Gids Academie voor Beeldende Kunst 2013-2014 - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Gids Academie voor Beeldende Kunst 2013-2014 - Stad Oudenaarde

DE

ATELIERS

2013

14

DE

ACADEMIE

2013

14


DE ATELIERS

6 –11......................................................................................................... 1

12 –17..................................................................................................... 3

BEELDHOUWKUNST............................................................... 5

KERAMIEK.......................................................................................... 7

SCHILDERKUNST....................................................................... 9

TEKENKUNST................................................................................. 11 11

VRIJE GRAFIEK ............................................................................ 13 13

MIXED MEDIA ................................................................................ 15 15

DIGITAAL ATELIER ..................................................................... 17

KUNSTGESCHIEDENIS, TEXTIEL- & BEELDLAB ........................................................ FILMS 19

LEZINGEN, WORKSHOPS, 19

DE ACADEMIE


6 –11

Als je 6 jaar bent, of wordt voor 31 december,

en/of je zit in het eerste studiejaar, kan je les

volgen in de academie. Je kiest uit volgende

mogelijkheden één sessie:

Maagdendale 13

MA 17.00-18.40

WO 13.20-15.00 13.30-15.10 / 15.20-17.00

VR 17.00-18.40

ZA 08.50-10.30 09.00-10.40 / 10.50-12.30 / 13.30-15.10 13.20-15.00 / 15.20-17.00

Eine, Serpentstraat 15

WO Eine, 13.30-15.10 Serpentstraat (1, 2 & 3de leerjaar) 15

WO 12.50-14.30 15.20-17.00 (4, (1, 52 & 6de 3de leerjaar)

ZA 14.40-16.20/16.30-18.10 09.00-10.40 (1, 2 & 3de leerjaar) (4, 5 & 6de leerjaar)

10.50-12.30 (4, 5 & 6de leerjaar)

Mater, Driesleutelstraat 11

WO 13.30-15-10/15.20-17.00

13.30-15.10 (1 & 2de leerjaar)

15.20-17.00 (3 & 4de leerjaar)

Kruishoutem, 17.10-18.50 (5 & 6de Waregemsesteenweg leerjaar)

22

WO 14.00-15.40/15.50-17.30

Kruishoutem, Waregemsesteenweg 22

WO 14.00-15.40/15.50-17.30

Kluisbergen, Brugzavel 25

WO 13.30-15.10 (1, 2 & 3de leerjaar)

15.20-17.00 (4, 5 & 6de leerjaar)

ZA

09.00-10.40 (1, 2 & 3de leerjaar)

10.50-12.30 (4, 5 & 6de leerjaar)

NIEUWE

UREN!

1


12–17

NIEUW: les op woensdagavond, 17.30-21.00

12–17

KLAUDIA

ontwerp, mode, textiel,

design, experiment, beeldend

KLAUDIA CROENE

ontwerp, mode, textiel,

design, experiment, beeldend

VR 17.00 - 20.30

KRISTOF VR 17.00 DE - BORLE 20.30

webdesign, fotografie, film,

animatiefilm, 3D, interactief design

KRISTOF DE BORLE

webdesign, fotografie, film,

animatiefilm, ZA 13.303D, - 17.00 interactief design

3

PIERRE ZA 13.30 VANDERMEERSCH

- 17.00

illustratie, tekenen,

schilderen, beeldverhaal

PIERRE VANDERMEERSCH

illustratie, tekenen,

schilderen, ZA 09.00 beeldverhaal

- 12.30

ZA 09.00 - 12.30

NAN

ontwerp, ruimtelijk, design,

architectuur, maquette

NAN VANDEVYVERE

ontwerp, ruimtelijk, design,

architectuur, maquette

meer zien? check www.acadambassadeurs.tk

meer zien? check www.acadambassadeurs.tk

7


BEELDhouwkunST

Wouter Pype

Beeldhouwen Precies op het is kruispunt vastnemen, tussen is uitbeelden voorwerp met en

het afbeelding grijpbare, bevindt dat op zich een de intuïtieve beeldhouwkunst. maar logische Een

manier sculptuur wordt bestaat behandeld: uit een stapelen, tastbaar materiaal, kneden, kappen.

Kijken maar ook is naast de associaties het middel die ook het het oproept voorwerp en van de

studie. de relatie Kijken die wordt het aangaat als handeling met zijn beschouwd omgeving en

onderzocht.

zijn belangrijk.

