10.11.2014 Views

Vrijuit - editie december 2011 - Aclvb

Vrijuit - editie december 2011 - Aclvb

Vrijuit - editie december 2011 - Aclvb

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P608646<br />

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND<br />

<strong>Vrijuit</strong><br />

82 ste jaargang <strong>december</strong> <strong>2011</strong><br />

7<br />

DURE ENERGIE<br />

De gas- en elektriciteitsprijzen<br />

stijgen sneller dan de lonen. Dat<br />

blijkt uit een studie die het OIVO<br />

uitvoerde op vraag van de ACLVB.<br />

8SOCIALE VERKIEZINGEN<br />

Welke werknemers, in welke<br />

bedrijven, volgens welke<br />

kalender ? Alle vragen die u zich<br />

stelt omtrent de reglementering<br />

van de sociale verkiezingen<br />

komen vanaf nu aan bod.<br />

SLECHT VERDEELDE INSPANNINGEN<br />

Andermaal kiest de regering ervoor om de zwaksten te straffen, in plaats van<br />

haar pijlen te richten op de rijksten. Technisch is het gemakkelijker om de<br />

loonstijgingen te beperken, iemand uit de werkloosheid te weren of een<br />

bedrijfswagen te belasten, dan breedschalige fiscale en sociale fraude achterna<br />

te zitten en de grote vermogens te belasten.<br />

Tegelijkertijd beweert diezelfde regering de armoede in België met 380.000<br />

eenheden te willen terugdringen, terwijl ze de uitsluiting van het recht op uitkeringen<br />

voor de jongeren en de langdurig werklozen organiseert.<br />

Als we op 2 <strong>december</strong> zo massaal op straat gekomen zijn – met zo’n 75.000 à<br />

80.000 personen – dan was dat niet om te betwisten dat ons land zijn schuld<br />

moet afbouwen. Wel was het om duidelijk te maken dat de kleintjes zich niet<br />

zullen laten doen. En om te zeggen dat we de werknemers en de sociaal verzekerden<br />

zullen verdedigen tegen de onrechtvaardige maatregelen. Bovendien<br />

zullen we waken over de toepassing van de maatregelen die – slechts in lichte<br />

mate – de vermogenden treffen (zie blz. 3).<br />

15<br />

EINDEJAARSPREMIE<br />

Niet alle werknemers uit de<br />

privésector hebben recht op een<br />

eindejaarspremie. De toekenning<br />

en het bedrag ervan kunnen<br />

door meerdere rechtsbronnen<br />

bepaald worden.<br />

24<br />

VLAAMSE REGIONALE<br />

Op 17 november werd het jaarlijks<br />

Vlaams Regionaal Comité gehouden.<br />

Rode draad was de start van de<br />

komende sociale verkiezingen. Ook<br />

dienden een aantal sleutelposities<br />

binnen de regionale herbevestigd te<br />

worden.<br />

30 ONTSLAGUITKERING<br />

Arbeiders die werden ontslagen,<br />

hadden tot nu toe recht op een<br />

crisispremie. Vanaf 1 januari wordt<br />

die premie vervangen door de<br />

ontslaguitkering.<br />

De redactie<br />

van VRIJUIT<br />

wenst u<br />

een<br />

schitterend<br />

2012 !


2 aclvb-voordeelkaart<br />

www.wonen.eu<br />

Bouw- & Interieurbeurs<br />

Nekkerhal - Mechelen<br />

28 jan<br />

zat. en zon. van 11 tot 18 u.<br />

werkdagen van 13 tot 18 u.<br />

tot en<br />

met 5 feb 2012<br />

nocturne op vrijd. tot 22 u.<br />

dinsdag gratis toegang voor alle dames<br />

Unieke tentoonstelling: het toilet door de eeuwen heen !<br />

Deze bon<br />

geeft u<br />

gratis toegang*<br />

aan de kassa!<br />

* toegang voor 1 persoon<br />

waarde 5 euro - niet in<br />

geld omwisselbaar<br />

34STE EDITIE VAN HET INTERNATIONAAL VAKANTIESALON VLAANDEREN<br />

Het Vakantiesalon Vlaanderen is een must<br />

voor iedereen die op zoek is naar de ideale<br />

vakantiebestemmingen of vakantieformules.<br />

Zo’n 400 exposanten helpen je graag verder bij<br />

je zoektocht.<br />

Op het programma:<br />

3 4 hallen met een totale oppervlakte van<br />

20.000 m², volledig gewijd aan ‘vakantie’<br />

3 Twee gastlanden: Nederland en Maleisië<br />

3 Nieuwe exposanten en bestemmingen<br />

3 Infosessies door professionelen uit de<br />

toeristische sector<br />

25 DUOTICKETS TE WINNEN VOOR WINCARD-HOUDERS !<br />

Wanneer ?<br />

Donderdag 26 januari<br />

t/m maandag 30 januari 2012<br />

Elke dag van 10 u. tot 18 u.<br />

Waar ?<br />

Antwerp Expo<br />

Jan Van Rijswijcklaan 191<br />

2020 Antwerpen<br />

Prijs ?<br />

Normaal tarief : € 10/persoon<br />

Meer info :<br />

www.vakantiesalon-vlaanderen.be<br />

✁<br />

Ben je niet bij de winnaars ?<br />

Dan kan je toch nog genieten<br />

van een korting van € 5 op de<br />

ingangsprijs, op vertoon van de<br />

kortingsbon* (* niet cumuleerbaar<br />

met andere kortingen)<br />

AUTO & MOTOR SALON<br />

13 duotickets* te winnen voor WINCARD-houders !<br />

Van donderdag 12 tot en met zondag 22 januari 2012<br />

Na 90 <strong>editie</strong>s en 110 jaar blijft het Auto & Motor Salon het grootste<br />

evenement van het land. Het Salon staat immers voor 100.000 m²<br />

auto’s, motoren en accessoires. Het biedt u Belgische, Europese en<br />

wereldpremières, niet te missen prototypes en conceptcars, de<br />

allernieuwste modellen op de Belgische markt en diverse animatie<br />

voor jong en oud. Van gewone gebruiker tot absolute auto- of<br />

motorfreak, iedereen vindt er zeker zijn gading.<br />

WINCARD DEELNAMECOUPON<br />

Ja, ik waag mijn kans en stuur deze antwoordkaart op een briefkaart naar<br />

Countdown WINCARD, Rivium Business Center, Antwerpsesteenweg 45,<br />

2830 Willebroek of ik mail mijn gegevens naar : specials@countdown.be<br />

Vermeld uw keuze in de onderwerpregel van uw mail.<br />

NAAM:............................................................... VOORNAAM:.................................................<br />

ADRES: ..................................................................................................................................<br />

WOONPLAATS: .......................................................................................................................<br />

ACLVB-lidnummer: ...................................<br />

MIJN KEUZE :<br />

❑ VAKANTIESALON VLAANDEREN<br />

❑ AUTO & MOTOR SALON<br />

✁<br />

OOK VIA E-MAIL<br />

Meer voordelen : ga naar<br />

www.countdown.be<br />

of schrijf je in op de nieuwsbrief<br />

Wanneer ?<br />

Van donderdag 12 tot en met<br />

zondag 22 januari 2012 :<br />

van 10 tot 19 u.<br />

Nocturnes :<br />

vrijdag 13, maandag 16 en<br />

vrijdag 20 januari 2012 : tot 22 u.<br />

Nacht van de Moto* : zaterdag<br />

14 januari 2012 van 20 tot 22 u.<br />

* Tijdens de nacht van de moto zijn enkel de motopaleizen open.<br />

De autopaleizen zullen gesloten zijn.<br />

Waar ?<br />

Brussels Expo, Brussel<br />

Prijs ?<br />

3 Volwassenen (aan de kassa) €12,50<br />

3 Kinderen van 6 tot 12 jaar € 6,50<br />

3 Kinderen onder de 6 jaar : gratis<br />

3 Groepskaart 10 toegangen : € 65<br />

3 "B-dagtrip"-ticket : prijs afhankelijk van het<br />

station van vertrek<br />

* Geldig vanaf 11 januari (de professionele dag/VIP)<br />

tot het einde van het salon.<br />

Meer info : www.autosalon.be<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


actualiteit 3<br />

EEN BEGROTING DIE DE PORTEFEUILLE<br />

VAN DE BURGER PIJN ZAL DOEN<br />

Zes politieke partijen zijn erin geslaagd om tot een begroting van de Belgische federale staat voor 2012<br />

te komen met als belangrijkste doelstelling de vermindering van het overheidstekort tot 2,8 % van het<br />

bruto binnenlands product (BBP) vanaf volgend jaar en het bereiken van een sluitende begroting in 2015.<br />

Besparingen en nieuwe belastingen zullen zwaar de koopkracht van de bevolking raken. In vergelijking<br />

daarmee lijkt de bijdrage van het bedrijfsleven en de rijken aan de algemene inspanningen erg<br />

bescheiden. Tussen het zien stijgen van de belastingen op stockopties van 15 tot 18 % en het uitgesloten<br />

worden van werkloosheidsuitkeringen, is het verschil van impact op de levensstijl wel heel verschillend.<br />

WWe betwisten de noodzaak niet om de openbare financiën te saneren. Ieder weldenkend<br />

mens begrijpt dat men niet onbeperkt boven zijn stand kan leven. We<br />

zijn gechoqueerd door de keuzes die werden gemaakt om de zwaksten te raken.<br />

Daarnaast zien we een kloof tussen de getoonde ambities om de armoede te verminderen,<br />

terwijl alles lijkt bij te dragen tot het verarmen van de bevolking, en<br />

het verhogen van de arbeidsparticipatie tot 73,2 % in 2020, terwijl daarnaast<br />

aan de bedrijven geen doelstellingen worden opgelegd in ruil voor de geschenken<br />

die aan hen worden toegekend.<br />

Pensioenen<br />

De wettelijke pensioenleeftijd blijft vastgesteld op 65 jaar, maar de voorwaarden<br />

voor vervroegd pensioen worden strenger. De minimumleeftijd zal geleidelijk worden<br />

verhoogd net als de duur van de loopbaan.<br />

Jaar minimumleeftijd Mits loopbaan van Behalve voor een lange loopbaan<br />

2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar mits loopbaan van 40 jaar<br />

2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar mits loopbaan van 40 jaar<br />

2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar mits loopbaan van 41 jaar<br />

2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar mits loopbaan van 41 jaar<br />

60 jaar mits loopbaan van 42 jaar<br />

De regering zal het systeem van de pensioenbonus evalueren die extra pensioenrechten<br />

verleent aan werknemers die blijven werken na de leeftijd van 62 jaar of<br />

na een loopbaan van minstens 44 kalenderjaren met het oog op het versterken<br />

van het aanmoedigend karakter ervan.<br />

In de privésector zullen de laatste maanden van de<br />

carrière geleidelijk in rekening genomen worden bij de<br />

berekening van het pensioen.<br />

Het principe van de eenheid van loopbaan zal progressief<br />

worden afgebouwd in alle pensioenstelsels. De<br />

jaren boven de loopbaan van 45 jaar zullen recht<br />

geven op een verhoogd pensioen op voorwaarde dat er<br />

niet meer dan 30 dagen gelijkstelling zijn.<br />

Er zal een verlaagde gelijkstelling of zelfs afschaffing<br />

van gelijkstelling voor de berekening van het pensioen<br />

zijn, voor bepaalde periodes van brugpensioen en tijdskrediet<br />

zonder motieven, en voor thematische verloven.<br />

Het systeem van het overlevingspensioen (betaald aan<br />

mensen die hun echtgenoot verliezen) zal overgaan<br />

naar een stelsel "overgangsuitkering die leidt tot een<br />

recht op werkloosheidsuitkeringen" waarvan de duur<br />

afhankelijk is van leeftijd, aantal kinderen en het aantal<br />

jaar van wettelijke samenwoning of huwelijk. De<br />

cumulregels voor een overlevingspensioen en de<br />

inkomsten uit arbeid zullen versoepeld worden om<br />

werkloosheidsvallen te vermijden.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


4 actualiteit<br />

Pensioenen : 1ste, 2de en 3de pijler<br />

De regering vertrouwt de sociale partners de moeilijke taak toe om<br />

de eerste pijler te consolideren en een veralgemening van de tweede<br />

pijler of een eerste pijler bis te overwegen, vooral voor degenen<br />

die geen toegang hebben tot de tweede pijler.<br />

Het belastingtarief van de 2de pijler op basis van de werkgeversbijdragen<br />

zal herbekeken worden : 20 % op 60 jaar, 18 % op 61<br />

jaar, 16,5 % van 62 tot 64 jaar en 10 % op de leeftijd van 65 jaar<br />

(in plaats van 16,5 % van 60 tot 64 jaar en 10 % op 65 jaar<br />

momenteel).<br />

Langer werken<br />

Er is geen behoefte om aan de pensioenleeftijd te raken omdat de<br />

arbeidsparticipatie van werknemers tussen de 58 en 65 jaar zo laag<br />

is dat er ruimte is vooraleer een dergelijke symbolische en onpopulaire<br />

beslissing te nemen. De regering heeft besloten om bedrijven<br />

aan te moedigen om op zijn minst oudere werknemers te behouden<br />

of zelfs aan te werven. De sociale partners worden gevraagd om binnen<br />

de bedrijven ouderenbanenplannen af te sluiten. Bij collectief<br />

ontslag moet het sociaal plan de leeftijdspiramide respecteren,<br />

anders gezegd er mag geen voorkeur gegeven worden aan het vertrek<br />

van ouderen ten opzichte van de jongeren. Het Activa-systeem wordt<br />

uitgebreid tot bruggepensioneerden. Momenteel blijft werken boven<br />

de leeftijd van 65 een individuele stap op vrijwillige basis. Voor de<br />

gepensioneerden die willen blijven werken, zal de loongrens voor toegelaten<br />

beroepsinkomsten afgeschaft worden voor personen die een<br />

loopbaan hebben van 42 jaar in 2013. Voor diegenen die niet voldoen<br />

aan de loopbaanvoorwaarde, zal het huidige loonplafond (nu geïndexeerd)<br />

worden gehandhaafd, maar de sanctie zal in verhouding<br />

zijn. Dit werk opent geen nieuw recht op een pensioen.<br />

Brugpensioen<br />

Er volgt een kleine taalkundige aanpassing : het brugpensioen<br />

wordt "werkloosheid met een aanvulling van de onderneming".<br />

Minder triviaal is dat de toegangsleeftijd en de loopbaanvoorwaarden<br />

opgetrokken worden zoals u in onderstaande tabel kan zien.<br />

Tijdskrediet<br />

De maatregelen zullen gelden voor nieuwe aanvragen of aanvragen<br />

tot verlenging na 20 november <strong>2011</strong>.<br />

Tijdskrediet zonder motieven en met uitkeringen zal beperkt worden<br />

tot een jaar fulltime equivalent over de gehele beroepsloopbaan<br />

(volledige onderbreking, halftijds, 4/5-tijds) - geen mogelijkheid<br />

om tijdskrediet zonder motief uit te breiden (aan de sociale partners<br />

wordt gevraagd het stelsel af te schaffen).<br />

De anciënniteit voor tijdskrediet zonder motieven wordt 5 jaar en 2<br />

jaar anciënniteit in de onderneming.<br />

Het huidige algemene 4/5de-stelsel wordt simpelweg afgeschaft.<br />

De mogelijkheid tot uitbreiding van het tijdskrediet met motief zal<br />

beperkt worden tot maximum drie jaar over de gehele loopbaan, de<br />

lijst met motieven zal worden herbekeken, met een eventuele variatie<br />

in duur afhankelijk van de reden.<br />

Huidige voorwaarden<br />

Leeftijdsvoorwaarden<br />

3 Vanaf 1.1.2012 voor cao’s gesloten na deze datum<br />

3 Vanaf 1.1.2015 voor lopende of verlengde cao’s<br />

Anciënniteitsvoorwaarden<br />

3 Vanaf 1.1.2012 voor cao’s gesloten na<br />

deze datum<br />

3 Vanaf 1.1.2015 voor lopende of verlengde<br />

cao’s<br />

M: 40 jaar<br />

V: overgangsperiode voorzien om dit<br />

op 40 j. te brengen<br />

Brugpensioen cao nr.17<br />

Leeftijd: 60 jaar<br />

Loopbaan:<br />

3 M: 35 jaar<br />

3 V: 28 jaar (35 in 2028)<br />

60 jaar<br />

In 2014, evaluatie tewerkstellingsgraad. Indien negatief,<br />

62 jaar in 2020<br />

Brugpensioenen langdurige<br />

loopbaan<br />

Sector- of bedrijfscao<br />

Leeftijd: 58 jaar<br />

Loopbaan:<br />

3 M: 38 jaar<br />

3 V: 35 jaar (38 in 2014)<br />

60 jaar<br />

In 2014, evaluatie tewerkstellingsgraad. Indien negatief,<br />

62 jaar in 2020<br />

M: 40 jaar<br />

V: overgangsperiode voorzien om<br />

dit op 40 j. te brengen<br />

Brugpensioenen extra<br />

lange loopbanen (NAR)<br />

56 jaar<br />

40 jarige loopbaan<br />

Beginnen werken voor 17 jaar<br />

Stelsel onveranderd behouden (te bevestigen)<br />

Brugpensioen<br />

« zware beroepen »<br />

Leeftijd: 58 jaar<br />

Loopbaan: 35 jaar waarvan 5 als ‘zwaar<br />

beroep’ gedurende 10 laatste jaren of<br />

waarvan 7 over 15 laatste jaren<br />

Zwaar beroep = opeenvolgende shiften,<br />

nachtwerk, onderbroken diensten…<br />

60 jaar<br />

In 2014, evaluatie tewerkstellingsgraad. Indien negatief,<br />

62 jaar in 2020<br />

M: 40 jaar<br />

V: overgangsperiode voorzien om<br />

dit op 40 j. te brengen<br />

Brugpensioen sectoren –<br />

Nachtarbeid en Bouw<br />

56 jaar<br />

33 jarige beroepsloopbaan<br />

20 jaar nacht of in bouw, attest arts<br />

arbeidsongeschiktheid<br />

Geactiveerd door IPA of door Regering<br />

Stelsel onveranderd behouden<br />

Brugpensioen ondernemingen<br />

in moeilijkheden<br />

Brugpensioen ondernemingen<br />

in herstructurering<br />

Huidige situatie<br />

52 jaar, of zelfs 50 jaar in<br />

uitzonderlijke omstandigheden<br />

55 jaar, of zelfs 50 jaar, in functie van het<br />

% van collectief ontslag<br />

Situatie in de toekomst<br />

52 jaar in 2012<br />

+ 6 maanden per jaar om dit op 55 jaar te brengen in 2018<br />

55 jaar in 2013 - Indien collectief ontslag = 20 % + alle werknemers<br />

van een TBE viseertpregels voor ondernemingen in moeilijkheden.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


actualiteit 5<br />

De toegang tot tijdskrediet bij eindeloopbaan (halftijds of 4/5-<br />

tijds) zal op 55 jaar gebracht worden (met uitzonderingen) mits een<br />

loopbaan van 25 jaar.<br />

Werkloosheid<br />

Mensen zonder baan betalen een hoge prijs in dit bezuinigingsplan.<br />

Het idee dat de werklozen verantwoordelijk zijn voor hun toestand<br />

is onmogelijk uit te roeien uit de gedachten van sommigen. Zij doen<br />

alsof ze niet begrijpen dat wanneer er geen werk is, het onmogelijk<br />

is om een job te vinden en dat geen enkele maatregel om het recht<br />

op uitkeringen af te schaffen ooit een bedrijf heeft aangezet om een<br />

werkzoekende een job aan te bieden.<br />

Wachtuitkeringen<br />

De wachttijd wordt een beroepsinstapstage van 310 dagen voor<br />

alle nieuwe aanvragers, met andere woorden 12 maanden in plaats<br />

van 9 maanden, en dus zullen de wachtuitkeringen worden omgezet<br />

in instapuitkeringen waarop jongeren slechts recht hebben<br />

indien zij een actieve benadering voor het vinden van een baan of<br />

een actieve deelname aan een individueel traject kunnen aantonen.<br />

Binnen de maand van inschrijving als werkzoekende zal de<br />

jongere opgeroepen worden door de gewestelijke dienst voor<br />

arbeidsbemiddeling voor een gesprek en daarna om de vier maanden<br />

voor een evaluatie.<br />

Aan het einde van de instapstage zal een uitkering worden toegewezen<br />

aan diegenen van wie de laatste drie evaluaties positief<br />

waren.<br />

Het recht op een uitkering kan voor zes maanden worden geschorst<br />

in geval van een negatieve evaluatie en opnieuw toegekend worden<br />

als de jongere in staat is om zijn individuele inspanningen om een<br />

baan te vinden, kan bewijzen.<br />

De wachtuitkeringen worden beperkt tot drie jaar voor samenwonenden<br />

(alle leeftijden) en voor alle categorieën ouder dan 30 jaar.<br />

Er is een uitzondering voorzien voor mensen die 156 dagen gewerkt<br />

hebben in de 4 laatste semesters.<br />

Degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen<br />

Dit bijzonder pijnlijke moment in het leven van een werknemer is<br />

opgedeeld in drie fasen. In eerste instantie is zijn situatie gunstiger<br />

dan het huidige systeem, dan verslechtert die geleidelijk om uit<br />

te monden in een forfait.<br />

Eerste periode<br />

De werkloze krijgt 65 % van het verloren loon begrensd tot 2.324<br />

euro voor 3 maanden (de verhoging gaat in vanaf 2013).<br />

Vervolgens krijgt hij 60 % van het verloren loon begrensd tot nog<br />

steeds 2.324 euro voor 3 maanden.<br />

Vervolgens zal hij gedurende 6 maanden 60 % van het verloren<br />

loon begrensd tot 2.166 euro ontvangen.<br />

Tweede periode<br />

Deze duurt 2 maanden + 2 maanden per gewerkt jaar en zal verder<br />

worden onderverdeeld in twee.<br />

3 Periode 2A : maximum 12 maanden (huidig systeem)<br />

3 Periode 2B : maximum 24 maanden (nieuw systeem van geleidelijke<br />

vermindering die elke 3 maand toegepast wordt)<br />

Derde periode<br />

De werkloze krijgt een forfait :<br />

- gezinshoofd : € 1.069<br />

- alleenstaande : € 898<br />

- samenwonende : € 474<br />

Vanaf 2013 zullen de voorwaarden voor toegang tot werkloosheidsuitkeringen<br />

en om terug te keren naar de eerste of tweede periode<br />

worden versoepeld en vereenvoudigd om beter rekening te kunnen<br />

houden met deeltijds werk, uitzendarbeid, werk van korte duur en<br />

contracten van bepaalde duur.<br />

Vallen niet onder dit nieuwe systeem van geleidelijke vermindering :<br />

k Diegenen met een beroepsloopbaan van minstens 20 jaar<br />

(25 jaar in 2017)<br />

k Gezinshoofden en alleenstaanden ouder dan 55 jaar<br />

Beschikbaarheid van werkzoekenden<br />

De overheid wil duidelijk geen rekening houden met de realiteit op<br />

de arbeidsmarkt, namelijk dat de werkgevers oudere werknemers<br />

aan de kant schuiven en weigeren om ze aan te werven.<br />

Een werkloze zal vanaf 2013 worden beschouwd als zijnde beschikbaar<br />

op de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 60 jaar en zelfs 65 jaar<br />

in een tewerkstellingspoel met lage werkloosheidsgraad.<br />

De controle op de actieve beschikbaarheid zal door de regering in<br />

afwachting van de overdracht van die bevoegdheid aan de regio's,<br />

worden gebracht op 55 jaar in 2013 en 58 jaar in ten laatste 2016.<br />

De controle op de actieve beschikbaarheid zal worden uitgebreid tot<br />

bruggepensioneerden (behalve bij zware beroepen of een lange<br />

loopbaan), de pseudo-bruggepensioneerden en oudere werklozen.<br />

Passend werk<br />

De afstand die als redelijk beschouwd wordt om een baan te weigeren<br />

wordt op 60 kilometer gebracht, ongeacht de reistijd.<br />

De termijn van 6 maanden waarin werk beschouwd wordt als niet<br />

passend, wordt verkort.<br />

FISCALITEIT<br />

Een slecht teken midden de Conferentie in Durban over het klimaat,<br />

is de afschaffing door de federale overheid van de belastingvoordelen<br />

voor besparingen op het energieverbruik.<br />

Er wordt geen korting meer toegestaan voor milieuvriendelijke<br />

wagens. Er komt een einde aan de belastingvermindering voor<br />

energiebesparende uitgaven (verwarmingsinstallatie, dubbele<br />

beglazing, thermostatische kranen, energie-audit, waterpomp,<br />

zonnepanelen, waterverwarmingsketel op zonne-energie), behalve<br />

voor contracten gesloten voor 28 november en werken uitgevoerd in<br />

2012. De belastingvermindering voor wat betreft de dakisolatie<br />

wordt verlaagd.<br />

Hervormingen van de fiscale aftrek<br />

Alle aftrekbare kosten zullen worden omgezet in belastingverlagingen.<br />

Twee tarieven zullen worden toegepast :<br />

k 45 % voor woonsparen, woonbonus, kinderopvang en giften<br />

k 30 % voor al het overige (pensioensparen, langetermijnsparen)<br />

Btw-heffing op bepaalde prestaties juridische beroepen (21 %)<br />

(deurwaarders, notarissen – advocaten ontsnappen voorlopig nog<br />

aan de maatregel).<br />

Enige nuance : verhoging vrijgestelde quotiteit voor de lage en<br />

middelmatige inkomens : + 200 EUR in 2013.<br />

Roerende voorheffing<br />

3 Interesten : 15 à 21 % behalve de inkomsten van spaarboekjes<br />

die 15 % blijven voor gedeelte hoger dan vrijgesteld bedrag<br />

3 Roerende inkomsten hoger dan 20.000 euro/jaar : + 4 % op<br />

gedeelte hoger dan 20.000 euro<br />

Notionele interestaftrek<br />

3 Verlaagde interestvoet: 3 % in plaats van 3,5 % voor 2012,<br />

2013, 2014<br />

3 Voordeel van extra 0,5 % behouden voor kmo’s<br />

3 Einde overdraagbaarheid over meerdere boekjaren<br />

Aanpassing taksen op stockoptions (van 15 naar 18 %)<br />

Verhoging van de taks op de beursverrichtingen : verhoging met 30 %<br />

van de taksen en plafonds van toepassing per transactie. Belasting<br />

van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


6 actualiteit<br />

Bedrijfsvoertuigen : wijziging berekening voordelen<br />

in natura.<br />

Berekeningswijze : cataloguswaarde btw * vervuilingcoëfficiënt<br />

(tussen 5,5 % en 18 %). Wordt verdeeld<br />

tussen werknemer en werkgever.<br />

SOCIALE ZEKERHEID<br />

Gezondheidszorg<br />

De overheid verlaagt de groeinorm :<br />

3 2012 : op basis van globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling<br />

