Sportkompas mei 2012 - Hercules Dordrecht

herculesdordrecht.nl

Sportkompas mei 2012 - Hercules Dordrecht

Maandelijkse uitgave van de Dordrechtse Krachtsport- en Atletiekvereniging Hercules. Jaargang 66 - Mei 2012

Vacatures

[Pagina 8-11

Het volgende nuMMer

verscHijnt op

25 juni

Kopij inleveren vóór

10 juni

The Road to

London

[Pagina 12]

Wedstrijdverslagen

[Pagina 18-25]

PR-competitie

[Pagina 30-31]

De Avond4Daagse komt er weer aan!

Zoals elk jaar doet Hercules ook in 2012 weer

mee aan de Avond4Daagse. Verzamelen bij de

Reeweghal, vlaggen en liedjes mee en dan de vijf of

tien kilometer vier avonden proberen vol te maken.

Wie zingt er het hardst, de atleten of de trainers?

De laatste avond staat iedereen langs de route om jullie

naar de finish te zingen! Doe mee en schrijf je snel in.


Belangrijke

Informatie

Sportkompas is een uitgave van de

Dordrechtse Krachtsport- & Atletiekvereniging HERCULES

Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 4 december 1905, 27 oktober 1913,

11 maart 1925 en 3 juli 1954. Opgericht 5 juli 1896 – Aangesloten bij de K.N.A.U en K.N.K.F.

Algemeen

Telefoonnummer Hercules Kantine 078-6489050

Clubgebouw/kantine Sporthal Reeweg, Halmaheiraplein 35, 3312 GH Dordrecht

E-mailadres info@herculesdordrecht.nl

Postadres Van den Broek-erf 58, 3315 SE Dordrecht

Website www.herculesdordrecht.nl

Bestuur

Voorzitter Adrie den Haring

Secretaris Jan van Dalen

Penningmeester André Brouw

Algemeen bestuurslid Pim Kaufmann

Algemeen bestuurslid Jacqueline van der Plas

Algemeen bestuurslid Jos Verveer

Algemeen bestuurslid Vacant

Notuliste Willy Diepeveen

Verenigingsmanager Frank de Visser

Coördinatoren commissies

Aerobics Marijke van Dijk

Atletiek Vacant

Atletiek jeugd Vacant

Fitness Peter Haring / Jos Verveer

Kickboksen Bertus Harte/Mohamed Kbabat

Nordic Walking/Sportief Wandelen Elly den Haan/Ad van de Kamp

Worstelen Bram Franken

Vertrouwenspersonen Carine Banga/Ben Corino

Contributie per maand per 1 januari 2012

Inschrijfgeld 15,00 dames en heren vanaf 21 jaar

0 t/m 6 jaar 7,00 zonder wedstrijdlicentie 12,00

7 t/m 10 jaar 8,00 met wedstrijdlicentie atletiek 13,50

11 t/m 16 jaar 9,00 met wedstrijdlicentie worstelen 15,00

17 t/m 20 jaar 11,00 rustende leden 3,50

Girorekening penningmeester 554764 t.n.v. penningmeester DK & AV Hercules te Dordrecht

Opzegtermijn Één maand. Opzegging schriftelijk melden aan de ledenadministratie

Ledenadministratie hercules@pi-ad.nl - Postbus 114, 3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht

1

Bestuur & Organisatie


Informatie

Belangrijke

Informatie

OpEnIngSTIjDEn

Kantine Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 24.00 uur

Zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur

Zondag van 10.00 tot 14.30 uur

Tijden kunnen afwijken ten gevolge van activiteiten in de sporthal en op de atletiekbaan

Fitness Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur

Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van18.00 tot 22.00 uur

Zaterdag van 09.30 tot 11.30 uur, zondag van 10.00 tot 13.00 uur

Ladyfitness Donderdag van 12.30 tot 16.00

Info Peter Haring, tel. 078-6489050

TRAInIngSTIjDEn

Wegatletiek:

Maandag 19.30 - 21.00 uur;

Dinsdag 19.15 - 21.00 uur;

Woensdag 19.30 - 21.15 uur;

Donderdag 19.15 - 21.00 uur.

Baanatletiek:

Dag Groep Periode Tijdstip Periode Tijdstip

Maandag Junioren D Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Junioren C Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Dinsdag Junioren B 19.00 tot 21.00 uur

Junioren A 19.00 tot 21.00 uur

Senioren 19.00 tot 21.00 uur

Veteranen 19.00 tot 21.00 uur

Woensdag Pupillen D Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen C Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen B Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen A1 17.30 tot 18.30 uur

Pupillen A2 17.30 tot 18.30 uur

Donderdag Junioren D Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Junioren C Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Junioren B 19.00 tot 21.00 uur

Junioren A 19.00 tot 21.00 uur

Senioren 19.00 tot 21.00 uur

Veteranen 19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag Pupillen D 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen C 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen B 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen A1 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen A2 09.15 tot 10.15 uur

2

Trainingstijden


Informatie

Belangrijke

Informatie

TRAInIngSTIjDEn

Worstelen:

De worsteltrainingen vinden plaats in het M.O.K.-gebouw. Dit is ook gevestigd op Sportpark Reeland.

Dinsdag en vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur (junioren);

Dinsdag en vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur (senioren);

Info Bram Franken, tel. 06-53568480

Aerobics:

Maandag 18.45 - 19.40 uur BBB

19.45 - 20.40 uur BBB

Dinsdag 10.15 - 11.10 uur 55+

18.45 - 19.40 uur BBB

19.45 - 20.40 uur Pilates

20.45 - 21.40 uur Pilates

Woensdag 09.00 - 09.55 uur BBB

18.45 - 19.40 uur Step

19.45 - 20.40 uur Step/BBB

20.45 - 21.40 uur Bodyform

Donderdag 09.00 - 09.55 uur Combi les

10.15 - 11.10 uur Pilates

18.45 - 19.40 uur Bodyform

19.45 - 20.40 uur Step/BBB

20.45 - 21.40 uur Pilates

Info Piet en Marijke van Dijk, 078-6198415

Kickboksen / Thaiboksen:

Dinsdag 21.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 20.00 tot 21.30 uur

Zondag 11.00 tot 12.30 uur

Info Adrie den Haring, tel. 06-26736516

Clubblad

Vormgeving Studio 66, René Blankenstein, 06 - 51 933 034

E-mailadres clubblad@herculesdordrecht.nl

Coördinatie bezorging Loes de Pee

Oplage 600 exemplaren

Aanleveren kopij Tekst: Liefst getypt in Word of per mail. Handgeschreven mag ook.

Foto’s: Zowel digitaal als op papier.

Let bij digitale foto’s op de resolutie: hanteer minimaal 150 dpi bij 100x150 mm.

Verwerkbare bestandsformaten: JPG, EPS, PDF, PSD, TIFF.

