12.11.2014 Views

RVP-Vaccins - Tabellen - Désirée Röver

RVP-Vaccins - Tabellen - Désirée Röver

RVP-Vaccins - Tabellen - Désirée Röver

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RICHTLIJN <strong>RVP</strong> Vaccinatieschema 2012<br />

Bestudeer voorafgaand aan vaccinatie de inhoud van de <strong>RVP</strong>-vaccins,<br />

en bepaal dan pas of je al die gifstoffen nog in je baby wilt laten spuiten.<br />

Het woord RICHTLIJN in de inleiding van het RIVM-document<br />

“Rijksvaccinatieprogramma 2012” betekent:<br />

VACCINATIE IS VRIJWILLIG!!!<br />

(Bij vaccinatieschade wordt daar ineens wèl pro-actief op gewezen…!)<br />

Leeftijd<br />

Vaccinaties voor babyʼs<br />

geboren vanaf 1 aug. 2011<br />

Aantal<br />

vax<br />

0 maanden (< 48 uur) HepB-0¹ 1<br />

2 mnd DKTP-Hib-HepB-1 + Pneu-1 7 / 17<br />

3 mnd DKTP-Hib-HepB-2 + Pneu-2 7 / 17<br />

4 mnd DKTP-Hib-HepB-3 + Pneu-3 7 / 17<br />

11 mnd² DKTP-Hib-HepB-4² + Pneu-4 7 / 17<br />

14 mnd BMR-1 + MenC 4<br />

4 jaar DKTP-5 4 / 6<br />

9 jaar DTP-6 + BMR-2 6 / 8<br />

12 -13 jaar³ HPV-1³ + HPV-2³ + HPV-3³ 3 / 6<br />

totaal 43 / 87 46 / 90<br />

¹ Alleen voor kinderen van HBsAg-positieve moeders.<br />

² Indien geboren vóór1 augustus 2011 DKTP-Hib-4 + Pneu-4<br />

³ Alleen voor meisjes (schema 0-1-6 maanden).<br />

Bron: http://www.rivm.nl/<br />

• De rode cijfers in bovenstaand schema geven van bepaalde ziekteverwekkers het aantal<br />

stammen aan dat er met de vaccins in het lichaam van de ontvanger binnen komt:<br />

resp. 3 polio-, 10 pneumokokken-, 2 HPV-stammen (Cervarix).<br />

• Tijdens het eerste levensjaar, precies wanneer de hersenen de grootste ontwikkeling<br />

doormaken, krijgt in Nederland een baby in totaal 29 vaccins ingespoten, met daarin 69<br />

verschillende ziektekiemen, plus alle contaminaties vanuit cultuurbodems.<br />

NB: Alle baby’s krijgen een vaccinatie tegen Hepatitis-B: een ziekte die wordt<br />

overgedragen door seksuele contacten en vuile injectienaalden.<br />

Dit corrumpeert de natuurlijke staat en het genoom van baby’s,<br />

waardoor men bij vaccinatieschade altijd de smoes ‘genetisch bepaald’ kan gebruiken...!<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 1


Bijsluiters <strong>RVP</strong><br />

Bron: http://onderzoek.nvi-vaccin.nl/Bijsluiters/Bijsluiters_<strong>RVP</strong><br />

Vaccin Productnaam Registratienr. Bijsluiter arts Bijsluiter patiënt<br />

BMR MMRVaxPro EU/1/06/337 download download<br />

BMR Priorix RVG 22052 download download<br />

DKTP Infanrix IPV RVG 34568 download download<br />

DKTP-Hib Pediacel RVG 32118 download download<br />

DKTP-Hib-Hep.B Infanrix Hexa EU/1/00/152 download download<br />

DTP DTP RVG 17641 download download<br />

Hepatitis B Engerix B junior RVG 24290 download download<br />

(kinderen)<br />

Hepatitis B Engerix B RVG 17316 download download<br />

(volwassenen)<br />

Hib Hiberix RVG 19510 download download<br />

HPV Cervarix EU/1/07/419 download download<br />

Meningokokken C NeisVac-C RVG 26343 download download<br />

Pneumokokken Prevenar EU/1/00/167 download download<br />

Pneumokokken Synflorix EU/1/09/508 download download<br />

NB. Voor de volledige informatie, lees ALTIJD de bijsluiters voor artsen.<br />

Patiëntenbijsluiters zijn meestal niet veel meer dan neerbuigende PR.<br />

Vaccinatie als genetische manipulatie van de mens<br />

Edward Jenner begon in 1798 met zijn koepokvaccinaties ter ‘bescherming’ tegen<br />

menselijke pokken (een compleet andere ziekteverwekker!).<br />

Hij introduceerde daarmee dierlijke elementen in de bloedstroom van mensen<br />

en was de eerste die het menselijk genoom besmette met dierlijk DNA en RNA.<br />

Sinds Jenner’s tijd worden de microbiële onderdelen van alle vaccins<br />

gekweekt op dierlijke- en/of menselijke cultuurbodems…<br />

...met daarin allerlei gevaarlijke en onbekende besmettingen vandien!<br />

Bijsluiters reizigersvaccins<br />

Bron: http://onderzoek.nvi-vaccin.nl/Bijsluiters/Bijsluiters_reizigersvaccin<br />

Vaccin Productnaam Registratienr. Bijsluiter arts Bijsluiter patiënt<br />

DTP DTP RVG 17641 download download<br />

IPV Poliomyelitisvaccin RVG 17642 download download<br />

Bijsluitertekst (punt 4.8) van deze Nederlands Vaccin Instituut (NVI) vaccins:<br />

“Er kunnen geen frequenties van bijwerkingen worden gemeld<br />

op basis van gegevens uit klinische studies.”<br />

HET PUBLIEK IS DUS PROEFKONIJN!<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 2


Overzicht vaccins Rijksvaccinatieprogramma 2012<br />

Producenten, ziekteverwekkers, stammen, cultuurbodems en andere<br />

stoffen gebruikt tijdens productieproces, adjuvantia en hulpstoffen<br />

vaccin stammen en ingrediënten hulpstoffen / fabrikant<br />

Hepatitis-B<br />

Engerix B<br />

junior<br />

Biopharma<br />

info: p. 66<br />

RVG 24290<br />

Hib<br />

Hiberix<br />

Biopharma<br />

info: p. 68<br />

RVG 19510<br />

DTP<br />

DTP-NVI<br />

RVG 17641<br />

DKTP<br />

Infanrix-<br />

IPV<br />

RVG 34568<br />

Hepatitis B-oppervlakte-antigeen 1,2 10 <br />

1<br />

Geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerd<br />

Totaal: 0,25 milligram Al 3+<br />

2<br />

Geproduceerd op gistcellen (Saccharomyces cerevisiae)<br />

(DC5 (RT4376)) met recombinant-DNA<br />

technologie<br />

Engerix-B Junior niet mengen met andere geneesmiddelen<br />

Engerix B voor volwassenen, 20 HepB en 5 mg Al 3+<br />

Gecapsuleerd gezuiverd Haemophilus Influenzae type<br />

b (uit stam 20.752) polysaccharide<br />

(polyribosylribitolfosfaat (PRP)) 10 <br />

geconjugeerd aan tetanustoxoïd als dragereiwit 30 <br />

Difterie toxoïd* niet minder dan 5 IE<br />

Tetanus toxoïd* niet minder dan 20 IE<br />

Poliovirus geïnactiveerd<br />

type 1 (Mahoney)** 40 D-antigeen eenheden<br />

type 2 (MEF 1)** 4 D-antigeen eenheden<br />

type 3 (Saukett)** 7,5 D-antigeen eenheden<br />

*) geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat totaal 1,5 mg Al 3+<br />

