Bosta/Van der Lande - Aippi

aippi.nl

Bosta/Van der Lande - Aippi

SLAAFSE NAVOLGING

Prof. Mr. Charles Gielen

VIE 7 sept. 2006


Slaafse navolgingsleer; ; de basis

‣ Bescherming tegen verwarringsgevaar

‣ Verankerd in art. 10bis Verdrag van Parijs

‣ Volgens art. 1 Verdrag van Parijs en art. 50 lid 1

TRIPs-Verdrag (HvJ in Dior/Tuk) vallend onder

bescherming als ie-recht

‣ Mijn stelling: het is geen ie-recht, creëert geen

monopoliepositie en kan cumuleren met andere ierechten


Slaafse navolging; de regels I

‣ Open deur: art. 6:162 BW

‣ Het kopiëren van de Elephant-kraan (Hyster Karry

Krane HR 1953): let op de achtergrond van de

zaak!

‣ Hof Arnhem: parasiterende onrechtmatige

concurrentie door overname van groot aantal

elementen die de deugdelijkheid en bruikbaarheid

van het product betroffen.


Slaafse navolging; de regels II

‣ HR Hyster Karry Krane 1956:

‣ Vrijheid om producten een zo groot mogelijke d+b te

geven

‣ Daarom niet verboden om te dien einde van resultaten

van inspanning, inzicht en kennis gebruik te maken

‣ zelfs ten nadele van concurrent

‣ zelfs met verwarringsgevaar

‣ behoudens ie-rechten

‣ Nabootsing alleen dan ongeoorloofd, wanneer zonder

aan d+b afbreuk te doen, men evengoed andere weg

had kunnen inslaan en men door niet te doen

verwarring sticht


Slaafse navolging; de regels III

‣ HR Drukasbak 1956: onderscheidend vermogen

t.o.v. andere producten

‣ HR Stapelschalen 1962: eigen plaats in de markt

(HR sanctioneerde Hof: eigen plaats doordat het

zich door vorm en afmeting duidelijk onderscheidt

van andere producten)


VZNGR Den Haag

2005

Flesvorm enig ond.

verm. + druppel +

vierkantjes + merk

rode letters + topup

vs. wash-down:

Slaafse navolging


Slaafse navolging; de regels IV

‣ Geen originaliteit vereist

‣ HR Rummikub 1991 (spel eiser zou afgeleid zijn van

Roemeense varianten)

‣ Hof Den Bosch Bosta/Van der Lande 2003:

‣ Geen auteursrecht buisklem VDL, want zelf afgeleid van

Stübbe klem, maar Elysee wel onrechtmatige nabootsing


Hof Den Bosch 2003 Bosta/Van

de Lande


Slaafse navolging; verwarringsgevaar

‣ Door gelijkenis van totaalindruk (HR Rummikub 1991)

‣ Direct en indirect verwarringsgevaar

‣ Verplichting om af te wijken waar het redelijkerwijs kan;

hoeft niet op alle punten (HR Scrabble 1960)

‣ Het “evengoed andere weg kunnen inslaan” (HR Hyster

Karry Krane) betekent moeten inslaan (HR Plastic Schalen

1968)

‣ Stelpicht en bewijslast van de mogelijkheid tot inslaan

andere weg rust op de eiser, niet de nabootser (HR

Trekkerhoes 1969), bevestigd in Hof Den Haag 31 aug.

2006 Impag/Otto Simon


Slaafse navolging: aard van het beestje

‣ Slaafse navolging: eeuwigdurend monopolie?

‣ Modelbescherming is beperkt van duur!

‣ HR Borsumij 1991: verlening absoluut recht is

anders dan slaafse navolging bescherming, immers

dit geeft geen monopoliepositie: product mag

worden gekopieerd, tenzij verwarringsgevaar

‣ Slaafse navolging veronderstelt ook navolging; niet

bij inbreuk ingeschreven model


Slaafse navolging: aard van het beestje

‣ Verdedigd wordt dat onder nieuwe modellenrecht

het criterium voor inbreuk verder van

verwarringsbegrip verwijderd is (Vollebregt)

‣ T.a.v. het ongeregistreerde Gemeenschapsmodel

kan men in opvatting Quaedvlieg (sl. n. alleen bij

directe, in hoofdzaak identieke imitatie) verdedigen

dat dit dezelfde bescherming biedt

‣ En dat zou wel eens niet mogen volgens

overweging 7 Rl.