3

nordic Walking:

Maandag Start 19.30 uur

Donderdag Start 19.30 uur

Zaterdag Start 09.30 uur LNW op afspraak

Individuele training Alleen op afspraak

Sportief Wandelen:

Woensdag Start 19.30 uur

Info Elly den Haan tel. 078-6143658

of Ad v.d. Kamp, tel. 078-6141646

Streetdance:

Woensdag 16.30 tot 17.30 uur (7-9 jaar)

17.30 tot 18.30 uur (9-11 jaar)

Vrijdag 18.45 tot 19.45 uur

Zumba:

Maandag 20.45 tot 21.40 uur

Zaterdag 09.30 tot 10.20 uur

10.35 tot 11.25 uur

Info ina.bertrand@herculesdordrecht.nl

Clubblad Trainingstijden


Wijzigingsformulier

Wijzigings-

formulier

Aankruisen wat van toepassing is.

Opzegging lidmaatschap Wijziging lidmaatschap

Adreswijziging Wijziging betaalwijze

Overschrijving vereniging

Naam Voorletters

Huidig adres Nieuw adres

Postcode Postcode

Woonplaats Woonplaats

E-mail Ingangsdatum

Overschrijving naar andere vereniging

Reden opzegging lidmaatschap

Wijziging betaalwijze

Ik machtig de penningmeester om de contributie van rekeningnummer

af te schrijven.

Naam rekeninghouder

Handtekening Datum

(Voor minderjarigen: handtekening van ouder of voogd)

Indien u het niet eens bent met de incasso, dient u dit binnen 30 dagen kenbaar te maken.

Opzegtermijn: één maand, vanaf de eerste van de volgende maand.

U dient schriftelijk bij de ledenadministratie op te zeggen.

4


Mededelingen

Mededelingen

van het bestuur

DOORgEVEn WIjZIgIngEn AAn DE LEDEnADMInISTRATIE

De leden wordt verzocht, indien er een wijziging optreedt in omstandigheden die van belang zijn voor

het lidmaatschap, bijvoorbeeld een verhuizing, een wijziging van een giro-of bankrekening-nummer

en dergelijke, dit door te geven aan de ledenadministratie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het wijzigingsformulier dat

zich op de pagina hiernaast bevindt. Het ingevulde formulier kan gedeponeerd worden in het postbakje van de penningmeester

in de kantine. De wijziging kan ook ge-emaild worden naar: ledenadministratie@herculesdordrecht.nl

InLEVEREn SLEUTELS KLUISjE

Indien een kluisje wordt gehuurd, wordt bij opzegging van het lidmaatschap verzocht om de 2 sleutels van het kluisje in te leveren

bij Petra de Wit. U kunt deze rechtstreeks overhandigen of u stopt de sleutels in een envelop voorzien van het nummer van het

kluisje, naam, adres, woonplaats en het giro-of bankrekeningnummer i.v.m. de terugstorting van de borg. Ook vermeldt

u ‘T.a.v. Petra de Wit’ op de envelop waarna deze kan worden afgegeven aan de bar of in de postbak van de penningmeester

worden gedeponeerd.

De jarigen!

Mei

25 Luc Bakker (8)

27 Alex de Bruijn (18)

28 Joris van den Enden (15)

Lotje Baanvinger (14)

Peter Noor thoek (10)

30 Ruben Overbeeke (19)

Gefeliciteeeeeeerd!

5

Juni

1 Sophie van der Spoel (11)

5 Deavaina Strickx (13)

7 Christine Hoogeveen (12)

Cecilio Werners (10)

8 Anouk van Gent (10)

10 Twan van Someren (17)

Jesse Struik (9)

12 Nathan Vigelandzoon (12)

13 Levi Bleau (12)

20 Janneke Blokland (17)

21 Maaike Rijsdijk (17)

23 Khadija El Kouaa (6)

24 Bastiaan Both (8)

Stella Dekkers (8)


Agenda

atletiekWedstrijden

Dag Datum Club Plaats Categorie Soort Aanvang Sluiting

zaterdag 02-06 AAA Alblasserdam pupillen pup.comp. 10.30 uur

dinsdag 05-06 Diomedon Steenbergen vanaf jun B werpmeerkamp 19.00 uur instuif

woensdag 05-07 Diomedon Steenbergen vanaf jun C kogelslingeren 19.00 uur instuif

zaterdag 09-06 Spirit Oud-Beijerland alle cat. diverse nummers 10.30 uur 26-05

vrijdag 15-06 U-track Utrecht vanaf jun B diverse nummers 19.00 uur instuif

vrijdag 15-06 Sparta Den Haag junioren diverse nummers 18.30 uur 08-06

zaterdag 16-06 Spado B. op Zoom t/m jun C op uitnodiging 11.00 uur

dinsdag 19-06 Hercules Dordrecht vanaf jun B werpvijfkamp 19.00 uur 17-06

dinsdag 19-06 Parthenon Dordrecht vanaf jun B 3000 meter 19.15 uur 17-06

zaterdag 23-06 Scorpio Oosterhout jun CD CD-competitie 11.00 uur

zondag 24-06 Atledo Dongen vanaf jun B sen.competitie 11.00 uur

woensdag 27-06 Spirit Oud-Beijerland vanaf jun B werpdrierkamp 19.30 uur instuif

vrijdag 29-06 Spirit Oud-Beijerland jun CD werptweekamp 19.00 uur instuif

zaterdag 30-06 Typhoon Gorinchem pupillen pup.comp. 10.30 uur

zaterdag 30-06 AV 40 Delft jun CD CD-meerkampen 11.00 uur 23-06

zondag 01-07 AV 40 Delft jun CD CD-meerkampen 11.00 uur

donderdag 05-07 Spata Den Haag vanaf jun D polshoog 18.30 uur instuif

Voor nadere informatie over deze en andere wedstrijden (nummers, inschrijfgeld e.d.) zie:

Nederland: www.atletiek.nl - Wedstrijdatletiek - Wedstrijdkalender - Zoeken in baan/indoor

Belgie: www.val.be - kalender & resultaten - winter 2011/2012 - piste

Inschrijven: Pupillen: pupillenwedstrijden@herculesdordrecht.nl

Junioren/senioren: jun-sen-wedstrijden@herculesdordrecht.nl

instuifwedstrijden: ter plaatse

overige activiteiten

ACtIvIteIt DAtum LoCAtIe BIjzonDerheDen

AvonD4DAAgSe 5/6/7/8-6-2012 reeweghAL PuPILLen 5 km., junIoren 10 km.

FAmILIe-eStAFette 2-7-2012 reeweghAL junIoren

ouDer/kInD-DAg 1-9-2012 reeweghAL PuPILLen

6


Avond4Daagse

5, 6, 7 en 8 juni 2012 voor pupillen en junioren

Afstanden: 5 en 10 km

Inschrijfgeld: € 3,50

Inschrijven: via je trainer

Hij/zij heeft een formulier met alle

informatie over de Avond4Daagse.

Loop en

zing ook mee!

