Download volledige agenda - Unitas

avunitas.nl

Download volledige agenda - Unitas

Aan de leden van AV Unitas

Datum Kenmerk Bijlage(n)

25-08-2012 ALV-2012 1. Agenda

2. Nieuwe bestuursleden

Geacht lid / Geachte leden,

Namens het bestuur nodigen wij u / jullie uit voor de bijzondere ledenvergadering van AV UNITAS die

gehouden wordt op:

maandag 10 september 2012 om 19.30 uur in de kantine van AV UNITAS aan de Eggerweg 4 te

Sittard.

De belangrijkste aanleiding voor deze ingelaste ledenvergadering is een heuglijke. Er zijn namelijk

drie personen bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Eén belangrijke functie is echter nog

niet ingevuld en dat is die van penningmeester. Eventuele kandidaten kunnen zich hiervoor melden

bij Marlene Smeets-Haest, onze huidige penningmeester. Ook als u personen kent die u geschikt

lijken voor deze functie kunt u deze aan ons kenbaar maken zodat wij die eventueel kunnen

benaderen. Zie verder de bijlage voor meer informatie over de bestuurssamenstelling en de overige

agendapunten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van AV Unitas,

Frank Machiels

Voorzitter

Marlene Smeets-Haest

Penningmeester

Voor eventuele inlichtingen over de inhoud van het penningmeesterschap of andere vragen kunt u

bellen met Marlene Smeets-Haest (046-4492521 of mailen m.haest@home.nl).


Bijlage 1 Agenda Bijzondere ledenvergadering 10 september 2012

1. Openingswoord door de voorzitter, mededelingen, vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken

3. Bestuursverkiezing:

Anja Moors, Karel Bisschops en Rob-Jan Venhuizen hebben te kennen gegeven

bereid zijn als nieuwe bestuursleden op te treden: Anja in de functie van

secretaris, Karel als gewoon lid (aandachtsgebied technische zaken) en

Rob-Jan als voorzitter.

Belangrijk is nog een bestuurslid te vinden dat bereid is om als penningmeester

op te treden. Dat wil niet zeggen dat die betreffende persoon ook alle

uitvoerende handelingen zelf zou moeten verrichten. Een taakverdeling tussen

de formeel verantwoordelijke en iemand die de dagelijkse uitvoerende

werkzaamheden op zich wil nemen is uiteraard ook mogelijk. Misschien ook

goed om op te merken dat de uitvoerende werkzaamheden inmiddels toch wel

aanzienlijk eenvoudiger zijn geworden omdat we niet langer zelf de kosten in

verband met de accommodatie dragen en een jaarlijks huurbedrag betalen.

Voor de ledenadministratie is eventueel ook iemand bereid gevonden die waar

te nemen onder de verantwoordelijkheid van een penningmeester.

Frank Machiels en Ruud Storcken zullen verder als adviseurs van het bestuur

optreden teneinde de overdracht van alle bestuurstaken aan de nieuwe

bestuursleden te begeleiden. Zij zullen echter geen deel meer uitmaken van het

bestuur. Uiteraard zal Marlene Smeets-Haest een nieuwe penningmeester

inwerken.

In een aparte bijlage is aparte informatie opgenomen waarin de nieuwe

bestuursleden zich kort voorstellen.


4. Contributie en automatische incasso:

De Atletiekunie staat op het punt een nieuw systeem voor de

ledenadministratie in gebruik te nemen. Dat systeem wordt gekoppeld, zo is de

bedoeling, aan de administratie van de verenigingen. Dat systeem gaat onder

meer ook uit van een systeem van automatische incasso’s. Het bestuur vraagt

daarom, het moment van invoering van dit nieuwe systeem is nog niet helemaal

duidelijk, op voorhand toestemming om als dat systeem in werking treedt te

mogen overstappen op een systeem van automatische incasso van de

contributie. Uiteraard zal ieder individueel lid alsdan het bestuur eveneens nog

eenmalig moeten machtigen om de contributie via automatische incasso te

laten verlopen.

5. Rondvraag en sluiting.

Deze stukken zijn vanaf heden eveneens te raadplegen op de voorpagina van onze website

www.avunitas.nl en te verkrijgen in de kantine.


Bijlage 1:

De nieuwe bestuursleden

Rob-Jan Venhuizen

Mijn naam is Rob-Jan Venhuizen, ik ben getrouwd met Gonne en we hebben samen 3 kinderen,

Lotte, Nynke en Nils. Sport vormt een aanzienlijk aandeel van ons gezin in allerlei vormen: atletiek,

skiën, snowboarden en fietsen. Zelf ben ik op atletiekgebied vooral actief als loper (halve, en in het

verleden ook wel enkele hele marathons), en als jury. Mijn mooiste loopherinneringen liggen bij de

Roparun, een estafetteloop tegen kanker, van Parijs naar Rotterdam, die we 3 jaar hebben gelopen

met een team enthousiaste collega's. Dat is ook wat mij zo boeit in sport; een prestatie neerzetten,

jezelf overwinnen, grenzen verleggen, en bezig zijn met of in een team. Daarom wil ik mijn steentje

bijdragen aan een bloeiende vereniging, en samen met jullie Unitas maken tot 'the place to be'.

Karel Bisschops

Mijn naam is Karel Bisschops, ben getrouwd met Marja en heb drie kinderen, Maxime, Kyra en

Mauro. Sport is erg belangrijk binnen ons gezin. Zo doen de kinderen aan hockey, atletiek en

voetbal. Als gezin gaan we op wintersport en wordt er geskied en gesnowboard. Zelf heb ik ook altijd

veel aan sport gedaan. Sinds een aantal jaren ben ik jurylid voor atletiek. Om deze redenen wil ik de

komende jaren graag een bijdrage leveren binnen het Bestuur en Technische Commissie van AV

Unitas.

Anja Moors

Ik ben Anja Moors. Samen met mijn man Paul van der Wijst heb ik vier kinderen, Bob, Yanthe, Koen

en Sannah. Alhoewel alle kinderen aan atletiek gedaan hebben zijn nu alleen Koen en Sannah nog

Unitas-lid. Naast de basistrainingen op de dinsdag en vrijdag ligt hun hart bij polsstokhoogspringen.

Helaas zal niemand bij het horen van mijn naam meteen de link leggen naar welke sportieve

prestatie dan ook. Ik heb bij Unitas vaak kantinediensten gedraaid en was op kamp een van de

mensen die de inwendige mens verzorgde. Doordat mijn kinderen, en ik dus ook, veel op de baan

aanwezig zijn is mijn interesse in atletiek en met name in Unitas gewekt. Ik zou het leuk vinden om

samen met jullie ervoor te zorgen dat Unitas een plek blijft waar iedereen met plezier zijn of haar

sport kan beoefenen. En dan moet het niet uitmaken of je loper, recreant, g-sporter, supporter of

topsporter bent.

More magazines by this user
Similar magazines