April 2012 - BNP Paribas Investment Partners

bnpparibas.ip.nl

April 2012 - BNP Paribas Investment Partners

Strategy & Focus

Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012

Dividend-optiek biedt kansen

in opkomende markten


Strategy & Focus I april 2012 I 2

STRATEGY & FOCUS

APRIL 2012

Manager Strategy & Focus

Philippe Marchessaux

Hoofdredacteur

Maryelle Ouvrard

Redactie

Brigitta Pluijmers

Artdirection

Sandrine Rivière

Vormgeving

Grafische Studio BNP Paribas Investment Partners

Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het

aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2)

geen beleggingsadvies.

Vertalingen

CPW Group, Tectrad

Christian Prist

Catherine Thys

Aan dit nummer werkten mee

Nieck Ammerlaan

Patricia Hardeveld Kleuver

Kees Lambregtse

Joost van Leenders

Marcel Michelson

Saskia Rademaker

Peter Ranty

Bart Vemer

Wouter Weijand

Sander Zondag

De in dit materiaal genoemde beleggingsfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit

Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor deze

producten zijn een financiële bijsluiter (Nederlandse fondsen) / vereenvoudigd

prospectus (Luxemburgse fondsen) opgesteld met informatie over het product, de

kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u de producten koopt. Het

prospectus, de financiële bijsluiter / het vereenvoudigd prospectus alsmede overige

informatie zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners*, Client Service,

Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-ip.nl.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten

bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert

met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid

bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw

belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig

koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in

rekening gebracht. Daarnaast kan de distributeur aan- en verkoopkosten in rekening

brengen, variërend van 0% tot maximaal 5%, afhankelijk van de distributeur en het

verkoopkanaal.

Informatie

BNP Paribas Investment Partners

Burgerweeshuispad – Tripolis 200

1076 GR AMSTERDAM

Tel: + 31 (0) 20 – 5275 252

E-mail: client.service.benelux.dp@bnpparibas-ip.com

www.bnpparibas-ip.nl

BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed

aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies

kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment

Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren

of te wijzigen.

* “BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van de

vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep.


Strategy & Focus I april 2012 I 3

Inhoud

Nieuws 4-5

BeleggiNgsklimaat 6-7

asset allocatioN 8-9

oNs thema

Tijd voor een volwassen kijk op

opkomende markten 10-11

De foNDsBeheerDer aaN het woorD

Dividend-optiek biedt kansen in

opkomende markten 12-13

OBAM: beleggen met overtuiging

en oog voor kansen 14-15

reNDemeNteN 16-20

ratiNgs 21

iN ééN oogopslag 22-23


Strategy & Focus I april 2012 I 4

Nieuws

Blijven lachen

Beste lezer,

Bart Vemer

Regional Head of

Distribution Benelux

‘Optimisme is een morele plicht’ 1 , maar

enige scepsis is ook gezond. De financiële

markten neigen er in dat opzicht wel eens

toe te hard van stapel te lopen waardoor

een rally kan verzanden. Zo begon 2012

prachtig voor veel markten: de S&P 500

klom 12,6% in het eerste kwartaal en had

daarmee het beste kwartaal sinds 1998,

terwijl de AEX met 3,5% steeg.

Realiteitszin gebiedt ons te beseffen dat

de bomen niet tot in de hemel groeien:

voor Griekenland is het ergste voorkomen

– voor nu – maar het heeft nog een lange

weg te gaan voordat de staatsschuld

gezondere proporties bereikt. Ondertussen

gaat de blik van de markten weer richting

Spanjes dieprode huishoudboekje en ook

de Portugese begrotingszorgen zijn niet

voorbij. Ook elders in Europa worstelen

veel consumenten met zorgen over of

al bekende bezuinigingsmaatregelen of

plannen voor een volgende ronde.

In de VS herstelt de economie, maar de

begrotings- en schuldenproblematiek

is nooit ver weg zolang veel politici

oplossingen voor zich uit blijven

schuiven met het oog op de komende

presidentsverkiezingen. Tegelijkertijd

kibbelen veel China-watchers over de kans

dat ’s werelds op één na grootste economie

een harde landing maakt.

Waar kan de belegger heen? Wij zien

kansen voor een aanpak waarbij men zich

selectief richt op groeithema’s die over

een langere termijn kunnen standhouden,

zoals die bv. zijn vertegenwoordigd in BNP

Paribas OBAM N.V. Een update over de

positionering van dit flagship-fonds vindt

u in dit magazine.