7


Vacatures

Voorzitter

De huidige voorzitter, Adrie den Haring, heeft te kennen gegeven na zijn termijn als

voorzitter zich in 2013 tijdens de ledenvergadering niet meer herkiesbaar te stellen.

Daarom is Hercules op zoek naar een nieuwe voorzitter. De openstelling geschiedt nu,

zodat de nieuwe voorzitter ruim de tijd heeft om ingewerkt te worden.

Hercules is een omnivereniging met diverse takken van sport, zoals atletiek, nordic walking,

aerobics, streetdance, zumba, fitness, worstelen en thaiboksen. De vereniging heeft

ongeveer 1920 leden.

Wat is de taak van de voorzitter:

• Is het gezicht van de vereniging

• Vertegenwoordiging van het

bestuur, samen met de secretaris en

penningmeester

• Is aanspreekpunt van het bestuur

• Voorzitten van de bestuursvergadering,

thematische vergadering, dagelijks

bestuur en ledenvergadering

• Onderhoudt contacten met de afdelingen

en commissies

• Bezoekt regelmatig evenementen

en activiteiten van de afdelingen en

Profiel

• Heeft het Hercules gevoel

• HBO werk en denkniveau

• Netwerker

• Affiniteit met de (verenigings)sport

• Uitstekende sociale- en communicatieve

Tijdsbesteding

• gemiddeld ongeveer 6 à 9 uur per week

Wat biedt Hercules

• Het is een vrijwilligersfunctie, maar de onkosten worden binnen de fiscale mogelijkheden

vergoed.

Nadere inlichtingen

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de voorzitter Adrie den Haring

of de secretaris Jan van Dalen (e-mail: secretaris @herculesdordrecht.nl)

8

commissies

• Heeft zitting in het bestuur van de

Stichting Overdekte Accommodatie

Reeweg

• Vertegenwoordiging van de vereniging bij

overheden, sponsors, koepelorganisaties

en andere relevante relaties

• Initieert en stimuleert activiteiten, die

passen binnen de doelstelling van de

vereniging

• Stuurt de verenigingsmanager aan

vaardigheden

• Coördinerende capaciteiten

• Initiatiefrijk

• Daadkrachtig en slagvaardig


Vacatures

Medewerkers kantine

Eisen: Horeca ervaring; bij voorkeur in het bezit van Sociale Hygiëne

Sociale vaardigheden

Taken:

• Het serveren van dranken en snacks aan de clubleden

• Het afrekenen van betalingen

• Het reinigen van de bar en keuken.

• 4-6 uur per week tegen vrijwilligersvergoeding.

Fitness begeleiders

Eisen: Fitness ervaring, kennis van de apparatuur.

Fitvak diploma, of de motivatie om dit te behalen.

Taken:

• Het begeleiden en adviseren van de sporters.

• Het toezicht houden op de sporters.

• Het onderhouden en reinigen van de apparatuur en zaal.

• 5-10 uur per week tegen vrijwilligersvergoeding.

Trainerscoordinator BaanAtletiek Jeugd

Eisen: Ervaren trainer i.b.v. de benodigde diploma’s

Taken:

• werving selectie en beheer van het trainerscorps

• het bewaken van de optimale bezetting ( kwalitatief en kwantitatief)

van het trainerscorps.

• Leiden van het werkoverleg met de trainers.

• Neemt zitting in de Werkgroep Jeugdatletiek.

• 4 -6 uur per week tegen vrijwilligersvergoeding.

9


Vacatures

Wedstrijdsecretaris

Eisen: Administratieve kennis

Bekendheid met werken met de PC

Taken:

• Bekendmaken van de wedstrijden

• Verzorgen van de inschrijvingen

• Wedstrijdgelden in rekening brengen

• Controle van de uitslagen

Assistenten wedstrijd commissie

Eisen: Enthousiasme en enige kennis van atletiek

Taken:

• De algemene organisatie van de wedstrijden

• Verspreiden van aankondigingen voor wedstrijden

• Wedstrijduitslagen maken

Beheerder Facebookpagina Hercules

Eisen: Kennis van Facebook

Goed bekend met het reilen en zeilen binnen de club

Taken:

• Het plaatsen van berichten en mededelingen op de FB pagina.

• Het volgen van de informatiestroom op FB, en zonodig actie ondernemen.

Schoonmaak(st)er

voor de Aerobics en Fitness

Eisen: Kennis en ervaring m.b.t. het reinigen van ruimtes en apparatuur

Taken:

• 2 x per week ’s ochtends 2 uur reinigen van de aerobics zaal, evenals de fitness

zaal en apparatuur.

• 4 uur per week tegen vrijwilligersvergoeding

10


Vacatures

Archivaris

Eisen: Overzichtelijk en nauwkeurig administratie

kunnen voeren.

Bekendheid met de club.

Taken:

• Ordenen documenten;

• Verzamelen informatie over Hercules;

• Inrichten archief ter bevordering van de toegankelijkheid.

• 1-2 uur per week.

Toezichthouder materieel

Eisen: Kennis van atletiek en de club.

Technische kennis, net en nauwkeurig kunnen werken.

Taken:

• Controle op van de aanwezigheid van het Hercules materieel

• Onderhoud en vervanging van defect materieel.

Begeleiders Jeugdatletiek

Eisen: Sportieve instelling en enthousiasme.

Motivatie om te assisteren.

Taken:

• Assisteren van de trainers bij trainingen, cq. wedstrijden.

• Opbouwen van de faciliteiten bij trainingen, cq wedstrijden.

Geïnteresseerden kunnen zich

wenden tot:

Frank de Visser

E-mail: vm@herculesdordrecht.nl

Telefoon: 06-34431907

11

Iets voor jou?

meld je dan snel

aan bij het

bestuur!


Wedstrijd

verslag

Nog 12

centimeter...

Met nog minder 100

dagen te gaan is Iris

Pruysen druk bezig een

poging te doen de laatste

centimeters te overbruggen.

Lisse - zaterdag 5 mei 2012

(Ter Specke bokaal)

De 100 meter ging van geen kant, maar bij het

verspringen kwam Iris weer twee centimeter

dichter bij het gestelde doel, de limiet halen

voor de Paralympics in Londen in de klasse

T/F 44.

100 meter 2e 16.25 s

verspringen 2e 4.48 m

(nieuw clubrecord)

The Road to London

12

Londen - dinsdag 8 mei 2012

(Diability Athletics Challenge)

Hier ging de 100 meter goed met een

evenaring van haar clubrecord, maar was het

verspringen een stuk minder.

Dat de plaatsing minder was dan in Lisse

komt omdat hier een sterk internationaal veld

aanwezig was, met deelneemsters uit onder

andere Engeland, Japan, Brazilië en Zuid-

Afrika.

100 meter 4e 15.49 s

(evenaring clubrecord)

verspringen 4e 3.85 m

Het probleem bij het verspringen is

momenteel het goed uitkomen. In Lisse waren

er vier van de zes sprongen ongeldig en in

Londen zelfs vijf.

