Voor het volgende seizoen is de verwachting

dat de nieuwe groep zich in het linker rijtje weet te handhaven.

De selectie bestaat uit vrijwel uitsluitend 1e jaars A junioren.

Voor de nieuwe trainers Erwin Keller en David Westerhof een

mooie uitdaging om de spelers zich dermate te laten ontwikkelen,

dat het grootste gedeelte van deze jongens het volgende

seizoen door kan stromen naar de A1 junioren.

Junioren A2

Landelijke

3e Divisie B

AFC A2

DCG A1

DOVO A1

DSO A1

DWO A1

Geinoord A1

GVVV A1

Houten A1

Katwijk A1

Noordwijk A1

Spakenburg A1

Vitesse Delft A1

Voorste rij v.l.n.r. Joey Singels, Thomas Hansen, Erwin Keller (assistent-trainer/grensrechter), Bandy Jacobs, David Westerhof (trainer/coach), Alain

Zaandam en Fabian Wells. Middelste rij v.l.n.r. Tolga Uzun, Oworaku Asante, Dion Malone, Tjeerd Hansen (leider), Olivier Wijnen, Robert Smid en Leandro.

Kappel. Achterste rij v.l.n.r. Dennis Frijn, Essam Jansen, Hassan Makdan, Marvin Karbodin en Laurens Brouwer.

Op de foto ontbreken de spelers: Dennis Puttman en David Weinstein.

AFC Seizoen 2006-2007 27


Junioren AFC B2 3e Divisie A

Lang heeft het er na uitgezien, dat de B2 junioren mee zou doen

om het kampioenschap in de 3e Divisie Landelijk. Uiteindelijk

moesten zij afhaken om de titel. Een knappe prestatie van deze

selectie onder leiding van Ron Sheotahul. Ondanks het feit dat

deze selectie bestond uit allemaal 1e jaars B junioren hebben zij

goed gepresteerd met als resultaat dat het grootste gedeelte

van deze selectie in het nieuwe seizoen deel uitmaakt van de

selectie van de B1 junioren. Voor de nieuwe trainer Raymond

Haloni zal het niet gemakkelijk worden om deze prestaties te

evenaren. Gezien de aanwezige kwaliteit in de selectie moet het

echter mogelijk zijn om zich in het linker rijtje te handhaven en

hopen wij uit deze groep net zoveel spelers op te leiden voor de

B1 als het afgelopen seizoen gebeurd is.

Junioren B2

Landelijke

3e Divisie A

ADO ’20 B1

AFC B2

Blauw Wit A’dam B1

De Blokkers B1

DWS B2

EDO B1

KFC B1

Purmersteijn B1

Stormvogels/Telstar B2

SVW ’27 B1

Vitesse ’22 B1

Zilvermeeuwen B1

Voorste rij v.l.n.r. Ricardo Peeters, Robert Molenaar, Justin Ruyter, Mitchell te Vrede, Roy van 't Woud, Stevan Frijns en Maxime Stefels.

Middelste rij v.l.n.r. Raymond Haloni (trainer), Raffi Koopmans, Majib Faiz, Erdem Yildrim, Ali Samir, Thijs Gerritsen en Klaas Molenaar (Jeugdcommissie).

Achterste rij v.l.n.r. Kay Bottse, Nick Meulenbroek, Mike Schot, Justin Swart en Youri Bolsius. Op de foto ontbreekt: Marco Kooijman (keeper).

Junioren AFC C2 3e Divisie A

De C2 speelt evenals vorig jaar 3de divisie. Onze ervaring in deze

divisie is dat je te maken krijgt met fysiek sterke tegenstanders.

Het team zal grotendeels bestaan uit D1 spelers van vorig jaar.

Dit betekent dus dat we de competitie ingaan met voornamelijk

1e jaars C junioren, dit in tegenstelling tot onze tegenstanders.

Wij doen dit met het oog op de ontwikkeling van de spelers.

Zij worden gedwongen om al hun technische en tactische

kwaliteiten aan te wenden en te ontwikkelen, om hun gebrek aan

fysiek te compenseren. Een belangrijke doelstelling is dan ook

om dit seizoen zowel individueel en als team een groei te realiseren,

die de stap naar de C1 vergemakkelijkt. Wij zijn ook pas

tevreden als een groot deel van de huidige selectie, de kern van

de volgende C1 vormt. Naast de ontwikkeling van de spelers, is

het ook belangrijk dat de C2 3e divisie blijft spelen, zodat de

weerstand van toekomstige C junioren groot genoeg is.

Wij hebben er alle vertrouwen in en denken dat spelers, ouders

en begeleiders er een mooi seizoen van gaan maken!

Junioren C2

Landelijke

3e Divisie A

AFC C2

Blauw Wit A’dam C1

DCG C1

KFC C1

Koedijk C1

Kolping Boys C1

Legmeervogels C1

Limmen C1

SVW ’27 C1

Volendam C1

Wherevogels C1

Zeeburgia C2

Voorste rij v.l.n.r. Thomas van Luin, David Warrens, Mels Otsen, Ashwin van den Broek en Damien de Vegt. Middelste rij v.l.n.r. Joost van Dam (trainer/

coach), Tom Huisman, Javier Vet, Yort Willems, Lucas Hofstra, Renaldo Patrick en Nol Vet (leider). Achterste rij v.l.n.r. Avital Trustfull, Cherwin Arloud,

Oussama Ariani, Darren van Mourik en Yared Kassie. Op de foto ontbreken de spelers: Oger Klos en Dion Thomas (keeper).

28

AFC Seizoen 2006-2007


Het seniorenvoetbal

De B-commissie, die de senioren zondag elftallen 3 tot en met

12 begeleid zal het komend seizoen 2006-2007 bestaan uit

Ted Maros, Patrick Reddering en Lars Boering. Frans Jüch, die

vanaf seizoen 1995-1996 onafgebroken deel uitgemaakt heeft

van deze commissie, vanaf 1996 tot en met eind vorig seizoen

als inspirerende voorzitter, heeft zijn werkzaamheden voor de

B-commissie beëindigd. Voor zijn vele voor AFC geleverde

arbeid werd Frans volkomen terecht op 18 januari 2005

benoemd tot Lid van Verdienste.

Van de 10 elftallen die onder deze commissie ressorteren is

AFC 3 het vlaggenschip. Volgend seizoen zal dit elftal worden

getraind door Hesdey Sanches, die vorig seizoen AFC 4 onder

zijn hoede had, en zal Maarten Blokland als elftalleider optreden.

Wat opvalt is de zware tegenstand in de Reserve Eerste Klasse.

Louter 2de elftallen waaronder DCG, DWS en DWV! AFC 4

komt volgend seizoen onder leiding van trainer-coach Jan

Vroegop, die vorig seizoen de junioren A-2 onder zijn hoede had.

De overige zondag senioren zullen volgend jaar worden getraind

door niemand minder dan Kees Bregman (59), die bij AFC debuteert.

Kees Bregman was als speler tussen 1970 en 1985

o.a. actief bij Haarlem, FC Den Haag, Roda JC en MSV Duisburg

en speelde totaal 361 wedstrijden in het Betaalde Voetbal.

Wilt u meer weten over AFC 3 tot en met 12, neem dan

contact op met één van de commissieleden.

Ted Maros, Max Flam, Patrick Reddering, Lars Boering

De C-commissie, of beter gezegd de commissie zaterdag

seniorenvoetbal, heeft voor het komend seizoen wederom de

verantwoordelijkheid voor 10 seniorenelftallen, te weten de

zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 en de veteranen I en II.

De C-commissie bestaat uit Roy van Dijk, Sebo Woldringh en

Benno Honsdrecht en deze drie AFC’ers zijn al heel wat jaren

geïnfecteerd met het AFC-virus, waar nog altijd geen medicijn

voor gevonden is! Roy van Dijk heeft zitting in deze commissie

vanaf 1982, Sebo Woldringh vanaf 1989 en Benno Honsdrecht

sinds 1999.

