Juni 2012 - BNP Paribas Investment Partners

bnpparibas.ip.nl

Juni 2012 - BNP Paribas Investment Partners

Strategy & Focus

Magazine voor professionele beleggers JUNI 2012

Vooruitblik: markttiming

van belang bij blijvende

onzekerheid en risico’s


Strategy & Focus I juni 2012 I 2

STRATEGY & FOCUS

JUNI 2012

Manager Strategy & Focus

Philippe Marchessaux

Hoofdredacteur

Maryelle Ouvrard

Redactie

Brigitta Pluijmers

Artdirection

Sandrine Rivière

Vormgeving

Grafische Studio BNP Paribas Investment Partners

Vertalingen

CPW Group, Tectrad

Christian Prist

Catherine Thys

Aan dit nummer werkten mee

Nieck Ammerlaan

Valérie Charrière-Pousse

Patricia Hardeveld Kleuver

Andrew King

Kees Lambregtse

Joost van Leenders

Eric McLaughlin

Jean Médecin

Saskia Rademaker

Mark Stoeckle

Bart Vemer

William De Vijlder

Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het

aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2)

geen beleggingsadvies.

De in dit materiaal genoemde beleggingsfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit

Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor deze

producten zijn een financiële bijsluiter (Nederlandse fondsen) / vereenvoudigd

prospectus (Luxemburgse fondsen) opgesteld met informatie over het product, de

kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u de producten koopt. Het

prospectus, de financiële bijsluiter / het vereenvoudigd prospectus alsmede overige

informatie zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners*, Client Service,

Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-ip.nl.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten

bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert

met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid

bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw

belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig

koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in

rekening gebracht. Daarnaast kan de distributeur aan- en verkoopkosten in rekening

brengen, variërend van 0% tot maximaal 5%, afhankelijk van de distributeur en het

verkoopkanaal.

Informatie

BNP Paribas Investment Partners

Burgerweeshuispad – Tripolis 200

1076 GR AMSTERDAM

Tel: + 31 (0) 20 – 5275 252

E-mail: client.service.benelux.dp@bnpparibas-ip.com

www.bnpparibas-ip.nl

BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed

aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies

kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment

Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren

of te wijzigen.

* “BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van de

vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep.


Strategy & Focus I juni 2012 I 3

Inhoud

Nieuws 4-5

Asset AllocAtioN 6-7

oNs themA

Vooruitblik: markttiming van belang

bij blijvende onzekerheid en risico’s 8-11

De foNDsbeheerDer AAN het woorD

BNP Paribas L1 Equity USA Growth:

profiteer van de potentiële groei van

Amerikaanse aandelen 12-13

Bereik de wereld met

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro/Europe 14-15

reNDemeNteN 16-20

rAtiNgs 21

iN ééN oogopslAg 22-23


Strategy & Focus I juni 2012 I 4

Nieuws

2 e Helft

Beste lezer,

Bart Vemer

Regional Head of

Distribution Benelux

‘It is a game of two halves’, zo wil een

Engelse voetbalwijsheid. Over het aantal

wedstrijden dat in de 2 e helft wordt

gewonnen zijn statistieken niet eenvoudig

te vinden, maar een aanname dat de kans

50/50 is, lijkt niet onredelijk. Geldt hetzelfde

voor de financiële markten dit jaar?

De 1 e helft van 2012 was moeizaam: veel

beurzen zagen de winst van de 1 e twee

maanden verdampen en maken nu pas

op de plaats. Belangrijke kwesties zijn

nog steeds niet opgelost – denk maar

aan de eurocrisis, maar ook bv. de hoge

Amerikaanse staatsschuld. Structurele

oplossingen liggen vooralsnog niet in het

verschiet. Begrijpelijk dus dat veel beleggers

het liever defensief spelen of gewoon aan de

zijlijn zijn gaan staan.

Zoals William De Vijlder betoogt in het

thema-artikel, was de 1 e jaarhelft als

verwacht economisch gezien sober en

speelden beleidsmakers een cruciale rol.

Structurele keuzes, voor zover besproken,

zijn tot dusver niet gemaakt, waardoor de

onzekerheid aanhoudt en tactisch beleggen

een voor de hand liggende optie kan zijn.

Fundamenteel is William positiever over

obligaties uit de opkomende markten en

ziet hij waarde in bedrijfsobligaties. Bij

aandelen ziet hij koopkansen als de dalende

markttrend doorzet.

Naast markttiming als tactische aanpak

kunnen beleggers ook kiezen voor fondsen

met een stevig verankerde strategie,

een consistent uitgevoerd selectie- en

managementbeleid en een track record

die door marktcycli heen aantrekkelijk

is gebleven. In dit kader stellen wij u

BNPP L1 Equity Best Selection Euro/Europe

en BNPP L 1 Equity USA Growth voor.

Tegen de tijd dat u dit leest, is het EK voetbal

ruwweg halverwege. Voor het vertrouwen

in de toekomst van de eurozone zou winst

door een van de kernlanden goed kunnen

zijn, waarbij Duitsland favoriet lijkt. Als de

huidige wereldkampioen de titel haalt, zal

dat een gelegenheid zijn voor het geplaagde

Spanje de problemen even ter zijde te

schuiven.

Na alle opwinding is het vanaf begin juli

rust. Ik wens u nu al veel vakantiegenot

in de hoop dat er in de 2 e helft toch weer

gescoord kan worden.

Bart Vemer

Mid-year seminar: sober beeld

Realistisch, maar niet zonder kwinkslag

was de toon van de uitgebreide analyse

van de halfjaarlijkse vooruitzichten die

William De Vijlder, CIO Partners & Strategy,

deze maand presenteerde aan relaties

tijdens ons succesvolle mid-year outlook

seminar. Daarnaast zette de bekende

voetbalanalist Jan van Halst zijn analyse

neer van de relatie tussen het bedrijfsleven

en de voetbalkleedkamer met een focus

op de rol van communicatie, talent en

doorzettingsvermogen.

Onder het genot van een hapje en een drankje

blikten de gasten daarna vooruit naar het

EK voetbal en het beleggingsklimaat voor

de komende zes maanden.

Verderop in dit magazine leest u meer over

Williams verwachtingen voor de tweede

jaarhelft en de beleggingskansen die hij ziet.

Succesvol geplaatst

De recente plaatsing van het BNP Paribas

Emerging Markets High Income Equity

Fund (Unhedged) was een succes met een

initiële inleg van 27 miljoen EUR (bron:

BNPP IP). Deze toevoeging aan ons High

Income Equity aanbod richt zich, evenals

de zusterfondsen, op beleggingen in

bedrijven die hoge, duurzame en stijgende

dividenden uitkeren, zodat voor beleggers

een aantrekkelijk rendement kan worden

behaald.

FONDSFEITEN:

Actief beleggen met passieve oplossingen

Fondsnaam

THEAM Quant Commodities

Oscillator

THEAM Quant Commodities

Oscillator Core

Fondsnaam

cap

cap

aandelenklasse

beleggingsklasse

ISIN*

FR0010529937

FR0010634220

ISIN

Parworld Track Continental Europe aandelen LU0307715754

Parworld Track North America aandelen LU0307722537

Parworld Track Pacific ex-Japan aandelen LU0307724749

Parworld Track UK aandelen LU0320329583

Parworld Track Europe aandelen LU0550480882

Valuta: euro

Benchmark: S&P Global Emerging Markets High

Income Equity (EUR)

Dividenduitkering: per kwartaal

Fondsbeheerder: Wouter Weijand

ISIN: NL0010060604

Meer op www.bnpparibas-ip.nl

Fondsnaam

Parworld Track FTSE EDHEC-Risk Efficient

Eurobloc*

Parworld Track World*

Parworld Track Emerging Markets*

Parworld Track EMU*

Parworld Track Global Government Bond

ex-EMU*

Parworld Track Euro Inflation Linked

Bonds*

aandelenklasse

aandelen

aandelen

aandelen

aandelen

obligaties

obligaties

* De ISIN codes van bovenstaande fondsen zijn op het moment

van verspreiding van dit blad nog niet beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met uw client relationship manager of ga naar

www.bnpparibas-ip.nl


Strategy & Focus I juni 2012 I 5

THEAM: actief in passief beheer

EasyETF

Indexed Funds

Indexed

& ETF

Equities

Commodities

Hidden Assets

Multi-Assets

Active

Systematic

Guaranteed

& Protected Funds

Alternative

Management

Garanteed Funds

Protected Funds

Absolute Return

Hedge Fund Solutions

• Een breed productscala waaronder indexbeleggingsstrategieën: van aandelen tot commodities, van ethisch tot

thematisch, van Azië tot de VS

THEAM biedt u verregaande expertise, ook in indexfondsen

• Een klantgerichte aanpak wanneer het erom gaat uw beleggingswensen te realiseren: van kant-en-klare indexfondsen

tot voor u op maat gemaakte oplossingen

THEAM biedt u antwoorden

Uw partner voor indexfondsen. THEAM: onderdeel van BNP Paribas Investment

Partners, met meer dan 115 specialisten en EUR 45 miljard aan vermogen onder

beheer*.

www.bnpparibas-ip.nl

* Per 31 maart 2012; bron: THEAM en BNP Paribas Investment Partners


Strategy & Focus I juni 2012 I 6

Asset allocation

Aandelen:

ONDERWOGEN

Ongewijzigd. In april en mei drukten zwakke macro-economische

cijfers aandelen wereldwijd met 3,5% naar beneden (uitgedrukt

in euro). Omdat de euro daalde tegenover de Amerikaanse dollar

kwam de val in USD uit op 10,6%. De MSCI-indices voor de

ontwikkelde en opkomende markten staan nu voor 2012 in het rood.

Wij blijven vooral bezorgd over de begrotingssituatie en de steeds

nauwere banden tussen banken en overheden in de eurozone, al

worden aandelen er door de wereldwijde groeivertraging ook niet

aantrekkelijker op. De waarderingen zijn volgens ons vooralsnog

onvoldoende laag om een koopsignaal af te geven. Wij blijven licht

overwogen aandelen uit de opkomende markten versus aandelen

uit de ontwikkelde markten.

