Nieuw recept, zelfde smaak - BNP Paribas Investment Partners

bnpparibas.ip.nl

Nieuw recept, zelfde smaak - BNP Paribas Investment Partners

Strategy & Focus

Magazine voor professionele beleggers april 2011

Nieuw recept, zelfde smaak


Strategy & Focus I april 2011 I 2

STRATEGY & FOCUS

april 2011

Manager Strategy & Focus

Philippe Marchessaux

Hoofdredacteur

Maryelle Ouvrard

Redactie

Brigitta Pluijmers

Artdirection

Sandrine Rivière

Vormgeving

Grafische Studio BNP Paribas Investment Partners

Vertalingen

Tectrad, CPW Willemetz

Christian Prist

Catherine Thys

Aan dit nummer werkten mee:

Nieck Ammerlaan

Ernesto Bettoni

Valérie Charrière-Pousse

Patricia Hardeveld Kleuver

Kees Lambregtse

Joost van Leenders

Sergio Trigo Paz

Justine Trueman

Aldert Veldhuisen

Bart Vemer

Kam Wei Ng

Informatie

BNP Paribas Investment Partners

Burgerweeshuispad – Tripolis 200

1076 GR AMSTERDAM

Tel: + 31 (0) 20 – 5275 252

E-mail: client.service.benelux.dp@bnpparibas-ip.com

Website: www.bnpparibas-ip.nl


Strategy & Focus I april 2011 I 3

Inhoud

Nieuws 4-5

Beleggingsklimaat 6-7

Asset Allocation 8-9

Ons thema

Nieuw recept, zelfde smaak 10-11

Beleggingsmogelijkheden

Schuldpapier uit de opkomende landen heeft nog

stijgingspotentieel 12

Optimisme weer terug op Europese beurzen 13

Focus Producten

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local 14-15

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 16-17

Rendementen 18-22

Ratings 23

In één oogopslag 24-25


Strategy & Focus I april 2011 I 4

Nieuws


't Kan verkeren

Beste belegger,

Bart Vemer

Regional Head of

Distribution Benelux

Zwart-wit fotografie blijft fascineren, ook

in de tijd van de camera-in-de-telefoon

die met het meeste gemak een aardig

kleurenplaatje maakt. Het heeft iets nostalgisch

aan de ene kant en aan de andere

kant geven de grotere scherpte en

het diepere contrast dit soort foto’s een

kracht die een veelvoud van digitale kleuren

wat kan doen verwateren.

Toch kunnen we niet zomaar blijven vasthouden

aan de eenvoud van zwart-wit; we

moeten mee in de vaart der volkeren, mee

met de vooruitgang. Ook in de financiële

markten lijkt een eenvoudige tweedeling,

bv. aandelen en obligaties-, of waarde- en

groei-, of matching- en rendementsportefeuilles

vaak een achterhaalde zaak. It is

all in the mix.

Achterhaald lijkt ook steeds meer de opsplitsing

in ontwikkelde en opkomende

landen. Met China als ‘s werelds tweede

grootste economie, en onder meer Taiwan,

Singapore en Zuid-Korea in het kielzog,

hebben wij Aziatische landen die een

stevige beweging richting westerse groeien

welvaartsniveaus hebben laten zien.

Vergelijk ook de benarde overheidsfinanciën

in veel westerse landen met de

situatie in bijvoorbeeld Indonesië, dat een

betalingsoverschot voor 2011 verwacht.

Bedenk daarnaast dat de splitsing in

noord-zuid/ arm-rijk tegenwoordig ook op

Europese landen toegepast kan worden.

Het lijkt de wereld op z’n kop. Een en

ander kan voor beleggers aanleiding zijn

om het oud-vertrouwde los te laten. Kijk

bijvoorbeeld nog eens naar de verhouding

tussen kredietwaardigheid, groeikansen

en rendementen. Met zo’n bril op, en bijvoorbeeld

de recente aanpassingen in de

ratings van Spanje en Griekenland op het

netvlies, kan schuldpapier uit onder meer

Maleisië of Brazilië – ook in de lokale

valuta – aantrekkelijk zijn. Onze experts

Sergio Trigo Paz en Ernesto Bettoni zetten

de voordelen en kansen uiteen.

Snelgroeiende markten, zoals China en

Rusland, bieden ook kansen voor Europese

ondernemingen. Die kunnen daarnaast

van de verwachte verdere opleving in

veel landen in de eurozone en in de VS

profiteren. Beheerder Valérie Charrière-

Pousse van het BNP Paribas L1 Equity Best

Selection Euro fonds stelt in dit magazine

een aantal bedrijven uit de ‘oude wereld’

voor, waarmee zij wil voortbouwen op

recent succes.

Bij voortschrijdend inzicht is het zaak het

perspectief bij te stellen. Dat geldt zowel in

de fotografie als bij beleggen.

Bart Vemer

Nu beschikbaar: kwartaalberichten

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen

Seminar dividendbeleggen

Ons Distribution Salesteam dankt u hartelijk

voor uw deelname in zo grote getale aan het

seminar over dividendbeleggen op 31 maart

en voor uw bijdrage aan het succes van deze

bijeenkomst over dividend als sleutel tot

toekomstig beleggingsrendement.

Wouter Weijand en de andere gastheren

stelden prijs op uw interesse in hun presentaties,

die onder meer de mogelijkheden

in Azië en de plaats van dividendbeleggen

in een bredere portefeuilleallocatie lieten

zien, en uw actieve deelname aan het

vragenuurtje.

Neem voor verdere informatie contact

op met uw client relationship manager

of ga naar www.bnpparibas-ip.nl of

www.positievetoekomst.nl

Ga voor het meest recente kwartaalbericht van uw ABN AMRO Multi Manager Profiel

Fonds naar de website van BNP Paribas Investment Partners.

Afhankelijk van in welk fonds u belegt, gaat u naar:

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 2:

www.bnpparibas-ip.nl/kwartaalbericht_aa_multi_manager_profiel_fonds_2

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 3:

www.bnpparibas-ip.nl/kwartaalbericht_aa_multi_manager_profiel_fonds_3

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 4:

www.bnpparibas-ip.nl/kwartaalbericht_aa_multi_manager_profiel_fonds_4

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 5:

www.bnpparibas-ip.nl/kwartaalbericht_aa_multi_manager_profiel_fonds_5

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 6:

www.bnpparibas-ip.nl/kwartaalbericht_aa_multi_manager_profiel_fonds_6

Heeft u vragen over de ABN AMRO Multi Manager Fondsen, neem dan contact op

met uw client relationship manager

Erkenning voor BNP Paribas Investment Partners

BNP Paribas Investment Partners heeft recent weer prestigieuze (inter)nationale prijzen

gewonnen, die onze kwaliteiten en prestaties onderstrepen. Een selectie:

• IEX Lipper Fund Awards 2011 voor

- BNP Paribas L2 Convertible Bond Europe Small Cap

- BNP Paribas L2 Bond Euro Government

- BNP Paribas L1 Equity World Telecom

• FD Morningstar Award 2011 voor het Neuflize USA Opportunities Fund, lokaal aangeboden

als BNP Paribas L1 Opportunities USA

• Talents de Gestion (‘beheertalenten’) in de categorie Maatschappelijk Verantwoord

Beleggen (SRI).

Neem voor informatie contact op met uw client relationship manager of gebruik

de Fund Finder op www.bnpparibas-ip.nl


Met zulke kinderen zou u zich over later geen zorgen hoeven maken. Maar voor wie niet afhankelijk wil zijn van

de volgende generatie, zijn er de beleggingsfondsen van BNP Paribas Investment Partners. Deze beleggingsspecialist

is onderdeel van het wereldwijd gerenommeerde BNP Paribas waarmee u de toekomst positief tegemoet kunt zien.

BNP Paribas Investment Partners, marktleider in beleggingsfondsen (bron: onderzoeksbureau Lipper Feri 2010).

www.bnpparibas-ip.nl

Strategy & Focus I april 2011 I 5

Ook dit is BNP Paribas Investment Partners

Een top vermogensbeheerder wereldwijd

Met een totaal vermogen onder beheer van

546 miljard EUR is BNP Paribas Investment

Partners de 5e grootste vermogensbeheerder in

Europa en de 13e grootste speler in de wereld 1 .

Daaruit spreekt veel vertrouwen

MAAR

OOK:

Een top lokaal fondshuis

Zoals onze recente mediacampagne al benadrukte

(u weet het misschien nog niet, maar het is waar): wij

zijn inderdaad de grootste speler in de Nederlandse

markt van beleggingsfondsen 2 .

Rotsvast in deze thuismarkt

Was het maar waar.

Goed gepositioneerd in Nederland? Het is inderdaad waar.

Een vooraanstaande vermogensbeheerder. Heeft dat ook voordelen voor u? Als het op betrouwbaarheid,

stabiliteit en duurzame relaties aankomt, zijn wij er: dicht bij huis en toegankelijk.

Marktleider in beleggingsfondsen 2 : met bijna 19 miljard EUR 3

onder beheer voor Nederlandse klanten zijn wij hier thuis

Daaruit blijkt een groot vertrouwen

Behorend tot BNP Paribas Groep: een bank met een top-6 rating 4

wereldwijd en erkend voor haar financiële soliditeit

Dat is een hele geruststelling

Meer dan 200 lokale medewerkers geven u en uw klanten

toegang tot een van de breedste scala’s aan beleggingsfondsen

Dat is service dicht bij huis

Was het maar waar? Inderdaad, maar hoor het eens van een ander:

BNP Paribas Investment Partners als marktleider in

Nederland – voor mij was dat een hele positieve verrassing!’

belegger tijdens enquête over mediacampagne

www.bnpparibas-ip.nl

1 Bron van alle cijfers en ranking: BNP Paribas Investment Partners, december 2010

2 Bron: onderzoeksbureau Lipper Feri, december 2010

3 Bron: BNP Paribas Investment Partners, maart 2011

4 AA-rating van Standard & Poor’s sinds februari 2009; bron: BNP Paribas Groep, januari 2011


Strategy & Focus I april 2011 I 6

Beleggingsklimaat – per eind maart 2011

De politieke onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten die in februari uitbrak duurde in

maart voort. Daarnaast werd Japan door een verwoestende aardbeving en tsunami getroffen.

De economische cijfers lieten een meer gemengd beeld zien en de eurozone bleef met haar

begrotingscrises worstelen. Geen wonder dus dat aandelen het moeilijk kregen. De vele

negatieve factoren in acht genomen was de daling van aandelen uit de ontwikkelde landen

met 1,3% 1 (uitgedrukt in euro) echter bescheiden. Aandelen uit de opkomende markten

sprokkelden zelfs een winst van 1,2% bijeen. De Amerikaanse obligatierente maakte pas op

de plaats, maar de Duitse rente steeg met 20 bp nadat de ECB duidelijk op een aanstaande

renteverhoging aanstuurde.

Tegenwind voor aandelen

De uitkomst van de situatie in het Midden-Oosten en Noord-

Afrika is momenteel verre van duidelijk. Libië zit middenin een

burgeroorlog en in Syrië zijn er uitgesproken tekenen van onrust.

