Dankzij Nespresso zijn koffieliefhebbers in staat om een perfecte ...

nespresso

Dankzij Nespresso zijn koffieliefhebbers in staat om een perfecte ...

Dankzij Nespresso zijn koffieliefhebbers in staat om een perfecte Espresso, Lungo, Caffè

Latte, of een Capuccino van superieure kwaliteit te maken. Het spreekt voor zich dat

de basis voor dit genot schuilt in alleen de allerbeste kwaliteitskoffie – de Nespresso

Grands Crus. Daarnaast is ook de juiste bereidingswijze van groot belang om geur en

smaak volledig tot hun recht te laten komen. Het samenspel van al deze factoren, zoals

watertemperatuur, waterhoeveelheid en werkdruk, moet perfect in evenwicht zijn voor een

optimaal resultaat. Wat vandaag zo vanzelfsprekend lijkt, ontstond eigenlijk 20 jaar geleden

al met een idee dat een revolutie veroorzaakte in onze manier van koffiebereiden en

koffiedrinken.

Nespresso INsIde

68 69

please shorten 2 lines!

Koffierevolutie

www.nespresso.com


“Ongeacht de machine die je kiest, telt maar één ding: de Espresso in het

kopje moet perfect zijn.” Alfred Yoakim

Concept Machine.

Een machine die een

revolutie teweegbracht

in de vormgeving van

alle machines die eerder

verschenen.

De kenmerkende ‘klem’

werd vormbepalend

en fungeerde tevens

als capsule-inleg.

Gebruikte capsules

worden automatisch

uitgeworpen in het

daarvoor bestemde

reservoir.

De uitdaging Aanvankelijk draaide het allemaal om het idee

om koffieliefhebbers een mogelijkheid te bieden om overal en

zonder veel gedoe van een uitstekende Espresso te genieten; iets

dat in die tijd alleen kon in de betere Italiaanse koffiesalons.

In 1976 kwam een R&D-medewerker van Nestlé, na een

vakantie in Italië, met een nieuw en revolutionair idee. Hij

raakte gefascineerd door een barista die hij in een café in Rome

aan het werk had gezien en was vooral erg onder de indruk

van de nauwkeurigheid waarmee de man de ene na de andere

Espresso serveerde. Het team van wetenschappers ontdekte

al snel daarna dat het geheim van een echt perfecte Espresso

moest zitten in de perfecte combinatie van luchtdruk, water en

– vanzelfsprekend – de kwaliteit van de koffie zelf. Maar wie

anders dan de professionele Italiaanse barista’s met hun enorme

espressomachines zou ooit zoveel perfectie kunnen bereiken,

zeker in een thuissituatie en met behulp van de voor die tijd

kenmerkende snelfiltermachines of zelfs de cafetières die gewoon

op het fornuis stonden te pruttelen?

Het idee waarop hij kwam, was relatief eenvoudig, maar

tot dat moment had niemand er ooit over gedacht om een

vergelijkbaar systeem voor huishoudelijk gebruik te ontwikkelen.

De werkelijke uitdaging lag in het ontwerp van een ‘foolproof’

systeem dat niets aan het toeval overliet. De watertemperatuur

en de waterhoeveelheid moesten precies goed zijn net zoals de

werkdruk en daarbij was het eindresultaat natuurlijk afhankelijk

van perfect gemalen en, belangrijker nog, verse en aromatische

koffie van topkwaliteit.

De eerste stap naar perfectie werd gezet met de komst van een

capsule die precies de juiste hoeveelheid versgemalen koffie

bevatte voor een kopje Espresso. Om ervoor te zorgen dat alleen

de koffie en niet het koffiedik in het kopje terecht zou komen,

moesten de capsules van een filter voorzien zijn. En daarmee

was de basis voor geportionneerde koffie gelegd.