Voorlopig staan er nog een aantal nationale en

internationale wedstrijden op het programma.

ouder-kind-dag

Voor de Pupillen en hun familieleden

Tweede zaterdag na de zomervakantie.

Piet Barends

01-09-2012


Interesse in een advertentie in het clubblad?

U ziet, er is nog een plekje vrij...

Mail naar info@herculesdordrecht.nl

14


Sportcentrum Dordrech

10% Korting *

10% Korting *

voor een goede leden sport-bh van te dragen. Hercules

* Korting geldt niet voor Fleurop en aanbiedingen

LAGE DREMPEL

Op deze pagina’s staat veel informatie die wellicht het

gevoel kan oproepen “ben ik daar als beginner- c.q.

recreant wel op mijn plaats” Het antwoord is JA!! De

medewerkers van Sportcentrum Dordrecht zijn pure

sporters. Wij hanteren dus een lage drempel. Ondanks

testbaan, podologen en verdere kundige mensen zijn

wij gefocust op uw sportplezier en willen daar graag

aan bijdragen.

GRATiS LOOPSCHOENEN TEST

Gedurende de maand januari bieden wij u een gratis loopschoenentest aan. Wij controleren uw in

gebruik zijnde schoenen op stabiliteit, demping etc. Vervolgens scannen wij uw voeten en stellen

uw afwikkeling vast tijdens bewegen. Een unieke test waarin binnen 20-25 minuten duidelijk wordt

welke schoenen voor u het meest geschikt zijn, of de bevestiging dat uw gebruikte schoenen nog

prima zijn.

SPORT-BH EEN ABSOLuTE MuST

Wil jij uitgezakte borsten? Nee, natuurlijk niet!

Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Porthmouth en het Australische “ Institute of

sports “ hebben onafhankelijk van elkaar aangetoond dat de gemiddelde vrouwenborst tijdens het

hardlopen zo’n 9 centimeter op en neer beweegt, in de vorm van een acht. De gemiddelde borst

weegt tussen 200 en 300 gram, dus de krachten die hierbij vrijkomen zijn groot. De impact hiervan

is zelfs zo groot dat het borstweefsel na enige tijd blijvend uitgerekt wordt. Deze bewegingen worden

met een goede sport-bh beperkt tot 50 tot 75% van de oorspronkelijke beweging. Alle reden dus om

SPORTPODOLOGEN

Twee gediplomeerde sportpodologen zijn dagelijks bij

Sportcentrum Dordrecht voor u aanwezig om het juiste advies

te geven om optimaal te kunnen sporten. Sportpodologie richt

zich op het verminderen en voorkomen van sportblessures en

optimaal presteren door o.a.:

- correctiezolen

- (sport/wandel)schoen advies

- optimaliseren van de pasvorm

- optimaliseren van stabiliteit en schokdemping

- optimaliseren van houding en beweging

Na uitgebreide analyse en onderzoek m.b.t. belasting, statiek

en bewegingspatroon, door het adviseren van het juiste

schoeisel en het eventueel vervaardigen van corrigerende en/of

pasvormbevorderende inlays (correctiezolen). Problemen tijdens

het sporten vinden vaak hun oorsprong tijdens het gaan en

staan in het dagelijks leven dus ook daar wordt ruim aandacht

aan besteed!

16


&t Hardloopschoenen

BEGiNNERSGROEPEN

Hardloopschoenen aanmeten voor beginnende runners vereist veel kennis van de adviseur. Er

zijn immers geen historische gegevens beschikbaar zodat je volledig bent aangewezen op de

testgegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Daarbij stelt een beginnend sporter zich tevens de

vraag of running wel zijn- of haar sport is. Hardloopschoenen zijn het fundament onder het lichaam.

Het belang van dempende en stabiele modellen is dus van groot belang. Tijdens lezingen die wij

geven voor beginnersgroepen komt dit onderwerp steevast ter sprake. Als u zich heeft ingeschreven

voor een loopgroepproject dan beslist u dat niet in 5 minuten. U denkt erover na en een ieder

heeft zijn- of haar redenen om te starten met bewegen. Dan is dat fundament onder uw lichaam

onmisbaar. Een loopproject aanvangen met ondeugdelijke hardloopschoenen is een kansloze missie.

De kans op blessures is groot, zeker omdat uw lichaam moet wennen aan de harde ondergrond

waarop u gaat lopen.

TESTBAAN

Het aanbod in hardloopschoenen is groot. Merken als Adidas,

Asics, Brooks, Mizuno, New Balance en Nike staan in vele

uitvoeringen tentoongesteld. Om te kunnen beoordelen welke

hardloopschoen bij u het beste past maken we gebruik van de

testbaan. Voor beginners bepaal je het looppatroon, terwijl bij

gevorderde hardlopers wordt bekeken of de hardloopschoen

aan de verwachtingen heeft voldaan. Camera’s volgen uw

looppatroon op de testbaan. Aan de hand van die beelden

kunnen wij u het beste advies geven.

DE ANALYSE BESTAAT uiT 4 ONDERDELEN

Deel 1: intake gesprek.

Wij noteren uw gegevens in onze database. Hoeveel keer per week loop je, lichaamsgewicht,

ondergrond(en) waarop je loopt en of je nog andere sporten beoefend. Je doelstelling is ook

van groot belang. Als je gebruikte hardloopschoenen in gebruik hebt, dan bekijken we dat

slijtagepatroon.

Deel 2: Voetanalyse met behulp van digi- voetspiegel.

De voetafdruk, statisch gemeten, wordt bekeken en opgeslagen in de database.

Deel 3: Meetgegevens na het lopen op blote voeten.

U loopt op blote voeten waarbij de meetgegevens opgeslagen worden en gebruikt bij de keuze van

uw nieuwe hardloopschoenen.

Deel 4: Testen nieuwe loopschoenen.

Beginners starten met neutrale loopschoenen op de testbaan. Bij gevorderden adviseren wij bij

succes dezelfde lijn te blijven volgen. Vanzelfsprekend is buiten de opname van uw looppatroon ook

pasvorm een heel belangrijk gegeven.

albertine agnesstraat 35

3314 la DorDrecht

telefoon 078 - 613 61 81

info@sportcentrum-DorDrecht.nl

www.sportcentrum-DorDrecht.nl

17

Vriesestraat 17-21

3311 nn DorDrecht

telefoon 078 - 767 60 01


Wedstrijd

verslag

jongens pupillen D

meerkamp 40 m ver Bal Pnt. 600 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

12 Fynn Elmendorp 11,00 1 1,36 1 3,57 1 3 3:53,65 1 12

meisjes pupillen D

meerkamp 40 m ver Bal Pnt. 600 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

3 Merel Dielessen 9,11 193 2,35 188 7,89 108 489 3:05,95 1 6

6 Manon van de Brug 9,46 149 1,97 112 8,93 131 392 3:19,73 51 5

jongens pupillen C

meerkamp 40 m ver Bal Pnt. 600 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

3 Stijn ten Brink 7,63 423 2,95 308 20,71 327 1058 2:27,36 277 4

5 Timo de Kok 7,83 387 2,90 298 14,53 234 919 2:28,03 272 6

14 Cefas Geerts 7,85 384 2,41 200 11,09 174 758 2:54,48 108 18

15 Ceallan Tholenaars 7,96 365 2,42 202 10,30 158 725 2:42,83 174 12

16 Yuri Hoogerwerf 8,02 354 2,07 132 9,19 136 622 2:54,32 109 17

17 Lars Overweel 8,54 272 2,04 126 10,41 161 559 2:49,48 135 15

meisjes pupillen C

1 e Pupillencompetitie - Papendrecht

Zaterdag 14 april 2012

- Er kwamen

43 leden van Hercules

aan de start op een

totaal van 215. Op zich

niet slecht.