De Saoedi-Arabische interventie in Bahrein had mogelijk tot

spanningen tussen soennitische en sjiietische moslims in de regio

kunnen leiden, maar de gemoederen lijken toch wat bedaard. De

olieprijs stijgt niet verder (zie grafiek) en zal wellicht niet langer

bepalend zijn voor de verwachtingen voor de aandelenmarkten.

Olie (in USD per vat)

130

110

90

70

50

30

01/04/2009 01/12/2009 01/08/2010 01/04/2011

Bron: 50 Datastream, BNP Paribas Investment Partners

35

De ramp in Japan heeft weliswaar een enorme impact op het

land 20 en stelt een aantal wereldwijde economische sectoren voor

aanbodonderbrekingen, maar wij denken niet dat dit het wereldwijde

economische herstel op de helling zet. Daarom hebben wij

5

onze -10 assetallocatie niet gewijzigd.

-25

Brent

De aandelenmarkten hadden eveneens met gemengde economi-

-40

sche cijfers af te rekenen. Vooral de Amerikaanse huizenmarkt

deed -55 het over de hele lijn slecht. De orders voor kapitaal-

01/01/1981 01/01/1991 01/01/2001 01/01/2011

goederen daalden in de VS ondanks het optimisme bij de

12

bedrijven. De stijgende olieprijs duwde de inflatie in meerdere

landen omhoog. Dat zet wellicht een domper op de koopkracht

van 9 consumenten.

WTI

Het is echter niet alleen

kommer en kwel …

Gelet op de veerkracht van de markten eind maart was het echter

niet alleen kommer en kwel. Veel voorlopende economische

indicatoren wezen op sterke groei. In de VS maakte de Philly Fed

index, een maatstaf van het regionale producentenvertrouwen,

een indrukwekkende sprong naar zijn hoogste niveau sinds

1984 (zie grafiek). De ISM-index van de verwerkende industrie

130

hield stand dicht bij zijn hoogste niveau sinds 2004. Een aantal

voorlopende

110

indicatoren in de eurozone minderden vaart, maar

vanaf hoge niveaus. Er waren tekenen dat het herstel Brentnu breder

wordt. 90 De dienstensector in Duitsland werd optimistischer en

WTI

het werkloosheidscijfer daalde er naar zijn laagste niveau sinds

70

1992 (zie grafiek). In de VS bleken werkgevers meer bereid om

personeel aan te stellen. De werkgelegenheid toonde de sterkste

50

stijging sinds de recessie en het werkloosheidscijfer bleef dalen.

30

01/04/2009 01/12/2009 01/08/2010 01/04/2011

Philadelphia Fed index (verwerkende industrie)

50

35

20

5

-10

-25

-40

-55

01/01/1981 01/01/1991 01/01/2001 01/01/2011

Bron: 12 Datastream, BNP Paribas Investment Partners

9

6

3

6

3

1 Bronnen voor alle cijfers: Bloomberg, BNP Paribas Investment Partners

0

15/06/1993 15/09/1997 15/12/2001 15/03/2006 15/06/2010

0

15/06/1993 15/09/1997 15/12/2001 15/03/2006 15/06/2010


Strategy & Focus I april 2011 I 7

130

110

90

70

Brent

WTI

50

30

01/04/2009 01/12/2009 01/08/2010 01/04/2011

50

35

20

5

-10

-25

-40

Werkloosheid -55

Duitsland (%)

12

01/01/1981 01/01/1991 01/01/2001 01/01/2011

9

6

3

0

15/06/1993 15/09/1997 15/12/2001 15/03/2006 15/06/2010

Bron: Datastream, BNP Paribas Investment Partners

Wij blijven van mening dat het beleggingsklimaat positief is voor

aandelen. Dankzij de overvloedige liquiditeit zullen de eerder

genoemde negatieve factoren volgens ons het economische

herstel niet ondermijnen. Een aantal centrale banken staat

mogelijk op het punt om een punt te zetten achter hun extreem

soepele beleidsmaatregelen, maar van een strak monetair beleid

is nog lang geen sprake. Wij hadden onze overwogen positie in

aandelen tactisch afgebouwd in het licht van de onzekerheid

in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Maar omdat de onrust

zich wellicht niet naar grote olieproducenten zal verspreiden en

omdat wij menen dat veel factoren gunstig zijn, hebben wij onze

positie in aandelen in maart weer verhoogd.


Strategy & Focus I april 2011 I 8

Asset allocation - per eind maart 2011

Aandelen:

OVERWOGEN

Gewijzigd. In februari bouwden we onze overwogen positie in aandelen

om tactische redenen deels af, maar in maart verhoogden

wij deze opnieuw aangezien de politieke onrust in Noord-Afrika en

het Midden-Oosten zich niet verspreidde naar grote olieproducenten.

Wij wijzigden onze regionale spreiding en zijn neutraal voor de

VS, Europa en Japan en overwogen voor de opkomende markten.

Naar onze mening is de stijgende inflatie in de opkomende markten

grotendeels in de koersen verwerkt, terwijl globaal genomen

de groei wellicht sterk blijft en de waarderingen aantrekkelijk zijn.

Small-cap aandelen:

NEUTRAAL

Ongewijzigd. Small caps kunnen wellicht profiteren van factoren

zoals de positieve economische cyclus, de overvloedige liquiditeit,

de toenemende risicobereidheid en de per saldo positieve markttrends.

Maar omdat veel banken nog altijd aarzelen om te lenen

aan kleinere bedrijven twijfelen wij of het soepele monetaire beleid

en de liquiditeit veel effect zullen hebben. De waarderingen

zijn volgens ons niet aantrekkelijk.

Staatsobligaties:

ONDERWOGEN

Ongewijzigd. Wij verwachten dat staatsobligaties het slecht zullen

doen gezien de verwachte sterkere groei. De ECB verhoogt

haar beleidsrente wellicht binnenkort en wij verwachten dat de

Amerikaanse Federale Reserve met de aankoop van schatkistpapier

zoals gepland aan het einde van dit kwartaal stopt.

Investment-grade bedrijfsobligaties:

NEUTRAAL

Gewijzigd. Wij hebben onze overwogen positie voor investmentgrade

bedrijfsobligaties in maart gesloten. Europese investmentgrade

spreads worden grotendeels gedreven door financiële

waarden en gelet op de onzekerheid over mogelijke gedwongen

‘haircuts’ van senior financial obligaties willen wij dit risico niet

langer lopen.

Hoogrentende obligaties:

OVERWOGEN

Ongewijzigd. Deze beleggingsklasse profiteert volgens ons van

een couponrendement dat op basis van de risico-rendementsverhouding

aantrekkelijker is dan bij investment-grade obligaties en

van de hogere spreads op hoogrentende obligaties die de beleggingsklasse

beter bestand zouden moeten maken tegen eventuele

stijgingen van de rente op staatsobligaties. Obligaties van banken

die onder de begrotingscrisis in de eurozone hebben geleden, vertegenwoordigen

slechts een klein deel van ons universum.

Obligaties uit de opkomende landen:

OVERWOGEN

Ongewijzigd. Wij zijn fundamenteel positief. Door de stijgende inflatie

toonden veel opkomende landen zich meer bereid om hun

valuta's te laten stijgen. Wij handhaven de overwogen positie in

schuldpapier in lokale valuta’s die wij in februari openden toen

deze beleggingsklasse bij de markt achterbleef.

Converteerbare obligaties:

NEUTRAAL

Ongewijzigd. Het stijgingspotentieel van de aandelencomponent

en de ondergrens die de obligatiecomponent van deze beleggingsklasse

biedt zouden positief moeten zijn in een voor tactische handel

geijkte omgeving. Maar de huidige volatiliteit van de beurzen

is volgens ons negatief. De geldstromen pleiten eveneens voor een

neutraal standpunt.

Vastgoedaandelen:

ONDERWOGEN

Ongewijzigd. Wij zijn nu onderwogen voor Europees vastgoed

omdat de waarderingen volgens ons per saldo onaantrekkelijk zijn

vergeleken met aandelen. Wij zijn neutraal voor Aziatisch vastgoed.

De groei in de regio is globaal genomen sterk, wat vastgoed

ten goede moet komen, maar het overheidsbeleid om de sector af

te koelen is nadelig. Wij zijn neutraal voor Amerikaans vastgoed.

Grondstoffen:

OVERWOGEN

Gewijzigd. Wij denken dat de olieprijs nog kan stijgen als de geopolitieke

spanningen in het Midden-Oosten aanhouden. Goud zou

hier eveneens van kunnen profiteren. Omdat wij fundamenteel

positief zijn voor grondstoffen (inclusief landbouwgrondstoffen)

lijkt een overwogen positie ons gerechtvaardigd.


Strategy & Focus I april 2011 I 9

Modelportefeuilles

Modelportefeuilles per 11 april 2011

Defensief Neutraal Ambitieus

Benchmark Huidige positie Benchmark Huidige positie Benchmark Huidige positie

Aandelen 20,0% 23,8% 41,5% 45,3% 60,0% 63,8%

Europese large caps 6,0% 7,1% 12,0% 13,1% 18,0% 19,1%

Europese small caps 2,0% 2,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Amerikaanse large caps 4,0% 4,0% 8,0% 8,0% 12,0% 12,0%

Amerikaanse small caps 1,0% 0,9% 1,5% 1,4% 2,0% 1,9%

Japan 2,0% 1,9% 4,0% 3,9% 6,0% 5,9%

Global Emerging Markets 5,0% 7,9% 12,0% 14,9% 18,0% 20,9%

Asian Emerging Markets 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Vastgoed 2,0% 1,2% 3,0% 2,2% 3,0% 2,2%

Europees vastgoed 1,0% 0,3% 1,0% 0,3% 1,0% 0,3%

US vastgoed 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Asian vastgoed 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Obligaties 61,0% 56,2% 39,5% 34,7% 24,0% 19,4%

Internationale Overheidsobligaties* 21,0% 12,0% 9,0% 0,0% 3,0% 0,0%

JPM EMU 12,6% 7,2% 5,4% 0,0% 1,8% 0,0%

JPM World ex EMU 8,4% 4,8% 3,6% 0,0% 1,2% 0,0%

Bedrijfsobligaties (Euro)** 16,0% 15,9% 9,5% 9,4% 6,0% 5,9%

Barclays Euro Corp 9,6% 9,6% 5,7% 5,7% 3,6% 3,6%

Barclays Euro Coll. Bonds 6,4% 6,4% 3,8% 3,8% 2,4% 2,4%

Euro Inflation Linked 14,0% 13,9% 10,0% 9,9% 6,0% 0,0%

Amerikaanse bedrijfsobligaties 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Europese hoogrentende obligaties 4,0% 6,9% 7,0% 9,9% 7,0% 9,9%

Amerikaanse hoogrentende obligaties 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Opkomende landen (uitgedrukt in USD) 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0%

Opkomende landen (uitgedrukt in lokale munt) 1,2% 2,8% 1,2% 2,8% 0,0% 1,6%

Converteerbare Obligaties 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Commodities 1,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 4,0%

Absolute Return 12,0% 12,7% 10,0% 10,7% 6,0% 6,5%

Cash 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Cash 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* International bonds = 60% Eurobias Bron: BNP Paribas Asset Management, Datastream

** Euro Credit Bonds (60% corporate bias and 40% collateralized)


Strategy & Focus I april 2011 I 10

Nieuw recept, zelfde smaak

Veel van de eigenschappen van staatsobligaties uit de opkomende markten in lokale valuta’s

die in 2010 de aandacht van beleggers trokken staan ook dit jaar in de schijnwerper. Ernesto

Bettoni, beleggingsspecialist voor obligaties uit de opkomende landen, geeft tekst en uitleg.

