Dowload hier het deelnameformulier. - Chicco.nl

chicco.nl

Dowload hier het deelnameformulier. - Chicco.nl

TERUGBETAALD

TERUGBETAALD**

bij aankoop van een Chicco autostoel

*

* Zie voorwaarden op achterzijde

Offre valable du 12/08/2010 au 15/10/2010 inclus

www.chicco.fr

Aanbod geldig van 02/05/2012

tot en met 30/06/2012

** Xpace

** Xpace Isofix ** Key 2/3 Ultrafix

www.chicco.nl


ij aankoop

van een Chicco

autostoel

Tiamo B.V., Platinastraat 27, 8211 AR Lelystad, NL - Graph. Design :

Uw gegevens :

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode: Stad :

Land:

IBAN:

BIC:

*Aanbod van uitgestelde terugbetaling, geldig van 02/05/12 tot en met 30/06/12, enkel geldig bij aankoop van

een Chicco autostoel uit volgende lijst: Xpace, Xpace Isofix en Key 2/3 Ultrafix. Aanbod enkel geldig op de Chicco

autostoelen, opgesomd in de lijst die terug te vinden is op de website www.chicco.nl. Aanbod geldig in de deelnemende

winkels in Nederland. Aanbod voorbehouden voor particulieren. Aanbod beperkt tot één terugbetaling

per gezin (zelfde naam, zelfde adres en/of zelfde IBAN). De terugbetaling wordt uitgevoerd via overschrijving

binnen ongeveer 6 tot 8 weken. Aanbod niet cumuleerbaar met andere Chicco acties. Elke aanvraag die meer dan

10 dagen na aankoopdatum verstuurd werd (datum poststempel geldt als bewijs), of elke foutief geadresseerde,

onleesbare, niet volledig ingevulde of onvoldoende gefrankeerde aanvraag zal als onbestaande beschouwd worden.

Frankeerkosten worden op eenvoudig verzoek terugbetaald (volgens het geldende normale tarief). Bewaar

een kopie van uw factuur of uw kassabon om uw garantie te doen gelden. Overeenkomstig de wet bescherming

persoonsgegevens van 6 juli 2000, hebt u toegang tot uw persoonlijke informatie en kunt u eventueel de nodige

rectificaties aanbrengen. De geleverde informatie op dit formulier zal enkel gebruikt worden door HighCo Data

Benelux, om uw aanvraag te verwerken, en zal niet gedeeld worden met derden. Ze wordt uit ons systeem

gewist zodra uw aanvraag behandeld is. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Geluk is een reis die van kleins af aan begint www.chicco.nl

Om van deze terugbetaling gebruik te

maken, doet u het volgende :

➜ U koopt, tussen 02/05/12 en 30/06/12 inbegrepen,

een Chicco autostoel uit volgende lijst : Xpace, Xpace

Isofix en Key 2/3 Ultrafix.

➜ U vult uw volledige gegevens leesbaar en in

hoofdletters in op het deelnameformulier of op een

apart blad (naam, voornaam, volledig adres, IBAN, BIC).

➜ U voegt de originele factuur of de originele kassabon

toe (hou een kopie voor uzelf), waarop de naam van

de winkel en de naam van de gekochte autostoel

vermeld staat, en waarop u de overeenkomstige prijs

en de aankoopdatum omcirkelt.

➜ Vervolgens stuurt u alles binnen de 10 dagen na

de aankoopdatum (aangeduid op de factuur of de

kassabon), in een voldoende gefrankeerde envelop

(datum poststempel geldt als bewijs), naar het

volgende adres :

ACTIE CHICCO AUTOSTOELEN 30€ TERUGBETAALD

C/O HIGHCO DATA 05050 - PB 71146

3000 PC ROTTERDAM

More magazines by this user
Similar magazines