25,620 miljard euro<br />

3 2013 : 2 % op basis van globale jaarlijkse<br />

begrotingsdoelstelling 2012<br />

3 2014 : 3 % op basis van globale jaarlijkse<br />

begrotingsdoelstelling 2013<br />

In het bedrag van 2,3 miljard zitten 424 miljoen<br />

structurele besparingen (medische honoraria, farmaceutische<br />

specialiteiten, verpleegkundige zorgen,<br />

implantaten, ziekenhuizen).<br />

In 2013 zal een bedrag van 40 miljoen euro toegevoegd<br />

worden aan de groeinorm voor de creatie<br />

van banen in de federale non-profit sector.<br />

Koppeling aan de welvaart<br />

De fondsen voor de koppeling van de sociale uitkeringen<br />

aan de welvaart in 2013 en 2014 gaat<br />

van 100 % (400 tot 500 miljoen) naar 60 %.<br />

CRISISMAATREGELEN<br />

De regering stelt zich tot doel de tewerkstellingsgraad<br />

met meer dan 5 % te doen stijgen. Om dit te<br />

doen, volgt er een structurele hervorming van de<br />

arbeidsmarkt door de sociale partners er bij te<br />

betrekken. Ze begint met het versterken van de<br />

aantrekkelijkheid van het werk door het verhogen<br />

van het verschil tussen de werkloosheidsuitkeringen<br />

en nettoloon.<br />

Er is een verhoging van de vrijgestelde quotiteit op<br />

lage en middelmatige inkomens : + 200 euro in<br />

2013. De sociale partners zullen de verhoging van<br />

het interprofessionneel minimum brutosalaris<br />

onderzoeken, onder andere voor jongeren.<br />

Modernisering van het arbeidsrecht<br />

De regering hoopt de harmonisatie arbeiders/<br />

bedienden voor 8 juli 2013 af te ronden "door de<br />

kosten voor de sociale zekerheid en voor de fiscus te<br />

neutraliseren". Ze wil een harmonisatie en vereenvoudiging<br />

van de paritaire comités.<br />

Er zullen maatregelen worden genomen om de<br />

arbeidsvormen die de verzoening privé-leven/<br />

beroepsleven vereenvoudigen (thuiswerk, telewerk,<br />

deeltijds werk, opvolging schoolritme) aan te moedigen<br />

en te vereenvoudigen.<br />

De regering zal de flexibiliteit verhogen door de vereenvoudiging<br />

van de regels inzake tijdelijk werk,<br />

deeltijds werk en overwerk. Ze voorziet overleg tussen<br />

regering en sociale partners om de 38-urenweek<br />

te versoepelen, maar zonder verhoging van de<br />

globale arbeidsduur.<br />

De wet-Renault op de herstructureringen zal geëvalueerd<br />

worden.<br />

Als onderdeel van de bevordering van de gelijkheid<br />

op de arbeidsmarkt, is de regering ook van plan om<br />

de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving op<br />

te voeren en de diversiteitsplannen in de bedrijven<br />

aan te moedigen.<br />

Omdat we weten dat dit nog geen realiteit is op het<br />

terrein, zal de regering een specifieke wet uitwerken<br />

over de loongelijkheid tussen vrouwen en mannen<br />

en de bedrijven zullen jaarlijks verslag moeten uitbrengen<br />

over hun genderneutraal verloningsbeleid.<br />

VERLENGING VAN DE PENSIOENBONUS<br />

De verlenging van de pensioenbonus is een feit. De<br />

maatregel, die een stimulans is om mensen langer aan<br />

het werk te houden, liep af eind 2012. De bedoeling was<br />

om de maatregel te evalueren en, indien de pensioenbonus<br />

gunstig werd geëvalueerd, hem te verlengen.<br />

Door de val van de regering is de evaluatie er nooit<br />

gekomen en ontstond er onzekerheid omdat de maatregel<br />

afliep zonder dat er een vervolg voorzien was.<br />

Men vreesde dat mensen hun vervroegd pensioen zouden aanvragen om nog<br />

van de pensioenbonus te kunnen genieten, terwijl de maatregel eigenlijk<br />

bedoeld was om mensen langer aan het werk te houden. Om de rechtsonzekerheid<br />

tegen te gaan, besliste de regering in lopende zaken om de pensioenbonus<br />

met 1 jaar te verlengen. Daardoor kan wie ten laatste op 1 <strong>december</strong><br />

2013 met pensioen gaat en voldoet aan de voorwaarden, nog genieten<br />

van de pensioenbonus.<br />

Aan de voorwaarden om recht te hebben op de pensioenbonus, werd niks<br />

gewijzigd. Blijf je verder werken vanaf 1 januari van het jaar waarin je aan<br />

je 44ste loopbaanjaar begint of vanaf 1 januari van het jaar waarin je 62<br />

jaar wordt, dan maak je aanspraak op de pensioenbonus. De pensioenbonus<br />

wordt niet toegekend voor de prestaties na de leeftijd van 65 jaar. Er is<br />

echter één uitzondering. Heb je op de leeftijd van 65 jaar nog geen 45 jaar<br />

beroepscarrière, dan wordt de periode waarin je aanspraak maakt op de<br />

pensioenbonus verlengd tot en met 31 <strong>december</strong> van het jaar waarin je 45<br />

jaar tewerkstelling bereikt.<br />

De pensioenbonus bedraagt € 2,2082 per effectief gepresteerde dag. Er<br />

wordt geen onderscheid gemaakt tussen een rustpensioen (gezin of alleenstaande)<br />

of een overlevingspensioen. Per kalenderjaar kunnen er maximum<br />

30 dagen worden gelijkgesteld waarvoor je ook de pensioenbonus ontvangt.<br />

Voorbeeld<br />

Stel dat je op de leeftijd van 62 jaar beslist om nog 1 jaar voltijds verder te<br />

werken. 312 dagen maal € 2,2082 is € 688,94 pensioenbonus per jaar<br />

ofwel € 57,41 per maand dat je een extra pensioen ontvangt.<br />

Stel : in <strong>december</strong> 2012 word je 65 jaar. Je wil met pensioen gaan vanaf 1<br />

januari 2013. Aangezien je na je 62 jaar nog verder hebt gewerkt, kom je in<br />

aanmerking voor de pensioenbonus. Je hebt recht op de pensioenbonus<br />

vanaf 1 januari van het jaar waarin je 62 jaar werd (vanaf 1 januari 2009)<br />

tot en met de laatste dag van de maand waarin je 65 jaar werd (31 <strong>december</strong><br />

2012). Ben je al die tijd voltijds blijven werken, dan leveren 2009, 2010,<br />

<strong>2011</strong> en 2012 elk 312 “bonusdagen” op. In totaal heb je dus 1.248 “bonusdagen”.<br />

De pensioenbonus bedraagt € 2,2082 per effectief gepresteerde<br />

dag. € 2,2082 maal 1.248 “bonusdagen” geeft een bonus van € 2.755,83<br />

per jaar ofwel € 229,65 extra per maand.<br />

Werk je vanaf je 62 jaar halftijds, dan leveren 2009, 2010, <strong>2011</strong> en 2012 elk<br />

156 “bonusdagen” op. Dit komt neer op een jaarlijkse bonus van €<br />

1.377,92 ofwel € 114,83 per maand.<br />

De nieuwe regering Di Rupo I heeft beslist om de pensioenbonus te evalueren.<br />

De evaluatie moet vóór 1 <strong>december</strong> 2012 rond zijn en heeft als opzet het<br />

doel van de maatregel, aansporen tot langer werken, te versterken. Bij het<br />

ter perse gaan waren er nog niet meer details bekend. Wij houden je alvast<br />

op de hoogte.<br />

Evelien BLOEM<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


actualiteit 7<br />

De liberalisering van de energiemarkt<br />

MISLUKKING VOOR DE CONSUMENT<br />

De ACLVB vroeg aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de<br />

Verbruikersorganisaties (OIVO) een studie te voeren over de evolutie<br />

van de energieprijzen in België. Het bevestigt wat we reeds<br />

vaststelden : de gas- en elektriciteitsprijzen zijn sneller gestegen<br />

dan de lonen.<br />

WWe zeggen het reeds geruime tijd : de prijzen<br />

die consumenten betalen voor hun elektriciteit<br />

en gas zijn niet alleen abnormaal hoog,<br />

maar ze wegen steeds zwaarder door op het<br />

huishoudbudget. Van onze kant zou dit<br />

beschouwd kunnen worden als vakbondspropaganda,<br />

dus vertrouwden we het OIVO de<br />

missie toe om deze bewering aan te tonen.<br />

Beter en goedkoper<br />

Voor de liberalisering van de markt werden<br />

de prijzen van gas en elektriciteit vastgelegd<br />

door de Commissie voor de Regulering van<br />

de Elektriciteit en het Gas (CREG) op basis<br />

van de evolutie van de productiekosten.<br />

Sinds de liberalisering zijn de verkoopprijzen<br />

die aan de consument aangerekend worden<br />

vrij.<br />

De liberalisering opgelegd door de Europese<br />

Commissie moest een betere toegang tot<br />

energie, een betere service evenals lagere<br />

prijzen voor de gebruikers bewerkstelligen<br />

als gevolg van de concurrentie die er zou<br />

komen doordat de ondernemingen de markt<br />

onder zichzelf gingen verdelen. Nu zijn de<br />

prijzen echter hoger.<br />

Sneller dan de lonen<br />

Tussen juni 2006 en juni <strong>2011</strong> zijn de elektriciteitsprijzen<br />

bijna vier keer sneller gestegen<br />

dan de lonen over dezelfde periode. De<br />

gasprijzen zijn meer dan drie keer sneller<br />

gestegen dan de lonen over dezelfde periode.<br />

In Vlaanderen zijn de elektriciteitsprijzen<br />

sinds maart 2008 sneller gestegen dan de<br />

lonen. De gasprijs is op zijn beurt verdrievoudigd<br />

sedert 2007.<br />

In Wallonië zijn de prijzen die door de verschillende<br />

leveranciers sinds 2007 aangerekend<br />

worden hoger dan de gereguleerde prijzen.<br />

Sinds 2007 zijn de elektriciteitsprijzen<br />

meer dan twee keer sneller gestegen dan de<br />

lonen, volgens de verbruikte hoeveelheden.<br />

De gasprijzen zijn op hun beurt drie keer<br />

sneller gestegen dan de lonen.<br />

De liberalisering van de elektriciteitsmarkt<br />

was ongunstig voor de inwoners van het<br />

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De elektriciteitsprijzen<br />

zijn over het algemeen twee keer<br />

sneller gestegen dan de lonen, terwijl de<br />

gasprijzen drie keer sneller stegen.<br />

Goedkoper in het buitenland<br />

De gemiddelde prijs van elektriciteit in de<br />

buurlanden is veel goedkoper. Voor een<br />

gemiddeld gezin zijn de elektriciteitsprijzen<br />

tussen de 21 % en 57 % hoger in Vlaanderen<br />

tussen 26 % en 59 % hoger in Wallonië en<br />

tussen 22 % tot 57 % hoger in Brussel.<br />

De redenen voor de mislukking<br />

De liberalisering van deze sector was slecht<br />

voorbereid en aan geen van de voorwaarden<br />

die nodig waren voor succes was voldaan.<br />

Het nagenoeg ontbreken van echte concurrentie,<br />

er is alles aan gedaan zodat de consument<br />

niet in staat was om van leverancier<br />

te veranderen en er is een gebrek aan macht<br />

bij de regulator. Bovendien zijn door de<br />

scheiding van producenten, transporteur<br />

(hoogspanningsleidingen) en distributeur de<br />

kosten van elke schakel in de keten gestegen<br />

en zijn er ook kosten voor het overbrengen<br />

van informatie.<br />

Vaak beschikken leveranciers die nieuw zijn<br />

op de Belgische markt over onvoldoende<br />

eigen productiecapaciteit en aangezien<br />

grensoverschrijdend transport beperkt is,<br />

zijn ze dan ook veroordeeld tot het inkopen<br />

van hun elektriciteit bij de oude bestaande<br />

leverancier. Zelfs op de elektriciteitsbeurs<br />

(Belpex). De complexiteit van de productie en<br />

de opstarttijd van centrales heeft geleid tot<br />

deelmarkten die tot kosten leiden die gerecupereerd<br />

worden bij de consument. Voor OIVO<br />

dienen de controlerende bevoegdheden van<br />

de toezichthouders versterkt te worden,<br />

zoniet ziet men de prijzen op een onrechtvaardige<br />

manier stijgen.<br />

De volledige studie is te lezen op<br />

www.oivo-crioc.org/files/nl/6303nl.pdf<br />

Vakantiegeld 2009 niet ontvangen ?<br />

PERIODE OM KLACHT IN TE DIENEN BIJNA VERSTREKEN<br />

Uiterste datum voor het indienen van klachten<br />

in verband met het niet ontvangen vakantiegeld<br />

voor het vakantiejaar 2009.<br />

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie meldt dat<br />

op 1 januari 2012 geen klachten meer zullen<br />

aanvaard worden die betrekking hebben op het<br />

vakantiedienstjaar 2008 (vakantiejaar 2009).<br />

Het recht op vakantiegeld voor de betreffende<br />

periode is dan immers verjaard.<br />

Bent u arbeider en heeft u voor het vakantiedienstjaar<br />

2008 nog geen vakantiegeld ontvangen,<br />

dan kan u voor 1 januari 2012 de verjaring<br />

stuiten door :<br />

- een aangetekend schrijven te sturen naar de<br />

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, Elyzeese<br />

Veldenstraat 12, 1050 Brussel of naar het<br />

betrokken bijzonder vakantiefonds;<br />

- of door een betwisting in te dienen voor de<br />

hoven en rechtbanken tegen het betrokken<br />

vakantiefonds<br />

In de aangetekende zending moet u volgende<br />

gegevens zeker vermelden :<br />

- uw volledige identiteit, uw rijksregisternummer,<br />

of desnoods uw geboortedatum;<br />

- de naam, het adres en het RSZ-nummer van<br />

iedere werkgever bij wie u in 2008 arbeid heeft<br />

verricht en waarvoor u nog geen vakantiegeld<br />

werd toegekend;<br />

- de begin- en einddatum van de tewerkstelling<br />

en van de gelijkstelbare inactiviteitsperiodes<br />

gedurende het jaar 2008. De gelijkstelbare<br />

periodes moeten worden gestaafd door een bijgevoegd<br />

bewijs of attest van het bevoegd<br />

organisme.<br />

Iedere tijdig ingediende stuiting van de verjaring<br />

zal worden onderzocht en het resultaat zal meegedeeld<br />

worden aan de betrokken werknemer.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


8<br />

sociale verkiezingen<br />

WAAR, VOOR WIE EN WANNEER ?<br />

U zal het onder meer in <strong>Vrijuit</strong> al gemerkt hebben : de sociale verkiezingen<br />

naderen met rasse schreden. De komende maanden belichten we in deze<br />

rubriek stapsgewijs het verloop van de verkiezingsprocedure, de nieuwigheden<br />

en enkele bijzonderheden uit de rechtspraak.<br />

Deze verkiezingen betreffen de oprichting of vernieuwing<br />

van ongeveer 6.600 Comités voor<br />

Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en<br />

3.400 Ondernemingsraden (OR). De procedure van<br />

de sociale verkiezingen leidt doorgaans ook tot een<br />

brede waaier van betwistingen en gerechtelijke procedures<br />

voor de arbeidsrechtbanken over het ganse<br />

land : betwisting van de afbakening van de “technische<br />

bedrijfseenheid”, “leidinggevend personeel”,<br />

“kaderpersoneel”, geldigheid van kandidaturen, verbetering<br />

van de uitslag van de stemming, tot nietigheid van de<br />

kiesverrichting. Zo gaven de verkiezingen van 2008 aanleiding<br />

tot 510 rechtszaken in alle hoeken van het land.<br />

Wie moet ze organiseren ?<br />

Ondernemingen die “gewoonlijk gemiddeld” ten minste honderd<br />

werknemers tewerkstellen, moeten een Ondernemingsraad oprichten<br />

of hernieuwen. Dat is ook zo voor de ondernemingen waar bij de<br />

sociale verkiezingen van 2008 een Raad werd opgericht of had moeten<br />

opgericht worden, voor zover zij nog steeds gewoonlijk gemiddeld<br />

ten minste vijftig werknemers tewerkstellen. Zij moeten dan<br />

wel geen afzonderlijke verkiezingen meer houden. Het mandaat in<br />

de Ondernemingsraad wordt uitgeoefend door de personeelsafgevaardigden<br />

die in het Comité werden verkozen.<br />

Ondernemingen die “gewoonlijk gemiddeld” ten minste vijftig werknemers<br />

tewerkstellen moeten een Comité oprichten.<br />

Het begrip “gewoonlijk gemiddeld” betekent dat eerst de gemiddelde<br />

tewerkstelling moet worden berekend. Pas als de drempel is<br />

overschreden, kan bijkomend nagekeken worden of deze “gemiddelde<br />

tewerkstelling” ook “gewoonlijk” is (Arb. Dendermonde<br />

01/02/2008, AR 08/191/A en Arb. Antwerpen, 12/02/01, AR<br />

363.813, doch anders : Arb. Bergen 03/03/2008, AR 08/276/A).<br />

Zowel de ondernemingen uit de private sector met handels- of<br />

industriële finaliteit als ondernemingen zonder winstoogmerk, zoals<br />

sociale diensten en gezondheidsdiensten, organiseren verkiezingen.<br />

Daarentegen worden geen sociale verkiezingen georganiseerd in<br />

overheidsinstellingen en in sommige economische overheidsbedrijven,<br />

zoals de NMBS, Belgacom en Bpost.<br />

En ja, ook in de vakbond zelf kiest het personeel zijn werknemersafgevaardigden<br />

in de Ondernemingsraad en het Comité.<br />

Wat als de werkgever de verkiezingsprocedure opstart en nadien,<br />

op dag X, tot de vaststelling komt dat dit niet hoefde, aangezien hij<br />

toch niet voldoet aan de minimale personeelssterkte ? Het<br />

Arbeidshof te Brussel besliste dat de werkgever gebonden blijft door<br />

zijn initiële beslissing en daarop niet eenzijdig kan terugkomen<br />

(Arbeidshof Brussel 26/09/2008, AR 50.814).<br />

Onderneming als technische bedrijfseenheid (TBE)<br />

Op vandaag bestaan ondernemingen steeds meer uit netwerken van<br />

afzonderlijke juridische entiteiten die elk hun eigen activiteit hebben.<br />

Deze aparte entiteiten behalen veelal niet de tewerkstellingsdrempels,<br />

waardoor er – al dan niet zo bedoeld – geen sociale verkiezingen<br />

moeten worden georganiseerd.<br />

Om te vermijden dat zulke constructies worden opgezet met de<br />

bedoeling de verplichting tot het houden van verkiezingen te omzeilen,<br />

is het begrip “technische bedrijfseenheid” geïntroduceerd.<br />

Sociale verkiezingen moeten worden gehouden op het niveau van de<br />

technische bedrijfseenheid. In de meeste gevallen zal de definiëring<br />

van de TBE dezelfde zijn voor de Raad en het Comité, maar het is<br />

ook mogelijk dat ze verschillend is ten gevolge van de verschillende<br />

taken die aan de beide organen zijn toevertrouwd, bv. specifieke<br />

risico’s inzake veiligheid om tot opsplitsing van twee TBE’s te<br />

komen voor het preventiecomité (Arb. Gent, 01/02/2008, AR 08/72).<br />

De “TBE” komt niet noodzakelijk overeen met de juridische entiteit<br />

(nv, bvba, vzw,…). Sommige verschillende juridische entiteiten<br />

kunnen samengevoegd worden tot één onderneming. Of één juridische<br />

entiteit kan worden gesplitst in meerdere technische bedrijfseenheden,<br />

bv. de aparte vestigingen.<br />

Er is sprake van afzonderlijke technische bedrijfseenheden als er<br />

een economische en sociale autonomie kan worden aangetoond.<br />

Economische criteria die kunnen wijzen op zelfstandigheid zijn o.m.<br />

een eigen directie, een eigen raad van bestuur, een eigen boekhouding,<br />

verschillend logo, al dan niet op elkaar afgestemde activiteiten<br />

… Aparte gebouwen, verschillende uurregelingen, afwezigheid<br />

van gemeenschappelijke voorzieningen (bv. refter), verschil in taal,<br />

… wijzen dan weer op een sociale autonomie. Met een knipoog stelde<br />

de Arbeidsrechtbank Antwerpen dat het West-Vlaams en het<br />

Antwerps géén verschillende talen zijn … (Arb. Antwerpen,<br />

02/02/2004, AR 363.608).<br />

Ook hier hebben de arbeidsrechtbanken, in geval van discussie, het<br />

laatste woord. De sociale criteria zijn in elk geval doorslaggevend,<br />

los van het bestaan van economische zelfstandigheid (Cass.<br />

19/12/1983; Arb. Gent, 01/02/2008, AR 08/72).<br />

Meestal zal de juridische entiteit samenvallen met de technische<br />

bedrijfseenheid, maar er zijn nog andere scenario’s :<br />

k de verkiezingen worden gehouden op het niveau van de juridische<br />

entiteit. Dit slaat vooral op ondernemingen waarvan<br />

de verschillende technische bedrijfseenheden afzonderlijk<br />

niet, maar samen wel de vereiste personeelssterkte bereiken.<br />

k Samenvoeging van verschillende juridische entiteiten tot<br />

één TBE : als er aan de hand van de economische en sociale<br />

criteria kan worden aangetoond dat deze in werkelijkheid<br />

slechts één TBE vormen, zullen de verkiezingen enkel op dit<br />

niveau van de TBE doorgaan. De werknemers en de vakbonden<br />

kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van<br />

een “wettelijk vermoeden”. Het is dan aan de werkgever om<br />

het tegenbewijs te leveren.<br />

k Samenvoeging van verschillende TBE’s : wanneer een juridische<br />

entiteit uit verschillende TBE’s bestaat, die elk apart<br />

de tewerkstellingsdrempels niet bereiken, moeten die worden<br />

samengevoegd. Een andere mogelijkheid is dat die<br />

TBE’s worden samengevoegd bij een andere TBE die de<br />

drempel wèl heeft bereikt.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


sociale verkiezingen 9<br />

Wie is werknemer ?<br />

Elke persoon die is verbonden met een arbeids- of leerovereenkomst<br />

(arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers, telewerk,<br />

studenten, dienstencheques,…), is een werknemer. Onder<br />

meer ook de werklozen in opleiding, geplaatst bij de onderneming<br />

door de VDAB, FOREM of ACTIRIS, worden gelijkgesteld met werknemers.<br />

Ook de uitzendkrachten die geen vaste werknemer vervangen, tellen<br />

mee bij de gebruiker, dit is de onderneming die hen tewerkstelt,<br />

en niet bij het uitzendbureau. Uitzendkrachten die ingeschakeld<br />

werden om werknemers te vervangen die inhaalrust voor overuren<br />

opnamen of opleiding genoten, tellen mee, volgens de<br />

Arbeidsrechtbank te Brussel. Het ging immers niet om een schorsing<br />

van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Arb. Brussel,<br />

11/02/2008, AR 992/08).<br />

Tewerkstellingsdrempel<br />

Die wordt berekend aan de hand van het aantal dagen waarop alle<br />

werknemers werden tewerkgesteld, volgens de aangifte in het<br />

Dimona-systeem gedurende de vier trimesters in het jaar <strong>2011</strong>. Het<br />

aantal kalenderdagen tussen elke aangifte van indiensttreding en<br />

van uitdiensttreding in het Dimona-systeem wordt gedeeld door<br />

365. Een werknemer die werd tewerkgesteld van 1 januari tot 31<br />

<strong>december</strong> <strong>2011</strong> telt dus voor een breuk 365/365, dus een geheel.<br />