**) gekweekt op Vero-cellen (apenniercellen)<br />

Difterietoxoïd¹ niet minder dan 30 IE<br />

Tetanustoxoïd¹ niet minder dan 40 IE<br />

Bordetella pertussis antigenen<br />

Pertussis toxoïd1 25 <br />

Filamenteus Hemagglutinine 1 25 <br />

Pertactine ¹ 8 <br />

Poliovirus (geïnactiveerd)<br />

type 1 (Mahoney stam)² 40 D-antigeen eenheden<br />

type 2 (MEF-1 stam)² 8 D-antigeen eenheden<br />

type 3 (Saukett stam)² 32 D-antigeen eenheden<br />

¹ geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide (Al(OH)3)<br />

Totaal: 0,5 milligram Al 3+<br />

² geproduceerd in VERO-cellen (apenniercellen)<br />

09.12.12 Partij AC20B199AA is teruggehaald wegens<br />

mogelijke besmetting met productiesubstanties<br />

natriumchloride<br />

dinatriumfosfaatdihydraat<br />

natriumdiwaterstoffosfaat<br />

Stoffen vermeld bij Biopharma:<br />

cesiumchloride (CsCl)<br />

thimerosal<br />

thiocyanaat<br />

GlaxoSmithKline Zeist<br />

Poeder voor suspensie voor<br />

injectie:<br />

lactose<br />

Oplosmiddel voor suspensie<br />

voor injectie:<br />

natriumchloride (0,9%)<br />

infusievloeistof<br />

Stoffen vermeld bij Biopharma:<br />

cyanogeenbromide<br />

formaldehyde<br />

GlaxoSmithKline Zeist<br />

2-fenoxyethanol<br />

formaldehyde<br />

natriumchloride<br />

kaliumchloride<br />

magnesiumsulfaat<br />

fenolrood<br />

calciumchloride<br />

Nederlands Vaccin Instituut<br />

(NVI)<br />

natriumchloride<br />

Medium 199 (hoofdzakelijk<br />

aminozuren, mineraalzouten<br />

en vitamines)<br />

Stoffen vermeld bij Biopharma:<br />

glutaraldehyde<br />

formaldehyde<br />

Bijsluitertekst:<br />

“Een familiegeschiedenis met<br />

convulsies, of een familiegeschiedenis<br />

met wiegendood<br />

(SIDS) vormt geen contraindicatie.”<br />

GlaxoSmithKline BV<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 3


vaccin stammen en ingrediënten hulpstoffen / fabrikant<br />

DKTP-Hib<br />

Pediacel<br />

niet<br />

beschikbaar<br />

voor baby’s<br />

geboren na<br />

1 aug. 2011<br />

Biopharma<br />

info: p. 62<br />

RVG 32118<br />

DKTP-<br />

Hib-Hep.B<br />

Infanrix<br />

hexa<br />

Biopharma<br />

info: p. 64<br />

EU/<br />

1/00/152<br />

Difterietoxoïd ≥30 IE<br />

Tetanustoxoïd ≥40 IE<br />

Acellulaire kinkhoest-antigenen<br />

Pertussistoxoïd (PT) 20 <br />

Filamenteus hemagglutinine (FHA) 20 <br />

Pertactine (PRN) 3 <br />

Fimbriae type 2 en 3 (FIM) 5 <br />

Geïnactiveerd poliovirus*<br />

Type 1 (Mahoney) 40 D-antigeen-eenheden†<br />

Type 2 (MEF-1) 8 D-antigeen-eenheden†<br />

Type 3 (Saukett) 32 D-antigeen-eenheden†<br />

Haemophilus influenzae type b polysaccharide<br />

(polyribosyl-ribitolfosfaat) 10 <br />

Geconjugeerd aan tetanustoxoïd (PRP-T) 20 <br />

Geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat 1,5 mg (0,33 mg<br />

aluminium)<br />

* Geproduceerd in Vero-cellen (apenniercellen)<br />

† of een gelijkwaardige antigene hoeveelheid die is<br />

vastgesteld via een geschikte immunochemische<br />

methode.<br />

Difterietoxoïd1 niet minder dan 30 IE<br />

Tetanustoxoïd1 niet minder dan 40 IE<br />

Bordetella pertussis antigenen<br />

Pertussistoxoïd1 25 microgram<br />

Filamenteus Hemagglutinine1 25 <br />

Pertactine1 8 <br />

Hepatitis-B-oppervlakte-antigeen2,3 10 <br />

Poliovirus (geïnactiveerd)<br />

type 1 (Mahoney stam)4 40 D-antigeen-eenheden<br />

type 2 (MEF-1 stam)4 8 D-antigeen-eenheden<br />

type 3 (Saukett stam)4 32 D-antigeen-eenheden<br />

Haemophilus type b polysaccharide 10 <br />

(polyribosylribitol fosfaat)3<br />

geconjugeerd aan tetanustoxoïd als dragereiwit 20-40 <br />

1 geadsorbeerd aan gehydrateerd aluminiumhydroxide<br />

(Al(OH)3) 0,5 milligram Al 3+<br />

2 geproduceerd in gistcellen (Saccharomyces cerevisiae)<br />

dmv recombinante DNA-technologie<br />

3 geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (AlPO4)<br />

0,32 milligram Al<br />

4 geproduceerd in VERO cellen (apenniercellen)<br />

LAREB Rapportage Meldingen <strong>RVP</strong> 2011:‘extensive<br />

limb swelling‘ na de DKTP-prik bij vierjarigen (pag 7)<br />

http://www.lareb.nl/<strong>Vaccins</strong>/Lareb-rapportages-en-publicaties<br />