Small-cap aandelen:

ONDERWOGEN

Ongewijzigd. Wij zijn onderwogen in Europese small caps versus

large caps, omdat small caps volgens ons harder zullen lijden

onder de groeivertraging, terwijl een lagere euro de large caps

meer ten goede kan komen. De winsten van Europese small

caps liepen inderdaad al meer terug dan die van large caps. Nu

kwantitatieve versoepeling door de Amerikaanse Federal Reserve

of meer ECB-krediet aan banken niet langer op de beleidsagenda

lijken te staan, verwachten wij dat de risicobereidheid ten aanzien

van small caps afneemt.

Staatsobligaties:

NEUTRAAL

Gewijzigd. De Amerikaanse obligatierente daalde tot 1,6% en de

Duitse rente zakte naar 1,1%. De Duitse tweejarige rente was

zelfs korte tijd negatief. Franse en Nederlandse staatsobligaties

profiteerden eveneens van een instroom in veilige havens, maar de

risicospreads op ‘perifere’ obligaties stegen fors. Wij denken dat de

Amerikaanse en Duitse obligatierente nu het dieptepunt voorbij is.

De waarderingen zijn nu aan de hoge kant en de trage of negatieve

groei evenals het soepele monetaire beleid zijn volgens ons al

ingeprijsd. Wij verwachten echter geen sterke rentestijgingen

omdat de groei en de inflatie naar onze inschatting zwak blijven

Wij verhoogden onze exposure van onderwogen naar neutraal en

neutraliseerden onze long-duration.

Investment-grade bedrijfsobligaties:

NEUTRAAL

Ongewijzigd. De spread op Europese investment-grade obligaties

liep uit omdat risicoaversie op de financiële markten meer in het

voordeel van Duitse staatsobligaties dan van investment-grade

obligaties speelde. De hogere spreads maken de waarderingen van

bedrijfsobligaties aantrekkelijker, maar wij blijven neutraal omdat

de spreads nog verder kunnen uitlopen, vooral in de financiële

sector.

Hoogrentende obligaties:

NEUTRAAL

Ongewijzigd. De rente op hoogrentende bedrijfsobligaties steeg

met 130 bp in Europa, maar liep minder sterk op in VS. De spreads

op hoogrentend papier geven uitzicht op een licht hoger rendement

dan staatsobligaties, maar dit rendement blijft historisch laag en

volstaat volgens ons niet om een overweging te rechtvaardigen.

Obligaties uit de opkomende landen:

NEUTRAAL

Gewijzigd. Wij blijven fundamenteel positief voor deze

beleggingsklasse gezien de veelal gezonde overheidsfinanciën

en positieve groeiverwachtingen in de opkomende markten.

De instroom in deze obligaties is opgedroogd vanwege zorgen

over eventuele protectionistische maatregelen en een cyclische

groeivertraging. Wij namen winst en zijn nu neutraal.

Converteerbare obligaties:

NEUTRAAL

Ongewijzigd. Het stijgingspotentieel van de aandelencomponent

en de ondergrens die de obligatiecomponent van converteerbare

obligaties biedt, zijn positief in een voor tactische handel geijkt

klimaat, maar de huidige volatiliteit is negatief volgens ons.

Vastgoedaandelen:

ONDERWOGEN

Ongewijzigd. Het rendement op vastgoed is mogelijk aantrekkelijk

vergeleken met dat op obligaties en zelfs aandelen in sommige

regio’s, maar in het huidige klimaat is aflopende leningen

verlengen volgens ons nog steeds lastig. Wij zijn onderwogen in

Europees vastgoed omdat de beleggingsklasse kan lijden onder de

problematische groeiverwachtingen in de regio. We zijn neutraal

in de VS en Azië.

Grondstoffen:

NEUTRAAL

Ongewijzigd. Grondstoffenprijzen daalden door de wereldwijde

groeivertraging en een stijgende dollar. De overvloedige liquiditeit

en structurele aanbodbeperkingen zijn volgens ons positief, maar

de huidige economische cyclus steunt hogere prijzen niet. Volgens

ons is de onderliggende dynamiek van vraag en aanbod positief

voor goud.

Geschreven 4 juni 2012


Strategy & Focus I juni 2012 I 7

Modelportefeuilles

Modelportefeuilles per 12 juni 2012

Defensief Neutraal Ambitieus

Benchmark Portfolio Benchmark Portfolio Benchmark Portfolio

Aandelen 20,0% 17,5% 40,0% 37,5% 60,0% 57,5%

Europese large caps 7,0% 7,6% 14,0% 14,6% 24,0% 24,6%

Europese small caps 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0%

Amerikaanse large caps 3,0% 1,6% 7,0% 5,6% 9,0% 7,6%

Amerikaanse small caps 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,0%

Japanse large caps 2,0% 0,6% 2,0% 0,6% 3,0% 1,6%

Global Emerging Markets 5,0% 6,7% 14,0% 15,7% 20,0% 21,7%

Vastgoed 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,4%

Europees vastgoed 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,4%

VS vastgoed 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Aziatisch vastgoed 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Obligaties 55,0% 55,0% 39,0% 39,0% 23,0% 23,0%

Staatsobligaties EUR 9,0% 9,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0%

Kortlopend EUR 13,0% 13,0% 8,0% 8,0% 3,5% 3,5%

Bedrijfsobligaties EUR* 12,0% 12,0% 9,0% 9,0% 5,5% 5,5%

Euro Inflation Linked 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0%

Europese hoogrentende obligaties 4,0% 4,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0%

Amerikaanse bedrijfsobligaties 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Opkomende landen (uitgedrukt in USD) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Opkomende landen (uitgedrukt in lokale munt) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Global converteerbare obligaties 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Commodities 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%

Absolute return 20,0% 20,0% 13,0% 13,0% 7,0% 7,0%

Cash 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 0,0% 3,1%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Euro Credit Bonds (60% corporate bias and 40% collateralised) Bron: BNP Paribas Investment Partners


Strategy & Focus I juni 2012 I 8

Vooruitblik: markttiming van belang

bij blijvende onzekerheid en risico’s

Begin 2012 leken de uitdagingen groter dan ooit. Wij verwachtten een sober jaar op het economische

front, een cruciaal jaar voor de beleidsmakers en een jaar waarin een goed gevoel voor markttiming

van doorslaggevend belang zou zijn voor beleggers. In maart verzwakte de beursrally na de winsten

in de eerste twee maanden van het jaar en in april en mei keerden de markten nagenoeg volledig

om. Kortom, er is nog altijd een 'risk-on/risk-off’-klimaat. Tijd voor Joost van Leenders (JvL),

beleggingsspecialist allocatie & strategie, om William De Vijlder (WDV), CIO Partners & Strategy,

naar de vooruitzichten voor de rest van dit jaar te vragen.

JvL: Wat is volgens u het grootste risico nu?

WDV: In de eurozone is de spanning duidelijk weer te snijden. De

recente Griekse politieke impasse vergroot de kans dat Griekenland

de eurozone uiteindelijk verlaat. Ironisch is wel dat de meeste

Grieken liever in de eurozone willen blijven, terwijl zij toch hebben

gestemd op partijen die het bezuinigings- en hervormingspakket

opnieuw ter discussie willen stellen. Dat kan op verzet bij de andere

lidstaten van de eurozone stuiten. Wij denken dat Griekenland

in de eurozone blijft, eventueel met wat aanpassingen aan het

ondersteuningsprogramma of extra middelen, bijvoorbeeld van de

Europese Investeringsbank (EIB). Maar een exit is niet ondenkbaar.

Dat zou volgens ons erg slecht zijn voor Griekenland zelf en andere

‘perifere’ landen van de eurozone serieus kunnen treffen. Ondanks

de verliezen die het IMF en de ECB zouden lijden, zou het directe

effect van een Grieks vertrek volgens ons beheersbaar moeten zijn

(de rest-exposure van banken aan de staatsschuld is klein; CDS zijn

al in werking getreden). Maar het zou ernstig op andere ‘perifere’

landen drukken, tot zorgen leiden over een vlucht van banktegoeden

en de groei in de eurozone remmen.

JvL: Zijn de risico’s in Europa geconcentreerd?

WDV: Jammer genoeg niet. Eerder dit jaar waren de Amerikaanse

groei-indicatoren veelbelovend, maar de laatste tijd verzwakken

ze. Dat blijft in lijn met ons basisscenario van een bescheiden

groei dit en volgend jaar. De risico’s voor de VS zijn vooral van

politieke en fiscale aard. Als er niets gebeurt, lopen de VS begin

volgend jaar tegen een begrotingsmuur aan als meerdere

tijdelijke belastingverlagingen ten einde lopen. Bovendien

treden er automatische bezuinigingsmechanismen in werking

na de overeenkomst over het schuldplafond vorige zomer in het

Congres. Dat plafond wordt wellicht later dit jaar of begin 2013

bereikt. Wij verwachten geen grote beslissingen voorafgaand aan

de presidentsverkiezingen in november waardoor er meteen ook

minder tijd overblijft om daarna nog tot een overeenkomst te komen.

Bij gebrek aan een glazen bol die ons toont wie de verkiezingen wint

en in hoeverre de samenstelling van het Congres zal wijzigen, is ook

dit duidelijk een bron van onzekerheid.

Ook China is tot slot een punt van zorg. De groei-indicatoren van

dit land zijn de laatste tijd flink verzwakt (zie grafiek). Dit is deels

een opzettelijke poging van de overheden om te voorkomen dat

de economie oververhit, om de vastgoedsector af te koelen en

om de overstap te maken van een investeringsgerichte naar een

consumptiegerichte economie. Net daarom werd het monetaire

beleid in 2010 en 2011 verkrapt en werden er maatregelen getroffen

om de vastgoedmarkt af te koelen. Hoeveel verder de groei nog

vertraagt, is niet duidelijk. Een lichtpuntje is alvast dat de People’s

Bank of China haar monetair beleid stilaan weer versoepelt en dat

ze volop over bewegingsruimte beschikt om de basisrente verder te

verlagen.

Chinese detailhandelsomzet en industriële productie vertragen

(in % jaar op jaar)

25

20

15

10

5

Industriële productie

Detailhandelsomzet

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bron: Bloomberg, BNP Paribas Investment Partners; mei 2012

JvL: U hebt het huidige monetaire beleid vergeleken met een bad

laten vollopen met de kranen wijd open. Loopt het bad binnenkort

over?

WDV: Met die metafoor wilde ik uitdrukken dat het monetaire

beleid een doeltreffend wapen kan zijn om een liquiditeits- of

vertrouwenscrisis te bestrijden, maar het kan niet alles oplossen.