Een werknemer die, bijvoorbeeld, in dienst trad op 1 april <strong>2011</strong> en<br />

uit dienst trad op 25 april, telt voor een breuk van 25/365.<br />

De werknemers die met een vervangingsovereenkomst zijn tewerkgesteld<br />

worden niet in rekening gebracht. De vervangen persoon<br />

zelf wordt wel meegerekend, ondanks de schorsing van zijn<br />

arbeidsovereenkomst.<br />

Het gemiddelde van de uitzendkrachten (in zoverre die geen vaste<br />

werknemers vervangen waarvan de arbeidsovereenkomst is<br />

geschorst) wordt berekend door het aantal kalenderdagen van<br />

inschrijving in het bijzonder personeelsregister in het vierde trimester<br />

van <strong>2011</strong>, te delen door 92.<br />

Bij de berekening van de drempel worden deeltijdse werknemers<br />

met een uurrooster van minder dan ¾ van een voltijdse tewerkstelling,<br />

slechts voor de helft meegeteld. De gewoonlijke gepresteerde<br />

arbeidsduur is bepalend en niet de in de arbeidsovereenkomst<br />

vastgestelde arbeidsduur.<br />

Procedure<br />

Ten laatste 90 dagen voor de verkiezingen plaatsvinden, moet de<br />

werkgever een bericht uithangen (de wet spreekt van “aanplakken”)<br />

met de aankondiging van onder meer de datum (“dag Y”) en<br />

het tijdstip van de verkiezingen. Die dag van aanplakking wordt<br />

“dag X” genoemd.<br />

Hier komt de belangrijkste verandering voor naar aanleiding van de<br />

verkiezingen van 2012. De mogelijkheid werd gecreëerd om gegevens<br />

via elektronische weg door te geven en standaardformulieren<br />

worden in elektronische vorm ter beschikking gesteld op de website<br />

van de FOD-WASO (www.werk.belgie.be). Ook de zgn. “aanplakking”<br />

mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van<br />

een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens<br />

hun normale werkuren toegang hebben.<br />

Ten laatste 60 dagen voor dag X moet de werkgever de<br />

Ondernemingsraad, het Comité (CPBW), of bij ontstentenis de<br />

Vakbondsafvaardiging, informeren in verband met de technische<br />

bedrijfseenheden of de wijzigingen ervan. Deze informatie betreft<br />

eveneens het aantal werknemers per categorie, de functies van het<br />

leidinggevend personeel en van de kaderleden. Als de ondernemingsorganen<br />

(nog) niet bestaan, worden de werknemers geïnformeerd<br />

door aanplakking.<br />

De werkgever moet de werknemersvertegenwoordigers raadplegen<br />

over deze drie punten. Indien zij tussen de periode X-60 (lees : X<br />

min 60) en X-35 geen akkoord bereiken, beslist de werkgever autonoom<br />

uiterlijk op datum X-35. In geval van betwisting heeft finaal<br />

de arbeidsrechtbank het laatste woord.<br />

Voorbeeld<br />

In een onderneming zijn de verkiezingen gepland op maandag 7<br />

mei 2012. De dag van aanplakking, dag X, is dan dinsdag 7<br />

februari. Indien er tussen de periode van vrijdag 9 <strong>december</strong> <strong>2011</strong><br />

(= X-60) en dinsdag 3 januari 2012 (= X-35) geen akkoord kan<br />

bereikt worden over de omschrijving van de technische bedrijfseenheid,<br />

deelt de werkgever uiterlijk op 3 januari zijn beslissing<br />

mee. De werknemersorganisaties en de werknemers beschikken<br />

over de mogelijkheid beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank<br />

tegen deze beslissingen van de werkgever, uiterlijk op dinsdag 10<br />

januari 2012 (X-28).<br />

Tijdstip van de sociale verkiezingen<br />

In normale omstandigheden zullen de sociale verkiezingen plaatsvinden<br />

in de periode van 7 tot en met 20 mei 2012. Toch kunnen ze<br />

uitzonderlijk ook buiten die periode plaatshebben :<br />

3 als de verkiezingen door de rechtbank nietig worden verklaard;<br />

3 zodra het aantal werknemersafgevaardigden kleiner is dan<br />

twee en er geen plaatsvervangers of niet verkozen kandidaten<br />

meer zijn om de vacante zetel in te vullen;<br />

3 indien de procedure te laat werd ingezet door de werkgever;<br />

3 wanneer betwistingen voor de arbeidsrechtbank een vertraging<br />

hebben veroorzaakt in de verkiezingsprocedure;<br />

3 op verzoek van een werknemersorganisatie, wanneer de kiesverrichtingen<br />

werden onderbroken door staking van een meerderheid<br />

van de betrokken categorie arbeiders of bedienden of<br />

als 25 % van de betrokken categorie arbeiders of bedienden<br />

tijdelijk werkloos is.<br />

Erik MASSÉ<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


10<br />

sociale verkiezingen<br />

LEIDINGGEVEND PERSONEEL<br />

EN KADERPERSONEEL<br />

In het kader van de sociale verkiezingen zijn de raadplegingen aan de<br />

gang over onder meer de functies van leidinggevend personeel en kaderpersoneel.<br />

Van 3 tot 16 januari 2012, afhankelijk van de datum van de verkiezingen,<br />

neemt de werkgever de vereiste beslissingen.<br />

De Ondernemingsraden en Comités voor Preventie<br />

en Bescherming op het Werk die zullen worden verkozen,<br />

zijn paritaire organen, samengesteld uit enerzijds<br />

het ondernemingshoofd en zijn vertegenwoordigers en<br />

anderzijds de werknemersvertegenwoordigers. Het ondernemingshoofd<br />

wijst de leden van zijn afvaardiging aan<br />

onder het leidinggevend personeel, terwijl de leden van de<br />

werknemersafvaardiging worden verkozen door de werknemers,<br />

na voordracht door de representatieve werknemersorganisaties<br />

en organisaties van kaderleden.<br />

Kandidatenlijsten<br />

De kandidaten worden voorgedragen op verschillende lijsten die<br />

variëren naargelang het betrokken orgaan. Voor het Comité gaat het<br />

om drie lijsten :<br />

k de arbeiders;<br />

k de bedienden;<br />

k de jeugdige werknemers : voor zover de onderneming op de<br />

dag van de verkiezingen ten minste 25 werknemers tewerkstelt<br />

die jonger dan 25 jaar zullen zijn op de dag van de<br />

verkiezingen.<br />

Voor de Ondernemingsraad wordt daar een categorie aan toegevoegd<br />

:<br />

k de kaderleden, voor zover de onderneming ten minste 15<br />

kaderleden tewerkstelt.<br />

Het is dus van belang af te bakenen wie bij het leidinggevend personeel<br />

behoort en wie zich kaderlid mag noemen. Immers, leidinggevenden<br />

kunnen zich niet kandidaat stellen en evenmin kunnen zij<br />

een stem uitbrengen op hun favoriete werknemers-kandidaten.<br />

Kaderleden kunnen zich, in die hoedanigheid, slechts kandidaat<br />

stellen onder bepaalde voorwaarden en enkel voor de<br />

Ondernemingsraad. Zij kunnen wèl kiezen.<br />

Leidinggevend personeel : wie ?<br />

Behoren tot het “leidinggevend personeel” :<br />

k personen die belast zijn met het dagelijks beheer van de<br />

onderneming en die gemachtigd zijn om de werkgever te<br />

vertegenwoordigen en te verbinden (= niveau 1);<br />

k alsook de personeelsleden die onmiddellijk ondergeschikt<br />

zijn aan deze eerste categorie, voor zover zij eveneens<br />

opdrachten van dagelijks beheer vervullen (= niveau 2).<br />

Deze omschrijving geldt zowel voor de Ondernemingsraad als voor<br />

het Comité. De aanduiding van de functies mag dus niet verschillend<br />

zijn naargelang het om het ene of het andere orgaan gaat (Arb.<br />

Brussel, 05/02/2008).<br />

Onder “dagelijks beheer” verstaat men : de gehele of gedeeltelijke<br />

uitoefening van de beslissingsmacht van de werkgever (Hof van<br />

Cassatie 30/04/1984), het daadwerkelijk en voortdurend beheer<br />

van de onderneming. Bij het niveau 1 kan het gaan om één enkele<br />

persoon, maar evengoed om een collectief orgaan dat op collegiale<br />

wijze de functie van werkgever uitoefent (Arb. Brussel 11/02/2008).<br />

Eventueel kunnen dat dus de leden van de raad van bestuur zijn<br />

(Cass. 17/10/1983), de leden van het directiecomité of leden van<br />

een coördinatiecomité (Cass. 24/04/1980), doch wel op voorwaarde<br />

dat de besluitvorming collegiaal (één persoon, één stem) gebeurt.<br />

Dit is van belang om te weten of dit orgaan wel degelijk één hiërarchisch<br />

niveau uitmaakt, dan wel of het bestaat uit verschillende<br />

niveaus (Arb. Brussel, 11/02/2008).<br />

Het is niet vereist dat de personen van het niveau 1 deel uitmaken<br />

van het personeelsbestand (Arb. Bergen 24/02/2000).<br />

Het niveau 2 bestaat uit de personeelsleden die onmiddellijk ondergeschikt<br />

zijn aan “niveau 1”. Ook deze personen moeten opdrachten<br />

uitvoeren die behoren tot het dagelijks bestuur. De term “onmiddellijk”<br />

impliceert het ontbreken van elke tussenschakel tussen het<br />

personeelslid en de personen van niveau 1. Daaruit volgt dat de verdeling<br />

van de taken van het dagelijks beheer niet tot gevolg mag<br />

hebben dat meer dan twee niveaus van de personeelsstructuur van<br />

de onderneming in aanmerking komen (Cass. 17/10/1983).<br />

Zo moeten, als de functies van algemeen directeur enerzijds en van<br />

financieel, productie- en commercieel directeur anderzijds, de twee<br />

functieniveaus uitmaken, de functies die een derde niveau vormen<br />

(hoofdboekhouder, personeelsverantwoordelijke), uit de groep van<br />

het leidinggevend personeel worden gehaald. Zij werden gevoegd<br />

bij het kaderpersoneel (Arb. Brussel, 09/02/2000).<br />

De bepaling van het leidinggevend personeel kan slechts gebeuren<br />

door rekening te houden met de werkelijk uitgeoefende functies. De<br />

rechtspraak beschouwt onder meer de toegekende titel, het bezit<br />

van een bepaald diploma of de hoogte van het loon niet als doorslaggevend<br />

(Arb. Brussel, 14/02/2000). Ook het organigram is niet<br />

bepalend, omdat het eenzijdig van de werkgever uitgaat, maar het<br />

kan wel een aanwijzing zijn van het belang en de rang van de functie<br />

(Arb. Charleroi 08/02/2008). En hoeft het gezegd dat ook het<br />

gevoel van sommige werknemers dat zij tot het leidinggevend personeel<br />

behoren, of de perceptie van anderen ten opzichte van die<br />

personen, van geen belang zijn ?<br />

Leidinggevend personeel : belang<br />

De leidinggevende personeelsleden worden in aanmerking genomen<br />

voor de berekening van de personeelssterkte om te bepalen of de<br />

verkiezingsdrempel van 100 of 50 personeelsleden werd bereikt,<br />

vereist voor de oprichting van een Ondernemingsraad of Comité. Dit<br />

is ook het geval voor de toekenning en verdeling van bijkomende<br />

mandaten ingeval van een afzonderlijke vertegenwoordiging van<br />

het kaderpersoneel.<br />

De leidinggevende personeelsleden kunnen zetelen in de<br />

Ondernemingsraad of het Comité als werkgeversafgevaardigde, als<br />

ze daartoe door hun werkgever worden aangeduid.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


sociale verkiezingen 11<br />

Kaderleden : wie ?<br />

Kaderleden zijn noodzakelijk bedienden; arbeiders komen dus niet<br />

in aanmerking. Zij mogen geen deel uitmaken van het leidinggevend<br />

personeel. Ze moeten een hogere functie uitoefenen en hun<br />

functie moet voorbehouden zijn aan de houder van een diploma<br />

van het hoger onderwijs of een evenwaardige beroepservaring. Het<br />

gaat dus om personeelsleden die beschikken over een zekere<br />

machtsdelegatie van de werkgever, met initiatiefrecht en gezag<br />

over personeel of die prestaties leveren met een zekere zelfstandigheid<br />

met initiatiefrecht (Arb. Brussel 01/02/2008).<br />

Kaderleden krijgen een afzonderlijke vertegenwoordiging in de<br />

Ondernemingsraad voor zover er minstens 15 kaderleden in de<br />

Ondernemingsraad zijn tewerkgesteld. Het leidinggevend personeel<br />

wordt niet in aanmerking genomen bij de bepaling van deze<br />

drempel (wel in een latere fase bij de bepaling van het aantal<br />

mandaten). In het Comité is geen aparte vertegenwoordiging<br />

mogelijk. Ondernemingen die enkel verplicht zijn om een Comité<br />

voor Preventie en Bescherming op te richten, hoeven dus geen<br />

rekening te houden met deze categorie.<br />

Kaderleden : criteria<br />

In praktijk zal worden rekening gehouden met verscheidenheid<br />

van elke onderneming en de werkelijke taken die door de werknemer<br />

worden uitgeoefend. Elk ander criterium wordt door de rechtspraak<br />

als niet relevant beschouwd :<br />

3 de functieclassificatie en het barema (Arb. Charleroi<br />

08/02/2008) ;<br />

3 de toegekende titel (Arb. Kortrijk 11/02/2004) ;<br />

het enkele feit houder te zijn van een bepaald diploma en lid te<br />

zijn van een beroepsvereniging voor kaderleden (Arb. Turnhout<br />

10/05/1995) ;<br />

3 de anciënniteit in de functie (Arb. Nijvel 06/02/04) ;<br />

3 de toekenning van een bedrijfswagen, een hoog loon, een<br />

productiviteitsbonus en de medewerking van een secretaresse<br />

(Arb. Brussel 08/02/04).<br />

Niet akkoord ?<br />

Uiterlijk op dag X-60 moet de werkgever aan alle werknemers,<br />

maar daarnaast ook aan de Ondernemingsraad, het Comité, of bij<br />

ontstentenis daarvan aan de Vakbondsafvaardiging, de eerste<br />

schriftelijke informatie verstrekken over de leidinggevende personeelsleden<br />

en de kaderleden, als volgt :<br />

3 de lijst met deze functies : hierin worden de benaming en de<br />

inhoud van deze functies verduidelijkt;<br />

3 de indicatieve lijsten : dit is de lijst met de namen van de personeelsleden<br />

die deze functies binnen het bedrijf uitoefenen.<br />

Tegen deze informatieverstrekking op zich is geen beroep mogelijk<br />

(Arb. Namen, 11/02/2000).<br />

Tussen dag X-60 en dag X-35 raadpleegt de werkgever dan de<br />

Raad, het Comité of, bij gebrek daaraan, de Vakbondsafvaardiging,<br />

over deze lijsten. Het resultaat van deze raadpleging is niet bindend<br />

voor de werkgever. Op dag X-35 moet de werkgever dan zijn definitieve<br />

standpunt schriftelijk bekendmaken. De mogelijkheid bestaat<br />

om tegen deze beslissing over de functies (niet de indicatieve lijst<br />

van namen) beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank, doch de<br />

termijn daarvoor is zeer kort, namelijk zeven dagen, tot X-28. De<br />

bewijslast ligt bij de eisende partijen, dus de betrokken werknemers<br />

of vakbonden.<br />

Wordt er geen of laattijdig beroep ingesteld, dan kan geen discussie<br />

meer gevoerd worden over de functies van het leidinggevend<br />

personeel en kaderpersoneel (Arb. Brussel, 06/03/2008).<br />

Erik MASSÉ<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


12 bedrijvig<br />

BNP Paribas Fortis<br />

DE DIRECTIE WIL HET JAARLIJKS<br />

BASISSALARIS VERLAGEN<br />

De directie van BNP Paribas Fortis is van mening dat de operationele kosten te hoog zijn. Ze probeert een plan op te<br />

leggen dat tientallen miljoenen euro's aan het personeel zal kosten. De ACLVB-afgevaardigden bij BNP Paribas hebben<br />

besloten om het plan dat de naam Initiatief 2014 meekreeg, unaniem te verwerpen. Dat plan voorziet dat het personeel<br />

3 % van zijn vast loon zou afstaan in ruil voor een ‘relatieve’ werkzekerheid tot in 2016.<br />

Met het plan zou de directie jaarlijks 50 miljoen euro kunnen besparen door gebruik te maken van alle zijpoortjes uit<br />

het fiscaal en sociaal recht, om zo het koopkrachtverlies van haar bedienden te beperken.<br />

D<br />

De ACLVB is niet te spreken over het feit dat BNP<br />

Paribas Fortis de besparingen die ze zelf moet uitvoeren<br />

op het vlak van haar werking, wil laten dragen<br />

door de belastingbetaler, temeer daar het om<br />

een financieel gezonde bank gaat.<br />

Aanvankelijk zou ieder personeelslid ongeveer 40 %<br />

(3% van het jaarinkomen) van zijn 13de maand<br />

moeten inleveren. Nochtans voorziet de sectorale cao<br />

in de betaling van een volledige 13de maand aan<br />

alle werknemers van de banken. De directie is dan<br />

ook gedwongen om goocheltrucjes uit te voeren om<br />

haar doel te bereiken : ze zullen geen 3 % afhouden<br />

van de 13de maand, maar men zal het maandelijkse<br />

basissalaris met 3 % verminderen ... De 3 % van de<br />

13de maand zullen maandelijks aan iedereen<br />

betaald worden, zodat het maandelijkse netto min of<br />

meer hetzelfde blijft! Dat betekent dat het loon van<br />

de werknemers verminderd wordt met 3 % en dat dat<br />

aan BNP Paribas Fortis wordt "geschonken" en dat<br />

het eind <strong>december</strong> <strong>2011</strong> de laatste keer zal zijn dat<br />

de 13de maand zal betaald worden zoals de werknemers<br />

het altijd gekend hebben.<br />

Compensaties<br />

De directie belooft dat de nettostijging van het variabel<br />

loon het verlies van 3 % van het vast loon zal<br />

compenseren. Hier moet toch een nuance aangebracht<br />

worden. De HR-afdeling heeft een programma<br />

ontwikkeld om de nieuwe salarissen te berekenen.<br />

In de ramingen neemt het een verhoging van de<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong><br />

maaltijdcheques met 1 euro op. Dit is de omzetting<br />

van een sectorale netto premie van 200 euro die<br />

sowieso had moeten betaald worden ! Daarnaast<br />

kan het verlies van het vast loon enkel gecompenseerd<br />

worden als elke component van de variabele<br />

vergoeding daadwerkelijk uitbetaald wordt, dat wil<br />

zeggen indien aan de voorwaarden van cao nr. 90<br />

wordt voldaan en er winst is en indien de mogelijkheden<br />

om loon dat niet belast wordt nog steeds van<br />

toepassing zijn.<br />

Geen garantie<br />

"De werkgelegenheid kan op termijn enkel gegarandeerd<br />

worden door middel van een vermindering<br />

van de lonen van alle werknemers". De afgevaardigden<br />

van de Liberale Vakbond zullen nooit hun<br />

handtekeningen zetten onder een cao met dergelijke<br />

zinsnede in een van de meest succesvolle bedrijven<br />

in Europa ! De directie doet ook de toezegging<br />

dat voor 2014 geen nieuwe loonsvermindering zal<br />

worden doorgevoerd. Over welke werkzekerheid<br />

spreken we ? Het behoud van het aantal werkplaatsen<br />

? Neen. Om het aantal werknemers te behouden ?<br />

Neen. De zekerheid om niet ontslagen te worden ?<br />

Ook niet neen ! Het gaat slechts over de belofte om<br />

een toeslag van 25 % te betalen op de opzeggingsvergoeding<br />

bij ontslag.<br />

Tegenvoorstellen<br />

Ten overstaan van de weigering van de Liberale<br />

Vakbond om de overeenkomsten van het plan<br />

Initiatief 2014 te ondertekenen, heeft de directie de<br />

ACLVB-afgevaardigden uitgesloten uit elke discussie<br />

en van informatie over dit onderwerp. Ze blijft dit<br />

plan dus verder uitwerken met de twee andere vakbonden.<br />

Sedert maart <strong>2011</strong> had de ACLVB drie voorwaarden<br />

gesteld voor haar deelname aan het<br />

"Initiatief 2014" : geen inbreuk op het vaste salaris,<br />

de bevestiging van de conformiteit van alle cao's<br />

(opgevat als een geheel en niet elk afzonderlijk) van<br />

dit plan door de verschillende fiscale en sociale<br />

overheden en de garantie om hetzelfde nettoloon te<br />

hebben in geval van niet-betaling van cao nr. 90<br />

en/of de winstverdeling.<br />

De Liberale Vakbond heeft tegenvoorstellen gedaan.<br />

Is het aanvaardbaar om inspanningen van het personeel<br />

te eisen, terwijl BNP Paribas honderden externe<br />

werknemers telt van 800 euro per dag ? Het is<br />

niet aan het personeel om allerlei vormen van verspilling<br />

te financieren die de directie niet afschaft<br />

omwille van allerlei goede en slechte redenen !<br />

Ten slotte is de Liberale Vakbond van mening dat het<br />

volstrekt ontoereikend en weinig moreel is dat een<br />

bank in goede financiële gezondheid haar belangrijkste<br />

aandeelhouder, de Staat, belast met een paar<br />

miljoen aan jaarlijkse besparingen, waarbij gebruik<br />

gemaakt wordt van alle trucs van het sociaal en fiscaal<br />

recht. Is de zin voor bepaalde waarden definitief<br />

verloren ?


