Sportkompas maart 2012 - Hercules Dordrecht

herculesdordrecht.nl

Sportkompas maart 2012 - Hercules Dordrecht

Maandelijkse uitgave van de Dordrechtse Krachtsport- en Atletiekvereniging Hercules. Jaargang 66 - Maart 2012

Verjaardagen

jeugdleden

[Pagina 5]

Het volgende nuMMer

verscHijnt op

25 april

Kopij inleveren vóór

10 april

Wedstrijden

[Pagina 10-13]

Zonnige

halve marathon

[Pagina 23]

Hercules

sponsors

[Pagina 26]

De lente is begonnen!

Hij komt af en toe al achter de wolken vandaan: de

zon! Teken dat de lente is begonnen en we aan de

vooravond staan van het nieuwe buitenseizoen.

De redactie wenst iedereen heel veel succes bij

de wedstrijden in de frisse buitenlucht. En hoopt

dat de paraplu’s opgeborgen mogen blijven.


Belangrijke

Informatie

Sportkompas is een uitgave van de

Dordrechtse Krachtsport- & Atletiekvereniging HERCULES

Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 4 december 1905, 27 oktober 1913,

11 maart 1925 en 3 juli 1954. Opgericht 5 juli 1896 – Aangesloten bij de K.N.A.U en K.N.K.F.

Algemeen

Telefoonnummer Hercules Kantine 078-6489050

Clubgebouw/kantine Sporthal Reeweg, Halmaheiraplein 35, 3312 GH Dordrecht

E-mailadres info@herculesdordrecht.nl

Postadres Van den Broek-erf 58, 3315 SE Dordrecht

Website www.herculesdordrecht.nl

Bestuur

Voorzitter Adrie den Haring

Secretaris Jan van Dalen

Penningmeester André Brouw

Algemeen bestuurslid Pim Kaufmann

Algemeen bestuurslid Jacqueline van der Plas

Algemeen bestuurslid Jos Verveer

Algemeen bestuurslid Vacant

Notuliste Willy Diepeveen

Verenigingsmanager Frank de Visser

Coördinatoren commissies

Aerobics Marijke van Dijk

Atletiek Vacant

Atletiek jeugd Vacant

Fitness Peter Haring / Jos Verveer

Kickboksen Bertus Harte/Mohamed Kbabat

Nordic Walking/Sportief Wandelen Elly den Haan/Ad van de Kamp

Worstelen Bram Franken

Vertrouwenspersonen Carine Banga/Ben Corino

Contributie per maand per 1 januari 2012

Inschrijfgeld 15,00 dames en heren vanaf 21 jaar

0 t/m 6 jaar 7,00 zonder wedstrijdlicentie 12,00

7 t/m 10 jaar 8,00 met wedstrijdlicentie atletiek 13,50

11 t/m 16 jaar 9,00 met wedstrijdlicentie worstelen 15,00

17 t/m 20 jaar 11,00 rustende leden 3,50

Girorekening penningmeester 554764 t.n.v. penningmeester DK & AV Hercules te Dordrecht

Opzegtermijn Één maand. Opzegging schriftelijk melden aan de ledenadministratie

Ledenadministratie hercules@pi-ad.nl - Postbus 114, 3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht

1

Bestuur & Organisatie


Informatie

Belangrijke

Informatie

OpEnIngSTIjDEn

Kantine Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 24.00 uur

Zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur

Zondag van 10.00 tot 14.30 uur

Tijden kunnen afwijken ten gevolge van activiteiten in de sporthal en op de atletiekbaan

Fitness Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur

Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van18.00 tot 22.00 uur

Zaterdag van 09.30 tot 11.30 uur, zondag van 10.00 tot 13.00 uur

Ladyfitness Donderdag van 12.30 tot 16.00

Info Peter Haring, tel. 078-6489050

TRAInIngSTIjDEn

Wegatletiek:

Maandag 19.30 - 21.00 uur;

Dinsdag 19.15 - 21.00 uur;

Woensdag 19.30 - 21.15 uur;

Donderdag 19.15 - 21.00 uur.

Baanatletiek:

Dag Groep Periode Tijdstip Periode Tijdstip

Maandag Junioren D Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Junioren C Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Dinsdag Junioren B 19.00 tot 21.00 uur

Junioren A 19.00 tot 21.00 uur

Senioren 19.00 tot 21.00 uur

Veteranen 19.00 tot 21.00 uur

Woensdag Pupillen D Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen C Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen B Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen A1 17.30 tot 18.30 uur

Pupillen A2 17.30 tot 18.30 uur

Donderdag Junioren D Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Junioren C Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Junioren B 19.00 tot 21.00 uur

Junioren A 19.00 tot 21.00 uur

Senioren 19.00 tot 21.00 uur

Veteranen 19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag Pupillen D 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen C 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen B 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen A1 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen A2 09.15 tot 10.15 uur

2

Trainingstijden


Informatie

Belangrijke

Informatie

TRAInIngSTIjDEn

Worstelen:

De worsteltrainingen vinden plaats in het M.O.K.-gebouw. Dit is ook gevestigd op Sportpark Reeland.