De zaterdag 1 onder leiding van oud eerste elftalspeler Dennis

Purperhart, komt uit in de 3e klasse en vorig seizoen, met

een periodetitel op zak, heeft zaterdag 1 aardig meegedraaid in

de bovenste regionen. Voor komend seizoen zijn er serieuze

plannen de stap naar de 2e klasse te wagen, mede als gevolg

van het feit dat het team versterkt is met enige oud eerste

elftalspelers zoals Ralph Tier, Peter de Waal en Ken Watanabe.

Bovendien wordt serieus bekeken of Dennis Purperhart, naast

zijn directe betrokkenheid als trainer-coach, het komend seizoen

ook als speler van de zaterdag 1 valt te bewonderen.

De overige elftallen zijn allemaal echte vriendenteams die eigenlijk

al sinds jaar en dag in nagenoeg dezelfde samenstelling

spelen. De een misschien wat fanatieker dan de ander maar

uiteindelijk allemaal “happy” op de gezellige, drukke zaterdagmiddag

op Sportpark “Goed Genoeg” alwaar ook menig BVOjeugdteam

zijn opwachting maakt, waarmede de uitstraling van

ons aller AFC alleen maar nog meer tot zijn recht komt! En daartussen

door lopen bijv. Ruud Gullit, Marco van Basten, Stanley

Menzo, John van ’t Schip, Aron Winter, Brian Roy, e.a., allen

uitkomend in het inmiddels befaamde AFC zaterdag 2.

Voetballen op de populaire zaterdag ?? Kom eens langs of neem

contact op met de onderstaande leden van de zaterdagcommissie.

Roy van Dijk, Sebo Woldringh en Benno Honsdrecht

Zaterdag 2 voor aanvang van een competitiewedstrijd in het seizoen 2005-2006.

Voor v.l.n.r. Michel van den Hoek, Maurice Blank, Burney Frankfort, John Ewbank, Fred ten Nijenhuis en Brian Roy. Achter v.l.n.r. Anton van Broeckhuysen

(elftalbegeleider), Jerry Bouterse, Ruud Gullit, Mohammed Sinouh, Wessel Sennef, John van ’t Schip, Stanley Menzo en Ewald van der Bogt.

AFC Seizoen 2006-2007 29


De Amsterdamsche Familie Club

De lange historie en de vele tradities, de jeugdopleiding, het klassieke shirt zonder reclame,

de leidende positie van het eerste elftal met 29 seizoenen in de Hoofdklasse A, het clubleven; zo maar enige “hoekstenen”

uit het bouwwerk van de Amsterdamsche Football Club.

Onze clubgenoot Nicky Hekster bedacht nog een heuse hoeksteen: de AFC-banden tussen vaders, zoons en kleinzoons,

soms zelfs achterkleinzoons.

Een beschouwing over de “Amsterdamsche Familie Club”.

De tanende belangstelling voor het actieve voetbal is een feit.

De ontwikkelingen in de samenleving veroorzaken bij bestaande

voetbalclubs een totaal andere sfeer. Sommige clubs gaan zo

teloor.

De KNVB heeft het zelfs inmiddels mogelijk gemaakt dat

kinderen van gescheiden ouders (tegenwoordig meer usance

dan vroeger) bij twee clubs lid kunnen zijn, zodat ze altijd kunnen

voetballen, of ze nu bij hun vader of moeder zijn.

AFC mag zich gelukkig prijzen elk jaar weer een lange lijst van

nieuw aangemelde jeugdleden te kunnen publiceren. De immense

belangstelling voor de oudste club van Amsterdam heeft

zelfs geleid tot een numerus fixus bij de jeugd. En dat terwijl de

KNVB zich juist zeer veel moeite getroost om het voetbal bij de

jeugd weer positief op de kaart te zetten.

Voor menige club en zeker voor AFC geldt nog steeds dat het

gezin de hoeksteen van de samenleving is. Het blijkt namelijk

telkens weer dat amateurverenigingen hun voortbestaan in hoge

mate danken aan oude familiebanden en gezinsuitbreidingen

binnen de club. Bij elke voetbalvereniging zijn er familienamen

die staan voor de clubhistorie, de overwinningen, de continuïteit

en de gezelligheid.

AFC vormt in dit opzicht geen uitzondering. Integendeel.

AFC’s ledenlijst kent wel heel veel achternamen die twee, drie,

zelfs vier keer voorkomen. Veelal betreft het een voetballende

vader en zoon, of vader en meerdere zoons, maar ook de lijn

grootvader-, vader-, zoon-, kleinzoon is bij AFC stevig vertegenwoordigd,

evenals oom- neef en alle andere denkbare familieverbanden.

Het AFC gevoel is kennelijk iets dat men wil overdragen van

vader op zoon en dat doen al vele generaties sinds de oprichtingsdatum

18 januari 1895. Regelmatig treft men in AFC’s

clubblad De Schakel een mededeling aan van de geboorte van

een baby van een AFC-er. Even verder is dan in hetzelfde nummer

onder het kopje Ledenlijst, diezelfde naam terug te vinden

als nieuwbakken, en tegelijkertijd jongste lid van AFC. Het ontbreekt

in de wieg nog net aan een rode romper met zwarte V.

Het komt ook voor dat binnen één en hetzelfde team, bijvoorbeeld

het zaterdagelftal AFC 5, drie paren broers in het veld

staan, soms doet er dan ook nog een zoon mee.

Op het gevaar af niet helemaal volledig te zijn, zijn dit leden van

de Amsterdamsche Familie Club:

