Views
4 years ago

Volledige versie - FAVV

Volledige versie - FAVV

Volledige versie -

activiteitenverslag Onze opdracht is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 • Page 2 and 3: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 4: Beste lezer, Een jaarverslag voorst
 • Page 7 and 8: 1 Het voedselagentschap als organis
 • Page 9 and 10: Horizontale activiteiten 2 1. Sterk
 • Page 11 and 12: Controleactiviteiten 3 1. Uitvoerin
 • Page 13 and 14: 5. Dierlijke bijproducten 112 5.1.
 • Page 15 and 16: 5 Crisispreventie en -bestrijding C
 • Page 18 and 19: activiteitenverslag het voedselagen
 • Page 20 and 21: 11. Structuur van de organisatie He
 • Page 22 and 23: or ga nis ati e ti r ais Gedelegeer
 • Page 24 and 25: Tabel 1.2: Vergelijking tussen pers
 • Page 26 and 27: 2.4. De Sociale Dienst Het jaar 200
 • Page 28 and 29: De invoering van deze nieuwe werkwi
 • Page 30: or ga nis ati e r ais ti het voedse
 • Page 33 and 34: 1 Sterktes in 2006 2 Controleprogra
 • Page 35 and 36: 34 1.1.5. Installatie van de ombuds
 • Page 37 and 38: Voor het FAVV gaf een directeur-gen
 • Page 39 and 40: 38 1.8. ICT-projecten 1.8.1. Applic
 • Page 41 and 42: 2Controleprogramma op basis van ris
 • Page 43 and 44: De vragen zijn onderverdeeld in 27
 • Page 45 and 46: In 2006 konden alle publicaties bes
 • Page 47 and 48: 46 · klachten over de werking van
 • Page 49 and 50: - Sectorgidsen - stand van zaken va
 • Page 51 and 52: lootstelling van de consument aan d
 • Page 53 and 54:

  Eind 2006 werden aanpassingen aange

 • Page 56 and 57:

  activiteitenverslag controleactivit

 • Page 58 and 59:

  Uitvoering van het controleplan 200

 • Page 60 and 61:

  Nr. toelating bijlage III KB Benami

 • Page 62 and 63:

  Nr erkenning bijlage II KB Benaming

 • Page 64 and 65:

  3Planten, meststoffen en bestrijdin

 • Page 66 and 67:

  3.1.7. Bacterievuur (Erwinia amylov

 • Page 68 and 69:

  3.3.2. Inspecties 4Diervoeders, die

 • Page 70 and 71:

  4.1.2.2. In de melkerij In 2006 wer

 • Page 72 and 73:

  4.1.3.2. Groothandel Er werden 38 i

 • Page 74 and 75:

  4.1.7. Horeca, grootkeukens en klei

 • Page 76 and 77:

  4.2.1.2. Naleving van de kwaliteits

 • Page 78 and 79:

  4.3. Controle van residuen en conta

 • Page 80 and 81:

  varkensbedrijf ). De toekenning van

 • Page 82 and 83:

  4.3.6. Melk en melkproducten Zowel

 • Page 84 and 85:

  4.3.8.1.2. Granen en verwerkte prod

 • Page 86 and 87:

  4.3.8.4. Mycotoxinen Mycotoxinen zi

 • Page 88 and 89:

  Er werden in het kader van het cont

 • Page 90 and 91:

  4.3.8.12. Allergenen Het aantal voe

 • Page 92 and 93:

  Tabel 3.24 : Resultaten van de opsp

 • Page 94 and 95:

  edrijven, waarvan 9,6% positief was

 • Page 96 and 97:

  4.5.3.2. In de melkerij Indicatorki

 • Page 98 and 99:

  4.5.6. Pathogene bacteriën Besmett

 • Page 100 and 101:

  4.5.6.3. E. coli O157 Veel runderen

 • Page 102 and 103:

  4.5.7. Sector van de verwerking In

 • Page 104 and 105:

  4.5.9. Distributiesector In de sect

 • Page 106 and 107:

  4.5.9.3.3. Plantaardige producten V

 • Page 108 and 109:

  4.5.11. Voedseltoxi-infecties Men s

 • Page 110 and 111:

  4.6.2.1. Controle op het gebruik va

 • Page 112 and 113:

  en het in de Europese handel brenge

 • Page 114 and 115:

  Figuur 3.5.: Ongunstige controles p

 • Page 116 and 117:

  7Controles op intracommunautaire ze

 • Page 118 and 119:

  In vergelijking met de vorige jaren

 • Page 120 and 121:

  7.2.4. Dierlijke producten niet bes

 • Page 122 and 123:

  In 2006 werden 125 stalen van prime

 • Page 124 and 125:

  7.3. RASFF In 2006 verstuurde het F

 • Page 126 and 127:

  8Verslag van de commissarissen van

 • Page 128:

  co ntr ole ac tiv itei te n o tr le

 • Page 131 and 132:

  1 Multidisciplinaire samenwerking 2

 • Page 133 and 134:

  Tabel 4.1.: Overzicht van de overtr

 • Page 135 and 136:

  2.3. Verdachte monsternemingen op l

 • Page 137 and 138:

  Bij 7 verschillende personen werden

 • Page 140 and 141:

  activiteitenverslag crisispreventie

 • Page 142 and 143:

  1Crisispreventie Crisispreventie en

 • Page 144 and 145:

  2.1. Monitoring bij wilde vogels en

 • Page 146 and 147:

  2.1.3. Serologische monitoring bij

 • Page 148 and 149:

  Voor de gecontamineerde gelatines w

 • Page 150 and 151:

  Figuur 5.9.: Aantal uitbraken van b

 • Page 152:

  cri sis pre ve nti e en cri sis be

 • Page 155 and 156:

  1 Het netwerk van laboratoria 2 Het

 • Page 157 and 158:

  2Het nieuwe beleid in 2006 156 In h

 • Page 159 and 160:

  De laboratoria van het FAVV hebben

 • Page 161 and 162:

  Laboratorium SOORT ANALYSE Aantal a

 • Page 163 and 164:

  4 5 De externe laboratoria De refer

 • Page 166 and 167:

  activiteitenverslag bijlagen

 • Page 168 and 169:

  1Bijlage 1 Samenstelling van het Ra

 • Page 170 and 171:

  Vertegenwoordigers van de FOD Econo

 • Page 172 and 173:

  Laboratorium voor pathologie van de

 • Page 174 and 175:

  Advies 28-2006 Advies 27-2006 Advie

 • Page 176 and 177:

  175

 • Page 178 and 179:

  GIP HACCP HR ICT ILVO IO KB KBO kve

 • Page 180 and 181:

  ICT 19, 34, 38, 39 interne audit 23

 • Page 182 and 183:

  181

 • Page 184:

  183

Beknopte versie - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Download de volledige versie als PDF - KPN
Download de volledige versie als PDF - KPN
Download de volledige versie als PDF - KPN
download hier een printklare versie van de volledige programmakrant
Klik hier voor de volledige versie - MSD Animal Health
Klik hier voor de volledige versie - MSD Animal Health
Klik hier voor de volledige versie - MSD Animal Health
Before & After - Nederlands - def. versie - Université Libre de Bruxelles
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
volledige versie - Groep T
Download de volledige versie als PDF - KPN
Klik hier voor de volledige versie - MSD Animal Health
de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5 844 kB)
Begroting 2012 - volledige versie (2018 kB) - Provincie Drenthe
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv