Sportkompas januari 2012 - Hercules Dordrecht

herculesdordrecht.nl

Sportkompas januari 2012 - Hercules Dordrecht

Maandelijkse uitgave van de Dordrechtse Krachtsport- en Atletiekvereniging Hercules. Jaargang 66 - Januari 2012

Ledenpas Zumba

[Pagina 8]

Het volgende nummer

verscHiJnt op

25 Februari

KopiJ inleveren vóór

10 Februari

VGZ Halve

Marathon

[Pagina 12 en 13]

Sinterklaasfeest

[Pagina 26 en 27]

Oliebollentraining

[Pagina 30]

Zwarte Pieten ontregelen Zumbales!

Bij de Sinterklaas viering van Hercules zijn drie

sujetten gesignaleerd die er alles aan gelegen leek

de speciaal ingelaste Zumbales te saboteren!

Of dat gelukt is leest u vanaf pagina 26...


Belangrijke

Informatie

Sportkompas is een uitgave van de

Dordrechtse Krachtsport- & Atletiekvereniging HERCULES

Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 4 december 1905, 27 oktober 1913,

11 maart 1925 en 3 juli 1954. Opgericht 5 juli 1896 – Aangesloten bij de K.N.A.U en K.N.K.F.

Algemeen

Telefoonnummer Hercules Kantine 078-6489050

Clubgebouw/kantine Sporthal Reeweg, Halmaheiraplein 35, 3312 GH Dordrecht

E-mailadres info@herculesdordrecht.nl

Postadres Van den Broek-erf 58, 3315 SE Dordrecht

Website www.herculesdordrecht.nl

Bestuur

Voorzitter Adrie den Haring

Secretaris Jan van Dalen

Penningmeester André Brouw

Algemeen bestuurslid Pim Kaufmann

Algemeen bestuurslid Jacqueline van der Plas

Algemeen bestuurslid Jos Verveer

Algemeen bestuurslid Vacant

Notuliste Willy Diepeveen

Verenigingsmanager Frank de Visser

Coördinatoren commissies

Aerobics Marijke van Dijk

Atletiek Vacant

Atletiek jeugd Vacant

Fitness Peter Haring / Jos Verveer

Kickboksen Bertus Harte/Mohamed Kbabat

Nordic Walking/Sportief Wandelen Elly den Haan/Ad van de Kamp

Worstelen Bram Franken

Vertrouwenspersonen Carine Banga/Ben Corino

Contributie per maand per 1 januari 2012

Inschrijfgeld 15,00 dames en heren vanaf 21 jaar

0 t/m 6 jaar 7,00 zonder wedstrijdlicentie 12,00

7 t/m 10 jaar 8,00 met wedstrijdlicentie atletiek 13,50

11 t/m 16 jaar 9,00 met wedstrijdlicentie worstelen 15,00

17 t/m 20 jaar 11,00 rustende leden 3,50

Girorekening penningmeester 554764 t.n.v. penningmeester DK & AV Hercules te Dordrecht

Opzegtermijn Één maand. Opzegging schriftelijk melden aan de ledenadministratie

Ledenadministratie hercules@pi-ad.nl - Postbus 114, 3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht

1

Bestuur & Organisatie


Informatie

Belangrijke

Informatie

OpEnIngSTIjDEn

Kantine Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 24.00 uur

Zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur

Zondag van 10.00 tot 14.30 uur

Tijden kunnen afwijken ten gevolge van activiteiten in de sporthal en op de atletiekbaan

Fitness Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur

Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van18.00 tot 22.00 uur

Zaterdag van 09.30 tot 11.30 uur, zondag van 10.00 tot 13.00 uur

Ladyfitness Donderdag van 12.30 tot 16.00

Info Peter Haring, tel. 078-6489050

TRAInIngSTIjDEn

Wegatletiek:

Maandag 19.30 - 21.00 uur;

Dinsdag 19.15 - 21.00 uur;

Woensdag 19.30 - 21.15 uur;

Donderdag 19.15 - 21.00 uur.

Baanatletiek:

Dag Groep Periode Tijdstip Periode Tijdstip

Maandag Junioren D Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Junioren C Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Dinsdag Junioren B 19.00 tot 21.00 uur

Junioren A 19.00 tot 21.00 uur

Senioren 19.00 tot 21.00 uur

Veteranen 19.00 tot 21.00 uur

Woensdag Pupillen D Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen C Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen B Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen A1 17.30 tot 18.30 uur

Pupillen A2 17.30 tot 18.30 uur

Donderdag Junioren D Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Junioren C Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.45 tot 19.00 uur

Junioren B 19.00 tot 21.00 uur

Junioren A 19.00 tot 21.00 uur

Senioren 19.00 tot 21.00 uur

Veteranen 19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag Pupillen D 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen C 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen B 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen A1 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen A2 09.15 tot 10.15 uur

2

Trainingstijden


Informatie

Belangrijke

Informatie

TRAInIngSTIjDEn

Worstelen:

De worsteltrainingen vinden plaats in het M.O.K.-gebouw. Dit is ook gevestigd op Sportpark Reeland.

Dinsdag en vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur (junioren);

Dinsdag en vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur (senioren);

Info Bram Franken, tel. 06-53568480

Aerobics:

Maandag 18.45 - 19.40 uur BBB

19.45 - 20.40 uur BBB

Dinsdag 10.15 - 11.10 uur 55+

18.45 - 19.40 uur BBB

19.45 - 20.40 uur Pilates

20.45 - 21.40 uur Pilates

Woensdag 09.00 - 09.55 uur BBB

18.45 - 19.40 uur Step

19.45 - 20.40 uur Step/BBB

20.45 - 21.40 uur Bodyform

Donderdag 09.00 - 09.55 uur Combi les

10.15 - 11.10 uur Pilates

18.45 - 19.40 uur Bodyform

19.45 - 20.40 uur Step/BBB

20.45 - 21.40 uur Pilates

Info Piet en Marijke van Dijk, 078-6198415

Kickboksen / Thaiboksen:

Dinsdag 21.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 20.00 tot 21.30 uur

Zondag 11.00 tot 12.30 uur

Info Adrie den Haring, tel. 06-26736516

Clubblad

Vormgeving Studio 66, René Blankenstein, 06 - 51 933 034

E-mailadres clubblad@herculesdordrecht.nl

Coördinatie bezorging Loes de Pee

Oplage 600 exemplaren

Aanleveren kopij Tekst: Liefst getypt in Word of per mail. Handgeschreven mag ook.