De D, C en A2 pupillen konden - mits zij vorig

jaar al buiten actief waren geweest - optimaal

profiteren van deze eerste buitenwedstrijd in

2012. In totaal vier atleten waaronder twee

A2 pupillen wisten de maximale 40 punten

voor de PR-competitie in de wacht te slepen.

De B en A1 pupillen hebben natuurlijk bij zo’n

eerste wedstrijd de pech dat zij voor het eerst

De eerste wedstrijd van de

pupillencompetitie zit er weer op. Het was

een beetje koud met toch wel redelijk veel

zon. Vooral als de zon achter de wolken

vandaan kwam was het wel uit te houden.

meerkamp 40 m ver Bal Pnt. 600 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

2 Tessa Dielessen 7,59 431 2,89 296 12,93 207 934 2:35,41 221 7

7 Denise Blankenstein 8,11 339 2,39 196 11,53 182 717 2:46,80 150 11

18

een nieuw nummer

doen (60 meter, 1000

meter, kogelstoten,

balwerpen), waardoor

ze eerst de records

moeten vestigen

alvorens ze te kunnen verbeteren. Voorts

waren er weer een aantal nieuwe gezichten

te zien.

Voor wat deze wedstrijd betreft vielen de

Hercules leden acht maal in de prijzen, dat wil

zeggen ze werden 1e, 2e of 3e.

Piet Barends


meisjes pupillen C

meerkamp 40 m ver Bal Pnt. 600 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

9 Tessa van Kerkhof 8,12 338 2,42 202 8,82 128 668 3:00,93 75 14

10 Nena Brunekreef 8,45 286 2,42 202 10,48 162 650 2:45,95 155 10

11 Ivy Bhugwansing 8,31 307 2,23 164 9,35 139 610 2:35,68 219 8

13 Iris van de Merwe 8,50 278 2,09 136 11,06 173 587 2:58,24 88 13

16 Stella Dekkers 8,92 218 2,36 190 7,32 95 503

jongens pupillen B

meerkamp 40 m ver kogel Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

4 Storm Valk 7,34 480 3,09 336 5,02 343 1159 4:23,44 312 11

5 Fabian Korrubel 7,36 476 2,93 304 4,42 301 1081 3:56,63 431 2

12 Remco Scheffer 7,81 391 3,05 328 3,81 255 974 4:13,12 355 6

14 Enrico Baldusi 7,52 444 2,48 214 4,00 269 927

meisjes pupillen B

meerkamp 40 m hoog Bal Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

3 Dycianey Rijna 7,58 433 0,97 320 16,88 272 1025 4:34,10 271 9

4 Mary Grace Konu 7,27 494 0,97 320 11,69 185 999 5:30,13 100 18

9 Yanouk Bijl 7,50 448 0,87 247 14,46 233 928 4:39,95 250 11

10 Nynke Kuipers 7,66 418 0,92 284 13,01 208 910 5:22,91 119 17

jongens pupillen A1

meerkamp 60 m ver Bal Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

4 Max Hallensleben 9,45 567 3,64 446 15,30 247 1260 4:45,98 229 26

8 David Tieleman 9,96 484 3,53 424 17,80 286 1194 3:38,92 526 1

16 Timo Kolk 10,14 457 2,88 294 13,98 225 976 4:33,64 273 20

20 Mika Pors 10,60 391 2,95 308 14,96 241 940 4:23,60 312 14

30 Stijn Weber 12,00 222 2,25 168 20,08 319 709

meisjes pupillen A1

meerkamp 60 m ver Bal Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

1 Maud Hollemans 10,17 452 3,60 438 18,37 294 1184

9 Indy Geus 10,36 425 3,20 358 9,85 149 932

11 Maureen van de Brug 10,69 379 3,00 318 11,15 175 872 4:39,37 252 14

13 Sanne Tara Wiersma 11,02 336 2,84 286 11,58 183 805 4:56,65 194 17

18 Tessel Mingaars 11,21 312 2,56 230 12,73 204 746 4:31,59 281 11

20 Denise Dijkstra 11,32 299 2,41 200 8,70 126 625 4:34,83 269 13

23 Klaartje Baanvinger 11,44 285 2,60 238 DNS 0 523

19


jongens pupillen A2

meerkamp 60 m hoog kogel Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

10 Casper van Kerkhof 9,67 530 1,12 430 6,20 418 1378 3:47,49 478 8

23 Ditmar Sturm 9,97 483 0,97 320 4,69 320 1123 4:14,19 350 15

meisjes pupillen A2

meerkamp 60 m hoog kogel Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

3 Sophie van der Spoel 9,68 529 1,17 467 7,20 477 1473 4:06,06 386 7

4 Miranda van Dijk 9,76 516 1,27 540 5,54 377 1433 4:02,76 402 4

13 Maritt Jansen 10,32 430 1,12 430 5,53 376 1236 4:42,07 243 18

16 Eri van Berkum 10,22 445 1,02 357 5,63 383 1185 4:23,09 314 14

17 Emma van Herwijnen 9,91 492 0,97 320 5,32 363 1175 4:49,01 219 21

20 Renu Bhugwansing 10,67 382 1,07 394 4,77 325 1101 4:19,22 329 11

23 Amber van de Merwe 10,78 367 1,02 357 4,86 332 1056 4:35,84 265 16

27 Alysa Smaal 11,98 224 1,07 394 4,70 320 938 4:57,40 192 23

30 Vera Kuipers 10,89 352 0,82 210 4,32 293 855

Wedstrijd

verslag

Zondag 15 april 2012 - Op

de sprint en horden blies een

stevige wind in het nadeel

van de lopers, hetgeen ook

in de tijden tot uitdrukking

B-Competitie - Goes

kwam. Bij de verspringers blies de wind in het

voordeel, waarbij Silke het geluk had dat de

wind net binnen de toegestane limiet bleef.

Richard had nauwelijks voordeel van de wind.

Vanaf 1 januari 2012 is het gewicht van de

speer bij de meisjes B verlaagd van 600 naar

500 gram. Voor de record- en ranglijsten

Op een koude winderige

zondagochtend vertrokken

twee B-ploegen richting Goes,

alwaar het weer niet veel

beter was.