Quintus en Jason Abeln – Rein sr en Rein jr Akkerman – Said en

Sallah Bentohami – Bob en Henk van den Bergh – Johan, Hans

en Jasper de Bie – Steve, Henry en Ralph Bierman – Jos en

Maurice Blank – Efraim en Chaim Blog – Rik en Rogier de Boer

– Ron en Wim Böhne – Jo en André Bonnet – Frans en André

van den Bor – Youri, Kay en Senna Bottse – Frank en Ernst

Bouman – Mia, Theo en Jan van Broekhuizen – Jan Willem en

Frederik Bronwasser – Hans en Blue ter Burg – Tim, Sven en

Frank Burger – Nico en Frank Cohen – Hans en Arjan Coorengel

– Jacques en Gideon Coronel – Chris en Ruben Dekker – Joost

en Aart Delsing – Jan, Roy en Sander van Dijk – Freek, Ron en

Mike van Doesburg – Johan en Ayrton Dol – Herman en Daniel

Drenkelford – Rob, Bob, Jack en David Duis – Rob, Hans, Guido

en Jim Dukker – Peter sr en Peter jr van den Dungen – Berend

en Sidney Edelenbos – Tom en Rick Egbers – Peter, Dino en Roy

van Essen – Henk en Michel Foppen – Jan en Tim van Galen –

Kees, Paul, Fred, Robert en Bobby Gehring – Jack en Brian van

Gelder – Annie, Hans en Edwin Geluk – Jacques en Barry van

der Glas – Ferdinand sr en Ferdinand jr Grapperhaus – Rob en

David Groenteman – Vincent en Tyron de Groot – Ruud en

Maxim Gullit – Yves en Lior Gyrath – Flip en Eran Hausel – Yoep

en Julius van ’t Hek – Nicky, Lou, Ruben, Camiel en Pablo

Hekster – Maurice, Marc en Michiel de Hond – Hans, Benno en

Sam Honsdrecht – Rokus sr en Rokus jr Hoogendoorn – Dick,

Meindert, Michiel, Joost en Tom Huisman – Ernst en Camiel

Huisman – Hans, Ronald en Sebastiaan Hulst – Theo en Wim

Husers – Henk en Bart-Jan van der Jagt – Edward sr en Edward

jr Janus – Robert, Nicky en Tommy van Kampen – Cor en Kees

Kerker – Mannus en Michael Kinsbergen – Dick, Guido, Brennus

en Nimrod van der Klaauw – Lex en Jair Koekoek – Marcel, Paul,

Ronald, Bas en Tijn Koster – Maurice en Brian Koster – Henny,

Rody, Arno en Daan Kottmann – Rolf, Benno en Guy Leeser –

Rinus en Joey van Leijenhorst – Jacques en Rob Leijssenaar –

Dien en Ron Limburg – Sunny en Alain Leons – Rob en Randy

Lobatto – Stanley en Steven van Loggem – Hans en Maurice

Loonstijn – Ruud en Sal Mantel – Willem en Sam Massar – Pim,

Marcel en Ronald van de Meent – Daniel en Geoffrey van Meer

– Eddy, Philip en Yannick Meijer – Richard, Dale en Skip de Metz

– Jos en Daryll van Mieghem – Bert en Menno Moleman – Klaas

en Robert Molenaar – Fred en Danny ten Nijenhuis – Maarten,

Beer en Jasper Oldenhof – Jan en Mels Otsen – Ruud, Nicolaas

en Michiel van Ommeren – Piet, Maurice, Rob en Stijn

Ouderland – Jacques en Michiel Maarten Parson – John,

Michael en Jeremy Parsser – Jan en Jasper Pelsma – Alphons

sr en Alphons jr Peters – Jaap, Marnix en Thomas Pluim – Bas,

Winsten en Manus Polling – Arthur, Rob, Frank, Patrick en

Michiel Reddering – Adriana en Willem de Ridder – Frans en

Bas Ris – Jan, Michiel en Ruben Roedema – Michael, Nicky,

Stuart en Brian Roeg – Brian en Quentin Roy – Victor en Istvan

Schiering – Pieter, Joet en Zeb Scholten – Chris, Frank en Rob

Schröder – Ernst en Jurgen Seunke – Saul en Raoul Shah –

Mario, Joey, Maxime en Dave Singels – Ben en Hans Slaap –

30

AFC Seizoen 2006-2007


Ger en Erwin Smit – Donald, Brian, Quincy en Richy Speelman –

Jacques en Ab Springer – Rene en Maxim Stefels – Raphael en

Nino Stoffels – Dé en Marjan Stoop en Ronald Pieters – Roy en

Seth van Straten – Ed, Alexander en Victor Swaab – Lex en

Alexander Swaan – Bep, Charles, Cees en Dion Thomas – Nico

en Kyle van Til – Michael, Jonathan en Benjamin Tugendhaft –

Ton, Marc, Tijn en Floris van der Valk – Jan, Tom, Erik en Peter

Verhagen – Kenneth en Mitchel te Vrede – Robert en Bart

Vromans – Peter en Noah de Waal – Hugo, Jeroen en Luke

Walker – Lucas, Hein en Sake van der Wall – Elbert, Xander en

Tom Waller – Ad, Wiebe, David, Wessel en Wilan Westerhof –

George en André Wijnand – Hans sr, Hans jr en Marcel de Wijs

– Hans en Dennis de Wit – Sebo sr en Sebo jr Woldringh –

Sjoerd en Boudewijn Zomer – Alderd en Jordi van der Zwaard.

Als eerbetoon aan deze 131 families hebben wij één van hen op

de gevoelige plaat vastgelegd, de familie Duis.

Rob, eerste elftalspeler van 1958 tot 1966, AFC’er geworden

in 1949, benoemd tot Erelid in 1998 en AFC Ridder in 1999.

Zijn (tweeling) zoons Bob en Jack, beiden bij hun geboorte op

30 december 1967 als lid aangemeld, thans spelend in AFC

zondag 10 en de 6-jarige David Duis, zoon van Bob en zijn

echtgenote Annemaya, die dit seizoen debuteert in AFC’s

Champions League.

V.l.n.r. Jack, Robert, Bob en (klein)zoon David Duis

op de trap van ons clubhuis.

Onze adverteerders in 2006-2007

Naast de AFC Vriendelijke Bedrijven krijgt AFC al vele jaren steun van adverteerders, zowel in ons clubblad ‘de Schakel’ en

in ons programmablad AFC-Thuis als met een reclamebord rondom onze velden.

Zonder deze extra inkomsten is het onmogelijk AFC te laten functioneren als een TOPclub in het Nederlandse amateurvoetbal.

Wij bedanken alle AFC Vriendelijke Bedrijven, adverteerders en sponsors voor hun steun.

Adverteerders in de Schakel en AFC-Thuis:

Accuraat Verhuur 020-6410920

all-in logistics 020-3168668

America Today 020-5602600

Anggrek Bloemsierkunst 020-6791372

Beds & Beddings 020-6434950

Bellini Ristorante Italiano 020-6448390

Breitling 020-6596453

Bronwasser Collection 020-6441460

Buro leerhulp 020-6427542

de Jong Autobedrijf, Peugeot 020-5607000

De Logie, Wijnkopers sinds 1848 020-6626208

De Verlichting 020-4045845

DO-iT Real Estate 020-4411027

Façonnable 020-6642361

For Fellows 020-6477067

Fortis Bank 020-5146299

Fritzsche autoschade 020-6937399

HB Alarmsystemen 020-6595558

Henk Burger Makelaardij 020-6403853

Hergo, de slager met een koksmuts 020-6304666

ING Bank 020-5620334

I.W.I. Bert de Rooy 020-4539349

Johan Moen, timmer-en afbouwbedrijf 0297-289022

Kottmann en Co, Accountancy 020-3455855

Mark’s Tabakshop 020-6415590

Moorman Mannen Mode 020-6441162

Palteam Drukkerij 020-4950435

Paul Gehring Lijsten 020-6451566

Rogge Belastingadviesbureau 020-6750889

Ruud van de Ruit, stukadoorsbedrijf 020-4040104

Sama Sebo Indonesisch Restaurant 020-6628146

Sensitif Laser Hair Removal 020-6141020

Small Talk, Coffee Corner/Eating House 020-6620029

Smit/Cruyff, de specialist in voetbal 020-6231735

Stadion Sport 020-6791734

Sudtours Vliegvakanties 020-6640111

To Serve and Protect Security 0297-266243

Troostwijk 070-4169999

T(w)o Connect 035-6838629

Unique Logistics 020-6550010

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen 020-6650075

Verhaal Trainingen & Ontspanning 020-4720224

Wagenaar Poelier Traiteur 020-6415577

WMJSolutions.nl 020-6541546

De bordsponsors zijn:

21 AFC Vriendelijke Bedrijven (zie pagina 7 t/m 9)

All Sports 020-6471323

all-in logistics 020-3168668

Amstel Bier 020-4804100

Amstelborgh/Borchland 020-5633333

Andantino 020-6621311

APL Logistics 010-5063400

Apresa 020-6666666

Arcalaudis 020-6666666

AutoBosma 020-4260360

Autoschade Fritzsche 020-6937399

Beds & Bedding 020-6434950

Böggeman Kolhoff Van Lenning Notarissen 020-4967676

Bosman Letters 020-6629803

Bröring Interieur 020-3013678

Breitling 020-6596453

Bruin Makelaardij 020-6768022

Café 1890 020-6445906

CBA printers 020-6421987

CCA Containers 020-6115656

Dijfo B.V. 010-2995299

DLA Schut en Grosheide Advocaten 020-5419888

Dura Vermeer 020-4681361

For Fellows 020-6477067

Gatorade 030-2426753

Kaya Elite 020-6817188

Kinzo gereedschappen 0318-697777

Labeto reizen 071-3319107

Lekker van der Laan LavAzza espresso 0252-243382

Van Maarschalkerwaart 020-5721111

New York Pizza 020-3473882

Oostenrijk Touringcars 020-6952511

Oranjewoud 036-5308118

Oriental City Restaurant 020-6268352

Pasta di Mamma 020-6448903

Ruitenheer 020-6975560

The School 020-6445575

Tommy Careca 06-22545887

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen 020-6650075

Voogd Makelaardij 020-5733357

Waalwear Labels International B.V. 013-4609260

AFC Seizoen 2006-2007 31


Bijna niemand weet dat AFC al 10 jaar op internet actief is.