Foto’s: Zowel digitaal als op papier.

Let bij digitale foto’s op de resolutie: hanteer minimaal 150 dpi bij 100x150 mm.

Verwerkbare bestandsformaten: JPG, EPS, PDF, PSD, TIFF.

3

nordic Walking:

Maandag Start 19.30 uur

Donderdag Start 19.30 uur

Zaterdag Start 09.30 uur LNW op afspraak

Individuele training Alleen op afspraak

Sportief Wandelen:

Woensdag Start 19.30 uur

Info Elly den Haan tel. 078-6143658

of Ad v.d. Kamp, tel. 078-6141646

Streetdance:

Woensdag 16.30 tot 17.30 uur (7-9 jaar)

17.30 tot 18.30 uur (9-11 jaar)

Vrijdag 18.45 tot 19.45 uur

Zumba:

Maandag 20.45 tot 21.40 uur

Zaterdag 09.30 tot 10.20 uur

10.35 tot 11.25 uur

Info ina.bertrand@herculesdordrecht.nl

Clubblad Trainingstijden


Wijzigingsformulier

Wijzigings-

formulier

Aankruisen wat van toepassing is.

Opzegging lidmaatschap Wijziging lidmaatschap

Adreswijziging Wijziging betaalwijze

Overschrijving vereniging

Naam Voorletters

Huidig adres Nieuw adres

Postcode Postcode

Woonplaats Woonplaats

E-mail Ingangsdatum

Overschrijving naar andere vereniging

Reden opzegging lidmaatschap

Wijziging betaalwijze

Ik machtig de penningmeester om de contributie van rekeningnummer

af te schrijven.

Naam rekeninghouder

Handtekening Datum

(Voor minderjarigen: handtekening van ouder of voogd)

Indien u het niet eens bent met de incasso, dient u dit binnen 30 dagen kenbaar te maken.

Opzegtermijn: één maand, vanaf de eerste van de volgende maand.

U dient schriftelijk bij de ledenadministratie op te zeggen.

4


Mededelingen

Mededelingen

van het bestuur

DOORgEVEn WIjZIgIngEn AAn DE LEDEnADMInISTRATIE

De leden wordt verzocht, indien er een wijziging optreedt in omstandigheden die van belang zijn voor

het lidmaatschap, bijvoorbeeld een verhuizing, een wijziging van een giro-of bankrekening-nummer

en dergelijke, dit door te geven aan de ledenadministratie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het wijzigingsformulier dat

zich op de pagina hiernaast bevindt. Het ingevulde formulier kan gedeponeerd worden in het postbakje van de penningmeester

in de kantine. De wijziging kan ook ge-emaild worden naar: ledenadministratie@herculesdordrecht.nl

InLEVEREn SLEUTELS KLUISjE

Indien een kluisje wordt gehuurd, wordt bij opzegging van het lidmaatschap verzocht om de 2 sleutels van het kluisje in te leveren

bij Petra de Wit. U kunt deze rechtstreeks overhandigen of u stopt de sleutels in een envelop voorzien van het nummer van het

kluisje, naam, adres, woonplaats en het giro-of bankrekeningnummer i.v.m. de terugstorting van de borg. Ook vermeldt

u ‘T.a.v. Petra de Wit’ op de envelop waarna deze kan worden afgegeven aan de bar of in de postbak van de penningmeester

worden gedeponeerd.

De jarigen!

Januari

25 Hugo Hoogeveen (10)

29 Renu Bhugwansing (11)

30 Robin Post (17)

Van har te en een fijne dag!

5

Februari

6 Isa Zuijderduijn (18)

8 Nynke Kuipers (9)

13 Fabian Korrubel (9)

Marielle Lokers (9)

Milan van Tiggelen (5)

20 Vera Kuiters (15)

21 Baatar Veldman (11)

23 Muse Abdulquarir (9)

24 Davita Geer ts (10)


Agenda

atletiekWedstrijden

Dag Datum Club Plaats Categorie Soort Aanvang Sluiting

Outdoor

zaterdag 11-02 Eindh.Atl. Eindhoven vanaf jun B kogelslingeren ??.?? uur 04-02

Indoor

zaterdag 04-02 Hercules Dordrecht jun CD polstokhoog ??.?? uur invitatie

zindag 05-02 Hercules Dordrecht vanaf junB polstokhoog ??.?? uur invitatie

zaterdag 11-02 EA Gent t/m jun D diverse nummers 09.30 uur instuif

zaterdag 11-02 EA Gent vanaf jun C diverse nummers 14.00 uur instuif

zaterdag 11-02 Ilion Zoetermeer pupillen meerkamp 10.30 uur 27-01

zaterdag 11-02 PEC Apeldoorn jun AB NK indoor ??.?? uur gesloten

zondag 12-02 PEC Apeldoorn jun AB NK indoor ??.?? uur gesloten

zondag 19-02 Regio Dordrecht vanaf jun C diverse nummers ??.?? uur 28-01

zondag 26-02 H + P Dordrecht junioren diverse nummers 10.00 uur 09-02

Voor nadere informatie over deze en andere wedstrijden (nummers, inschrijfgeld e.d.) zie:

www.atletiek.nl - Wedstrijdatletiek - Wedstrijdkalender - Zoeken in baan/indoor

Inschrijven: Pupillen: pupillenwedstrijden@herculesdordrecht.nl

Junioren/senioren: jun-sen-wedstrijden@herculesdordrecht.nl

instuifwedstrijden: ter plaatse

overige activiteiten

ACtIvIteIt DAtum LOCAtIe BIjzOnDerheDen

5e hercules trainingsloop 12-02-2012 Reeweghal 1, 2 (jeugd) 3, 5, 10, 15, 20 of 25 km

vGz halve marathon 11-03-2012 Reeweghal 600m / 1200m (jeugd) 5, 10 of 21,1 km

Dwars Door Dordt 1-04-2012 Reeweghal 800m / 1600m (jeugd) 5 of 10 km

6


Van het bestuur...

