Nieuwste VESP brochure - Verenigde EPDM Systeem Producten

vesp.benelux.com

Nieuwste VESP brochure - Verenigde EPDM Systeem Producten

Stijgende lijn

Goten

Geotoepassingen

Goten

Zowel in renovatie als in nieuwbouwfase worden goten

regelmatig voorzien van een waterdichte laag van EPDM

r u b b e r f o l i e . H o u t e n

bakgoten, zinken goten

(renovatie) en diverse

type goten zoals kilkepers

kunnen duurzaam voorzien

worden van EPDM materialen.

Zowel zelfklevende

stroken als stroken van kale

EPDM, aangebracht met

lijm worden hiervoor veelal

toegepast. Het voordeel is,

dat lange lengtes kunnen worden aangebracht zonder kritische

naden en aparte dillataties en alle overlappen brandveilig (koudlijm

of lasverbinding met

de fohn). Daarbij is EPDM

rubberfolie zeer geschikt

voor grijs watersystemen

waardoor het water na

opvang meerdere keren

wordt gebruik t voor

andere doeleinden zoals

waterdoorspoelmechanisme

en waterberging in

o.a. vijvers.

toepassingen. Door de bijzondere eigenschappen, in het bijzonder

de duurzaamheid en elasticiteit, kan EPDM worden toegepast als

vijverfolie, folie voor blusvijvers, waterbassins of als afdichtingsfolie

voor afvalcentrales e.d.

Stijgende lijn

Het beeld van de afzet van EPDM rubber dakafdichting en EPDM

afdichtingsproducten voor in de gevel, goot en geotoepassing is

al jaren in een duidelijk stijgende lijn bij alle leden van de VESP.

De groei is groter dan de

groei van de volledige

markt van afdichtingen.

Duidelijk is dat de trend

om meer EPDM materialen

in de bouw toe te

passen duidelijk ligt aan

een verhoogde aandacht

van opdrachtgevers voor

dit duurzame materiaal.

Hier uit mag worden

geconstateerd dat de

overkoepelende organisatie VESP de juiste koers heeft ingezet

voor de promotie van EPDM, getuige ook het stijgende

ledenaantal die momenteel al minstens 90 % van de EPDM markt in

handen heeft binnen de Benelux.

VESP: een duurzame kijk op EPDM!

Kijk op

EPDM

VESP - VERENIGDE EPDM SYSTEEM PRODUCENTEN

De vereniging houdt zich bezig met de promotie van

het product EPDM (ethyleen-propyleen-dieen-monomeer).

Meer informatie: www.vesp-benelux.com

EPDM, afdichting voor de toekomst

Geotoepassingen

Niet alleen op daken, gevels en goten, maar ook onder het

maaiveld is EPDM rubberfolie zeer geschikt voor diverse

Secretariaat:

Belgicalaan 15 | B-1080 Brussel |

www.vesp-benelux.com | info@vesp-benelux.com


Kijk op

Eigenschappen

Tuindaken

Daken

EPDM

Waarom EPDM

VESP

Samen Sterk

Gevels

Gevels

VESP

VESP staat voor Verenigde EPDM Systeem Producenten. De

vereniging houdt zich bezig met de promotie van het product

EPDM (ethyleen-propyleen-dieen-monomeer) in de breedste zin

van het woord. Voorlichting,

promotie en techniek

w.o. gemeenschappelijke

duurzaamheidsonderzoeken

behoren tot de brede

activiteiten van de VESP.

De werkzaamheden van

de VESP strekken zich uit

over de gehele Benelux.

Met het vrij recent nog

gegroeide aantal leden

is de VESP één van de belangrijkste gesprekspartners binnen

de EPDM afdichtingsmarkt. Meer informatie staat op de recent

vernieuwde website.

Eigenschappen

EPDM, Ethyleen-Propyleen-Dien-Monomeer, is een synthetisch

rubber wat wordt gemaakt

uit de producten ethyleen,

propyleen en een monomeer.

De eigenschappen

van natuurrubber zijn niet

of nauwelijks te beïnvloeden.