Zo slaagde de ECB erin met driejarige LTRO’s de stress op de

interbancaire markt te bedaren en de obligatierente te verlagen,


Strategy & Focus I juni 2012 I 9

vooral in Spanje en Italië. Maar zodra de banken het geld hadden

uitgegeven en er nog altijd staatspapier werd aangeboden, was

het bad vol en begon het over te lopen (zie grafiek). De ECB zou

natuurlijk een groter bad kunnen installeren, maar ook dat is

slechts een tijdelijke oplossing. Vooralsnog aarzelt de bank om extra

maatregelen te treffen.

Rente op 10-jarige staatsobligaties uit 'perifere' landen in %

8,00

afgekoeld in 2011, vooral in de VS.

In de eurozone heeft de ECB volgens ons drie opties. Ze kan de

beleidsrente verlagen. Hoewel wij dit niet uitsluiten, kan men zich

toch vragen stellen bij de doeltreffendheid van nog lagere tarieven.

Wij verwachten een verdere verlaging van de refi-rente in de

tweede jaarhelft, waarbij de timing afhangt van de ontwikkelingen

in de eurozonecrisis en de kans op verdere verslechtering van de

economie. Ten tweede kan zij haar Securities Market Programme

weer opstarten en (‘perifere’) staatsobligaties kopen op de secundaire

markt. Tot slot kan ze nog meer LTRO-leningen aanbieden.

7,00

6,00

Italië

JvL: Zal het monetaire beleid sterk genoeg zijn om de obligatierente

laag te houden?

5,00

4,00

3,00

Spanje

jan 10 mei 10 sept 10 jan 11 mei 11 sept 11 jan 12 mei 12

Bron: Bloomberg, BNP Paribas Investment Partners; mei 2012

JvL: Verwacht u nog ingrijpende beleidsmaatregelen van de Fed of

de ECB?

WDV: De obligatierente heeft een diepterecord bereikt in Duitsland

en de VS (zie grafiek). In Japan is de rente al jaren relatief laag.

Maar vergeten we daarbij niet dat de Amerikaanse marktrente,

sinds de Fed-rente op het huidige lage niveau staat, toch binnen

een bandbreedte van 1,7% en bijna 4% fluctueerde. In de eurozone

waar de ECB de refi-rente eind vorig jaar tot 1% verlaagde, heeft de

Duitse rente toch een uitschieter van 3,7% gekend. Een lage officiële

rente is een sterk anker om te voorkomen dat de marktrente te ver

stijgt, maar er zijn nog andere stuwende krachten.

Rente op 10-jarig staatspapier uit 'veilige havens' in %

WDV: De Amerikaanse Federal Reserve is de laatste tijd weliswaar

positiever geworden over de economische verwachtingen, maar

laat wel alle opties open. Vooralsnog voorzien wij geen nieuwe

ronde van kwantitatieve versoepeling. Maar als de obligatierente

weer stijgt na het einde van Operatie Twist (waarbij korter lopend

schatkistpapier in de portefeuille van de Fed wordt omgeruild voor

papier met langere looptijden om de rentecurve vlakker te maken),

als de groei verder vertraagt of als de staatsschuldproblemen in

de eurozone escaleren, zou de Fed weer activa kunnen kopen

(wellicht vooral door hypotheken gedekte effecten of zogeheten

MBS). Maar vergeten we ook de politieke weerstand tegen QE1 en

QE2 niet. Volgens een aantal beleidsmakers heeft de kwantitatieve

versoepeling de olie- en gasprijzen opgedreven en de privéuitgaven

4,00

3,50

3,00

VS

2,50

2,00

1,50

1,00

Duitsland

jan 10 mei 10 sept 10 jan 11 mei 11 sept 11 jan 12 mei 12

Bron: Datastream, BNP Paribas Investment Partners; mei 2012


Strategy & Focus I juni 2012 I 10

JvL: Verwacht u dus dat de obligatierente stijgt?

WDV: Dat is vanzelfsprekend een risico voor obligatiebeleggers,

maar ik denk dat het gevaar beperkt is. Het gevaar is misschien

groter in de VS dan in de eurozone gezien de verschillen in de

economische verwachtingen. Wij zien in feite vijf redenen waarom

de obligatierente wellicht langer laag blijft dan velen denken.

• Een eerste reden is de bescheiden economische groei in de

ontwikkelde landen die momenteel schulden afbouwen. Ik denk

dat de Amerikaanse economie – zelfs nu de consument zijn schuld

wat heeft afgebouwd – nog altijd vrij rentegevoelig is. Daarom zal

de Fed volgens mij niet toelaten dat de obligatierente fors stijgt.

• Ten tweede is de Europese actieve bevolking zijn piek voorbij en

komt daarin vanaf nu krimp. Dat zal op het groeipotentieel van de

economie drukken.

• Ten derde zit een groot deel van de eurozone vast in een potentiële

negatieve cyclus van bezuinigingen en lage groei.

• Ten vierde is de vraag naar financiële activa structureel verschoven.

Door wijzigingen in de regelgeving is de vraag van institutionele

beleggers naar staatsobligaties toegenomen. Een stijgende

vraag van de centrale banken of de sovereign wealth funds van

de opkomende markten, die een voorkeur voor vastrentende

producten hebben, kan de rente ook laag houden.

• Tot slot kan er financiële repressie optreden; in de breedste zin zou

dat betekenen dat aanpassingen in het toezicht tot een voorkeur

leiden voor obligaties in institutionele portefeuilles.

JvL: De rente op veel vastrentende producten is laag. Ziet u helemaal

geen kansen?

WDV: Wij zijn fundamenteel positiever over schuldpapier uit de

opkomende markten. De uiteenlopende groeiverwachtingen worden

vaak genoemd als reden voor een voorkeur voor de opkomende

markten, maar het lijkt mij belangrijker te kijken naar wat dit

verschil veroorzaakt. Er is minder noodzaak voor schuldafbouw, de

bevolking groeit er en de overheidsbalansen zijn doorgaans gezonder.

De ratings stijgen stilaan voor veel schuldpapier uit de opkomende

landen. De waarderingen, bijvoorbeeld vergeleken met de spreads

op hoogrentende obligaties, lijken eveneens aantrekkelijker. Het

belangrijkste negatieve aspect is nu een eventuele opflakkering

van het protectionisme. Maar nu een aantal opkomende valuta’s is

gedaald, is de neiging daartoe mogelijk weer ook afgenomen. Ons

huidige neutrale standpunt tegenover obligaties uit de opkomende

landen is veeleer tactisch dan structureel.

Wat bedrijfsobligaties betreft, vinden wij de trends in de

bedrijfswinsten per saldo neutraal. Uitgesproken positief is de

sterkte van onder meer de balansen, de inkomsten en de kasstromen

van bedrijven wereldwijd. Wij vinden de bescheiden fusie- en

overnameactiviteit en de inkoop van eigen aandelen positief voor

obligatiehouders. Het wanbetalingsrisico op bedrijfsobligaties

is licht toegenomen, maar blijft een stuk onder de langjarige

gemiddelden. Omdat dit risico verder kan stijgen, beschouwen

wij dit als neutraal. Het toenemende aantal ratingverlagingen

kan op de beleggingsklasse drukken. Per saldo zien wij waarde in

bedrijfsobligaties en het couponrendement is aantrekkelijk in het

huidige klimaat van lage groei en lage rendementen.

JvL: De waarderingen van aandelen lijken ook aantrekkelijk, is dit

een reden om te kopen?

WDV: Nee, globaal genomen vinden wij het nog te vroeg om te

kopen op basis van de waarderingen. Historisch gezien beoordelen

wij de koers-winstverhoudingen als min of meer neutraal, maar de

dividendrendementen zijn positief. De waarderingen van aandelen

lijken inderdaad aantrekkelijk in relatieve termen, bijvoorbeeld

als we het dividendrendement vergelijken met het rendement

van bedrijfsobligaties. Maar dat is vooral een gevolg van de lage

obligatierente. Wij zien zoals gezegd duidelijke redenen buiten het

monetaire beleid waarom de rendementen laag zijn.

Vanuit historisch oogpunt is er een interessante band tussen de

obligatierendementen en de koers-winstverhoudingen (K/W’s).

Die K/W’s pieken doorgaans als de obligatierente op 5-6% staat,

d.w.z. het niveau dat geassocieerd wordt met het economische

‘goldilocks’-scenario van robuuste groei zonder al te hoge inflatie.

Een obligatierente van meer dan 7-8% en dalende K/W’s zijn

gebruikelijk in inflatoire periodes. Een lage obligatierente gaat

doorgaans hand in hand met lage K/W’s in economisch harde tijden.

Als we dit toepassen op de huidige obligatierente en K/W’s, zijn die

laatste momenteel aan de hoge kant.

Maar er zijn sterke regionale verschillen. Onze favoriete maatstaf,

namelijk de voor de cyclus gecorrigeerde koers-winstverhouding,

is veel hoger in de VS dan in Europa. Voor de VS voorspelt dit

bescheiden rendementen op aandelen. Maar wij vinden de

risico’s in Europa nog altijd te hoog om dit waarderingsvoordeel

te benutten. Wij zijn positiever voor aandelen uit de opkomende

landen waar wij een sterkere groei zien, samen met ruimte voor

stimuleringsmaatregelen indien nodig en relatief aantrekkelijke

waarderingen.

Per saldo zijn wij onderwogen in aandelen, vooral op basis van

het negatieve marktklimaat in de eurozone. Gelet op de recente

dalingen kopen wij mogelijk weer als de dalende trend doorzet.

Geschreven 15 juni 2012


Strategy & Focus I juni 2012 I 11

William De Vijlder

CIO Partners &

Strategy

Joost van Leenders

Beleggingsspecialist

allocatie & strategie


Strategy & Focus I juni 2012 I 12

BNP Paribas L1 Equity USA Growth:

profiteer van de potentiële groei van

Amerikaanse aandelen

Amerikaanse aandelen zouden volgens ons moeten kunnen profiteren van het herstel van de VS

economie, op zich op dit moment een zeldzaamheid in de ontwikkelde wereld. Mark Stoeckle (MS),

fondsbeheerder BNP Paribas L1 Equity USA Growth, belicht de troeven van dit fonds en hij legt uit

waarom spreiding een goede aanpak blijft voor risicomijdende beleggers.

S&F: Het fonds doet het sinds begin dit jaar beter dan zijn benchmark 1 . Het kan nu bogen

op een outperformance in 13 van de laatste 22 kwartalen – wat waren de voornaamste

drijfveren?