Na een stijging met dubbele cijfers in 2010 1 menen wij dat

staatsobligaties in lokale valuta’s uit de opkomende landen het ook

dit jaar goed kunnen doen. Door de stijgende voedsel- en olieprijzen

en volksopstanden in het kielzog van de 'Jasmijnrevolutie'

kunnen de markten echter wel volatieler zijn.

In 2010 was schuldpapier uit de opkomende markten één van

de meest geliefde beleggingsklassen bij internationale beleggers.

De fundamentele factoren waren robuust en eindelijk begon men

deze beleggingsklasse te zien als een strategisch onderdeel van

de assetallocatie en niet enkel als een directionele exotische

positionering. Een tiental jaar geleden begonnen beleggers hun

portefeuilles te spreiden door de opname van lokaal papier uit de

opkomende landen op basis van de verbeterde kredietkwaliteit

van deze landen en de economische hervormingen die er werden

doorgevoerd. Twee externe factoren versnelden dit proces in

2010: de Europese staatsschuldcrisis en de extra maatregelen

van de Federale Reserve om de Amerikaanse conjunctuur een

impuls te geven.

Obligaties uit de opkomende landen in lokale valuta’s aan de top

300

275

EM obligaties lokale valuta’s

250

225

200

EMU obligaties USD

175

150

Obligaties wereldwijd USD

125

Schatkistpapier VS

100

75

dec-01 dec-02 dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10

Bron: Bloomberg, BNP Paribas Investment Partners

Toen de Fed een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling (QE2)

inzette, zette dat beleggers aan om obligaties uit de opkomende

markten te kopen. Gelet op de lage rente in de ontwikkelde

landen en hun alles behalve ondersteunend valutabeleid gaven

beleggers de voorkeur aan de hoge couponrendementen en het

uitzicht op valutastijgingen in de opkomende regio’s. Dat leidde

in 2010 tot een niet eerder geziene toestroom van ongeveer

zowat 70 miljard USD in een beleggingsklasse met een volume

van circa 10 biljoen USD (bron: JPMorgan, jan. 2011).

Stijgende allocaties, maar portefeuilles

nog altijd onderbelegd

De instroom kwam hoofdzakelijk van privébeleggers en institutionele

langetermijnbeleggers. Pensioenfondsen verhoogden

stapsgewijs vanaf een laag niveau de weging van obligaties uit

de opkomende markten in hun portefeuilles. Sovereign wealth

funds (staatsfondsen) hebben het aandeel van effecten die in

valuta's van de opkomende markten luiden in de laatste vier

jaar van 1% tot 4% verhoogd (bron: ING, januari 2011). Omdat de

beleggingsklasse volgens ons echter nog altijd structureel

ondervertegenwoordigd is in veel portefeuilles valt te verwachten

dat de allocatie nog stijgt.

In 2010 bleek het lonend om staatspapier uit de opkomende landen

in portefeuille te hebben. Lokaal schuldpapier bracht bijna

16% 1 op. 10 procentpunten daarvan kwamen van couponrendementen

en koerswinsten en 6 procentpunten van de gestegen

valuta’s uit de opkomende markten. De valuta’s deden het goed

omdat het QE2-programme van de Fed nadelig was voor de dollar

en er was sprake van een forse toestroom naar portefeuilles

en omvangrijke buitenlandse directe investeringen.

Staatsschuldcrisis en QE2 bieden steun

De escalatie van de staatsschuldcrisis in de Europese ‘perifere’

landen herinnerde beleggers er nog eens aan hoe belangrijk

de fundamentele factoren wel zijn. Het verdient volgens

ons aanbeveling om te beleggen in landen met een lage

schuldenlast, robuuste economische groei en overschotten op

de betalingsbalans. Daarnaar gemeten kunnen obligaties uit

de opkomende landen volgens ons als nieuwe ‘veilige havens’

worden beschouwd.

2011: oude en nieuwe katalysatoren

Wij geloven dat deze beleggingsklasse ook dit jaar zal profiteren

van de instroom van beleggers die zoeken naar diversificatie,

valutastijgingen en hoge couponrendementen. Wij verwachten

dat de kredietkwaliteit en de overheidsfinanciën van de

opkomende landen uitstekend blijven. De valuta’s stijgen wellicht

door de sterke economische groei, de aanzienlijke investeringen

in de infrastructuur en de verhoogde productiecapaciteit. De

berichtenstroom over de inflatie begin dit jaar had geen duidelijk

negatief effect op de instroom, hoewel privébeleggers aan de

zijlijn bleven. Inflatie is hoe dan ook de factor die het meest ter

discussie staat in deze markt.


Strategy Strategy & Focus & Focus & Focus I November I Januar I april 2010 2011 I 11

Door de stijgende consumentenprijzen werden lokale obligaties

de laatste tijd binnen een krappe bandbreedte verhandeld

omdat marktspelers vreesden voor meer renteverhogingen om

de inflatie af te remmen. Volgens ons is er echter geen sprake

van oververhitting van deze economieën en is de stijgende

inflatie voornamelijk een gevolg van de hogere voedselprijzen.

Wij vinden de vrees van de markten daarom overdreven en

verwachten dat de centrale banken hun tarieven geleidelijk

en met mate zullen verhogen en een opwaardering van hun

valuta's zullen toestaan. Omdat niet elk land even gevoelig is

voor inflatie, zal het monetair en valutabeleid wellicht per land

verschillen. Zo is voedsel in Chili slechts goed voor 20% van de

consumentenprijsindex terwijl deze component in Oekraïne 50%

vertegenwoordigt.

Toch mogen we ook niet vergeten dat stijgende voedselprijzen

vaak sociale gevolgen hebben. Dat is onder meer uit de

volksopstanden in Noord-Afrika gebleken. Omdat die regio

slechts 0,6% vertegenwoordigt in de benchmark voor lokaal

schuldpapier 1 , bleef de impact op de obligatiemarkt beperkt, maar

als de olieprijs door de onrust aanzienlijk zou stijgen, moeten

beleggers rekening gaan houden met eventuele ‘tweederondeeffecten’

van inflatie zoals looneisen.

Stijgingspotentieel: de Braziliaanse en Indonesische voorbeelden

175

150

125

100

75

50

25

Braziliaanse real

Braziliaanse beleidsrente

Indonesische beleidsrente

-

5

dec-01 dec-02 dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10

Bron: Bloomberg, BNP Paribas Investment Partners

Indonesische rupiah

Kies voor een mix van hoge rente en

inflatiebescherming

%

35

30

25

20

15

10

is het volgens ons in een op inflatie geënte strategie aangewezen

om meerdere types van obligaties te combineren in plaats van

uitsluitend op een korte duration te mikken.

Wij vinden kortlopende obligaties met hoge coupons (bv.

Argentinië) aantrekkelijk, maar ook langlopende emissies van

landen zoals Indonesië of Peru waar inflatie geen probleem is

en waar de rentecurve steil is. Ook een overwogen positie in

inflatiegelinkte obligaties (onder meer uit Brazilië, Uruguay en

Argentinië) en een onderwogen positie in obligaties uit Aziatische

landen waar de centrale banken inschikkelijker tegenover inflatie

staan, kunnen een verstandige keuze zijn in dit klimaat.

Inflatie gunstig voor valuta’s

Gunstige geldstromen en het feit dat de centrale banken van

20 opkomende landen hun rente de laatste maanden al hebben

verhoogd, ondersteunen onze optimistische houding tegenover

lokale valuta’s. Een andere ondersteunende factor is volgens

ons dat de hogere voedselprijsinflatie een einde heeft gemaakt

aan de ‘valutaoorlog’. Wij verwachten nu dat meer centrale

banken, waaronder de People’s Bank of China, hun munt zullen

laten stijgen omdat dit het snelste middel is om geïmporteerde

inflatie aan banden te leggen. Andere landen zullen dit voorbeeld

wellicht volgen.

Als een hogere olieprijs aanleiding zou geven tot ‘tweederondeeffecten’

zullen de valuta’s wellicht stijgen. Bovendien zullen

de staatsfondsen in het Midden-Oosten verder groeien als de

olieprijs doorstijgt. Wij verwachten dat zij die extra inkomsten

in obligaties uit de opkomende landen zullen blijven beleggen.

Volgens ons verdient het aanbeveling dat het valutagedeelte

van een lokale schuldstrategie een overwogen positie aanhoudt

in landen met een hoge rente en lage volatiliteit (zoals Peru,

Indonesië and Brazilië), grondstoffenexporteurs (zoals Argentinië

en Rusland) en in landen met sterke geldstromen (zoals

Kazakstan en de Filipijnen). Landen met hoge tekorten op de

lopende rekening kan men beter mijden.

Kortlopende obligaties of schatkistpapier uit de opkomende

markten (met looptijden van minder dan zes maanden) hebben

een relatief laag couponrendement, maar er zijn veel landen

met positieve reële rentetarieven en steile rentecurven waar

waarde kan gehaald worden uit langlopende obligaties. Daarom

1 De JPM GBI EM Global Diversified GR index won 15,68% in 2010 en deed het daarmee beter dan de Barclays Global Aggregate GR index (12,87%). Bron: BNP Paribas Investment Partners


Strategy & Focus I april 2011 I 12

Schuldpapier uit de opkomende landen

heeft nog stijgingspotentieel

De dubbele aantrekkingskracht van obligaties in lokale valuta uit de

opkomende landen – een vrij aantrekkelijk couponrendement en mogelijk

stijgende valuta’s – vormen de basis voor BNP Paribas L1 Bond World

Emerging Local 1 dat dankzij zijn gedegen beleggingsaanpak onlangs in de

prijzen viel. Beheerder Sergio Trigo Paz (STP) spreekt met Strategie & Focus

(S&F) over de strategie en de vooruitzichten.

S&F: Het fonds werd onlangs op nummer 1 geplaatst door

beleggingsadviseur Mercer 2 . Wat zijn volgens u de voornaamste

redenen voor deze erkenning: is het het team of de internationale

expertise die u koppelt aan de beleggingsbeslissingen?

STP: Wij menen dat het fonds een aantal bijzondere kenmerken

heeft die hebben bijgedragen aan de recente uitmuntende rendementen

3 en de uitstekende beoordeling van Mercer. Ten eerste

beschikken wij over een goed lokaal netwerk dat ons van belangrijke

informatie voorziet die ons helpt bij het samenstellen

en beheren van het fonds. BNP Paribas Investment Partners is

aanwezig in meer dan 16 opkomende landen. Dat is een groot

pluspunt. Ten tweede heeft het fonds twee bronnen van rendement:

valutaposities en posities in obligaties in lokale valuta’s.

