Views
4 years ago

1. Inleiding - Waarderingskamer

1. Inleiding - Waarderingskamer

1. Inleiding -

WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Bunnik Datum: 28 september 2011 Datum rapport: 28 oktober 2011 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie ter plaatse die wij hebben gehouden in het kader van het toezicht op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Bij de inspectie ter plaatse wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de resultaten van de eigen interne controle (IC) van de gemeente of het samenwerkingsverband van gemeenten. Bij deze inspectie ter plaatse is verder uitgegaan van de informatie die wij al beschikbaar hebben uit de door de gemeente of het samenwerkingsverband van gemeenten ingevulde voortgangsinventarisaties. Er is tijdens de inspectie de gelegenheid gegeven om deze gegevens te actualiseren en aan te vullen. Bij de beoordeling van alle onderwerpen wordt steeds gerefereerd aan de normen en criteria die zijn vastgelegd in onder andere de Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling, in de normatiek die op de site www.waarderingskamer.nl/WOZ-kiosk te raadplegen is en in de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving. Versie 11.2 1

PowerPoint presentatie Lelystad - Waarderingskamer
Samenhang BAG en WOZ objecten - Waarderingskamer
Verban Jou Vrese (1): Inleiding - Lyttelton-Oos-gemeente
Hoofdstuk 1: Inleiding - Erasmus University Thesis Repository ...
Presentatie 1 - Inleiding en doel van de dag (M.Adriaanse)
Deel 1 - inleiding in de procescontrole IPC8-2010 - Thinktwise.be
Voorbeeld Titel 1 - vb. : Deel 1 : Inleiding - Vad.be
managementsamenvatting inspectie 1-5-2012 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 1-10-2009 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 14-7-2011 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 16-8-2011 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 22-9-2009 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 29-11-2011 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 18-11-2009 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 19-10-2010 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 26-3-2013 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 26-4-2013 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 11-4-2013 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 3-6-2008 - Waarderingskamer
managementsamenvatting inspectie 9-8-2007 - Waarderingskamer