MS: Dit succes is grotendeels te danken aan twee hoekstenen van de beleggingsbenadering:

een brede spreiding en een sterke aandelenselectie. Wij beleggen in elke sector die in

de benchmark is vertegenwoordigd, maar van iedere sector nemen wij alleen de naar

ons oordeel beste aandelen op. Wij zijn sectorneutraal in die zin dat wij ons niet actief

positioneren in sectoren, maar uitsluitend in aandelen van hoge kwaliteit. Het resultaat

is een evenwichtige spreiding van de posities over de hele markt. Die spreiding heeft

overigens gewerkt, zoals duidelijk blijkt uit onze track record op de langere termijn. Het

rendement kreeg vanzelfsprekend ook steun van de groei van de Amerikaanse economie,

de gezonde financiën gezondheid van veel Amerikaanse bedrijven en de aanhoudende

belangstelling van beleggers voor de Amerikaanse beurs, die een van de breedste,

diepste en internationaalste markten is.

S&F: Hoe draagt uw gedisciplineerd beleggingsproces bij aan de beheersing van het

portefeuillerisico?

MS: Wij bewaken de posities in het fonds strikt en het gewicht dat één enkel aandeel in

de volledige portefeuille mag hebben is aan strenge regels gebonden. Zo bouwden wij

onze positie in Apple na de recente marktrally af tot het gewicht in de benchmark. Ons

beleggingsbeleid bepaalt dat het gewicht van één enkel aandeel in de portefeuille niet

meer dan 2,5% hoger mag zijn dan het gewicht in de index. Wij willen vermijden dat een

afzonderlijk aandeel al te dominant wordt: een grote positie kan in geval van een baisse

immers sterk op het portefeuillerendement drukken. Door ons zorgvuldig beheer van het

gewicht van de afzonderlijke aandelen zijn wij erin geslaagd om het risico te beheersen.

Uit het rendement van het fonds blijkt dat wij hierin zijn geslaagd. Apple bleef daaraan

bijdragen.

S&F: Kwaliteit is één van de pijlers van uw filosofie – kunt u uw standpunten nader

toelichten?

MS: Ook hier hebben wij een gedisciplineerde benadering door voortdurend op zoek te

gaan naar winnaars. De selectie begint met een tool om de kwaliteit, de waardering en het

momentum van de 600 aandelen in de benchmark te onderzoeken. Er is een afzonderlijk

model voor elke sector omdat de fundamentele factoren die de aantrekkelijkheid van een

aandeel bepalen van sector tot sector verschillen. Zo ligt bij de beoordeling van aandelen

in de sector niet-duurzame consumentengoederen de nadruk op de vrije kasstroom,

terwijl financiële aandelen vooral worden beoordeeld op basis van de boekwaarde en de

ondernemingswaarde/EBITDA. Wij gebruiken dit instrument al sinds 1996, maar werken

het elke vijf jaar bij om het up-to-date te houden. Het geeft ons een universum van

bedrijven die wij vervolgens zelf diepgaand onderzoeken.

Eerst focussen wij op de winstkwaliteit en de samenstelling van de winst om de

winstcapaciteit nu en op de middellange termijn te kunnen beoordelen. Vervolgens

selecteren wij bedrijven met een redelijk geprijsde winstcapaciteit – dit is een belangrijk

1 Rendement na aftrek van kosten sinds begin dit jaar voor BNPP L1 Equity USA Growth 16,55% vergeleken met 14,51%

voor de Russell 1000 Growth GR index, wat neerkomt op een outperformance van 204 bp. Bron: BNP Paribas Investment

Partners. Raadpleeg de tabel op de rechterpagina voor meer rendementscijfers. In het verleden behaalde resultaten

bieden geen garantie voor de toekomst.


Strategy & Focus I juni 2012 I 13

Mark Stoeckle

Fondsbeheerder BNP Paribas L1 Equity USA

Growth

element van onze strategie omdat wij zo bedrijven uitsluiten met een volgens ons te hoge

koers/winst verhouding. Wij houden ook rekening met de inspanningen van bedrijven om

waarde aan de aandeelhouders uit te keren, bijvoorbeeld in de vorm van dividend of

de inkoop van eigen aandelen 2 . Tot slot beleggen wij in bedrijven met een verwachte

duurzame winstgroei over de komende 12 tot 18 maanden. Kortom, wij beginnen met

een screening, gevolgd door een strenge beoordeling door ons ervaren team om een

portefeuille met redelijk geprijsde aandelen van hoge kwaliteit samen te stellen.

Voorsprong op de benchmark door rigoureuze aandelenselectie: k/w groei over 3 jaar

van aandelen in het fonds t.o.v. aandelen in de index

27,0

24,0

21,0

18,0

15,0

12,0

9,0

6,0

dec 2008

maa 2009

BNPP L1 Equity USA Growth

Russell 1000 Growth GR index

jun 2009

sept 2009

dec 2009

Bron: BNP Paribas Investment Partners; mei 2012

maa 2010

jun 2010

sept 2010

dec 2010

maa 2011

jun 2011

sept 2011

dec 2011

maa 2012

mei 2012

S&F: U noemde Apple al als een bron van rendement – kunt u nog meer voorbeelden van

geslaagde keuzes geven?

MS: Apple droeg inderdaad aanzienlijk bij aan onze resultaten en wij zien de hele ITindustrie

als een sector met groeipotentieel. Wij houden ook van aandelen uit de

sector duurzame consumentengoederen waar wij posities hebben in Lowe’s (doe-hetzelfbenodigdheden)

of Marriott International (hotels). Maar zelfs in de materialensector,

die weinig beleggers kan bekoren, kunnen wij aantrekkelijke bedrijven vinden die aan

onze strenge selectiecriteria voldoen. Een voorbeeld is het glasbedrijf Ball Corp, een

aandeel dat het goed doet sinds wij het in ons bezit hebben.

S&F: De instroom was de laatste tijd uitstekend – het vermogen onder beheer steeg

van 869 miljoen USD per eind april 2011 tot 1,11 miljard USD per eind april 2012 – hoe

verklaart u die belangstelling?

MS: Volgens mij zijn daar twee goede verklaringen voor. Ten eerste waarderen beleggers

een proces dat consequent en met goed resultaat wordt toegepast, zoals het geval was

voor BNPP L1 Equity USA Growth. Ten tweede mijden beleggers risico’s steeds meer

in een wereldwijde markt waar de volatiliteit om de drie tot vier maanden piekt en

zij hebben kunnen vaststellen dat onze benadering met een consequent toegepaste

risicobeheersing inderdaad een verstandige keuze kan zijn.

Geschreven 29 mei 2012

2 Zie ook het artikel ‘Amerikaanse bedrijven kunnen aandeelhouders van berg cash laten profiteren’ in de editie van mei 2012

van ons magazine Perspectives op www.bnpparibas-ip.nl in de rubriek Inzicht en Publicaties

BNP Paribas L1 Equity USA Growth

Het fonds bestaat uit een geconcentreerde

portefeuille van Amerikaanse large-cap

aandelen met een focus op duurzame

winstgroei tegen een redelijke marktprijs.

Het team stelt de portefeuille samen aan de

hand van sterke overtuigingen en een bewezen

beleggingsaanpak en gelooft dat dit de basis is

voor aantrekkelijke rendementen.

Fondsbeheerder:

Mark Stoeckle

Beheerkosten:

1,5%

TER (classic cap):

1,82% (per 31.12.2010)

Rechtsvorm:

Subfonds van BNP Paribas L1, een UCITS IV

compliant SICAV naar Luxemburgs recht

Basisvaluta:

USD

Benchmark:

Russel 1000 Growth (USD) RI

Managementstijl:

Core growth

ISIN code:

LU0377078216 classic cap

LU0377078646 classic dis

Performance (c-aandeel, netto geannualiseerd

in % in USD per 31.12.2011):

BNP Paribas L1 Equity

USA Growth

Russel 1000 Growth

(USD) RI

Bron: BNP Paribas Asset Management

2007 2008 2009 2010 2011

19,95 -32,95 36,35 14,21 -2,85

5,49 -37,43 37,21 16,71 2,64

In het verleden behaalde resultaten bieden geen

garantie voor de toekomst.

Beleggingen in het BNP Paribas L1 Equity USA Growth zijn

onderheving aan de marktfluctuaties en de risico's verbonden

aan investeringen in beleggingsproducten. De waarde van uw

belegging en het inkomen dat u hiermee genereert, kan stijgen

of dalen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het

verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de

toekomst.

Het fonds is blootgesteld aan de volgende risico's: kapitaal,

aandelen. Voor een volledige beschrijving en definitie, raadpleeg

het laatste prospectus van het fonds.

Ga voor meer informatie naar de fondszoeker

op www.bnpparibas-ip.nl


Strategy & Focus I juni 2012 I 14

Bereik de wereld met BNP Paribas

L1 Equity Best Selection Euro/Europe

Tot de beste argumenten om in onze ‘Best Selection’-strategie met haar hoge overtuigingsgraad

te beleggen rekenen wij het rendement op de lange termijn en de relatief lage volatiliteit.

Fondsbeheerder Valérie Charrière-Pousse (VCP) richt de schijnwerper op de outperformance van

de twee vlaggenschipfondsen 1 en Andrew King (AK), CIO Europese aandelen, legt uit waarom dit

een uitgelezen moment is om in onze fondsen te beleggen.

S&F: In maart was het precies vier jaar geleden dat de strategie voor het eerst werd

toegepast – wat is de belangrijkste verdienste tot nu toe?

VCP: Beide vlaggenschipfondsen, BNPP L1 Equity Best Selection Euro en BNPP L1

Equity Best Selection Europe, deden het elk kalenderjaar sinds de introductie van

de strategie 1 beter dan hun benchmark 2 en ook dit jaar zijn zij op koers. Wij zijn

bijzonder trots op de vrij stabiele resultaten van de fondsen ondanks de lastige

economische omgeving en de volatiele markten: zo bleef de volatiliteit van hun

rendementen onder die van de benchmarks 3 . Op een dergelijke lonende risicorendementsverhouding

konden de laatste tijd overigens slechts weinig fondsen

bogen.

S&F: U boekte zowel in stijgende als dalende markten succes – wat zijn volgens u de

drijfveren achter die gestage outperformance?