20

maakt dat niets uit. Anders

zou het zijn geweest als men

het gewicht had verzwaard.

Thomas had de pech dat

hij, nadat hij de 1.60 m had

overschreden, de 800 meter moest lopen. Dat

leverde wel een persoonlijk record op, maar

was ook gelijk het einde van het hoogspringen.

Richard had zijn dag niet met discuswerpen

Alies liep een goede 400 meter.

Piet Barends


meisjes B

nummer Pl. naam Prest. Pnt.

100 m 3 Silke Dekker 13.95 516

400 m 3 Alies van Berkum (C) 65.31 626

800 m 10 Elise Beljaars 2.59.44 402

100 m H 8 Annelies Kruijthoff 18.28 475

Hoog 10 Alies van Berkum (C)) 1.25 417

Ver 4 Silke Dekker 4.93 660

Kogel 4 Michelle Stam 8.80 505

Nicole Loendersloot 8.22 ----

Discus 7 Nicole Loendersloot 21.05 344

Speer 7 Michelle Stam 20.97 421

4 x 100 m 4

Alies - Tina -

Annelies - Silke

54.32 574

totaal 4919

Wedstrijd

verslag

Zaterdag 21 april 2012 -

Gelukkig viel het met de regen

nog wel mee en de enkele

keer dat de zon achter de

wolken vandaan kwam was

het best uit te houden, maar voor de rest

was het bar koud, tenzij je uit de wind stond..

Jammer voor de atleten stond er nog wat

wind, die op de sprintnummers tegen was.

De competitie opzet is dit jaar volledig

veranderd. Er is nog maar één klasse, of

divisie, als men het iets deftiger wil zeggen.

De gebiedsfinales zijn afgeschaft en er gaan

12 ploegen (in eerste instantie 10) naar de

landelijke finale, hetgeen geen gemakkelijke

opgave zal zijn. Men moet toch al gauw zijn

poule winnen - en dan liefst nog met ruim

Het was nu niet direct de

meest zonnige dag in april

dat een karavaan auto’s van

het sportpark naar Waalwijk

vertrok...

21

jongens B

nummer Pl. naam Prest. Pnt.

100 m 10 Florian Struik 13.99 230

400 m 10 Florian Struik 63.65 325

800 m 10 Thomas Wüst 2.26.93 368

1500 9 Djordy Ringelesteijn 5.18.69 312

110 mH 10 Bijan Jalalian 19.85 458

Hoog 4 Thomas Wüst 1.60 492

Ver 8 Richard van Driel 5.06 386

HinkStap 8 Bijan Jalalian 9.73 305

Kogel 4 Jasper Beljaars 11.12 540

Discus 8 Richard van Driel 23.18 309

Speer 9 Jasper Beljaars 34.87 411

4 x 100 m 6

Richard - Thomas -

Bijan - Jasper

49.16 s 523

totaal 4659

1 e wedstrijd CD-Competitie - Waalwijk

verschil - om een kans

te maken bij de beste 12

ploegen van Nederland te

behoren.

Bij de loopnummers tellen

nu de beste twee atleten en op de technische

nummer de beste atleet.

Alleen de meisjes D ploeg was compleet. De

andere ploegen misten nogal wat mensen

vooral op de loopnummers, waardoor ze een

hoge klassering er vanaf het begin niet inzat.

In totaal wisten we drie eerste plaatsen, twee

tweede plaatsen en vijf derde plaatsen te

behalen, met qua prestaties als uitschieters

Charity Bouman op de 1000 meter en Sylia

Loendersloot op het discuswerpen.

Piet Barends


jongens D Punten

80 meter

Roelof Blommaert 12.14 448

Bram Labrijn

1000 meter

14,90 144

Levi Bleau

80 meter horden

3.54.45 342

Davey de Heer

hoogspringen

19.13 141

Roelof Blommaert

verspringen

1.30 462

Lukas Struik

kogelstoten

(2) 4.12 442

Levi Bleau

Speerwerpen

5.33 263

Davey de Heer 17.21 269

Bram Labrijn

4 x 80 meter

10.64

Davey, Levi,

Lukas, Roelof

47.17 471

totaal 11e 2.982

meisjes D

60 meter

Punten

Camille v.d. Brug 9.62 430

Melisa Sabic

1000 meter

10.08 366

Charity Bouman (1) 3.25.24 510

Puck van Wiltenburg

60 meter horden

(3) 3.43.18 402

Camille v.d. Brug 12.44 333

Puck van Wiltenburg

hoogspringen

13.52 243

Charity Bouman (2) 1.40 541

Hilde den Engelsen

verspringen

1.35

Pien Baanvinger 3.32 282

Lieke Boogaard 2.93

22

kogelstoten

Lisa Blankenstein (3) 8.66 456

Sylvia Loendersloot

Discuswerpen

8.56

Sylvia Loendersloot (1) 24.31 383

Pien Baanvinger

Speerwerpen

11.42

Lisa Blankenstein

4 x 60 meter

(3) 18.06 286

Camille, Hilde,

Puck, Charity

47.17 471

totaal 3e 4.828

meisjes C

80 meter

Punten

Alies van Berkum

80 meter horden

(1) 11.28 574

Alies van Berkum

verspringen

15.13 391

Manja Deurwaarder

Discuswerpen

3.59 336

Lotje Baanvinger

4 x 80 meter

14.60 198

Alies, Marissa,

Lotje, Mirte

1000 meter

44.87 555

Mirte Kok(D)

hoogspringen

3.55.24 338

Manja Deurwaarder (3) 1.40 141

Mirte Kok

kogelstoten

(3) 1.40

Marissa van Driel

Speerwerpen

7.84 412

Marissa van Driel 22.11 363

totaal 9e 3.798


Wedstrijd

verslag

Zaterdag 21 april 2012 -

Etten-Leur

Paraplu’s behoefden niet

zo direct, daar er een

overdekte tribune is. De

1 e wedstrijd Seniorencompetitie

Het gehele weekend was ditmaal

niet zo best, dus toen op zondag

naar Etten-Leur moest worden

gegaan, konden de winterjassen

weer mee.

zon liet zich maar nauwelijks zien en het

was zo nu en dan dan ook bar koud. Dit alles

zorgde nu niet direct voor aangenaam atletiek

weer en de prestaties waren er dan soms ook

wel naar. Niet altijd, want we begonnen de

dag goed met een nieuw clubrecord bij het

speerwerpen jongens A. Alex won dit nummer

met een afstand van 47.60 meter, zijnde 27

cm meer dan zijn eigen record.De herenploeg

was compleet, maar doordat Peter bij het

23

verspringen de balk

iets te goed kon vinden,

behaalden ze daarop

geen punten. Ze verloren

daardoor wel zo’n 600

punten, maar het zou ze niets hoger hebben

gebracht in de eindstand.