2-fenoxyethanol<br />

polysorbaat 80<br />

Stoffen vermeld bij Biopharma:<br />

bovine serumalbumine<br />

gluteraldehyde<br />

neomycine<br />

polymixine B sulfaat<br />

streptomycine<br />

Sanofi Pasteur MSD<br />

watervrij lactose<br />

DTPa-HBV-IPV-suspensie:<br />

natriumchloride (NaCl)<br />

Medium 199 (met<br />

hoofdzakelijk aminozuren,<br />

mineraalzouten en vitamines)<br />

http://www.sigmaaldrich.com/<br />

life-science.html<br />

Stoffen vermeld bij Biopharma:<br />

formaldehyde<br />

Vertrouwelijk rapport<br />

GSK dd. 16 dec. 2011<br />

over 36<br />

STERFGEVALLEN<br />

tussen okt. 2009<br />

en okt. 2011<br />

http://ddata.over-blog.com/<br />

xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/<br />

confid.pdf<br />

GlaxoSmithKline Biologicals<br />

S.A. (GSK)<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 4


vaccin stammen en ingrediënten hulpstoffen / fabrikant<br />

BMR<br />

M-M-R<br />

VAXPRO<br />

Biopharma<br />

info: p. 58<br />

EU/<br />

1/06/337<br />

BMR<br />

Priorix<br />

Biopharma<br />

info: p. 60<br />

RVG 22052<br />

Meningokokken<br />

C<br />

NeisVac-C<br />

RVG 26343<br />

Pneumokokken<br />

(7-valent)<br />

Prevenar<br />

EU/<br />

Biopharma<br />

info: p. 74<br />

1/00/167<br />

Mazelenvirus¹ Enders’ Edmonston stam (levend,<br />

verzwakt)<br />

niet minder dan 1x10³ CCID50*<br />

Bofvirus¹ Jeryl Lynn [Level B] stam (levend,<br />

verzwakt)<br />

niet minder dan 12,5x10³ CCID50*<br />

Rubellavirus² Wistar RA 27/3 stam (levend, verzwakt)<br />

niet minder dan 1x10³ CCID50*<br />

i.p.v. menselijke albumine als een celcultuur component<br />

wordt nu een menselijk albumine gebruikt, recombinant<br />

uitgedrukt in gistcellen: Recombumin, of rHA<br />

(zie p. 10)<br />

* 50% cel cultuur infectieuze dosis.<br />

1 geproduceerd in kippenembryocellen.<br />

² geproduceerd in WI-38 humane diploïde<br />

longfibroblasten.<br />

Levend verzwakt bofvirus1 (RIT-4385-stam,<br />

verkregen uit de Jeryl Lynn-stam)<br />

niet minder dan 1x103 CCID50*<br />

Levend verzwakt mazelenvirus1 (Schwarz-stam)<br />

niet minder dan 103,0 CCID50 *<br />

Levend verzwakt rubellavirus2 (Wistar RA 27/3-stam)<br />

niet minder dan 103,0 CCID50 *<br />

1 gekweekt in kippenembryocellen<br />

2 gekweekt in menselijke diploïde (MRC-5)-cellen<br />

3 Cell Culture Infective Dose 50%<br />

Neisseria-meningitidispolysacharide<br />

(O-gedeacetyleerd) van groep C (C11-stam) 10 <br />

geconjugeerd aan tetanustoxoïd 10 – 20 <br />

geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerd 0,5<br />

mg Al 3+<br />

Pneumokokkenpolysacharide serotype 4* 2 <br />

Pneumokokkenpolysacharide serotype 6B* 4 <br />

Pneumokokkenpolysacharide serotype 9V* 2 <br />

Pneumokokkenpolysacharide serotype 14* 2 <br />

Pneumokokkenpolysacharide serotype 18C* 2 <br />

Pneumokokkenpolysacharide serotype 19F* 2 <br />

Pneumokokkenpolysacharide serotype 23F* 2 <br />

* geconjugeerd aan het dragereiwit CRM197 en<br />

geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0,5 mg)<br />

sorbitol (E420)<br />

natriumfosfaat<br />

kaliumfosfaat<br />

sucrose<br />

gehydrolyseerd gelatine<br />

Medium 199 met zouten<br />

van Hanks<br />

Minimum essentieel medium,<br />

Eagle (MEM)<br />

mononatrium L-glutamaat<br />

(MSG, E621)<br />

neomycine<br />

fenolrood<br />

natriumbicarbonaat<br />

zoutzuur (aanpassen pH)<br />

natriumchloride (aanpassen<br />

pH)<br />

SANOFI PASTEUR MSD SNC<br />

aminozuren (zie lijst<br />

Biopharma, p. 59)<br />

lactose<br />

mannitol<br />

neomycinesulfaat<br />

sorbitol<br />

GlaxoSmithKline BV<br />

GlaxoSmithKline Biologicals<br />

S.A. (GSK)<br />

natriumchloride<br />

Baxter Healthcare Ltd<br />

natriumchloride<br />

Stoffen vermeld bij Biopharma:<br />

ammoniumsulfaat<br />

CY medium<br />

peptone (medium)<br />

soy peptone<br />

Wyeth Lederle Vaccines S.A.<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 5