Zelfs de huidige webmaster was zich hier niet van bewust.

Marc de Hond, de allereerste

webmaster en initiatiefnemer,

bracht onlangs aan het licht

dat de basis al is gelegd in

1996. Op dat moment was

slechts een handje vol clubs,

zoals Ajax en amateurclub De

Treffers, kleinschalig op internet

te vinden.

Marc was werkzaam bij een

internetbedrijf en gebruikte de

website van zijn werkgever

voor wat algemene informatie

over AFC. Hij legde de nadruk

Marc de Hond

op zijn eigen team Zaterdag 6

en later ook op Zaterdag 1,

waarvoor hij de verslagen schreef. Door zijn zeer drukke werkkring

was Marc echter niet in de gelegenheid de website verder

uit te bouwen.

In de herfst van 2000 nam op verzoek van het AFC- bestuur de

huidige webmaster Hans Elias de werkzaamheden over. Hans

begon met het aanvragen van een eigen domeinnaam, www.afcamsterdam.nl.

De nieuwe site werd ontworpen door de toen pas

14-jarige Jevon van Dijk. Hij

wist de AFC wensen bijzonder

goed vorm te geven. In de

loop der jaren werd de site

verder uitgebouwd en voorzien

van een ‘content management

systeem’, waardoor

trainers, teamleiders en

andere betrokkenen rechtstreeks

berichten konden

plaatsen op hun teampagina

zonder tussenkomst van de

webmaster. Maar al die jaren,

tot op de dag van vandaag,

staat Jevon Hans Elias bij in

geval van calamiteiten.

AFC website 10 jaar

Jevon van Dijk

Nu, aan het begin van het seizoen 2006-2007, is de tijd

aangebroken om de website geheel te vernieuwen en gebruik te

maken van de laatste technische

snufjes. De inmiddels

20-jarige Jevon heeft weer

het voortouw genomen bij

deze arbeidsintensieve klus.

En opnieuw loopt AFC voorop.

Een bijzonder onderdeel van

de website is de ‘krantenpagina’.

Deze site wordt verzorgd

door Hans van der Vlist, die

met name verslagen en berichten

over de amateurclubs

uit de Hoofdklasse A plaatst.

Meestal zijn die verhalen

afkomstig uit de landelijke en

lokale kranten, maar ook van

websites van clubs. Die informatiestroom is inmiddels zo uitgebreid

dat op de nieuwe website de naam ‘kranten-pagina’

vervangen is door ‘amateur-nieuws’, met verschillende onderdelen

voor verschillende soorten berichten.

Hoe staat het met het aantal bezoekers van de website?

Afgelopen seizoen (periode augustus 2005 t/m juli 2006)

bezochten meer dan 493.000

bezoekers de AFC website.

Een enorme stijging t.o.v. het

seizoen ervoor. De AFC-site

voorziet overduidelijk in een

behoefte.

Hans Elias

Hans van der Vlist

Kortom, AFC heeft een website

om trots op te zijn. Maar

die zou er niet zijn zonder het

dagelijkse ‘monnikenwerk’ van

Hans Elias, Hans van der Vlist

en Jevon van Dijk en de vooruitziende

blik van ‘founding

father’ Marc de Hond.

20 september 2005 was voor AFC een historische dag. AFC won in het Olympisch Stadion van BVO Omniworld na strafschoppen (doelman Edwin van Holten

stopt hier de beslissende penalty) en plaatste zich voor de 3de ronde van de Amstel-Cup.

32

AFC Seizoen 2006-2007


AFC ‘Ridders’

AFC’ers zijn trouw aan hun club. Na 50 jaar lidmaatschap wordt men benoemd tot ‘AFC Ridder’.

Jacques van Ooij (lid geworden in 1898!) was de eerste AFC’er die deze eer in 1948 te beurt viel.

Sindsdien volgden 141 clubgenoten. Van hen zijn thans 58 in leven.

Zij werden op initiatief van ‘Ridders’ Max de Bruin, Johan de Bie en Hans Honsdrecht,

naar een idee van ‘AFC-Ridder’ George Wijnand op 4 april 2006 uitgenodigd

voor een ‘Riddermaal’ in ons clubhuis op Sportpark Goed Genoeg.

42 ‘Ridders’ en onze voorzitter Machiel van der Woude en oud-voorzitter Dick van der Klaauw

lieten zich door Hans Elias fotograferen op de oude overdekte tribune.

Achterste rij v.l.n.r. Willy Brommelcamp (lid vanaf 1936, dus

70 jaar lid), Frank Reddering (51 jaar), Donald Speelman en oud

1e elftal-doelman Nol Kulkens (beiden 52 jaar), Robert Domhof

(51 jaar), Ger Smit en Tom Swart (beiden 53 jaar) en Roel

Ridderikhoff (51 jaar).

3e rij v.l.n.r. Willem van Oort (53 jaar lid), Erelid Rein Akkerman

(63 jaar), Hans Honsdrecht en Arthur Reddering (beiden 56

jaar), Bob van den Bergh (55 jaar), Rob de Jong (53 jaar), Frits

van Klinken (63 jaar), oud 1e elftal-doelman Jip Vogel (62 jaar),

Lid van Verdienste Bob Wildeboer (56 jaar), Cas Tromp (53

jaar) en Gerard van Poorten (63 jaar).

2e rij v.l.n.r. oud 1e elftalspelers Cees Bouwens (56 jaar lid) en

Jaap Wildschut (57 jaar), Max de Bruin (61 jaar), Erelid Jan van

Dijk (55 jaar), oud 1e elftalspeler Jos Lonnee (51 jaar), Lid van

Verdienste Hans de Bie (52 jaar), Henk de Groot (57 jaar), Hans

Woudstra (61 jaar), Leden van Verdienste Hans de Wijs Sr. (62

jaar) en Jaap Draisma (52 jaar), Erelid Fred van Soomeren (63

jaar) en George Horn (64 jaar).

1e rij v.l.n.r. de Ereleden Marcel Koster (59 jaar lid), Chris

Schröder (56 jaar) en de 90 jaar ‘jonge’ nestor van AFC Erelid

Cor Kerker (61 jaar), de Ereleden Dick van der Klaauw (34 jaar)

en Johan de Bie (55 jaar), voorzitter Machiel van der Woude

(23 jaar), Lid van Verdienste Pim Adriaansz (54 jaar), oud 1e

elftalspelers Coen Colijn (56 jaar) en Hans Rooze (58 jaar), Ton

Nooy (51 jaar), oud 1e elftalspeler Paul Meyer (64 jaar), Lou van

Kranendonk, samen met Lid van Verdienste Jan Meijer (niet op

de foto) de oudste leden in AFC-jaren (beiden 72 jaar) en George

Wijnand (58 jaar lid).

Totaal 2.458 lidmaatschapsjaren, wat een clubliefde en

wat een unieke foto!

Niet op de foto: de Leden van Verdienste Jan Meijer (72 jaar lid)

en Lex Rimini (67 jaar), Guus Graanboom (66 jaar), Dick

Moesbergen (66 jaar), Piet van Ruyven (63 jaar), Lid van

Verdienste Henk van Teunenbroek (63 jaar), Karel van Stuyvenberg

(63 jaar), Piet Vaal (59 jaar), Henk van den Bergh (59

jaar), Lid van Verdienste Bob Neseker (58 jaar), Erelid Rob Duis

(57 jaar), Ernst Werner (55 jaar), Edward Janus (52 jaar), oud

1e elftalspelers Jan Hein Lans en Rolf Leeser (beiden 52 jaar)

en de recent benoemde ‘Ridders’ Jan Hendriks en Elkan Pais.