edrijvig 13<br />

L’Oréal<br />

CAO-ONDERHANDELINGEN<br />

BLIJVEN GEBLOKKEERD<br />

Zoals elke twee jaar zijn de vakbondsvertegenwoordigers<br />

onderhandelingen gestart omtrent de gevolgen van het interprofessioneel<br />

akkoord en de toepassing ervan op bedrijfsvlak.<br />

U weet dat de regering ervoor heeft gezorgd dat er een nationale<br />

loonnorm van 0,3 % voor de jaren <strong>2011</strong> en 2012 werd vastgelegd.<br />

Dit betekent dat in bijna alle sectoren en alle bedrijven<br />

de lonen zullen toenemen met 0,3 % benevens de index.<br />

CConcreet dienen de sectoren en bedrijven deze wetgeving in praktijk om te zetten<br />

en eventueel te amenderen/verbeteren. Als vakbonden hebben wij aldus een eisenbundel<br />

bij L’Oréal neergelegd en verdedigd.<br />

De onderhandelingen zijn echter vastgelopen op volgende punten :<br />

3 L’Oréal weigert de 0,3 % toe te passen op alle personeelsleden en wil dit enkel<br />

toekennen aan de 80 gebaremiseerde bedienden. Dit door zich te schuilen achter<br />

het feit dat de sector de kaderleden en vertegenwoordigers niet heeft opgenomen<br />

in de sectorale onderhandelingen. Wij vinden het onaanvaardbaar dat in<br />

een bedrijf waar 80 % van het personeel vertegenwoordigers en kaders zijn, er<br />

geen collectief minimumkader wordt besproken en overeengekomen. Op deze<br />

wijze kan L’Oréal bepaalde individuen blijven bevoordelen en anderen laten<br />

stagneren en dus afstraffen ten opzichte van de algehele Belgische werknemerspopulatie.<br />

3 L’Oréal wil voor alle bedienden de DKV-verzekering volledig gratis maken. Het<br />

spreekt voor zich dat ook dit punt niet van toepassing is voor de kaderleden en<br />

vertegenwoordigers. L’Oréal eist daarenboven dat zij volledig instaat voor de<br />

DKV-verzekering en dit zonder enige tussenkomst van het personeel ! De vakorganisaties<br />

vinden het goed dat de DKV-verzekering voor het grootste deel wordt<br />

gedragen door L’Oréal, maar eist dat er ten minste 1 euro per maand wordt tussengekomen<br />

door elk individueel personeelslid. Dat is de enige wettelijke garantie<br />

die ervoor zorgt dat de werkgever niet eigenhandig kan veranderen van verzekeringsmaatschappij<br />

(hier DKV) en opgenomen<br />

voordelen (hier de meest volledige hospitalisatieverzekering).<br />

Wij vinden het unfair dat de werkgever<br />

daarbij duidelijk stelt dat die inderdaad van plan is<br />

om veranderingen door te voeren op vlak van deze<br />

hospitalisatieverzekering waar daarenboven vrijwillig<br />

door 2/3 van het personeel is op ingeschreven !<br />

3 Verbetering van de brugpensioenregeling. L’Oréal wil<br />

hier een bijpassing voor toekennen van 9 euro bruto<br />

per maand …<br />

3 Een minimale premiegarantie door L’Oréal indien de<br />

winstparticipatie niet op groepsniveau wordt beslist,<br />

is een onbespreekbaar gegeven …<br />

3 Wij, werknemersvertegenwoordigers, vinden dat de<br />

werkgever op een afdoende wijze tegemoet moet<br />

komen aan de terechte eisen van het personeel.<br />

Verder willen wij weten in welke richting de werknemers<br />

willen dat wij verdergaan.<br />

Het minimaal kader dat wij hierboven hebben uiteengezet<br />

is een bewijs dat wij verantwoordelijke sociale partners<br />

zijn en rekening houden met de moeilijke tijden.<br />

Wij vragen alle personeelsleden, ongeacht hun functie<br />

in het bedrijf, ons de nodige input te geven zodat L’Oréal<br />

overtuigd wordt van een minimaal respect voor al haar<br />

werknemers.<br />

Frédéric DE CLERCK<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


14 bedrijvig<br />

SMALS<br />

VOORUITGAAN OM ZWAARDER<br />

DOOR TE WEGEN IN DE<br />

SOCIALE DIALOOG<br />

ze intussen ook al een duidelijker standpunt durven<br />

innemen. De ACLVB-afgevaardigden hebben bijvoorbeeld<br />

de herziening van het pensioenplan moeten<br />

weigeren omdat er geen voordelen inzaten voor<br />

het personeel. Ze hebben ook begrepen dat hetgeen<br />

de kracht van een vakbondsactie bepaalt, de solidariteit<br />

tussen de personeelsleden is.<br />

Samen de schouders eronder<br />

Het is door er samen de schouders onder te zetten<br />

en hun eisen toe te vertrouwen aan een gemotiveerde<br />

ploeg, dat de bedienden die de wacht verzekeren<br />

een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden<br />

hebben bereikt. Voorbeeld van een toepassing :<br />

Orgadon is de gegevensbank van orgaandonoren<br />

die de transplantatiecoördinatoren van diverse<br />

Belgische ziekenhuizen kunnen consulteren op<br />

gelijk welk ogenblik.<br />

Bij SMALS staan informatici klaar om 24 uur op 24<br />

tussen te komen en eventuele gebreken aan het<br />

systeem te verhelpen. Het zijn allen vrijwilligers die<br />

sinds talrijke jaren financiële compensaties en<br />

recup vroegen voor die oncomfortabele arbeidsomstandigheden,<br />

wat ze dus uiteindelijk verkregen<br />

hebben.<br />

Steun van de basis<br />

”Vooraleer een belangrijke beslissing wordt genomen,<br />

vergaderen we met onze leden”, verduidelijkt<br />

Fabrice Lejeune. “Beter dan een raadpleging per e-<br />

mail laat die werkwijze ons toe om een dossier in<br />

detail uit te leggen en de vragen te beantwoorden;<br />

het is een oefening in democratie die veel energie<br />

vergt, maar eens het personeel achter ons staat,<br />

zijn we sterker om te gaan onderhandelen.”<br />

De ACLVB-ploeg streeft naar uitbreiding, maar met<br />

behoud van dezelfde harmonie. Hij heeft zijn eigen<br />

intern tuchtreglement bedacht opdat elke nieuwe<br />

kandidaat de spelregels zou kennen en in dezelfde<br />

geest zou deelnemen aan de debatten en toch zijn<br />

ideeën zou aandragen.<br />

Fabrice Lejeune, Patrick Bodart, Emmanuel Fivet en<br />

Bestendig Secretaris Michaël Dufrane. De ploeg hangt hecht<br />

aan elkaar door eenzelfde ingesteldheid : echt onderhandelen<br />

met een duidelijk mandaat van de leden. Yves Olemans en<br />

Arnold Coppieters ontbreken op de foto.<br />

Om je eisen ingang te laten vinden, moet je een goed resultaat neerzetten bij de<br />

sociale verkiezingen, veel leden hebben en het lot van het personeel willen verbeteren,<br />

in plaats van passief aan te nemen wat de directie voorstelt. Dat is het<br />

succesrecept van de ACLVB-afgevaardigden bij SMALS. Om meer door te wegen<br />

in het overleg, willen ze hun score bij de sociale verkiezingen nog verbeteren.<br />

”Vergeet niet dat u slechts 22 % van het personeel<br />

vertegenwoordigt”. Die opmerking had de directie<br />

niet moeten maken aan het adres van Fabrice<br />

Lejeune. Ze scherpte nog meer zijn wil aan om de<br />

score van ACLVB bij de volgende sociale verkiezingen<br />

te verbeteren. “22 % behalen, dat was al een<br />

zeer goed resultaat in 2008”, zo analyseert hij.<br />

“Voor een eerste deelname moesten we nog alles<br />

bewijzen. Onze collega’s hebben vertrouwen in ons<br />

gesteld door ons twee zetels toe te kennen in de OR<br />

en het CPBW”. Dankzij hun mandaten in de OR, het<br />

CPBW en de SD hebben Fabrice Lejeune, Patrick<br />

Bodart, Emmanuel Fivet, Arnold Coppieters en Yves<br />

Olemans hun stem kunnen laten horen in de sociale<br />

dialoog bij SMALS.<br />

Echt onderhandelen<br />

”Wat ons syndicaal engagement pas echt heeft<br />

aangewakkerd was de cao 2006”, herinnert Patrick<br />

Bodart zich. “Die stak slecht in mekaar, want was<br />

slecht bedongen en op schandalige wijze bij het<br />

personeel verdedigd door de afgevaardigden van<br />

de twee andere vakbonden; we waren in alle staten.<br />

Er zijn mensen die roepen en niets doen, maar wij<br />

hebben beslist om te handelen.” Meer was niet<br />

nodig opdat 6 kandidaten een ACLVB-lijst zouden<br />

vormen met een gemeenschappelijk doel : echt<br />

onderhandelen in plaats van alles te accepteren<br />

wat de directie voorstelt. Aanvankelijk was het<br />

samenwerken met de afgevaardigden van de andere<br />

twee vakbonden niet vanzelfsprekend, daar waar<br />

IT MANAGEMENT<br />

SMALS is een vzw die de organismen van de<br />

sociale sector en de sector van de gezondheidszorgen<br />

(RSZ, RIZIV, HZIV, …) en diverse<br />

openbare diensten (Financiën, Mobiliteit,<br />

Buitenlandse Zaken, …) ondersteunt in hun<br />

informaticabeheer. Die structuur werd gecreeerd<br />

om aan de IT-specialisten meer aantrekkelijke<br />

loonsvoorwaarden te kunnen voorstellen<br />

dan in het openbaar ambt.<br />

Op de 1.700 personeelsleden werken er 1.200<br />

in de IT en 500 in de administratieve diensten.<br />

“Die laatsten worden enigszins verwaarloosd”,<br />

stelt Fabrice Lejeune vast. “Ik vergeet niet dat<br />

ik zelf een administratief medewerker was<br />

vooraleer ik in avondles het diploma van informaticus<br />

heb behaald en ik zal me blijven inzetten<br />

om de loonkloof waarvan ze het slachtoffer<br />

zijn te verkleinen. Want ze zijn evenzeer onmisbaar<br />

voor een goede werking van het bedrijf”.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


dossier<br />

15<br />

EINDEJAARSPREMIE<br />

EEN WELKOM<br />

EXTRAATJE<br />

Of het nu is om de<br />

eindejaarsgeschenken<br />

mee te betalen of om<br />

het spaarvarken wat te<br />

spijzen, de eindejaarspremie<br />

betekent voor<br />

velen een welkom<br />

extraatje. Maar niet<br />

iedereen valt in de prijzen.<br />

Bovendien vloeit<br />

een deel van de<br />

eindejaarspremie naar<br />

de RSZ en de fiscus.<br />

N<br />

iet alle werknemers uit de privésector<br />

hebben recht op een eindejaarspremie.<br />

Het toekennen van de eindejaarspremie<br />

en het bedrag ervan kunnen<br />

door meerdere rechtsbronnen bepaald<br />

worden : een cao afgesloten in een paritair<br />

(sub)comité, een ondernemings-cao, het<br />

arbeidsreglement of een clausule in de individuele<br />

arbeidsovereenkomst.<br />

Gebruik<br />

Aan deze lijst kan ook de eindejaarspremie<br />

die voortvloeit uit een gebruik worden toegevoegd.<br />

In een onderneming die gewoonlijk<br />

een som geld betaalt aan zijn werknemers bij<br />

het einde van het jaar wordt de eindejaarspremie<br />

een soort van verworven recht. Er<br />

dient dan wel aan 3 voorwaarden voldaan te<br />

zijn.<br />

Het voordeel moet algemeen zijn in die zin<br />

dat het wordt toegekend aan alle werknemers<br />

die zich in dezelfde situatie bevinden. Indien<br />

het voordeel slechts wordt toegekend aan de<br />

meerderheid van het personeel kan er geen<br />

sprake zijn zich hierop te baseren om de<br />

betaling van een eindejaarspremie te kunnen<br />

eisen.<br />

Daarnaast moeten de berekeningsmodaliteiten<br />

jaar na jaar dezelfde zijn.<br />

Tot slot moet het toegekende voordeel ook een<br />

permanent karakter hebben. Dat wil zeggen<br />

dat het gedurende een voldoende lange tijd<br />

wordt toegekend.<br />

Verschillen per sector<br />

Indien de betaling van de eindejaarspremie<br />

gebeurt op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst<br />

die op gelijk welk niveau is<br />

afgesloten, ingeschreven is in het arbeidsreglement<br />

of in de individuele arbeidsovereenkomst,<br />

dan bepaalt de tekst in kwestie ook de<br />

berekenings- en betalingsmodaliteiten.<br />

Meestal gaat het initiatief uit van onderhandelaars<br />

op het sectorale niveau (chemie,<br />

metaal, bouw, …). De verscheidenheid aan<br />

sectoren zorgt ervoor dat het bedrag en de<br />

toekenningsmodaliteiten sterk verschillen<br />

naargelang de bedrijfstak waarin de werknemer<br />

actief is. Uw plaatselijk secretariaat kan<br />

u de nodige inlichtingen geven over de voorwaarden<br />

die in uw sector van toepassing<br />

zijn.<br />

Op het einde van het jaar<br />

Over het algemeen ontvangt de werknemer<br />

zijn eindejaarspremie op hetzelfde ogenblik<br />

als van zijn loon van <strong>december</strong>, dat is evenwel<br />

niet verplicht. In de meeste gevallen is<br />

het bedrag ervan gelijk aan een percentage<br />

van het jaarloon of gelijkwaardig aan een<br />

aantal werkuren. Wat gebeurt er dan als de<br />

werknemer in de loop van het jaar vertrekt of<br />

als hij in dienst treedt na 1 januari ? Tenzij<br />

anders bepaald, komt de uitgekeerde eindejaarspremie<br />

overeen met de duur van de<br />

prestaties die in de loop van dat jaar geleverd<br />

werden. Zo kunnen afwezigheidperiodes<br />

ook leiden tot een vermindering van het premiebedrag.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