Menigeen start een

nieuw jaar met goede

voornemens. Wat is

eigenlijk een voornemen.

Het woordenboek

der “Nederlandse taal “de dikke Van Dale”

omschrijft dit als volgt: “het plan hebben om”.

Dus vrij vertaald: je hebt een doel dat je wilt

bereiken. Wat willen de leden van Hercules?

Sporten, prestaties, gezelligheid e.d. Dit

alles is mogelijk bij Hercules. Echter dit kan

alleen plaatsvinden door de steun van onze

vrijwilligers in alle afdelingen. Vrijwilligers

bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en

bereidwilligheid om de voornemens van de

leden te kunnen waarmaken.

Als ik dit artikeltje schrijf kom ik net terug

van een verjaardag van een vrijwilliger, Wim

de Rover. Wim is zeventig jaar geworden

en ieder mocht dit weten. Alle leden waren

uitgenodigd. Wim is een voorbeeld van een

vrijwilliger. Hij doet deze werkzaamheden

al tientallen jaren. Een greep hieruit zijn:

het geven van atletiektrainingen, dagelijks

het aanvullen van de kantinevoorraad,

Een nieuw jaar. Het bestuur

wenst alle leden, vrijwilligers,

trainers, begeleider en naasten een

voorspoedig, vredig, gezond en

sportief 2012 toe! Het zal weer een

goed Hercules jaar worden met vele

sportieve prestaties en hoogtepunten!

7

barwerkzaamheden.

Tijdens zijn

verjaardagfeestje werd

hij toegesproken in

dichtvorm door Henk

van Herpen, die soms op cryptische wijze,

enkele anekdotes openbaarde. Als cadeau,

gedoneerd door een groot aantal leden,

ontving hij een reis naar Barcelona, om

aldaar in “Camp Nou” een wedstrijd van “FC

Barcelona” bij te wonen. Wim was blij verrast

en wist even niets te zeggen. Hercules hoopt

nog jaren van Wim’s diensten gebruik te

mogen maken.

Wat zijn de voornemens van het bestuur voor

2012? In ieder geval het zoeken naar een

nieuwe voorzitter, het optimaliseren van het

vrijwilligersbeleid, organiseren van het 2 jarig

vrijwilligersfeest, het laten functioneren van

Hercules als eenheid, waarbij communicatie

van essentieel belang is, het vernieuwen van

de website, het gebruik van sociale media en

nog een aantal zaken.

De secretaris,

Jan van Dalen


Lidmaatschapspas Zumba

Met ingang van 1 februari is het voor Zumba

leden verplicht in het bezit te zijn van een

lidmaatschapspas. Deze is te koop bij de

verenigingsmanager, instructrice Ina Bertrand

of bij de fitness. De pas kost € 5,- en dit

bedrag krijg je terug bij opzeggen van het

lidmaatschap.

Op zaterdag 4 februari houdt Hercules

samen met Runnersworld een kledingmarkt

van de voorraad sportkleding. Tegen sterk

gereduceerde tarieven is het mogelijk de

kleding aan te schaffen, kleding die over is van

de aankopen van afgelopen jaren en nog ‘op

de plank’ lag. Het gaat hierbij voornamelijk

name om kleding in pupillenmaten.

8

Het is verplicht om de pas bij u te hebben

wanneer u Zumba lessen komt volgen,

zodat u ten alle tijde uw lidmaatschap kunt

bewijzen. Regelmatig zal aan het begin van de

les om uw pas gevraagd worden.De pas geeft

overigens ook toegang tot de fitness.

4 Februari Sportkledingmarkt

@

@

@

Mededeling

Frank de Visser

Dit in verband met de nieuwe sportkledinglijn

van Balans die Hercules gaat voeren voor haar

leden, die vanaf maart 2012 leverbaar wordt.

De markt wordt gehouden in de Hercules

kantine, begint om 10.00 uur en is rond 12.00

uur afgelopen. Betalen kan alleen contant!

Wees er snel bij voor de meeste keuze!

Frank de Visser

Beste (ouders van) jeugdleden,

De trainers hebben een heel dringend verzoek aan jullie.

Wij zouden graag zien dat wij van elke pupil en elke junior het juiste,

goed functionerende e-mailadres in ons bezit krijgen.

Soms kan het namelijk voorkomen dat er onverwachts een training

uitvalt en dat we jullie daarover snel willen kunnen informeren.

Als we dan geen (goed) e-mailadres hebben, kom je voor niks

naar de training.

Dus ons verzoek is om nog even goed na te gaan of je e-mail adres al

bij ons bekend is.

Bedankt voor de medewerking!

@

Sportieve groet, de trainers.

@

@


Vacatures

Trainerscoördinator

De taken zijn onder meer:

• Werving, selectie en beheer van het trainerscorps;

• Het bewaken van de optimale bezetting (kwalitatief en

kwantitatief) van het trainerscorps;

• Leiden van het werkoverleg met de trainers;

Halbeheerder

Je bent verantwoordelijk voor onder meer:

• Toezicht houden tijdens wedstrijden en evenementen;

• Diverse schoonmaakklussen;

• Verder voorkomende werkzaamheden.