AK: Basis van ons beleggingsproces is de Herfindahl-Hirschman index (HHI), een

graadmeter van de sectorconcentratie. Die leert ons dat de winstvooruitzichten

verbeteren naarmate de sectorconcentratie hoger is – bijvoorbeeld in termen van

een beperkte concurrentie. Hierdoor kunnen wij aantrekkelijke kansen identificeren,

bijvoorbeeld in de sector industriële waarden/materialen Heidelberger Zement en

in de banksector Banco Santander. Zij liggen nu misschien niet goed in de markt,

maar uit onze analyse blijkt dat zij goed gepositioneerd zijn om bovengemiddelde

rendementen neer te zetten en dat hun groeivooruitzichten op de lange termijn ook

goed zijn. Dankzij de selectie van dit soort marktleiders hebben wij portefeuilles

kunnen samenstellen die bewezen hebben dat zij het goed kunnen doen in alle

marktomstandigheden.

VCP: Het resultaat was inderdaad tot nu toe een outperformance in alle marktcycli.

Eén reden daarvoor is volgens ons de gedisciplineerde benadering waardoor trends

in de markt ons minder raken en wij aan de ergste gevolgen van kortetermijndenken

kunnen ontsnappen. Wij focussen op de selectie van winnaars die het op de lange

termijn goed kunnen doen.

S&F: Onder de actief beheerde Europese aandelenfondsen onderscheidt u zich door

uw vermogen om dit beleggingsproces consequent toe te passen. Zijn er nog andere

aspecten waarin u zich onderscheidt?

AK: Een dergelijke uitstekende track record zet je natuurlijk niet neer zonder

een sterk en stabiel team. Wij geloven dat ons team met een gemiddelde

beleggingservaring van 18 jaar alle vaardigheden in huis heeft om de beste

bedrijven te blijven selecteren. Elk teamlid onderzoekt alle beleggingsvoorstellen

in detail. Deze worden vervolgens onbevooroordeeld besproken in wekelijkse

teamvergaderingen waarin alle deelnemers evenveel beslissingsrecht hebben. Dat

resulteert in portefeuilles van posities met een hoge overtuigingsgraad die beleggers

naar onze mening rendement en toegevoegde waarde op de lange termijn kunnen

1 De huidige 'Best Selection’-beleggingsbenadering werd geïntroduceerd in maart 2008

2 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bekijk voor meer details het kader met de

cijfers van het fonds op de rechterpagina

3 Benchmark voor BNPP L1 Equity Best Selection Europe: MSCI Europe (EUR) NR index; benchmark voor BNPP L1 Equity Best

Selection Euro: MSCI EMU (EUR) NR index


Strategy & Focus I juni 2012 I 15

Andrew King

CIO Europese aandelen

Valérie Charrière-Pousse

Fondsbeheerder

BNPP L1 Equity Best Selection Euro/Europe

bieden. Wij zijn overigens niet de enigen die denken dat die robuuste benadering

nu de juiste keuze is voor beleggers: beide fondsen zagen een instroom van circa

130 miljoen EUR tussen eind december 2011 en eind april 2012 4 . Een duidelijk blijk

van vertrouwen, toch?

S&F: Waarom zouden beleggers in Europese aandelen beleggen?

AK: Beleggers volgen de aanhoudende marktturbulenties en de ontwikkelingen in

de crisis van de eurozone vanzelfsprekend op de voet. Die kunnen natuurlijk een

effect op de markten hebben, maar wij menen dat Europese aandelen nu al kansen

bieden.

Samengevat hebben wij drie argumenten:

1. Ten eerste kennen Europese aandelen vergeleken met staats- en bedrijfsobligaties

waarderingen die we sinds medio de jaren tachtig van de vorige eeuw niet meer

hebben gezien. Ze zijn ook aantrekkelijk geprijsd versus Amerikaanse aandelen

en aandelen wereldwijd (zie grafiek).

2. Beleggers kunnen erop vertrouwen dat de risico‘s in onze fondsen beperkt zijn.

De portefeuilles bevatten immers alleen de naar ons oordeel beste large-cap

aandelen die voor hun omzet niet alleen van Europa afhangen. Daarom denken

wij dat de aan Europa gerelateerde risico’s slechts een relatief beperkt effect op

onze beleggingen kunnen hebben, vooral omdat de geselecteerde bedrijven stuk

voor stuk marktleiders met een hoog prijsstellingsvermogen zijn.

3. Tot slot denken wij dat wij bedrijven met hoge en verdedigbare winstniveaus en

relatief lage winstrisico’s in portefeuille hebben. Wij zetten in op namen met

sterke HHI-kenmerken – actief in sectoren met hoge instapdrempels, in groeiende

markten zonder echt concurrentiegevaar, in staat om schaaleconomieën te

ontwikkelen en om hun koopkracht op peil te houden.

Onze rendementen leveren het mooiste bewijs. De inzet van de HHI en de strikte

toepassing van ons gedisciplineerd beleggingsproces zouden het team in staat

moeten stellen om in alle marktomstandigheden goede resultaten te behalen.

Koers/winstverhoudingen: Europa en wereldwijd

k/w verhouding (verwacht)

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Discount Europa (schaal rechts)

k/w Europa

k/w wereld

Bron: Bloomberg, BNP Paribas Investment Partners; mei 2012

apr 2005

okt 2005

apr 2006

okt 2006

apr 2007

okt 2007

apr 2008

okt 2008

apr 2009

okt 2009

apr 2010

okt 2010

apr 2011

okt 2011

apr 2012

0,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0%

-20,0%

-25,0%

Discount Europa (%)

Geschreven 29 mei 2012

4 Vermogen onder beheer van BNPP L1 Equity Best Selection Europe: 857 miljoen EUR; vermogen onder beheer van

BNPP L1 Equity Best Selection Euro: 519 miljoen EUR. Bron: BNP Paribas Investment Partners

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro is een

geconcentreerd fonds voor Europese large-cap aandelen

dat strikte selectiecriteria zoals de concurrentiepositie

van een bedrijf binnen zijn sector toepast. Dit resulteert

in een portefeuille met een hoge overtuigingsgraad,

samengesteld uit aantrekkelijk gewaardeerde winnaars

op de lange termijn met de nadruk op bedrijven van

hoge kwaliteit in goed gestructureerde sectoren.

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe belegt in

aandelen van large-cap bedrijven met gevestigde kantoren

in Europa. De aandelenselectie vindt plaats op basis van

stricte criteria zoals de concurrentiepositie van een bedrijf

binnen zijn sector. Dit resulteert in een portefeuille met

een hoge overtuigingsgraad, samengesteld uit aantrekkelijk

gewaardeerde langetermijnwinnaars met de nadruk op

bedrijven van hoge kwaliteit in goed gestructureerde

sectoren.

Fondsbeheerder:

Valérie Charrière-Pousse

Beheerkosten:

1,5%

TER (classic cap):

BNPP L1 Equity Best Selection Euro: 1,86% (per 31.12.2010)

BNPP L1 Equity Best Selection Europe: 1,85% (per 31.12.2010)

Rechtsvorm:

Subfonds van BNP Paribas L1, een UCITS IV compliant

SICAV naar Luxemburgs recht

Basisvaluta:

EUR

Benchmark:

BNPP L1 Equity Best Selection Euro: 100% MSCI EMU (EUR) NR

BNPP L1 Equity Best Selection Europe: MSCI Europe (EUR) NR

Managementstijl:

Core growth

ISIN code:

BNPP L1 Equity Best Selection Euro: LU0090548479 classic

cap / LU0090547315 classic dis

BNPP L1 Equity Best Selection Europe: LU0191755619

classic cap / LU0191755882 classic dis

Performance (c-aandeel, netto geannualiseerd in % in EUR

per 31.12.2011):

BNP Paribas L1 Equity

Best Selection Euro

100% MSCI EMU

(EUR) NR

BNP Paribas L1 Equity

Best Selection Europe

2007 2008 2009 2010 2011

5,76 -40,28 29,4 6,57 -9,33

9,64 -44,08 27,34 2,85 -15,28

0,63 -39,79 29,56 14,94 -4,95

MSCI Europe (EUR) NR 4,03 -42,80 31,60 11,10 -8,08

Bron: BNP Paribas Asset Management

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie

voor de toekomst.

Beleggingen in BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro/

Europe zijn onderheving aan de marktfluctuaties en de

risico's verbonden aan investeringen in beleggingsproducten.

De waarde van uw belegging en het inkomen dat u hiermee

genereert, kan stijgen of dalen. De waarde van uw belegging

kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden

geen garantie voor de toekomst.

De fondsen zijn blootgesteld aan de volgende risico's:

kapitaal, aandelen. Voor een volledige beschrijving en

definitie, raadpleeg het laatste prospectus van de fondsen.

Ga voor meer informatie naar www.bnpparibas-ip.nl


Strategy & Focus I juni 2012 I 16

Rendementen 31 mei 2012

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Aandelen

Aziatische aandelen

NL0006294175 BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund 1,50% -7,10% 0,73% -19,19% 3,89% -5,86% 108,69

S&P/Citigroup High Income Equity Asia Pacific (Hedged in

EUR) Net Return Index

-4,74% 4,84% -6,64% 3,65% -5,63% EUR

LU0076717171 BNP Paribas L1 Equity China 1,75% -14,03% 1,09% -24,04% -1,09% -5,29% 555,13

MSCI CHINA 10/40 $ (NR) (v) -13,80% 2,02% -20,80% 2,24% -0,21% USD

LU0291299674 BNP Paribas L1 Equity Indonesia 1,75% -10,08% -3,58% -12,11% 25,55% 11,73% 158,35

Jakarta SE Composite Price Index (v) -7,71% -3,26% -9,29% 29,75% 11,53% USD

LU0012181748 BNP Paribas L2 Equity Japan 1,50% -15,58% -4,87% -20,76% -8,53% -18,40% 40 403,73

NIKKEI 300 -13,67% -0,99% -14,77% -7,08% -16,20% JPY

Aandelen opkomende markten

LU0230662891 BNP Paribas L2 Equity BRIC 1,75% -21,56% -5,07% -30,61% -1,72% -4,19% 471,63

25%MSCI BRAZIL/RUSSIA/INDIA/CHINA USD -21,27% -3,11% -26,79% 2,09% -1,06% USD

LU0088339741 BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging 1,75% -16,56% -0,88% -24,66% 6,48% -8,83% 199,68