Dinsdag en vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur (junioren);

Dinsdag en vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur (senioren);

Info Bram Franken, tel. 06-53568480

Aerobics:

Maandag 18.45 - 19.40 uur BBB

19.45 - 20.40 uur BBB

Dinsdag 10.15 - 11.10 uur 55+

18.45 - 19.40 uur BBB

19.45 - 20.40 uur Pilates

20.45 - 21.40 uur Pilates

Woensdag 09.00 - 09.55 uur BBB

18.45 - 19.40 uur Step

19.45 - 20.40 uur Step/BBB

20.45 - 21.40 uur Bodyform

Donderdag 09.00 - 09.55 uur Combi les

10.15 - 11.10 uur Pilates

18.45 - 19.40 uur Bodyform

19.45 - 20.40 uur Step/BBB

20.45 - 21.40 uur Pilates

Info Piet en Marijke van Dijk, 078-6198415

Kickboksen / Thaiboksen:

Dinsdag 21.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 20.00 tot 21.30 uur

Zondag 11.00 tot 12.30 uur

Info Adrie den Haring, tel. 06-26736516

Clubblad

Vormgeving Studio 66, René Blankenstein, 06 - 51 933 034

E-mailadres clubblad@herculesdordrecht.nl

Coördinatie bezorging Loes de Pee

Oplage 600 exemplaren

Aanleveren kopij Tekst: Liefst getypt in Word of per mail. Handgeschreven mag ook.

Foto’s: Zowel digitaal als op papier.

Let bij digitale foto’s op de resolutie: hanteer minimaal 150 dpi bij 100x150 mm.

Verwerkbare bestandsformaten: JPG, EPS, PDF, PSD, TIFF.

3

nordic Walking:

Maandag Start 19.30 uur

Donderdag Start 19.30 uur

Zaterdag Start 09.30 uur LNW op afspraak

Individuele training Alleen op afspraak

Sportief Wandelen:

Woensdag Start 19.30 uur

Info Elly den Haan tel. 078-6143658

of Ad v.d. Kamp, tel. 078-6141646

Streetdance:

Woensdag 16.30 tot 17.30 uur (7-9 jaar)

17.30 tot 18.30 uur (9-11 jaar)

Vrijdag 18.45 tot 19.45 uur

Zumba:

Maandag 20.45 tot 21.40 uur

Zaterdag 09.30 tot 10.20 uur

10.35 tot 11.25 uur

Info ina.bertrand@herculesdordrecht.nl

Clubblad Trainingstijden


Wijzigingsformulier

Wijzigings-

formulier

Aankruisen wat van toepassing is.

Opzegging lidmaatschap Wijziging lidmaatschap

Adreswijziging Wijziging betaalwijze

Overschrijving vereniging

Naam Voorletters

Huidig adres Nieuw adres

Postcode Postcode

Woonplaats Woonplaats

E-mail Ingangsdatum

Overschrijving naar andere vereniging

Reden opzegging lidmaatschap

Wijziging betaalwijze

Ik machtig de penningmeester om de contributie van rekeningnummer

af te schrijven.

Naam rekeninghouder

Handtekening Datum

(Voor minderjarigen: handtekening van ouder of voogd)

Indien u het niet eens bent met de incasso, dient u dit binnen 30 dagen kenbaar te maken.

Opzegtermijn: één maand, vanaf de eerste van de volgende maand.

U dient schriftelijk bij de ledenadministratie op te zeggen.

4


Mededelingen

Mededelingen

van het bestuur

DOORgEVEn WIjZIgIngEn AAn DE LEDEnADMInISTRATIE

De leden wordt verzocht, indien er een wijziging optreedt in omstandigheden die van belang zijn voor

het lidmaatschap, bijvoorbeeld een verhuizing, een wijziging van een giro-of bankrekening-nummer

en dergelijke, dit door te geven aan de ledenadministratie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het wijzigingsformulier dat

zich op de pagina hiernaast bevindt. Het ingevulde formulier kan gedeponeerd worden in het postbakje van de penningmeester

in de kantine. De wijziging kan ook ge-emaild worden naar: ledenadministratie@herculesdordrecht.nl

InLEVEREn SLEUTELS KLUISjE

Indien een kluisje wordt gehuurd, wordt bij opzegging van het lidmaatschap verzocht om de 2 sleutels van het kluisje in te leveren

bij Petra de Wit. U kunt deze rechtstreeks overhandigen of u stopt de sleutels in een envelop voorzien van het nummer van het

kluisje, naam, adres, woonplaats en het giro-of bankrekeningnummer i.v.m. de terugstorting van de borg. Ook vermeldt

u ‘T.a.v. Petra de Wit’ op de envelop waarna deze kan worden afgegeven aan de bar of in de postbak van de penningmeester

worden gedeponeerd.

De jarigen!

Maart

28 Olaf Tieleman (7)

31 Timo Kolk (10)

Sem Gesser (5)

Van har te en een fijne dag!

5

April

2 Lisa Voskuijl (10)

Thessa Voskuijl (10)

7 Mariska Har tman (12)

8 Kelly Passchier (15)

Sjoerd Teunisse (15)

12 Rens van Turenhout (12)

13 Noah de Jonge (9)

19 Mossab El Kouaa (6)

20 Hilde den Engelsen (13)

Tessa van Kerkhof (8)

23 Dycianey Rijna (9)


Agenda

atletiekWedstrijden

Dag Datum Club Plaats Categorie Soort Aanvang Sluiting

woensdag 04-04 Spirit Oud-Beijer. vanaf jun D lopen/springen 19.00 uur instuif

donderdag 05-04 PEC Zwolle vanaf jun B kogel(slingeren) 19.15 uur instuif

zaterdag 14-04 Passaat Papendrecht pup.comp. driekamp+lang 10.30 uur

zaterdag 14-04 R-dam Atletiek Rotterdam vanaf jun D kogelslingeren ?????