16 dossier<br />

Proportioneel<br />

De juristen hebben zich lange tijd de vraag<br />

gesteld of iemand die een onderneming<br />

heeft verlaten op het moment van de uitbetaling<br />

ook recht zou hebben op een deel van<br />

zijn eindejaarspremie. Omdat de eindejaarspremie<br />

deel uitmaakt van de verloning,<br />

is die proportioneel verworven met de<br />

door de werknemer geleverde prestaties tijdens<br />

dat jaar. De werknemer die de onderneming<br />

verlaat eind juni, zal dus de helft<br />

van zijn dertiende maand moeten ontvangen<br />

bij de afrekening aan het einde van het<br />

contract.<br />

We moeten vaststellen dat de cao’s slechts<br />

een pro rata toekenning van de premie<br />

voorzien indien de werknemer ontslagen is<br />

met inachtneming van een opzeggingstermijn<br />

of met betaling van een verbrekingsvergoeding.<br />

In het algemeen verliest de<br />

werknemer dus het recht op een eindejaarspremie<br />

indien hij ontslagen werd voor<br />

een zware fout, indien hij zelf een einde<br />

stelde aan de overeenkomst of indien het<br />

contract ten einde kwam in onderling overleg<br />

of door overmacht.<br />

RSZ-bijdrage<br />

en bedrijfsvoorheffing<br />

De eindejaarspremie maakt deel uit van het<br />

loon en wordt dus verminderd met de klassieke<br />

socialezekerheidsbijdragen (13,07<br />

%). Ze speelt ook een rol in de berekening<br />

van de verbrekingsvergoeding en in het<br />

bepalen van de opzeggingstermijn omdat<br />

ermee rekening gehouden wordt om het<br />

jaarloon van de werknemer te berekenen.<br />

De fiscus laat deze kans evenmin onbenut<br />

om de staatskist te spijzen. Dat betekent<br />

dat na die eerste afhouding van 13,07 % op<br />

uw eindejaarspremie, de werkgever ook nog<br />

bedrijfsvoorheffing zal moeten afnemen van<br />

het resterende bedrag. Het percentage voorheffing<br />

hangt af van de belastbare jaarbezoldiging,<br />

met andere woorden de som van<br />

alle lonen die u in de loop van het jaar verdiend<br />

hebt, na aftrek van de RSZ-bijdragen.<br />

(Zie tabel 1)<br />

TABEL 1 : TARIEVEN BEDRIJFSVOORHEFFING<br />

BRUTOJAARBEZOLDIGING EINDEJAARSPREMIE<br />

tot € 6.805,00 0,00 %<br />

€ 6.805,01 - € 8.395,00 23,22 %<br />

€ 8.395,01 - € 10.380,00 25,23 %<br />

€ 10.380,01 - € 12.275,00 30,28 %<br />

€ 12.275,01 - € 14.255,00 35,33 %<br />

€ 14.255,01 - € 16.240,00 38,36 %<br />

€ 16.240,01 - € 20.165,00 40,38 %<br />

€ 20.165,01 - € 22.145,00 43,41 %<br />

€ 22.145,01 - € 30.095,00 46,44 %<br />

€ 30.095,01 - € 40.030,00 51,48 %<br />

Meer dan € 40.030,00 53,50 %<br />

Vrijstelling en vermindering<br />

Voor werknemers met kinderen ten laste is<br />

er geen enkele bedrijfsvoorheffing verschuldigd<br />

op de eindejaarspremie als het<br />

belastbaar jaarinkomen niet hoger ligt dan<br />

de bedragen in tabel 2. Deze belastingvrijstelling<br />

geldt tot beloop van het verschil<br />

tussen het grensbedrag in kwestie en het<br />

verdiende belastbaar jaarloon.<br />

TABEL 2 : VRIJSTELLING WEGENS KINDERLAST<br />

AANTAL KINDEREN<br />

TEN LASTE (1)<br />

GRENSBEDRAG<br />

1 € 8.846<br />

2 € 11.251<br />

3 € 15.945<br />

4 € 21.102<br />

5 € 26.225<br />

6 € 31.349<br />

7 € 36.473<br />

8 € 41.597<br />

9 € 46.720<br />

10 € 51.844<br />

11 € 56.968<br />

12 € 62.020<br />

(1) Het gehandicapte kind ten laste telt voor twee.<br />

Buiten deze vrijstelling kan u genieten van<br />

een vermindering van uw bedrijfsvoorheffing<br />

als u tot 5 kinderen ten laste hebt. In<br />

tabel 3 staat het maximumloon dat u mag<br />

verdienen (volgens het aantal kinderen ten<br />

laste) om van die vermindering te kunnen<br />

genieten en het overeenstemmende verminderingspercentage.<br />

TABEL 3 : VERMINDERING WEGENS KINDERLAST<br />

AANTAL PERCENTAGE GRENSBEDRAG<br />

KINDEREN VERMINDERING BRUTOJAAR-<br />

TEN LASTE(1)<br />

LOON<br />

1 7,5 % € 19.870<br />

2 20 % € 19.870<br />

3 35 % € 21.860<br />

4 55 % € 25.835<br />

5 75 % € 27.825<br />

(1) Het gehandicapte kind ten laste telt voor twee.<br />

De eindejaarspremies die in één keer<br />

betaald worden en die afhangen van prestaties<br />

die betaalbaar zijn per stuk of per<br />

taak, worden steeds verminderd met 16,15<br />

% bedrijfsvoorheffing. Hierop gelden geen<br />

verminderingen.<br />

Voorbeelden<br />

1. Voor de berekening van de in te houden<br />

bedrijfsvoorheffing moet men als<br />

volgt tewerk gaan :<br />

1° men moet eerst het jaarbedrag van de<br />

normale bruto belastbare bezoldiging bepalen.<br />

Dit is het brutojaarloon zonder rekening<br />

te houden met de eindejaarspremie of het<br />

dubbel vakantiegeld onder aftrek van de<br />

RSZ-bijdragen van 13,07 % op het brutoloon<br />

voor een bediende en op een verhoogd<br />

brutoloon van 108 % voor een arbeider.<br />

Voor een eindejaarspremie van een bediende<br />

ten bedrage van 2.500 euro is het belastbaar<br />

bedrag gelijk aan 2.173,25 euro.<br />

2° rekening houdend met dit jaarbelastbaar<br />

bedrag, kan men het percentage<br />

bepalen van de eerste tabel van de schijf<br />

waaronder het jaarbedrag valt.<br />

Concreet komt 2.173,25 euro x 12 = 26.079<br />

overeen met de loonschijf waarop de afhouding<br />

van 46,44 % van toepassing is.<br />

3° In bepaalde gevallen bij lagere lonen en<br />

bij kinderen ten laste is een eventuele vrijstelling<br />

wegens kinderlast mogelijk. Men<br />

gaat dan als volgt tewerk.<br />

Voor de vrijstelling moet men teruggrijpen<br />

naar tabel nr. 2.<br />

Aangezien het belastbaar jaarinkomen<br />

(€ 26.079) lager ligt dan het grensbedrag<br />

voor iemand met 5 kinderen ten laste (tabel<br />

2 : € 26.225), kan de begunstigde genieten<br />

van een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing<br />

en dit voor een bedrag gelijk aan het<br />

verschil tussen beide cijfers :<br />

€ 26.225 – € 26.079 = € 146.<br />

De belastbare premie bedraagt dus :<br />

€ 2.173,25 – € 146 = € 2.027,25.<br />

Het belastbare jaarloon (€ 26.079) situeert<br />

zich tussen € 22.145,01 en € 30.095. Dat<br />

komt overeen met een bedrijfsvoorheffing<br />

van 46,44 % (tabel 1). De afhouding<br />

bedraagt dan ook € 2.027,25 x 46,44 % =<br />

€ 941,45.<br />

Het belastbaar jaarloon (€ 26.079) ligt<br />

bovendien onder het plafond dat overeenkomt<br />

met 5 kinderen ten laste om in aanmerking<br />

te komen voor een vermindering<br />

van de bedrijfsvoorheffing (tabel 3 : €<br />

27.825). Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing<br />

wordt dan ook verminderd met 75<br />

% of € 706,08 (of 75 % x € 941,45)<br />

De definitieve afhouding bedraagt dan ook<br />

€ 235,37 (of € 941,45 – € 706,08).<br />

In dit voorbeeld bedraagt de netto-eindejaarspremie<br />

dan ook :<br />

€ 2.173,25 - € 235,37 = € 1.937,88<br />

2.Zelfde voorbeeld maar zonder<br />

kinderlast<br />

- belastbare premie € 2.173,25<br />

- geen vrijstelling<br />

- bedrijfsvoorheffing<br />

€ 2.173,25 x 46,44 % = € 1.009,25<br />

- geen vermindering want geen kinderlast<br />

- netto eindejaarspremie €1.164<br />

Een ander voorbeeld waarbij een bediende<br />

3 kinderen ten laste heeft met een eindejaarspremie<br />

van 2.000 euro bruto (gelijk<br />

aan een maandloon) geeft de volgende nettoberekening.<br />

2.000 euro – 261,13 euro RSZ-bijdragen =<br />

1.738,60 euro belastbaar bedrag.<br />

Het jaarbelastbaar bedraagt : 20.863,20<br />

euro.<br />

Het percentage van de exceptionele voorheffing<br />

bedraagt 43,41 %, overeenstemmend<br />

met de schijf van 20.165,01 tot<br />

22.145,00 euro (tabel 1).<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


dossier<br />

17<br />

Een vergelijking van zijn jaarbedrag met het<br />

grensbedrag van tabel 2 voor 3 kinderen ten<br />

laste, maakt dat hij geen vrijstelling op de<br />

bedrijfsvoorheffing krijgt, vermits zijn jaarbedrag<br />

van 20.863,20 euro hoger ligt dan<br />

het grensbedrag van 15.945 euro.<br />

Hij krijgt wel een vermindering op de<br />

bedrijfsvoorheffing van 35 % (zie tabel 3)<br />

aangezien hij onder het grensbedrag voor 3<br />

kinderen valt van 21.860 euro.<br />

Dit geeft 35 % van 754,72 euro = 264,15<br />

euro.<br />

De bedrijfsvoorheffing bedraagt dan :<br />

€ 754,72 – € 264,15 = € 490,57.<br />

In dit geval bedraagt de netto<br />

eindejaarspremie :<br />

€ 1.738,6 – € 490,57 = € 1.248,03.<br />

Premie en beslag<br />

Is er beslag op het loon, dan geldt dat ook<br />

voor de eindejaarspremie. Dezelfde regels<br />

als voor de gewone bezoldiging worden toegepast<br />

(bedragen geldig sinds 1-01-<strong>2011</strong>).<br />

NETTO- GEDEELTE MAXIMUM<br />

MAANDINKOMEN BESLAG BESLAG<br />

€ 0 > € 1.003 0 € 0<br />

€ 1.003,01 > € 1.077 20 % € 14,80<br />

€ 1.077,01 > € 1.188 30 % € 33,30<br />

€ 1.188,01 > € 1.300 40 % € 44,80<br />

+ € 1.300 Nettobedrag boven € 1.300<br />

Indien de eindejaarspremie begin 2012<br />

betaald wordt, dient er rekening gehouden<br />

te worden met nieuwe grensbedragen voor<br />

het loonbeslag. De grensbedragen vindt u<br />

in de volgende <strong>editie</strong> van <strong>Vrijuit</strong>.<br />

Voor het toepassen van deze grenzen moet<br />

men rekening houden met alle inkomsten<br />

die de werknemer in een bepaalde maand<br />

geniet. Dit heeft tot gevolg dat de eindejaarspremie<br />

integraal of grotendeels vatbaar<br />

is voor beslag.<br />

Vrijgevigheid of gebruik<br />

Zoals elders uiteengezet, heeft een werknemer<br />

recht op een eindejaarspremie voor<br />

zover hij zich kan beroepen op een collectieve<br />

of individuele arbeidsovereenkomst,<br />

het arbeidsreglement of het gebruik.<br />

Het gebeurt dat de werkgever op vrijwillige<br />

basis een eindejaarspremie uitbetaalt, bij<br />

wijze van vrijgevigheid.<br />

Om te vermijden dat dit geschenk na herhaalde<br />

toepassing een verworven recht<br />

wordt ten voordele van de werknemers, kan<br />

hij een voorbehoud uiten met betrekking tot<br />

de toekenning van dit voordeel in de toekomst.<br />

In de praktijk durft een werkgever<br />

dergelijke toegeving wel eens in de verf zetten<br />

aan de hand van interne dienstnota's.<br />

In het verlengde hiervan erkent de rechtspraak<br />

het recht van de werkgever om het<br />

bedrag van deze vrijwillig toegekende eindejaarspremie<br />

eenzijdig te verminderen.<br />

Bijzondere bijdrage<br />

Evenals op de gewone bezoldiging moet op<br />

de eindejaarspremie ook de bijzondere bijdrage<br />

voor de sociale zekerheid berekend<br />

worden. Deze inhouding gebeurt in twee<br />

stappen. In de eerste plaats int de RSZ<br />

(Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) een<br />

voorlopige bijdrage op basis van het kwartaalloon.<br />

De definitieve afrekening volgt<br />

later met de belastingen en aan de hand<br />

van het gezinsinkomen. Tegenwoordig<br />

wordt de bijdrage proportioneel berekend<br />

en stijgt ze naarmate uw inkomen stijgt.<br />

Inderdaad, een deel van het bedrag komt<br />

overeen met een percentage van het loon<br />

dat een bepaald niveau bereikt.<br />

De volgende kwartaalafrekening vindt<br />

plaats in <strong>december</strong>. Aangezien de eindejaarspremie<br />

als loon wordt beschouwd,<br />

volgt er een belangrijke verhoging van uw<br />

kwartaalloon uit. Het is dan ook waarschijnlijk<br />

dat die bijdrage nog een beetje<br />

zwaarder doorweegt op uw eindejaarspremie.<br />

De kans is groot dat uw inkomsten voor het<br />

lopende kwartaal de forfaitgrens overschrijden,<br />

zodat u een zwaardere proportionele<br />

bijdrage verschuldigd bent. Indien u<br />

gewoonlijk al over dat bedrag zat, zorgt de<br />

berekeningswijze ervoor dat het ingehouden<br />

bedrag nog hoger uitvalt.<br />

UITZENDKRACHTEN<br />

Eindejaarspremie en<br />

syndicale premie<br />

De uitzendkrachten hebben recht op een<br />

eindejaarspremie. Wanneer u deze eindejaarspremie<br />

door de ACLVB laat uitbetalen,<br />

ontvangt u hierbovenop ook nog een<br />

syndicale premie van € 90.<br />

Deel dit gerust mee aan andere uitzendkrachten.<br />

Als uitzendkracht heeft u recht op een eindejaarspremie.<br />

Omdat de eindejaarspremie pas gestort<br />

wordt in de loop van de maand <strong>december</strong>, is<br />

de periode tussen het einde van de referteperiode<br />

en het moment van betaling te<br />

lang. Om die tussenperiode te verkorten,<br />

hebben de sociale partners besloten een<br />

nieuw systeem toe te passen voor de toekenning<br />

van de eindejaarspremie. Het is<br />

helemaal operationeel sinds <strong>2011</strong>. Het jaar<br />

2010 was dus het overgangsjaar. Voorheen<br />

strekte de referteperiode - dus de periode<br />

waarin u een zeker aantal dagen moest<br />

gewerkt hebben (of gelijkgestelde dagen<br />

kon bewijzen) om recht te hebben op de eindejaarspremie<br />

- zich uit over een andere<br />

periode.<br />

De referteperiode voor de berekening van de<br />

eindejaarspremie van <strong>2011</strong> begint op 1 juli<br />

2010 en eindigt op 30 juni <strong>2011</strong>. Om de<br />

eindejaarspremie <strong>2011</strong> te kunnen genieten,<br />

zal de uitzendkracht dus moeten bewijzen<br />

in de loop van de referteperiode minstens<br />

65 dagen te hebben gewerkt als uitzendkracht.<br />

Worden gelijkgesteld met gewerkte dagen :<br />

de dagen van ziekte en ongeval gedekt door<br />

het gewaarborgd loon, de dagen van recuperatie<br />

en/of inhaalrust gedurende de hierboven<br />

vermelde periodes. De eerste 30<br />

dagen afwezigheid omwille van een<br />

arbeidsongeval worden eveneens in aanmerking<br />

genomen. Tellen ook mee voor<br />

maximum 5 dagen : de niet-gepresteerde<br />

arbeidsdagen omwille van economische of<br />

technische werkloosheid, of door crisiswerkloosheid<br />

voor bedienden.<br />

De eindejaarspremie <strong>2011</strong> bedraagt 8,22<br />

% van het brutoloon verdiend in de loop<br />

van de periode van 1 juli 2010 tot en met<br />

30 juni <strong>2011</strong>.<br />

De aangifte voor de belastingen moet voor<br />

de eindejaarspremie gebeuren met de<br />

inkomsten van het jaar dat volgt op het<br />

ogenblik van de toekenning van de premie.<br />

Concreet voor de premie van <strong>2011</strong>, moet u<br />

die aangeven met de inkomsten van het<br />

jaar 2012. Hiertoe ontvangt u de fiscale<br />

fiche 281.10.<br />

Goed om weten<br />

Ontvang ook de syndicale premie<br />

van 90 euro<br />

Als u zich de eindejaarspremie laat uitbetalen<br />

door ACLVB, ontvangt u bovendien<br />

een syndicale premie. Om recht te hebben<br />

op de syndicale premie, volstaat het dat u<br />

op het ogenblik van de uitbetaling van de<br />

eindejaarspremie lid bent van de ACLVB en<br />

in orde bent met uw vakbondsbijdrage.<br />

De syndicale premie bedraagt dit jaar 90<br />

euro.<br />

Wat moet u doen om de eindejaarspremie<br />

en de syndicale premie te verkrijgen ?<br />

In de loop van de maand <strong>december</strong> stuurt<br />

het Sociaal Fonds aan alle uitzendkrachten<br />

een premiedocument.<br />

Luik B van dat formulier dient u zo snel<br />

mogelijk aan de ACLVB te bezorgen (aan de<br />

ACLVB-afgevaardigde(n) of Bestendig<br />

Secretaris voor uw onderneming of in een<br />

plaatselijk ACLVB-secretariaat).<br />

Indien u meent recht te hebben op een eindejaarspremie,<br />

maar toch geen premiedocument<br />

hebt ontvangen van het Sociaal<br />

Fonds, contacteert u best een van de plaatselijke<br />

ACLVB-secretariaten. Wij zullen dan<br />

het nodige doen om na te kijken wat de<br />

reden hiervoor is.<br />

Zorg ervoor dat u het document voor de eindejaarspremie<br />

niet rechtstreeks aan het<br />

Sociaal Fonds terugzendt, maar bezorg het<br />

aan de ACLVB.<br />

Sylvia LOGIST<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


18 internationaal<br />

Burkina Faso<br />

FORMELE ONDERHANDELINGEN VOOR DE<br />

WERKNEMERS VAN DE INFORMELE SECTOR<br />

Na een periode van sociale onrust in Burkina Faso hebben<br />

de vakbonden aan de regering de intersectorale eisen overgemaakt<br />

voor de werknemers van de informele economie in<br />

het kader van de nationale onderhandelingen.<br />

IIn het kader van ons partnership met ACLVB-BIS en als<br />

gevolg van de oprichting sinds 2010 van een nationaal<br />

intersyndicaal platform voor de werknemers van<br />

de informele economie heeft de CSB (Confédération<br />

syndicale Burkinabé) een pleidooi gehouden om rekening<br />

te houden met de specifieke eisen van de informele<br />

sector in de nationale eisenbundel van de vakbondscentrales.<br />

Vier specifieke eisen voor de werkneemsters en werknemers<br />

van de informele economie werden dan opgenomen<br />

in de nationale eisenbundel die werd voorgesteld<br />

ter gelegenheid van 1 mei <strong>2011</strong>.<br />

3 Het gratis doktersbezoek voor de SEI-werknemers;<br />

3 De neerwaartse herziening van de belastingen en<br />

taksen van toepassing op de werknemers van de<br />

informele economie, evenals de kosten voor het<br />

huren van hangars op de markten;<br />

3 De versoepeling van de leenvoorwaarden ten gunste<br />

van de werknemers van de informele economie voor<br />

de ontwikkeling van hun professionele activiteiten;<br />

3 De oprichting van een specifieke gecentraliseerde<br />

structuur voor het beheer van de sector van de informele<br />

economie (loket).<br />

Moeilijke context<br />

Het zijn die vier eisen waarvan de regering kennis<br />

heeft genomen in een nog moeilijke context. De onderhandelingen<br />

tussen de vakbonden en de regering werden<br />

namelijk aangevat begin november, daar waar het<br />

land nog onder de invloed is van de recente sociale<br />

onrust die Burkina Faso dooreenschudde in de maanden<br />

februari en mei <strong>2011</strong>. Die bijzondere context heeft<br />

de regering overigens geïnspireerd tot een voorstel van<br />

driejaarlijks kaderakkoord, dat een nieuwe benadering<br />

van de sociale dialoog wil zijn, toegespitst op het<br />

onderzoek en de versterking van een bedaard sociaal<br />

klimaat. Waar in principe de syndicale beweging voorstander<br />

is van het ontwerp van kaderakkoord, vraagt<br />

ze in ieder geval, in de vorm, een uitstel van een dergelijke<br />

stap. Die komt in concreto het recht van de vakbonden<br />

beperken om te manifesteren teneinde druk op<br />

de regering uit te oefenen.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


internationaal 19<br />

Participatie van de basis<br />

Wat zijn de resultaten die de CSB verkrijgt omtrent de<br />

informele sector ? Eerst en vooral valt te vermelden dat<br />

die onderhandelingen de directe deelname gekend hebben<br />

van een werknemer uit de vakbondsrangen van de<br />

informele economie, in de persoon van kameraad<br />

Alphonse Balima, algemeen secretaris van de provinciale<br />

unie van de CSB in Ouagadougou. Dat getuigt van<br />

de directe impact van de vormingen op het terrein voor<br />

de verantwoordelijken, coördinatoren van de werkneemsters<br />

en werknemers van de informele economie.<br />

Vervolgens hebben de vakbonden net de voorstellen van<br />

de regering geanalyseerd. De vier eisen zijn allemaal<br />

aangekomen.<br />

Gratis doktersbezoek<br />

De regering erkent de verplichte aard van het jaarlijks<br />

doktersbezoek, maar stelt voor dat de werkgevers en<br />

werknemers van de informele sector zich organiseren<br />

om die last te verzekeren. De vakbonden menen dat in<br />

het licht van de moeilijke levensomstandigheden van<br />

de werknemers in de informele sector, de regering de<br />

kosteloosheid ervan moet overwegen in afwachting van<br />

de invoering van de ziekteverzekering, voorzien voor<br />

binnen 3 jaar.<br />

Neerwaartse herziening van belastingen en taksen<br />

De regering stelt een verlaagde tarifering voor van<br />

ongeveer 30 %. De vakbonden verwelkomen de inspanning,<br />

maar betreuren dat die zich slechts concentreert<br />

op het niveau van de hoofdstad. Ze vragen een regionale<br />

dekking.<br />

Versoepeling van de voorwaarden voor leningen en<br />

toegang tot fondsen<br />

De regering toont bereidheid om in een bipartiet kader<br />

na te denken over versoepelingsvoorwaarden voor de<br />

toegang tot het geheel van beschikbare nationale fondsen<br />

voor de werknemers van de informele sector. De<br />

vakbonden hebben zich onmiddellijk bereid verklaard<br />

tot deelname aan het onderhandelingskader voor een<br />

toegang in heel het land.<br />

De werknemers van de informele economie waren een van de eerste slachtoffers van de stakingsgolf<br />

die Burundi trof van februari tot mei <strong>2011</strong>. De CSB heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om hun<br />

specifieke eisen te verdedigen.<br />

Oprichting van een specifieke structuur voor het beheer van de sector van de<br />

informele economie<br />

De regering betuigt haar akkoord en wacht op de vakbondsvoorstellen. De vakbondsbeweging<br />

heeft de oprichting van een bipartiet comité gesuggereerd dat de<br />

vorm zal voorstellen en voor de structuur zal zorgen.<br />

Tot slot onthouden we vooral het groeiend belang van de vragen tot decentralisatie<br />

en regionalisering van de sociale dialoog voor de werknemers van de informele<br />

economie. Op termijn is het strategisch die werknemers te betrekken die het<br />

nodig hebben het sociaal overleg op hun werkplaatsen te doen leven om waardige<br />

arbeidsvoorwaarden te creëren in heel Burkina Faso.<br />

Pascal KERE<br />

Secretaris vorming<br />

Nationaal projectleider CSB-BIS<br />

BURUNDEES VAKBONDSMAN GEFOLTERD<br />

Onze collega Magnus Hakizimana is de gemeentelijke leider van de vakbond voor<br />

fietstaxi-bestuurders (SOTAVEBU) in de Burundese gemeente Rugazi (provincie<br />

Bubanza). De fietstaxi’s zijn aangesloten bij de Nationale Federatie van<br />

Transportwerknemers, onze vakbondspartner in het zuiden. Vermits onze collega<br />

Hakizimana een rechtschapen, vrij en integer syndicalist is, stort hij geen deel<br />

van de ledenbijdragen door aan de gemeentelijke autoriteit. Als gevolg daarvan<br />

zou hij volgens onze informatie zwaar geslagen en gefolterd zijn door lui die werden<br />

uitgestuurd door de gemeentelijke beheerder. Momenteel wordt hij verpleegd<br />

in het medisch chirurgisch centrum van Rohero. De bedreigingen aan zijn adres<br />

duren voort en de nationale vertegenwoordigers van de vakbond voor fietstaxi’s<br />

zijn het slachtoffer van intimidatie; ze worden vervolgd omwille van “leugens”.<br />

Niet alleen druist een dergelijke repressie in tegen de bepalingen in de Universele<br />

Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Pact van de burgerlijke<br />

en politieke rechten, maar ze schaadt evenzeer de conventie nr. 87 van de<br />

IAO, met betrekking tot de syndicale vrijheid van vereniging en het verbod op elke<br />

belemmering door de openbare autoriteiten. Met BIS hebben we ons schriftelijk<br />

gericht tot de Minister van Buitenlandse Zaken, tot de Belgische ambassade in<br />

Burundi en tot de President van de Republiek Burundi, opdat dat geweld en die<br />

bedreigingen zouden ophouden.<br />

Syndicalisme betekent niets zonder solidariteit.<br />

Onze solidariteit bij ACLVB is geen hol engagement.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


20<br />

SYNDICALE PREMIES<br />

uit de sector<br />

Automobielinspectie (PC 218)<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode/Aansluiting : <strong>2011</strong><br />

Bedrag : € 135<br />

Bijzondere voorwaarde : in dienst op 31/12/2010<br />

Bewakingsondernemingen arbeiders<br />

(PC 317)<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode/Aansluiting :<br />

1/10/2010 – 30/9/<strong>2011</strong><br />

Bedrag : € 135 of € 11,25 per twaalfde<br />

Een prestatie van 10 dagen arbeid of gelijkgestelde<br />

dagen per maand geeft recht op 1/12 van<br />

de premie.<br />

Vb.<br />

RSZ-dagen : 50<br />

Aansluiting : 9/98<br />

= 5 x € 11,25 = € 56,25<br />

RSZ-dagen : 120<br />

Aansluiting : 10/97<br />

= totale premie € 135<br />

RSZ-dagen : 240<br />

Aansluiting : 8/11<br />

= 2 x € 11,25 = € 22,50<br />

RSZ-dagen : 60<br />

Aansluiting : 5/11<br />

= 5 x € 11,25 = € 56,25<br />

De betaling van deze premie gebeurt samen met<br />

de betaling van de buitengewone vakantietoelage<br />

<strong>2011</strong>.<br />

Eindejaarspremie<br />

Buitengewone vakantietoelage<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : 1/10/2010 – 30/9/<strong>2011</strong><br />

Bedrag : zie netto toelage.<br />

Dienstencheques (PC 322.01)<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : 1/7/10 – 30/6/11<br />

Bedrag : € 80<br />

Bijzondere voorwaarden :<br />

Aangesloten zijn op het ogenblik van de betaling.<br />

Om recht te hebben moet men 65 dagen gepresteerd<br />

hebben tijdens de referteperiode.<br />

Eindejaarspremie<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : 1/7/10 – 30/6/11<br />

Bedrag : nettopremie<br />

Betaling : de eindejaarspremie wordt enkel door<br />

het sociaal fonds betaald; het heeft een formulier<br />

naar de werknemers gestuurd. De werknemers<br />

kunnen hierop reageren en vermelden hun<br />

eventuele adreswijziging en hun correct bankrekeningnummer.<br />

Ook diegenen die geen bankrekeningnummer<br />

hebben, dienen dat te laten<br />

weten. Het Fonds betaalt de eindejaarspremies<br />

op 15 <strong>december</strong> <strong>2011</strong>.<br />

Bijzondere voorwaarde : 65 dagen prestaties in<br />

de sector met inbegrip van maximum 26 dagen<br />

economische werkloosheid.<br />

De gelijkstelling voor 15 weken moederschapsverlof<br />

dient aangevraagd te worden bij het<br />

Sociaal Fonds via een formulier.<br />

De premie bedraagt 4,15 % van het tijdens de<br />

referteperiode verdiende brutoloon.<br />

RSZ = 13,07 % en bedrijfsvoorheffing = 23,22 %<br />

Opmerking :<br />

De eindejaarspremie <strong>2011</strong> wordt bij de belastbare<br />

inkomsten van het jaar <strong>2011</strong> gevoegd, indien<br />

de premie vóór 31/12/<strong>2011</strong> werd toegekend.<br />

Gas en elektriciteit (PC 326)<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode/Aansluiting :<br />

01/07/2010 – 30/06/<strong>2011</strong><br />

Bedrag : € 135<br />

Bijzondere voorwaarden :<br />

Tijdens de referentieperiode<br />

(01/07/2010 – 30/06/<strong>2011</strong>) gedurende 3 maanden<br />

in dienst zijn.<br />

De werknemers in tijdskrediet of loopbaanonderbreking<br />

einde loopbaan, de werknemers met vervroegde<br />

opruststelling op 59 jaar en diegenen<br />

met ziekte of arbeidsongeval, hebben recht op<br />

de syndicale premie totdat ze de pensioengerechtigde<br />

leeftijd hebben bereikt. In orde zijn<br />

met het lidgeld tijdens de referteperiode.<br />

Jobstudenten, schoolstages en uitzendkrachten<br />

hebben geen recht op de syndicale premie.<br />

Worden als rechthebbende gelijkgesteld :<br />

Deeltijdse werknemers hebben eveneens recht<br />

op de premie.<br />

De langstlevende echtgenoot of het kind (de kinderen)<br />

van de voornoemde werknemer die in de<br />

loop van de referentieperiode overleden is.<br />

Goederenvervoer (PC 140.03.1 en<br />

140.03.2)<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : 1/7/2010 – 30/06/<strong>2011</strong><br />

Bedrag : € 130<br />

Bijzondere voorwaarde : het R.S.Z.-kencijfer van<br />

de werkgever dient te beginnen met 083 om<br />

recht te hebben op deze premie.<br />

Hout en Stoffering (PC 126)<br />

Getrouwheidspremie<br />

Eindejaarspremie<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : 1/7/2010 – 30/6/<strong>2011</strong><br />

Bedrag : vermeld op attest (totaal €)<br />

Bijzondere voorwaarde : aangesloten zijn op het<br />

ogenblik van de betaling<br />

Makro/Metro (PC 218)<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : <strong>2011</strong><br />