AFC Seizoen 2006-2007 33


Feiten en cijfers AFC 1 2005-2006

verzorgd doo Chris Schröder

Eindstand Hoofdklasse A in 2005-2006

Turkiyemspor 26 16 6 4 54 50-29

Argon 26 16 5 5 53 48-31

Omniworld 26 12 4 10 40 49-37

ADO'20 26 11 6 9 39 41-35

Haaglandia* 26 12 4 10 37 52-43

AFC 26 9 10 7 37 30-26

Hilversum* 26 11 3 12 35 44-43

DWV 26 9 7 10 34 44-40

VVSB 26 9 7 10 34 39-44

Elinkwijk 26 8 10 8 34 45-53

Tonegido 26 9 5 12 32 37-39

Blauw Wit A'dam 26 8 7 11 31 39-44

Westlandia 26 8 5 13 29 27-37

Nieuwenhoorn 26 3 3 20 12 26-70

*Haaglandia 3 punten in mindering; FC Hilversum 1 punt

in mindering.

Periodekampioenen: Argon, Omniworld, ADO'20.

Gedegradeerd: Westlandia, Nieuwenhoorn en in nacompetitie

Blauw Wit A'dam.

Gepromoveerd: Hollandia, VUC, Excelsior '20.

Wedstrijden van AFC 1 in 2005-2006

04-09-2005 AFC - Omniworld 0-3

11-09-2005 VVSB - AFC 3-1

18-09-2005 AFC - Westlandia 1-1

25-09-2005 Tonegido - AFC 0-0

02-10-2005 Nieuwenhoorn - AFC 3-3

09-10-2005 AFC - FC Hilversum 1-0

16-10-2005 Turkiyemspor - AFC 0-0

30-10-2005 AFC - Elinkwijk 3-0

06-11-2005 DWV - AFC 0-2

13-11-2005 AFC - Haaglandia 1-1

20-11-2005 Blauw Wit A'dam - AFC 2-2

04-12-2005 Argon - AFC 1-0

11-12-2005 Omniworld - AFC 1-0

22-01-2006 AFC - VVSB 1-1

05-02-2006 Westlandia - AFC 0-0

12-02-2006 AFC - Tonegido 1-0

19-02-2006 AFC - Nieuwenhoorn 2-0

12-03-2006 AFC - Turkiyemspor 0-3

19-03-2006 AFC - ADO '20 0-1

26-03-2006 Elinkwijk - AFC 1-2

09-04-2006 Haaglandia - AFC 0-4

17-04-2006 Hilversum - AFC 0-2

23-04-2006 AFC - Blauw Wit A'dam 0-0

27-04-2006 AFC - DWV 2-1

07-05-2006 ADO '20 - AFC 1-1

14-05-2006 AFC - Argon 1-3

Bekerwedstrijden Gatorade Cup

06-08-2005 AFC - Be Quick '28 1-0

09-08-2005 AFC - De Graafschap* 0-2

*ongerechtigde speler De Graafschap

uitslag omgezet in 2-0

20-09-2005 AFC - FC Omniworld BVO 1-1

AFC wint na strafschoppen

25-10-2005 AFC - MVV 0-2

Bekerwedstrijden Amateurbeker

26-02-2006 EDO - AFC 0-0

EDO wint na strafschoppen

Topscorers en assists 2005-2006

goals assists

Enrique Zschuschen 8 1

Laurens Bianchi 5 1

Robert Gehring 3 6

Dave Osei 3 1

Rody Turpijn 2 3

Murat Böke 2 2

Lex Oosterling 2 2

Bobby Gehring 2 1

Hans Geerlings 1 2

Peter Post 1 1

Gijs Roodbeen 1 1

Said Moumane - 3

Kahlid Harrak - 1

Ken Watanabe - 1

Wedstrijden voor AFC 1 sinds 1988

t/m 2005 2006 t/m 2006

1 Rokus Hoogendoorn 251 251

2 Robert Gehring 175 24 199

3 Roy Tular 192 192

4 Ronald van de Meent 186 186

5 Joey Esionye 160 22 182

6 Joey Zebeda 163 163

7 Peter de Waal 153 153

8 Erwin Smit 148 148

9 Edwin van Holten 119 22 141

10 Laurens Bianchi 112 25 137

15 Hans Geerlings 107 17 124

19 Ken Watanabe 75 26 101

21 Said Moumane 73 24 97

32 Bobby Gehring 59 13 72

45 Rody Turpijn 39 15 54

53 Enrique Zschuschen 20 25 45

57 Lex Oosterling 14 21 35

65 Peter Post 25 25

71 Murat Böke 23 23

86 Gijs Roodbeen 16 16

103 Jarik van Zeijst 5 6 11

108 Mike van Dord 7 7

111 Khalid Harrak 6 6

136 Stefan Veenboer 1 1

Topscorers en assists sinds 1988

goals assists

1. Ashwin de Bruijn 90 22

2. Dennis Purperhart 66 36

3. Johan Dol 47 7

4. Patrick Steenkist 40 33

5. Robert Gehring 36 50

6. Orlando Patrick 35 6

7. Rene Franken 28 18

8. Roy Tular 27 19

9. Ulli Landvreugd 25 45

10. Frank Aboikoni 24 18

16. Laurens Bianchi 15 21

20. Bobby Gehring 14 13

23. Rody Turpijn 13 10

27. Hans Geerlings 10 16

60. Murat Böke 2 2

73. Joey Esionye 1 4

73. Edwin van Holten 1 3

73. Peter Post 1 1

73. Gijs Roodbeen 1 1

Verkozen speler van het jaar:

1974-1975 Bas Rachman

1975-1976 Kees Gehring

1976-1977 Rob Mathijse

1977-1978 Frans van den Bor

1978-1979 Nico Leloux jr.

1979-1980 Edwin Geluk

1980-1981 Willem de Ridder

1981-1982 Michael Berman

1982-1983 Eddy Meijer

1983-1984 Ernst Seunke

1984-1985 Cees Thomas

1985-1986 Wim Lenglet

1986-1987 Fred ten Nijenhuis

1987-1988 Rob Ouderland

1988-1989 Rokus Hoogendoorn jr.

1989-1990 Fred Berrier

1990-1991 Peter van Essen

1991-1992 Orlando Patrick

1992-1993 René Franken

1993-1994 Nick van Rossum

1994-1995 Meindert Huisman

1995-1996 Roy Beukenkamp

1996-1997 Frank Keijzer

1997-1998 Mark Janssen

1998-1999 Joey Zebeda

1999-2000 Roy Tular

2000-2001 Erwin Smit

2001-2002 Robert Gehring

2002-2003 Joey Esionye

2003-2004 Edwin van Holten

2004-2005 Hans Geerlings

2005-2006 Said Moumane

Ranglijst Hoofdklasse zondag aller tijden vanaf 1974 (invoering Hoofdklasse)

gespeeld gewonnen gelijk verloren punten doelpunten seizoenen

1 De Treffers 832 405 225 202 1439 1445-939 32

2 Elinkwijk 728 299 218 211 1115 1208-996 28

3 AFC 754 290 224 240 1094 1174-990 29

4 Geldrop/AEK 674 290 197 187 1067 1177-889 26

5 TOP 674 276 191 207 1019 1044-901 26

6 Rheden 624 251 215 158 968 975-729 24

7 DWV 650 250 195 205 945 965-862 25

8 HSC'21 546 242 149 155 875 1030-755 21

9 Quick'20 598 220 178 200 838 928-844 23

10 Panningen 598 220 170 208 830 901-850 23

Hoofdklasse A

23 ADO'20 416 164 127 125 619 662-556 16

29 Hollandia 364 143 126 95 555 542-418 16

31 Tonegido 364 142 98 124 524 573-512 14

43 Argon 234 113 70 51 409 408-281 9

46 VUC 260 95 91 74 376 349-323 10

49 FC Omniworld 260 99 70 91 367 467-422 10

61 FC Hilversum 234 82 60 92 305 326-344 9

77 Turkiyemspor 104 65 21 18 214 230-121 4

143 Haaglandia 26 12 4 10 37 52-43 1

144 VVSB 26 9 7 10 34 39-44 1

172 Excelsior '20 nog nooit in Hoofdklasse gespeeld

De complete lijst is te zien op www.afc-amsterdam.nl

34

AFC Seizoen 2006-2007


AFC van 1895 tot 2006

De Amsterdamsche Football Club is op 18 januari 1895 opgericht en is de OUDSTE voetbalclub van Amsterdam.