1 Vrij naar de uitspraak “Optimism is a moral duty” van de

Oostenrijks-Britse wetenschapsfilosoof Karl Popper (1902-1994)

Daarnaast introduceren wij het nieuwe

BNP Paribas Emerging Markets High

Income Equity Fund (Unhedged). Dit fonds

belegt specifiek in kansrijke aandelen met

een relatief hoog dividendrendement van

bedrijven uit, of actief in, opkomende

markten. Het fonds biedt op inkomen

gerichte beleggers de mogelijkheid om hun

exposure te verbreden naar deze markten,

waar volgens ons de groei nog lang die in

de ontwikkelende markten overtreft.

Ongetwijfeld kwelt de huidige onzekerheid

economieën en beleggers nog enige tijd.

Wij zien toch redenen voor optimisme,

zeker voor beleggers die met ons trends en

kansen scherp in het oog houden.

Bart Vemer

Hoogdividend

voor grip op je

vermogen

BNP Paribas Investment

Partners is één van de

sponsors van het Grip op je Vermogen

congres op 20 april over onder meer

beleggen en financiële planning. Tijdens

een van de workshops legt Wouter

Weijand, Global Head of High Income

Equity, de voordelen uit van beleggen

in hoogdividendaandelen in zowel de

ontwikkelde als de opkomende markten.

Voor meer over hoogdividendbeleggen

met BNPP IP: www.bnpparibas-ip.nl

S&P stapt over naar nieuwe fonds-gradings

BNP Paribas en North Sea Jazz

Festival: partners voor 3 jaar

BNP Paribas sponsort de komende drie jaar

het North Sea Jazz Festival en is naast het

festival direct betrokken bij de Paul Acket

Award voor getalenteerde jazzmuzikanten

en de ondersteuning van North Sea Jazz

Festival for Kids. De groep onderstreept

daarmee de wens om meer mensen in

contact te brengen met jazz.

De sponsoring bouwt voort op de

succesvolle samenwerking in 2011 en

steunt een muziekstroming met een

belangrijke invloed op de (populaire)

cultuur in Nederland. De BNP Paribas

Foundation sponsort al meer dan 15 jaar

internationale jazzfestivals en muzikanten.

Het festival vindt plaats van 6 tot en met

8 juli in Ahoy Rotterdam.

Beheerkosten en

distributievergoedingen

De media besteden nu veel aandacht aan

de voorbereidingen in de fondsenindustrie

voor de komende internationale wet- en

regelgeving over de afschaffing van distributievergoedingen.

Ook BNP Paribas

Investment Partners is bezig om het fondsenaanbod

aan te passen, vooruitlopend

op de inwerkingtreding die wij op zijn

vroegst in januari 2013 verwachten.

Graag overleggen wij met u over een voor

u passende oplossing. Wij nodigen u uit

om met uw client relationship manager

contact op te nemen voor een afspraak.

Standard & Poor’s heeft de labels voor de beoordeling van fondsen aangepast en noemt

deze nu 'gradings' in plaats van ratings. De gradings zijn afkomstig van S&P Capital IQ,

het daarin gespecialiseerde bedrijfsonderdeel van Standard & Poor’s.

Fondsbeoordelingslabels

Ratings

(oud)

gradings

(nieuw)

investment proces, consistente performance van het management

AAA Platinum hoogste kwaliteitsstandaard in de sector*

AA Gold zeer hoge kwaliteitsstandaard in de sector*

A Silver hoge kwaliteitsstandaard in de sector*

TR Bronze nog geen 12 maanden relevante ervaring met investmentbeheer*

* gradings voor long-only fondsen; slechts ter illustratie; definities variëren per type of fonds; bron: S&P CAPITAL IQ

Ga voor meer informatie naar www.marketscope.com of neem contact op met uw client

relationship manager.


Strategy & Focus I april 2012 I 5

Sterk in dividendbeleggen

Europa

BNPP L2 Equity High Dividend Europe

VS

BNPP L1 Equity High Dividend USA 1

Asia-Pacific

BNPP Asia Pacific High

Income Equity Fund

Opkomende markten

BNPP Emerging Markets High

Income Equity Fund (Unhedged)

Wereld

BNPP Global High Income Equity Fund

BNPP Global High Income Equity Fund (Unhedged)

BNPP High Income Property Fund

BNPP Premium Global Dividend Fund

1 Partnerschap met River road AM

Bron: BNP Paribas Investment Partners, april 2012

• Een geografisch breed pallet met een duidelijke focus op veelbelovende dividendaandelen die u inkomen

bieden met een kans op koerswinsten

Toegang tot kansrijke markten met een focus op inkomen

• Beheerd door ervaren teams die wereldwijde én lokale kansen kunnen omzetten in aantrekkelijke producten

die u helpen uw beleggingswensen te realiseren

De juiste oplossingen voor u dichterbij

Dividendbeleggen met BNP Paribas Investment Partners. Uw partner in

Nederland: wereldwijd aanwezig, met in het totaal EUR 492 miljard aan

vermogen onder beheer*, waarvan EUR 4,5 miljard in dividendaandelen*.

