variatie gemeten in kilometers

team.bk.tudelft.nl

variatie gemeten in kilometers

INHOUD

1 IN'I..EIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 VARIA'I1E GEME"I'EN IN MICROME"I'ERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1 Chemische samenstelling van de aardkorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2 Verwering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3 Sedimenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.4 Grond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.5 Herkennen van de fracties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.6 Naamgeving van de gronden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

-

IN MILLIMETERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Bodemstructuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .2 Structuurvol men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Bodemprofiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Grondwater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Bodemdifferentiatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

13

13

13

16

16

IN ME1ERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Bodemeenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Bodemgroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Bodemkundige landschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3.1 Kleigronden ................................... .

4.3.2 Zandgronden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 .3 uemgronden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3.4 Veengronden en veenontginningsgronden ............... .

17

17

17

17

19

26

35

36

5 V ARIA'I1E GEME"l'EN IN KD.DME*I"ERS .......................... .

5 .1 Geomorfologische landschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 I andvotmen ontstaan door de zee .......................... .

5.2.1 Waterbewegingen in de zee ........................ .

5 .2.2 Kust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 I andvotmen ontstaan onder invloed van rivieren ................ .

5.4 I andvQtmen ontstaan onder invloed van het ijs ................. .

5 .4.1 Gletsjers en landijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 .2 Periglaciale verschijnselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4.3 De ijstijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.5 I andvormen ontstaan onder invloed van de wind ................ .

5.5.1 Winderosie ................................... .

of eolisch transport .................... .

S .5 .3 Eolische accumulatie of afzetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6 I ;mdvotmcn ontstaan onder invloed van hellingprocessen . . ........ .

43

43

46

47

48

55

61

62

64

67

69

69

69

70

72

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

76

IN'DEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

5

More magazines by this user
Similar magazines