zaterdag 14-04 Diomedon Steenbergen jun CD diverse nummers 11.00 uur 08-04

zaterdag 14-04 Diomedon Steenbergen vanaf jun C kogelslingeren 13.00 uur 08-04

zondag 15-04 De Spartaan Lisse veteranen veteranencomp.

zondag 15-04 AV ‘56 Goes jun CD B-competitie

vrijdag 20-04 Sprint Breda vanaf jun B diverse nummers ?????

zaterdag 21-04 ACW ‘66 Waalwijk jun CD CD-competitie

zondag 22-04 Achilles Etten-Leur vanaf jun B seniorencomp.

donderdag 26-04 Atledo Dongen vanaf jun B diverse nummers 19.00 uur instuif

vrijdag 27-04 Sparta Den Haag junioren diverse nummers 18.30 uur instuif

zaterdag 28-04 Eindhoven Atl. Eindhoven vanaf jun B werp vier-/vijfkamp 09.30 uur 21-04

vrijdag 04-05 U-Track Utrecht vanaf jun B diverse nummers 19.00 uur instuif

zaterdag 05-05 AV ‘47 Boskoop vanaf jun D kogelslingeren 13.00 uur 05-05

Voor nadere informatie over deze en andere wedstrijden (nummers, inschrijfgeld e.d.) zie:

Nederland: www.atletiek.nl - Wedstrijdatletiek - Wedstrijdkalender - Zoeken in baan/indoor

Belgie: www.val.be - kalender & resultaten - winter 2011/2012 - piste

Inschrijven: Pupillen: pupillenwedstrijden@herculesdordrecht.nl

Junioren/senioren: jun-sen-wedstrijden@herculesdordrecht.nl

instuifwedstrijden: ter plaatse

overige activiteiten

ACtIvIteIt DAtum LoCAtIe BIjzonDerheDen

vGz halve marathon 11-03-2012 Reeweghal 600m / 1200m (jeugd) 5, 10 of 21,1 km

Dwars Door Dordt 1-04-2012 Reeweghal 800m / 1600m (jeugd) 5 of 10 km

juniorenkamp 17/18/19-05-2012 Reeweghal Hou je agenda vast vrij!

6


Vacatures

Voorzitter

De huidige voorzitter, Adrie den Haring, heeft te kennen gegeven na zijn termijn als

voorzitter zich in 2013 tijdens de ledenvergadering niet meer herkiesbaar te stellen.

Daarom is Hercules op zoek naar een nieuwe voorzitter. De openstelling geschiedt nu,

zodat de nieuwe voorzitter ruim de tijd heeft om ingewerkt te worden.

Hercules is een omnivereniging met diverse takken van sport, zoals atletiek, nordic walking,

aerobics, streetdance, zumba, fitness, worstelen en thaiboksen. De vereniging heeft

ongeveer 1920 leden.

Wat is de taak van de voorzitter:

• Is het gezicht van de vereniging

• Vertegenwoordiging van het

bestuur, samen met de secretaris en

penningmeester

• Is aanspreekpunt van het bestuur

• Voorzitten van de bestuursvergadering,

thematische vergadering, dagelijks

bestuur en ledenvergadering

• Onderhoudt contacten met de afdelingen

en commissies

• Bezoekt regelmatig evenementen

en activiteiten van de afdelingen en

Profiel

• Heeft het Hercules gevoel

• HBO werk en denkniveau

• Netwerker

• Affiniteit met de (verenigings)sport

• Uitstekende sociale- en communicatieve

Tijdsbesteding

• gemiddeld ongeveer 6 à 9 uur per week

Wat biedt Hercules

• Het is een vrijwilligersfunctie, maar de onkosten worden binnen de fiscale mogelijkheden

vergoed.

Nadere inlichtingen

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de voorzitter Adrie den Haring

of de secretaris Jan van Dalen (e-mail: secretaris @herculesdordrecht.nl)

7

commissies

• Heeft zitting in het bestuur van de

Stichting Overdekte Accommodatie

Reeweg

• Vertegenwoordiging van de vereniging bij

overheden, sponsors, koepelorganisaties

en andere relevante relaties

• Initieert en stimuleert activiteiten, die

passen binnen de doelstelling van de

vereniging

• Stuurt de verenigingsmanager aan

vaardigheden

• Coördinerende capaciteiten

• Initiatiefrijk

• Daadkrachtig en slagvaardig


Vacatures

Trainerscoördinator

Eisen: Ervaren trainer i.b.v. de benodigde diploma’s

Taken:

• Werving, selectie en beheer van het trainerscorps;

• Het bewaken van de optimale bezetting (kwalitatief en

kwantitatief) van het trainerscorps;

• Leiden van het werkoverleg met de trainers;

• Neemt zitting in de Werkgroep Jeugdatletiek;

• 4 -6 uur per week tegen vrijwilligersvergoeding.

Archivaris

Eisen: Overzichtelijk en nauwkeurig administratie kunnen voeren.

Bekendheid met de club.

Taken:

• Ordenen documenten;

• Verzamelen informatie over Hercules;

• Inrichten archief ter bevordering van de toegankelijkheid.

• 1-2 uur per week.

Toezichthouder materieel

Eisen: Kennis van atletiek en de club.

Technische kennis, net en nauwkeurig kunnen werken.

Taken:

• Controle op van de aanwezigheid van het Hercules materieel

• Onderhoud en vervanging van defect materieel.