Hof Amsterdam

Simba/Hasbro 2004:

Nieuw modellenrecht

is anders dan slaafse

navolging


Slaafse navolging; verwarringsgevaar

‣ Opvatting Grosheide: bescherming alleen tegen

herkomst- en niet tegen productverwarring

r. Lounge chair/ l. copie

Hof Adam 2003


Slaafse navolging; verwarringsgevaar

‣ Opvatting Quaedvlieg: verwarringsgevaar

‣ wordt gebaseerd op gelijkenis producten

‣ dus in feite design bescherming

‣ dus in feite productmonopolie

‣ dus strijdt met HR Borsumij

‣ dus: slaafse navolging alleen bij identieke namaak,

want dat doet recht aan bescherming tegen

herkomstverwarring zonder dat men bescherming aan

product zelf geeft


Negatieve reflexwerking auteursrecht

Rb. . Haarlem 2005; Brand&van Egmond


Slaafse navolging; deugdelijkheid en

bruikbaarheid

‣ HR Klerenhangers 1970

‣ Niet alleen technisch van aard

‣ bruikbaarheid voor een belangrijk deel bepaald door de

wensen en behoeften van afnemers

‣ Nabootsing niet onrechtmatig wanneer zij tegemoet

komt aan wensen van een deel van de afnemers t.a.v.

uiterlijk of eigenschappen – daaronder wensen o.g.v.

behoefte aan standaardisatie

‣ Ook al heeft niet te verwaarlozen deel die wensen niet


Slaafse navolging; deugdelijkheid en

bruikbaarheid

‣ Verkade: alleen rationele wensen van afnemers

kunnen rol spelen

‣ Geen wensen o.g.v. mode of stijl

‣ Kan de prijs een wens zijn? Verkade: ja, als

eigenschappen die zonder aan de d+b afbreuk te

doen slechts tegen aanzienlijk hogere kosten

kunnen worden gerealiseerd

‣ Rb. Breda Lego 2005: wens om blokjes tegen

lagere prijs te kopen geen rechtvaardiging


Rb. Breda Lego/Mega Bloks 2005


Slaafse navolging; deugdelijkheid en

bruikbaarheid II

‣ Grosheide (over Lego-vonnis): “die maatvoering

zelf was …rechtenvrij geworden door het verval

van het octrooirecht. Dit schreeuwt om toepassing

van negatieve reflexwerking, zou ik zeggen.”

‣ Opvatting is gevolg van gebrek aan inzicht in

octrooirecht

‣ Octrooi liet inderdaad in de tekening de

maatvoering zien van Lego steentje


Slaafse navolging; deugdelijkheid en

bruikbaarheid III

‣ Claim 1 Lego-octrooi (UK 633055):

‣ A toy building block of the type set forth, comprising a

hollow thin walled body with projections or bosses on

the face opposite the open face and disposed so as to be

capable of engagement within the inner surfaces of the

lateral walls of a superimposed block, with at least one

vertical slot through a lateral wall of the block


CD 000123187

Clementoni


Hof Den Haag 2005: KLM huisjes van Bols geen

onderscheidend vermogen in maatvoering en

materiaal; S&T wijkt op de kemerken van de KLM

huisjes voldoende af


VZNGR Den Haag 2005:

Fatboy geen onderscheidend

vermogen


Klompslof: Hof

Amsterdam 2005 ↔

Vzn Den Haag 2005


Vzn Den Haag 2006

Geen gelijkenis op

onderscheidende

element: de left

hook; verder niet

onnodig


Vzn Arnhem 2006:

ondanks stijlkenmerken

die niet kunnen worden

gemonopoliseerd:

onvoldoende afwijking

binnen de stijl


Vzn. . Den Bosch 2006


Hof Den Haag 2006

Impag/Otto Simon


Dank voor uw aandacht!

charles.gielen

gielen@nautadutilh.com

More magazines by this user
Similar magazines