vaccin stammen en ingrediënten hulpstoffen / fabrikant<br />

Pneumokokken<br />

(10-valent)<br />

Synflorix<br />

vanaf<br />

mei 2011<br />

in het <strong>RVP</strong><br />

Biopharma<br />

info: p. 76<br />

EU/<br />

1/09/508<br />

HPV<br />

Cervarix<br />

Biopharma<br />

info: p. 69<br />

EU/<br />

1/07/419<br />

HPV<br />

Gardasil<br />

Biopharma<br />

info: p. 72<br />

EU/<br />

1/07/419<br />

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 11,2<br />

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 41,2<br />

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 51,2<br />

1 <br />

3 <br />

1 <br />

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 6B1,2 1 <br />

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 7F1,2 1 <br />

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 9V1,2 1 <br />

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 141,2<br />

1 <br />

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 18C1,3 3 <br />

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 19F1,4 3 <br />

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 23F1,2 1 <br />

1 Geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat 0.5 milligram Al3+<br />

2 Geconjugeerd aan proteïne D (verkregen uit niettypeerbare<br />

Haemophilus influenzae) dragereiwit<br />

9-16 <br />

3 Geconjugeerd aan tetanustoxoïd dragereiwit 5-10 <br />

4 Geconjugeerd aan difterietoxoïd dragereiwit 3- 6 <br />

Humaan papillomavirus1 type 16-L1-eiwit2,3,4 20 <br />

Humaan papillomavirus1 type 18-L1-eiwit2,3,4 20 <br />

1 Humaan papillomavirus = HPV<br />

2 ondersteund door AS04 adjuvanssysteem. Dit bevat:<br />

3-O-desacyl-4’- monofosforyllipide A (MPL)3 50 <br />

3 geadsorbeerd op gehydrateerd aluminiumhydroxide<br />

(Al(OH)3) 0,5 milligram Al3+ in totaal<br />

4 L1-eiwit in de vorm van niet-besmettelijke virusachtige<br />

deeltjes (VLP’s) door recombinante DNA-technologie<br />

geproduceerd met gebruik van een Baculovirus<br />

expressiesysteem waarbij Hi-5 Rix4446 cellen gebruikt<br />

worden, afkomstig van Trichoplusia ni.<br />

Human papilloma virus1 type 6 L1 eiwit2,3 20 <br />

Human papilloma virus1 type 11 L1 eiwit2,3 40 <br />

Human papilloma virus1 type 16 L1 eiwit2,3 40 <br />

Human papilloma virus1 type 18 L1 eiwit2,3 20 <br />

¹ Human papilloma virus = HPV.<br />

² L1 protein as virus like particles, propagated in yeast<br />

cells (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (strain<br />

1895)) by recombinant DNA technology.<br />

³ geadsorbeerd op amorf aluminiumhydroxyfosphaatsulfaat<br />

adjuvans (225 Al)<br />

natriumchloride<br />

De oude naam van dit vaccin<br />

is Streptorix (p. 37)<br />

Het gebruikte non-typable<br />

Haemophilus influenzae<br />

proteïne D (NTH1) is een<br />

novel dragereiwit met een<br />

‘pertinente biologische<br />

activiteit’ (persbericht VacZine<br />

Analytics, 2008).<br />

Uit de bijsluiter:<br />

“Boosterdoses kunnen het<br />

risico op bijwerkingen<br />

verhogen.”<br />

(Dit staat ivm met de tetanus-,<br />

en difterietoxoïd drager<br />

eiwitten)<br />

GlaxoSmithKline Biologicals<br />

S.A.<br />

natriumchloride (NaCl)<br />

natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat<br />

(NaH2PO4.2 H2O)<br />

Stoffen vermeld bij Biopharma:<br />

3-deacylated monophosphoryl<br />

lipid A<br />

AS04 adjuvans<br />

monophosphoryl lipid A<br />

casamino-acids (caseïne<br />

eiwitten)<br />

GlaxoSmithKline Biologicals<br />

S.A. (GSK)<br />

aluminiumhydroxyfosfaatsulfaat<br />

adjuvans (225 Al)<br />

natriumchloride<br />

L-histdine<br />

polysorbaat 80<br />

natriumborate<br />

Merck Sharp & Dohme<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 6


vaccin stammen en ingrediënten hulpstoffen / fabrikant<br />

Hepatitis-B<br />

Engerix B<br />

volwassenen<br />

Biopharma<br />

info: p. 66<br />

RVG 17316<br />

Hepatitis B-oppervlakte-antigeen 1,2 20 <br />

1<br />

Geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerd<br />

Totaal: 0,50 milligram Al 3+<br />

2<br />

Geproduceerd op gistcellen (Saccharomyces cerevisiae)<br />

(DC5 (RT4376)) met recombinant-DNA<br />

technologie<br />

Engerix-B niet mengen met andere geneesmiddelen<br />

natriumchloride<br />

dinatriumfosfaatdihydraat<br />

natriumdiwaterstoffosfaat<br />

Stoffen vermeld bij Biopharma:<br />

cesiumchloride (CsCl)<br />

thimerosal<br />

thiocyanaat<br />

GlaxoSmithKline Zeist<br />

Pertactine (PRN) is een eiwit van het buitenmembraan van de pertussisbacterie (kinkhoest).<br />

Deze immunologisch hoogst virulente factor is een van de belangrijkste componenten van het<br />

acellulaire kinkoestvaccin. http://www.nature.com/nature/journal/v381/n6577/pdf/381090a0.pdf<br />

“Het bloedserum van wiegendood baby’s is zó giftig,<br />

dat de kleinste hoeveelheid daarvan,<br />

ingespoten bij een muis,<br />

deze doodt.”<br />

Dr. Viera Scheibner, vaccinatieschade expert, citerend uit<br />

Goldwater PN, Reappraisal of the SIDS enigma:<br />

An epidemiological and clinical pathological approach,<br />

J.Paed. Child Health, 1992, 28. Suppl.1:S21-25<br />

Cellen van geaborteerde baby’s worden niet alleen gebruikt in vaccins,<br />

maar ook verwerkt als smaakversterker in voedingsproducten en cosmetica.<br />

Zie: http://cogforlife.org<br />

DIT IS STIEKEM OPGEDRONGEN KANNIBALISME!<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 7


Pandemisch griepvaccin<br />

De gevolgen van Pandemrix<br />

H1N1<br />

griepvaccin<br />

Pandemrix<br />

Biopharma<br />

info: p. 72/74<br />

EU/<br />

1/08/452/001<br />

Gesplitst influenzavirus, geïnactiveerd, dat<br />

antigeen* bevat equivalent aan:<br />

A/California/07/2009 (H1N1)*-afgeleide stam<br />

met gebruik van NYMC X-179A 3,75 **<br />

* gekweekt in eieren<br />

** hemagglutinine<br />

Dit vaccin werd oorspronkelijk vormgegeven<br />

als een mock-up vogelgriep (H5N1) vaccin.<br />

De versnelde goedkeuring voor de H1N1-<br />

variant kon in 2009 plaatsvinden doordat alle<br />

adjuvantia en hulpstoffen dezelfde waren,<br />

H5N1 was vervangen door H1N1, en het<br />

H1N1-vaccin werd beschouwd als hetzelfde<br />

als het oorspronkelijke H5N1-vaccin.<br />

AS03-adjuvans bestaande uit:<br />

- squaleen (10,69 mg),<br />

- DL-α-tocoferol (11,86 mg)<br />

- polysorbaat 80 (4,86 mg).<br />

Injectieflacon met suspensie:<br />

Polysorbaat 80<br />

Octoxynol 10<br />

Thiomersal 5 <br />

Natriumchloride (NaCl)<br />

Dinatriumwaterstoffosfaat (Na2HPO4)<br />

Kaliumdiwaterstoffosfaat (KH2PO4)<br />

Kaliumchloride (KCl)<br />

Magnesiumchloride (MgCl2)<br />

Injectieflacon met emulsie:<br />

Natriumchloride (NaCl)<br />

Dinatriumwaterstoffosfaat (Na2HPO4)<br />

Kaliumdiwaterstoffosfaat (KH2PO4)<br />

Kaliumchloride (KCl)<br />

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.<br />

Pandemrix en narcolepsie onder kinderen en jongeren<br />

Een persbericht op 21 juli 2011 van de European Medicines Agency (EMEA,<br />

www.ema.europa.eu) meldt: Bij personen onder de 20 jaar mag Pandemrix alleen<br />

worden gebruikt, wanneer trivalente seizoensgriep vaccins niet voorhanden zijn.<br />

In Finland en Zweden werd in 2009 kort na de paniekerige vaccinatiecampagne<br />

vanwege de H1N1-plandemie een opmerkelijke toename gemeld in het aantal<br />

gevallen van narcolepsie. Deze ‘slaapziekte’ is een onomkeerbare neurologische<br />

aandoening (lees: beschadiging in de hersenen!) waardoor de betrokken persoon op<br />

de meest onverwachte momenten ineens in slaap valt. Ook Nederlandse kinderen<br />

zijn na deze vaccinaties het slachtoffer geworden van narcolepsie.<br />

Direct na de schrikbarende aantallen meldingen uit de Scandinavische landen<br />

beweerde de WHO narcolepsie nooit eerder te hebben gezien als vaccinreactie.<br />

Een krantenknipsel uit 1928 meldt dat narcolepsie in historisch opzicht allerminst<br />

een onbekend negatief resultaat na vaccinatie is:<br />

y<br />

HOLLAND:<br />

Took away COMPULSORY Vaccination<br />

in 1928 because of the alarming<br />

frequency of "sleeping sickness"<br />

it caused and has greatly<br />

lessened disease and Death rate.<br />

“In 1928 werd in Nederland de<br />

verplichte [pokken]vaccinatie<br />

stopgezet vanwege de alarmerende<br />

frequentie van ‘slaapziekte’ die<br />

dit veroorzaakte”...<br />

http://www.vaclib.org/books/archive2/<br />

polio/smallpox.pdf<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 8


OM OVER NA TE DENKEN (vóór vaccinatie)<br />

Vaccinatie als ultiem verraad<br />

aan de vertrouwensband<br />

tussen moeder en kind:<br />

Baby’s worden in Nederland gevaccineerd op het consultatiebureau.<br />

Meestal krijgen zij die onverwachte prikaanval<br />

in de armen van hun moeder…<br />

Op onderbewust niveau geeft hen dat de boodschap:<br />

“Mijn mammie beschermt mij niet.”<br />

Deze ‘stille’ emotionele-, psychologische- en sociale<br />

schade van vaccinatie wordt nooit benoemd.<br />

Maar deze is minstens even giftig<br />

als de lichamelijke negatieve effecten...<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 9


Dubieuze veiligheid van vaccins ―<br />

zowel tijdens productie, als na toediening<br />

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/<br />

RIVM_haalt_DKTP_vaccins_definitief_terug<br />

RIVM haalt DKTP-vaccins definitief terug<br />

Publicatiedatum: 09-10-2012 Wijzigingsdatum:14-12-2012<br />

De producent van het DKTP-vaccin, GSK, heeft vandaag toestemming gekregen van de Inspectie<br />

voor de Gezondheidszorg (IGZ) om de resterende doses van het vaccin Infanrix-IPV terug te<br />

halen. Het RIVM heeft gisteren het gebruik van de ongeveer 20.000 resterende doses met<br />

partijnummer AC20B199AA al stopgezet en gaat nu de terughaalactie uitvoeren.<br />