Zoals de hoge elasticiteit,

de goede flexibiliteit

bij lage temperaturen, de

treksterkte en de slechte

hoge temperatuurbestendigheid. Bij synthetisch rubber heeft

de chemicus wel deze mogelijkheid door keuze en manipulatie,

van de basisproducten en de moleculaire structuur, om

het gewenste type rubber, op basis van toepassing en eisen,

op maat samen te stellen. Gezien het feit dat EPDM uitstekend

bestand is tegen weersinvloeden, zoals UV en Ozon, grote

temperatuurschommelingen en het materiaal een grote blijvende

fl exibiliteit heeft, is EPDM in elk klimaat een ideaal product voor

dak bedekking, gootbekleding, wateropvang en gevelbekleding.

Waarom EPDM

Zoals verschillende onderzoeksinstanties gespecialiseerd

op het gebied van milieu reeds vastgesteld hebben, behoort

EPDM dakbedekking tot de relatief minst milieubelastende

dak bedekkingsmaterialen

(zie diverse publicaties

w.o. een S.K.Z. studie

uit 2005). Vastgesteld

is, dat met name de

duurzaamheid, naast hergebruik

c.q. recycling/

downcycling, een belangrijk

criterium is, waardoor

E P D M t e n o p z ichte

van andere materialen

voor dezelfde toepassing

veel betere resultaten geeft met betrekking tot de

milieubelasting. De levensduurverwachting van EPDM ligt op

minstens 50 jaar. Naast duurzaamheid van het materiaal is een

zeer belangrijk aspect de verwerkingsinvloed om de te verwachten

levensduur te kunnen verwezenlijken.

Samen Sterk

EPDM is een dakbedekking die vele voordelen biedt ten aanzien

van andere dakafdichtingen. Toch dienen ook de nadelen

worden genoemd. De aanschafprijs van EPDM is hoger. Deze

wordt weliswaar weer teniet gedaan door de extreem lange

levensduur en lage kosten voor onderhoud, maar maakt toch

dat deze dakbedekking niet in aanmerking komt daar waar lage

kwaliteits eisen worden gesteld.

Daar komt bovendien bij dat bedacht moet worden dat het

verleggen van een EPDM-dak niet ieders werk is. De hoge

zekerheden worden in de praktijk alleen verkregen wanneer de

dakbedekking wordt verwerkt door daarvoor gecertifi ceerde en

geauthoriseerde bedrijven en dakbedekking die de complete

systemen van één en dezelfde producent betrekt en hiermee

één waterdicht dak vormt. Samen met de producent in VESP

verband wordt de opdrachtgever voorzien van een jarenlang goed

functionerend dak met een uitstekende 10-jarige overkoepelende

garantie.

Voor specialistische EPDM daken, zoals bijvoorbeeld tuindaksystemen

en losliggende prefab membraandaken is de inzet van

gespecialiseerde dakdekkers onontbeerlijk. Dit vormt uiteraard

geen probleem voor opdrachtgevers die daken verlangen met de

hoogste kwaliteit.

Daken

Al vanaf begin jaren ‘70

wordt EPDM rubber folie

toegepast als dakbedekking

op daken. Door de

zeer lange levensduur

(met name UV- en ozonbestendigheid)

en hoge

chemische resistentie

heeft EPDM rubber vele

voordelen tegenover de

traditionele dakbedekkingsmaterialen.

Geballast,

verlijmd of mechanisch

bevestigd, alle systemen

zijn mogelijk. Alle EPDM

dak s y s t emen w or den

brandveilig, zonder open vuur aangebracht en voldoen op deze

manier aan de laatste stand der techniek en regelgeving.

Tuindaken

EPDM rubberfolie is een ideale oplossing als waterafdichting

onder groen- of gebruiksdaken. Niet alleen waterdichte, maar

ook wortelbestendige naadverbindingen zijn noodzakelijk onder

groendaken en met name de duurzaamheid van EPDM zal in

deze daksys temen een grote rol spelen. Tussentijds renoveren is

geen goede zaak. Volledig gekleefde systemen zijn bij voorkeur

geschikt onder (intensieve) begroeide daken, maar ook losliggende

systemen (extensieve begroeiing) behoren tot de mogelijkheden

waarbij compartimentering of lekkagedetectie wordt

aangeraden.

Gevels

Steeds vaker wordt EPDM rubberfolie toegepast in gevels.

Gevelafdichtingen zijn van groot belang, omdat de schade enorm

kan oplopen bij lekkages. Denk aan de waterafdichting van de

dilatatie van prefab betonelementen, de aansluitingen van de

gevelconstructie met de kozijnen en doorvoeren enz.

More magazines by this user
Similar magazines