Wednesday, April 4, 2012

intra.iam.hva.nl

Wednesday, April 4, 2012

Wednesday, April 4, 2012


Trendanalyse

CMDA V1 hoorcollege 1

April 2012

Wednesday, April 4, 2012


Kevin Slavin: How algorithms shape our world

http://www.youtube.com/watch?v=TDaFwnOiKVE

Wednesday, April 4, 2012


Vandaag

Wat zijn trends?

Wat is analyse?

Waarom trendanalyse?

Hoe gaan we dat doen?

Being Human; Intro hoofdstuk 1

Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012

Wat zijn trends?


Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012


Wat is een trend?

Volgens Van Dale:

Text

Wednesday, April 4, 2012


Wat is een trend?

Volgens De Media-Explosie (van Wijk):

“Trends zijn algemene, tamelijk zelfstandige ontwikkelingslijnen uit het

verleden, die in het heden zichtbaar zijn en de toekomst richting zullen geven.

Er zijn microtrends, mesotrends en macrotrends.”

“Trends kunnen zich voordoen op verschillende gebieden. Zo zijn er

ontwikkelingen op politiek, economisch, cultureel en technologisch gebied. Al

deze ontwikkelingen zijn typerend voor de huidige informatiemaatschappij en

komen in de moderne media tot uiting.”

Wednesday, April 4, 2012


Wat is een trend?

The Web is Dead. Long Live the Internet (?)

Wednesday, April 4, 2012


Wat is een trend?

- Trends ontstaan niet zomaar

- Trends representeren een maatschappelijke

verandering

- Trends zeggen iets over de (nabije) toekomst

- Trendanalyse is maatschappij-analyse

Wednesday, April 4, 2012


Waarom

trendanalyse?

Wednesday, April 4, 2012


Strategie

Ontwikkelingen identificeren en analyseren

(micro, meso, macro)

Onderbouwde visie ontwikkelen en adviezen

formuleren (tekst en presentatie)

Aansluiting bij - of juist kritiek uiten óp sociaalmaatschappelijke

ontwikkelingen

Wednesday, April 4, 2012


En:

1. Influence or shape your company's vision.

2. Inspire you to come up with a new business concept,

an entirely new venture, a new brand.

3. Add a new product, service or experience for a

certain customer segment.

4. Speak the language of those consumers already

'living' a trend: show them you know what they're

excited about. In your campaigns, your branding, your

conversations.

(bron: http://www.trendwatching.com, 2011)

Wednesday, April 4, 2012


OMA

Office for Metropolitan Architecture

OMA: Office for Metropolitan Architecture is a

leading international partnership practicing

contemporary architecture, realization of

buildings and masterplans.

AMO: Think tank that operates beyond the

traditional boundaries of architecture and

urbanism, including media, politics, technology,

art, curating, publishing, and graphic design.

Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012


Microsoft research

Human-computer interaction in the year 2020

Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012


Leerdoelen

• De student kan trends ontdekken, deze correct indexeren m.b.v. de

trendpiramide en hierover een kritische discussie organiseren.

• De student is op de hoogte van actuele en innovatieve technologische

ontwikkelingen en toepassingen in het vakgebied.

• De student heeft inzicht in de samenhang en integratie van deze

ontwikkelingen vanuit diverse perspectieven, op product-, gedrags- en

maatschappelijk niveau.

• De student kan zijn/haar trendanalyse omzetten in een helder

adviesrapport aan een bedrijf.

Wednesday, April 4, 2012


Werkwijze V1 2011-2012

Het vak bestaat uit een wekelijks hoorcollege (50 minuten) en een werkgroep

(150 minuten).

Vanaf week 4 houden studenten in duo’s een presentatie over technologische

trends op diverse niveaus, en leiden een discussie hierover. Aan de hand van

feedback van docent en klasgenoten verwerken de studenten hun analyse tot

een helder en overtuigend adviesrapport voor een fictieve opdrachtgever met

een duidelijke context.

Wekelijks oefenen studenten individueel met het herkennen en indexeren van

trends in de media. Gedurende het blok behandelen we diverse methodes om

data te verzamelen en te analyseren.