Begeleiders Jeugdatletiek

Eisen: Sportieve instelling en enthousiasme.

Motivatie om te assisteren.

Taken:

• Assisteren van de trainers bij trainingen, cq. Wedstrijden.

• Opbouwen van de faciliteiten bij trainingen, cq wedstrijden.

8

Iets voor jou?

meld je dan snel

aan bij het

bestuur!


Wedstrijd

verslag

Regio Indoor - Dordrecht

Zondag 19 februari - Deze dag was de

zoveelste regio indoorwedstrijd voor junioren

C en ouder.

Het was een drukte van jewelste in de hal deze

zondag, maar helaas niet als gevolg van de

overdonderende deelname van atleten van

Hercules. Slechts 2 meisjes C, 0 jongens C, 3

meisjes B, 1 jongen B, 3 meisjes A, 3 jongens

A, 0 dames en 3 heren waren deze dag actief,

oftewel 15 atleten, die (de sprintdriekamp

als één nummer gerekend) op slechts 23

meISjeS C

Sprint driekamp

10

nummers uitkwamen. Voor een thuiswedstrijd

had dit toch eigenlijk wel het dubbele moeten

zijn. Overigens was de deelname bij de oudere

jeugd in totaal ook niet overweldigend, maar

dat is een nationaal verschijnsel.

De “prijswinnaars” moesten bij Hercules in

ieder geval gezocht worden bij oudere jeugd

en met 4 eerste, 5 tweede en 2 derde plaatsen

viel de “medailleoogst” nog niet eens tegen.

Piet Barends

Pl. Naam 40 m. 50 m. 60 m. ptn.

7 Alies van Berkum 6.16 7.37 8.74 1896

27 Marissa van Driel 6.95 8.43 10.09 1237

Polsstokhoogspringen

Pl. Naam Prest.

2 Alies van Berkum 2.91 m.

verspringen

Pl. Naam Prest.

19 Marissa van Driel 3.46

Kogelstoten

Pl. Naam Prest.

9 Marissa van Driel 7.53

jonGenS B

Sprint driekamp

Pl. Naam 40m 50m 60m ptn.

5 Richard van Driel 5.90 7.11 8.25 1357

Kogelstoten

Pl. Naam Prest.

2 Richard van Driel 10.80

hoogspringen

Pl. Naam Prest.

3 Richard van Driel 1.61


meISjeS B

Sprint driekamp

Pl. Naam 40 m. 50 m. 60 m. ptn.

7 Elise Beljaars 6.90 8.36 9.98 949

verspringen

Pl. Naam Prest.

7 Beljaars, Elise 3.96 m.

Kogelstoten

Pl. Naam Prest.

1 Stam, Michelle 10.16 m.

2 Loendersloot, Nicole 8.65 m.

4 Beljaars, Elise 7.67 m.

jonGenS A

Sprint driekamp

Pl. Naam 40m 50m 60m ptn.

1 Alex de Bruijn 5.62 6.73 7.95 1698

Polsstokhoogspringen

Pl. Naam Prest.

1 Alex de Bruijn 3.21

Kogelstoten

Pl. Naam Prest.

1 Overbeeke, Ruben 11.33 m.

2 Booy, Jasper 9.93 m.

meISjeS A

Sprint driekamp

Pl. Naam 40m 50m 60m ptn.

1 Isa Zuijderduijn 6.04 7.18 8.38 1911

2 Marije Attasio 6.27 7.51 8.86 1605

3 Mariska Wust 6.36 7.59 9.06 1505

Polsstokhoogspringen

Pl. Naam Prest.

1

heren

Wust, Mariska 2.61 m.

Sprint driekamp

Pl. Naam 40m 50m 60m ptn.

15 Abu Sesay 5.77 6.74 7.92 1641

16 Niels Overbeeke 5.75 6.80 7.92 1628

22 Jawad Hassani 6.01 7.18 8.16 1318

11


Wedstrijd

verslag

meISjeS C

60 meter - series

9 Berkum, Alies van 8.73 sec

29 Driel, Marissa van 9.87 sec

60 meter - halve finales

11 Berkum, Alies van 8.79 sec

60 meter horden - series

10 Berkum, Alies van 10.65 sec

60 meter horden - halve finales

9 Berkum, Alies van 10.63 sec

hoogspringen

19 Driel, Marissa van 1.25 m

verspringen

11 Berkum, Alies van 4.26 m

19 Driel, Marissa van 3.49 m

Kogelstoten

13 Driel, Marissa van 7.82 m

Junioren Indoor - Dordrecht

Zondag 26 februari - Door omstandigheden

was de indoor van Hercules en Parthenon dit

jaar slechts één week na de regio indoor. Dit

viel overigens niet aan het deelnemersveld te

merken. De grootste groep (60 meter meisjes

D) bestond uit 44 atleten.

Ook ditmaal was de deelname van Hercules

atleten nogal tegenvallend, al waren er wel

een aantal ‘vaste deelnemers’ op vakantie

(krokusvakantie) en geblesseerd. Alleen de

meisjes D verschenen in grote getale.

Het werd voor sommigen een zwaar daagje

met maximaal series, halve finales en finales

op de 60 meter en de 60 meter horden plus

nog de nodige andere nummers. Zo kwam

Mirte Kok zes maal aan de start en Roelof

Blommaert vijf maal, hetgeen in de finales

duidelijk zijn tol eiste. Er werden in ieder geval

wel weer de nodige PR’s verbeterd.