Het betreft hier een weekendfunctie voor 2 à 3 keer per maand.

Eén en ander tegen een vrijwilligersvergoeding.

Archivaris

Het gaat hierbij om werkzaamheden als:

• Ordenen documenten;

• Verzamelen informatie over Hercules;

• Inrichten archief ter bevordering van de toegankelijkheid.

Toezichthouder materieel

Belast met:

• Controle op van de aanwezigheid van het Hercules materieel

• Onderhoud en vervanging van defect materieel.

Mogelijk door meerdere personen

Beheerder Facebook-pagina

• Het informeren van potentiele Facebook vrienden en antwoorden van eventuele

vragen. Naar schatting kost dit 1 a 2 uur per week.

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot:

Frank de Visser

E-mail: vm@herculesdordrecht.nl

Telefoon: 06-34431907

9

Iets voor jou?

meld je dan snel

aan bij het

bestuur!


10% Korting *

10% Korting *

voor leden van Hercules

* Korting geldt niet voor Fleurop en aanbiedingen

10


D.K. en A.V. “Hercules” organiseert ook in 2011-2012 de

HERCULES

trainingslopen

16-10

2011

13-11

2011

11-12

2011

1e TRAInIngSLOOp

3, 5, 10 of 15 km

Nordic Walking en Sportief Wandelen: 5 km

Jeugdloop 1 of 2 km.

2e TRAInIngSLOOp

3, 5, 10 of 15 km

Nordic Walking en Sportief Wandelen: 5 km

Jeugdloop 1 of 2 km.

3e TRAInIngSLOOp

3, 5, 10 of 15 km

Nordic Walking en Sportief Wandelen: 5 km

Jeugdloop 1 of 2 km.

Deelname aan deze

trainingslopen is een goede

stap voor lopers die zich

willen voorbereiden op de

Rotterdamse marathon of

een lange afstandsloop

en van het hardlopen een

goede gewoonte willen

maken.

De trainingslopen worden

ondersteund door Trias

en VgZ.

8-1

2012

12-2

2012

Inschrijfkosten: voor de één en twee kilometer jeugdlopen gratis en voor de

lange afstanden per loop € 3,50

Inschrijven: tot een half uur voor aanvang bij het inschrijfsecretariaat

op het sportpark ‘REEWEG’ te Dordrecht.

Tijdregistratie: op een speciale kaart worden per loop uw tijden genoteerd,

zodat u precies kunt zien wat uw prestaties zijn.

Omkleden

en douchen: is mogelijk in de kleedkamers van de sporthal.

Op vertoon van je Trias-, VGZ- of IZA-pas bij inschrijving, is de deelname gratis!

Na het lopen van minstens 4 van de 5 trainingen ligt er een leuke attentie voor

je klaar!

Dordrechtse Krachtsport & Atletiek Vereniging “Hercules

Sportpark Reeweg, Halmaheiraplein 35, 3312 GH Dordrecht, 078 - 6489050, info@herculesdordrecht.nl, www.herculesdordrecht.nl

Aerobics - Atletiek - Fitness - Nordic Walking - Streetdance - Kickboksen - Worstelen

11

Start

4e TRAInIngSLOOp

3, 5, 10, 15 of 20 km

Nordic Walking en Sportief Wandelen: 5 of 10 km

Jeugdloop 1 of 2 km.

5e TRAInIngSLOOp

3, 5, 10, 15, 20 of 25 km

Nordic Walking en Sportief Wandelen: 5 of 10 km

Jeugdloop 1 of 2 km.

Trainingslopen, Nordic Walking en

Sportief Wandelen ......................................11.00 uur

Jeugdlopen .......................................................11.05 uur


11 MAART 2012

HALVE MARATHON

Deze prestatieloop

gaat over verharde wegen

via een fraai parcours door

de Hollandse Biesbosch.

AFSTANDEN

FRAVO Jeugdlopen: 600 en 1200 m.

Prestatielopen: 5, 10 en 21 km.

ORGANISATIE

D.K. & A.V. Hercules, Dordrecht

Loop mee !

12

INSCHRIJVEN

Prestatielopen:

Via www.inschrijven.nl en op de dag

zelf vanaf 9.00 uur tot een half uur

voor aanvang in de kantine van

Hercules op sportpark “Reeweg”,

Halmaheiraplein 35, 3312 GH Dordrecht.

Jeugdloop:

alleen inschrijven op de dag zelf.


PRIJSUITREIKING

Voor de nummers 1, 2 en 3 van ieder onderdeel zijn er

prijzen beschikbaar.

OMKLEDEN EN DOUCHEN

In de sporthal is hiervoor ruim de gelegenheid.

MEER INFORMATIE?

Dordrechtse Krachtsport & Atletiek Vereniging “Hercules

Sportpark Reeweg, Halmaheiraplein 35, 3312 GH Dordrecht

078 - 6489050, info@herculesdordrecht.nl,www.herculesdordrecht.nl

PROGRAMMA

ONDERDEEL AANVANG INSCHRIJFKOSTEN

FRAVO Jeugdlopen

600 m. jongens 6 t/m 9 jr. 10.00 uur GRATIS

600 m. meisjes 6 t/m 9 jr. 10.10 uur GRATIS

1200 m. jongens 10 t/m 13 jr. 10.20 uur GRATIS

1200 m. meisjes 10 t/m 13 jr. 10.40 uur GRATIS

VGZ Prestatielopen

5 km, 10 km 11.30 uur

Voorinschrijving € 5,00

Na-inschrijving € 7,00

21,1 km 11.30 uur

Voorinschrijving € 6,00

Na-inschrijving € 8,00

Jeugd t/m 18 jaar GRATIS

Op vertoon van je verzekeringspas van VGZ of IZA bij inschrijving is deelname gratis.

Voorinschrijvers krijgen het inschrijfgeld teruggestort als zij op de dag van de prestatieloop

hun verzekeringspas van VGZ of IZA tonen.