Wednesday, April 4, 2012


Trendlijst V1 2011-2012

Open Innovatie

- Open Source

- Crowdsourcing

- Open Service Innovation

(Big) data en Visualisatie

- Open Data

- Datavisualisatie

- Data Driven Journalism

Internet of Things

- Smart Cities / Urban OS

- Ubicomp / Pervasive Computing

- Self-tracking / The Quantified Self

Realities

- Augmented reality

- Virtual reality

Cloud Computing

- SAAS

- PAAS

- IAAS

Marketing Strategies

- Location-based advertising

- Data-driven advertising

- Transmedia marketing

Wednesday, April 4, 2012


Hoe gaan we

dat doen?

Wednesday, April 4, 2012


Trendanalyse

Analyseren is het systematisch

ontleden van een complex probleem

of object in zijn elementen.

Wednesday, April 4, 2012


Micro

Producten en diensten

Meso

Mens; Gedrag en behoeften

Macro

Maatschappijbrede ontwikkelingen

Wednesday, April 4, 2012


Micro

Producten en diensten

Meso

Mens; Gedrag en behoeften

Macro Drijvende krachten,

Maatschappijbrede ontwikkelingen

Wednesday, April 4, 2012


Micro

http://www.youtube.com/watch?

v=Nx7v815bYUw

Meso

Mens; Gedrag en behoeften

Macro

Wednesday, April 4, 2012


Micro

Producten en diensten

Meso

http://www.youtube.com/watch?

v=8r1CZTLk-Gk

Macro

Wednesday, April 4, 2012


Micro

Producten en diensten

Meso

Mens; Gedrag en behoeften

Macro

http://www.youtube.com/watch?

v=jHi02VXg6Ek

Wednesday, April 4, 2012


Demografisch

Economisch

Sociaal-Cultureel

Technologisch

Ecologisch

Politiek-Juridisch

Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012


Datingsites

Producten en diensten

Meso

Mens; Gedrag en behoeften

Macro

Maatschappijbrede ontwikkelingen

Wednesday, April 4, 2012


Datingsites

Producten en diensten

Langer single

Mens; Gedrag en behoeften

Macro

Maatschappijbrede ontwikkelingen

Wednesday, April 4, 2012


Datingsites

Producten en diensten

Langer single

Mens; Gedrag en behoeften

Individualisering

Maatschappijbrede ontwikkelingen

Wednesday, April 4, 2012


Literatuur (1)

De Media-Explosie

(Kees van Wijk, 2011).

Hoofdstuk 22

Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012


Literatuur (2)

Being Human. Human

computer interaction in

the year 2020 (Microsoft

Research, 2008).

Hoofdstuk 1 en 2

Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012


Changing computers

Changing Lives

Changing societies

Wednesday, April 4, 2012


Changing computers

Changing Lives

Changing societies

Wednesday, April 4, 2012


Changing computers

Producten en diensten

Changing Lives

Mens; Gedrag en behoeften

Changing societies

Maatschappijbrede ontwikkelingen

Wednesday, April 4, 2012


1.1 Changing

Computers

Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012


GUIs to Gestures

bron: http://www.engadget.com

Wednesday, April 4, 2012


VDUs to Smart Fabrics

Bron: http://www.mediamatic.net/page/26947/en

Wednesday, April 4, 2012


Handsets to the World in our Hands

Bron: http://www.smh.com.au

Wednesday, April 4, 2012


Simple Robots to Autonomous Machines

that learn

Bron: http://www.thesun.co.uk

Wednesday, April 4, 2012


Hard Disks to Digital Footprints

Bron: http://www.smh.com.au

Wednesday, April 4, 2012


Shrink-Wrapped to Mash-Ups

Bron: http://www.itconstruct.com/

Wednesday, April 4, 2012


Answer-Phones to Always On

Bron: http://1.bp.blogspot.com

Wednesday, April 4, 2012


1.2 Changing

Lives

Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012


1.3 Changing

Societies

Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012


Wednesday, April 4, 2012

More magazines by this user
Similar magazines