Tijdens een interne kwaliteitscontrole van GSK is gebleken dat de productieruimte waarin het<br />

vaccin gemaakt werd, niet volledig steriel was. In die ruimte hebben deelproducten gestaan die zijn<br />

gebruikt bij de productie van deze partij vaccin. De partij voldoet daarmee niet meer aan nieuwe,<br />

strengere kwaliteitseisen die GSK sinds kort hanteert.<br />

Geen woord over de effecten in de baby’s en kinderen die al zijn ingespoten met vaccins uit<br />

deze partij…!<br />

***<br />

Een uitgelekt geheim rapport van GlaxoSmithKline (GSK) laat zien dat tussen oktober<br />

2009 en oktober 2011, na Infanrix Hexa vaccinatie 36 baby’s zijn overleden.<br />

Announcing Vaccine Bombshell: Leaked Confidential Document Exposes 36 Infants Dead<br />

After This Vaccine, http://vactruth.com/2012/12/16/36-infants-dead-after-vaccine/<br />

• Confidential To Regulatory Authorities – Biological Clinical Safety and Pharmacovigilance –<br />

GlaxoSmithKline Research and Development Avenue Fleming 20 1300 Wavre Belgium http://<br />

ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf<br />

• Initiative Citoyenne http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/Communique-depresse-d-IC-du-6-dec.-2012-_doc-confidentie.pdf<br />

• Initiative Citoyenne Charts http://www.initiativecitoyenne.be/article-infanrix-hexa-le-documentconfidentiel-accablant-113251207.html<br />

• Infanrix Hexa product information leaflet http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcmed.nsf/<br />

pages/gwcinfih/$File/gwcinfih.pdf<br />

***<br />

In december 2012 wordt in België plotseling, geruisloos en zonder nadere verklaring<br />

GlaxoSmithKline’s 10-valente pneumokokkenvaccin Synflorix van de markt gehaald.<br />

http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/CBIP-retrait-Synflorix-decembre-2012.pdf<br />

Enig verband met de kinderen die overleden na de vaccinatiecombi Infanrix Hexa/<br />

Synflorix?<br />

http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf<br />

***<br />

Een Franse interpretatie van een Duitse televisie-uitzending op 26 oktober 2010 over<br />

cijfers van het Robert Koch Instituut uit een studie met 18.000 kinderen waaruit blijkt dat<br />

de ongevaccineerde kinderen het meest gezond zijn, http://www.dailymotion.com/<br />

video/xgq2t3_les-enfants-non-vaccines-sont-en-bien-meilleure-sante_news<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 10


OVERZICHT VAN CULTUURBODEMS EN STOFFEN<br />

VACCINPRODUCTIE <strong>RVP</strong>-VACCINS<br />

type cellen cultuurbodem naam vaccin soort vaccin<br />

kippenembryo’s<br />

WI-38 menselijke diploïde longfibroblasten<br />

(= cellen van een geaborteerde baby)<br />

MRC-5 menselijke diploïde longfibroblasten<br />

(= cellen van een geaborteerde baby)<br />

Vero-cellen<br />

(apenniercellen)<br />

gistcellen (Saccharomyces cerevisiae)<br />

MMR-VAXPRO<br />

Priorix<br />

Pandemrix<br />

MMR-VAXPRO<br />

Priorix<br />

Priorix<br />

Infanrix-IPV<br />

Pediacel<br />

Infanrix-hexa<br />

DTP-NVI<br />

Infanrix-hexa<br />

Engerix<br />

BMR<br />

BMR<br />

H1N1 griepvaccin<br />

BMR<br />

BMR<br />

BMR<br />

DKTP<br />

DKTP-Hib<br />

DKTP-Hib-Hep.B<br />

DTP<br />

DKTP-Hib-Hep.B<br />

Hepatitis B<br />

insectencellen (Trichoplusia ni) Cervarix HPV<br />

metalen naam vaccin soort vaccin<br />

aluminiumhydroxide<br />

aluminiumfosfaat<br />

Infanrix-IPV<br />

Infanrix-hexa<br />

Engerix<br />

Cervarix<br />

NeisVac-C<br />

Pediacel<br />

DTP-NVI<br />

Prevenar<br />

DKTP<br />

DKTP-Hib-Hep.B<br />

Hep.B<br />

HPV<br />

Meningokokken C<br />

DKTP-Hib<br />

DTP<br />

Pneumokokken 7<br />

thimerosal / thiomersal (kwikverbinding) Engerix Hepatitis B<br />

geconjugeerd aan [gehecht aan drager-eiwit] naam vaccin soort vaccin<br />

tetanustoxoïde<br />

(Clostridium tetani)<br />

difterietoxoïde<br />

(Corynebacterium diphtheriae stam C7)<br />

Pediacel<br />

Infanrix-hexa<br />

Hiberix<br />

NeisVac C<br />

Synflorix<br />

Prevenar<br />

Synflorix<br />

DKTP-Hib<br />

DKTP-Hib-Hep.B<br />

Hib<br />

Meningokokken C<br />

Pneumokokken 10<br />

Pneumokokken 7<br />

Pneumokokken 10<br />

proteïne D drager-eiwit<br />

(niet-typeerbare Haemophilus influenzae)<br />

Synflorix Pneumokokken 10<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 11