Finaal

We

heeft

beschouwen

leren beeldhouwen

een beeld dus

naast

niet alleen als een vorm met kwaliteiten, maar

technische barrières en het aanleren van een aantal

ook als de enscenering van een betekenis. Als

vaardigheden om ze op te ruimen, ook te maken

inspiratiebron putten we zowel uit waarneming

met

als fantasie.

mentale obstakels: ze herkennen en loslaten.

Boetseren, maken van mallen, gieten in diverse materialen,

Het experimenteren kappen in steen met zijn materialen de hoofdzaken. Daarnaast

staat technieken het atelier maakt open deel voor uit van alle het mogelijke werkproces, en onmogelijke

maar materialen als basis en ligt experimenten.

de nadruk vooral op

boetseren en afgiettechnieken.

ATELIER

MA 18.00 - 21.30

WO 16.00 - 21.30

ZA 09.00 - 12.30

vanaf 18 jaar

5


kERAMIEk

Kaat Pauwels

In het eerste jaar ontdek je de twee peilers van het

atelier Keramiek: boetseren en draaien. Vanaf het

tweede jaar kan je je verdiepen in één van deze

mogelijkheden of ze combineren. Opbouw-, draai-,

glazuur- en baktechnieken worden stapsgewijs

geïntroduceerd door oefeningen. Techniek staat ten

dienste van je eigen beeldtaal.

ATELIER

MA 14.00 -- 17.30

/ 18.00 - 21.30

WO 18.00 13.30 -- 21.30 17.00 / 17.30 - 21.00

WO 14.00 - 17.30

18.00 vanaf - 18 21.30 jaar

vanaf 18 jaar

7


SChILDERkunST

SChILDERkunST

Olivier Deprez Schilderkunst is poëtisch en kritisch

Olivier Deprez / Schilderkunst is poëtisch en kritisch

leren kijken naar de wereld om ons. Via lijnen, kleuren

leren kijken naar de wereld om ons. Via lijnen, kleuren

en vormen kom je langzaam tot jouw eigen verhaal.

en vormen kom je langzaam tot jouw eigen verhaal.

In dit atelier leer je alle technieken die jou daarbij

In dit atelier leer je alle technieken die jou daarbij

kunnen helpen. We vertrekken van diverse thema’s.

kunnen helpen. We vertrekken van diverse thema’s.

ATELIER vanaf 18 jaar

ATELIER

MA 18.00 21.30

vanaf 18

WO

jaar

18.00 21.30

MA 18.00 - 21.30 / WO 18.00 - 21.30

Stijn Van Dorpe & Eva De Leener / In In dit atelier schilderen

Schilderkunst is ‘wat’ en is ‘hoe’ "wat" geschilderd en "hoe" geschilderd wordt van in wordt het

Stijn Van Dorpe Eva De Leener / In dit atelier schilderen

is ‘wat’ en ‘hoe’ geschilderd wordt van in het

begin vanaf verbonden start verbonden met persoonlijke met de persoonlijke belevingswereld

begin verbonden met de persoonlijke belevingswereld

van belevingswereld de student. van de student.

van de student.

ATELIER vanaf 18 jaar

ATELIER

Ma MA 18.00 - 21.30 vanaf

/ 18

DI WO

jaar

09.00- 18.0012.30

21.30 ZA 09.00 12.30

Wo

MA

18.00

18.00

- 21.30

21.30

/ ZA

WO

09.00

18.00

-

-

12.30

21.30 / ZA 09.00 - 12.30

Bart De Clercq Ik zie het atelier als een vrijplaats

Bart De Clercq / Ik zie het atelier als een vrijplaats

waar de conventionele verhouding tussen leerkracht

waar de conventionele verhouding tussen leerkracht

en leerling wegvalt. Het is voor mij een plaats waar

en leerling wegvalt. Het is voor mij een plaats waar

we allen anders zijn en ook elkaars gelijken. Op

we allen anders zijn en ook elkaars gelijken. Op

die manier wordt er een ruimte gecreëerd voor een

die deze manier wordt er er een een ruimte gecreëerd voor een een

discours waarin schilderkunst en kunst centraal staat.

discours waarin schilderkunst en kunst centraal staat.