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door:

13


VERF, BEHAng En SCHILDERSgEREEDSCHAppEn

VAn REES bEVERWIjcKsplEIN 30 - 36

TEL 078 613 45 00 FAx 078 614 92 52

E-MAIL INfO@VANREEsVERf.Nl

WEBSITE WWW@VANREEsVERf.Nl

14

Dameskapsalon

Bianca

Gratis koffie

Prima behandeling

Betaalbaar

IJsselstraat 24 - Dordrecht - Tel. 078-614 18 08


Nannings & Partners

partyservice & catering

15

• Buffetten

• Recepties

• BaRBecue

• afteRnoon tea

• diveRse schotels

• fingeRfood Buffet

PLein 1940-1945 nr. 5 • 3313 CV DorDreCht • teL. 078 - 613 35 29 • Fax 078 - 631 59 64

De gezondheidswinkel aan

het Statenplein naast H&M

Statenplein 65 • 3311 NH Dordrecht

Tel. 078 - 648 92 59 • info@nanovitaal.com


sportcentrum dordrech

LAGE DREMPEL

Op deze pagina’s staat veel informatie die wellicht het

gevoel kan oproepen “ben ik daar als beginner- c.q.

recreant wel op mijn plaats” Het antwoord is JA!! De

medewerkers van Sportcentrum Dordrecht zijn pure

sporters. Wij hanteren dus een lage drempel. Ondanks

testbaan, podologen en verdere kundige mensen zijn

wij gefocust op uw sportplezier en willen daar graag

aan bijdragen.

GRATiS LOOPSCHOENEN TEST

Gedurende de maand januari bieden wij u een gratis loopschoenentest aan. Wij controleren uw in

gebruik zijnde schoenen op stabiliteit, demping etc. Vervolgens scannen wij uw voeten en stellen

uw afwikkeling vast tijdens bewegen. Een unieke test waarin binnen 20-25 minuten duidelijk wordt

welke schoenen voor u het meest geschikt zijn, of de bevestiging dat uw gebruikte schoenen nog

prima zijn.

SPORT-BH EEN ABSOLuTE MuST

Wil jij uitgezakte borsten? Nee, natuurlijk niet!

Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Porthmouth en het Australische “ Institute of

sports “ hebben onafhankelijk van elkaar aangetoond dat de gemiddelde vrouwenborst tijdens het

hardlopen zo’n 9 centimeter op en neer beweegt, in de vorm van een acht. De gemiddelde borst

weegt tussen 200 en 300 gram, dus de krachten die hierbij vrijkomen zijn groot. De impact hiervan

is zelfs zo groot dat het borstweefsel na enige tijd blijvend uitgerekt wordt. Deze bewegingen worden

met een goede sport-bh beperkt tot 50 tot 75% van de oorspronkelijke beweging. Alle reden dus om

een goede sport-bh te dragen.

SPORTPODOLOGEN

Twee gediplomeerde sportpodologen zijn dagelijks bij

Sportcentrum Dordrecht voor u aanwezig om het juiste advies

te geven om optimaal te kunnen sporten. Sportpodologie richt

zich op het verminderen en voorkomen van sportblessures en

optimaal presteren door o.a.:

- correctiezolen

- (sport/wandel)schoen advies

- optimaliseren van de pasvorm

- optimaliseren van stabiliteit en schokdemping

- optimaliseren van houding en beweging

Na uitgebreide analyse en onderzoek m.b.t. belasting, statiek

en bewegingspatroon, door het adviseren van het juiste

schoeisel en het eventueel vervaardigen van corrigerende en/of

pasvormbevorderende inlays (correctiezolen). Problemen tijdens

het sporten vinden vaak hun oorsprong tijdens het gaan en

staan in het dagelijks leven dus ook daar wordt ruim aandacht

aan besteed!

16


&t hardloopschoenen

BEGiNNERSGROEPEN

Hardloopschoenen aanmeten voor beginnende runners vereist veel kennis van de adviseur. Er

zijn immers geen historische gegevens beschikbaar zodat je volledig bent aangewezen op de

testgegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Daarbij stelt een beginnend sporter zich tevens de

vraag of running wel zijn- of haar sport is. Hardloopschoenen zijn het fundament onder het lichaam.

Het belang van dempende en stabiele modellen is dus van groot belang. Tijdens lezingen die wij

geven voor beginnersgroepen komt dit onderwerp steevast ter sprake. Als u zich heeft ingeschreven

voor een loopgroepproject dan beslist u dat niet in 5 minuten. U denkt erover na en een ieder

heeft zijn- of haar redenen om te starten met bewegen. Dan is dat fundament onder uw lichaam

onmisbaar. Een loopproject aanvangen met ondeugdelijke hardloopschoenen is een kansloze missie.

De kans op blessures is groot, zeker omdat uw lichaam moet wennen aan de harde ondergrond

waarop u gaat lopen.

TESTBAAN

Het aanbod in hardloopschoenen is groot. Merken als Adidas,

Asics, Brooks, Mizuno, New Balance en Nike staan in vele

uitvoeringen tentoongesteld. Om te kunnen beoordelen welke

hardloopschoen bij u het beste past maken we gebruik van de

testbaan. Voor beginners bepaal je het looppatroon, terwijl bij

gevorderde hardlopers wordt bekeken of de hardloopschoen

aan de verwachtingen heeft voldaan. Camera’s volgen uw

looppatroon op de testbaan. Aan de hand van die beelden

kunnen wij u het beste advies geven.

DE ANALYSE BESTAAT uiT 4 ONDERDELEN

Deel 1: intake gesprek.

Wij noteren uw gegevens in onze database. Hoeveel keer per week loop je, lichaamsgewicht,

ondergrond(en) waarop je loopt en of je nog andere sporten beoefend. Je doelstelling is ook

van groot belang. Als je gebruikte hardloopschoenen in gebruik hebt, dan bekijken we dat

slijtagepatroon.