Beide worden beheerd met als doelstelling zo hoog mogelijke

rendementen te behalen. Ze worden ook volledig afzonderlijk beheerd

om ervoor te zorgen dat het fonds bijvoorbeeld nog winst

kan maken als de vooruitzichten voor valuta's door inflatiedruk

beter zijn dan voor obligaties. Ten derde kunnen wij onze posities

flexibel aanpassen dankzij een uitstekend inzicht in de wereldwijde

factoren die de opkomende markten beïnvloeden om zo

de gevolgen van wereldwijde marktvolatiliteit zoveel mogelijk te

beperken.

S&F: De instroom in deze beleggingsklasse was de laatste jaren

bijzonder sterk (zie grafiek). Wat verwacht u voor 2011?

STP: Dankzij onze mooie track record 3 konden wij profiteren van

de hoge instroom in deze beleggingsklasse die volgens ons nog

altijd ondervertegenwoordigd is in veel portefeuilles. Wij zagen

de laatste tijd een aanzienlijke instroom vanuit pensioenfondsen

en wij verwachten dat veel institutionele beleggers dit kwartaal

hier ook in zullen participeren. Hierdoor kunnen de spreads

tussen schuldpapier in lokale valuta’s uit de opkomende landen

en Amerikaans schatkistpapier inlopen wat het rendement van

het fonds dit jaar ten goede zou kunnen komen.

S&F: U denkt dat het fonds goed zal blijven presteren. De

laatste weken ontstond er door de stijgende grondstoffenprijzen

nochtans inflatievrees in de markten. Deelt u die zorg?

STP: Wij hebben die vrees de laatste drie jaar vaker zien

oplaaien. Wij denken dat de markten te veel inflatie in de koersen

verdisconteren en wij verwachten dat de obligatieprijzen zullen

opveren. Toch denken wij dat de centrale banken later dit jaar

de rente weer gaan verhogen, maar dat zal volgens ons weer

geleidelijk gaan. De centrale banken zullen dan wellicht ook de

valuta’s laten stijgen om de inflatie te bestrijden. Wij zagen dit

al in Indonesië en wij verwachten dat dit proces zal doorgaan.

In feite zien wij voor de volgende vijf jaar nog stijgingspotentieel

voor valuta’s uit de opkomende landen wat ons rendement

wellicht op de langere termijn zal ondersteunen. Ik wil er ook

op wijzen dat hogere grondstoffenprijzen niet slecht hoeven

te zijn voor alle opkomende markten. Bijna de helft van deze

landen exporteert olie en grondstoffen en kan dus van die

ontwikkeling profiteren. Dat is onder meer het geval voor Chili.

Tot slot verwachten wij een verbetering in opkomend Europa.

Daarom zullen wij binnenkort naar een overwogen positie in die

regio overstappen, bijvoorbeeld in Hongarije. Wij zien dus per

saldo stijgingspotentieel in specifieke opkomende markten en wij

blijven geloven dat er voor deze beleggingsklasse nog een mooie

toekomst is weggelegd.

Schuld opkomende landen in lokale munt: sterke groei t.o.v.

Internationale schuld

lokale munt, overheid

lokale munt, bedrijven

internationale overheden

internationale bedrijven

mrt-1994 jun-1996 sep-1998 dec-2000 mrt-2003 jun-2005 sep-2007 dec-2009

Schuldpapier per sector en land van emittent (uitstaande bedragen).

Bron: BIS Quarterly Review, juni 2010

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

-

milljard USD

1 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local is een subfonds van het paraplufonds BNP Paribas L1 naar Luxemburgs recht dat aan de ICBE III richtlijn voldoet. Een belegging in dit fonds is onderhevig

aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan het beleggen in roerende waarden. De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel stijgen als dalen

en het is mogelijk dat beleggers hun aanvankelijke inleg niet terugkrijgen.

2 Bron: Mercer, februari 2011

3 C-aandeel, na aftrek van kosten; geannualiseerd rendement voor het kalenderjaar 2010: 18,46%; 2009: 17,98%; 2008: -8,75%; 2007: 17,49%. Bron: BNP Paribas Investment Partners. De waarde van

uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Strategy & Focus I april 2011 I 13

Optimisme weer terug op Europese

beurzen

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 lijkt met zijn geconcentreerde

portefeuille van ‘blue chip’-aandelen uit de eurozone goed gepositioneerd

om in 2011 te kunnen profiteren van het ontkiemend economisch herstel.

Strategie & Producten (S&F) sprak over de beleggingsaanpak en visie met

Valérie Charrière-Pousse (VCP), senior fondsbeheerder in het European Large

Cap Equities Select team dat geleid wordt door Andrew King.

S&F: Europa biedt kansen, maar het fonds kan nadeel ondervinden

van risicolanden in met name Zuid- en Oost-Europa. Waarom is

het een goed idee om nu toch in dit fonds te beleggen?

VCP: Na een relatief futloos 2010 zien wij nu een ommekeer en

hernieuwd optimisme en dynamiek bij bedrijven in de ontwikkelde

markten. Ons fonds belegt in bedrijven die weliswaar in Europa

zijn gevestigd, maar vaak veel omzet genereren in landen

zoals de VS of de opkomende markten. Vorig jaar profiteerde

de portefeuille van de groei in de opkomende landen, dit jaar

verwachten wij dat de economie in Europa en in de VS aantrekt.

Wij menen dat het ergste leed van de economische recessie nu

geleden is. Vooral in de VS hebben veel bedrijven al door de zure

appel van herstructureringen gebeten. In Europa is dit proces

nog aan de gang, maar de donkere wolken die vorig jaar boven

de markten hingen, lijken verdreven. Zelfs bedrijven in Zuid-

Europa lijken nu positiever: wij hebben posities in landen zoals

Spanje, maar in Griekenland zijn wij niet belegd. Wij menen dat

wij goed gepositioneerd zijn voor 2011: veel van de namen in

portefeuille zouden volgens ons ook moeten profiteren van snel

groeiende markten zoals China, Rusland en Brazilië. Ze zagen in

het laatste kwartaal van 2010 al een sterke omzetgroei. Dat gold

vooral voor industriële ondernemingen, de sector niet-duurzame

consumentengoederen en de sector farmacie.

S&F: Hoe hebt u de laatste tijd de portefeuille aangepast?

VCR: Vorig jaar hadden wij een groter belang in Duitsland, vooral

in industriële en farmaceutische bedrijven. Dit jaar hebben

wij geen specifieke voorkeur voor enig land in Europa en is de

portefeuille volgens ons goed gespreid. Een van onze favorieten

is CRH, een Ierse bouwmaterialenproducent. Wij hebben onze

exposure onlangs verhoogd en zien nu al mooie rendementen.

Wij verwachten dat CRH in 2011 van het herstel van de

Amerikaanse economie blijft profiteren. Wij kochten onlangs ook

Andritz, een bedrijf dat machines en fabrieken levert voor de

pulp- en papierindustrie. Doorgaans is er echter weinig rotatie in

onze portefeuille. Diepgaand onderzoek schenkt ons het nodige

vertrouwen om aandelen voor langere tijd aan te houden.

S&F: Hoe kiest u de aandelen waarin u belegt?

VCP: Wij gaan uitermate selectief te werk en mikken op bedrijven

die binnen hun sector op de langere termijn hun concurrenten

kunnen verslaan, bijvoorbeeld dankzij hun prijszettingsvermogen.

Natuurlijk analyseert ons ervaren team ook de fundamentele

factoren. Het succes van die benadering werd onlangs erkend

door Citywire dat Andrew King, CIO van ons team, een AArating

gaf voor een ander fonds in ons Large Cap Equities Select

-aanbod 2 . Voor BNPP L1 Equity Best Selection Euro selecteren

wij maximaal 50 aandelen die naar onze mening overtuigende

toekomstperspectieven bieden. Precies door die aanpak zijn wij

er naar onze mening in geslaagd om de laatste jaren de markt te

verslaan. Wij willen in 2011 voortbouwen op dat succes.

Enquête Europese Commissie: indices herstellen sterk

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-

-25

-10

Vertrouwensindicator productiesector (netto, in %) (linker as)

-30

Consumentenvertrouwen (netto, in %) (linker as)

-20

-35

Vertrouwensindicator servicesector (netto, in %) (rechter as)

-40

-30

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Bron: Factset, BNP Paribas Asset Management

40

30

20

10

0

1 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro is een subfonds van het paraplufonds BNP Paribas L1 naar Luxemburgs recht dat aan de ICBE III richtlijn voldoet. De waarde van uw belegging kan

fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

2 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe ex-UK, bron: www.citywire.co.uk. Dit fonds is een compartiment van het paraplufonds BNP Paribas L1 naar Luxemburgs recht dat aan de ICBE III richtlijn

voldoet.


Strategy & Focus I april 2011 I 14

BNP Paribas Aqua

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local*

Een combinatie van diversificatie en potentieel hoge rendementen

Waarom beleggen in schuldpapier van de opkomende landen

luidend in lokale valuta’s?

Lokaal schuldpapier van de opkomende landen of zogeheten ‘binnenlandse schuld’

bestaat uit obligaties die in valuta’s van de opkomende landen luiden en op de nationale

en internationale markten zijn uitgegeven. Het universum van lokaal schuldpapier is

de laatste tien jaren snel uitgebreid dankzij de verbeterde fundamentele factoren in

de opkomende landen en de ontwikkeling van de financiële markten. Veel opkomende

landen hebben orde op zaken gesteld in hun monetair beleid en hun begrotingen om

minder afhankelijk te worden van internationale leningen dankzij een toenemende

emissie van lokaal schuldpapier. Tegelijk zijn bepaalde landen overgestapt naar een

vlottende wisselkoers om hun munt te stabiliseren. Ook binnen de opkomende markten

treden nieuwe beleggers in lokale schuld aan. Lokaal schuldpapier biedt vandaag

immers enorm veel beleggingskansen dankzij het toenemend aantal uitgevers van

obligaties die in lokale valuta’s luiden. In mei 2006 introduceerden wij het BNP Paribas

L1 Bond World Emerging Local fonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om van het

winstpotentieel van deze strategie te profiteren.

Praktische informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging

Local

Beheerd door:

Een onderdeel van BNP Paribas

Investment Partners

Benchmark:

JPM GBI EM Global Diversified (USD) RI

BASISVALUTA: USD

Wat is BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local?

Dit fonds wil in eerste instantie voordeel halen uit de langetermijntrend van

samenkomende valuta’s en rentetarieven tussen de opkomende markten en de

ontwikkelde wereld. Lokale schuld biedt een hogere rente met een kortere duration

dan buitenlandse schuld en is doorgaans van hogere kwaliteit.

De markten van lokaal schuldpapier vertonen enorm veel inefficiënties. Een actief

beheer is dus nodig om bronnen van waarde op te sporen binnen een omgeving in

volle ontwikkeling.