Aansluiting : uiterlijk sinds 1/07/<strong>2011</strong><br />

Bedrag : € 135 (voltijds) en € 67,50 (deeltijds)<br />

Hebben geen recht : de bruggepensioneerden<br />

van wie de opzegperiode ten einde is voor<br />

<strong>december</strong> <strong>2011</strong> en de personen met voltijds<br />

tijdskrediet.<br />

Schoonmaak- &<br />

ontsmettingsondernemingen (PC 121)<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode/Aansluiting :<br />

1/7/2010 – 30/6/<strong>2011</strong><br />

Bedrag :<br />

syndicale premie = maximum € 135 of € 11,25<br />

per schijf van 15 RSZ-dagen en per maand aansluiting<br />

tussen 1/7/2010 en 30/06/<strong>2011</strong><br />

vb. :<br />

3 230 RSZ-dagen en aansluiting op 1/10/2009 =<br />

9/12 = € 101,25<br />

3 80 RSZ-dagen en aansluiting op 1/6/1999 =<br />

5/12 = € 56,25<br />

De betaling van deze premie gebeurt samen met<br />

de betaling van de eindejaarspremie <strong>2011</strong>.<br />

Voor bedienden is er niets voorzien (PC 218).<br />

Oudere werklozen en bruggepensioneerden hebben<br />

recht op de volledige premie tot aan hun<br />

pensioen.<br />

Eindejaarspremie<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : 1/7/2010 - 30/6/<strong>2011</strong><br />

Bedrag : nettopremie op attest<br />

De eindejaarspremie wordt toegekend indien de<br />

werknemer minstens 60 RSZ-dagen heeft in de<br />

sector of indien zijn brutoloon van de referteperiode<br />

minstens gelijk is aan € 2.070 behalve voor :<br />

- diegenen die op pensioen gaan in de loop van<br />

het refertejaar<br />

- bruggepensioneerden of oudere werklozen<br />

- werknemers ontslagen om economische reden<br />

De bruto-eindejaarspremie bedraagt 9 % op het<br />

brutoloon van de referteperiode.<br />

Voor bedienden is er niets voorzien (PC 218).<br />

Een arbeidsongeval wordt niet gelijkgesteld.<br />

Het recht op de eindejaarspremie verjaart na 42<br />

maanden, te rekenen vanaf het einde van de<br />

referteperiode.<br />

Er wordt geen eindejaarspremie uitbetaald<br />

indien het nettobedrag geen € 5 bedraagt.<br />

Staalnijverheid bedienden (PC 210)<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Aansluiting : aangesloten zijn uiterlijk 1/5/<strong>2011</strong><br />

Bedrag : € 110 voor actieven met een bediendecontract<br />

op 1/9/<strong>2011</strong>.<br />

Bijzondere voorwaarden : sinds 1/5/<strong>2011</strong> aangesloten<br />

zijn en in orde met de bijdragen op het<br />

ogenblik van betaling. Uitzendkrachten hebben<br />

geen recht op de premie.<br />

Taxi’s – taxicamionetten (PC 140.02)<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : 1/01/<strong>2011</strong> - 31/12/<strong>2011</strong><br />

Bedrag : € 125<br />

Bijzondere voorwaarden :<br />

- Het RSZ-kencijfer van de werkgever dient te<br />

beginnen met 068/ om recht te hebben op de<br />

premie.<br />

- Op 30/9/<strong>2011</strong> in dienst zijn van een taximaatschappij.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


uit de sector 21<br />

Technische land- en tuinbouwwerken<br />

(PC 132)<br />

Eindejaarspremies<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : 1/7/2010 – 30/6/<strong>2011</strong><br />

Aansluiting : vanaf het ogenblik van betaling<br />

Bedrag : is reeds vermeld op het formulier in het<br />

vak ‘te betalen’<br />

Het formulier wordt aan de werknemers bezorgd<br />

door de Kruispuntbank, die het eveneens invult<br />

en de berekening maakt. Luik 1 en 2 is bestemd<br />

voor de vakbond; luik 3 is voor de werknemer als<br />

formulier 281.10 voor de belastingaangifte.<br />

Uitzendarbeid (PC 322)<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : 1/7/10 – 30/06/11<br />

Bedrag : € 90<br />

De syndicale premie wordt samen met de eindejaarspremie<br />

uitbetaald.<br />

Bijzondere voorwaarden :<br />

65 dagen gepresteerd hebben tijdens de referteperiode.<br />

Aangesloten zijn op het ogenblik van de betaling<br />

(<strong>december</strong> <strong>2011</strong>).<br />

Opmerking :<br />

De leden die per vergissing hun attest naar het<br />

sociaal fonds stuurden en van wie de eindejaarspremie<br />

door het fonds uitbetaald werden,<br />

kunnen hun syndicale premie aanvragen bij<br />

ACLVB. De premie wordt dan door ACLVB<br />

betaald.<br />

Eindejaarspremie<br />

Jaar : <strong>2011</strong><br />

Referteperiode : 1/7/10 – 30/6/11<br />

Bedrag : 8,22 % van het brutoloon tijdens het<br />

refertejaar<br />

Van de brutopremie worden afgetrokken:<br />

- Socialezekerheidsbijdragen : 13,07 % van de<br />

brutopremie<br />

- Bedrijfsvoorheffing (belasting) : 23,22 %<br />

Bijzondere voorwaarden :<br />

Aangesloten zijn op het ogenblik van de betaling.<br />

65 dagen prestaties in de sector tijdens de<br />

referteperiode.<br />

Opmerkingen :<br />

De leden die in het buitenland wonen, hebben<br />

recht op de bedrijfsvoorheffing, op voorwaarde<br />

dat er een formulier F276 bij het attest gevoegd<br />

wordt.<br />

De eindejaarspremie <strong>2011</strong> wordt bij de belastbare<br />

inkomsten van het jaar 2012 gevoegd<br />

indien de premie voor 31/12/2012 werd<br />

toegekend.<br />

LOONAANPASSINGEN OP 01.12.<strong>2011</strong><br />

P.C. ACTIVITEIT AANPASSING<br />

102.08 Marmergroeven & -zagerijen + 1 % (index)<br />

106.01 Cementfabrieken + 0,1714 % op de minimumlonen (index)<br />

114 Steenbakkerijen + 0,50 % (index)<br />

117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,1714 % op de minimumlonen (index)<br />

120.02 Vlasbereiding (sinds 05.12.’11) + 0,0372 EUR (index)<br />

303 Technische filmbedrijvigheid (voorheen 303.04) + 2 % (index)<br />

317 Bewakings- en/of toezichtsdiensten (enkel waardenvervoer) + 0,30 EUR (cao 11.10.’11)<br />

326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,1714 % op de minimumlonen (index)<br />

HOTELDEAL *** PARTNERS PROMOTIONS<br />

Dankzij de ACLVB<br />

Aan een supervoordeelprijs van € 29 per persoon inclusief ontbijt<br />

Ontspannen, genieten, tijd voor elkaar in MOSELHOTEL NITTELERHOF<br />

Op slechts 2,5 uur rijden vanuit Brussel ben je aan de grens met Duitsland. Goede<br />

wijn behoeft geen krans en vele gasten gingen je voor naar het pittoreske hotel in<br />

het wijndorp Nittel op 5 km van de Luxemburgse grens. Geliefd hotel met 33<br />

kamers en familiale sfeer. De kerstmarkt in Trier, op slechts 10 km, is meer dan<br />

een bezoekje waard, maar ook tijdens de koopjes van januari is Trier een geliefd<br />

winkelparadijs ! Marco, de Nederlandse eigenaar, heeft voor jou een fantastisch<br />

aanbod gemaakt !<br />

Boekingsperiode : vanaf heden tot en met maart, met<br />

uitzondering van de week tussen kerst en 31 <strong>december</strong><br />

Bij aankomst op zondag, maandag of dinsdag en een verblijf<br />

van drie nachten wordt de vierde nacht gratis aangeboden.<br />

Steeds op basis van beschikbaarheid en op basis van<br />

2 personen logerend in een tweepersoonskamer.<br />

Je overnacht voor slechts € 29 per persoon inclusief ontbijt<br />

in een comfortabele tweepersoonskamer en indien je reserveert<br />

voor min. 2 nachten staat bij aankomst een heerlijk glaasje Elbling<br />

Sekt op jou te wachten, gratis bubbels !<br />

Hoe reserveren ?<br />

Vul het reserveringsformulier in dat je terugvindt op www.aclvb.be. Heb je geen toegang tot internet, dan kan je het<br />

reserveringsformulier ook laten invullen in je plaatselijk ACLVB-secretariaat. Partners Promotions reserveert jouw verblijf en<br />

stuurt je per kerende je bevestigingsbrief. Je hoeft dan enkel nog je koffers te pakken en te genieten van een zorgeloos hotelv erblijf !<br />

Hotel Nitteler Hof **** - Weinstrasse 42 - 54453 Nittel - Lic A1095<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


22<br />

uit de sector<br />

Energie<br />

SECTORALE DAG FOCUST<br />

OP AARDGAS<br />

In 2009 stond onze sectorale dag in het teken van nucleaire<br />

energie en namen we een kijkje bij Belgoprocess, in 2010<br />

hadden we duurzame energie als thema en mochten we het<br />

opleidingscentrum en dispatchcentrum van Elia betreden.<br />

Dit jaar bezochten we op 27 oktober Fluxys, beheerder van<br />

het Belgische gasvervoersnet.<br />

Fluxys zorgt in België voor de bouw en de exploitatie van infrastructuur voor het<br />

vervoer en de opslag van aardgas en de terminalling van vloeibaar aardgas.<br />

Deze infrastructuur vormt de schakel in aardgasvoorziening van de huishoudens,<br />

de industrie en de elektriciteitscentrales op aardgas.<br />

Aardgasopslag<br />

Afgevaardigden uit de sector, o.a. van SPE (nu EDF Luminus), GDF Suez, Fabricom,<br />

BNO …, de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke, een medewerker van Arbeid &<br />

Milieu en nog enkele medewerkers van ACLVB vonden elkaar terug in ’t<br />

Schaliënhuis te Loenhout. Na de koffie ging het met een bus naar de opslagsite,<br />

waar we werden verwacht voor een rondleiding.<br />

Een gids verschafte ons eerst via een presentatie een heldere kijk op de huidige en<br />

toekomstige activiteiten van Fluxys, de reden waarom aardgas wordt opgeslagen<br />

(en waarom in Loenhout) en gaf een meer praktische uitleg over de herkomst,<br />

samenstelling en het verwerkingsproces voor de opslag van aardgas. Nadien konden<br />

we de site bezoeken en kregen we een concreter beeld.<br />

Waarom aardgas opslaan ?<br />

Leveranciers en producenten gebruiken de opslag als buffer om hun verbruikers<br />

in België en elders in Noordwest-Europa continu aardgas te kunnen leveren.<br />

Gedurende het jaar zijn er grote verschillen in het aardgasverbruik (zomer en<br />

winter). Om een evenwicht te kunnen behouden in de ingevoerde volumes en de<br />

door de klanten verbruikte volumes, doen de leveranciers beroep op de opslaginfrastructuur<br />

van Fluxys.<br />

Waarom in Loenhout ?<br />

De reden daarvoor schuilt diep onder de grond, waar zich een water- en gasdichte<br />

rotslaag heeft gevormd waaronder zich een gesteente bevindt.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong><br />

Hiertussen wordt het aardgas in de zomer geïnjecteerd<br />

om er in de winter terug uitgehaald te worden.<br />

Dit proces bestaat uit filteren, comprimeren en dus<br />

injecteren in de zomer en in de winter ontzwavelen,<br />

drogen en druk reduceren om terug in het net te sturen<br />

voor verbruik.<br />

Veiligheid<br />

Uiteraard is de veiligheid voor het personeel en de<br />

omgeving primordiaal. Alle installaties zijn voorzien van<br />

gas- en branddetectie en brandbeveiliging en zowel de<br />

boven- als ondergrondse procesinstallaties worden<br />

voortdurend gestuurd en bewaakt door de operators in<br />

de controlezaal. Via talrijke controleputten, verspreid<br />

langs alle exploitatieputten op het terrein, wordt toegezien<br />

op de toestand van de ondergrond en worden regelmatig<br />

metingen verricht. Zeker voor de inwoners van<br />

Loenhout en de omliggende gemeenten is dat belangrijk<br />

om te weten, aangezien zij immers wonen op een enorme<br />

“gasbel”, die zich bevindt in de natuurlijke koepelrots,<br />

die weliswaar hermetisch dicht is.<br />

Aardgasvervoer<br />

Verder kregen we nog wat meer uitleg over de structuur<br />

van het vervoersnet in België, maar ook buiten de<br />

landsgrenzen. Met 18 interconnectiepunten naar buurnetten<br />

staat het Fluxys-net open voor de aanvoer vanuit<br />

het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Nederland,<br />

Rusland en de landen die vloeibaar aardgas produceren.<br />

Tegelijk is het net een draaischijf voor het vervoer<br />

van aardgas naar Nederland, Duitsland, Luxemburg,<br />

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Europa.<br />

De LNG-terminal in Zeebrugge speelt hierin de belangrijkste<br />

rol aangezien hij fungeert als het hart van zijn


uit de sector 23<br />

aardgasvervoersnet én van het West-Europese<br />

aardgassysteem. Vloeibaar aardgas komt hierin<br />

aan per schip én twee cruciale vervoersassen<br />

kruisen elkaar : de oost-west-as van<br />

Rusland naar het Verenigd Koninkrijk en de<br />

noord-zuid-as van Noorwegen naar Zuid-<br />

Europa.<br />

Een bezoek aan deze terminal kan misschien in<br />

de toekomst nog georganiseerd worden !<br />

Aardgas als alternatief ?<br />

Tijdens de presentatie werd de onvermijdelijke<br />

vraag gesteld of aardgas wel een (verre) toekomst<br />

heeft en eventueel een duurzaam alternatief<br />

biedt voor andere fossiele brandstoffen.<br />

Aardgas kan hierin een aanvullende rol spelen<br />

in de overgang naar andere en hernieuwbare<br />

vormen van energie, omwille van de opslagcapaciteit<br />

en dus als back-up dienen tijdens<br />

zonne- en of windloze momenten. De technologie<br />

helpt natuurlijk ook een handje met steeds<br />

zuiniger aardgasinstallaties en gasgestookte<br />

energiecentrales om nog voor enkele decennia<br />

te voldoen aan de immer groter wordende energievraag.<br />

Rechtvaardige transitie :<br />

Arbeid & Milieu<br />

Na de lunch werd een uiteenzetting gegeven<br />

door Jorre Van Damme van A & M (Arbeid &<br />

Milieu). Deze organisatie is een samenwerkingsverband<br />

tussen de drie vakbonden en de<br />

Nieuws uit de zones<br />

VLAAMSE ARDENNEN<br />

Secretariaat Oudenaarde op nieuwe locatie<br />

Op 8 november werd het nieuw secretariaat<br />

van de zone Vlaamse Ardennen in de<br />

Kasteelstraat 3 in Oudenaarde geopend; ook<br />

werd lokaal het startschot van de campagne<br />

voor de komende sociale verkiezingen gegeven.<br />

Nadat eerder op de dag onze Nationaal<br />

Voorzitter reeds een bezoek had gebracht en<br />

zich door professionele verplichtingen 's<br />

avonds op de openingsreceptie diende te verontschuldigen,<br />

waren Nationaal Secretaris<br />

Sabine Slegers, Vlaams Gewestsecretaris Hugo<br />

Engelen en adjunct Gert Truyens aanwezig,<br />

evenals HR-directeur Mario Coppens.<br />

Samen met een groot aantal militanten en<br />

afgevaardigden werd de schitterende nieuwe<br />

locatie in gebruik genomen. Zonesecretaris<br />

Dirk Baeckelandt dankte in zijn toespraak<br />

namens de collega's en leden uit de zone,<br />

directie en collega's van de technische dienst<br />

Bond Beter Leefmilieu. De rode draad en boodschap<br />

van deze presentatie is dat een omzetting<br />

naar duurzame (lees : hernieuwbare, groene)<br />

energie moet gepaard gaan met het creëren<br />

van nieuwe (groene) jobs, omscholing naar<br />

nieuwe competenties en waardig werk en dat<br />

hierin de vakbonden via de sociale dialoog in<br />

de ondernemingen uiteraard een belangrijke<br />

rol spelen.<br />

De mosterd hiervoor komt o.m. vanuit het<br />

wereldcongres van het Internationaal<br />

Vakverbond, dat de strijd tegen de klimaatverandering<br />

invult via duurzame ontwikkeling en<br />

een rechtvaardige transitie.<br />

De vertegenwoordiger van A & M vermeldde<br />

verder nog dat de organisatie zich ten dienste<br />

stelt van de afgevaardigden van de vakbonden<br />

om hierover in de bedrijven zelf toelichting te<br />

geven en dit, meer individueel op het bedrijf<br />

toegespitst.<br />

Geslaagde dag<br />

Kortom, dankzij al deze informatie werd onze<br />

horizon opnieuw een beetje verruimd en hebben<br />

onze afgevaardigden weer een beter beeld<br />

gekregen van deze energiebranche en het<br />

immer wijzigend profiel dat de sector eigen is,<br />

mee onder mondiale (ecologische) druk.<br />

Afspraak volgend jaar ?<br />

Bart DE CROCK<br />

voor de verwezenlijking. Verder riep hij elkeen<br />

op om met de grootste inzet naar kandidaten te<br />

zoeken, zodat in mei volgend jaar een succes<br />

kan worden bereikt. Bestendig Secretaris<br />

Annelies De Croo gaf met een powerpoint-presentatie<br />

uitgebreid uitleg over de komende<br />

campagne voor de sociale verkiezingen.<br />

De openingsuren (van maandag tot vrijdag van<br />

8.30 u. tot 11.45 u. en maandag ook van 14 u.<br />

tot 16 u. en donderdag van 14 u. tot 17.30 u.),<br />

fax (055-33.47.02) en telefoonnummer (055-<br />

33.47.01), en e-mailadres (vlaamse.ardennen@aclvb.be)<br />

van het secretariaat in de<br />

Kasteelstraat 3 blijven ongewijzigd.<br />

DB<br />

NON-PROFIT OP<br />

DE BARRICADES !<br />

De werknemers van de non-profit staan<br />

dag na dag in voor verzorging van zieken<br />

en ouderen, maar wie draagt zorg<br />

voor hen ? Op 25 november, in de onderhandelingsperiode<br />

voor de begroting en<br />

de regeringsvorming, verzamelden ze<br />

aan het Brusselse Barricadenplein om<br />

vandaaruit te demonstreren.<br />

Ze eisten middelen voor de gezondheidssector.<br />

“Politici moeten niet denken dat we zonder investeringen<br />

in de non-profitsectoren, de maatschappelijke<br />

uitdagingen van morgen zullen aankunnen.”<br />

De Liberale Vakbond stelt dat het hoog tijd is om rond<br />

tafel te zitten en te bepalen wat het toekomstperspectief<br />

is voor de gezondheidszorg.<br />

Op Vlaams niveau is er al een akkoord voor de nonprofit<br />

voor de periode <strong>2011</strong>-2015.<br />

Voor de federale non-profit is er slechts een miniakkoord<br />

voor <strong>2011</strong>, maar wat met de volgende jaren ?<br />

Wat met de te regionaliseren sectoren ? Welke toekomst<br />

kunnen we de werknemers van de gezondheidszorg<br />

en onze burgers bieden ?<br />

Een miniakkoord is niet meer aan de orde !<br />

De werknemers van de federale gezondheidszorg<br />

waarschuwden de formateur op 25 november dat als<br />

er geen nieuw meerjarenakkoord kan komen en middelen<br />

die de loon- en arbeidsvoorwaarden verbeteren,<br />

hij zelf de non-profit draaiende mag houden.<br />

Ze eisen middelen voor:<br />

3 aanvaardbare werkomstandigheden die de combinatie<br />

arbeid en gezin mogelijk maken;<br />

3 een eerlijk inkomen dat in de lijn ligt met de vraag<br />

naar professionalisering en opleiding van de werknemers;<br />

3 een grotere aantrekkingskracht van de sector;<br />

3 de kwaliteit van de dienstverlening (en vooral de<br />

kwaliteit kunnen blijven garanderen voor alle burgers).<br />

ED<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


24 regionaal<br />

De nieuwe samenstelling van<br />

de groep vertegenwoordigers<br />

van de Vlaamse Regionale in<br />

het Nationaal Bureau van de<br />

ACLVB.<br />

1. Hugo Engelen<br />

2. Gert Truyens<br />

3. Erik Quisthoudt<br />

4. Dirk Baeckelandt<br />

5. Jean-Pierre Vanconingsloo<br />

6.Geert De Rous<br />

3<br />

VLAAMS REGIONAAL COMITÉ :<br />

OVERTUIGEND ÉN VERRASSEND !<br />

2<br />

1<br />

5<br />

4<br />

Op 17 november zakten 300 militanten uit de Vlaamse zones af naar<br />

de Expo te Kortrijk voor het jaarlijks Vlaams Regionaal Comité. Het<br />

zou een speciale <strong>editie</strong> moeten worden : de herbevestiging van een<br />

aantal sleutelposities binnen de Vlaamse Regionale én de sociale verkiezingen<br />

van 2012 stonden immers op het programma.<br />

6<br />

Na 4 jaar moet statutair de Vlaamse Gewestsecretaris,<br />

Hugo Engelen, herbevestigd worden in zijn mandaat.<br />

Het activiteitenverslag werd kort toegelicht voor de<br />

verschillende domeinen waarvoor de Vlaamse<br />

Regionale bevoegd is :<br />

- de syndicale werking<br />

- de vorming<br />

- de werknemers-werzoekendenwerking<br />

- de interprofessionele werking<br />

- de seniorenwerking<br />

- de jongerenwerking<br />

Hugo Engelen werd quasi unaniem (met 98,5 % van de<br />

stemmen) herbevestigd in zijn mandaat als Vlaams<br />

Gewestsecretaris. Hiermee kreeg hij het volste vertrouwen<br />

om de Vlaamse Regionale de komende 4 jaar<br />

opnieuw te leiden.<br />

Maar er was ook ruimte voor constructieve zelfkritiek<br />

en op basis van feedback uit de zones, zowel vanwege<br />

de militanten als de personeelsleden, werd een ambitieus<br />

actieplan voor de volgende 4 jaar voorgesteld.<br />

Een toekomstvisie waarin de leden centraal staan en<br />

de tendensen werden vastgelegd om de interne werking<br />

nog verder te professionaliseren.<br />

Erik Quisthoudt werd met even grote unanimiteit herbevestigd<br />

in zijn mandaat als Voorzitter van het<br />

Vlaams Regionaal Comité en als lid van het Nationaal<br />

Bureau. Gert Truyens, Dirk Baeckelandt en Jean-Pierre<br />

Vanconingsloo werden eveneens herbevestigd als vertegenwoordigers<br />

uit de Vlaamse Regionale in het<br />

Nationaal Bureau. Geert De Rous, Bestendig Secretaris<br />

uit West-Vlaanderen, neemt hier als nieuwkomer de<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