AFC kan bogen op een lange en rijke historie. Reeds in 1918 en 1919 werden tegen roemruchte clubs als AJAX, NAC,

GO AHEAD en BE QUICK wedstrijden gespeeld om het kampioenschap van Nederland.

AFC registreert voor het voetbalseizoen 2006-2007 23

senioren- en 79 jeugdteams. Met totaal 102 verschillende

teams is AFC de grootste voetbalclub van Amsterdam.

Het eerste elftal van AFC heeft zich in 1974 gekwalificeerd

voor de Hoofdklasse A van de KNVB. Sindsdien werden meer

dan 750 wedstrijden in deze klasse gespeeld en daarmede is

AFC recordhouder. Op de landelijke ranglijst neemt AFC qua

gespeelde wedstrijden na De Treffers de 2e positie in.

De selectie-jeugdelftallen van AFC spelen allen op het één na

hoogste niveau van Nederland; de junioren C-1 op het hoogste

platform. Niet één andere amateurvoetbalclub in geheel

Nederland kan dit evenaren. Mede daardoor is AFC vorig

seizoen onderscheiden met de prestigieuze Rinus Michels

Award, een prijs voor de beste jeugdopleiding van alle

amateurvoetbalverenigingen van Nederland.

AFC registreert anno 2006 totaal circa 1750 leden en

donateurs. De grote jeugdafdeling van meer dan 800 jeugdspelers

wordt begeleid door meer dan honderd vrijwilligers,

42 trainers en 8 medische begeleiders! De jeugdleden bij AFC

trainen een aantal keren per week onder deskundige leiding en

genieten daarnaast aparte looptraining; in de landelijke strijd

tegen het oprukkende overgewicht bij jongeren als gevolg van

het te weinig bewegen een opmerkelijk feit.

AFC heeft moeten besluiten, gezien de huidige speel- en

trainingsaccommodatie, om over te gaan tot het invoeren

van een ledenstop. Circa 150 jongetjes tussen de 6 en 8 jaar

kunnen helaas niet worden aangenomen, doch staan op een

wachtlijst.

AFC speelt al meer dan 100 jaar in het klassieke rode shirt

met de zwarte V en het clubwapen, voorzien van het

Amsterdamse Andreas-kruis. AFC kent voor geen enkel elftal

shirtreclame! Maar AFC kan op de ondersteuning rekenen van

21 gerenommeerde bedrijven (zie de openingspagina van deze

Persmap). De club is financieel gezond en de exploitatie en

organisatie wordt gefinancierd uit eigen middelen.

AFC organiseert via de door AFC-leden geïnitieerde “The

School” naschoolse opvang voor onze jeugdleden d.m.v. huiswerkbegeleiding

in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg,

waar op dit moment iedere dag meer dan 50 jeugdspelers

gebruik van maken. Er bestaat meer belangstelling, doch

logistiek is er tot op heden helaas geen ruimte voor groei.

AFC onderscheidt binnen haar ledenbestand naast geboren

Nederlanders vele verschillende nationaliteiten zoals

Antilianen, Japanners, Marokkanen, Turken, Surinamers, Ghanezen,

Molukkers, e.a.; een klassiek voorbeeld van integratie

door sport, een actueel onderwerp in de Nederlandse samenleving.

AFC heeft op geen enkel terrein gebrek aan vrijwilligers. Een

positieve constatering in een tijd waar vele andere sportverengingen

helaas met ernstige tekorten te kampen hebben.

AFC’ers zijn clubtrouw. De club registreert 58 “Ridders”

(langer dan 50 jaar lid) en 234 leden van de “Zilveren Ploeg”

(langer dan 25 jaar lid).

AFC staat bekend om haar sterke verenigingsleven.

Gedurende het gehele jaar worden er voor alle geledingen

binnen de club tientallen evenementen georganiseerd en op

de verjaardag van AFC op 18 januari komen ieder jaar circa

170 door het bestuur genodigden bijeen voor het traditionele

jaardiner, welk diner voor het eerst in het jaar 1900 werd

georganiseerd.

AFC bespeelt vanaf 1962 sportpark “Goed Genoeg” in stadsdeel

Zuideramstel met 5 voetbalvelden, 1 WeTra veld en

1 kunstgrasveld en ons sportpark wordt alom gewaardeerd

als één van de mooiste van Amsterdam. Reeds 5 jaar is AFC

met autoriteiten van de Gemeente Amsterdam in gesprek om

verankerd te kunnen blijven in de Zuidas. De laatste ontwikkelingen

in deze zien er voor AFC hoopgevend uit.

Binnen de staf van het Nederlands elftal bij de afgelopen WK

waren 4 AFC’ers actief: bondscoach Marco van Basten, zijn

assistenten John van ‘t Schip en Stanley Menzo en fysiotherapeut

Rob Ouderland. Dat is geen verdienste van AFC,

maar wel iets waar AFC trots op is!

Bovendien, wat hebben Theo van Duivenbode, Tom Egbers,

John Ewbank, Jack van Gelder, Frank de Grave, Yves Gyrath,

Ruud Gullit, Youp van ‘t Hek, Ad van der Hoed, Maurice de

Hond, Michiel Huisman, Frank Kramer, Bennie Muller, Ivo

Niehe, Piet Ouderland, Reinout Oerlemans, Jack Spijkerman,

Dé Stoop, Umberto Tan, Bep Thomas, Hugo Walker, Aron

Winter, Jaap van Zweden, e.a. met elkaar gemeen? Zij zijn

allen als lid, donateur of vader van een jeugdlid aan onze club

verbonden of in het recente verleden AFC’er geweest.

Gedurende de 111 jaar dat AFC bestaat hebben duizenden

vrijwilligers zich belangeloos ingezet om de club te laten

uitgroeien tot de TOPamateurclub zoals AFC anno 2006 binnen

het Nederlandse voetbal staat geregistreerd.

Tenslotte, een totaal beeld van AFC kan men krijgen via de

website van AFC www.afc-amsterdam.nl. Deze website kan

rekenen op meer dan 40.000 bezoekers per maand en

registreerde op 10 juni 2006 de 1 miljoenste bezoeker!