Wij willen outperformance realiseren via het beheer van de duration en de positionering

op de rentecurve, het couponrendement en de valutaposities waarbij elke bron van

rendement afzonderlijk wordt bekeken. Het eigen gespecialiseerd onderzoek van ons

beleggingsteam legt de basis voor de beleggingsvisie en -beslissingen.

Aanbevolen minimale

BELEGGINGSHORIZON: 8 jaar

Risicograad: 2

2

(0: laagste risicograad; 6: hoogste risicograad)

Beleggersprofiel:

Dynamisch

* Sinds 1 september 2010 is de naam van Fortis L Fund Bond World Emerging Local gewijzigd in

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local


Strategy & Focus I april 2011 I 15

PRAKTISCHE INFORMATIE

RECHTSVORM:

Subfonds van BNP Paribas L1*,

een SICAV naar Luxemburgs recht

INTRODUCTIEDATUM:

10/05/2006

AANDELENKLASSE:

Kapitalisatie of distributie

INSTAPPEN/UITSTAPPEN:

In principe dagelijks mogelijk

GEBRUIKTE/GEPUBLICEERDE

INVENTARISWAARDE (IW):

IW waarderingsdag (D)/IW

waarderingsdag (D) + 1 bankwerkdag

VEREFFENING:

Debet/credit IW waarderingsdag (D) + 2

bankwerkdagen

BEHEERKOSTEN:

Classic-deelbewijs: 1,50%

Voordelen voor de klant

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local biedt beleggers de mogelijkheid om te

profiteren van een hoog winstpotentieel. Lokaal schuldpapier biedt immers een hoge

rente met een kortere duration dan buitenlandse schuld.

• Lokaal schuldpapier van de opkomende landen garandeert een uitstekende

diversificatie. BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local belegt in een groot aantal

lokale markten.

• Het fonds wordt beheerd door een uitgebreid team van beleggingsspecialisten met

ruime ervaring in het beheer van lokaal schuldpapier.

Risico’s verbonden AAN

BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local

Het betreft het risico dat de rating van een uitgever van obligaties waarin de fondsen

hebben belegd wordt verlaagd. Hierdoor kan de waarde van deze investeringen dalen.

Fondsen die in hoogrentende obligaties beleggen lopen een bovengemiddeld risico door

de grotere schommelingen van de eraan verbonden valuta’s of door de minder goede

kwaliteit van de uitgevers. De waarde van een belegging kan wijzigen naargelang de

schommelingen van de valuta van het land waarin wordt belegd of door de regelgeving

in de wisselmarkten.

Fondsen die in de opkomende markten beleggen zijn per definitie onderhevig aan een

bovengemiddelde volatiliteit door de hoge concentratiegraad en hogere onzekerheid

omdat er minder informatie beschikbaar is. Bovendien zijn deze markten minder liquide

en gevoeliger voor maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER):

Classic-deelbewijs: 1,80% per 31

december 2009**

INSTAPKOSTEN:

Maximaal 5%

MINIMALE INLEG:

Classic-deelbewijs: 1 aandeel

ISIN CODES:

Classic-deelbewijs (kapitalisatie):

LU0251280011

Classic-deelbewijs (distributie):

LU0251280102

ONS BELEGGINGSTEAM

Sergio Trigo Paz:

Fondsmanager

Het beleggingscentrum van BNP Paribas Investment Partners dat

zich toelegt op obligaties van de opkomende landen beheert lokale

schuldinstrumenten voor een bedrag van circa 4,2 miljard USD 1 .

Het team beschikt over vestigingen in Londen en Singapore en

bestaat uit 13 specialisten die zelf aan de wieg stonden van deze

beleggingsklasse.

Het team kan tevens rekenen op de inbreng van ons uitgebreid

netwerk van regionale vestigingen die zich op obligaties toeleggen,

onder meer in Brazilië, Zuid-Korea, Rusland, Turkije, India en China.

1 Bron : BNP Paribas Asset Management, per eind december 2010

* Per 1 augustus 2010 is BNP Paribas L1 (afgekort BNPP L1) de nieuwe benaming van de SICAV Fortis L Fund.

** Tegelijkertijd zijn de kosten voor het beheer en de dienstverlening aangepast. Voor meer informatie gelieve contact op te

nemen met uw relatiebeheerder.

U kunt ook het prospectus van het fonds op de site www.bnpparibas-ip.nl raadplegen.


Strategy & Focus I april 2011 I 16

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro *

Beleg in bedrijven van hoge kwaliteit in goed gestructureerde sectoren

WAAROM BELEGGEN IN AANDELENMARKTEN VAN DE EUROZONE?

Op de lange termijn zijn aandelen volgens ons de beleggingsklasse met de beste

resultaten. Waarom? Eenvoudigweg omdat het rendement van aandelen aan de

economische groei is verbonden. Het rendement van obligaties is echter ook afhankelijk

van het nationale begrotingsbeleid, terwijl dat van schatkistpapier beïnvloed wordt door

het monetaire beleid van de centrale bank. 2000 - 2010 is geen gunstige periode voor

aandelen geweest, maar misschien vormt dit verloren decennium, vooral in relatieve

termen, de aanloop tot een nieuwe reeks van goede resultaten over de komende jaren.

De rentetarieven op de geldmarkten blijven immers om en nabij de nul procent om de

financiële sector te ondersteunen en de obligatierente staat nog altijd op een historisch

laag niveau.

Binnen de aandelenmarkten onderscheiden de markten van de eurozone zich door

hun juridisch kader (de effecten noteren op markten met een strikte regelgeving) en

door hun gevoeligheid voor de wereldwijde economische groei. De eurozone is immers

één van de meest open economieën ter wereld. BNP Paribas L1 Equity Best Selection

Euro probeert in te spelen op de kansen die aandelen uit de eurozone bieden en legt

daarbij sterk de nadruk op kwalitatief hoogstaande ondernemingen die actief zijn in

goed gestructureerde sectoren.

WAT IS BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO?

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro is een fonds dat in aandelen uit de eurozone

belegt. Het fonds bestaat uit ongeveer 50 waarden en houdt deze over een lange periode

(gewoonlijk drie jaar) aan. Onze selectie berust op een nauwgezette analyse en op een

hoge overtuiging die wij lange tijd blijven volgen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

BNP Paribas L1 Equity Best Selection

Euro

BEHEERD DOOR:

Een onderdeel van BNP Paribas

Investment Partners

Benchmark:

MSCI EMU (EUR) NR

Basis valuta: EUR

Aanbevolen minimale

beleggingshorizon: 10 jaar

Risicograad: 4

4

Ons belangrijkste concurrentievoordeel is dat wij hoofdzakelijk met behulp van de

aandelenselectie waarde willen creëren. Hiertoe gebruiken wij intern ontwikkelde

instrumenten voor een diepgaande analyse, waarmee wij op zoek gaan naar

goed gestructureerde sectoren of naar ondernemingen met een aantrekkelijk

toekomstperspectief. Bovendien proberen wij in te spelen op de doorgaans steeds

kortere-termijnvisie van de markt. Dat doen wij door te beleggen in ondernemingen

met eigenschappen die op de lange termijn aantrekkelijk zijn, maar op de korte termijn

minder zichtbaar zijn.

(0: laagste risicograad; 6: hoogste risicograad)

*Sinds 1 september 2010 is de benaming van Fortis L Fund Equity Best Selection Euro gewijzigd in

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro


Strategy & Focus I april 2011 I 17

PRAKTISCHE INFORMATIE

Rechtsvorm:

Subfonds van BNP Paribas L1*, SICAV

geregistreerd naar Luxemburgs recht

Introductiedatum**:

31/08/1998 (Classic-deelbewijs,

Luxemburg)

Aandelenklasse:

Kapitalisatie of distributie

Instappen/uitstappen:

In principe dagelijks mogelijk

Gebruikte/gepubliceerde

intrinsieke waarde (IW):

IW waarderingsdag (D)/IW

waarderingsdag (D) + 1 bankwerkdag

Vereffening:

Debet/credit IW waarderingsdag (D)

+ 2 bankwerkdagen

Beheerkosten:

Classic-deelbewijs: 1,50% per jaar

Total Expense Ratio (TER):

Classic-deelbewijs: 1,82% per

31/12/2009***

Instapkosten:

Maximaal 5%

Minimale inleg:

Classic-deelbewijs: 1 aandeel

ISIN Codes:

Classic-deelbewijs (kapitalisatie):

LU0090548479

Classic-deelbewijs (distributie):

LU0090547315

Voordelen voor de klant

• Het beleggingsteam heeft de mogelijkheid om vrijuit de meest interessante

beleggingskansen te kiezen in een breed aanbod van beleggingsklassen

• Mogelijkheid om van stijgende markten te profiteren dankzij een dynamische

assetallocatie

• Expertise van een sterk en ervaren team dat gebruikmaakt van een transparante en

gestructureerde beleggingsbenadering

• Garantie dat de sterke overtuigingen van het beleggingsteam volledig afgespiegeld

zijn in de posities van het fonds

Risico’s verbonden aan

BNP PARIBAS L1 Equity Best Selection Euro

• De rendementen van dit fonds kunnen aanzienlijk stijgen of dalen naargelang de

schommelingen in de markt, vooral in periodes van hoge volatiliteit.

• De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel stijgen

als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun aanvankelijke inleg niet terugkrijgen.

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro is een geconcentreerde portefeuille met

een vrij hoge tracking error. Anders gezegd, de beheerder kan gemakkelijk afwijken

van zijn benchmark om een hogere toegevoegde waarde te genereren. Dat betekent

dat het rendement van het fonds volatieler kan zijn dan dat van zijn benchmark.

Ons beleggingsteam

Andrew King:

Fondsmanager

Het team European Large Cap Equity Select van BNP Paribas

Investment Partners legt zich toe op Europese large caps en beheert

een vermogen van 5,7 miljard euro (Bron: BNP Paribas Asset

Management, per eind oktober 2010).

Aan het hoofd van het team staat Andrew King, die 25 jaar ervaring

op beleggingsgebied heeft.

Het team bestaat uit acht gespecialiseerde en ervaren fondsbeheerders,

die gemiddeld over 16 jaar ervaring in de financiële sector beschikken.

De leden van het team specialiseren zich in verschillen sectoren

en beschikken over een uiteenlopende achtergrond, waardoor zij de portefeuille op

innovatieve wijze kunnen beheren.

* Per 1 augustus 2010 is BNP Paribas L1 (afgekort BNPP L1) de nieuwe aanduiding geworden van de SICAV Fortis L Fund.

** Eerste netto intrinsieke waarde

*** Tegelijkertijd zijn de provisies voor het beheer en de dienstverlening aangepast. Neem voor meer informatie contact op met

uw relatiebeheerder. U kunt ook het prospectus van het fonds op de site www.bnpparibas-ip.nl raadplegen.