Dit was evenwel niet de enige overwinning,

want Isa Zuijderduijn wist tweemaal te

zegevieren. Zij werd zowel eerste op de 100

als de 200 meter. Daar de damesploeg zeer

incompleet was, was het duidelijk dat zij geen

rol van betekenis zouden spelen, ondanks de

twee overwinningen van Isa.

Piet Barends

heren

nummer naam Cat. Prestatie Pnt. Pl.

100 meter Alex de Bruijn JA 12.51 480 9

Abu Sesay H 12.86 ----

200 meter Mathieu Scheffers H 25.68 501 8

Abu Sesay H 27.10 ----

400 meter Patrick Overkamp H 64.96 290 11

800 meter Tiago Rebelo H 2.34.27 287 12

5000 meter Greg v.d. Velde H 17.29.60 557 5

110 meter horden Mathieu Scheffers H 20.72 408 12

hoogspringen Tiago Rebelo JA 1.50 394 10

verspringen Peter v.d. Vliet HV35 0 0 12

hinkstapspringen Peter v.d. Vliet HV35 12.07 575 4

kogelstoten Hans Leenheer HV45 11.04 534 4

Patrick Overkamp H 9.85 ----

speerwerpen Alex de Bruijn JA 47.60 600 1

zweedse estafette Mathieu - Alex - Abu - Tiago 2.19.20 654 9

totaal 5.280 9


Dames

nummer naam Cat. Prestatie Pnt. Pl.

100 meter Isa Zuijderduijn MA 13.39 608 1

Silke Dekker MB 13.66 ----

200 meter Isa Zuijderduijn MA 27.95 615 1

Joyce Walgers D 33.17 ----

100 meter horden Mariska Wüst MA 19.68 358 6

Joyce Walgers D 22.28 ----

hoogspringen Marije Attasio MA 1.40 615 7

verspringen Silke Dekker MB 4.49 551 7

kogelstoten Marije Attasio MA 7.76 428 12

zweedse estafette Marije - Joyce - Isa - Mariska 2.42.22 749 5

totaal 3.924 11

Wedstrijd

verslag

B-Competitie - Zierikzee

Zondag 13 mei 2012 -

De meisjes misten Silke

Dekker en Annelies

Kruythoff en waren

daardoor ernstig

verzwakt. Het grootste gemis werd toch wel

gevoeld op de 4 x 100 meter. Er werden wat

omzettingen gepleegd en nog een meisjes C

gerekruteerd om zo volledig mogelijk aan de

start te verschijnen, maar op het verspringen

hadden we geen deelneemster. Er vielen toch

een aantal goede prestaties te noteren. Alies

liep in haar tweede 400 meter de clubrecords

bij de meisjes B en A uit de boeken, terwijl ze

Het weer was stukken beter dan tijdens

de eerste wedstrijd. Het was niet echt

warm (14 ºC), maar de zon scheen de

gehele dag, waardoor het aangenaam

toeven was in Zierikzee.

24

op de 100 meter ook

een goede tijd noteerde.

De anderen verbeterden

meestal hun prestatie

van de vorige wedstrijd.

Ook bij de jongens waren er wat omzettingen,

zodat Thomas het hoogspringen ditmaal

kon afmaken. Dat loonde wel, want hij won

de wedstrijd (ex aequo) met 1.75 meter,

zijnde een nieuw clubrecord bij de jongens

C. Richard liet het een beetje liggen bij het

kogelstoten, maar gooide zo’n acht meter

verder bij het discuswerpen.

Piet Barends


meisjes B

nummer Pl. naam Prest. Pnt.

100 m 5 Alies van Berkum (C) 13.60 572

400 m 4 Alies van Berkum (C) 63.89 664

800 m 10 Elise Beljaars 2.59.01 405

100 mH 10 Elise Beljaars 21.25 265

Hoog 10 Marissa van Driel (C) 1.25 417

Kogel 5 Michelle Stam 9.55 558

Nicole Loendersloot 8.12 ----

Discus 5 Nicole Loendersloot 21.27 350

Speer 8 Michelle Stam 22.27 448

Marissa van Driel 21.73 ----

4 x 100 m 4

Alies - Marissa -

Elise - Tina

58.02 430

totaal 4110

Uitslagen overige wedstrijden

woenSDAg 4 APrIL - ouD-BeIjerLAnD

naam cat. 100 m.

Isa Zuijderduijn MA (1) 13.45

DonDerDAg 10 APrIL - SteenBergen

naam cat. kogelslingeren

Ruben Overbeeke JA (2) 35.60

Tom de Vos JA (3) 32.77

25

jongens B

nummer Pl. naam Prest. Pnt.

100 m 5 Jasper Beljaars 12.17 546

400 m 10 Florian Struik (C) 62.83 348

800 m 9 Bijan Jalalian (C) 2.34.55 284

1500 8 Djordy Ringelesteijn (C) 5.03.40 390

110 mH 10 Bijan Jalalian (C) 18.88 520

Hoog 4 Thomas Wüst (C) 1.75 634

Ver 10 Thomas Wüst (C) 4.88 342

HinkStap 7 Florian Struik (C) 9.58 286

Kogel 6 Richard van Driel 10.38 488

Discus 5 Richard van Driel 31.77 514

Speer 7 Jasper Beljaars 36.82 442

4 x 100 m 6

Richard - Thomas -

Bijan - Jasper

48.77 s 542

totaal 5336

DonDerDAg 10 APrIL - SteenBergen

naam cat. kogelslingeren

Ruben Overbeeke JA 36.63

Tom de Vos JA 30.51

Jasper Booy JA 28.79

familie-estaffette

02-07-2012

Voor de Junioren

Laatste maandagtraining voor de vakantie.


Partner in Administratieve

Dienstverlening

• Nieuwland Parc 156, 3351 LJ Papendrecht

• T (078) 6840071 • F (078) 6840171

• info@pi-ad.nl • www.pi-ad.nl

10% Korting *

10% Korting *

voor leden van Hercules

* Korting geldt niet voor Fleurop en aanbiedingen

BOEKHOUDING

AANGIFTEN

ADVIES

26

MaSSageprakTijk

MariOn VenManS

Een ontspannen lichaam

geeft ontspannen gedachten

Stoelmassage

Sportmassage

Triggerpointmassage

Ontspanningsmassage

U bent welkom op afspraak.