OVERZICHT INHOUDSSTOFFEN PER VACCIN<br />

stoffen in vaccins naam vaccin soort vaccin<br />

2-fenoxyethanol<br />

aluminiumfosfaat<br />

aluminiumhydroxide<br />

AS04, aluminiumzout +<br />

monofosforyllipide<br />

bovine serumalbumine<br />

(BSA, Fraction V)<br />

Pediacel<br />

DTP-NVI<br />

Pediacel<br />

DTP-NVI<br />

Prevenar<br />

Infanrix-IPV<br />

Infanrix-hexa<br />

Engerix B junior<br />

Cervarix<br />

NeisVac-C<br />

Cervarix<br />

Pediacel<br />

DKTP-Hib<br />

DTP<br />

DKTP-Hib<br />

DTP<br />

Pneumokokken 7<br />

DKTP<br />

DKTP-Hib-Hep.B<br />

Hepatitis-B<br />

HPV<br />

Meningokokken C<br />

HPV<br />

DKTP-Hib<br />

calciumchloride DTP-NVI DTP<br />

difterietoxoïde<br />

Corynebacterium diphtheriae stam C7<br />

Prevenar<br />

Synflorix<br />

Pneumokokken 7<br />

Pneumokokken 10<br />

DL-α-tocoferol Pandemrix H1N1 pandemisch<br />

fenolrood<br />

formaldehyde (E 240)<br />

M-M-R VAXPRO<br />

DTP-NVI<br />

Infanrix-IPV<br />

Infanrix-hexa<br />

DTP-NVI<br />

Hiberix<br />

BMR<br />

DTP<br />

DKTP<br />

DKTP-Hib-Hep.B<br />

DTP<br />

Hib<br />

gluteraldehyde Pediacel DKTP-Hib<br />

glyceraldehyde-3-fosfaatdehydrogenase<br />

(GAPDH) promoter<br />

Engerix B<br />

recombinant<br />

Hepatitis-B<br />

gelatine M-M-R VAXPRO BMR<br />

kaliumchloride (E 508)<br />

lactose<br />

DTP-NVI<br />

Pandemrix<br />

Priorix<br />

Infanrix-hexa<br />

Hiberix<br />

DTP<br />

H1N1 pandemisch<br />

BMR<br />

DKTP-Hib-Hep.B<br />

Hib<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 12


stoffen in vaccins naam vaccin soort vaccin<br />

magnesiumchloride<br />

Priorix<br />

Infanrix-hexa<br />

Hiberix<br />

BMR<br />

DKTP-Hib-Hep.B<br />

Hib<br />

magnesiumsulfaat (E 518) DTP-NVI DTP<br />

mannitol (E 421) Priorix BMR<br />

Medium 199 met zouten van Hanks<br />

Minimum essentieel medium Eagle<br />

(EMEM)<br />

mononatrium L-glutamaat<br />

(MSG, Ve-tsin, E 621)<br />

M-M-R VAXPRO<br />

Infanrix-hexa<br />

M-M-R VAXPRO<br />

M-M-R VAXPRO<br />

BMR<br />

DKTP-Hib-Hep.B<br />

Hib<br />

BMR<br />

BMR<br />

natriumbicarbonaat (E 500ii) M-M-R VAXPRO BMR<br />

natriumdiwaterstoffosfaat (E 339i)<br />

natriumfosfaat<br />

neomycine / neomycinesulfaat<br />

Engerix B junior<br />

Cervarix<br />

M-M-R VAXPRO<br />

Engerix B junior<br />

M-M-R VAXPRO<br />

Priorix<br />

Pediacel<br />

Hepatitis B<br />

HPV<br />

BMR<br />

Hepatitis B<br />

BMR<br />

BMR<br />

DKTP-Hib<br />

proteïne D drager eiwit<br />

non-typable Haemophilus influenzae<br />

Synflorix Pneumokokken 10<br />

octoxynol 10 / Triton X-100 Pandemrix H1N1 pandemisch<br />

polymixine B sulfaat Pediacel DKTP-Hib<br />

polyribosylribitolfosfaat (PRP) Hiberix Hib<br />

polysorbaat 80 (E 433)<br />

sorbitol (E 420)<br />

Pediacel<br />

Pandemrix<br />

M-M-R VAXPRO<br />

Priorix<br />

DKTP-Hib<br />

H1N1 pandemisch<br />

BMR<br />

BMR<br />

squaleen Pandemrix H1N1 pandemisch<br />

streptomycine Pediacel DKTP-Hib<br />

sucrose (E 444) M-M-R VAXPRO BMR<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 13


stoffen in vaccins naam vaccin soort vaccin<br />

tetanustoxoïde<br />

thiomersal / thimerosal<br />

Pediacel<br />

Infanrix-hexa<br />

Hiberix<br />

NeisVac C<br />

Synflorix<br />

Pandemrix<br />

Engerix B junior<br />

DKTP-Hib<br />

DKTP-Hib-Hep.B<br />

Hib<br />

Meningokokken C<br />

Pneumokokken 10<br />

H1N1 pandemisch<br />

Hepatitis-B<br />

thiocyanaat Engerix B junior Hepatitis-B<br />

zoutzuur (E 507) M-M-R VAXPRO BMR<br />

Er is een hemelsbreed verschil<br />

tussen<br />

‘niet beschouwen als’<br />

en<br />

‘zeker weten’ op basis van wetenschappelijk bewijs...<br />

Ziehier hoe ‘de autoriteiten’ voor de ontvangers het<br />

‘zwerf-DNA in vaccins niet beschouwen als een risico’:<br />

“De aanwezigheid van recombinante DNA-fragmenten<br />

betekent niet een geval van contaminatie [besmetting]<br />

en wordt niet beschouwd als een risico voor vaccin ontvangers.<br />

Alle medicinale producten,<br />

vervaardigd met gebruikmaking van recombinante technologie,<br />

kunnen kleine fragmenten bevatten van rest-DNA.”<br />

European Medicines Agency, via Dr. Abadie<br />

2 september 2011<br />

http://sanevax.org/health-authorities-admit-gardasil-contains-residual-recombinant-hpv-dna/<br />

"Naar onze mening is er nu voldoende bewijs<br />

voor een slecht functioneren van het immuunsysteem<br />

ten gevolge van de huidige vaccinatieprogramma’s,<br />

om van het publiek in toenemende mate de eis te verwachten<br />

voor verkennend onderzoek naar<br />

alternatieve methoden voor de preventie van infectieziekten."<br />

Dr H. Buttram en dr. J. Hoffman<br />

‘Vaccinations and Immune Malfunctions’<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 14


Bijsluiters overige vaccins<br />

Bron: http://onderzoek.nvi-vaccin.nl/Bijsluiters/Overige_bijsluiters<br />

Vaccin Productnaam Registratienr. Bijsluiter<br />

arts<br />

Bijsluiter<br />

patiënt<br />

BCG (blaascarcinoom) BCG-Medac RVG 26876 download download<br />

BCG (tuberculose) BCG-SSI RVG 17661 download download<br />

Influenza Vaxigrip RVG 22306 download download<br />

Influenza Inflexal V RVG 30339 download download<br />

Influenza Fluarix RVG 22307 download download<br />

Influenza Influvac RVG 22289 download download<br />

Pandemisch<br />

Focetria<br />

EU/1/07/385/ download download<br />

griepvaccin<br />

001/2<br />

Pandemisch<br />

Pandemrix EU/<br />

download download<br />

griepvaccin<br />

1/08/452/001<br />

Rabiës Mérieux HDCV RVG 18718 download download<br />

Rabiës Rabipur RVG 29095 download download<br />

Tetanus Tetanusvaccin RVG 17639 download download<br />

Tetanus<br />

Tetanusvaccin en RVG 18561 download download<br />

tetanusimmunoglobuline<br />

Tuberculine Tuberculine PPD RVG 17662 download download<br />

ALUMINIUM<br />

In zijn artikel Antigens and Adjuvants for a New Generation of Vaccines meldt<br />

Anthony C. Allen van Syntax Research in Palo Alto, Californië het volgende:<br />

“Alum was introduced in 1926 (Glenny et al) before strict control<br />

by regulatory authorities was practiced.<br />

Whether it would be allowed by regulatory authorities today<br />

is far from certain.<br />

It is therefore necessary to have a clear understanding of the known<br />

side effects of adjuvants so as to avoid them as far as possible.”<br />

Immunological Adjuvants and Vaccines, NATO Series A, Life Sciences, 1988, Vol. 179, p.6<br />

LET WEL: Deze informatie komt van een NATO-workshop over vaccins.<br />

<strong>Vaccins</strong> zijn al vanaf dag één een militaire aangelegenheid...<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 15


Negatieve effecten<br />

E.M. crookshank 1889<br />

‘History and Pathology of Vaccination’<br />

dr. Wagstaffe, physician of St. Bartholomew’s Hospital<br />

in a letter to Dr. Freind in 1722:<br />

E.M. Crookshank MD, History and Pathology of Vaccination, 1889, p. 28<br />

transcribed from the original by Patrick Jordan, 2009, http://vaccinefraud.com/<br />