Strategy & Focus I april 2011 I 18

Rendementen 31 maart 2011

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Aandelen

Aziatische aandelen

NL0006294175 BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund 1,50% 0,04% 0,04% 5,67% 0,75% 152,58

S&P/Citigroup High Income Equity Asia Pacific (Hedged in

EUR) Net Return Index

-0,17% -0,17% -1,65% -2,03% EUR

LU0076717171 BNP Paribas L1 Equity China 1,75% 2,46% 2,46% 8,69% -1,72% 8,30% 473,98

FTSE MPF China Gross Return Index 2,91% 2,91% 11,83% 3,16% 10,67% USD

LU0291299674 BNP Paribas L1 Equity Indonesia 1,75% -0,90% -0,90% 27,28% 14,97% 142,10

Jakarta SE Composite Price Index 2,62% 2,62% 38,42% 16,69% USD

LU0012181748 BNP Paribas L2 Equity Japan 1,50% -0,68% -0,68% -10,84% -11,05% -13,36% 76.569,87

NIKKEI 300 -3,52% -3,52% -11,60% -10,59% -11,98% JPY

Aandelen opkomende markten

LU0088339741 BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging 1,75% 3,18% 3,18% 11,02% -2,21% 0,04% 265,95

MSCI EM Europe 10/40 Net Return Index 4,30% 4,30% 15,90% 2,05% 2,85% EUR

LU0377088363 BNP Paribas L1 Equity India 1,75% -5,30% -5,30% 9,59% 2,35% 10,20% 309,32

MSCI India 10/40 Net Return Index -5,14% -5,14% 9,79% 5,19% 12,87% USD

LU0075933415 BNP Paribas L2 Equity Latin America 1,75% -0,77% -0,77% 11,03% 4,36% 14,03% 951,68

MSCI EM LATIN AMERICA 10/40 (NR) 1,02% 1,02% 15,92% 6,34% 16,45% USD

LU0269742168 BNP Paribas L1 Equity Russia 1,75% 2,77% 2,77% 17,37% 3,38% 1.288,71

MSCI Russia 10/40 Net Return Index 6,24% 6,24% 23,37% 5,90% EUR

LU0212963259 BNP Paribas L1 Equity Turkey 1,75% -7,90% -7,90% 5,37% 12,56% 1,36% 134,26

MSCI Turkey IMI 10/40 Net Return Index -7,67% -7,67% 7,14% 17,33% 2,75% EUR

LU0081707118 BNP Paribas L1 Equity World Emerging 1,75% 1,26% 1,26% 15,66% -2,59% 5,49% 920,92

MSCI Emerging Markets Net Return Index 2,05% 2,05% 18,46% 4,32% 10,70% USD

LU0230662891 BNP Paribas L2 Equity BRIC 1,75% 3,05% 3,05% 13,43% 1,40% 11,59% 544,78

25%MSCI BRAZIL/RUSSIA/INDIA/CHINA USD 4,20% 4,20% 14,99% 3,15% 13,63% USD

Europese aandelen

NL0006294142 BNP Paribas AEX Index Fund 0,50% 3,36% 3,36% 8,81% -2,96% -1,86% 218,50

AEX Price Index 3,12% 3,12% 6,22% -6,16% -4,85% EUR

NL0006294084 BNP Paribas Netherlands Fund 1,50% 2,36% 2,36% 8,42% -5,40% -4,13% 416,43

AEX Gross Return Index 3,51% 3,51% 9,45% -2,48% -1,31% EUR

NL0006294134 BNP Paribas Small Companies Netherlands Fund 1,75% 1,54% 1,54% 22,22% 9,29% 2,63% 72,52

S&P Customized Netherlands Listed Non-property

Gross Return Index

3,85% 3,85% 18,94% 4,69% 2,14% EUR

LU0090548479 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1,50% 2,37% 2,37% 8,95% -0,13% -1,03% 189,98

MSCI EMU Net Return Index 3,31% 3,31% 5,31% -3,17% -1,77% EUR

LU0191755619 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 1,50% -0,39% -0,39% 12,05% 1,96% -0,77% 235,53

MSCI Europe Net Return Index 0,64% 0,64% 7,38% 0,10% -0,71% EUR

LU0010012721 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,50% 0,52% 0,52% 9,92% -2,13% -2,77% 1.123,35

MSCI Europe Net Return Index 0,64% 0,64% 7,38% -0,56% -1,16% EUR

LU0375761581 BNP Paribas L1 Equity Europe Growth 1,50% -0,73% -0,73% 13,11% 2,65% 0,47% 327,35

MSCI Europe Net Return Index 0,18% 0,18% 7,38% -0,56% -1,16% EUR

LU0212178916 BNP Paribas L2 Equity Europe Small Cap 1,75% -2,10% -2,10% 16,33% 4,32% 163,35

MSCI EUROPE SMALL CAP -0,25% -0,25% 17,17% 4,27% EUR

LU0154361405 BNP Paribas L2 Step 90 Euro 1,50% 0,47% 0,47% -1,75% 4,23% 3,19% 493,21

EURO STOXX 50 (PI) 4,23% 4,23% -0,69% -7,08% -5,45% EUR

LU0111491469 BNP Paribas L2 Equity High Dividend Europe 1,50% -0,62% -0,62% 2,26% -1,62% -2,49% 979,50

MSCI EUROPE (NR) 0,64% 0,64% 7,38% -0,56% -1,16% EUR


Strategy & Focus I april 2011 I 19

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Wereldwijde aandelen

NL0006294167 BNP Paribas Global High Income Equity Fund 1,50% 2,18% 2,18% 7,37% -2,46% -2,15% 1.771,42

S&P/Citigroup High Income Equity World (Hedged in EUR)

Net Return Index

3,44% 3,44% 7,22% 0,14% -0,91% EUR

NL0006294050 BNP Paribas Premium Global Dividend Fund 1,50% 1,76% 1,76% 5,49% -0,30% 367,82

75% BNP Paribas Global High Income Equity Fund (RI) +

25% Cash Index Euribor 1 Month

1,69% 1,69% 5,80% -1,08% EUR

LU0086352696 BNP Paribas L1 Equity World Minimum Variance 1,50% -0,67% -0,67% 6,19% -2,47% -3,30% 36,32

MSCI World Net Return Index -0,93% -0,93% 8,17% 4,36% -0,62% EUR

LU0086351706 BNP Paribas L1 Equity World Biotechnology 1,50% -0,26% -0,26% 1,42% 6,74% -4,36% 74,19

Nasdaq Biotechnology Price Index 1,42% 1,42% 5,69% 14,17% 1,75% EUR

LU0097714413 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables 1,50% -5,49% -5,49% 15,57% 8,64% -0,96% 22,31

MSCI World Consumer Discretionary Net Return Index -3,65% -3,65% 13,24% 8,25% -0,54% EUR

LU0080609679 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods 1,50% -4,82% -4,82% 3,62% 3,99% 2,21% 61,70

MSCI World Consumer Staples 10/40 Net Return Index -4,04% -4,04% 4,87% 7,29% 4,77% EUR

LU0080608945 BNP Paribas L1 Equity World Energy 1,50% 6,53% 6,53% 18,67% -0,87% 4,82% 238,05

MSCI World Energy 10/40 Net Return Index 7,49% 7,49% 23,11% 6,47% 4,89% EUR

LU0076549012 BNP Paribas L1 Equity World Finance 1,50% -0,06% -0,06% -0,21% -11,81% -13,41% 52,27

MSCI World Financials Net Return Index -1,19% -1,19% -0,19% -5,93% -9,99% EUR

LU0074280149 BNP Paribas L1 Equity World Health Care 1,50% -1,26% -1,26% -1,95% 4,24% -3,42% 103,98

MSCI World Health Care 10/40 Net Return Index -1,06% -1,06% 0,62% 7,06% -1,02% EUR

LU0377089841 BNP Paribas L1 Equity World Industrials 1,50% -0,51% -0,51% 13,85% 0,58% -2,39% 12,44

MSCI World Industrials 10/40 Net Return Index 1,21% 1,21% 15,56% 5,13% 0,94% EUR

LU0377091409 BNP Paribas L1 Equity World Materials 1,50% -3,60% -3,60% 14,43% -2,66% 2,30% 172,98

MSCI World Materials Net Return Index -3,34% -3,34% 15,47% 4,63% 5,54% EUR

LU0076273605 BNP Paribas L1 Equity World Technology 1,50% -2,76% -2,76% 4,43% 5,26% -0,91% 75,27

MSCI World Information Technology 10/40 Net Return

Index

-3,32% -3,32% 3,88% 8,17% -0,13% EUR

LU0074280495 BNP Paribas L1 Equity World Telecom 1,50% -0,15% -0,15% 17,31% 4,74% 3,45% 108,32

MSCI World Telecommunication Services 10/40 Net Return

Index

0,91% 0,91% 17,20% 7,20% 3,70% EUR

LU0103371943 BNP Paribas L1 Equity World Utilities 1,50% -6,05% -6,05% -3,70% -8,90% -2,29% 81,76

MSCI World Utilities Net Return Index -4,37% -4,37% -0,83% -3,04% 0,00% EUR

LU0120291793 BNP Paribas L1 Opportunities World 1,50% 0,11% 0,11% 10,78% 5,65% -0,63% 115,47

MSCI AC World Net Return Index -1,28% -1,28% 8,78% 4,06% -0,29% EUR

NLSP06294035 OBAM 1,00% -0,04% -0,04% 1,12% -7,30% -2,06% 2.686,09

MSCI World Gross Return Index -0,82% -0,82% 8,73% 4,09% -0,57% EUR

Aandelen VS

LU0092590669 BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA 1,50% 5,61% 5,61% 13,89% 0,39% 1,75% 127,43

MSCI USA Net Return Index 5,81% 5,81% 15,35% 1,87% 2,16% USD

LU0377078216 BNP Paribas L1 Equity USA Growth 1,50% 5,03% 5,03% 14,48% 6,91% 6,63% 821,15

Russell 1000 Growth Gross Return Index 6,03% 6,03% 18,26% 5,47% 4,49% USD

LU0377083059 BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA 1,50% 4,11% 4,11% 13,45% 32,14

S&P/Citigroup High Income Equity North America Net

Return Index

6,39% 6,39% 17,76% USD

LU0377124267 BNP Paribas L1 Opportunities USA 1,50% 3,17% 3,17% 26,16% 4,09% 8,45% 1.852,43

S&P 500 Composite Net Return Index 5,77% 5,77% 14,96% 1,23% 1,16% USD


Strategy & Focus I april 2011 I 20

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Obligaties

Obligaties opkomende markten

LU0088340327 BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging 1,50% -0,24% -0,24% -0,12% 3,94% 2,69% 119,50

JPM [50% GBI-EM Global Diversified Europe + 50% Euro

EMBI Divers. Europe] (EUR)

1,01% 1,01% 2,05% 6,01% 5,49% EUR

LU0081707894 BNP Paribas L1 Bond World Emerging 1,50% 0,45% 0,45% 11,74% 6,74% 5,98% 256,64

JPM EMBI Global Diversified Composite Gross Return Index 0,87% 0,87% 8,58% 8,72% 8,19% USD

LU0251280011 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local 1,50% 2,01% 2,01% 14,44% 8,32% 1.388,93

JPM GBI EM Global Diversified Gross Return Index 2,86% 2,86% 12,85% 10,40% USD

Europese obligaties

NL0006294043 BNP Paribas Euro Obligatie Fonds 0,90% -0,97% -0,97% -2,99% 3,10% 2,46% 1.371,08