egionaal 25<br />

fakkel over van Jean-Claude Hollebeke. Vlaams<br />

Gewestsecretaris, Hugo Engelen, bedankte Jean-<br />

Claude Hollebeke voor zijn jarenlange inzet voor het<br />

Nationaal Bureau.<br />

Sociale verkiezingen 2012<br />

De rode draad van dit comité was natuurlijk de<br />

start van de sociale verkiezingen die van 7 tot en<br />

met 20 mei 2012 zullen doorgaan. Om het belang<br />

hiervan nog eens duidelijk in de verf te zetten werden<br />

er getuigenissen afgenomen. Bestendig<br />

Secretaris, Geert Debevere, stak op zijn West-<br />

Vlaamse manier, de micro onder de neus van enkele<br />

kandidaten voor de sociale verkiezingen 2012.<br />

Adjunct Gewestsecretaris, Gert Truyens, gaf een<br />

geanimeerd overzicht van de doelstellingen en de<br />

campagne voor de sociale verkiezingen.<br />

Zijn besluit : “Vlaanderen is gek van kookprogramma’s.<br />

Voor het ‘menu sociale verkiezingen’ zijn<br />

alle ingrediënten aanwezig om er het beste van te<br />

maken. En er zijn hier in de zaal genoeg hobbykoks<br />

en masterchefs om zichzelf opnieuw te overstijgen<br />

en van de sociale verkiezingen een feestmaal te<br />

maken”.<br />

In de bloemetjes<br />

Tot slot was het tijd voor een aantal huldigingen.<br />

Een nieuw initiatief dat vanaf nu een vast item zal<br />

worden op het Vlaams Regionaal Comité.<br />

De senioren en (brug)gepensioneerden die zich<br />

jarenlang hebben ingezet voor de ACLVB, en dit<br />

soms nog blijven doen, én die deel uitmaakten van<br />

de delegatie in het Vlaams Regionaal Comité, werden<br />

in de bloemen (lees : wijn) gezet (zie foto onderaan<br />

deze bladzijde). Zij werden uitgebreid bedankt<br />

voor hun inzet en engagement.<br />

Uiteraard mocht de jongerenwerking niet achterblijven.<br />

Drie jongeren die, ondanks hun jonge leeftijd,<br />

toch hun tanden willen zetten in syndicaal werk<br />

voor ACLVB, werden verkozen tot “de gouden jongerendelegees”<br />

van ACLVB (zie kader).<br />

En ja, we hebben dit comité wat opgesmukt met<br />

filmfragmenten en verrassingseffecten, maar dit<br />

was niet enkel en alleen voor de show ! We wilden<br />

hiermee vooral aangeven dat de ploeg van de<br />

Vlaamse Regionale en de Vlaamse zones samen<br />

met de leden en militanten hard zullen werken om<br />

van de sociale verkiezingen van 2012 een succes te<br />

maken. We wilden vooral alle deelnemers hiervoor<br />

enthousiast maken en hen met een goed gevoel<br />

naar huis sturen. Hopelijk zijn we daar alvast in<br />

geslaagd.<br />

Ellen VAN HERTBRUGGEN<br />

DE GOUDEN<br />

JONGERENDELEGEES<br />

<strong>2011</strong><br />

Dat Jongerendelegees belangrijk zijn<br />

voor de toekomst van de ACLVB,<br />

weten we allemaal.<br />

Daarom dat het hoog tijd werd om jongeren<br />

die een syndicaal engagement opnemen,<br />

eens in de bloemetjes te zetten. Het<br />

Vlaams Regionaal Comité bleek het ideale<br />

moment om een nieuwe jaarlijkse prijs te<br />

lanceren : “De Gouden Jongerendelegee”.<br />

Hiervoor trok FreeZbe doorheen heel<br />

Vlaanderen op zoek naar die ene jongerendelegee<br />

die deze nieuwe titel verdiende.<br />

Zaken zoals syndicaal engagement, hulpvaardigheid,<br />

het opkomen voor de collega’s,<br />

sociale en communicatieve vaardigheden<br />

waren belangrijke factoren bij de<br />

beoordeling voor de deskundige jury. En<br />

wat bleek ? Er zit enorm veel talent in onze<br />

jonge regionen : 3 jongerendelegees bleken<br />

perfect in aanmerking te komen. De<br />

jury kon moeilijk kiezen tussen deze sterke<br />

kandidaten en besloot om zowel Jonas<br />

Wauters, Kevin Van Cutsem en Maarten<br />

Dessomviele te belonen met de titel<br />

Gouden Jongerendelegee <strong>2011</strong>. Aan de<br />

hand van een kort filmpje werden ze op het<br />

congres voorgesteld, en als top of the bill<br />

mochten ze naar huis gaan met een mooie<br />

Ipod Nano. In een blauwe kleur, zoals het<br />

hoort !<br />

Nogmaals een dikke proficiat.<br />

Heb je een jongerendelegee in je bedrijf<br />

rondlopen die het wel verdient om in de<br />

bloemetjes gezet te worden ? Laat het ons<br />

weten, en wie weet wordt hij/zij genomineerd<br />

voor de verkiezing van de Gouden<br />

Jongerendelegee anno 2012.<br />

Freezbe@aclvb.be is het welgekende<br />

adres.<br />

Bekijk het filmpje op onze facebookpagina :<br />

http://www.facebook.com/Ilikefreezbe<br />

EVH<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


26 regionaal<br />

BRISE<br />

HET LABEL “ECODYNAMISCHE ONDERNEMING”<br />

De derde rondetafel van BRISE, het Brussels intersyndicaal netwerk<br />

voor sensibilisering rond milieu, vond plaats op 27 oktober in de<br />

zetel van Leefmilieu Brussel en zoomde in op het thema van de ecolabels<br />

voor bedrijven. Bedoeling was het Brussels proces van ecodynamisch<br />

labelen voor te stellen en na te gaan in welke mate de<br />

vakbondsvertegenwoordigers daarbij betrokken zijn.<br />

T<br />

Tijdens de voormiddag van analyse en gedachtewisseling kwamen getuigenissen<br />

aan bod en goede (en mindere goede) praktijkervaringen van bepaalde ondernemingen<br />

die nu al het label dragen : de Cliniques Universitaires Saint-Luc, de<br />

Nationale Bank van België, Tractebel Engineering en de gemeentelijke administratie<br />

van Watermaal-Bosvoorde.<br />

Veelzijdige dynamieken<br />

Na een technische en theoretische uiteenzetting (zie kader) werden de vertegenwoordigers<br />

van de betrokken bedrijven dus uitgenodigd om hun eigen ervaringen<br />

te delen. Daaruit kwam naar voren dat de dynamieken voor de uitvoering van een<br />

milieubeleid in de arbeidswereld aangedragen worden door zeer diverse actoren.<br />

Waar het in de meeste gevallen moeilijk was om kwesties die verband hielden<br />

met het milieu op de agenda van het CPBW te zetten en het vaak financiële<br />

belangen waren die de werkgevers aangezet hebben tot actie, zijn de initiatiefnemers<br />

van de milieu-actieplannen zeer gevarieerd : in sommige gevallen de<br />

vakbondsafgevaardigden, in andere gevallen de werknemers zelf of nog de<br />

bestuurders op eenzijdige basis. En het is effectief belangrijk het feit dat de<br />

kwestie weinig wordt behandeld in het kader van de overlegstructuren te confronteren<br />

met de motivatie uit de mond van de werkgevers om redenen van marketing<br />

en “greenwashing”, zoals men vandaag zegt. Vandaar een belangrijke en<br />

weerkerende vraag omtrent het niet betrokken zijn van enerzijds de vakbondsafgevaardigden<br />

en anderzijds de werknemers in de vormgeving, uitvoering en evaluatie<br />

van die plannen.<br />

En de vakbonden ?<br />

En als de werknemers nog te weinig effectief gesensibiliseerd zijn, dan is het<br />

omdat hun vakbondsafgevaardigden er nog onvoldoende bij betrokken zijn. Het<br />

is zo dat het merendeel van de deelnemers en de sprekers de noodzaak erkennen<br />

van een grotere rol van de vakbonden bij de milieusensibilisering in het bedrijf;<br />

ze hoopten dat het voortaan een van de reglementaire eisen gekoppeld aan het<br />

behalen van het ecodynamisch label zou zijn ! Inderdaad, de vakbondseis voor<br />

een grotere samenwerking met de werknemers vloeit niet voort uit een modetrend,<br />

maar wel uit de diepe overtuiging dat de milieuproblematiek wel degelijk<br />

thuishoort in het overleg en bij de onderhandelingen. Voorbij het gebaar voor de<br />

planeet gaat het om de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders en de bedienden :<br />

veiligheid, hygiëne, comfort, enz. Bovendien en meer algemeen hebben we hier te<br />

maken met een sector die zorgt voor duurzaamheid van de ondernemingen … en<br />

jobs.<br />

Dagelijkse handelingen<br />

De gevoerde acties zijn ook van zeer diverse aard maar allemaal gericht op de<br />

milieu- en ecologieperformanties van de arbeidsinfrastructuren. Tot de klassieke<br />

oplossingen, in de orde van goede dagelijkse handelingen, behoren de veralgemening<br />

van de recyclage, de verscherpte aandacht voor het gebruik van kantoortoestellen,<br />

het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer of de<br />

fiets, maar eveneens, algemeen, een betere isolatie van de gebouwen.<br />

Originelere initiatieven beginnen ook op te duiken : men hoort sommige “ecoadviseurs”<br />

praten over het installeren van bijenkorven op de daken, abonnementen<br />

op biomanden, zelfs rollenspelen, thematische dagen, “eco-coaches”.<br />

Algemeen stelt men een groot enthousiasme vast voor dit labelingsinitiatief, dat<br />

– spontaan of niet – als gevolg heeft dat ondernemingen gemotiveerd worden om<br />

“groener” te worden. De eco-begeleiders, eco-adviseurs, coördinatoren voor<br />

duurzame ontwikkeling en andere Misters Energie, worden talrijker en we zien dat<br />

er voltijdse banen gecreëerd worden die volledig<br />

gericht zijn op de ecologisering van de bedrijven. Meer<br />

dan 175 bedrijven zijn al gelabeld in Brussel. En als de<br />

vakbonden zich nog meer zouden kunnen toeleggen op<br />

die trend en er een stevige expertise in ontwikkelen,<br />

zouden er ongetwijfeld nog meer zijn …<br />

HET PROCES VAN ECO-LABELING<br />

Het label “Ecodynamische onderneming” is een officiële<br />

erkenning van ecobeheer dat in het Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgereikt. Initiatief en<br />

organisatie berusten bij Leefmilieu Brussel. Het<br />

label is gratis, bestaat in drie gradaties (sterren),<br />

kan om de 3 jaar vernieuwd worden en wordt per<br />

vestiging toegekend.<br />

Een ecodynamische onderneming houdt bij haar<br />

dagelijkse bedrijfsvoering rekening met het leefmilieu.<br />

Door zich te laten labelen, verbindt het bedrijf<br />

zich ertoe voortdurend verbetering na te streven.<br />

De belangrijkste punten van verbetering die in aanmerking<br />

worden genomen voor het toekennen van<br />

het label zijn :<br />

- energie;<br />

- mobiliteit;<br />

- afvalpreventie en –beheer;<br />

- aankoop van materiaal en diensten.<br />

Alle andere thema’s en acties, zoals de kwaliteit<br />

van de binnenlucht, zijn een pluspunt, maar volstaan<br />

niet om het label te verkrijgen.<br />

Stappen :<br />

1. Alles begint met het charter dat de directie van<br />

het kandidaat-bedrijf bij inschrijving ondertekent.<br />

2. Nadat Leefmilieu Brussel de deelname van het<br />

bedrijf heeft aanvaard, start de kandidaat met de<br />

fase van milieu-analyse en het uitwerken van een<br />

actieplan voor de komende 3 jaar.<br />

3. Het volledige kandidaatsdossier dat moet ingediend<br />

worden, bevat de milieu-analyse en het<br />

actieplan.<br />

De milieu-analyse is toegespitst op de punten die verbeterd<br />

moeten worden en ook gericht op het verder<br />

toepassen van de goede praktijken die in de structuur<br />

reeds bestaan.<br />

De kandidaat heeft 2 jaar om zijn dossier in te dienen.<br />

Meer informatie op de website van Leefmilieu<br />

Brussel : www.leefmilieubrussel.be.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


Brussel<br />

WAT DEDEN ZE MET HUN MANDAAT ?<br />

Dominique Calistri<br />

AXA<br />

CPBW, SD, OR<br />

Aanvankelijk word je het meest<br />

aangesproken door een collega.<br />

Of - zoals in mijn geval – je stelt<br />

je spontaan kandidaat uit reactie,<br />

omdat je niet langer de<br />

onrechtvaardigheid of het dictaat<br />

van de rechtstreekse leidinggevende<br />

aanvaardt.<br />

Amper 30 jaar, gehuwd en met 2<br />

kinderen, moest ik de rol van<br />

woordvoerder van mijn collega’s<br />

waarnemen. Dadelijk verkozen<br />

bestond mijn eerste groot dossier<br />

erin onze groepsverzekering te<br />

verdedigen die Royale Belge, de<br />

toenmalige werkgever, wou terugschroeven,<br />

en voor het voltallige<br />

personeel garanties te voorzien<br />

voor het behoud van de minima in<br />

termen van kapitaal leven/overlijden<br />

en premies.<br />

Aan de vooravond van de sociale<br />

verkiezingen ben ik uiterst fier om<br />

binnen de AXA-groep een van de<br />

woordvoerders te zijn van een<br />

sterke liberale ploeg van 45 afgevaardigden,<br />

die allen kandidaat<br />

zijn in 2012.<br />

Rony Vanderhagen<br />

Gunnebo<br />

OR, CPBW<br />

Ik ben al jaren afgevaardigde in de<br />

onderneming Gunnebo, het toenmalige<br />

Fichet. Ik zetel in de<br />

Ondernemingsraad en het Comité<br />

voor Preventie en Bescherming op<br />

het werk.<br />

Het is een heel goede ervaring<br />

wat communicatie betreft, meer<br />

bepaald om te leren hoe je een<br />

directie benadert om een bepaalde<br />

eis van het personeel ingang<br />

te laten vinden. Alle dagen leer ik<br />

iets bij, het is een zeer levendig<br />

proces dat veel voldoening geeft,<br />

ook al stuit men soms op een<br />

negatief antwoord van de directie.<br />

Ik richt mij tot de mensen die<br />

nog twijfelen om zich kandidaat<br />

te stellen; spring zo vlug mogelijk<br />

op onze boot, je zal je alleen maar<br />

verbeteren. Het is een boeiend<br />

engagement dat een job binnen<br />

je job wordt. En wie het correct<br />

doet, zal gewaardeerd worden<br />

door de directie.<br />

Bernadette<br />

Van Kerckhoven<br />

Europa Ziekenhuizen<br />

OR, CPBW<br />

Als ik vakbondsafgevaardigde<br />

ben geworden, dan is dat vooral<br />

om de anderen te kunnen helpen<br />

door hun te tonen wat de familie<br />

van de Liberale Vakbond hun zou<br />

kunnen bijbrengen bij de dagelijkse<br />

uitoefening van hun job …<br />

die vaak zowel op professioneel<br />

als op persoonlijk vlak zwaar kan<br />

zijn. Mijn lange beroepservaring<br />

bij Europa Ziekenhuizen heeft mij<br />

geleerd dat het echt nodig is zich<br />

bewust te zijn van de noden van<br />

de ander; vaak weerspiegelen ze<br />

de moeilijkheden die ervaren worden<br />

bij de uitoefening van een job<br />

die voortdurend in verandering is.<br />

Men kan maar sommige problemen<br />

begrijpen en aankaarten als<br />

men ze zelf aan den lijve heeft<br />

ondervonden. Daarom heb ik<br />

besloten de rangen van de<br />

Liberale Vakbond te vervoegen en<br />

stel ik me kandidaat voor de sociale<br />

verkiezingen van 2012. Niet<br />

om voor een of andere holle revolutie<br />

te zorgen, maar wel om het<br />

professioneel en privéleven van<br />

mijn collega’s te verbeteren.<br />

Ingrid Floreal<br />

Goethe-Institut<br />

SD<br />

regionaal<br />

Als vakbondsafgevaardigde heb<br />

ik het gevoel een zinvolle bijdrage<br />

te leveren voor de arbeidsomstandigheden<br />

in ons instituut.<br />

We hebben via de Syndicale<br />

Delegatie het arbeidsreglement<br />

erdoor gekregen en over de loonschalen<br />

kunnen onderhandelen.<br />

Momenteel zijn we het huishoudelijk<br />

reglement aan het opstellen.<br />

Er is nog niet zo lang een vakbondswerking<br />

bij ons op het werk.<br />

Maar je merkt alvast dat de werkgever<br />

nu voorzichtiger is dan in<br />

de periode voordien. Ook het personeel<br />

ziet de noodzaak van de<br />

vakbondsaanwezigheid in. Als<br />

culturele instelling van de Duitse<br />

Bondsrepubliek vallen we immers<br />

een beetje tussen de Duitse en de<br />

Belgische wetgeving. Bij het<br />

opstellen van het arbeidsreglement<br />

wou de werkgever alle<br />

Duitse voordelen schrappen,<br />

maar daar hebben we met de<br />

vakbonden toch een stokje kunnen<br />

voor steken.<br />

Ik wil me zeker nog een tijd syndicaal<br />

inzetten, minstens tot de<br />

volgende generatie is opgeleid en<br />

we met een gerust hart de fakkel<br />

kunnen doorgeven. Zelf werk ik al<br />

sinds 1993 bij het Goethe-<br />

Institut. Ik heb dus een goed zicht<br />

op wat er door de jaren heen is<br />

veranderd aan arbeidsomstandigheden<br />

en waar er werd afgebouwd.<br />

27<br />

Grensarbeid Nederland<br />

GRATIS<br />

VERVOLGCURSUS<br />

In België wonen en in Nederland werken (of<br />

omgekeerd), blijkt niet altijd evident. De<br />

arbeidswetgeving en de reglementering<br />

van de sociale zekerheid zijn immers zeer<br />

verschillend, wat vaak leidt tot verwarring.<br />

De Interregionale Vakbondsraad Schelde<br />

Kempen organiseert daarom een vervolgcursus<br />

grensarbeid voor Belgische grensarbeiders<br />

die in Nederland werken.<br />

Tegelijkertijd wordt een vervolgcursus<br />

grensarbeid aangeboden voor Nederlandse<br />

grensarbeiders die in België werken. Het<br />

feit dat beide cursussen samen plaatsvinden,<br />

maakt grensoverschrijdende ontmoetingen<br />

mogelijk.<br />

Voor de Belgische grensarbeiders die in<br />

Nederland werken, staan volgende<br />

thema’s op de agenda : ontslagregelingen<br />

in Nederland, stamrecht, arbeidsongeschiktheid<br />

in Nederland, de wet-<br />

Poortwachter, pensioenafbouw in<br />

Nederland, Nederlandse en Belgische<br />

belastingaangifte.<br />

Onderwerpen als tijdskrediet, ontslag in<br />

België, brugpensioen, arbeidsongeschiktheid<br />

in België, tijdelijke werkloosheid, pensioenen,<br />

de Belgische belastingaangifte<br />

en compensatiemogelijkheden in<br />

Nederland vormen dan weer de onderwerpen<br />

van de vervolgcursus voor de<br />

Nederlandse grensarbeiders die in België<br />

werken.<br />

Praktisch<br />

De cursussen vinden plaats op 4 zaterdagvoormiddagen<br />

van januari tot april 2012 in<br />

Motel Dennenhof te Brasschaat.<br />

Deelnemen is gratis maar iedere deelnemer<br />

betaalt een waarborg (€ 10 voor<br />

ACLVB-leden).<br />

Alle leden die als grensarbeid(st)er België-<br />

Nederland gekend zijn bij ACLVB, ontvangen<br />

informatie over deze cursus in hun<br />

brievenbus.<br />

Info is ook verkrijgbaar bij Dominique<br />

Vandriessche, secretariaat IVR Schelde-<br />

Kempen, Nationalestraat 111,<br />

2000 Antwerpen, tel. 03-222.71.44.<br />

De Interregionale Vakbondsraad Schelde-<br />

Kempen (IVR Schelde-Kempen) is een<br />

samenwerkingsverband tussen de<br />

Belgische vakbonden in de regio Turnhout,<br />

Antwerpen, Waasland, Gent-Eeklo en<br />

Brugge en de Nederlandse vakbonden FNV,<br />

CNV, UNIE in de regio Noord-Brabant en<br />

Zeeland.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


28<br />

uit de sector<br />

Steun aan project van ngo PROTOS<br />

ACLVB VOEDINGSNIJVERHEID DRAAGT<br />

BIJ TOT VOEDSELZEKERHEID IN BURUNDI<br />

Sinds 2001 besteedt het Sociaal Fonds van de<br />

Voedingsnijverheid een bijdrage van 0,05 % van<br />

de loonmassa aan projecten rond internationale<br />

solidariteit. De niet-gouvernementele organisaties<br />

(ngo's) konden projecten voorstellen en de<br />

raad van bestuur van het Fonds waakte erover<br />

dat de omschreven criteria goed nageleefd werden.<br />

Recent werden de werkingsregels gewijzigd<br />

en beslisten de vakbonden de controle over de<br />

projecten over te nemen.<br />

Voortaan kan elke vakbond de ngo's kiezen waarmee hij wenst<br />

samen te werken om projecten die betrekking hebben op de voedselzekerheid,<br />

te ontwikkelen.<br />

Er werd geopteerd om uitsluitend te werken met programma-ngo’s;<br />

dit zijn ngo’s erkend door de minister van Ontwikkelingssamenwerking<br />

die een programma voor lange duur mogen voorleggen ter<br />

goedkeuring. Deze programma-ngo’s werden immers in opdracht<br />

van DGD, de administratie van Ontwikkelingssamenwerking, eerst<br />

grondig doorgelicht door het bureau PricewaterhouseCoopers, op<br />

basis van 25 criteria die de volgende domeinen bestrijken :<br />

3 de financiële autonomie;<br />

3 de transparantie van het financiële beheer en het voeren van een<br />

analytische boekhouding;<br />

3 de capaciteit om de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up<br />

van een geheel van samenwerkingsprojecten te verzekeren;<br />

3 de doeltreffendheid van de acties op het terrein.<br />

PROTOS, want water maakt vrij<br />

Na beraad en het aanhoren van verschillende mogelijke partners,<br />

viel de keuze van ACLVB op PROTOS, en meer bepaald het project<br />

AMiAsZI in Burundi.<br />

PROTOS is een programma-ngo die zich inzet voor een beter waterbeheer.<br />

PROTOS ondersteunt processen en projecten die bijdragen<br />

tot een participatief, rechtvaardig en duurzaam waterbeheer. Water<br />

is immers dé hefboom tot economische en sociale ontwikkeling<br />

voor kansarme groepen in het zuiden. Een eerlijke toegang tot voldoende<br />

water is een fundamenteel mensenrecht.<br />

Vanuit haar ervaring met water komt PROTOS ook op voor meer<br />

rechtvaardige Noord-Zuidrelaties. Dat gebeurt via vorming,<br />

bewustmaking, netwerking en beleidsbeïnvloeding. De vereniging<br />

is niet gebonden aan politieke, sociale of filosofisch geïnspireerde<br />

organisaties of bewegingen.<br />

Voedselzekerheid door goed waterbeheer in Isale<br />

Het AMiAsZI-project dat ACLVB via PROTOS zal ondersteunen, ging<br />

recent van start en werkt aan voedselzekerheid in de Burundese<br />

gemeente Isale (provincie Bujumbura Rural). In de bergachtige<br />

omgeving van Isale - tussen 1.200 en 2.200 meter hoogte - zijn de<br />

2.500 betrokken families volledig afhankelijk van de landbouwopbrengsten<br />

op hun lapjes grond. Maar door de plunderingen tijdens<br />

de burgeroorlog worden de landbouwers geconfronteerd met grote<br />

bodemerosie, een slechte bodemvruchtbaarheid en een laag rendement.<br />

Daarbij kent de zone een sterke demografische groei en<br />

zeer onregelmatige klimatologische omstandigheden, waardoor de<br />

voedselveiligheid van de bewoners in gevaar is.<br />

De projectnaam AMiAsZI is de afkorting van “Aménagement des<br />

Marais et intégration agro-sylvo-zootechnique à Isale”. Het is ook<br />

een woordspeling, want AMAZI betekent ‘water’ in het Kinyarwanda.<br />

Goed waterbeheer is een sleutelelement voor de verbetering van<br />

landbouw met integratie van bosbouw en veeteelt. Gehoopt wordt op<br />

verrassende (“amazing”) resultaten : de voedselproductie op een<br />

duurzame manier verhogen en dit door het beschermen van hellingen<br />

rond de valleien tegen erosie, het opzetten van boomkwekerijen,<br />

het beschermen van drinkwaterbronnen, de vorming van technici<br />

op het vlak van de integratie van bosbouw en veeteelt, het leren<br />

composteren, het integreren van moestuinen, het verspreiden van<br />

verbeterd zaaigoed, de installatie van regenwateropvangsystemen,<br />

maar ook vormingen voor vrouwengroepen, het ondersteunen van<br />

lokale waterbeheercomités en het organiseren van uitwisselingsmomenten<br />

met andere gemeenten ter plaatse.<br />

Via <strong>Vrijuit</strong> zal u halfjaarlijks op de hoogte worden gehouden over de<br />

stand van zaken van het project. Ontdek PROTOS en ons project ook<br />

op de website www.protosh2o.org.<br />

Koen DEWINTER<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


Hernieuwbare energie in Vlaanderen<br />

SERV EN MINARAAD<br />

FORMULEREN AANBEVELINGEN<br />

Heel wat daken liggen vol met zonnepanelen, overal in het landschap staan<br />

er windmolens en steeds meer bedrijven plaatsten een warmtekrachtkoppelingsinstallatie<br />