ATELIER vanaf 18 jaar

ATELIER

MA 14.00 17.30

vanaf 18

DI

jaar

13.30 17.00

MA 14.00 - 17.30 / DI 13.30 13.00-16.30 - 17.00

9

9


TEkEnkunST

Bart De Clercq, Eva De Leener,

Lieselot De Sadeleer

Het atelier is een open klas, toegankelijk voor alle

alle mensen mensen van de van academie. academie. We werken We werken naar de naar

de menselijke figuur figuur. en naar Vormstudie eigen thema’s. is een Vormstudie belangrijk

is een onderdeel, belangrijk dat onderdeel, we vooral dat in we het vooral 1ste jaar in het 1ste

jaar gestructureerd onderzoeken. Dit Dit is echter is echter niet niet de

de einddoelstelling. We We leren leren kijken en interpreteren;

het spanningsveld tussen wat men ziet en en de de eigen

verlangens eigen verlangens en gedachten en gedachten is hierbij is hierbij een heel een belang-

heel

belangrijk aspect. aspect. Het model is een alibi om over kunst te

denken en te praten.

ATELIER

Ma MA 18.00 19.00 -- 21.30

DI WO 13.00-16.30 19.00 - 21.30

Wo ZA 18.00 09.00 -- 21.30 12.30

Za 09.00 - 12.30

vanaf 18 jaar

vanaf 18 jaar

DAgKLAS

TEKEnKunST

DI 09.30 - 13.00 + 13.30-17.00

11


VRIjE gRAfIEk

Hilde Van Der Beken

In de lessen grafiek leer kom je je met in uiteenlopende

contact met uiteenlopende

technieken technieken: werken: etsen, fotopolymeer, linosnede, aquatint,

monotype, vlakdruk met linosnede. polyesterplaten, Aanschouwelijke zeefdruk,... workshops

brengen Aanschouwelijke de studenten workshops in contact brengen met de non-toxische studenten

grafiek, in contact een met milieu- non-toxische en mensvriendelijke grafiek, een milieu- toepassing. en

Daarnaast mensvriendelijke verruimen toepassing. ook digitale Daarnaast technieken verruimen de ook

mogelijkheden digitale technieken van de grafiek. mogelijkheden van grafiek.

ATELIER

WO 18.00 - 21.30

ZA 09.00 - 12.30

vanaf 18 jaar

13


MIxED MIXED MEDIA

Stijn Van Dorpe & Co.

Mira Albrecht (maandagavond)

In Volgde het atelier een Masteropleiding Mixed Media beschouwen Textielontwerp kunst aan de

niet Hogeschool zozeer als voor een Wetenschap product, maar en in Kunst, de eerste Sint-Lucas plaats

als Gent. een Haar manier werk om kenmerkt in de wereld zich door te staan. het gebruik Hoe kan je

je van verhouden textiel op tot een de niet-product ons omringende of -object werkelijkheid? gerichte

Hoe manier. kan Hierbij je vorm speelt geven het aan aanwenden een betrokkenheid, van andere

een visuele kritische en sociale positie, media een een persoonlijke belangrijke houding? rol. Mira

We voert bewegen een visueel ons onderzoek op verschillende, naar de overlappende

status van

terreinen: kunst een gaande maatschappelijke van het tastbaar context. materiële Het observeren

filosofische, en registreren van het van persoonlijke de interactie en tussen intieme het tot

tot

het

het werk sociale en een en willekeurig maatschappelijke. publiek vormen De spannende hiervan een

actuele essentieel kunst onderdeel. speelt zich af in en verhoudt zich tot

deze velden en aspecten. In het atelier Mixed Media

wordt artistiek Robbrecht werk Desmet gemaakt (maandagavond)

en erover gesproken.

We Studeerde bekijken experimentele het werk van film kunstenaars, vrije kunsten filmmakers, aan de

lezen Sint Lukas teksten Hogeschool van allerlei in slag, Brussel. en bezoeken Robbrecht maakt

tentoonstellingen, films op 16 mm waarin waarbij hij de zowel geschiedenis actuele kunst van als de de

kunstgeschiedenis moderniteit tracht te een ontleden vruchtbare via taal, context landschap vormen.

We architectuur. reflecteren Uit in de groep, korte en films tegelijk blijkt een is er onmiskenbare

eenieders ambitie om individueel zich slechts artistiek in het hier parcours. en nu op te

veel ruimte

voor

houden, het is op die manier dat de films als performatieve

documenten ATELIER kunnen begrepen worden; ze

lijken geen Ma betekenis 18.00 - 21.30te dragen buiten de grenzen

van de plaats WO 18.00 en - tijd 21.30 van hun uitdrukking.

