Enkel O2 indien hypoxie - ICU

icu.be

Enkel O2 indien hypoxie - ICU

Zuurstof

Koen Monsieurs

Staf spoed‐intensieve 6 februari 2009


Casussen (3)


Filosofie

• Zuurstof is een therapie voor hypoxemie, niet

voor kortademigheid

• Geef zuurstof tot een bepaalde target‐

saturatie‐rangerange

• Monitor de saturatie om in de range te blijven

• Voor acuut zieke patiënten: streef een

normale saturatie


Voorschrijven van zuurstof

• 94‐98% saturatie

• 88‐92% indien risico op CO2 retentie


positie

• Rechtop = Liggend + 6 mm Hg


• De meeste niet‐hypoxische kortademige

patiënten hebben geen baat bij O2 therapie


• Pulse oximetrie moet aanwezig zijn in alle

plaatsen waar urgente zuurstoftherapie wordt

gegeven.


Critical illness

• Instabiele patiënt(of


• Verminder O2 toediening indien patiënt

stabiel en aanvaardbare O2 saturatie


COPD

• Target 88‐92% saturatie

• Prehospitaal: 28% Venturi masker (2‐4 l/min)

• Van zodra pt stabiel: vervang masker door

neusbril bil1‐2l/min

• VG van hypercapnisch respiratoir falen:

– Oxygen alert card

– 28% Venturi masker


« serious illness »

Enkel O2 indien hypoxie

• Target 94‐98% 98% saturatie

• Start met neusbril 2‐6 l/min of masker 5‐10

l/min

• Verhoog naar masker met zak indien

neusbril/masker onvoldoende

• COPD: target88‐92 % saturatie. ti Van zodra

ABG geen hypercapnie: verhoog tot 94‐98%


geen O2 nodig indien niet hypoxisch

• AMI en ACS: risk/benefit ik/b niet itgekend

• Stroke: O2 kan schaden

• Zwangeren: O2 kan foetus schaden

• Paraquat/Bleomycine: avoid O2

• Asthma

• Pneumonie

• Longembool

• Pneumothorax na drainage

– Pneumothorax zonder drainage wél O2

• Metabole/renale ziekte: geen O2 (hyperventilatie door acidose)

• Anemie (beter bloed geven dan O2)

• Sikkelcel crisis (enkel O2 indien hypoxie)

• Neuromusculaire ziekten: bij hypoxie: overweeg beademen


Bevochtiging

• Niet nodig voor low‐flow 02

• Niet nodig voor high‐flow van korte duur (bvb.

Prehospitaal)

Enkel te overwegen bij highh flow > 24 uur of

indien BLW klachten van droogheid


vernevelaars

• Asthma: vernevel met zuurstof

• COPD:

– vernevel met perslucht + neusbril 2‐4 l/min

– Of: met zuurstof < 6 minuten


Hypercapnie + Acidose

> 30 minuten

=

Overweeg (niet‐invasieve) invasieve) ventilatie


Zwangeren

• Idem zoals bij niet‐zwangeren

• Target 94‐98% saturatie

– Ook bij:

• Major trauma

• Sepsis

• Amnion vocht embool

• Eclampsie

• Bloeding ante‐ of postpartum

• Indien > 20 weken en hypoxisch: left lateral tilt

• Geen O2 tijdens arbeid


O2 masker

• Altijd > 5 l/min (< geeft CO2 rebreathing)


Masker met reservoir

=

« senior medical staff » alarmeren


conclusie

More magazines by this user
Similar magazines