(WKK) om aan hun warmtebehoefte te voldoen. Kortom<br />

hernieuwbare energie is alomtegenwoordig. Het thema kon de voorbije<br />

maanden rekenen op heel wat aandacht. De SERV en de MiNaraad formuleerden<br />

nu een aantal beleidsaanbevelingen.<br />

Hernieuwbare energie maakt een belangrijk maar<br />

momenteel nog klein deel uit van onze energiebehoefte.<br />

En toch is het broodnodig ! Omdat we drastisch<br />

onze CO 2 -uitstoot moeten laten dalen om ons<br />

klimaat te redden en onze afhankelijkheid van fossiele<br />

brandstoffen willen beperken. Daarnaast is in<br />

2015 een geleidelijke sluiting van onze kerncentrales<br />

gepland. We moeten zorgen dat we de tekorten<br />

als gevolg daarvan kunnen opvangen. Dat kan door<br />

nu volop in te zetten op hernieuwbare energie.<br />

De afgelopen maanden is veel geschreven over het<br />

hernieuwbaar-energiesysteem in Vlaanderen en de<br />

subsidies die voor ondersteuning moeten zorgen.<br />

Zo zijn onder andere de toegekende subsidies voor<br />

zonnepanelen te hoog, waardoor de Vlaamse gezinnen<br />

de rekening krijgen gepresenteerd. Het zijn zij<br />

die betalen voor de toegekende groenestroomcertificaten<br />

en voor de steunmaatregelen van de distributienetbeheerders.<br />

De SERV heeft in april <strong>2011</strong> een rapport gepubliceerd<br />

over hernieuwbare energie : “Energie voor<br />

een groene economie”. Het rapport is de aanleiding<br />

geweest van een aantal debat- en feedbackmomenten<br />

met verschillende experts en belangengroepen.<br />

Hieruit is in november een advies voortgevloeid<br />

in samenwerking met de MiNaraad.<br />

In het advies kaarten de SERV en de MiNaraad<br />

enkele problemen aan :<br />

Ons energiebeleid moet worden vernieuwd<br />

Om een transitie te kunnen bereiken, is meer hernieuwbare<br />

energie noodzakelijk. Daarnaast moet er<br />

ook voldoende aandacht gaan naar energiebesparing.<br />

Het is echter niet de bedoeling om in te zetten<br />

op alle vormen van hernieuwbare energie. Er moeten<br />

slimme keuzes worden gemaakt. De vraag die<br />

gesteld moet worden is : “wat gaan we waar en<br />

wanneer ondersteunen ?”. Het antwoord op die vragen<br />

kan gegeven worden door middel van scenarioanalyses.<br />

Die maken een kosten-batenanalyse op<br />

basis waarvan de gewenste mix aan hernieuwbare<br />

energie gekozen kan worden. Wanneer de juiste mix<br />

is gekozen, moet worden bepaald hoe de toepassing<br />

ondersteund moet worden en vooral hoeveel<br />

en hoelang. Hierbij moet rekening worden gehouden<br />

met financiële en niet-financiële barrières en<br />

de verscheidenheid van de verschillende toepassingen,<br />

projecten en investeerders. In het debat<br />

over de financiering moeten verdelingseffecten<br />

worden meegenomen. Daarnaast moet er worden<br />

gezocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden.<br />

Een voorbeeld hiervan kan zijn het aanwenden<br />

van de opbrengsten van de veiling van emissierechten.<br />

Aanbeveling voor het certificatiesysteem<br />

Momenteel is er een quotumplicht voor elektriciteitsleveranciers.<br />

Dat betekent dat ze een bepaalde<br />

hoeveelheid groenestroomcertificaten of WKKcertificaten<br />

moeten opkopen van producten en bij<br />

de VREG moeten inleveren. Wanneer de leveranciers<br />

over onvoldoende certificaten beschikken,<br />

betalen ze daarvoor een boete. De vraag is of dit<br />

systeem van het opleggen van een quotum werkt.<br />

Zo kost het systeem meer dan nodig is, de kosten<br />

en baten zijn onrechtvaardig verdeeld en de maatschappelijke<br />

kosten en baten voor milieu, economie<br />

en werkgelegenheid worden niet geoptimaliseerd.<br />

Er moet beslist worden of de quotumplicht<br />

voor leveranciers behouden blijft of niet. Dat is<br />

echter geen gemakkelijke keuze, omdat er aan<br />

beide systemen voor- en nadelen verbonden zijn. Zo<br />

zorgt een quotumsysteem voor het verminderen<br />

van windfallprofits en worden technieken die meer<br />

steun nodig hebben via een marktsysteem ondersteund.<br />

Daarnaast moet het de werking van de certificatenmarkt<br />

ondersteunen en de transparantie<br />

van het systeem vergroten. Wanneer er wordt gekozen<br />

om de quotumverplichting af te schaffen, moet<br />

ook de markt van de certificaten worden afgeschaft.<br />

Alleen de steun verkregen via certificaten<br />

blijft behouden, net zoals de verkoop van de opgewekte<br />

stroom via de elektriciteitsmarkt. Door de<br />

afschaffing van de certificatenmarkt kan de prijs<br />

niet bepaald worden via marktwerking. Om dat op<br />

te vangen, is een gegarandeerde verkoopsprijs of<br />

minimumsteun nodig. In een systeem zonder quotum<br />

kan de gegeven steun op regelmatige basis<br />

worden bijgestuurd.<br />

Minister moet knopen doorhakken<br />

Omdat het debat over hernieuwbare energie niet<br />

gemakkelijk is, hebben de raden geen keuze<br />

gemaakt tussen beide systemen. Aan elk systeem<br />

zijn specifieke voor- en nadelen verbonden.<br />

Het rapport en het bijhorende advies zijn overgemaakt<br />

aan de bevoegde minister. Het is nu aan<br />

haar om de juiste keuzes te maken. De tijd dringt,<br />

want met de stijgende energieprijzen sluipt energiearmoede<br />

langzaamaan meer en meer Vlaamse<br />

gezinnen binnen.<br />

Suzanne KWANTEN<br />

regionaal 29<br />

Tienen<br />

IN MEMORIAM<br />

STEFAAN LAMBERT<br />

De ACLVB-kern van de<br />

firma Sesvanderhave<br />

meldt met droefheid het<br />

overlijden van een van<br />

hun collega’s.<br />

Stefaan Lambert is in de<br />

nacht van 18 op 19<br />

november omgekomen<br />

bij een auto-ongeval. Hij<br />

was reeds jarenlang lid<br />

van ACLVB en zetelde in de Ondernemingraad en<br />

de Syndicale Delegatie. Wij herinneren ons Stefaan<br />

als een joviale en nuchtere kerel.<br />

Ons oprecht medeleven aan zijn vrouw Kirsten,<br />

zoontje Milo en familie en vrienden.<br />

SV<br />

IN MEMORIAM<br />

ALAIN DE PRIJCKER<br />

Op 4 oktober ontvingen<br />

we het droevige nieuws<br />

dat Alain was overleden<br />

ten gevolge van een tragisch<br />

verkeersongeval<br />

daags ervoor.<br />

Alain was werkzaam als<br />

operator binnen 3M in<br />

Zwijndrecht.<br />

Voor onze organisatie was Alain afgevaardigde in<br />

het veiligheidscomité.<br />

Alain kon niet tegen onrecht en hij nam zijn taak<br />

als afgevaardigde ter harte. Hij verdedigde zijn<br />

standpunten met vuur, en zocht steeds naar oplossingen<br />

om de werkomstandigheden zo veilig<br />

mogelijk te maken voor al zijn collega's. Dat deed<br />

hij altijd in het gezelschap van zijn onafscheidelijke<br />

fles cola.<br />

Dat was Alain ten voeten uit, en ik zal hem altijd<br />

zo in mijn herinneringen blijven bewaren.<br />

Wij wensen zijn partner Mirella, zijn kinderen<br />

Quirina en Yarick heel veel sterkte toe.<br />

EH<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


30 werkloosheid<br />

DE CRISISPREMIE WORDT :<br />

“DE ONTSLAGUITKERING”<br />

Arbeiders die werden ontslagen, hadden sinds 1 januari 2010 recht op een crisispremie<br />

van maximaal 1.666 euro. Tot en met 31 <strong>december</strong> <strong>2011</strong> blijft dit systeem behouden.<br />

Vanaf 1 januari 2012 wordt deze crisispremie vervangen door de ontslaguitkering.<br />

In deze tekst geven we een overzicht van de voorwaarden en modaliteiten.<br />

Wanneer is de nieuwe regeling inzake de ontslaguitkering van toepassing ?<br />

Deze regeling geldt zowel voor de privésector als voor de contractuele werknemers<br />

uit de publieke sector, van zodra het ontslag ter kennis wordt gebracht<br />

van 1 januari 2012.<br />

Wie heeft recht op de ontslaguitkering ?<br />

Je hebt recht op de ontslaguitkering indien je tewerkgesteld was met :<br />

3 een arbeidsovereenkomst voor arbeiders;<br />

3 een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques;<br />

3 een arbeidsovereenkomst voor dienstboden.<br />

Je hebt slechts recht op de ontslaguitkering indien het ontslag van je werkgever<br />

uitgaat, dus indien er een opzegtermijn wordt betekend of indien een verbrekingsvergoeding<br />

wordt uitbetaald. Neem je zelf ontslag, dan heb je geen<br />

recht op de ontslaguitkering.<br />

Wie heeft GEEN recht op de ontslaguitkering ?<br />

3 je wordt ontslagen tijdens je proefperiode;<br />

3 je wordt ontslagen om een dringende reden;<br />

3 je wordt ontslagen met het oog op pensioen of brugpensioen;<br />

3 je minder dan 6 maanden anciënniteit hebt op het tijdstip van het ontslag;<br />

3 je in hetzelfde jaar al een ontslaguitkering ontvangen hebt als gevolg van<br />

een ontslag bij dezelfde werkgever;<br />

3 je werkgever recht heeft op terugbetaling van een<br />

deel van de inschakelingsvergoeding. In dit geval<br />

heb je immers recht op een hogere vergoeding.<br />

Hoeveel bedraagt de ontslaguitkering ?<br />

Het bedrag van de uitkering hangt af van :<br />

3 de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst<br />

(voor of vanaf 1 januari 2012);<br />

3 je anciënniteit in de onderneming;<br />

3 je arbeidsprestaties (voltijds of deeltijds).<br />

1. Aanvangsdatum arbeidsovereenkomst<br />

vanaf 1 januari 2012<br />

Werd je in dienst genomen na 1 januari 2012, en heb<br />

je minstens 6 maanden anciënniteit, dan bedraagt de<br />

ontslaguitkering 1.250 euro.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


werkloosheid 31<br />

2. Aanvangsdatum arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2012<br />

Indien je reeds in dienst was voor 1 januari 2012, dan hangt het<br />

bedrag van de ontslaguitkering af van je anciënniteit in de onderneming<br />

:<br />

3 1.250 euro als je anciënniteit in de onderneming minder dan 5<br />

jaar bedraagt;<br />

3 2.500 euro als je anciënniteit in de onderneming ten minste 5<br />

jaar, maar minder dan 10 jaar bedraagt;<br />

3 3.750 euro als je anciënniteit in de onderneming ten minste 10<br />

jaar bedraagt.<br />

Opgelet !<br />

Deze laatste regeling wordt ook in volgend geval toegepast :<br />

3 je arbeidsovereenkomst is gestart na 1 januari 2012<br />

3 en je was voor deze datum al tewerkgesteld voor dezelfde<br />

werkgever<br />

3 en de onderbreking tussen beide contracten bedraagt niet<br />

meer dan 7 dagen.<br />

Voorbeeld<br />

- Marc werd op 1 januari 2003 deeltijds in dienst genomen. Zijn<br />

contract wordt beëindigd op 31 <strong>december</strong> <strong>2011</strong>; op 5 januari<br />

2012 sluit hij bij dezelfde werkgever een nieuwe, voltijdse<br />

arbeidsovereenkomst af. Indien Marc zou worden ontslagen op 5<br />

juli 2012, heeft hij recht op een ontslaguitkering van 2.500 euro.<br />

(De onderbreking tussen de contracten bedraagt geen 7 dagen en<br />

hij heeft 9,5 jaar anciënniteit).<br />

Voor deeltijdse werknemers wordt het bedrag verrekend in functie<br />

van de arbeidsprestaties. Werk je 4/5, dan zal je slechts 4/5 van de<br />

uitkering ontvangen.<br />

Voorbeeld<br />

- Jan en Anita werken sedert de jaren ‘90 in onderneming X.<br />

- Jan werkt voltijds (38 uur per week) en wordt ontslagen.<br />

Hij zal een ontslaguitkering ontvangen van 3.750 euro.<br />

- Anita werkt 4/5 (30,4 uur per week). Indien zij wordt ontslagen,<br />

dan zal zij een ontslaguitkering van 3.000 euro ontvangen<br />

(p3.750 euro x 30,4/38).<br />

Op het bedrag van de uitkering wordt geen RSZ noch bedrijfsvoorheffing<br />

ingehouden.<br />

Wie betaalt de ontslaguitkering ?<br />

In tegenstelling tot de crisispremie is de ontslaguitkering steeds<br />

volledig door de RVA betaald. De ex-werkgever hoeft er niet meer in<br />

tussen te komen.<br />

Hoe vraag je de ontslaguitkering aan ?<br />

Je vraagt de ontslaguitkering aan via je ACLVB-secretariaat aan de<br />

hand van het formulier dat je ontvangen hebt van je werkgever.<br />

Op het moment van het schrijven van dit artikel was de definitieve<br />

tekst van het Koninklijk Besluit nog niet gepubliceerd in het<br />

Belgisch Staatsblad. Het is dus mogelijk dat hier en daar nog kleine<br />

wijzigingen gebeuren.<br />

Kim DE SCHAMPHELEIRE<br />

WERKLOOSHEIDSUITKERING<br />

DECEMBER<br />

Is je uitkering van <strong>december</strong> wat lager uitgevallen dan verwacht ?<br />

Ga dan na of je nog recht had op betaalde vakantiedagen ten<br />

laste van je vorige werkgever. Als je deze “betaalde vakantie”<br />

niet hebt gespreid over verschillende maanden, dan werden ze in<br />

mindering gebracht van je uitkeringen van de maand <strong>december</strong>.<br />

Voor deze dagen had je immers recht op loon (vakantiegeld) en<br />

niet op een werkloosheidsuitkering.<br />

KDS<br />

De Liberale Vakbond wordt 120 jaar in 2012<br />

TIJD VOOR FEEST !<br />

Het zijn niet enkel de sociale verkiezingen die van 2012 een bijzonder<br />

jaar beloven te maken. De ACLVB viert volgend jaar namelijk ook de<br />

120ste verjaardag van haar oprichting, 120 jaar van liberaal syndicalisme.<br />

Onze kandidaten voor de sociale verkiezingen en hun partner worden<br />

op 24 maart 2012 in een Brusselse concertzaal verwacht<br />

voor een heus evenement ...<br />

Syndicalist zijn en liberaal, het is een origineel idee,<br />

dat nergens anders ter wereld bestaat, een idee<br />

dat steeds meer werknemers en sociaal verzekerden<br />

in België overtuigt sinds 120 jaar. Een idee<br />

dat herbevestigd werd tijdens het congres van<br />

2008, waar de afgevaardigden hun idee van het<br />

sociaal liberalisme herbepaald hebben, een idee<br />

dat altijd trouw gebleven is aan de basisidealen.<br />

Onduidelijke datum<br />

De eerste sporen van de oprichting van een liberale vakbond<br />

gaan terug naar het einde van de XIXe eeuw, wanneer een handvol militanten<br />

die zichzelf niet helemaal terugvinden in het katholieke dogma van<br />

liefdadigheid, noch in de socialistische ideologie, besluiten om in 1891 de<br />

“Liberale Werkersverdediging” op te richten. Aandachtige lezers zullen<br />

snel de berekening maken : 2012 min 120 is 1892. Het is het jaar dat arbitrair<br />

werd weerhouden door de specialisten van de Belgische sociale wetgeving,<br />

want het is moeilijk om de precieze stichtingsdatum te bepalen<br />

van een beweging die zich al in de jaren 1870 profileerde.<br />

De echte doorbraak van de gestructureerde liberale vakbeweging dateert<br />

van de jaren 1920, met de oprichting van de Nationale Centrale der<br />

Liberale Vakbonden; de grote economische crisis van 1929<br />

zwengelt de trend aan. Verschillende acties worden<br />

tezelfdertijd ondernomen met de oprichting van een<br />

werkloosheidskas, een stakerskas en een vakbond.<br />

Nog steeds modern<br />

In 1938 wijzigt de naam in Algemene Centrale der<br />

Liberale Vakbonden van België (ACLVB). Vandaag<br />

spreken we veeleer van de “liberale vakbond”,<br />

omdat dat duidelijker is en gemakkelijker uit te<br />

spreken. De enquête die we in 2010 onder onze leden<br />

hielden, heeft nog aangetoond dat onze leden fier zijn syndicalist<br />

te zijn en liberaal, echte syndicalisten en echte liberalen.<br />

Het is een bewuste keuze, omdat ze geloven in de waarden van vrijheid,<br />

verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid die ons kenmerken.<br />

Op 24 maart vieren we ons 120-jarig bestaan met een concert,<br />

degustaties van typisch Belgische producten, vruchten van lange ervaring<br />

en veel liefde. Nog even geduld en we onthullen u de verrassing …<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>


32 editoriaal<br />

VERGIFTIGD GESCHENK<br />

Met zijn begrotingsontwerp heeft Sinterklaas Di Rupo I ons een<br />

geschenk gebracht : een vergiftigd geschenk. Onder druk van de<br />

markten, de economische crisis en de tijd die onverbiddelijk verderloopt,<br />

hebben de zes regeringspartijen uiteindelijk een regeringsakkoord<br />

afgesloten. Hoe meer we het in detail bestuderen, hoe onrechtvaardiger<br />

het ons lijkt.<br />

Wij, de werknemers, zijn braaf geweest, we hebben goed gewerkt, wij<br />

zullen de marge voor loonsverhoging moeten respecteren. En nochtans<br />

is de roe het enige dat we krijgen.<br />

Er waren niet minder dan 531 dagen nodig om een begroting op te<br />

stellen. En wat voor een begroting ! Ze ontneemt ons alle hoop voor<br />

de toekomst. Het is een begroting op de rug van de werknemers, ze<br />

gaat graaien in de zakken van de zwaksten. Een begroting die het<br />

grootkapitaal, de welvarenden en de verantwoordelijken van de huidige<br />

crisis netjes ongemoeid laat. Kortom, een begroting die een<br />

aanslag is op onze toekomst en – wat erger is – een aanslag op de<br />

toekomst van onze kinderen.<br />

De regering stelt de wachtuitkeringen van de jongeren in vraag. Om<br />

het op de arbeidsmarkt te beginnen waarmaken, moeten ze tevreden<br />

zijn met nepcontracten, uitzendcontracten en contracten van<br />

bepaalde duur … Hoe kunnen ze in die omstandigheden een toekomst<br />

opbouwen ? Hoe kan een jongere vandaag een huis kopen en<br />

een gezin stichten ? Met hoe veel zijn ze niet, de jongeren die<br />

opnieuw bij hun ouders intrekken, omdat ze het financieel anders<br />

niet redden ?<br />

Deze begroting is onevenwichtig omdat we de banken gered hebben.<br />

We hebben ze twee keer gered. De banken betalen maar 100 miljoen<br />

euro extra … aan ons om de rest van de rekening op te hoesten.<br />

Deze begroting is onevenwichtig omdat wij 6 % meer belastingen<br />

betalen op onze zuurverdiende spaarcenten, terwijl de vennootschappen<br />

3 % korting krijgen. Deze begroting is onrechtvaardig<br />

omdat we onevenredige lasten betalen op onze arbeid. Wij werken<br />

hard, terwijl de grote vermogens de vruchten plukken van onze<br />

inspanningen.<br />

Fiscale fraude van de grote vermogens wordt ongemoeid gelaten. De<br />

ongelijkheid tussen arm en rijk groeit met de dag.<br />

Wie betaalt de crisis ? Wie betaalt te hoge prijzen voor zijn energie ?<br />

Wie betaalt de fraude in de ondernemingen ?<br />

De Regering Di Rupo I speelt Sinterklaas voor de bedrijven. En Di Rupo<br />

schuift de zwartepiet door naar de kleine man. Het zijn de werknemers,<br />

de gepensioneerden, de jongeren, de uitkeringsgerechtigden<br />

… die zullen moeten opdraaien voor de fouten uit het verleden.<br />

Wij draaien op voor de fraude in de bedrijven, voor de tekorten in de<br />

sociale zekerheid. Er zijn dus niet minder, maar meer ambtenaren<br />

nodig om de fiscale en sociale fraude aan te pakken. Want bankiers<br />

en speculanten blijven buiten schot. De winsten van de bedrijven<br />

blijven onaangeroerd.<br />

Daarom moet de automatische indexering behouden blijven. Pak liever<br />

de energieprijzen aan. Waar is de tijd dat Sint-Nicolaas de zwakken<br />

en armen in de samenleving hielp en beschermde ?<br />

Jan VERCAMST,<br />

Nationaal Voorzitter<br />

Vr i juit<br />

Maandblad van de Liberale Vakbond<br />

ACLVB<br />

Koning Albertlaan 95<br />

9000 GENT<br />

Tel. : 09-222.57.51<br />

E-mail : aclvb@aclvb.be<br />

http://www.aclvb.be<br />

Verantwoordelijke<br />

Uitgever<br />

Jan VERCAMST<br />

Koning Albertlaan 95<br />

9000 GENT<br />

Coördinatie<br />

Sabine SLEGERS<br />

Redactie<br />

Annick COLPAERT<br />

Didier SEGHIN<br />

Hugo VAN LANCKER<br />

Dimitri VERSTRAETEN<br />

E-mail :<br />

infocentrum@aclvb.be<br />

Verschijnt niet in augustus.<br />

Prepress & druk<br />

Creative Plus Production<br />

& Nevada-Nimifi<br />

ISSN 0778-8517<br />

De polyethyleen wikkel van dit magazine is<br />

biologisch afbreekbaar en 100 % recycleerbaar.<br />

VRIJUIT/DECEMBER <strong>2011</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!