Document direct downloaden - Kwaliteitskoepel

kwaliteitskoepel.nl

Document direct downloaden - Kwaliteitskoepel

Bijlagen

1. Leden van de werkgroep

Naam Functie Werkplek Vereniging

Prof. dr. T.M. van Gulik, Chirurg AMC, Amsterdam NVvH

voorzitter

prof.dr. M.J. Bruno MDL-arts EMC, Rotterdam NVMDL

Mw. prof.dr. A.S.H. Gouw Patholoog UMCG, Groningen NVVP

Dr. E. v.d. Linden Radioloog MCH, Den Haag NVvR

Mw. dr. I.D. Nagtegaal Patholoog UMC St Radboud, NVVP

Nijmegen

Mw. A. Ormeling Patiëntenvertegenwoordiger NFK NFK

Mw. C. Pek Nurse-practioner EMC, Rotterdam V&VN

Prof. dr. D.J. Richel Internist-oncoloog AMC, Amsterdam NIV

H.J. Roelants Patiëntenvertegenwoordiger NFK NFK

Mw. A. Schoorlemmer Verpleegkundig consulent AMC, Amsterdam V&VN

Dr. E. Sieders Chirurg UMCG, Groningen NVVH

Dr. G. van Tienhoven Radiotherapeut-oncoloog AMC, Amsterdam NVRO

drs. J.J.F. de Groot, Adviseur richtlijnen IKNL loc. Maastricht

procesbegeleider

Mw. S. Janssen-van Dijk Secretaresse IKNL loc. Rotterdam

2. Onafhankelijkheid werkgroepleden

Alle leden van de richtlijnwerkgroep hebben door middel van het invullen van een belangenverklaring

verklaard onafhankelijk gehandeld te hebben bij het opstellen van de richtlijn.

3. Betrokken verenigingen/instanties

Initiatief en organisatie

Integraal Kankercentrum Nederland

Mandaterende verenigingen/instanties

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)

Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN Oncologie)

Autoriserende verenigingen

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)

Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN Oncologie)

Instemmende verenigingen

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

4. Uitgangsvragen

Uitgangsvragen voor zowel galweg- als galblaascarcinoom: 1. Welke organisatie van zorg wordt

aanbevolen bij patiënten met wezenlijke verdenking op proximaal galweg- of galblaascarcinoom?

07/17/13 Galweg- en Galblaascarcinoom (2.0) 55

More magazines by this user
Similar magazines