MSCI EM Europe 10/40 Net Return Index (v) -16,57% 1,05% -21,44% 9,71% -5,47% EUR

LU0377088363 BNP Paribas L1 Equity India 1,75% -17,99% -0,42% -25,14% 0,77% -2,29% 292,84

MSCI India 10/40 Net Return Index (v) -20,21% 1,38% -29,22% -0,06% -3,09% USD

LU0075933415 BNP Paribas L2 Equity Latin America 1,75% -19,09% -5,08% -24,06% 4,83% -1,47% 386,55

MSCI EM LATIN AMERICA 10/40 (NR) -18,60% -3,58% -20,81% 8,67% 1,60% USD

LU0269742168 BNP Paribas L1 Equity Russia 1,75% -18,39% -0,42% -20,27% 11,83% -2,82% 1 143,34

MSCI Russia 10/40 Net Return Index (v) -22,05% -4,07% -23,73% 9,82% -1,58% EUR

LU0212963259 BNP Paribas L1 Equity Turkey 1,75% -5,13% 17,61% -11,26% 14,47% -3,38% 149,99

MSCI Turkey 10/40 Net Return Index (v) -4,99% 18,33% -10,50% 14,88% -2,03% EUR

LU0081707118 BNP Paribas L1 Equity World Emerging 1,75% -15,88% -0,84% -24,05% 5,60% -4,95% 877,06

MSCI Emerging Markets Net Return Index (v) -15,20% 0,07% -20,32% 7,88% 0,07% USD

LU0456548261 BNP Paribas L2 STEP 80 World Emerging (EUR) 1,50% -0,37% -1,18% -16,44% -4,75% 39,24

MSCI EMERGING MARKETS (PI) FREE -16,04% -1,10% -22,40% 5,43% EUR

Europese aandelen

NL0006294142 BNP Paribas AEX Index Fund 0,50% -4,71% -4,61% -13,98% 6,93% -8,69% 166,44

AEX Price Index -7,86% -4,39% -14,50% 4,80% -11,17% EUR

LU0090548479 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1,50% -7,78% 1,13% -12,33% 6,38% -6,79% 486,26

MSCI EMU Net Return Index (v) -11,89% -3,23% -21,62% 0,85% -10,20% EUR

LU0191755619 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 1,50% -6,71% 1,78% -8,47% 10,16% -5,00% 799,50

MSCI Europe Net Return Index (v) -7,79% -0,39% -11,75% 7,66% -6,26% EUR

LU0375761581 BNP Paribas L1 Equity Europe Growth 1,50% -6,81% 2,26% -7,85% 11,36% -3,65% 732,67

MSCI Europe Net Return Index (v) -7,79% -0,39% -11,75% 7,66% -6,81% EUR

LU0111491469 BNP Paribas L2 Equity High Dividend Europe 1,50% -6,13% 0,33% -7,70% 5,79% -6,88% 815,30

MSCI EUROPE (NR) -7,79% -0,39% -11,75% 7,66% -6,81% EUR

NL0006294084 BNP Paribas Netherlands Fund 1,50% -9,04% -5,43% -13,73% 6,49% -10,78% 305,40

AEX Gross Return Index -7,86% -4,00% -13,14% 7,69% -8,12% EUR

NL0006294134 BNP Paribas Small Companies Netherlands Fund 1,75% -8,58% 1,01% -31,41% 4,63% -9,59% 40,07

S&P Customized Netherlands Listed Non-property

(< 1B Euro) Gross Return Index

-12,23% -2,81% -34,96% 3,35% -10,85% EUR

LU0154361405 BNP Paribas L2 STEP 90 Euro 1,50% -1,18% -1,57% -9,68% -2,43% -1,13% 205,52

EURO STOXX 50 (PI) -15,65% -8,53% -25,96% -4,73% -14,02% EUR


Strategy & Focus I juni 2012 I 17

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Wereldwijde aandelen

LU0097714413 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables 1,50% 3,52% 12,91% 11,91% 23,44% 1,12% 37,96

MSCI World Consumer Discretionary Net Return Index (v) 2,23% 13,19% 12,26% 22,09% 0,38% EUR

LU0080609679 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods 1,50% 6,25% 5,88% 14,14% 18,97% 3,94% 76,91

MSCI World Consumer Staples 10/40 Net Return Index (v) 7,01% 7,61% 17,42% 20,46% 6,62% EUR

LU0080608945 BNP Paribas L1 Equity World Energy 1,50% -11,24% -6,63% -10,02% 5,57% -1,29% 208,98

MSCI World Energy 10/40 Net Return Index (v) -10,15% -5,15% -6,06% 9,37% -0,23% EUR

LU0076549012 BNP Paribas L1 Equity World Finance 1,50% -6,23% 5,76% -10,29% 4,87% -17,20% 31,63

MSCI World Financials Net Return Index (v) -4,60% 6,80% -7,46% 6,14% -13,29% EUR

LU0074280149 BNP Paribas L1 Equity World Health Care 1,50% 5,76% 9,02% 11,18% 15,55% 0,95% 219,20

MSCI World Health Care 10/40 Net Return Index (v) 6,15% 7,50% 13,41% 17,38% 2,57% EUR

LU0377089841 BNP Paribas L1 Equity World Industrials 1,50% -2,26% 6,05% 1,46% 15,47% -4,16% 8,79

MSCI World Industrials 10/40 Net Return Index (v) -2,37% 5,76% 0,19% 16,96% -1,71% EUR

LU0377091409 BNP Paribas L1 Equity World Materials 1,50% -9,95% -1,26% -14,72% 8,45% -5,35% 110,90

MSCI World Materials Net Return Index (v) -10,42% -0,79% -14,03% 10,28% -2,16% EUR

LU0076273605 BNP Paribas L1 Equity World Technology 1,50% -2,66% 8,01% 6,58% 14,29% -0,03% 64,24

MSCI World Information Technology 10/40 Net Return

Index (v)

-0,16% 9,93% 14,08% 18,21% 2,20% EUR

LU0074280495 BNP Paribas L1 Equity World Telecom 1,50% 2,47% 1,99% 2,69% 14,25% -0,92% 67,94

MSCI World Telecommunication Services 10/40 Net Return

Index (v)

0,90% -0,73% -0,82% 13,04% -1,42% EUR

LU0103371943 BNP Paribas L1 Equity World Utilities 1,50% 2,72% 0,65% 2,68% 3,26% -7,13% 58,81

MSCI World Utilities Net Return Index (v) 2,96% 0,82% 5,33% 6,44% -4,14% EUR

NL0006294167 BNP Paribas Global High Income Equity Fund 1,50% -5,35% 0,18% -7,88% 8,01% -6,51% 1 324,06

S&P/Citigroup High Income Equity World (Hedged in EUR)

Net Return Index

-2,61% 2,53% -3,48% 11,01% -4,63% EUR

LU0120291793 BNP Paribas L1 Opportunities World 1,50% -2,46% 5,32% -7,54% 8,72% -2,26% 104,84

MSCI AC World Net Return Index (v) -1,99% 5,71% 1,98% 13,80% -2,04% EUR

NL0006294050 BNP Paribas Premium Global Dividend Fund 1,50% -5,56% -1,47% -7,08% 5,96% 258,76

75% BNP Paribas Global High Income Equity Fund (RI) +

25% Cash Index Euribor 1 Month

-4,81% -0,61% -6,36% 6,01% EUR

NL0006294035 OBAM 1,00% -9,55% 1,42% -19,67% 1,18% -11,69% 1 532,29

MSCI World Gross Return Index -2,32% 4,49% 2,46% 13,99% -2,17% EUR

Aandelen VS

LU0092590669 BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA 1,50% -5,30% 5,73% -7,34% 10,86% -3,41% 96,71

MSCI USA Net Return Index (v) -3,88% 4,97% -1,26% 14,30% -1,38% USD

LU0377083059 BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA 1,50% -2,31% 0,70% 0,22% 13,58% 80,11

S&P/Citigroup High Income Equity North America Net

Return In (v)

-1,60% 2,06% 2,19% 18,52% USD

LU0377078216 BNP Paribas L1 Equity USA Growth 1,50% -5,00% 7,77% -3,20% 13,45% 4,01% 1 026,39

Russell 1000 Growth Gross Return Index (v) -3,49% 7,17% 1,49% 16,84% 1,34% USD

LU0377124267 BNP Paribas L1 Opportunities USA 1,50% -17,41% -10,81% -25,90% -2,85% -1,39% 647,42

S&P 500 Composite Net Return Index (v) -3,68% 4,87% -1,07% 14,16% -2,05% USD

LU0012181318 BNP Paribas L2 Equity USA 1,50% -6,88% 4,62% -7,76% 9,30% -2,66% 1 505,11

S&P 500 (NR) > 12/98 (i) -3,68% 4,87% -1,07% 14,16% -1,57% USD


Strategy & Focus I juni 2012 I 18

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Obligaties

Obligaties opkomende markten

LU0377066807 BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging 1,50% -3,45% 3,35% -2,91% 11,05% -1,61% 399,66

JPM EMBI Global Composite Gross Return Index (v) -0,97% 3,75% 8,28% 12,61% 8,25% USD

LU0088340327 BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging 1,50% 0,13% 6,75% 4,63% 8,52% 3,59% 126,26

50%JPM Euro EMBI GLOB DIV EUROP+50%JPM GLOB DIV

XEU (v)

-0,35% 7,90% 2,89% 8,92% 5,14% EUR

LU0081707894 BNP Paribas L1 Bond World Emerging 1,50% -1,34% 6,34% 5,35% 13,88% 5,43% 239,87

JPM EMBI Global Diversified Composite Gross Return

Index (v)

-0,50% 3,49% 7,01% 12,34% 8,00% USD

LU0422804707 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate 1,50% -0,28% 6,97% -2,04% 61,80

JPM Corporate EMBI Broad Diversified (v) 0,18% 4,89% 3,59% USD

LU0251280011 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local 1,50% -7,02% 4,49% -6,51% 9,43% 6,63% 1 938,26

JPM GBI EM Global Diversified Gross Return Index (v) -8,29% 1,34% -6,46% 9,19% 7,61% USD

Europese obligaties

LU0131210360 BNP Paribas L2 Bond Euro Corporate 0,75% 0,98% 5,66% 3,47% 6,86% 3,64% 2 367,95

BARCLAYS EURO AGG CORP 1,10% 5,96% 5,49% 7,54% 4,66% EUR

LU0161744247 BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield 1,25% -1,01% 7,31% -3,89% 11,65% 2,15% 537,81

