Document direct downloaden - Kwaliteitskoepel

kwaliteitskoepel.nl

Document direct downloaden - Kwaliteitskoepel

Implementatie en evaluatie

Literatuurbespreking:

Implementatie Het bevorderen van het gebruik van de richtlijn begint met een brede verspreiding, onder

andere door middel van:

• het publiceren van de richtlijn op www.oncoline.nl

• het maken en verspreiden van een samenvattingskaartje

• het schrijven en aanbieden van een artikel ter publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor

Geneeskunde alsmede een samenvatting in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie.

Een goede verspreiding alléén is nog geen garantie voor daadwerkelijk gebruik van de richtlijn in de

dagelijkse praktijk. Als aanvulling daarop ontwikkelt IKNL een implementatieplan. Dit plan bevat voor de

belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn een overzicht van (mogelijk) belemmerende en bevorderende

factoren voor toepassing van deze aanbevelingen. Op basis hiervan beschrijft het plan de belangrijkste

doelgroepen en (adviezen voor) concrete acties om implementatie te bevorderen.

Evaluatie

De lage incidentie van galweg- en galblaascarcinoom (zie hoofdstuk Algemeen) bemoeilijkt statistisch

verantwoord onderzoek naar naleving van deze richtlijn op basis van indicatoren. Om deze reden wordt

afgezien van een evaluatie van de richtlijn op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie

(NKR).

07/17/13 Galweg- en Galblaascarcinoom (2.0) 37

More magazines by this user
Similar magazines