15


Digitaal Atelier

Kristof De Borle

Het digitaal atelier werkt dit jaar samen met

verschillende ateliers uit de hogere graad. In een

periode van een aantal weken werken we intensief

samen aan een project. De inhoud van de projecten

wordt bepaald volgens de noden van het atelier

en de interesses van de studenten zelf. Projecten

die kunnen aan bod komen zijn bijvoorbeeld de

volgende:

- Maken van een portfolio-boekje

- Monteren van film

- Maken van reproducties van schilderijen/

tekeningen/sculpturen

- Digitale voorbereiding van een zeefdruk

- Beeldbewerking

- Website/blog maken

- Animatiefilmpjes maken

ATELIER

Zie affiche!

17


Kristof Textiellab De Borle (woensdagavond)

Behaalde zijn Masterdiploma Beeldende Kunst,

traject Het medium Vrije Grafiek, textiel wordt aan de in Koninklijke dit atelier op Academie voor

Schone meest ruime Kunsten manier te Gent. beschouwd Kristof’s en werk/denken onderzocht. wordt

beïnvloed Eenvoudige door basistechnieken de nieuwe media (breien, en de haken, overmacht

die borduren, de gemediatiseerde vilten, zeefdrukken,…) wereld op nodigen ons leven uit uitoefent.

experiment Zijn werk en neemt groeien de met vorm het aan persoonlijk van landschappen traject

tot

waarin van de student digitale mee. en fysieke wereld met elkaar geconfronteerd

worden. Concreet zijn dit digitale prints,

video-installaties, ATELIER tekeningen, websites, enzovoort.

Ma 18.00 - 21.30

vanaf 18 jaar

Stijn Van Dorpe (woensdagavond)

Studeerde schilderkunst en Mixed Media aan

respectievelijk, Sint-Lucas Gent en de academie

Gent. In

BeeldLab

zijn werk probeert hij steeds ruimte te

scheppen

Thea

door

Loontjens

te schuiven met diverse constructies

van onze werkelijkheid. Deze bewegingen ontleden

en

“Hoe

bevragen

meer je

op

kijkt,

een

hoe

speelse

meer

en

je ziet!”

poëtische

Dit nieuw

manier

de

atelier

beeldvorming

introduceert

van

vele

de

aspecten

werkelijkheid

van

waarin

de beeldtaal.

we

leven.

Ik nodig

Het

de

werk

studenten

bestaat

uit

uit

om

objecten,

met de verworven

ervaringen,

gedachten,

inzichten en

verhalen,

technieken

acties,

aan de

sculpturen

slag te gaan.


ATELIER ATELIER

MA 18.30 VR 13.00-16.30 – 22.00

WO 18.30 vanaf – 22.00 18 jaar

Mixed

Media

is een open atelier

met een uitgebreide

input.

Initiatie

atelier!

Bl

vanaf 18 jaar

19 17


Het schoolbestuur van de KABK is de stad Oudenaarde.

voor de school, de aanstelling van leerkrachten. Het

De gemeenteraad spreekt zich o.m. uit over de uitgaven

College van Burgemeester en Schepenen staat in voor

voor het dagelijks de school, bestuur. de aanstelling Bij inschrijving van leerkrachten. krijg je het schoolreglement

Burgemeester waarin en het Schepenen verkeer wordt staat geregeld in voor het tussen dagelijks

Het College

van

bestuur. het schoolbestuur, Bij inschrijving de krijg academie je het schoolreglement en haar leerlingen, waarin of het

verkeer de ouders wordt van geregeld de leerlingen. tussen het schoolbestuur, de academie

en haar leerlingen, of de ouders van de leerlingen. Bijzondere

aandacht voor hoofdstuk 19 “Informatie en afspraken”: als er

C.O.R.N.E.L.I.A.

vragen en/of klachten zijn kunnen die worden uitgesproken.

Cornelia Armaere, abdis van 1650 tot 1670 heeft onder

Graag zelfs.

haar bewind de site Maagdendale tot het cultureel

epicentrum van Oudenaarde geleid. Zij is de “bouwvrouw”

van het abdissenhuis C.O.R.N.E.L.I.A. dat voor het grootste

Cornelia deel door Armaere, de academie abdis van ingenomen 1650 tot 1670 wordt. heeft Met onder die haar

bewind bouwplannen de site staat Maagdendale zij op een tot prachtig het cultureel schilderijtje epicentrum afgebeeld,

dat je geleid. kan bekijken Zij is de in de “bouwvrouw” leeszaal van van het Stedelijk het abdissen-

van

Oudenaarde

huis Archief. dat voor In elk het geval grootste spiegelen deel door wij ons de academie aan deze ingenomen dame

wordt.

en nodigen

Met die

wij

bouwplannen

leerlingen en geïnteresseerden

staat zij op een prachtig

uit voor

schilderijtje

afgebeeld, dat je kan bekijken in de leeszaal van het

lezingen, culturele trips en tentoonstellingen.

archief.