ML-BB-B EUROPEAN CCY NON FINANCIAL HY

CONSTRAINED Hed EUR (v)

-1,00% 8,07% 2,55% 15,94% 5,80% EUR

LU0190304583 BNP Paribas L2 Bond Euro Inflation-Linked 0,75% -1,19% 5,22% -0,96% 1,55% 2,73% 152,63

BARCLAYS EURO GOVERNMENT INFLATION LINKED All

Maturities

-0,97% 5,51% 1,17% 2,87% 3,83% EUR

LU0075912765 BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term 0,70% 3,98% 8,94% 11,51% 6,27% 4,89% 128,56

Barclays Euro-Aggregate Treasury 500MM 10+ Years Gross

Retur (v)

4,32% 9,47% 13,11% 7,49% 6,08% EUR

LU0212175227 BNP Paribas L2 Bond Euro Short Term 0,50% -0,64% 1,21% 0,51% 1,16% 2,81% 748,34

BARCLAYS EURO AGGREGATE 1/3 YRS (TR) -0,20% 1,90% 3,65% 2,89% 4,06% EUR

LU0010000809 BNP Paribas L1 Bond Europe Plus 0,75% 2,12% 4,95% 10,06% 7,00% 4,37% 702,72

JPM GBI Europe Gross Return Index (v) 2,60% 5,04% 11,67% 6,92% 6,01% EUR

NL0006294043 BNP Paribas Euro Obligatie Fonds 0,90% 1,68% 4,93% 6,10% 3,92% 4,17% 892,61

Citigroup WGBI EMU All Maturities Gross Return Index 1,07% 4,45% 7,61% 4,35% 5,08% EUR

LU0540527073 BNP Paribas Flexi I Bond Government Euro Restricted 0,70% 4,20% 5,25% 1 022,76

Barclays Euro Aggregate Treasury AAA (EUR) RI (v) 4,50% 5,57% EUR

Wereldwijde obligaties

LU0132149724 BNP Paribas L1 Bond World 0,75% 6,94% 5,75% 16,62% 10,38% 8,10% 140,23

Barclays Global Aggregate Gross Return Index (v) 7,56% 6,06% 18,96% 10,86% 10,16% EUR

LU0377069652 BNP Paribas L1 Bond World High Yield 1,25% -1,27% 3,04% 1,63% 11,57% 3,49% 178,33

ML BB-B Non-Financial DM HY Constrained EUR Hedged(i) -0,53% 4,53% 3,61% 16,66% 6,95% EUR

Obligaties VS

LU0061749734 BNP Paribas L1 Bond USD 0,75% 0,94% 2,29% 5,54% 6,98% 6,31% 161,18

Barclays US Aggregate Gross Return Index (v) 1,46% 2,33% 7,12% 7,10% 6,80% USD

Gemengd

LU0083138064 BNP Paribas L2 Profielfonds Voorzichtig 0,50% 0,11% 0,27% 0,70% 0,47% 1,59% 1 626,65

EONIA OIS capitalised daily 0,09% 0,15% 0,70% 0,57% 1,71% EUR

LU0132151621 BNP Paribas L1 Profielfonds Defensief 1,50% -2,94% 1,47% -4,79% 4,52% -1,96% 178,94

20% Eq+2% R.E.+61% Bonds+4% Conv+1% Commo+12%

Cash (v)

-1,54% 3,68% 0,93% 6,79% 2,61% EUR

LU0132151118 BNP Paribas L1 Profielfonds Neutraal 1,50% -4,87% 1,38% -8,23% 5,48% -3,78% 503,94

41,5% Eq+3% R.E.+39,5% Bd+4% Conv+2% Commo+10%

Cash (v)

-4,08% 3,23% -3,55% 7,75% 0,52% EUR

LU0132152439 BNP Paribas L1 Profielfonds Ambitieus 1,50% -6,53% 1,14% -10,49% 6,23% -4,54% 205,47

60% Eq+3% R.E.+24% Bonds+4% Conv Bd+3% Commo+6%

Cash (v)

-5,75% 2,79% -6,32% 8,51% -1,13% EUR


Strategy & Focus I juni 2012 I 19

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

LU0072778490 BNP Paribas L1 Profielfonds Zeer Offensief 1,50% -2,52% 0,51% -1,49% 9,29% -6,30% 186,52

MSCI World Net Return Index (v) -1,02% 5,80% 3,46% 13,90% -1,93% EUR

NL0006294068 BNP Paribas All In Fund 1,25% -0,43% 3,84% 1,37% 5,37% 0,30% 423,23

55% Bond + 20% Equity + 10% Real Estate + 15% Cash Euro 0,64% 4,41% 4,73% 7,00% 2,28% EUR

NL0006294076 BNP Paribas All Income Fund 1,35% -1,61% 3,32% -1,88% 9,95% -1,65% 50,40

No Benchmark EUR

Duurzame en verantwoorde beleggingen

LU0406802339 BNP Paribas L2 Environmental Opportunities 2,20% -5,64% 4,57% -10,06% 5,25% -5,00% 147,87

MSCI WORLD SMALL CAP U$ (NR) -1,24% 7,76% 0,51% 19,59% -0,57% EUR

LU0251281332 BNP Paribas L1 Green Future 1,75% -3,45% 7,05% -4,00% 3,18% -10,90% 62,18

MSCI World Net Return Index (v) -1,02% 5,80% 3,46% 13,97% -2,42% EUR

LU0374654613 BNP Paribas L1 Green Tigers 1,50% -4,46% 6,09% -9,24% 3,29% 16,84

100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan (EUR) (NR) (v) -5,21% 7,52% -3,36% 12,30% EUR

NL0006294209 BNP Paribas Groen Fonds 1,00% 2,36% 5,05% 5,61% 2,01% 2,97% 201,48

No Benchmark

EUR

LU0265288877 BNP Paribas L2 Sustainable Bond Euro Corporate 0,75% 0,44% 5,83% 4,31% 7,29% 4,22% 176,13

BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE CORP. INDEX (TR) 1,10% 5,96% 5,49% 7,54% 4,66% EUR

LU0377094254 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World 1,50% -5,64% 4,57% -10,06% 5,25% -5,00% 147,87

MSCI World (EUR) NR (v) -1,24% 7,76% 0,51% 19,59% -0,57% EUR

Absolute return

LU0429159980 BNP Paribas L1 V350 0,75% -0,47% 1,65% -1,20% 64,14

Daily Capitalized Eonia Index (RI) (v) 0,09% 0,15% 0,70% EUR

Converteerbare obligaties

LU0095613583 BNP Paribas L2 Convertible Bond Asia 1,20% -3,80% 1,74% -13,99% 3,14% 2,84% 211,12

UBS Convertible Asia ex Japan -3,59% 3,02% -6,91% 7,43% 4,79% USD

LU0377063960 BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe 1,25% -5,09% 4,89% -13,11% 4,41% -2,29% 65,78

UBS Convertible Europe Gross Return Index (i) -2,38% 7,15% -5,08% 8,44% 0,74% EUR

LU0265291665 BNP Paribas L2 Convertible Bond Europe Small Cap 1,20% -2,17% 5,69% -4,42% 12,28% 2,78% 64,65

UBS CB EUROPE (RI) -2,38% 7,15% -5,08% 8,44% 0,74% EUR

LU0128352480 BNP Paribas L1 Convertible Bond Eurozone 1,25% -4,66% 5,58% -12,18% 5,02% -3,59% 152,22

UBS Convertible Bond Eurozone Euro Hedged (RI) (v) -4,09% 6,55% -8,97% 6,50% -2,40% EUR

LU0194604442 BNP Paribas L1 Convertible Bond World 1,20% -4,23% 1,15% -7,73% 6,04% -1,75% 1 182,17

UBS Convertible Global Focus Vanilla (Hedged in EUR)

Gross R (v)

-4,19% 2,15% -5,73% 7,17% -0,57% EUR

Vastgoed

NL0006294092 BNP Paribas Global Property Securities Fund 1,50% 3,96% 12,55% 7,44% 21,06% -7,48% 313,71

FTSE EPRA NAREIT Global Net Return Index 3,34% 11,83% 7,02% 21,44% -5,41% EUR

NL0006294159 BNP Paribas High Income Property Fund 1,50% 0,94% 8,09% -2,23% 16,65% -7,63% 94,63

FTSE EPRA NAREIT Global Dividend+ (Hedged in EUR) Net

Return Index

-0,81% 6,85% -3,96% 16,70% -7,11% EUR

NL0006294100 BNP Paribas Property Securities Fund America 1,50% 10,62% 13,48% 22,35% 38,09% 3,24% 6,44

FTSE EPRA NAREIT North America 8/32 Net Return Index 6,68% 9,56% 14,61% 32,55% -0,03% EUR

LU0153635098 BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe 1,50% 0,75% 7,04% -17,72% 12,59% -13,91% 422,12

FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 Net

Return Inde (v)

3,26% 8,37% -12,56% 14,08% -10,41% EUR

LU0291291770 BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific 1,50% -3,62% 12,67% 2,56% 12,62% -5,21% 63,46

FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 Net Return Index (v) -2,98% 15,05% 3,45% 11,83% -3,19% EUR


Strategy & Focus I juni 2012 I 20

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Funds of Funds

NL0000604718 AA Multi Manager Profiel Fonds 2 0,90% 0,45% 2,75% 2,32% 3,93% 1,02% 26,53

15% MSCI World + 5% FTSE EPRA Global + 50% JPM EMU

Bond + 30% JPM Euro Cash 3M

0,68% 3,97% 4,86% 5,57% 2,94% EUR

NL0000604726 AA Multi Manager Profiel Fonds 3 1,25% 0,51% 4,34% 2,82% 6,66% 0,69% 76,70

30% MSCI World + 10% FTSE EPRA Global + 50% JPM EMU

Bond + 10% JPM Euro Cash 3M

0,41% 5,06% 5,21% 8,36% 1,87% EUR

NL0000604734 AA Multi Manager Profiel Fonds 4 1,25% 0,33% 5,63% 2,49% 8,38% -0,35% 72,53

(BM1) ABN AMRO Strategie Fondsen AA Multi Manager

Profie (v)

-0,36% 5,10% 4,43% 10,37% 0,43% EUR

NL0000604742 AA Multi Manager Profiel Fonds 5 1,50% 0,02% 6,51% 1,38% 9,50% -2,21% 18,80