Vaccinatie…<br />

“een kunstmatige manier om een land te<br />

ontvolken”?<br />

En dat wisten ze al in 1722?<br />

Hoe zit dat?<br />

<strong>Vaccins</strong> worden doorgaans niet getest<br />

op hun potentieel van het veroorzaken van<br />

kanker,<br />

genetische schade,<br />

geboorteafwijkingen,<br />

en onvruchtbaarheid...<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 16


VERSCHILLENDE SOORTEN VACCINS<br />

[commentaar in cursief]:<br />

De huidige medische wetenschap is een lineair-reductionistische denkwijze<br />

die voortkomt uit de bestudering van dode lichaamsmaterialen.<br />

Op basis daarvan formuleert men ‘wetenschappelijke’ aannames<br />

waarop men besluiten neemt (consensus) betreffende de organische realiteit<br />

van de energetisch-dynamisch biologische systemen binnen de levende mens.<br />

Dit is als het vergelijken van appels met fietsen...<br />

DeWesterse medische wetenschap moet anno 2012 toegeven nog altijd geen<br />

volledig inzicht te hebben in de werking van het menselijk immuunsysteem.<br />

Desondanks worden al vanaf minstens 1798 (Edward Jenner, koepokvaccinaties)<br />

vaccins ontwikkeld en toegediend, waarbij kunstmatige besmettingen<br />

diep het menselijk organisme worden binnengebracht<br />

via krassen in de huid of met behulp van injectienaalden.<br />

En met de moderne genetische manipulaties en recombinante methoden<br />

raakt men steeds verder verwijderd van de multidimensionele werkelijkheid<br />

van warm vlees en bloed.<br />

Vandaar de misvatting dat men ware gezondheid kan creëren<br />

via het inspuiten van ziekteverwekkers, gifstoffen en chemicaliën…<br />

1 Levende, verzwakte vaccins<br />

2 Geïnactiveerde vaccins<br />

3 Subunit vaccins<br />

4 Toxoïde vaccins<br />

5 Geconjugeerde vaccins<br />

6 DNA vaccins<br />

7 Recombinante vector vaccins<br />

1. <strong>Vaccins</strong> met levende, verzwakte virus micro-organismen<br />

(mazelen, bof, rode hond, gele koorts)<br />

Dit zijn levende virus micro-organismen, zodanig gekweekt en behandeld in het<br />

laboratorium dat hun virulente eigenschappen worden verzwakt of uitgeschakeld<br />

Bij deze toepassing wordt geen enkele rekening gehouden met het feit dat aldus<br />

verzwakte virussen in het lichaam van de ontvanger gemakkelijk kunnen<br />

terugkeren tot hun oorspronkelijke, of zelfs aanzienlijk heftiger virulentie.<br />

Zou dit de reden kunnen zijn dat er altijd uitbraken van de desbetreffende<br />

ziekten zijn juist onder de gevaccineerden?<br />

Gek genoeg krijgen de niet-gevaccineerden daarvan altijd de schuld, terwijl de<br />

literatuur laat zien zij de laagste incidentie vertonen!<br />

In de weefselcultuurbodems waarop de virussen en bacteriën voor de diverse<br />

vaccins worden gekweekt, bevinden zich bacteriofagen ― microben die<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 17


acteriën en virussen infecteren, en die in de filtraten van de virusmaterie<br />

bacteriën van ziekten zoals tetanus, botulisme, roodvonk, en difterie aanzetten<br />

tot de aanmaak van gifstoffen.<br />

2. <strong>Vaccins</strong> met geïnactiveerde of gedode micro-organismen<br />

(polio, influenza, cholera, pest, hepatitis A, rabies)<br />

Virulente micro-organismen worden gedood met chemicaliën, hitte, of<br />

bestraling .<br />

Allereerst komen (restanten van) de chemische stoffen (zoals formaldehyde),<br />

gebruikt voor het doden/inactiveren van de microben, onherroepelijk terecht in<br />

het desbetreffende vaccin, en dus in het lichaam van de ontvanger.<br />

Bovendien: is het zeker dat de behandeling met formaldehyde de pathogene<br />

entiteiten werkelijk doodt? Bij het kankerverwekkende apenvirus SV40 dat<br />

achterbleef in de poliovaccins is overduidelijk aangetoond van niet…<br />

De duur van de behandeling met formaldehyde is mede bepalend voor het<br />

succes daarvan. Niet alleen bleek die periode voor SV40 te kort, daarnaast is<br />

aangetoond dat de uitschakeling van de besmettingen op een zeker plateau blijft<br />

hangen.<br />

3. Subunits<br />

(viraal: hepatitis B, HPV<br />

bacterieel/polysacchariden: Haemophilus influenzae B (Hib), pneumokokken,<br />

meningokokken<br />

bacterieel, inactivering toxische proteine: difterie, tetanus, kinkhoest)<br />

In plaats van het gehele geïnactiveerde of verzwakte micro-organisme (heelagens<br />

vaccin), wordt daarvan alleen een bepaald fragment gebruikt: het antigeen<br />

dat de beste immuunrespons oplevert (vgl. het a-cellulaire kinkhoestvaccin).<br />

In sommige vaccins zijn dat epitopen ― zeer specifieke onderdelen van een<br />

ziekteverwekker, die kunnen worden herkend door antilichamen of T-cellen, en<br />

waaraan deze zich aan kunnen binden.<br />

De mainstream opvatting hierbij is dat ‘omdat subunit vaccins maar zo’n klein,<br />

stukje van een essentieel antigeen bevatten, de kans op een negatieve reactie op<br />

het vaccin kleiner is’.<br />

Dit is slechts theorie, en deze laat de gevaarlijke effecten van de giftige<br />

adjuvantia en ingrediënten in deze vaccins geheel buiten beschouwing…<br />

Voorbeelden van subunit vaccins zijn 1. het hepatitis B virus vaccin waarin<br />

alleen de oppervlakte-eiwitten van het virus worden gebruikt (die werden<br />

geproduceerd in ‘Saccharomyces cerevisiae’, ofwel gistcellen) en 2. de humaan<br />

papillomavirus vaccins, met daarin virus gelijkende partikels (VLPs), die<br />

zichzelf spontaan samenstelden tot het virale kapselproteïne in de<br />

hierboven genoemde gistcellen (Gardasil), of in de cellen van het nachtuiltje<br />

(Cervarix)...<br />

Voor alle duidelijkheid: dit zijn alle gemanipuleerde entiteiten.<br />

Deze horen zeker niet te worden ingespoten in het menselijke lichaam.<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 18


De negatieve gevolgen op de korte en lange termijn van deze ‘new-to-nature’<br />

substanties zijn deels onbekend. In 2008 schreef ik in mijn boek over de HPVvaccins<br />

dat ik het niet onmogelijk achtte dat deze onnatuurlijke eiwitten zich in<br />

het lichaam van de ontvanger zouden gaan samenstellen met menselijke<br />

eiwitten, net zoals zij dit deden in de celculturen van gist en het nachtuiltje.<br />

De gevolgen daarvan kunnen enorm zijn.<br />

Anno 2011 blijkt dat dit inderdaad is gebeurd!<br />

Natuurlijk HPV DNA blijft niet erg lang in de bloedstroom aanwezig.<br />

Het recombinant HPV DNA (rDNA) in de HPV-vaccins wordt via genetische<br />

manipulatie voor de productie van VLPs ― de virus gelijkende partikel eiwitten<br />

