Wellantcollege MBO Rijswijk

wellant.nl

Wellantcollege MBO Rijswijk

Wellantcollege MBO Rijswijk

Huis te Landelaan 2

2283 SG Rijswijk

070-3904016

Aanvraagformulier oriënterend gesprek voor aanmelding studiejaar 2012-2013

gegevens van de aanvrager (aspirant leerling)

achternaam ________________________________ voorvoegsel ______________________

alle voornamen ________________________________ geboortedatum: ___________________

roepnaam ________________________________ geslacht vrouw man

bsn nummer

________________________________ (verplicht)

straat ____________________________________________ nr. ___________

postcode ______________________ plaats ____________________________________

telefoon ______________________ _____________________ 06-_______________

e-mailadres

_________________________@_______________________________________

O BOL opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg)

O BBL opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg)

(aankruisen wat van toepassing is)

U/Je kunt dit formulier ingevuld mailen naar: cam.zonneveld@wellant.nl of opsturen naar

onderstaand adres:

Wellantcollege Rijswijk

Antwoordnummer 10278

2280 WB Rijswijk


gegevens van de vooropleiding

voortgezet onderwijs:

VSO / SVO / praktijkonderwijs ja t/m leerjaar 1 2 3 4 5

voortgezet onderwijs t/m leerjaar

diploma

V(M)BO 1 2 3 4 nee ja, examenjaar ___

MAVO 1 2 3 4 nee ja, examenjaar ___

HAVO 1 2 3 4 5 nee ja, examenjaar ___

VWO 1 2 3 4 5 6 nee ja, examenjaar ___

Denk je je diploma nog te behalen? Zo ja, wanneer? examenjaar __________________

sector VMBO: economie groen techniek verzorging

leerweg basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg

gemengde leerweg

theoretische leerweg

leerwerktraject: ja nee

MBO niveau diploma

MBO agrarisch 1 2 3 4 nee ja, examenjaar _______

ander MBO 1 2 3 4 nee ja, examenjaar _______

leerweg BBL BOL studierichting: ________________________

andere vooropleiding, namelijk ________________________________________________________

gegevens van de huidige of laatst gevolgde opleiding

naam school

__________________________________________________________________

straat _____________________________________________ nr. ___________

postcode _________ plaats _________________ ______ telefoon _________________

naam directeur ______________________ naam decaan/mentor ________________________

Gewenste opleiding:

assistent medewerker niveau 1

medewerker niveau 2

vakbekwaam medewerker niveau 3

bedrijfsleider, beheerder/manager niveau 4

Gewenste voorkeursrichting

Gezondheid, Zorg en Welzijn

Design en Architectuur

Stad en Landschap

Dier & Zorg

Indoor Design

Flower Design

Outdoor Design

Stedelijk Groen &

Natuurbeheer

Teelt en productie

Green production,

richting plant

Handel, ondernemerschap en

marketing

Green Production &

Business

Food

More magazines by this user
Similar magazines