Het management van Nestlé was aanvankelijk nogal

terughoudend om het concept van R&D in de praktijk door te

voeren. Toch kreeg de toenmalige Nestlé-manager voor de regio

Azië in 1984 lucht van het innovatieve idee en dat terwijl de

betreffende medewerker van R&D toevallig op zakenreis was in

Japan. Zijn enthousiasme overtuigde het management van Nestlé

van het potentieel van dit concept voor de Japanse markt en al

snel daarna ging Nestlé aan de slag. Uiteindelijk werden er twee

machines met het nieuwe systeem ontwikkeld in samenwerking

met het bedrijf Turmix en verschenen er vier koffievariëteiten in

capsulevorm. In beginsel was het systeem alleen verkrijgbaar in

Japan, maar al snel beleefde het zijn introductie in Zwitserland

en Italië, waar het verkocht werd onder de naam Nespresso.

Ontwikkelingsvoortgang – Perfectie stap-voor-stap

Het vergde nogal wat overredingskracht om het management

van Nestlé te laten inzien dat Nespresso veel meer was dan een

nieuw koffieproduct, maar een geheel nieuw en revolutionair

systeem dat de bereiding en het genot van koffie voorgoed zou

veranderen. In 1986 werd het merk Nespresso een onafhankelijk

bedrijf. De missie van het Zwitserse Nespresso S.A. bleef echter

onveranderd: klanten een perfecte Espresso aanbieden. Zoals bij

zoveel revolutionaire ideeën, werd er aanzienlijk geïnvesteerd in

onderzoek en ontwikkeling om in deze opzet te slagen; tenslotte

mag je geen enkel detail over het hoofd zien als je streeft naar

opperste perfectie.

Het eerste doel was de ontwikkeling van speciale machines

voor capsules die zowel de temperatuur als de werkdruk

automatisch regelden – een uitdaging op zich, zoals al spoedig

bleek. De eerste machines slaagden er bijvoorbeeld niet in om

de werkdruk van minimaal 15 bar op peil te houden – een

absoluut vereiste voor een perfecte Espresso inclusief romig

cremalaagje. Het werd duidelijk dat er nog meer werk verzet

moest worden om absolute perfectie te bereiken.

Essenza.

Zoals de naam al

aanduidt, is deze

machine de essentie

van een compacte

en ergonomische

vormgeving, gekoppeld

met hoogstaande

technologie. De

eenvoudigste en meest

comfortabele oplossing

voor een perfecte

Espresso, met één druk

op de knop.

“De koffiemachine is tenslotte het belangrijkste

en meest gebruikte apparaat in de hele keuken.”

70 71

Alfred Yoakim


Le Cube.

De tijdloze, strakke

en kubistische

vormgeving van

Le Cube onttrekt

innovatieve

technologie van

het hoogste niveau

aan het oog. Met

functionele details

als de ingebouwde

warmhoudplaatjes

voor kopjes en een

opklapbaar lekrooster

wordt de bereiding

van een Espresso een

waar genot.

In diezelfde periode verspreidde het nieuws over de nieuwe

bereidingswijze die zo totaal verschilde van traditionele

methoden zich snel van mond tot mond onder de

koffieliefhebbers. Deze enorme populariteit vormde in 1989

aanleiding voor de oprichting van de Nespresso Club.

Intussen werkten de afdelingen R&D van Nespresso gestaag

door aan het project. In 1986 kwam Alfred Yoakim het team

van Nespresso versterken en stelde al zijn talent ter beschikking

voor de verdere ontwikkeling van machines en capsules. In 1990

verscheen de eerste door Nespresso ontwikkelde machine, de

C200, op de markt, gevolgd door de C125 in 1993. In datzelfde

jaar ging Nespresso de eerste samenwerkingsverbanden aan

met bedrijven als Philips, Koenig en Gaggia met het doel samen

machines te maken die werkten met het nieuwe capsulesysteem.

De capsule zelf werd ook verbeterd en de tweede generatie

verscheen in 1991. Het basisconcept was hetzelfde, maar het

geïntegreerde filter was verdwenen. In plaats daarvan werd er

een schijf in de capsulehouder van de machine geplaatst, die de

capsule aan de onderzijde perforeerde zodra de ideale werkdruk

van 19 bar bereikt werd. Hierdoor werd niet alleen voorkomen

dat er koffiedik uit de capsule vrijkwam, maar de Espresso kreeg

ook een perfecte consistentie en crema. Elke capsule afgevuld

met een van de 12 Nespresso Grands Crus bevat exact de juiste

hoeveelheid gemalen koffie voor een perfect kopje Espresso.