Even leek het er op of alleen Hercules

12

atleten bij de junioren B en ouder een valse

start zouden maken, maar zij kregen later

gezelschap van nog een aantal andere atleten.

Er vielen ook nog een aantal atleten in de

prijzen, alhoewel die er - zoals afgesproken

- niet waren voor de junioren A en B,

waar dikwijls niet eens drie atleten aan

de start kwamen. Maar door de oudere

leeftijdsgroepen te combineren viel dat niet

zo op.

De prijswinnaars en -winnaressen waren:

JD: Lukas Struik - verspringen 2e

JB: Richard van Driel - kogelstoten 1e

Richard van Driel - hoogspringen 2e,

naar 1e junioren B

MB: Michelle Stam - kogelstoten 1e

Nicole Loendersloot - kogelstoten 3e

MA: Isa Zuijderduijn - 60 meter 1e

Piet Barends

jonGenS B

hoogspringen

(1) Driel, Richard van 1.65 m

verspringen

7 Driel, Richard van 5.08 m

Kogelstoten

1 Driel, Richard van 11.27 m

meISjeS B

Kogelstoten

1 Stam, Michelle 10.11 m

3 Loendersloot, Nicole 8.93 m

meISjeS A

60 meter

1 Zuiderduijn, Isa 8.42 sec


meISjeS D

60 meter - series

8 Kok, Mirte 9.10 sec

10 Brug, Camille van de 9.12 sec

12 Engelsen, Hilde den 9.15 sec

14 Bouman, Charity 9.29 sec

27 Wiltenburg, Puck van 9.70 sec

38 Blankenstein, Lisa 10.09 sec

39 Loendersloot, Sylvia 10.11 sec

60 meter - halve finales

5 Kok, Mirte 9.04 sec

7 Brug, Camille van de 9.15 sec

9 Engelsen, Hilde den 9.20 sec

11 Bouman, Charity 9.28 sec

60 meter - finale

5 Kok, Mirte 9.14 sec

60 meter horden - series

4 Kok, Mirte 11.02 sec

17 Brug, Camille van de 12.47 sec

60 meter horden - halve finales

4 Kok, Mirte 10.90 sec

60 meter horden - finale

4 Kok, Mirte 11.27 sec

hoogspringen

8 Engelsen, Hilde den 1.35 m

11 Bouman, Charity 1.30 m

15 Brug, Camille van de 1.25 m

19 Blankenstein, Lisa 1.15 m

23 Wiltenburg, Puck van 1.10 m

verspringen

8 Kok, Mirte 4.17 m

15 Bouman, Charity 3.86 m

18 Loendersloot, Sylvia 3.72 m

19 Brug, Camille van de 3.72 m

21 Wiltenburg, Puck van 3.65 m

26 Blankenstein, Lisa 3.52 m

Kogelstoten

10 Loendersloot, Sylvia 8.79 m

11 Blankenstein, Lisa 8.61 m

13 Kok, Mirte 8.26 m

15 Attasio, Marith 8.05 m

13

jonGenS D

60 meter - series

8 Blommaert, Roelof 9.01 sec

22 Stam, Joshua 10.17 sec

60 meter - halve finales

6 Blommaert, Roelof 8.99 sec

60 meter - finale

6 Blommaert, Roelof 9.11 sec

60 meter horden - series

6 Blommaert, Roelof 11.51 sec

60 meter horden - halve finales

7 Blommaert, Roelof 11.69 sec

hoogspringen

8 Blommaert, Roelof 1.30 m

verspringen

2 Struik, Lukas 4.40 m

4 Blommaert, Roelof 4.31 m

Kogelstoten

8 Blommaert, Roelof 7.34 m

11 Stam, Joshua 6.61 m

Uitslagen overige

wedstrijden

zAterDAG 18 feBruArI

APeLDoorn (bijnummer nK meerkamp)

naam cat. ver

Iris Pruysen DF44 (2) 4.46

Clubrecord en nog 14 cm verwijderd van Londen!

zAterDAG 25 feBruArI

APeLDoorn (bijnummer nK senioren)

naam cat. 60 m.

Iris Pruysen

Clubrecord

DF44 (2) 9.59

zAterDAG 10 mAArt - zwoLLe

naam cat. kogelsl.

Ruben Overbeeke JA (3) 35.73 1e wedstr.

Ruben Overbeeke JA (3) 34.58 2e wedstr.


Sportcentrum Dordrech

LAGE DREMPEL

Op deze pagina’s staat veel informatie die wellicht het

gevoel kan oproepen “ben ik daar als beginner- c.q.

recreant wel op mijn plaats” Het antwoord is JA!! De

medewerkers van Sportcentrum Dordrecht zijn pure

sporters. Wij hanteren dus een lage drempel. Ondanks

testbaan, podologen en verdere kundige mensen zijn

wij gefocust op uw sportplezier en willen daar graag

aan bijdragen.

GRATiS LOOPSCHOENEN TEST

Gedurende de maand januari bieden wij u een gratis loopschoenentest aan. Wij controleren uw in

gebruik zijnde schoenen op stabiliteit, demping etc. Vervolgens scannen wij uw voeten en stellen

uw afwikkeling vast tijdens bewegen. Een unieke test waarin binnen 20-25 minuten duidelijk wordt

welke schoenen voor u het meest geschikt zijn, of de bevestiging dat uw gebruikte schoenen nog

prima zijn.

