Leaflet_The_sharing_economy_-_voorjaar_2015

bricett1

Leaflet_The_sharing_economy_-_voorjaar_2015

Delen is (niet altijd) vermenigvuldigen

Iedereen lijkt het over ‘the sharing economy’ te hebben. In plaats van een focus op hyperconsumptie en het

vasthouden aan eigendom richt de ontluikende deeleconomie zich op het uitwisselen en beschikbaar maken

van wat we al bezitten en het ontwikkelen van diensten daaromheen. Waar waarde in het economisch verkeer

traditioneel wordt bepaald door schaarste, is de deeleconomie gebaseerd op overvloed. In de deeleconomie

staat delen gelijk aan vermenigvuldigen. En, zo stellen pleitbezorgers, dat is uitermate duurzaam.

Gedreven door ontwikkelingen in internettechnologie biedt de deeleconomie ruimte voor nieuwe

businessmodellen die zijn gestoeld op ‘collaborative consumption-principes’ en ‘peer-to-peer-mechanismen’.

Of het nu gaat om de hotelbranche of taxivervoer: bestaande sectoren dreigen danig ontwricht te worden door

innovatieve, kapitaalkrachtige en razendsnel groeiende bedrijven. Silicon Valley start-ups Uber en Airbnb zijn

ondertussen miljarden waard – en ook in Nederland bloeit de deeleconomie, getuige de groei van initiatieven

zoals Thuisafgehaald.nl en SnappCar.

De toenemende aandacht voor de deeleconomie leidt tegelijkertijd tot nieuwe vragen en kritiek. Omdat de

deeleconomie zich deels in een juridisch vacuüm ontwikkelt zijn bedrijven, beleidsmakers en de wetgever

naarstig op zoek naar antwoorden op vragen die deze ontwikkeling oproept. Criticasters stellen verder dat van

lovenswaardige duurzame principes in de deeleconomie nauwelijks sprake is. De deeleconomie zou veel

minder een democratische beweging zijn dan wordt voorgespiegeld, maar vooral kapitalisme zoals we dat

kennen in een modern jasje. En: de deeleconomie lijkt soms welhaast alles te omvatten – het is een ongrijpbaar

containerbegrip geworden.

Vanuit deze perspectieven onderzoekt deze collegereeks de deeleconomie. Wat is de deeleconomie nu

precies? Wat is er (niet) nieuw aan? Hoe creëer je waarde en innoveer je binnen de deeleconomie? En schuilt

er onder de idealistische veren meer dan een traditioneel economisch model? Welke lessen leren pionierende

ondernemers in de deeleconomie? Kortom, wat zijn de mythes en mogelijkheden van de deeleconomie?

De deeleconomie vanuit theorie én praktijk

ImpactAcademy nodigt u uit om in 2015 deel te nemen aan de collegereeks ‘The sharing economy’.

Deze collegereeks brengt deskundige sprekers uit binnen- en buitenland in één inspirerende reeks over de

deeleconomie. De line-up is een combinatie van sprekers uit de academische wereld en de

ondernemerspraktijk. Zij delen hun expertise en ervaringen met u, dagen u uit met scherpe stellingen en

bieden u de noodzakelijke reflectie in vijf toegankelijke colleges. U doet nieuwe inspiratie op en ontwikkelt

inzichten voor uw eigen praktijk gebaseerd op perspectieven op zowel de mogelijkheden als de mythes van de

deeleconomie. Daarmee biedt deze collegereeks een rijke impuls aan uw duurzame denken en doen.

I m p a c t A c a d e m y

Similar magazines