Het Academie-team

In elk geval spiegelen wij ons aan deze dame en

nodigen wij leerlingen en geïnteresseerden uit voor lezingen,

culturele trips en tentoonstellingen. De lezingen door deze

gastdocenten gaan trouwens door in ’t Café, op de plaats

waar we deze rondleiding hebben gestart.

Kunstgeschiedenis, films, lezingen,

kunSTgESChIEDEnIS, uitstappen, workshopsfILMS

worden LEZIngEn, ad valvas woRkShopS

aangekondigd

Studenten vanaf 18 jaar die een specifieke optie in de hogere graad

volgen moeten het eerste en het tweede jaar kunstgeschiedenis volgen.

Deze lessen staan steeds in het teken van kunstactualiteit: er wordt

duiding gegeven bij exposities, kunstmanifestaties, enz.

De lessen worden ad valvas aangekondigd.

Het Academie-team

17

22 19


In elk geval is er geen formule voor de perfecte lesgever en

de ideale academie: lesgeven Op zolder is een organisch en oneindig

traject, Onze vergelijkbaar kinderen zitten met “onder zoektocht dak” met van voldoende de kunstenaar. ruimte,

materiaal en materieel. Maar het is vooral een sprookjesachtig

terrein, de zolder waar je ontdekkingen doet

Op zolder

en avonturen beleeft. De grootste ruimte is opgedeeld

Onze kinderen zitten “onder dak” met voldoende ruimte,

in 3 compartimenten, 3 klassen met tafels/werkhoeken.

materiaal Mede en door materieel. deze klasorganisatie Maar het vooral hopen een sprookjesachtig

wij naar

terrein, buiten de te zolder brengen waar wat je in ontdekkingen elke leerling zit. doet Om individuele en avonturen

beleeft. begeleiding De grootste te realiseren, ruimte werken is opgedeeld we onder in meer 3 compartimenten,

het “artiestenboek”. 3 klassen met tafels/werkhoeken. Dit is een ideeën- en Mede schetsboek, door deze

met

klasorganisatie een beeldend hopen logboek wij en ook gaat naar de buiten volledige te brengen loopbaan wat

in elke in de leerling academie zit. Om mee. individuele Ideeën worden begeleiding uitgewerkt te realiseren, in de

werkhoek naar keuze. Na de werktijd volgt een evaluatie:

een moment voor reflectie.

werken we onder meer met het “artiestenboek”. Dit is een

artistiek-heen-en-weer-schriftje dat de ervaringen van de

academie

De jongeren

mee naar

nemen

huis

op

neemt

vrijdagavond

en vice-versa.

en zaterdag

Het

een

schrift

is ook deel een van ideeën- zolder en in. schetsboek, Elke klas krijgt een twee beeldende leraars, schoolagenda.

elk vanuit Ideeën hun opleiding/specialisme, worden uitgewerkt in maar de werkhoek vooral door naar

die

keuze. de kruisbestuiving Na de werktijd van volgt beide een evaluatie: disciplines, een de moment leerlingen voor

reflectie. begeleiden. Het technische aspect kan door de leerling

jongeren aangewend nemen worden op vrijdagavond om zijn/haar en creaties zaterdag ten een volle deel

De

van

te

de

verwezenlijken.

zolder in. Elke klas

Deze

krijgt

zoektocht

twee leraars,

wordt o.a.

die elk

verder

vanuit

gestimuleerd door het bijhouden van een beeldend

hun opleiding/specialisme, maar vooral door de kruisbestuiving

van beide disciplines, de leerlingen begeleiden.

werkboek, regelmatige groeps- en/of zelfevaluaties.

Het technische aspect kan door de leerling aangewend

worden om zijn/haar creaties ten volle te verwezenlijken.

Deze zoektocht wordt o.a. verder gestimuleerd door het

bijhouden van een beeldend Ivoren werkboek, toren? regelmatige groepsen/of

Sinds zelfevaluaties. het schooljaar 2007-2008 lopen er 2 projecten in

samenwerking met de basisscholen van Oudenaarde.

Het project Passe-Partout ontvangt jaarlijks vele

Ivoren toren?

kinderen uit het BuitengewoonBasisOnderwijs. Dit

Sinds het schooljaar 2007-2008 lopen er 2 projecten in

netoverschrijdend project werd goedgekeurd en betoelaagd

door de

samenwerking met

Vlaamse

de basisscholen

Gemeenschap.

van Oudenaarde.