SPORT-BH EEN ABSOLuTE MuST

Wil jij uitgezakte borsten? Nee, natuurlijk niet!

Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Porthmouth en het Australische “ Institute of

sports “ hebben onafhankelijk van elkaar aangetoond dat de gemiddelde vrouwenborst tijdens het

hardlopen zo’n 9 centimeter op en neer beweegt, in de vorm van een acht. De gemiddelde borst

weegt tussen 200 en 300 gram, dus de krachten die hierbij vrijkomen zijn groot. De impact hiervan

is zelfs zo groot dat het borstweefsel na enige tijd blijvend uitgerekt wordt. Deze bewegingen worden

met een goede sport-bh beperkt tot 50 tot 75% van de oorspronkelijke beweging. Alle reden dus om

een goede sport-bh te dragen.

SPORTPODOLOGEN

Twee gediplomeerde sportpodologen zijn dagelijks bij

Sportcentrum Dordrecht voor u aanwezig om het juiste advies

te geven om optimaal te kunnen sporten. Sportpodologie richt

zich op het verminderen en voorkomen van sportblessures en

optimaal presteren door o.a.:

- correctiezolen

- (sport/wandel)schoen advies

- optimaliseren van de pasvorm

- optimaliseren van stabiliteit en schokdemping

- optimaliseren van houding en beweging

Na uitgebreide analyse en onderzoek m.b.t. belasting, statiek

en bewegingspatroon, door het adviseren van het juiste

schoeisel en het eventueel vervaardigen van corrigerende en/of

pasvormbevorderende inlays (correctiezolen). Problemen tijdens

het sporten vinden vaak hun oorsprong tijdens het gaan en

staan in het dagelijks leven dus ook daar wordt ruim aandacht

aan besteed!

14


&t Hardloopschoenen

BEGiNNERSGROEPEN

Hardloopschoenen aanmeten voor beginnende runners vereist veel kennis van de adviseur. Er

zijn immers geen historische gegevens beschikbaar zodat je volledig bent aangewezen op de

testgegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Daarbij stelt een beginnend sporter zich tevens de

vraag of running wel zijn- of haar sport is. Hardloopschoenen zijn het fundament onder het lichaam.

Het belang van dempende en stabiele modellen is dus van groot belang. Tijdens lezingen die wij

geven voor beginnersgroepen komt dit onderwerp steevast ter sprake. Als u zich heeft ingeschreven

voor een loopgroepproject dan beslist u dat niet in 5 minuten. U denkt erover na en een ieder

heeft zijn- of haar redenen om te starten met bewegen. Dan is dat fundament onder uw lichaam

onmisbaar. Een loopproject aanvangen met ondeugdelijke hardloopschoenen is een kansloze missie.

De kans op blessures is groot, zeker omdat uw lichaam moet wennen aan de harde ondergrond

waarop u gaat lopen.

TESTBAAN

Het aanbod in hardloopschoenen is groot. Merken als Adidas,

Asics, Brooks, Mizuno, New Balance en Nike staan in vele

uitvoeringen tentoongesteld. Om te kunnen beoordelen welke

hardloopschoen bij u het beste past maken we gebruik van de

testbaan. Voor beginners bepaal je het looppatroon, terwijl bij

gevorderde hardlopers wordt bekeken of de hardloopschoen

aan de verwachtingen heeft voldaan. Camera’s volgen uw

looppatroon op de testbaan. Aan de hand van die beelden

kunnen wij u het beste advies geven.

DE ANALYSE BESTAAT uiT 4 ONDERDELEN

Deel 1: intake gesprek.

Wij noteren uw gegevens in onze database. Hoeveel keer per week loop je, lichaamsgewicht,

ondergrond(en) waarop je loopt en of je nog andere sporten beoefend. Je doelstelling is ook

van groot belang. Als je gebruikte hardloopschoenen in gebruik hebt, dan bekijken we dat

slijtagepatroon.

Deel 2: Voetanalyse met behulp van digi- voetspiegel.

De voetafdruk, statisch gemeten, wordt bekeken en opgeslagen in de database.

Deel 3: Meetgegevens na het lopen op blote voeten.

U loopt op blote voeten waarbij de meetgegevens opgeslagen worden en gebruikt bij de keuze van

uw nieuwe hardloopschoenen.

Deel 4: Testen nieuwe loopschoenen.

Beginners starten met neutrale loopschoenen op de testbaan. Bij gevorderden adviseren wij bij

succes dezelfde lijn te blijven volgen. Vanzelfsprekend is buiten de opname van uw looppatroon ook

pasvorm een heel belangrijk gegeven.

albertine agnesstraat 35

3314 la DorDrecht

telefoon 078 - 613 61 81

info@sportcentrum-DorDrecht.nl

www.sportcentrum-DorDrecht.nl

15

Vriesestraat 17-21

3311 nn DorDrecht

telefoon 078 - 767 60 01


VERF, BEHAng En SCHILDERSgEREEDSCHAppEn

VAn REES beverwijcksplein 30 - 36

TEL 078 613 45 00 FAx 078 614 92 52

E-MAIL info@vanreesverf.nl

WEBSITE www@vanreesverf.nl

16

Dameskapsalon

Bianca

Gratis koffie

Prima behandeling

Betaalbaar

IJsselstraat 24 - Dordrecht - Tel. 078-614 18 08


Nannings & Partners

partyservice & catering

17

• Buffetten

• Recepties

• BaRBecue

• afteRnoon tea

• diveRse schotels

• fingeRfood Buffet

PLein 1940-1945 nr. 5 • 3313 CV DorDreCht • teL. 078 - 613 35 29 • Fax 078 - 631 59 64

De gezondheidswinkel aan

het Statenplein naast H&M

Statenplein 65 • 3311 NH Dordrecht

Tel. 078 - 648 92 59 • info@nanovitaal.com


Hercules

Juniorenkamp

17/18/19 mei 2012

hou je agenda vast vrij!