― ingebouwd in gistcellen.<br />

Het zal in het lichaam van de ontvanger voor dit HPV rDNA niet moeilijk zijn<br />

om dit inbouwen in de aldaar aanwezige cellen voort te zetten… Zeker niet<br />

wanneer er door het aluminium in de HPV-vaccins laesies met ontstekingen<br />

voorhanden zijn!<br />

Is een segment van recombinant DNA eenmaal in een menselijke cel ingebouwd,<br />

dan zijn de gevolgen moeilijk te voorspellen.<br />

4. Toxoïden<br />

(tetanus, difterie)<br />

Bij sommige micro-organismen zijn het hun giftige afscheidingsproducten<br />

(toxinen) die de ziekte veroorzaken. In het vaccin worden deze gifstoffen door<br />

formaline (formadehyde) gemodificeerd tot een toxoïde, d.w.z. bewerkt tot<br />

stoffen die worden geacht hun antigeenkwaliteit te behouden, maar hun<br />

giftigheid te verliezen .<br />

In het lichaam blijken echter ook deze toxoïden terug te keren tot hun<br />

oorspronkelijke status van toxinen, en dus tot hun oorspronkelijke giftigheid.<br />

INNOVATIEVE VACCINS IN ONTWIKKELING/GEBRUIK:<br />

5. Conjugaat<br />

(Haemophilus influenzae type B)<br />

Conjugaatvaccins zijn een specifiek subtype van subunit vaccins. Sommige<br />

bacteriën hebben een polysaccharide (suikermoleculen) omhulling die weinig<br />

immunogeen is (prikkelend voor het immuunsysteem). Door deze omhulling te<br />

koppelen aan eiwitten (bv. aan toxinen), kan het onrijpe immuunsysteem van<br />

baby’s worden verleid tot het herkennen van het polysaccharide als een antigeen<br />

proteïne .<br />

6. DNA-vaccins<br />

De laatste jaren is er een nieuw type vaccins ontwikkeld, gemaakt vanuit het DNA<br />

van een infectueuze agens: het DNA-vaccin. Deze techniek werkt door het in<br />

menselijke of dierlijke cellen implanteren van viraal of bacterieel DNA (en<br />

daarmee de expressie, immuunsysteem herkenning teweegbrengend).<br />

Sommige cellen van het immuunsysteem die de proteïne-expressie herkennen,<br />

zullen de aanval tegen deze proteïnen en cellen inzetten. Wanneer de<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 19


ziekteverwekker die deze proteïnen normaliter tot uitdrukking laat komen, zich<br />

op een later tijdstip aandient, zullen deze onmiddellijk door het immuunsysteem<br />

worden aangevallen, omdat de genoemde cellen een lange levensduur hebben.<br />

Eén voordeel van DNA-vaccins is dat ze gemakkelijk zijn te produceren en te<br />

bewaren. Soms wordt het DNA in deze vaccins vermengd met moleculen die de<br />

acceptatie door de lichaamscellen verhogen.<br />

Hoe mooi dit Frankensteinverhaal ook moge klinken, onderzoekers hebben<br />

ontdekt dat wanneer de genen voor de antigenen van een specifieke microbe in<br />

het menselijk lichaam zijn binnengebracht, sommige lichaamscellen dit<br />

kunstmatig geïntroduceerde DNA zullen opnemen/inbouwen.<br />

Dit wezensvreemde DNA zal die cellen dan instrueren om antigeenmoleculen te<br />

maken. Deze cellen zullen de antigenen uitscheiden en op hun oppervlak<br />

presenteren. En daarmee worden deze lichaamscellen tot vaccin-producerende<br />

fabriekjes...<br />

7. Recombinant Vector<br />

De recombinante vector vaccins lijken op de DNA-vaccins, met dien verstande<br />

dat zij gebruik maken van een verzwakte bacterie of virus om microbieel DNA te<br />

introduceren in de lichaamscellen. De aanname hierbij is dat door de fysiologie<br />

van het ene micro-organisme te combineren met het DNA van een ander,<br />

immuniteit kan worden gecreëerd tegen ziekten met een complex infectieproces.<br />

Ook deze vorm van ‘new-to-nature substanties’ kan na inspuiting in een<br />

menselijk lichaam grote permanente schade opleveren, niet alleen voor de<br />

huidige ontvangers, maar ook voor de toekomstige generaties.<br />

TYPEN VAN VACCIN ONTWIKKELINGEN<br />

• Ratio-verzwakking<br />

Het specifiek modificeren of weglaten van genen die virulentie overdragen neemt<br />

de ziekteverwekkende eigenschappen van de microbe weg, terwijl er nog wel een<br />

immuunrespons kan worden veroorzaakt. Dit type van ratio-verzwakking kan<br />

worden gezien als het creëren van een verzwakt ’levend’ vaccin.<br />

• Vector-gemedieerde subunit aflevering<br />

De introductie van een niet-infectueuze, niet-pathogene subunit in een levende<br />

vector kan een immuunrespons tevoorschijn roepen zonder aanwezigheid van de<br />

ziekteverwekker. Zo is bijvoorbeeld het rabies oppervlakte-eiwit ingevoegd in het<br />

koepokvirus (vaccinia).<br />

• Virusgelijkende partikels (VLPs)<br />

(HPV)<br />

De kapseleiwitten van twintigvlakkige virussen assembleren zonder aanwezigheid<br />

van een genoom. Deze VLPs zijn authentiek in antigene zin, maar niet-infectueus.<br />

Deze techniek is gebruikt bij de HPV-vaccins.<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 20


“Wanneer de behoefte aan illusie groot is,<br />

kan er veel intelligentie worden geïnvesteerd<br />

in onwetendheid.”<br />

Saul Bellow, auteur (1905-2005)<br />

“Het enige veilige vaccin<br />

is het vaccin dat nooit is gebruikt.”<br />

dr. James R. Shannon, december 2003<br />

voormalig directeur van de US National Institute of Health<br />

"De medische autoriteiten liegen voortdurend.<br />

Vaccinatie is altijd een aanval op het immuunsysteem geweest.<br />

Het veroorzaakt in werkelijkheid allerlei ziekten.<br />

Feitelijk veranderen we door vaccinatie onze genetische code...<br />

Over 100 jaar weten we<br />

dat vaccinatie de grootste misdaad tegen de mensheid is.”<br />

Guylaine Lanctot, arts,<br />

auteur van ‘The medical Maffia’<br />

“Vaccinatie is niet alleen zinloos, maar overduidelijk beschadigend.<br />

In plaats van de ontvangers tegen besmetting te beschermen,<br />

worden die daarvoor feitelijk meer ontvankelijk,<br />

omdat vaccinatie de vitale kracht onderdrukt<br />

en de natuurlijke weerstand verlaagt.”<br />

J.W. Hodge, arts, 1902<br />

‘The Vaccination Superstition’<br />

“Kanker was praktisch onbekend<br />

totdat koepokvaccinaties werden geïntroduceerd.<br />

Ik heb met minstens 200 gevallen van kanker te maken gehad,<br />

en ik heb nooit een geval van kanker gezien<br />

in een niet-gevaccineerd persoon.”<br />

W. B. Clarke, arts, Indianapolis<br />

"Levend virus vaccins tegen influenza en paralytische polio, bijvoorbeeld,<br />

kunnen ieder ogenblik de ziekte veroorzaken waartegen zij zijn bedoeld…”<br />

Dr Jonas Salk<br />

ontwikkelaar van het eerste polio vaccin (Science 4/4/77 Abstracts)<br />

“Er is een ruime mate van bewijs om aan te tonen<br />

dat het vaccineren van kinderen meer kwaad doet dan goed.”<br />

Dr J Anthony Morris<br />

voormalig hoofd Vaccin Controle,<br />

US Food and Drug Administration<br />

“Variolatie [vaccinatie] is een kunstmatige manier<br />

om een land te ontvolken.”<br />

dr. E.M. Crookshank, arts<br />

‘History of Vaccination’, 1889<br />

<strong>Tabellen</strong> <strong>RVP</strong> 2012 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!