Het project

Het

project BeeldBad-KlankStroom Passe-Partout ontvangt (sedert 2009-2010 jaarlijks alle sprong kinderen ook uit

het de BuitengewoonBasisOnderwijs. Academie voor Muziek Woord Dit op netoverschrijdend

trein) wordt

project financieel werd goedgekeurd gedragen door en de betoelaagd stad Oudenaarde. door Vlaamse Het

Gemeenschap. is onze ambitie Het om project via muzische BeeldBad-KlankStroom vorming alle kinderen (sedert

2009-2010 een nieuwe, sprong verruimende, ook de aangename Academie en voor spannende Muziek en

Woord

(leer)ervaring

op de trein)

te laten

wordt

beleven.

financieel gedragen door de stad

Oudenaarde. Het is onze ambitie om via muzische vorming

alle kinderen een

Oudenaarde,

nieuwe, verruimende,

Vlaanderen

aangename en spannende

De (leer)ervaring Koninklijke Academie te laten beleven. voor Beeldende Kunst,

Oudenaarde maakt deel uit van het Deeltijds

KunstOnderwijs. Oudenaarde, Wij werken Vlaanderen onder vleugels van het

De departement Koninklijke Academie onderwijs. voor Elke Beeldende academie Kunst, moet Oudenaarde

doelstellingen

deel uit van van de het minimumleerplannen Deeltijds KunstOnderwijs. verwezenlijken. Wij werken

maakt

onder

Elke

de

academie

vleugels

krijgt

van

evenwel

het departement

voldoende vrijheid

onderwijs.

om voor

Elke

deze opdracht een eigen werkwijze te ontwikkelen, dit

academie moet de doelstellingen van de minimumleerplannen

wordt beschreven in het Artistiek Pedagogisch Project.

verwezenlijken. Elke academie krijgt evenwel voldoende vrijheid

om Het voor schoolbestuur deze opdracht van een de KABK eigen is werkwijze de stad Oudenaarde. te ontwikkelen,

dit De wordt gemeenteraad beschreven spreekt in het Artistiek zich o.m. Pedagogisch uit over de uitgaven Project.

15

16


Maagdendale

Het Het schone schone Maagdendale is onmiskenbaar een troef van de

academie: academie: het historische het historische monument monument ademt traditie. ademt Het traditie. komt er

op aan Het komt met er een op aan frisse om kijk met de een academie, frisse kijk haar de academie, werking, haar

ruimtes haar te werking, ontdekken. haar Het ruimtes atelier te is ontdekken. biotoop Het van atelier de leerling: is

de biotoop van de leerling: de omgeving beïnvloedt

de omgeving beïnvloedt onvermijdelijk de leerling en dus zijn/

onvermijdelijk de leerling en dus zijn/haar ontwikkeling.

haar ontwikkeling. Wij hebben gezocht naar de ideale (leer)

Wij hebben gezocht naar de ideale (leer)omgeving voor

omgeving

elk atelier

voor

zodat

elk atelier

er ruimte

zodat

ontstaat

er ruimte

voor

ontstaat

onderzoek

voor onderzoek

er en plaats er plaats is voor is voor uitwisseling uitwisseling van ideeën van ideeën en inzichten.

en

inzichten.

’t Café

Wij hebben een prachtige cafetaria. ’t Café Het is een centrale plaats

waar Wij leraren hebben en een leerlingen prachtige met cafetaria. elkaar Het in dialoog is een centrale gaan. Wij

werken

plaats

atelieroverschrijdend,

waar leraren en leerlingen

wij ontvangen

met elkaar

gastdocenten.

in dialoog

gaan. Wij werken atelieroverschrijdend, wij ontvangen

Deze uitwisseling van ideeën zorgt voor een hefboom om

gastdocenten. Deze uitwisseling van ideeën zorgt voor

13

DE ALLER ALLER ALLER

BELANGRIJKSTE OPDRACHT…

…VAN HET ACADEMIE-TEAM

IS OM JOUW ARTISTIEKE DROOM

MEE

De

TE

Academie-gidS

HELPEN OPBOUWEN.

VOLG DE GIDS…

het

een

naar

hefboom

ons gevoel

om het

belangrijkste

naar ons gevoel

doel van

belangrijkste

een academie

doel

te

verwezenlijken: van een academie vooroordelen te verwezenlijken: bannen, de blik vooroordelen verruimen.

bannen, de blik verruimen.

Bibliotheek

De bibliotheek van de academie is sinds 2004 in opbouw.