18

Denk aan de

adverteerders

uit het clubblad.

Zij steunen ons

tenslotte ook!


10% Korting *

10% Korting *

voor leden van Hercules

* Korting geldt niet voor Fleurop en aanbiedingen

22


Meer deelnemers tijdens

‘zonnige’ halve marathon

Steven Brownlee en Jolien van Hooff winnaars

Zondag 11 maart jongstleden organiseerde

DK & AV Herules de VGZ halve marathon in

Dordrecht over een afwisselend parcours

via de Hollandsche Biesbosch. Met het

zonnige weer waren er 364 deelnemers;

70 meer dan vorig jaar. Steven Brownlee

won de halve marathon in een knappe tijd

van 1:17:58, slechts acht seconden boven

het parcoursrecord. Bij de dames was de

overwinning voor Jolien van Hooff in een

tijd van 1:33:46.

Met een temperatuur van ongeveer 13 graden,

zon en een zachte noordwestelijke wind

hadden de lopers prima weer om een goede

prestatie neer te zetten. Hoewel er ook een

aantal deelnemers was dat moest wennen

aan de warmte veroorzaakt door de zon. Bij

elk kilometerpunt op het parcours stond een

afstandsbord, waardoor de lopers regelmatig

konden controleren of ze nog op schema

lagen.

Andere afstanden voor volwassenen tijdens

het evenement van de VGZ Halve Marathon

waren 10 km en 5 km. Op de 10 km haalden

bij de heren Laurens van Nieuwehuizen (35:57

min.) en bij de dames Bianca Blanke (52:12

min.) als eersten de eindstreep. Op de 5 km

waren dat bij de heren Ruben Stittelaar (17:03

min.) en bij de dames Amy van de Broek

(19:51 min.).

23

Jeugdloop

Voor de 102 jeugdige deelnemers waren er

afstanden over 600 en 1.200 meter op de

baan. Naast individuele deelnemers kwamen

onder meer scholieren van de Meridiaan,

De Griffioen en de Statenschool om hun

beste prestaties neer te zetten. Met groot

enthousiasme wierpen de kinderen zich in de

strijd. Op de 600 meter wonnen bij de jongens

Ernst Schippers ( 2:10 min.) en bij de meisjes

Maureen van de Brug (2:27 min.). Op de 1.200

meter waren bij de jongens Rick de Groot

(4:51 min.) en Charity Bouman (4:30 min.) de

snelsten. Alle kinderen kregen een medaille

als herinnering.

Meer informatie

De volledige uitslag is te vinden op

www.herculesdordrecht.nl onder wegatletiek.

Met dank aan vele vrijwilligers en diverse

sponsors kijkt het organisatieteam van

Hercules terug op een geslaagd evenement.


Partner in Administratieve

Dienstverlening

BOEKHOUDING

AANGIFTEN

ADVIES

• Nieuwland Parc 156, 3351 LJ Papendrecht

• T (078) 6840071 • F (078) 6840171

• info@pi-ad.nl • www.pi-ad.nl

25

MaSSageprakTijk

MariOn VenManS

Een ontspannen lichaam

geeft ontspannen gedachten

Stoelmassage

Sportmassage

Triggerpointmassage

Ontspanningsmassage

U bent welkom op afspraak.

MVMassage

Ceramstraat 116a

T 06 10 55 21 00 • www.mvmassage.nl


Hercules’ sponsors!

Deze bedrijven hebben het

goed voor met Hercules

en adverteren omdat

ze dit Hercules en haar

leden gunnen, maar ook

om hopelijk daar zelf iets

wijzer van te worden!

Daar kunnen we natuurlijk met zijn allen

iets aan doen, als we onze inkopen bij deze

Hercules”-bedrijven doen, dan blijven ze

tevreden, en ook Hercules is dan verzekerd

van wat extra inkomsten. Mede daarom

kunnen we dan de contributie weer laag

houden.

Ook dit jaar weer hebben nagenoeg alle

adverteerders hun overeenkomst ,met

Hercules weer verlengd, en zijn er zelfs een

paar nieuwe bij gekomen!

Hulde voor deze bedrijven, we kunnen ze niet

genoeg bedanken!

Nieuw is o.a. Bloemsierkunst Erica en

Loopreizen.nl.

Bloemsierkunst Erica vind men aan de

Dubbeldamseweg en geeft Herculanen ook

een korting van 10 %.

Loopreizen.nl adverteert op de website en ook

deze firma geeft kortingen aan de leden van

Hercules, als mede een provisie aan Hercules

Ieder jaar weer staat ons clubblad

vol met advertenties van onze

sponsors. Op de buitenbaan en in

de fitness hangen ook borden met

reclame-uitingen, evenals in de

sporthal...

26

wanneer een groep een

reis boekt ! Bekijk de

website eens, misschien

is er een leuke reis voor

je bij!

Ook de bestaande sponsors doen hun best om

er weer wat uit te slepen voor Hercules, zo is

de samenwerking met VGZ verlengd, hetgeen

eerst TRIAS was.

