Verdere informatie en programma via deze link - Utrecht Digestive ...

utrechtdigestivecenter.nl

Verdere informatie en programma via deze link - Utrecht Digestive ...

RonDom de Dom IV

Pregmalignant Changes of the GI Tract

Dinsdag 22 september 2009

Van 14.30 - 20.00 uur

Spoorwegmuseum Utrecht


Premalignant changes of the GI tract

Inleiding:

Het is een groot genoegen om u, mede namens de staf van de afdeling MDL van het UMC Utrecht,

uit te nodigen voor de workshop RonDom de Dom IV. Ditmaal staat een workshop met als titel “Premalignant

disorders of te GI tract” op het programma. Wij menen dat dit thema van groot belang is in de

dagelijkse MDL praktijk en tegemoet komt aan de problemen die u bij uw patiënten tegen komt. Tijdens

deze workshop zullen de onderwerpen Barrett-oesofagus, IBD-geassocieerd colorectaal carcinoom,

levertumoren en cysteuze pancreastumoren worden behandeld door een aantal experts op dit terrein,

en natuurlijk met input van u als ervaringsdeskundige. Aan de hand van casuïstiek zullen diagnostiek,

behandeling en follow-up van patiënten met deze aandoeningen worden besproken.

Als extra dimensie zal Kees Moeliker, publicist en conservator van het Natuurhistorisch Museum

in Rotterdam, een lezing geven over ‘Improbable Research en de Ig Nobelprijzen’ met o.a. aandacht voor

zijn eigen (onwaarschijnlijke) onderzoek naar opmerkelijk diergedrag. Kees Moeliker ontving enkele

jaren geleden de Ig Nobel Prize voor biologie. Deze fel begeerde onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt

aan tien wetenschappers wier onderzoek “mensen eerst laat lachen en daarna aan het denken zet”.

Kees Moeliker kreeg de prijs voor de publicatie van zijn opmerkelijke ooggetuigenverslag “Het eerste

geval van homoseksuele necrofilie bij de wilde eend” . Sindsdien staat hij bekend als de “eendenman”.

Wederom zal de RonDom de Dom workshop weer op een bijzondere locatie centraal in Utrecht worden

georganiseerd. Ditmaal hebben wij gekozen voor het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, 3581 XW

Utrecht (www.spoorwegmuseum.nl). Al met al hopen wij dat u geïnspireerd en geïnteresseerd bent

geraakt om deel te nemen aan dit programma en hopen u wederom te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet.

Bas Oldenburg

Frank Vleggaar

Peter Siersema


Programma:

14.30 – 15.00 uur Ontvangst met koffie en thee

15.00 – 15.50 uur Sessie I: Onderverdeling in 4 verschillende sessies

Groep A Groep B Groep C Groep D

Barrett Oesophagus IBD-CRC Cysteuze pancreastumoren Levertumoren

16.00 – 16.50 uur Sessie II: Onderverdeling in 4 verschillende sessies

Groep B Groep C Groep D Groep A

Barrett Oesophagus IBD-CRC Cysteuze pancreas tumoren Levertumoren

17.00 – 17.30 uur Pauze

17.30 – 18.00 uur ‘Is er leven na een dode eend?’- onwaarschijnlijk onderzoek

en de Ig Nobelprijzen

Kees Moeliker, conservator Natuurhistorisch Museum Rotterdam, European

Bureau Chief, Improbable Research

18.10 – 19.00 uur Sessie III: Onderverdeling in 4 verschillende sessies

Groep C Groep D Groep A Groep B

Barrett Oesophagus IBD-CRC Cysteuze pancreas tumoren Levertumoren

19.10 – 20.00 uur Sessie IV: Onderverdeling in 4 verschillende sessies

Groep D Groep A Groep B Groep C

Barrett Oesophagus IBD-CRC Cysteuze pancreas tumoren Levertumoren

20.05 – 20.15 uur Centrale afsluiting

20.15 – 21.45 uur Diner op inschrijving

Sprekers (wetenschappelijk deel):

Dr. M.J.Bruno Cysteuze pancreas tumoren Erasmus MC Rotterdam

Prof. dr. J.Ph Drenth Levertumoren UMC St Radboud Nijmegen

Dr. F.Vleggaar/Dr.B.Oldenburg IBD-CRC UMC Utrecht

Prof. dr. P.D.Siersema Barrett Oesophagus UMC Utrecht


Algemene informatie

Wanneer:

Waar:

22 september 2009 van 14.30 – 20.15 uur (of 21.45 uur incl. diner)

De workshop zal plaatsvinden in het Spoorwegmuseum,

Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht (www.spoorwegmuseum.nl)

Inschrijven:

Fax: U kunt het bovenstaande formulier faxen naar: 010-2026383

Post:

Opsturen naar: UMC Utrecht, afdeling MDL, t.a.v. mw.L.Visser, huispostnummer

F02.618, Postbus 85000,3508 GA Utrecht

Verdere informatie: U kunt ook inschrijven via: www.utrechtdigestivecenter.nl.

Doelgroep:

Accreditatie:

Informatie:

Sponsoring:

Hoofdsponsoren:

Subsponsoren:

MDL-artsen en MDL-artsen i.o.

De workshop is geaccrediteerd bij de Nederlandse Vereniging van

Maag-Darm-Leverartsen voor 5 uur

U kunt voor vragen of aanvullende informatie contact opnemen met

Antoinette van der Veen-Hermans (Antoinette@medi-event.nl) of Linda

Visser (088-7559338; L.visser-8@umcutrecht.nl

Mede dankzij de sponsoren is het mogelijk deze workshop te organiseren.

Janssen-Cilag en Boston Scientific

Pentax, Olympus, Cook Medical, Tramedico, Medicor en Erbe

More magazines by this user
Similar magazines