Deel 2: Voetanalyse met behulp van digi- voetspiegel.

De voetafdruk, statisch gemeten, wordt bekeken en opgeslagen in de database.

Deel 3: Meetgegevens na het lopen op blote voeten.

U loopt op blote voeten waarbij de meetgegevens opgeslagen worden en gebruikt bij de keuze van

uw nieuwe hardloopschoenen.

Deel 4: Testen nieuwe loopschoenen.

Beginners starten met neutrale loopschoenen op de testbaan. Bij gevorderden adviseren wij bij

succes dezelfde lijn te blijven volgen. Vanzelfsprekend is buiten de opname van uw looppatroon ook

pasvorm een heel belangrijk gegeven.

albertine agnesstraat 35

3314 la DorDrecht

telefoon 078 - 613 61 81

info@sportcentrum-DorDrecht.nl

www.sportcentrum-DorDrecht.nl

17

Vriesestraat 17-21

3311 nn DorDrecht

telefoon 078 - 767 60 01


18

Denk aan de

adverteerders

uit het clubblad.

Zij steunen ons

tenslotte ook!


Wedstrijd

verslag

Polsstokhoogspringen - Dordrecht

Zaterdag 18 december - Dit was de eerste van

een reeks van polsstokhoogspringwedstrijden

in de sporthal deze winter. Nu ja, winter? In

ieder geval in het winterseizoen.

Daar de wedstrijd tijdens de trainingsuren

op zondag werd afgewerkt, was het aantal

deelnemers beperkt. Om één uur ’s middags

begon namelijk het voetballen.

In totaal kwamen 13 atleten uit op deze

wedstrijd waarvan drie van Hercules. Er

werden deze dag een aantal goede tot zeer

goede prestaties geleverd. Nils Mulder (vanaf

1 januari 2012 hoogspringtrainer bij Hercules)

ging over een hoogte van 5.10 meter. de

eerste maal dat er in onze hal over de vijf

22

meter werd gesprongen.

Vanuit Herculeszijde leverde Alies van Berkum

een zeer goede prestatie door 2.90 meter te

overbruggen. Hiermee staat zij als tweede

op de Nederlandse ranglijst, maar als eerste

bij de meisjes C1. Overigens staat Lotje

Baanvinger daar als vijfde op en tweede bij de

meisjes C1.

Wat dat betreft doen we het dus niet zo

slecht.

Puck van Wiltenburg sprong nog een PR en

Mariska Wust blesseerde zich helaas zodanig,

dat zij na de 2.70 meter moest stoppen

.

Piet Barends

uItSLAGen

Pl. Naam Cat. Prestatie

1 Puck van Wiltenburg MD 1.90

1 Alies van Berkum MC 2.90

1 Mariska Wüst MA 2.70

Herbert Kratky / Shutterstock.com


Wedstrijd

verslag

Zaterdag 24 december - Dit was de tweede

wedstrijd van het winterseizoen. Daar

er op deze zaterdag voor Kerstmis geen

andere activiteiten in de hal waren, kon de

wedstrijd langer doorgaan en konden er dus

meer atleten (26 ditmaal) meedoen. Deze

keer kwamen er diverse atleten uit Zeeland

(Goes, Vlissingen, Zierikzee, Hulst) aan de

start, alsmede de nodige atleten van PAC en

Hercules en Parthenon. Van Hercules waren

het alleen junioren D die meededen.

Bij de jongens kreeg Espen Sturm helaas last

Polsstokhoogspringen - Dordrecht

23

van zijn rug, waardoor een zeker PR er helaas

niet uitkwam.

Camille v.d. Brug deed het uitstekend met

een hoogte van 2.10 en staat nu eerste van

Nederland bij de meisjes D voor onder andere

Ronja van Berkum. Dus ook hier doet Hercules

het niet zo slecht.

Puck van Wiltenburg evenaarde haar PR. Mirte

Kok verbeterde zich met 10 cm en Hilde den

Engelsen deed voor de eerste maal mee.

Piet Barends

uItSLAGen

Pl. Naam Cat. Prestatie

4 Espen Sturm JD 1.60

1 Camille v.d. Brug MD 2.10

3 Puck van Wiltenburg MD 1.90

4 Mirte Kok MD 1.80

5 Hilde den Engelsen MD 1.70


Wedstrijd

verslag

Pupillen indoor AV Ilion

Zondag 17 december - Vlak voor de

sluiting van het jaar 2011 togen we met 9

pupillen naar Zoetermeer. Er hadden er 10

ingeschreven, maar helaas moest Jesse Struik,

geveld door griep, verstek laten gaan.

Het jaar sportief afsluiten tijdens een leuke

en druk bezochte wedstrijd. Het leuke

aan deze wedstrijd is verder, dat je eens

andere tegenstanders tegenkomt. Vooral

verenigingen uit de regio Rijnmond en Den

Haag laten zich hier zien.

De wedstrijd in Zoetermeer is vooral erg druk

bij de A-pupillen. Silas moest het bij de JPA2

opnemen tegen 29 tegenstanders. Silas deed

dit erg goed en zijn resultaat mag er dan ook

zijn; een dik verdiende 2e plaats.

Bij de MPA2 was het aantal deelnemers nog

groter. Was Hercules vertegenwoordigd met

5 meiden, het totaal aan deelnemers was 41.

Het resultaat was ook hier goed te noemen.