Ondertussen verzamelden Bibliotheek wij een beperkt maar treffend

overzicht

De bibliotheek

van de kunstgeschiedenis

van de academie

én

is

naslagwerken

sinds 2004 in

over

opbouw. Ondertussen verzamelden wij een beperkt

hedendaagse kunst, tentoonstellingen en manifestaties. Onze

maar treffend overzicht van de kunstgeschiedenis én

bib is een studieruimte: de boeken worden geraadpleegd,

naslagwerken over hedendaagse kunst, tentoonstellingen

niet en meegenomen manifestaties. naar Onze huis bib (zie is schoolreglement).

een studieruimte:

maar

de boeken worden geraadpleegd, maar niet meegenomen

naar huis (zie Het schoolreglement).

atelier

De leraar helpt naar buiten brengen wat in de student zit, eigen

oplossingen bedenken is een belangrijke doelstelling. Dit kan

o.a. worden gerealiseerd Het door atelier treffende vragen te stellen en

De leraar helpt naar buiten brengen wat in de student

het associatief denken te stimuleren. Het is echter niet de

zit, eigen oplossingen bedenken is een belangrijke

bedoeling dat de leerling eindeloos blijft ploeteren… Zo kan

doelstelling. De leraar confronteert de student met

het

een

in het

andere,

leertraject

nieuwe

van de

kijk,

leerling

zodoende

interessant

wordt

zijn

de

om

blik

een

opdracht verruimd. in te Deze lassen dialoog als een helpt middel de om student bepaalde in zijn/haar conventies

te doorbreken. ontwikkeling De en leraar stelt is ook er zich de lespraktijk ook maar beter voortdurend van bewust

dat in hij/zij vraag in mindere (en maakt of meerdere dat lespraktijk mate stuurt. geen Deze éénrichtingsverkeer

kan ervoor is). De zorgen leraar/kunstenaar dat we eerlijker “herkent”, en scherper “kijkt

bewustwording

mee mee”. omgaan. De academie De leraar/kunstenaar is een plaats “herkent”, voor onderzoek “kijkt mee”. en Een

interessant

experiment.

proces

De

leidt

rode

tot

draad

een interessant

doorheen onze

resultaat.

school

Kortom,

is

en blijft kunst, een terrein waar voortdurend “heilige

in de academie is ruimte voor onderzoek en experiment.

huisjes” sneuvelen.

14


Koninklijke

Academie

voor

Beeldende

Kunst

INsCHRIjVINgEN

Van 6 jaar tot 18 jaar:

61 58 euro

Verminderd tarief: 40 38 euro*

(ingeschreven in de muziekschool,

gezinslid ingeschreven in de

tekenschool of de muziekschool,

kinderen ten laste van werklozen,

bestaansminimumtrekker, s,

mindervalide…) n…)

OK-pas: 10 9 euro*

Volwassenen: 200 190 euro

Verminderd tarief: 110 115 euro*

(mindervalide, werklozen,

bestaansminimumtrekker,

bestaansminimumtrekker,

studenten

studenten

van 18 tot 24j., politiek vluchtelingen…)

van 18 tot 24j., politiek vluchtelingen…)

betaling met bancontact of per overschrijving

OK-pas: 28 26 euro*

Inschrijven tot

30 september 2013! 2011!

Uren secretariaat

MA: 13.30 – 20.30

DI: 13.30 – 16.30

WO: 13.00 – 20.30

VR: 16.30 – 20.30

ZA: 09.00 – 17.00

* Omwille van organisatorische

redenen, staan wij pas het

verminderd tarief toe,

na het afleveren van de nodige

bewijsstukken.

Betaling kan met bancontact,

per overschrijving.

Maagdendale 13, 9700 Oudenaarde

T 055/31.34.01 - F 055/31.34.01

E kabk@oudenaarde.be

W www.oudenaarde.be > inwoners > leven in de stad >

onderwijs > kunstonderwijs > kabk

12


HET ACADEMIE-TEAM

THE

ACADEMIE

-TEAM

Stijn Vandorpe

Nan Vandevyvere

Olivier Deprez

Annick De Zutter

Caroline Vermeulen

Dorine Boebaert

Kaat Pauwels

Klaudia Croene

Kristof De Borle

Emmanuelle De Cordier

Eva De Leener

Lore Mira Smolders Albrecht

Maaike Reussens

Pierre Vandermeersch

Robbrecht Thea Loontjens Desmet

Griet Musschoot

Hilde Vanderbeken

Lieselot De Sadeleer

Wouter Pype

Bart De Clerq

Katrien Thea Loontjes Rollewagen

9

10


34

35

DE ACADEMIE

TWEEDE VERDIEpINg


36

37

DE ACADEMIE

EERsTE VERDIEpINg


38

39

Café Cécilia

DE ACADEMIE

gELIjKVLOERs

Zaal Armare:

lezingen en kunstgeschiedenis

Secretariaat


Z 1

M 2

D 3

W 4

D 5

V 6

Z 7

Z 8

M 9

D 10

W 11

D 12

V 13

Z 14

Z 15

M 16

D 17

W 18

D 19

V 20

Z 21

Z 22

M 23

D 24

W 25

D 26

V 27

Z 28

Z 29

M 30

Z 1

Z 2

M 3

D 4

W 5

D 6

V 7

Z 8

Z 9

M 10

D 11

W 12

D 13

V 14

Z 15

Z 16

M 17

D 18

W 19

D 20

V 21

Z 22

Z 23

M 24

D 25

W 26

D 27

V 28

SCHOOLJAAR 2013 - 2014

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

JANUARI

D 1

W 2

D 3

V 4

Z 5

Z 6

M 7

D 8

W 9

D 10

V 11

Z 12

Z 13

M 14

D 15

W 16

D 17

V 18

Z 19

Z 20

M 21

D 22

W 23

D 24

V 25

Z 26

Z 27

M 28 HERSTVAKANTIE

D 29

W 30

D 31

V 1

Z 2

Z 3

M 4

D 5

W 6

D 7

V 8

Z 9

Z 10

M 11 WAPENSTILSTAND

D 12

W 13

D 14

V 15

Z 16

Z 17

M 18

D 19

W 20

D 21

V 22

Z 23

Z 24

M 25

D 26

W 27

D 28

V 29

Z 30

Z 1

M 2

D 3

W 4

D 5

V 6

Z 7

Z 8

M 9

D 10

W 11

D 12

V 13

Z 14

Z 15

M 16

D 17

W 18

D 19

V 20

Z 21

Z 22

M 23 KERSTVAKANTIE

D 24

W 25

D 26

V 27

Z 28

Z 29

M 30

D 31

W 1

D 2

V 3

Z 4

Z 5

M 6

D 7

W 8

D 9

V 10

Z 11

Z 12

M 13

D 14

W 15

D 16

V 17

Z 18

Z 19

M 20

D 21

W 22

D 23

V 24

Z 25

Z 26

M 27

D 28

W 29

D 30

V 31

FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI

Z 1

Z 2

M 3

D 4

W 5

D 6

V 7

Z 8

Z 9

M 10

D 11

W 12

D 13

V 14

Z 15

Z 16

M 17

D 18

W 19

D 20

V 21

Z 22

Z 23

M 24

D 25

W 26

D 27

V 28

Z 29

Z 30

M 31

D 1

W 2

D 3

V 4

Z 5 PEDAGOG. STUDIEDAG

Z 6

M 7 PAASVAKANTIE

D 8

W 9

D 10

V 11

Z 12

Z 13

M 14

D 15

W 16

D 17

V 18

Z 19

Z 20 PASEN

M 21 PAASMAANDAG

D 22

W 23

D 24

V 25

Z 26

Z 27

M 28

D 29

W 30

D 1 DAG V/D ARBEID

V 2

Z 3

Z 4

M 5

D 6

W 7

D 8

V 9

Z 10

Z 11

M 12

D 13

W 14

D 15

V 16

Z 17

Z 18

M 19

D 20

W 21

D 22

V 23

Z 24

Z 25

M 26

D 27

W 28 FACULTATIEVE VERLOFDAG

D 29 HEMELVAARTSDAG

V 30

Z 31 FACULTATIEVE VERLOFDAG

Z 1

M 2

D 3

W 4

D 5

V 6

Z 7

Z 8 PINKSTEREN

M 9 PINKSTERENMAANDAG

D 10

W 11

D 12

V 13

Z 14

Z 15

M 16

D 17

W 18

D 19

V 20

Z 21

Z 22

M 23 JURY

D 24

W 25 EXPO

D 26

V 27 EXPO

Z 28 EXPO

Z 29

M 30

SCHOOLJAAR 2013 - 2014


DE ACADEMIE

AGENDA 1

PLANNEN 3

HET A-TEAM 9

PRAKTISCH 12

HET PROFIEL 13

DE ATELIERS


DE

ACADEMIE

2013

14

DE

ATELIERS

2013

14

More magazines by this user
Similar magazines