Citigroup WGBI EMU All Maturities Gross Return Index -1,19% -1,19% -2,35% 3,64% 3,34% EUR

LU0010000809 BNP Paribas L1 Bond Europe Plus 0,75% -1,07% -1,07% 1,29% 2,34% 1,01% 732,54

JPM GBI Europe Gross Return Index -1,45% -1,45% 0,66% 4,22% 3,36% EUR

LU0131210360 BNP Paribas L2 Bond Euro Corporate 0,75% -0,02% -0,02% 0,53% 4,70% 2,68% 2.089,13

BARCLAYS EURO AGG CORP 0,03% 0,03% 1,47% 5,39% 3,53% EUR

LU0161744247 BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield 1,25% 2,18% 2,18% 8,99% 10,08% 4,48% 707,42

Merrill Lynch Euro Non-Financial High Yield BB-B

Constrained (hedged in EUR) RI

2,71% 2,71% 9,82% 12,76% 6,90% EUR

LU0190304583 BNP Paribas L2 Bond Euro Inflation-Linked 0,75% 1,03% 1,03% -2,37% 2,28% 2,29% 292,27

BARCLAYS EURO GOVERNMENT INFLATION

LINKED ALL MATURITIES

1,32% 1,32% -1,15% 2,98% 3,11% EUR

LU0075912765 BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term 0,65% -2,32% -2,32% -4,99% 2,70% 1,50% 136,83

Barclays Euro-Aggregate Treasury 500MM 10+ Years Gross

Return Index

-1,98% -1,98% -3,81% 3,67% 2,52% EUR

LU0212175227 BNP Paribas L2 Bond Euro Short Term 0,50% -0,27% -0,27% -0,48% 3,27% 3,03% 824,62

BARCLAYS EURO AGGREGATE 1/3 YRS (TR) -0,12% -0,12% 0,26% 3,88% 3,71% EUR

Wereldwijde obligaties

LU0377069652 BNP Paribas L1 Bond World High Yield 1,25% 2,83% 2,83% 9,84% 6,54% 4,21% 304,68

Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated 2% Constr

ex-Fin (Hedged in EUR) RI

3,39% 3,39% 11,96% 12,23% 7,88% EUR

LU0132149724 BNP Paribas L1 Bond World 0,75% -3,86% -3,86% 2,67% 7,17% 2,52% 104,69

Barclays Global Aggregate Gross Return Index -4,29% -4,29% 2,17% 9,21% 5,14% EUR

Obligaties VS

LU0061749734 BNP Paribas L1 Bond USD 0,75% 0,70% 0,70% 5,93% 5,13% 5,71% 177,63

Barclays US Aggregate Gross Return Index 0,42% 0,42% 5,12% 5,20% 6,06% USD

Gemengd

LU0083138064 BNP Paribas L2 Profielfonds Voorzichtig 0,56% 0,56% 0,36% 1,37% 2,04% 1.841,84

EONIA OIS capitalised daily 0,66% 0,66% 0,51% 1,42% 2,31% EUR

LU0132151621 BNP Paribas L1 Profielfonds Defensief 1,50% 0,70% 0,70% 4,19% 0,10% -0,66% 235,67

20% Equity + 2% R.E + 61% Bonds + 4% Convertibles + 1%

Commodity + 12% Cash

0,72% 0,72% 4,47% 4,32% 3,18% EUR

LU0132151118 BNP Paribas L1 Profielfonds Neutraal 1,50% 1,23% 1,23% 6,88% -0,23% -1,29% 621,85

41,5% Equity + 3% R.E. + 39.5% Bonds + 4% Convertibles +

2% Commodity + 10% Cash

1,12% 1,12% 7,10% 4,05% 2,56% EUR

LU0132152439 BNP Paribas L1 Profielfonds Ambitieus 1,50% 1,40% 1,40% 8,51% 0,39% -1,12% 252,23

60% Eq + 3% Real Est + 24% Bd + 4% Conv Bd + 3%

Commodity + 6% Cash

1,26% 1,26% 8,88% 3,48% 1,86% EUR

LU0072778490 BNP Paribas L1 Profielfonds Zeer Offensief 1,50% -0,80% -0,80% 3,71% -3,45% -4,47% 265,25

MSCI World Net Return Index -0,93% -0,93% 8,17% 4,36% -0,62% EUR

NL0006294068 BNP Paribas All In Fund 1,25% -0,36% -0,36% 0,89% 2,48% 0,72% 498,33

55% Bond + 20% Equity + 10% Real Estate + 15% Cash Euro -0,21% -0,21% 1,65% 3,46% 1,98% EUR

NL0006294076 BNP Paribas All Income Fund 1,35% 2,48% 2,48% 7,22% 1,91% 0,67% 66,32

No Benchmark

EUR


Strategy & Focus I april 2011 I 21

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Duurzame en verantwoorde beleggingen

LU0377094254 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World 1,50% -4,21% -4,21% 1,71% 21,68

MSCI World Net Return Index -0,93% -0,93% 8,17% EUR

LU0251281332 BNP Paribas L1 Green Future 1,50% -2,90% -2,90% 3,47% -9,68% 80,14

MSCI World Net Return Index -0,93% -0,93% 8,17% 3,49% EUR

LU0374654613 BNP Paribas L1 Green Tigers 1,50% -10,37% -10,37% -1,53% 15,01

75% MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) + 25% MSCI Japan

(NR)

-5,55% -5,55% 8,77% EUR

NL0006294209 BNP Paribas Groen Fonds 1,00% -0,40% -0,40% -2,19% 2,05% 1,55% 299,11

No Benchmark

EUR

LU0265288877 BNP Paribas L2 Sustainable Bond Euro Corporate 0,75% 0,28% 0,28% 0,91% 5,21% 100,76

BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE CORP. INDEX (TR) 0,03% 0,03% 1,47% 5,39% EUR

LU0406802339 BNP Paribas L2 Environmental Opportunities 2,20% -2,19% -2,19% 7,56% 2,62% 215,63

MSCI WORLD SMALL CAP U$ (NR) 0,42% 0,42% 18,77% 10,90% EUR

Absolute Return

LU0429159980 BNP Paribas L1 V350 0,75% 0,51% 0,51% 3,14% 153,23

Daily Capitalized Eonia Index (RI) 0,17% 0,17% 0,52% EUR

Converteerbare obligaties

LU0377063960 BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe 1,25% 4,86% 4,86% 6,83% 5,69% 3,59% 159,88

UBS Convertible Europe Gross Return Index 2,89% 2,89% 8,50% 8,09% 5,18% EUR

LU0244322540 BNP Paribas L1 Convertible Bond Asia 1,25% -0,11% -0,11% 2,12% -2,36% 1,39% 80,29

UBS Convertible Asia Focus Vanilla (Hedged in EUR) Gross

Return Index

0,85% 0,85% 5,14% 4,66% 5,58% EUR

LU0128352480 BNP Paribas L1 Convertible Bond Eurozone 1,25% 5,09% 5,09% 5,90% 3,99% 1,32% 245,89

UBS Convertible Bonds Eurozone (EUR Hedged) Gross

Return Index

5,50% 5,50% 11,41% 4,21% 2,09% EUR

LU0194604442 BNP Paribas L1 Convertible Bond World 1,20% 2,72% 2,72% 6,99% 1,81% 1,81% 1.326,92

UBS Convertible Global Focus Vanilla (Hedged in EUR)

Gross Return Index

2,97% 2,97% 9,38% 2,78% 3,08% EUR

LU0095613583 BNP Paribas L2 Convertible Bond Asia 1,20% -0,18% -0,18% 8,01% 5,74% 8,33% 337,58

UBS Convertible Asia ex Japan 0,99% 0,99% 12,11% 7,51% 9,47% USD

Vastgoed

NL0006294092 BNP Paribas Global Property Securities Fund 1,50% -2,75% -2,75% 11,61% -3,55% -6,54% 417,87

FTSE EPRA NAREIT Global Net Return Index -2,64% -2,64% 13,52% -0,08% -4,17% EUR

LU0153635098 BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe 1,50% 3,50% 3,50% 10,60% -6,55% -6,99% 576,06

FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 Net

Return Index

2,96% 2,96% 15,11% -3,95% -4,73% EUR

LU0291291770 BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific 1,50% -10,80% -10,80% 4,81% 1,23% 78,86

FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 Net Return Index -9,45% -9,45% 6,81% 4,64% EUR

NL0006294159 BNP Paribas High Income Property Fund 1,50% 4,84% 4,84% 14,76% -6,05% -4,16% 148,01

FTSE EPRA NAREIT Global Dividend+ (Hedged in EUR) Net

Return Index

4,29% 4,29% 15,56% -3,30% -2,70% EUR

Funds of Funds

LU0250437588 BNP Paribas PERSONAL PORTFOLIO FOF PO 0,65% 0,93% 0,93% 3,17% 4,79% 130,33

74% Global Bonds + 12% Global Convertibles + 14%

Absolute Return

0,65% 0,65% 3,22% 4,89% EUR

LU0143124807 BNP Paribas PERSONAL PORTFOLIO FOF P25 1,50% 0,54% 0,54% 3,63% 2,84% 1,11% 329,26

20% Equity + 2% R.E + 61% Bonds + 4% Convertibles + 1%

Commodity + 12% Cash

0,72% 0,72% 4,47% 4,32% 3,16% EUR

LU0143143344 BNP Paribas PERSONAL PORTFOLIO FOF P50 1,50% 0,71% 0,71% 6,06% 1,91% 0,08% 277,32

41,5% Equity + 3% R.E. + 39.5% Bonds + 4% Convertibles +

2% Commodity + 10% Cash

1,12% 1,12% 7,10% 4,05% 2,55% EUR


Strategy & Focus I april 2011 I 22

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

LU0143145398 BNP Paribas PERSONAL PORTFOLIO FOF P75 1,50% 0,65% 0,65% 7,94% 1,10% -0,74% 105,01

60% Eq + 3% Real Est + 24% Bd + 4% Conv Bd + 3%

Commodity + 6% Cash

1,26% 1,26% 8,88% 3,48% 1,86% EUR

LU0250438479 BNP Paribas PERSONAL PORTFOLIO FOF P100 1,50% 0,52% 0,52% 10,79% 0,05% 40,45

90% Global Equities + 6% Real Estate + 4% Commodities 0,96% 0,96% 10,95% 1,99% EUR

NL0000604718 AA Multi Manager Profiel Fonds 2 0,90% -0,65% -0,65% 0,62% 2,64% 46,11

15% MSCI World + 5% FTSE EPRA Global + 50% JPM EMU

Bond + 30% JPM Euro Cash 3M

-0,75% -0,75% 1,10% 3,65% EUR

NL0000604726 AA Multi Manager Profiel Fonds 3 1,25% -1,19% -1,19% 1,96% 3,28% 125,32

30% MSCI World + 10% FTSE EPRA Global + 50% JPM EMU

Bond + 10% JPM Euro Cash 3M

-1,08% -1,08% 2,74% 3,92% EUR

NL0000604734 AA Multi Manager Profiel Fonds 4 1,25% -1,45% -1,45% 3,50% 3,23% 113,76