Van onze meiden eindigden er twee in de top

10.

uItSLAGen

meisjes pupillen A2

Pl naam 60 m hoog Kogel Pnt

6 Sophie v.d. Spoel 9.69 1.15 8.43 1523

9 Miranda van Dijk 9.93 1.30 5.55 1429

21 Eri van Berkum 10.31 1.10 5.34 1212

26 Marit Jansen 10.47 1.10 5.09 1172

36 Amber v.d.Merwe 11.00

jongens pupillen A2

0.95 4.95 982

2 Silas Struik 9.46 1.30 6.49 1564

24

Ook zijn er deze dag weer een aantal PR’s

gesneuveld. Ik weet niet alles meer maar

Miranda en Silas haalden een mooi PR

bij het hoogspringen. De 1.30 meter van

Miranda betekend zelfs een evenaring van

het clubrecord. Ook Sophie verbeterde haar

kogelstoot PR met een meter. Verder haalden

Silas, Eri en Marit een PR op de 60m en

verbeterde Eri met hoog en Marit met kogel

hun PR. Ook Iris verbeterde bij MPC twee van

haar PR’s.

Ondanks het grote aantal deelnemers had de

wedstrijdleiding de zaak goed onder controle.

Het was een erg leuke en gezellige wedstrijd.

We hopen bij de 2e pupillen indoor bij AV Ilion

weer goed vertegenwoordigd te zijn. Deze

wedstrijd is 11 februari. Binnenkort ontvangen

de pupillen via de mail informatie m.b.t

inschrijven.

Peter van der Spoel

Trainer A pupillen

jongens pupillen B

Pl naam 40 m hoog Kogel Pnt

7 Remco Scheffer 7.75 0.90 4.63 986

12 Enrico Baldussi

meisjes pupillen C

7.94 0.80 4.00 833

Pl naam 40 m ver Bal Pnt

14 Iris v.d. Merwe 8.70 2.15 9.27 535


Uitslagen overige wedstrijden

zAterDAG 11 DeCemBer - vLIjmen

naam cat. 35 m. hoog kogel ptn

Roelof Blommaert JD 5.7 1.30 6.61 1.366

Camille v.d. Brug MD1 5.9 1.25 6.62 (3) 1.277

Sylvia Loendersloot MD2 6.3 - 8.72 870

Marissa van Driel MC 6.1 1.25 7,84 1.296

zAterDAG 18 DeCemBer - hOBOKen

naam cat. 60 m.

Tiago Rebelo JA 7.8

zAterDAG 7 jAnuArI - zOetermeer

naam cat. 60 m-S 60 m-F 60 mh-S 60 mh-F ver

Roelof Blommaert JD 9.17 11.58 8.94 4.26

Camille v.d. Brug MD 9.15 (1) 9.17 12.40 (2) 12.16 (3) 3.86

zAterDAG 8 jAnuArI - tILBurG

naam cat. 35m hoog kogel ptn

Sylvia Loendersloot MD 6.19 1.20 8.92 1.353

Marissa van Driel MC 6.21 1.20 7.81 1.290

zAterDAG 14 jAnuArI - Gent

naam cat. 400 m.

Mariska Wüst MA 68.02

zAterDAG 14 jAnuArI - Gent

naam cat. 35 m. hoog kogel ptn

Syllvia Loendersloot MD 5.8 ---- 9.05 1.010

Marissa van Driel MC 6.1 1.15 7.70 1.215

Richard van Driel JB 5.2 1.60 10.86 (3) 1.410

Deze wedstrijd is nog niet verwerkt in de PR-competitie

25

zOnDAG 15 jAnuArI - Gent

naam cat. 60 m 200 m 60 mh

Jasper Beljaars JB 7.73 25.61

Elise Beljaars MB 12.64


Sintfeest met de pupillen van Hercules

De pupillen mini’s, D, C en B kwamen

om 16.30 uur bij elkaar in de kantine van

Hercules. Het was er mooi versierd en

iedereen was benieuwd wat we zouden

gaan doen. Meestal is de training tijdens het

Sintfeest anders dan normaal. Dat was nu ook

het geval.

Alle kinderen mochten de hal in en daar

werden ze opgewacht door 2 sportieve

dames. Deze dames zijn lerares Zumba. We

gingen met z’n allen Zumba doen, bewegen op

muziek.

Op woensdag 23 november was het

zover. Het Sinterklaas feest werd

gehouden bij Hercules voor alle

kinderen van de atletiek afdeling.

26

Wat is

Zumba

eigenlijk?

Zumba is een fitnessprogramma gebaseerd

op Latijns Amerikaanse dans. Zumba betekent

letterlijk: “snel bewegen en lol hebben”. Nou

dat hadden we zeker!

Ook al was het voor sommige kinderen best

moeilijk de pasjes na te doen, ze deden hun

best en het lukte best goed. Ook de trainers

deden mee. Aan het eind kwamen er Zwarte

Pieten binnen en ook zij deden mee. De Pieten

konden best goed dansen. Ze hadden vast

geoefend van tevoren.

Toen zagen we Sinterklaas op de balustrade

lopen en hij riep dat alle kinderen boven

moesten komen, naar de kantine. In de

kantine was er chocolademelk of fristi en

pepernoten, taai-taai en speculaas. Er werden

Sinterklaasliedjes gezongen en de Sint wist

wat te vertellen over de pupillen en de

trainers.


Daarna kregen alle kinderen een cadeau. De

trainers kregen een chocolade letter. Toen

was het tijd om naar huis te gaan.

Om 17.30 uur kwamen de A-pupillen binnen.

Ze konden meteen in de hal verzamelen en

ook zij gingen Zumba doen op de swingende

muziek, waar je wel op móet bewegen.

Sommige kinderen konden de pasjes al snel

meedoen, anderen hadden er meer moeite

mee. Iedereen deed mee en heeft zijn best

gedaan!

Toen de Zwarte Pieten mee gingen doen ging

het minder goed. In plaats van Zumba gingen

ze de polonaise doen. Foei Pieten! Toen

Sinterklaas boven stond te zwaaien renden

alle A-pupillen snel naar boven. Iedereen ging

op de grond zitten, gezellig bij de Sint. Ook

27

deze kinderen kregen allemaal een kado.

Tijdens het Sintfeest zijn de beste resultaten

van de PR-competitie van het afgelopen

seizoen beloond met een diploma en een

cadeaubon.