MVMassage

Ceramstraat 116a

T 06 10 55 21 00 • www.mvmassage.nl


VERF, BEHAng En SCHILDERSgEREEDSCHAppEn

VAn REES beverwijcksplein 30 - 36

TEL 078 613 45 00 FAx 078 614 92 52

E-MAIL info@vanreesverf.nl

WEBSITE www@vanreesverf.nl

28

Dameskapsalon

Bianca

Gratis koffie

Prima behandeling

Betaalbaar

IJsselstraat 24 - Dordrecht - Tel. 078-614 18 08


Nannings & Partners

partyservice & catering

29

• Buffetten

• Recepties

• BaRBecue

• afteRnoon tea

• diveRse schotels

• fingeRfood Buffet

PLein 1940-1945 nr. 5 • 3313 CV DorDreCht • teL. 078 - 613 35 29 • Fax 078 - 631 59 64

De gezondheidswinkel aan

het Statenplein naast H&M

Statenplein 65 • 3311 NH Dordrecht

Tel. 078 - 648 92 59 • info@nanovitaal.com


PR-competitie 2011/2012

Tussenstand per 13 mei 2012 - Er zijn weer

competitiewedstrijden geweest. Dat betekent

dat er weer diverse PR’s zijn gesneuveld. Ook

deden een aantal junioren CD nog mee met de

onderlinge werpcompetitie en met succes.

Het is nog niet overvol op de ranglijsten, maar

langzaam maar zeker worden ze iets langer.

Voor wat betreft de stand op dit moment:

Bij de jongens pupillen heeft Stijn ten Brink

bij de competitiewedstrijd even uitgehaald en

samen met Yuri Hoogerwerf gaat hij nu aan de

leiding. Silas Struik bleef staan op 90 punten

en is ondertussen ook ingehaald door Casper

van Kerkhof. De verschillen zijn overigrens

nog zo klein dat de strijd hier nog volkomen

open is en er nog niets valt te zeggen over de

einduitslag.

Bij de meisjes pupillen heeft Maritt Jansen nu

toch wel een behoorlijke (35 ptn) voorsprong

opgebouwd door tijdens de laatste wedstrijd

40 punten te verdienen. Amber v.d. Merwe

en Denise Blankenstein zijn ingehaald door

Manon v.d. Brug, terwijl ook Iris v.d. Merwe in

Papendrecht goede zaken deed (40 ptn).

jongens junioren

Plaats Naam Punten

1 Roelof Blommaert 95

2 Lukas Struik 80

3 Thomas Wust 55

4 Florian Struik 50

5 Bijan Jalalian 20

6 Djordy van Ringelesteijn 10

Joshua Sram 10

Levi Bleau 10

30

Bij de jongens junioren staan er ondertussen

al acht namen op de lijst. Wie weet halen

we de tien nog wel voor 1 november. Roelof

Blommaert voert nog steeds de lijst aan, al

is zijn voorsprong op Lukas Struik wel iets

geslonken. Thomas Wüst heeft Florian Struik

achter zich gelaten en staat nu alleen op de

derde plaats.

Bij de meisjes junioren staat Mirte Kok nog

bovenaan, maar haar voorsprong is tot een

minimum geslonken. Op vijf punten volgt

Marissa van Driel en met nog vijf punten

minder behoort Alies van Berkum ook nog

tot de kopgroep. Het kan hier dus nog aardig

spannend worden.

De volgende wedstrijduitslagen zijn sinds het

laatste clubblad verwerkt:

14-04-2012 P’drecht Pupillencompetitie

15-04-2012 Goes B-competitie

21-04-2012 Waalwijk CD-compettiie

01-05-2012 Dordrecht onderlinge

werpcompetitie

13-05-2012 Zierikzee B-competitie

Piet Barends

meisjes junioren

Plaats Naam Punten

1 Mirte Kok 110

2 Marissa van Driel 105

3 Alies van Berkum 100

4 Puck van Wiltenburg 80

5 Camille van de Brug 70

Lisa Blankenstein 70

7 Sylvia Loendersloot 60

8 Hilde den Engelsen 50

9 Charity Bouman 40

10 Ronja van Berkum 30

11 Lieke Boogaard 20

Manja Deurwaarder 20

13 Marith Attasio 10

Melisa Sabic 10


jongens pupillen

Plaats Naam Punten

1 Stijn ten Brink

Yuri Hoogerwerf

3 Casper van Kerkhof

Silas Struik

5 Ditmar Sturm

6 Jason Bayens

Timo de Kok

8 Fabian Korrubel

9 Timo Kolk

10 David Tieleman

Enrico Baldussi

Max Hallensleben

Remco Scheffers

14 Mouad El Hasnaoui

Tom Hallensleben

16 Siem van Hooijdonk

Stijn Weber

Storm Valk

19 Cefas Geerts

Luc Bakker

Mousab El Hasnaoui

Sohaib el Kouaa

31

meisjes pupillen

Plaats Naam Punten

1 Maritt Jansen 125

2 Amber van de Merwe 90

Denise Blankenstein 90

Manon v.d. Brug 90

5 Iris v.d. Merwe 80

6 Alysa Smaal 75

Eri van Berkum 75

8 Tessa van Kerkhof 70

9 Sophie v.d. Spoel 65

10 Emma van Herwijnen 60

Tessel Mingaars 60

Yanouk Bijl 60

13 Vera Kuipers 55

14 Ivy Bhugwansing 50

Mary Grace Konu 50

16 Renu Bhugwansing 45

Miranda van Dijk 40

18 Maureen v.d. Brug 35

19 Dycianey Rijna 30

Maud Hollemans 30

21 Cherylia Boussakou 20

Denise Dijkstra 20

Nynke Kuipers 20

Sanne Tara Wiersma 20

25 Indy Geus 10

Klaartje Baanvinger 10

EK voetbal 2012

Alle wedstrijden van Oranje op een

groot scherm in de Hercules kantine!

Zaterdag 9 juli: Nederland - Denemarken 18.00 Uur

Woensdag 13 juli: Nederland - Duitsland 20.45 Uur

Zondag 17 juli: Portugal - Nederland 20.45 Uur

Kom gezellig naar de Hercules kantine en moedig het Nederlands

Elftal aan! De kantine is een uur voor aanvang geopend. Tot dan!


Wasbord-dieet

voor uw hypotheek?

Fitness

voor je autoverzekering?

Workout

voor een afgeslankt verzekeringspakket?

Neem contact op met uw

personal trainer op dit gebied:

Ger Berkhout, telefoon 078 - 63 99 414

Vogelplein1, 3312 GP Dordrecht, Tel. 078 - 6399414

E-mail: info@berkhout-verzekeringen.nl

Internet: www.berkhout-verzekeringen.nl

32


Kunt u wel wat extra

ondersteuning voor

een snelle start gebruiken?

Of zoekt u juist middelen

om uw koppositie te behouden?

Studio 66 is snel, creatief en betaalbaar als het gaat om communicatie-middelen

die uw kleine of (middel)grote bedrijf een tussensprintje kunnen laten maken.

Ontwerp, vormgeving, tekstschrijven en drukwerkbemiddeling zijn enkele van de

werkzaamheden die we graag voor u verzorgen. Altijd met een nuchtere kijk op

de zaak, gedegen samenspel en een scherp oog voor scoringskansen.

Bel 0184 419 455 of mail naar info@studio-66.nl om kennis te maken.

Baanhoek 184 • 3361 GN • Sliedrecht • 0184 419 455 • info@studio-66.nl • www.studio-66.nl

More magazines by this user
Similar magazines