75% MSCI World (NR) + 10% FTSE EPRA Global (NR) + 15%

JPM EMU Aggregate (RI)

-1,32% 5,09% 3,30% 12,81% -1,53% EUR

NL0000604759 AA Multi Manager Profiel Fonds 6 1,50% -0,75% 6,59% -1,62% 9,41% -4,11% 9,88

50% MSCI World + 10% FTSE EPRA Global + 35% JPM EMU

Bond + 5% JPM Euro Cash 3M

-2,51% 4,21% 1,89% 13,39% -2,72% EUR

Andere

LU0225185429 BNP Paribas L1 World Commodities 1,50% -13,74% -9,08% -23,42% 1,32% -2,05% 419,48

Dow Jones UBS Commodity Total (Gross) Return Index -13,26% -8,72% -22,88% 1,01% -3,59% USD

LU0537154436 Parworld 90 Commodities (EUR) 1,50% -0,47% 0,65% -3,96% 6,22

DJ UBS COMMODITY INDEX Excess Return (USD) -13,28% -8,74% -22,91% EUR

Trackers

LU0246046329 EasyETF S&P GSCIª Ultra-Light Energy (A EUR Unhedg.) 0,30% -5,62% -2,14% -5,48% 6,65% -2,20% 54,31

S&P Goldman Sachs Ultra-Light Energy ª (TR) -5,26% -1,97% -4,73% 7,91% -1,46% EUR

LU0203243844 EasyETF S&P GSCIª Capped Commodity 35/20 (USD) (A) 0,30% -15,60% -8,71% -16,95% 1,31% -5,62% 273,82

S&P GSCI TR Capped Commodity 35/20 (v) -15,46% -8,46% -16,48% 1,94% -5,05% USD

FR0010129064 EasyETF Euro Stoxx (Classic) 0,45% -11,73% -2,75% -21,48% 1,21% -10,45% 48,31

EURO STOXX (NR) -11,97% -3,05% -21,80% 0,94% -10,70% EUR

LU0315440411 EasyETF NMX 30 Infrastructure Global (EUR) (A) 0,50% 3,99% 3,99% 17,09% 23,62% - 46,58

NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL (TR) 3,96% 3,96% 17,32% 24,53% - EUR

LU0230484932 EasyETF S&P GSNEª (A EUR Unhedg.) 0,30% -4,02% -0,91% -6,24% 7,58% -1,58% 17,23

S&P Goldman Sachs Non Energy Index ª (TR) -3,65% -0,80% -5,58% 8,53% -0,73% EUR

LU0252701189 EasyETF S&P GS Agriculture & Livestockª (A EUR Unhedg.) 0,30% -3,02% -3,46% -6,62% 3,75% -1,33% 17,18

LU0203243414

S&P Goldman Sachs Agriculture and Livestock ª (TR) -2,67% -3,07% -5,98% 4,55% -0,64% EUR

EasyETF S&P GSCIª Capped Commodity 35/20 (EUR) (A

EUR Unhedg.)

0,30% -8,83% -4,42% -3,49% 5,89% -4,01% 206,31

S&P GSCI TR Capped Commodity 35/20 (v) -8,54% -4,39% -2,89% 6,62% -3,43% EUR

Ga voor meer EasyETF trackers naar www.bnpparibas-ip.nl

FR0010276949 EasyETF iBoxx Liquid Sovereigns Global 0,15% 0,93% 5,40% 6,07% 4,69% 5,38% 218,31

Boxx Liquid Sovereigns Global 0,89% 5,38% 6,00% 4,68% 5,38% EUR

LU0246033426 EasyETF FTSE EPRA Europe 0,45% 2,78% 9,31% -11,87% 13,58% -12,09% 149,90

FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE (NR) 2,77% 9,47% -11,61% 14,22% -11,74% EUR

LU0192223062 EasyETF FTSE EPRA Eurozone 0,45% 0,62% 4,92% -18,33% 9,77% -10,55% 238,95

FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE (NR) 0,64% 5,03% -18,35% 9,90% -10,56% EUR

Bron: BNP Paribas Investment Partners mei 2012

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Strategy & Focus I juni 2012 I 21

Ratings

MORNINGSTAR

STANDARD & POOR'S

«««««

ISIN

Overig

ISIN

Asset allocation

ISIN

Aandelen

LU0265291665

ISIN

NL0006294100

LU0090548479

LU0251282579

BNP Paribas L2 Convertible

Bond Europe Small Cap

««««

Aandelen

BNP Paribas Property

Securities Fund America

BNP Paribas L1 Equity Best

Selection Euro

BNP Paribas L1 Equity Best

Selection Europe Ex-UK

LU0121970809

LU0121971286

NL0000604718

NL0000604726

NL0000604734

NL0000604742

ABN AMRO Multi-Manager

Funds Profile 4

ABN AMRO Multi-Manager

Funds Profile 6

ABN AMRO Multi Manager

Profiel Fonds 2

ABN AMRO Multi Manager

Profiel Fonds 3

ABN AMRO Multi Manager

Profiel Fonds 4

ABN AMRO Multi Manager

Profiel Fonds 5

LU0090548479 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro G

LU0090547315 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro G

LU0191755619 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe G

LU0191755882 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe G

LU0377124267 BNP Paribas L1 Opportunities USA G

ISIN

Obligaties

LU0075938133 BNP Paribas L2 Bond Euro G

LU0075937911 BNP Paribas L2 Bond Euro G

LU0086914362 BNP Paribas L2 Bond Euro Medium Term G

LU0087045034

BNP Paribas L1 Equity Euro

NL0006294076

BNP Paribas All Income

Fund

LU0086914446 BNP Paribas L2 Bond Euro Medium Term G

LU0123341413

BNP Paribas L1 Equity Europe

Energy

LU0377111959 BNP Paribas L1 Model 1

LU0119119864

BNP Paribas L1 Equity Europe

Health Care

LU0377113229 BNP Paribas L1 Model 2

ISIN

Aandelen

LU0377078216 BNP Paribas L1 Equity USA Growth S

LU0377081350

BNP Paribas L1 Equity High

Dividend Pacific

LU0377114623 BNP Paribas L1 Model 3

LU0377078646 BNP Paribas L1 Equity USA Growth S

LU0377088363

BNP Paribas L1 Equity India

LU0377116081 BNP Paribas L1 Model 4

LU0269742168

LU0377078216

LU0074280495

BNP Paribas L1 Equity Russia

BNP Paribas L1 Equity USA

Growth

BNP Paribas L1 Equity World

Telecom

ISIN

LU0011928255

LU0172350877

LU0293287578

Obligaties

BNP Paribas L1 Bond

Currencies World

BNP Paribas L1 Bond Euro

Premium

BNP Paribas L1 Bond World

Emerging

ISIN

Aandelen

NL0006294035 BNP Paribas Obam N.V. B

Per eind mei 2012 hebben zeven fondsen van BNP Paribas Investment Partners een

grading van S&P Capital IQ: vijf zijn “gold”, een is “silver” en een “bronze”. Zes van deze

fondsen zijn SICAV-compartimenten (BNP Paribas L1 en L2) naar Luxemburgs recht; een

naar Nederlands recht (BNP Paribas OBAM N.V.).

Ga voor meer informatie naar www.marketscope.com

LU0374654613

BNP Paribas L1 Green Tigers

LU0251280011

BNP Paribas L1 Bond World

Emerging Local

LU0406802339

BNP Paribas L2

Environmental Opportunities

LU0249332619

BNP Paribas L2 Bond World

Inflation-Linked

LU0111494059

LU0347711466

LU0267648581

BNP Paribas L2 Equity Euro

Small Cap

BNP Paribas L2 Global

Environment

Primara Fund Equity China

"B"

Disclaimer:

Copyright©2012 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom

van Morningstar en/of zijn content providers, (2)

mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de

juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd.

Morningstar noch zijn content providers

zijn aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als

gevolg van enig gebruik van deze informatie. In het

verleden behaalde rendementen zijn geen garantie

voor toekomstige resultaten.

Morningstar Ratings per eind mei 2012.

Kijk voor meer informatie op www.morningstar.nl


Strategy & Focus I juni 2012 I 22

BNP Paribas Investment Partners:

onze beleggingspartners in één

oogopslag

Multi-expertise investment capabilities

Specialist investment partners

Money Market

Fixed Income e

Equities

Asset A Allocation

Equities & Fixed Income

Equi

Local/Emerging Markets

Discretionary Portfolio Management

India

Local & regional solution providers

*

Indonesia

Brasil


Strategy & Focus I juni 2012 I 23

Uw contactpersonen voor alle

beleggingsoplossingen

Bart Vemer

Regional Head of Distribution Benelux

Telefoonnummer: 020 – 5275 104

bart.vemer@bnpparibas.com

Patricia Hardeveld Kleuver

Project Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 106

patricia.hardeveldkleuver@bnpparibas.com

Ivo Feeke

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 245

ivo.feeke@bnpparibas.com

Ellen Paping-Mol

Assistant Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 191

ellen.paping-mol@bnpparibas.com

Vera van Kesteren

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 101

vera.van.kesteren@bnpparibas.com

Cornelia Taanman

Assistant Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 186

cornelia.taanman@bnpparibas.com

Kees Lambregtse

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 207

kees.lambregtse@bnpparibas.com

Joep Spoor

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 202

joep.spoor@bnpparibas.com

Maaike Verschuren

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 241

maaike.verschuren@bnpparibas.com

Algemeen:

Client.service.benelux.dp@bnpparibas-ip.com

Telefoonnummer: 020 – 5275 252

Coby de Vries

Teamleader - Senior Client Service Officer BeNeLux DP

Natalie Tülcü-van Gils

Client Service Officer BeNeLux DP

Saskia Vlootman

Client Service Officer BeNeLux DP

June 2012- Design: P1206015


De kunst van beleggen

Jazz is ‘muziek van het moment’. BNP Paribas Investment Partners biedt u nu de

beleggingsoplossingen voor later. Want wij improviseren niet, maar beleggen juist doordacht.

Zodat u met ons de toekomst positief tegemoet kunt zien. BNP Paribas Investment Partners is

onderdeel van het wereldwijd gerenommeerde BNP Paribas, één van de grootste en meest solide

financiële instellingen ter wereld. Ga voor meer informatie naar www.bnpparibas-ip.nl.

www.bnpparibas-ip.nl

More magazines by this user
Similar magazines