De jeugdcommissie


Voor uw:

•Bedrijfsadministratie

•Jaarrekening

•Tussentijdse rapportage

29

•Salarisadministratie

•Fiscale zaken

•Aangifte Inkomstenbelasting

Herculesleden: vraag naar ons speciale tarief!

Pruimendijk 354 • 2989 AR Ridderkerk

T 078-6840071 • F 078-6840171 • E info@pi-ad.nl • www.pi-ad.nl

MaSSageprakTijk

MariOn VenManS

Een ontspannen lichaam

geeft ontspannen gedachten

Stoelmassage

Sportmassage

Triggerpointmassage

Ontspanningsmassage

U bent welkom op afspraak.

MVMassage

Ceramstraat 116a

T 06 10 55 21 00 • www.mvmassage.nl


Oliebollentraining

De kantine was versierd in kerstsfeer en alle

junioren C en D waren aanwezig.

Allereerst gingen alle junioren sporten in de

zaal. Geen atletiek, maar nu werden er balspelen

gedaan. Er waren 3 velden waarbij de

teams telkens van veld wisselden. Op het ene

veld was er voetbal, op het andere handbal en

het derde spel was korfbal. Na ongeveer 20

minuten werd er gewisseld.

Het was even wennen, teamsport met een bal.

Maar na een poosje ging het prima.

Toen iedereen moe was zijn we naar de

kantine gegaan. Daar waren volop lekker

oliebollen met poedersuiker en drinken.

Piet Barends heeft de diploma’s uitgereikt

voor de beste PR indoor resultaten van het

afgelopen seizoen.

Tenslotte mochten alle junioren een kadootje

onder de kerstboom vandaan halen.

Op de site van Hercules kun je alle foto’s zien

van deze gezellige kerstviering.

Alle trainers bedankt voor de organisatie

van dit evenement en jullie inzet tijdens de

trainingen!

30


PR-competitie 2011/2012

Tussenstand per 8 januari 2012 - Het is

stiller op de ranglijsten dan vorig jaar om deze

tijd. Dit is onder andere een geval van het

verplaatsen van de regio indoor.

Bij de jongens junioren staat er nog maar één

atleet op de lijst en wel erg pover resultaat

dus, dat betekent dat naast hem niemand op

een wedstrijd is uitgekomen en een PR heeft

gevestigd. Het aantal jongens junioren CD dat

op een wedstrijd is uitgekomen is sowieso

uiterst gering , namelijk twee.

jongens pupillen

Plaats Naam Punten

1 Jason Bayens 30

Silas Struik 30

Yuri Hoogerwerf 30

4 Casper van Kerkhof 20

Fabian Korrubel 20

Timo de Kok 20

7 Ditmar Sturm 10

Remco Scheffers 10

jongens junioren

Plaats Naam Punten

1 Roelof Blommaert 30

31

De volgende wedstrijduitslagen zijn tot nu toe

verwerkt:

06-11-2011 Klundert HIK

26-11-2011 Dordrecht pupillenmeerkamp

27-11-2011 Hoboken(B)

10-12-2011 Zoetermee

11-12-2011 Drunen

18-12-2011 Dordrecht polsstokhoog

24-12-2011 Dordrecht polsstokhoog

meisjes pupillen

meisjes junioren

Piet Barends

Plaats Naam Punten

1 Denise Blankenstein 50

2 Manon v.d. Brug 30

Sophie v.d. Spoel 30

4 Amber van de Merwe 20

Maritt Jansen 20

Mary Grace Konu 20

Yanouk Bijl 20

8 Eri van Berkum 10

Ivy Bhugwansing 10

Maureen v.d. Brug 10

Tessel Mingaars 10

12 Alysa Smaal 5

Plaats Naam Punten

1 Camille van de Brug 30

2 Lisa Blankenstein 20

Sylvia Loendersloot 20

4 Alies van Berkum 10


Wasbord-dieet

voor uw hypotheek?

Fitness

voor je autoverzekering?

Workout

voor een afgeslankt verzekeringspakket?

Neem contact op met uw

personal trainer op dit gebied:

Ger Berkhout, telefoon 078 - 63 99 414

Vogelplein1, 3312 GP Dordrecht, Tel. 078 - 6399414

E-mail: info@berkhout-verzekeringen.nl

Internet: www.berkhout-verzekeringen.nl

32


Kunt u wel wat extra

ondersteuning voor

een snelle start gebruiken?

Of zoekt u juist middelen

om uw koppositie te behouden?

Studio 66 is snel, creatief en betaalbaar als het gaat om communicatie-middelen

die uw kleine of (middel)grote bedrijf een tussensprintje kunnen laten maken.

Ontwerp, vormgeving, tekstschrijven en drukwerkbemiddeling zijn enkele van de

werkzaamheden die we graag voor u verzorgen. Altijd met een nuchtere kijk op

de zaak, gedegen samenspel en een scherp oog voor scoringskansen.

Bel 0184 419 455 of mail naar info@studio-66.nl om kennis te maken.

Baanhoek 184 • 3361 GN • Sliedrecht • 0184 419 455 • info@studio-66.nl • www.studio-66.nl


Trias wordt VGZ

Onveranderd goed verzekerd

Trias gaat vanaf 1 oktober 2011 verder onder de naam VGZ. Onze nieuwe naam is

misschien even wennen, maar verder merkt u hier vrijwel niets van. Uw zorgverzekering

en aanvullende verzekering(en) blijven hetzelfde. U kunt nog steeds terecht bij uw

eigen huisarts, tandarts en fysiotherapeut. En ook bij VGZ profi teert u van snelle

wachtlijstbemiddeling, ledenvoordeel en extra diensten zoals de Gezondheidslijn en de

Alarmservice. Kortom: u blijft onveranderd goed verzekerd.

Meer weten? www.trias.nl

More magazines by this user
Similar magazines