AFC Seizoen 2006-2007 35


EREGALERIJ AFC 1895 - 2006

1904 J.Th. ter Veer

1905 H.A. Brass

1905 G.N. Scheepens

1907 B. Schrage

1909 W. van Amstel

1915 A. van Seventer

1915 P.H.Vermeulen

1952 G. H. Hauber

1953 G.Th. van Nigtevegt

1955 J. á Cohen

1955 J.H. Esser

1955 J.L. v.d. Voort

1955 J.H. Wijnand

1948 J.C.A. van Ooy

1949 J.F. Scheepens

1958 P. Helmig

1959 I.H. Galazavi

1963 J.P. Hofstee

1963 S.L. Wit

1964 J.G. Börnemann

1967 A.J.J.M. van Gessel

1967 J.J.F. van Gessel

1969 J.H. Wijnand

1969 Jb. van Nek

1969 M.C. van Trigt sr

1969 A.G. Knopper

1969 C.E. Alandt

1969 J.C. Oost-Indië

1971 W. Brusse

1971 G.D. Breethoff

1972 C. Kerker sr

1975 J.L. van Dijk

1963 J. Meyer

1975 W. Adriaansz

1975 B. Wildeboer

1977 F.H. Haubrich

1985 K.A. Baarschers

1984 L. van Kranendonk

1984 J. Meijer

1986 W.F. Brommelcamp

1989 A. Rimini

1990 D. Moesbergen

1990 G.A. Graanboom

1992 G. Horn

1992 P. Meyer

1993 F. van Klinken

1993 P. van Ruyven

1993 H.W. van Teunenbroek

1993 R. Akkerman sr

1929 D.J. Bessem †

1930 N. Neseker †

1930 J Buijs †

1931 W.C. Köhler †

1931 F.C. van Dijk †

1932 I.H. Galavazi †

1932 J.J.C.M. Lungen †

1933 A P. Bos †

1933 W. Brusse †

1934 G. Kromschröder †

1934 E.J. Rood †

1935 J.H. Wijnand †

1936 W.C. Raamsdonk †

1937 A.P.J.J. Eijsvogel †

1938 J.J.C.M. Lungen †

1939 B.P Bonkink †

1940 J.H. Esser †

1941 J.F. Nestelroy †

1942 J.M.H. Broeksmit †

EREVOORZITTERS †

1926 G.N. Scheepens 1972 G.H.H. Kappelhoff

ERELEDEN †

1915 J.C.A. van Ooy

1916 A.J.J.M. van Gessel

1921 W.G.M. Köhler

1924 J.F. Scheepens

1925 I.H. Galavazi

1925 J.G.M. Bosch

1929 A.P. Bos

1957 M. de Bruin Mzn.

1958 M. de Granje

1958 G. Stallmann

1963 S. de Boer

1963 G. H. Elserman

1963 J. Prent

1971 G.H.H. Kappelhoff

1971 N. Neseker

1972 A. Mets

1974 D.J. Bessem

1974 J.A. Tacke

1974 G.J. Bosch

1974 J.H. Kuhlwilm

1975 W.G. Staats

1975 W. Neseker

1975 H.O. van Rijn

1975 R. van Nek

1976 H. van de Grampel

1976 J. Snelleman

1976 J.F. Scheepens

1976 W. van der Brink

1977 D. Spits

1978 J. van Koperen

1975 A. van Soomeren

1990 M.L. Koster

1985 J. Benoni

1985 P. Rooschenschoon

1986 H.A. de Wijs sr

1989 J.L. Slaap

1990 A. Rimini

1993 A. van Soomeren sr

1993 K.J. van Stuyvenberg

1994 J.C. Vogel

1994 H.A. de Wijs sr

1995 M.M. de Bruin sr

1995 C. Kerker sr

1995 H. Woudstra

1997 M.L Koster

1997 H.P. van den Bergh

1997 P. Vaal

1998 B. Neseker

1998 H.L. Rooze

1943 B. Dorlas †

1944 C. Emeis †

1945 D.J. Bessem †

1946 M.C. van Trigt sr. †

1947 H.F. van de Hurk sr. †

1948 niet uitgereikt

1949 S. de Waal †

1950 G.Th. van Nigtevegt †

1951 J.N. Holtzappel †

1952 J.P. Hofstee †

1953 J. á Cohen †

1953 W. van de Marel †

1954 E.W. v. Teunenbroek †

1955 W.G. Staats †

1956 J.D. Scheepstra †

1957 B.P. Bonkink †

1957 D.J. Disselkoen †

1958 C. Kerker sr.

1959 M. Gerrits †

1932 A.F. de Vilder

1935 D.J. Bessem

1938 J.J.C.M. Lungen

1945 N.A. Scheepens

1948 A. Mets

1950 A.P.J.H. Eysvogel

1950 J.F.R. Nestelroy

LEDEN VAN VERDIENSTE †

1963 J. Roodenburgh

1963 C.F. de Vilder

1963 S. de Waal

1963 W.G. Staats

1963 C. van Peperzeel

1966 A. van der Valk

AFC RIDDERS †

1978 H.J. Weverink

1980 W. van Dijkhuizen

1980 J.E. Stahl

1980 A. Waayer

1980 P. Nauta

1981 B. Bonkink

1982 G.Th. van Nigtevegt

1982 Th. van Nigtevegt

1982 W.F. Stallman

1982 J.L. van der Voort

1982 C.P.W. Thonus

1982 Ch. Kleyn

1982 F. Nesvadba

1982 C. van Peperzeel

1982 A. van der Valk

1982 P.G. Verhaaf

1982 L. Nijdam

ERELEDEN

1991 R. Akkerman sr

1995 Joh. de Bie

LEDEN VAN VERDIENSTE

1990 W.F. de Boer

1992 C. Jochems

1995 H. van der Jagt

1995 H.W. van Teunenbroek

1995 J. Mulder

AFC RIDDERS

1998 G.J.N. Wijnand

1999 H. de Groot

1999 R.E. Duis

1999 J. Wildschut

2000 A. Reddering

2000 Chr. Schröder

2000 C.P.W. Colijn

2000 H. Honsdrecht

2000 C. Bouwens

2000 B. Wildeboer

2001 B.J. van den Bergh

2001 Joh. de Bie

1959 P. v. Velden Erdbrink †

1960 A.J. Bos †

1961 H.W. van Teunenbroek

1961 B.J. Slaap sr. †

1962 C. van Peperzeel sr. †

1963 H. Timmerman †

1964 R. Akkerman sr.

1965 W. Bückert †

1966 J.N. Holtzappel †

1967 B. Wildeboer

1968 C.J.D. Sierhuis †

1969 H.O. van Rijn †

1970 Chr. Schröder

1971 N. Leloux sr. †

1972 C. Kerker sr.

1972 G. van Dijk †

1973 Th. van Emden †

1974 A. Kulkens

1975 F.H. Haubrich

1953 Jb. van Nek

1955 J.N. Holtzappel

1957 G.Th. van Nigtevegt

1960 E.W. van Teunenbroek

1962 G.H.H. Kappelhoff

1970 W.G. Staats

1970 J.H. Wijnand

1967 J.T. Steensma

1970 J. Hurwits

1970 M. Gerrits

1972 W. Brusse

1971 A. Waayer

1972 C.J.D. Sierhuis

1982 D.J.F. Hermens

1982 J. Suurbeek

1982 A. de Jong

1983 G. Burger

1983 F.J. van Dijk

1983 B . Dorenbos

1983 F. W. Heineman

1983 P. Mieghout

1983 N.J. Bijl

1984 L.N. Kalsbeek

1984 J.J. Spelter

1984 J.H. Hannema

1984 J.F. Bakker

1984 D. Cijfer

1984 H. van de Bosch

1985 G.T. Nijman

1987 O. Sterman

1995 K. Gehring

1995 D.L. van der Klaauw

1996 J. van Gelder

1996 H. de Bie

1997 E. Geluk

2000 M.A. van der Woude

2002 J.H. Bijlsma

2001 J.L. van Dijk

2001 E.G. Werner

2002 W. Adriaansz

2003 C.G. Tromp

2003 W.A. van Oort

2003 G. Smit

2003 G.J. van Poorten

2003 T. Swart

2004 H. de Bie

2004 J.F. Draisma

2004 E.L. Janus sr

2004 A. Kulkens

DE AFC NOBELPRIJS, VANAF 1989 DE MR. HENNE BOSKAMP NOBELPRIJS IS UITGEREIKT AAN:

1976 W. van Vliet †

1977 A. Rimini

1978 P. van Ruyven

1979 A.J. Brokmann †

1980 P. Roosenschoon

1980 A.O. van Raalte

1981 J. van Gelder

1982 K.A. Baarschers

1983 J W. Ridderikhoff †

1984 M.S. Kinsbergen

1985 J.L. van Dijk

1986 K.G. Prior †

1986 H. de Bie

1987 K. Gehring

1988 H.J. Boskamp †

1989 E.F. Seunke jr.

1990 N.S. Hekster

1991 mevr. J. Bonnet-Berk

1992 R.E. Duis

1970 C. van Peperzeel

1970 H.O. van Rijn

1975 A. Waayer

1976 D.J.F. Hermens

1985 S. van Gelder

1975 T. ten Oosten

1975 C.A. Quint

1981 J.L. Bonnet

1985 A.G. Glas

1990 B.J. Slaap sr

1992 G. Trebert

1988 M. Gerrits

1988 N. Leloux sr

1988 T. Wiggemansen

1990 A. Kraal

1991 C.A. Quint

1992 C. Geluk

1992 N. Kalsbeek

1992 J T. Steensma

1993 Th. van Emden

1993 L. Woudstra

1994 J.A. Vermeulen

1995 R.H. Molenaar

1995 J.A. Galavazi

1996 H.J. van Weelde

1997 D. Perton

2004 G.W. Endel

1998 R.E. Duis

2003 G. van Caspel

2005 Chr. Schröder

2002 R.H.A. van Dijk

2002 B. Neseker

2005 F. Jüch

2006 J. Draisma

2006 H. Elias

2004 J.H. Lans

2004 R. Leeser

2004 D.A. Speelman

2006 R. Domhof

2006 J. Lonnee

2006 T. Nooij

2006 F. Reddering

2006 R. Ridderikhoff

2006 J. Hendriks

2006 E. Pais

1993 J.L. Bonnet †

1993 H. van der Jagt

1994 W.J. Crouwel

1995 J. Beerman

1995 T. Boonstra

1996 R. Anderson

1996 E. Somers †

1997 F. Laarhoven

1998 P. van de Meent

1998 H.G. Elias

1999 J. Koomen

2000 J.F. Draisma

2001 R. Voskamp

2002 J.P.C. Verhagen

2003 D.L. van der Klaauw

2004 D. Bakker

2004 N.J. Grosze Nipper

2005 P. Brans

2006 D.A. Speelman

36 AFC Seizoen 2006-2007


Algemene informatie AFC

Sportpark Goed Genoeg De Boelelaan 50, 1082 LR Amsterdam 020-6445575

Afgelastingenlijn AFC 0900-2002020

Secretariaat Postbus 302, 1180 AH Amstelveen 020-6410557

Administratie AFC Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam 020-6611513

fax 020-6611959, afc@hetnet.nl

Internet www.afc-amsterdam.nl 0297-563328

Bestuur

Voorzitter Machiel van der Woude 020-6623867

Secretaris Kees Gehring 020-6416185

Penningmeester Nick van Ommeren 020-4411027

Vice-voorzitter Ad Westerhof 020-6444217

2e Secretaris Ronald Koster 020-4977917

2e Penningmeester Edwin Geluk 020-6433722

Commissaris jeugdzaken Rinus van Leijenhorst 036-5300489

Commissaris clubhuiszaken Amel Vroege 020-6458693

Commissaris TOPamateurs Henk Bijlsma 06-53191115

Technische commissie Henk Bijlsma 020-6194875

Ronald Koster 020-4977917

Rinus van Leijenhorst 036-5300489

Elftalcommissie A TOPamateurs

Voorzitter Henk Bijlsma 020-6194875

Daniel van Meer 020-4274218

Johan Dol 020-4490550

Rinus van Leijenhorst 036-5300489

Elftalcommissie B

Voorzitter Ted Maros 020-4894268

Secretaris Max Flam 020-6425722

Patrick Reddering 020-6452841

Lars Boering 020-6795972

Elftalcommissie C

Voorzitter Roy van Dijk 023-5248924

Secretaris Sebo Woldringh 023-5492900

Benno Honsdrecht 020-6701850

Jeugdcommissie

Voorzitter Rinus van Leijenhorst 036-5300489

Michael Tugendhaft 020-6794911

Klaas Molenaar 06-51400751

Peggy de Hond 06-48205116

Wiebe Westerhof 020-4826825

Veteranencommissie

Voorzitter André Wijnand 0297-522668

Frank Keijzer 023-5643182

Rob Ruis 020-6439042

Commissie Medische Zaken Wim Crouwel 020-6440070

Reinier van Dantzig 020-6626577

Lex Swaan 020-6731337

Strafcommissie

Voorzitter Ernst Seunke 023-5244230

Ron Limburg 072-5899703

Bas Rachman 020-6407793

Quintus Abeln (plv. lid) 020-6275400

Commissie van Beroep Roy van Dijk 023-5248924

Michael Tugendhaft 020-6794911

Ted Maros 020-4894268

Johan Dol 020-4490550

Commissie Sociale Zaken

Voorzitter Johan de Bie 0297-582372

Ger van Caspel 020-6457230

Jan van Dijk 020-6445519

Kascommissie Wim Ringe 020-6832081

Hans Honsdrecht 020-4422421

Peter van den Dungen jr 020-6423418

Jos Lonnee 010-5215307

Chris de Valk (plv. lid) 023-5282480

Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen

Voorzitter Jan van Galen 06-51238285

Hans Elias 0297-563328

Wim Ringe 020-6832081

Rogier de Boer 06-10897702

Archiefcommissie

Voorzitter Pim Adriaansz 0251-650948

Hans de Wijs sr 020-6442638

Rik de Boer 023-5281970

Commissie Commerciële Zaken

Voorzitter Ad Westerhof 020-6444217

Meindert Huisman 020-6433703

Tim Timmerman 020-6415637

Dennis de Wit 0297-566653

Kennismakingscommissie

Voorzitter Ger van Caspel 020-6457230

Secretaris Chris Schröder 020-6152751

Rinus van Leijenhorst 036-5300489

Sebo Woldringh 023-5492900

Johan de Bie 0297-582372

Dennis Bijlsma 020-6402879

Brian Speelman 020-4459221

Steve Bierman 020-4044482

Commissie van materiaal Dennis de Wit 0297-566653

Fred ten Nijenhuis 06-53487485

Michael Tugendhaft 020-6794911

Scheidsrechterscommissie Frank de Munnik 06-12847852

Ted Maros 06-43023655

Eric Bos 06-47252892

Frans Jüch 020-6415902

Programmaverkoop/kassa Frank Bouman 020-6264586

Jan Koomen 020-6443831

Ben Slaap 020-6595727

Ron Susan 020-6611545

Sportparkmanager Pim van de Meent 06-21557698

Productie Schakel Hans Elias 0297-563328

AFC Administratie Jaap Draisma en Yvonne Steeman 020-6611513

Clubstatisticus Chris Schröder 020-6152751

Wedstrijdtafel zaterdag Marjan Janssen 020-6618316

Wedstrijdtafel zondag Chris Schröder 020-6618316

Pachter clubhuis Frans Ris 020-6445575

Supportersclub ‘The Reds’ Lou Hekster 020-6401303

Webmaster Hans Elias 0297-563328

Zilveren Ploeg Johan de Bie 0297-582372

E-mail adressen

Zie op www.afc-amsterdam.nl

Colofon

Samenstelling

en redactie:

Productie:

Bijdragen:

Correcties:

Fotografie:

Statistiek:

Opmaak:

Druk:

Hans Elias, Jan van Galen, Kees Gehring

Hans Elias

Nicky Hekster, Rinus van Leijenhost,

Machiel van der Woude

Edwin Geluk

Ger van Caspel, Hans Elias

Chris Schröder

Valentijn Jorritsma

Palteam Duivendrecht

AFC

Seizoen 2006-2007 37


AFC PERSMAP

SEIZOEN 2006-2007

24 e EDITIE

More magazines by this user
Similar magazines