Revolutie in vormgeving Het nieuwe systeem was

niet het enige dat revolutionair was aan de machines. Een

ander, niet minder belangrijk aspect van de nieuwe technologie

vormde de gelegenheid om de vormgeving van conventionele

machines eens grondig te herzien. Vooral de visie van de

Zwitserse ontwerper Antoine Cahen, die nauw samenwerkte

met de afdelingen Marketing en R&D van Nespresso, was

hierbij van doorslaggevend belang.

In creatief opzicht was alles mogelijk – een stelregel voor

goed ontwerp – zolang er maar rekening gehouden werd

met optimale functionaliteit, technologie en ergonomie.

Het resultaat was een machine met de codenaam ‘Pelican’

(beter bekend als de Concept machine) – een totaal nieuwe

benadering van het conventionele beeld van een machine, met

een uiterlijk en een vorm die al net zo verschilde van al zijn

voorgangers als de bediening ervan. “Deze machine markeert

een absoluut keerpunt in de functionaliteit en de vormgeving

van espressomachines”, aldus Antoine Cahen die samen met

Sommigen noemen hem de vader van het geportioneerde

koffiesysteem – een titel die hij, bescheiden als hij is, weigert

te accepteren. Hij ziet zijn resultaten dan ook liever als een

onderdeel van zijn werk – werk, zo benadrukt hij, dat door

een groot team verzet is en iets waar Alfred Yoakim het

grootste belang aan hecht. “Zonder teamwork geen innovatie”,

zo luidt zijn motto. Yoakim en zijn team hebben sinds 1986

onafgebroken gewerkt aan de totstandkoming van het

Nespresso Systeem.

Onder zijn bezielende leiding heeft Nespresso maar liefst 37 verschillende patenten geregistreerd,

waaronder dat voor de tweede generatie capsules, de ‘Pelican’ conceptmachine, het ’Balcony’

capsule-inlegsysteem en het Compact Brewing Unit dat tegenwoordig het hart is van elke Nespresso

machine. In 2006 werd hij door Nestlé en Nespresso onderscheiden met de Innovatieprijs voor

geleverde prestaties en zijn onvermoeibare inzet voor nog meer perfectie.

Waarin verschilt het Nespresso Systeem nu concreet van

conventionele machines?

Alfred Yoakim: Bij conventionele machines is het soms

heel moeilijk om alle aspecten die ertoe doen consistent te

houden. De hoeveelheid gebruikte koffie is niet altijd gelijk,

de koffie heeft niet altijd dezelfde maalgraad, de werkdruk en

de watertemperatuur kan verschillen. Met onze capsules en

machines zijn al deze componenten steeds identiek en dat feit

garandeert een Espresso van een consistent hoge kwaliteit.

Betekent dat ook dat alle vitale onderdelen van een Nespresso

machine hetzelfde zijn?

Alfred Yoakim: Inderdaad. Wat bij de ontwikkeling steeds

voorop heeft gestaan was dat, voor welke machine je uiteindelijk

ook kiest, het resultaat steeds hetzelfde moest zijn. Het gaat

uiteindelijk alleen om de kwaliteit van de koffie die in het kopje

zit – en die moet altijd perfect zijn!

De capsule speelt daarbij een rol van belang. Wat bracht u

ertoe capsule te veranderen?

Alfred Yoakim: Door het filter achterwege te laten, konden we

het productieproces van de capsules vereenvoudigen. Daarbij

is de capsule van de tweede generatie veel lichter van gewicht,

waardoor we de hoeveelheid aluminium in de capsule met 50%

konden terugbrengen. Van buiten zijn de verschillen praktisch

onzichtbaar; iets dat van belang was voor de werking van het

systeem. Alles draait om de kleinste details en als je dan een

detail verandert, dan moet je daarvoor normaal gesproken

aanpassingen doorvoeren in de rest van het hele systeem.

Het nieuwe systeem bood ook nieuwe designkansen.