Zodoende zullen we in het vervolg spreken

over de VGZ lopen.

Ook de firma AAO ( informatica) heeft weer

een duit in het zakje gedaan, waar we erg blij

mee zijn, het contract is met 2 jaar verlengd

en daarmee zijn we in het bezit gekomen van

een fonkelnieuwe beamer in de kantine.

In deze tijden van recessie en dichtschroeven

van subsidie kranen zijn natuurlijk alle

financiele bijdragen meer dan welkom.

Daarom is Hercules ook blij met de bijdrage

van haar sponsors!

Frank de Visser

VM Hercules


PR-competitie 2011/2012

Tussenstand per 11 maart 2012 - Er waren

de afgelopen maand slechts twee wedstrijden

waaraan leden van Hercules deelnamen die

in aanmerking komen voor de PR-competitie

(voor zover bij mij bekend).

Daar dit alleen junioren waren, is er dus bij de

pupillen niets veranderd

Bij de jongenspupillen blijft Silas Struik dus

aan de leiding voor Jason Bayens en Yuri

Hoogerwerf.

Bij de meisjes pupillen gaan Denise

Blankenstein en Maritt Jansen dus nog aan de

leding voor Sophie v.d. Spoel.

Bij de jongens junioren is er weer een

deelnemers bij gekomen Naast Roelof

Blommaert en Lukas Struik staat nu ook Joshua

Stam op de lijst. Roelof Blommaert is in de

jongens pupillen

Plaats Naam Punten

1 Silas Struik 50

2 Jason Bayens 30

Yuri Hoogerwerf 30

4 Casper van Kerkhof 20

Fabian Korrubel 20

Remco Scheffers 20

Timo de Kok 20

8 Timo Kolk 15

9 Ditmar Sturm 10

meisjes junioren

Plaats Naam Punten

1 Alies van Berkum 70

Mirte Kok 70

3 Camille van de Brug 50

4 Marissa van Driel 40

Sylvia Loendersloot 40

6 Hilde den Engelsen 20

Lisa Blankenstein 20

Puck van Wiltenburg 20

9 Charity Bouman 10

Martih Attassio 10

27

laatste wedstrijden aardig te keer gegaan en

heeft nu een zeer ruime voorsprong op de

andere twee.

Bij de meisjes junioren was het stuivertje

wisselen. Alies van Berkum en Mirte Kok delen

nu de leiding voor Camille van de Brug.

Voorlopig is er nog niets beslist, al heeft

Roelof Blommaert ondertussen wel een

indrukwekkende voorsprong genomen.

De volgende wedstrijduitslagen zijn sinds het

laatste clubblad verwerkt:

19-02-2012 Dordrecht regio indoor

26-02-2012 Dordrecht junioren indoor

Piet Barends

meisjes pupillen

Plaats Naam Punten

1 Denise Blankenstein 50

Maritt Jansen 50

3 Sophie v.d. Spoel 40

4 Eri van Berkum 30

Manon v.d. Brug 30

6 Amber van de Merwe 20

Iris v.d. Merwe 20

Mary Grace Konu 20

Yanouk Bijl 20

10 Alysa Smaal 15

11 Ivy Bhugwansing 10

Maureen v.d. Brug 10

Miranda van Dijk 10

Tessel Mingaars 10

jongens junioren

Plaats Naam Punten

1 Roelof Blommaert 75

2 Lukas Struik 20

3 Joshua Stam 10


Wasbord-dieet

voor uw hypotheek?

Fitness

voor je autoverzekering?

Workout

voor een afgeslankt verzekeringspakket?

Neem contact op met uw

personal trainer op dit gebied:

Ger Berkhout, telefoon 078 - 63 99 414

Vogelplein1, 3312 GP Dordrecht, Tel. 078 - 6399414

E-mail: info@berkhout-verzekeringen.nl

Internet: www.berkhout-verzekeringen.nl

28


Kunt u wel wat extra

ondersteuning voor

een snelle start gebruiken?

Of zoekt u juist middelen

om uw koppositie te behouden?

Studio 66 is snel, creatief en betaalbaar als het gaat om communicatie-middelen

die uw kleine of (middel)grote bedrijf een tussensprintje kunnen laten maken.

Ontwerp, vormgeving, tekstschrijven en drukwerkbemiddeling zijn enkele van de

werkzaamheden die we graag voor u verzorgen. Altijd met een nuchtere kijk op

de zaak, gedegen samenspel en een scherp oog voor scoringskansen.

Bel 0184 419 455 of mail naar info@studio-66.nl om kennis te maken.

Baanhoek 184 • 3361 GN • Sliedrecht • 0184 419 455 • info@studio-66.nl • www.studio-66.nl


Trias wordt VGZ

Onveranderd goed verzekerd

Trias gaat vanaf 1 oktober 2011 verder onder de naam VGZ. Onze nieuwe naam is

misschien even wennen, maar verder merkt u hier vrijwel niets van. Uw zorgverzekering

en aanvullende verzekering(en) blijven hetzelfde. U kunt nog steeds terecht bij uw

eigen huisarts, tandarts en fysiotherapeut. En ook bij VGZ profi teert u van snelle

wachtlijstbemiddeling, ledenvoordeel en extra diensten zoals de Gezondheidslijn en de

Alarmservice. Kortom: u blijft onveranderd goed verzekerd.

Meer weten? www.trias.nl

More magazines by this user
Similar magazines