50% MSCI World + 10% FTSE EPRA Global + 35% JPM EMU

Bond + 5% JPM Euro Cash 3M

-1,11% -1,11% 4,68% 3,90% EUR

NL0000604742 AA Multi Manager Profiel Fonds 5 1,50% -1,76% -1,76% 4,91% 2,46% 28,49

75% MSCI World (NR) + 10% FTSE EPRA Global (NR) + 15%

JPM EMU Aggregate (RI)

-1,13% -1,13% 7,11% 3,67% EUR

NL0000604759 AA Multi Manager Profiel Fonds 6 1,50% -1,55% -1,55% 6,54% 1,37% 15,87

50% MSCI World + 10% FTSE EPRA Global + 35% JPM EMU

Bond + 5% JPM Euro Cash 3M

-0,93% -0,93% 8,17% 3,49% EUR

Andere

LU0225185429 BNP Paribas L1 World Commodities 1,50% 7,57% 7,57% 30,24% -4,45% 1,48% 650,38

Dow Jones UBS Commodity Gross Return Index 4,45% 4,45% 28,49% -8,00% -0,45% USD

Trackers

LU0315440411 EasyETF NMX 30 Infrastructure Global (EUR) 0,50% 1,08% 1,08% 10,96% 3,92% 17,45

NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL (TR) 1,42% 1,42% 11,98% 4,90% EUR

LU0192223062 EasyETF FTSE EPRA Eurozone 0,45% 4,14% 4,14% 13,35% -2,25% -2,46% 256,66

FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE (NR) 4,31% 4,31% 13,30% -2,24% -2,70% EUR

LU0246033426 EasyETF FTSE EPRA Europe 0,45% 2,61% 2,61% 14,53% -6,17% -7,06% 184,87

FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE (NR) 2,87% 2,87% 15,20% -5,76% -6,78% EUR

LU0227566303 EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (EUR) 0,30% 5,19% 5,19% 16,58% -9,74% -6,86% 443,34

S&P GSCI TR Capped Commodity 35/20 5,49% 5,49% 17,29% -9,09% -6,34% EUR

LU0203243844 EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (USD) 0,30% 11,40% 11,40% 22,19% -12,96% -3,89% 463,24

S&P GSCI TR Capped Commodity 35/20 11,58% 11,58% 23,02% -12,37% -3,31% USD

FR0010616284 EasyETF FTSE Environmental Opportunities 100 (EUR) 0,36% 0,66% 0,66% 14,27% 20,29

FTSE Environmental Opportunities 100 0,92% 0,92% 15,38% EUR

Ga voor meer EasyETF trackers naar www.bnpparibas-ip.nl

Bron: BNP Paribas Investment Partners, maart 2011

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Strategy & Focus I april 2011 I 23

Ratings

Morningstar

Standard & Poor's

ISIN

Aandelen

ISIN

Asset Allocation

LU0377081350

FR0007068044

LU0267648581

LU0375761664

BNP Paribas L1 Equity

High Dividend Pacific

EasyETF STOXX

EUROPE 600

Primera Fund Equity

China "B" [Classic, C]

BNP Paribas L1 Equity

Europe Growth [Classic,

«««««

«««««

««««

««««

LU0244877501

LU0218129277

Parworld Quam 10

[Classic, C]

Parworld Dynallocation

[Classic, C]

«««««

««««

LU0056593295 Strategy Fund Defensive ««««

Aandelen

BNP Paribas L1 Opportunities USA

Converteerbare obligaties

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best

Selection Europe

Obligaties

BNP Paribas L2 Bond Euro

AA

AA

AA

LU0191755619

BNP Paribas L1 Equity

Best Selection Europe

««««

LU0056594186 Strategy Fund Balanced ««««

BNP Paribas L2 Bond Euro Medium Term

AA

LU0090548479

BNP Paribas L1 Equity

Best Selection Euro

««««

LU0056595159 Strategy Fund Dynamic ««««

Absolute Return

LU0120291793

BNP Paribas L1

Opportunities World

««««

NL0000604718

ABN AMRO Multi

Manager Profiel Fonds 2

««««

BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced

BNP Paribas L1 Absolute Return Growth

A

A

NL0006294134

NL0006294100

LU0265268689

LU0119118205

LU0074280495

LU0406802339

LU0123341413

LU0119119864

FR0007068093

BNP Paribas Small

Companies Netherlands

BNP Paribas Property

Securities Fund America

Parvest Equity Russia

[Classic, C]

BNP Paribas L1 Equity

Europe Consumer Goods

BNP Paribas L1 Equity

World Telecom [Classic,

Parvest Environmental

Opportunities [Classic, C]

BNP Paribas L1 Equity

Europe Energy [Classic,

BNP Paribas L1 Equity

Europe Health Care

EasyETF STOXX EUROPE

600 HEALTH CARE

««««

««««

««««

««««

««««

««««

««««

««««

««««

NL0000604726

NL0000604734

NL0000604742

ISIN

LU0056592214

LU0075938133

NL0006294043

LU0250437588

ABN AMRO Multi

Manager Profiel Fonds 3

ABN AMRO Multi

Manager Profiel Fonds 4

ABN AMRO Multi

Manager Profiel Fonds 5

Obligaties

Strategy Fund

Conservative

Parvest Bond Euro

[Classic, C]

BNP Paribas Euro

Obligatie Fonds

BNP Paribas Portfolio

FoF Conservative

««««

««««

««««

«««««

««««

««««

««««

BNP Paribas L1 Absolute Return Stability

Aandelen

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe

BNP Paribas L1 Equity USA Growth

BNP Paribas L1 Equity High Dividend World

BNP Paribas L1 Equity World Finance

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom

BNP Paribas L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Green Future

BNP Paribas L1 Real Estate Securities World

Converteerbare obligaties

BNP Paribas L1 Convertible Bond World

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

LU0111538798

Parvest Equity World

Resources [Classic, C]

««««

LU0011928255

BNP Paribas L1 Bond

Currencies World

[Classic, C]

««««

Obligaties

BNP Paribas L2 Bond Euro Corporate

A

LU0212963259

BNP Paribas L1 Equity

Turkey [Classic, C]

««««

LU0061749734

BNP Paribas L1 Bond

USD [Classic, C]

««««

BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan

A

LU0265293521

LU0377124267

LU0154245756

ISIN

LU0212990146

LU0221145575

Parvest Equity Turkey

[Classic, C]

BNP Paribas L1

Opportunities USA

Parvest Equity USA Mid

Cap [Classic, C]

Money Market

BNP Paribas Insticash

CHF [Classic, C]

Parvest Short Term Euro

Premium [Classic, C]

««««

««««

««««

««««

««««

LU0251280011

LU0111549480

ISIN

LU0265291665

LU0095613583

BNP Paribas L1 Bond

World Emerging Local

[Classic, C]

Parvest Bond USA High

Yield [Classic, C]

Converteerbare obligaties

Parvest Convertible

Bond Europe Small Cap

[Classic, C]

Parvest Convertible

Bond Asia [Classic, C]

««««

««««

«««««

««««

BNP Paribas Investment Partners heeft per eind maart 2011

20 fondsen die een rating hebben ontvangen van

S&P Fund Research (4 daarvan hebben een ‘AA’ rating en

16 een ‘A’ rating).

Al deze fondsen (BNP Paribas L1 en Parvest) zijn SICAV

compartimenten, opgericht naar Luxemburgs recht.

Kijk op www.funds-sp.com voor meer informatie (categorie

Fund Management Ratings).

Copyright © 2010 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van

Morningstar en/of zijn content providers, (2) mag niet worden

gekopieerd of verspreid en (3) de juistheid, volledigheid

of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd. Morningstar noch

zijn content providers zijn aansprakelijk voor enige schade of

enig verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie

voor toekomstige resultaten.

Morningstar Ratings per eind februari 2011.


Indonesia

Strategy & Focus I april 2011 I 24

BNP Paribas Investment Partners:

onze beleggingspartners in één

oogopslag

Multi-expertise investment capabilities

Specialist investment partners

Money Market

Fixed Income

Equities

Asset Allocation

Indexed Management

Local/Emerging Markets

Discretionary Portfolio Management

India

*

Local & regional solution providers

Fortis Investments Turkey

Brasil

* De definitieve inrichting van de activiteiten in Turkije wordt vastgesteld in overleg met de aandeelhouders.

A1103136


Strategy & Focus I april 2011 I 25

Uw contactpersonen voor alle

beleggingsoplossingen

Bart Vemer

Regional Head of Distribution Benelux

Telefoonnummer: 020 – 5275 104

bart.vemer@bnpparibas.com

Patricia Hardeveld Kleuver

Project Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 106

patricia.hardeveldkleuver@bnpparibas.com

Ivo Feeke

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 245

ivo.feeke@bnpparibas.com

Ellen Paping-Mol

Assistant Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 5275 191

ellen.paping-mol@bnpparibas.com

Vera van Kesteren

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 101

vera.van.kesteren@bnpparibas.com

Cornelia Taanman

Assistant Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 186

cornelia.taanman@bnpparibas.com

Vincent Kroft

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 201

vincent.kroft@bnpparibas.com

Kees Lambregtse

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 207

kees.lambregtse@bnpparibas.com

Joep Spoor

Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 202

joep.spoor@bnpparibas.com

Maaike Verschuren

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 241

maaike.verschuren@bnpparibas.com

Algemeen:

Client.service.benelux.dp@bnpparibas-ip.com

Telefoonnummer: 020 – 5275 252

Coby de Vries

Teamleader - Senior Client Service Officer BeNeLux DP

Natalie Tülcü-van Gils

Client Service Officer BeNeLux DP

Saskia Vlootman

Client Service Officer BeNeLux DP


Strategy & Focus I april 2011 I 26

Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen

beleggingsadvies.

De in dit materiaal genoemde beleggingsfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor deze producten

zijn een financiële bijsluiter (Nederlandse fondsen) / vereenvoudigd prospectus (Luxemburgse fondsen) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s.

Vraag erom en lees hem voordat u de producten koopt. Het prospectus, de financiële bijsluiter / het vereenvoudigd prospectus alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar

bij BNP Paribas Investment Partners*, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-ip.nl.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de

koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot

geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Daarnaast kan de distributeur aan- en verkoopkosten in rekening brengen, variërend van 0% tot maximaal 5%, afhankelijk van de distributeur en het verkoopkanaal.

BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet

verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.

* “BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep.


Strategy & Focus I januari 2011 I 27


BNP Paribas is de trotse partner

van North Sea Jazz

Jazz is kunst. Beleggen ook. En met de beleggingsfondsen van BNP Paribas Investment Partners,

marktleider in Nederland, kunt u de toekomst positief tegemoet zien. Deze beleggingsspecialist

is onderdeel van het wereldwijd gerenommeerde BNP Paribas, één van de grootste en meest

solide financiële instellingen ter wereld. BNP Paribas Investment Partners, marktleider in

beleggingsfondsen (Bron: onderzoeksbureau Lipper Feri, december 2010).

www.bnpparibas-ip.nl

More magazines by this user
Similar magazines