Alfred Yoakim: Ja, natuurlijk is dat zo. We konden al onze eerdere

concepten laten varen en nieuwe de vrije loop geven. In het begin

waren we een beetje sceptisch over de acceptatie van het publiek.

Vergeet niet dat de espressomachines er tot op dat moment al

tientallen jaren hetzelfde uitzagen. Mensen waren zo vertrouwd

met het uiterlijk en de werking ervan. Maar ondanks dat werden

onze machines praktisch vanaf de eerste dag met open armen

ontvangen.

En zo werd een eenvoudig gebruiksvoorwerp dus een

designobject...

Alfred Yoakim: Waarschijnlijk was de tijd rijp voor verandering.

Vormgeving kreeg een steeds grotere plaats in het leven van

alledag. Daarbij moet je niet vergeten dat de koffiemachine een

van de eerste voorwerpen is, waar mensen ’s ochtends tegenaan

lopen. Laat staan een van de belangrijkste en meest gebruikte

apparaten in de hele keuken.

Dat is dan waarschijnlijk ook de reden waarom er bij de

ontwikkeling zoveel aandacht was voor de eenvoud van

bediening?

Alfred Yoakim: Ja, precies. Eenvoud is één van de grootste

voordelen van ons systeem. Daarom hebben we bijvoorbeeld

ook het capsule-uitwerpsysteem ontwikkeld. Toch moet je

daarbij één aspect niet uit het oog verliezen: uiteindelijk willen

mensen toch hun eigen kopje Espresso maken; ze beschouwen

het als een onderdeel van ritueel genieten.

Nu we het daar toch over hebben, hoe ziet het koffieritueel

van Alfred Yoakim eruit?

Alfred Yoakim: Om heel eerlijk te zijn, voordat ik bij Nespresso

ging werken hád ik niet eens een ritueel! Ik drink mijn koffie het

liefst sterk en zwart - twee tot tien kopjes per dag, afhankelijk

van mijn nachtrust.

En welke toekomst denkt u dat koffiedrinken heeft?

Alfred Yoakim: Ik denk dat de capsule al snel net zo onmisbaar

wordt als het theezakje. We zijn er in de voorbije 20 jaar in

geslaagd een uitstekend product te ontwikkelen en ik denk

dat we het in de komende 20 jaar nog eens verder zullen

verbeteren ook.

72 73


Esthetisch ontwerp

Het brede assortiment

aan Nespresso

accessoires maakt

koffiedrinken thuis

tot een perfecte

proefervaring – voor

elke gelegenheid en met

elke koffie. (zie pagina

76-80)

Alfred Yoakim en zijn team tekende voor de machines die als

designiconen aan te merken zijn. De “bek” die ze ontwikkelden

(het deel van de machine waar de capsule geplaatst wordt)

evolueerde tot een kenmerkend ontwerpelement. Tegenwoordig

werken alle machines met een Compact Brewing Unit en een

hogedrukpomp met een werkdruk van 19 bar. De nieuwe

ontwerpen werden vanzelfsprekend gecombineerd met nieuwe

functies die koffiebereiden tot kinderspel verhieven. Zo is het

compacte en ergonomische design van de Essenza gericht op

de essentie (zoals de naam aangeeft) waardoor de bereiding

van een Espresso met één druk op de knop een feit is. De

elegant vormgegeven Le Cube (de naam slaat op de vorm) met

zijn strakke belijning heeft nog een aantal functionele details,

waaronder een ingebouwd warmhoudplaatje dat de kopjes op

de juiste temperatuur houdt. Hightech pur sang is de Nespresso

Siemens by Porsche Design, die door zijn gepolijste metalen

behuizing al even indrukwekkend is als de eenvoud waarmee ze

te bedienen is.

Elk model is op zijn eigen manier de perfecte machine voor

elke topkeuken – en de kans bestaat dat, als je er ooit een gehad

hebt, je nooit meer iets anders kiest. Om met Alfred Yoakim te

spreken: “Een Nespresso machine kan je leven echt veranderen.”

En toch zijn de afgelopen 20 jaar niet meer dan een hoofdstuk

uit het boek Nespressoeen boek over de zoektocht naar

ultiem koffiegenot en gemak. Het verhaal krijgt een vervolg,

met constante aandacht voor de kleinste details waardoor

perfectie in genot nog perfecter wordt.

Wat doet Nespresso allemaal om

koffie van de beste kwaliteit te

garanderen?

Het streven van Nespresso om

wereldwijd “de toon aan te geven op

het gebied van perfecte koffie” ligt ten

grondslag aan onze inzet om, van de

boon tot het kopje, tijdens elke fase

van het productieproces koffie van de

beste kwaliteit te bieden. De werkwijze

van Nespresso is voornamelijk

gebaseerd op twee unieke elementen.

Allereerst het Nespresso AAA

Sustainable Quality Program. We

kopen voor ons assortiment Grands

Crus enkel ’s werelds allerbeste groene

koffiesoorten in. We hebben het dan

over de beste en zeldzaamste specialty-

of gourmetkoffie in de wereld.

Het tweede element is de

gepatenteerde capsuletechnologie met

hermetisch afgesloten aluminium

capsules. Hierdoor blijft de smaak van

de versgebrande koffie bewaard

tot het moment waarop de koffie

wordt gefilterd en in het kopje loopt.

Volgens Nespresso kan alleen

de smaak van versgebrande koffie,

gemaakt van de allerbeste groene

bonen, zorgen voor de “ultieme

koffiebeleving” die we onze

Clubleden overal en altijd

willen bieden.

Welke factoren zijn van invloed op

de versheid van de koffie?

Door blootstelling aan zuurstof, vocht

en/of licht gaat het gewenste verse

koffiearoma in snel tempo achteruit.

Voor een langere houdbaarheid van

gemalen en gebrande koffie moet deze

in het juiste materiaal zijn verpakt

vraag antwoord

Vragen van koffiekenners, antwoorden van koffie-experts

en onder de juiste omstandigheden

worden bewaard. Die bescherming

houdt echter op als de verpakking

wordt geopend. Nespresso capsules

worden pas geopend en gefilterd vlak

voordat de koffie wordt gedronken,

zodat de koffie in het kopje altijd

uiterst vers is.

Hoe beoordeelt Nespresso de

versheid van zijn koffie?

Onze zintuigexperts en

koffiewetenschappers van de Nestlé

Nespresso onderzoekscentra in het

Zwitserse Orbe en Vers-chez-les-

Blanc hebben uitvoerig onderzoek

gedaan naar de versheid van koffie

en het behoud van de koffie-aroma’s.

Daarbij hebben ze verschillende

“versheidmerkers” vastgesteld die

in hoge mate bepalend zijn voor

de versheid van de koffie. Dit zijn

belangrijke smaakcomponenten die

gevoelig zijn voor oxidatie (lucht

en/of vocht). Daarnaast zijn er

componenten die als gevolg van

oxidatie mettertijd de koffie-aroma’s

gaan bepalen. Mede hierdoor ontstaan

zogeheten smaakafwijkingen.

Door te analyseren in hoeverre

in de eerste groep belangrijke

aromaverbindingen verdwijnen en

de tweede groep oxidatiemerkers de

smaak bepaalt, zorgen onze

koffie-experts ervoor dat we onze

Clubleden Grands Crus kunnen

bieden die altijd vers zijn. Dag in dag

uit, kopje na kopje.

Hoe blijft de koffie in de Nespresso

capsule vers?

De Nespresso capsule zorgt ervoor

dat zelfs de vluchtigste aroma’s, die

onontbeerlijk zijn voor de versheid

en het karakter van de Grands Crus,

even sterk aanwezig en volledig in

evenwicht blijven. De capsule

beschermt de versgebrande en

gemalen koffie tegen lucht (zuurstof)

en vocht, die beide een zeer nadelige

invloed hebben op de belangrijke,

kwetsbare aroma’s. De capsule

beschermt de koffie ook tegen licht,

dat de koffiesmaak mettertijd doet

vervagen. Zo blijft de koffie vers,

houdbaar en van constante kwaliteit.

De iconische capsule en de

allerbeste groene koffie vormen de

kern van de ongeëvenaarde

koffiekwaliteit die we onze Clubleden

willen bieden.

74 75

More magazines by this user
Similar magazines