www.bnpparibas-ip.nl

* Per 31 december 2011; bron: BNP Paribas Investment Partners


Strategy & Focus I april 2012 I 6

Beleggingsklimaat

De indrukwekkende wereldwijde koersrally sinds eind vorig jaar zette door in februari, maar

vertraagde in maart. Bekende kwesties in de markt spelen nog steeds, zoals de begrotingsproblemen

in de eurozone en de groeivertraging op de opkomende markten. Het monetaire beleid zorgt niet

langer voor sterke rugwind zoals maanden het geval is geweest. We zijn onderwogen in aandelen;

dat weerspiegelt onze voorzichtige visie.

GEEN RENTEVERHOGINGEN VOOR 2014?

De Amerikaanse Federal Reserve blijft er vooralsnog bij dat de

beleidsrente tot eind 2014 laag blijft. Door de aantrekkende

arbeids- en huizenmarkten hadden marktpartijen daar steeds

meer een hard hoofd in gekregen. Weliswaar waarschuwde Fedvoorzitter

Bernanke in een toespraak over de arbeidsmarkt voor

tegenvallers omdat de werkgelegenheid tot nu toe sterker groeide

dan het bbp, toch is volgens ons een nieuwe ronde kwantitatieve

versoepeling om de economie te steunen nu onwaarschijnlijk

geworden. Als de Amerikaanse economie op het huidige tempo

blijft groeien, slaat de Fed mogelijk toch een andere toon aan.

Tegenwind is ook nog mogelijk: het weer kan minder gunstig

worden, de gezinsinkomens groeien slechts bescheiden en de

bedrijven zijn terughoudend met investeringen. Al met al denken

we dat de Fed de rente niet snel aanpast.

Werkgelegenheid VS groeit sneller dan BBP

-2

-1

0

1

2

3

4

90

BBP (% jaarbasis, rechts)

Werkgelegenheid (% verandering 12m, links, omgekeerd)

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

Bron: 1500 Datastream, BNP Paribas Investment Partners

1200

De Europese politiek is Portugal het eens geworden over een verhoging

900

van de noodfondsen van de eurozone. De tijdelijke EFSF en het

permanente 600 ESM kunnen naast elkaar blijven bestaan totdat de

Spanje

Italië

leningen aan Griekenland, Ierland en Portugal vervallen. Op die

300

manier hoeft het ESM de 300 miljard euro aan EFSF- en bilaterale

0

Griekse apr-11leningen jul-11 niet in de boeken okt-11 op te nemen. jan-12Er komt in apr-12 totaal

800 miljard euro in de noodfondsen, waarvan 500 miljard euro voor

noodhulp. Na dit nieuws daalden de risicospreads op Italiaanse,

400 Spaanse en Portugese staatsobligaties, die eerder door de slechte 1150

Investment-grade (links)

350

1000

6

4

2

0

-2

-4

-6

-2

BBP (% jaarbasis, rechts)

6

-1

4

groeivooruitzichten en tekenen van bezuinigingsmoeheid waren

0

2

gestegen. De economie in de eurozone heeft het vooralsnog

1

0

zwaar: het producentenvertrouwen daalde in maart en ook

2

-2

andere voorlopende Werkgelegenheid (% indicatoren verandering 12m, zijn links, relatief omgekeerd) laag, waaronder het

3

-4

consumentenvertrouwen.

4

-6

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

1500

1200

-2

Portugal

6

900

BBP (% jaarbasis, rechts)

-1

4

0600

Spanje

Italië 2

1300

0

2 0

-2

3

apr-11 Werkgelegenheid jul-11 (% verandering okt-11 12m, links, omgekeerd)

jan-12

apr-12

-4

Spreads eurozone t.o.v. Bunds (bp)

4

-6

Bron: Bloomberg, BNP Paribas Investment Partners

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

400

1150

In Investment-grade (links)

1500

veel opkomende economieën hebben de centrale banken onder

350

1000

invloed van een dalende inflatie de rente verlaagd. Het gunstige

1200

effect

300

daarvan werd echter

850

Portugal

overschaduwd door de angst voor een

groeivertraging. 250 900

Reële indicatoren in China vertraagden terwijl 700

High-yield (rechts)

de 200voorlopende indicatoren een gemengd beeld gaven. In Japan

600

550

Spanje

Italië

wezen de meeste indicatoren op een bescheiden verbetering,

400

maar wierp een

apr-11

onverwachte

jul-11

daling

okt-11

van de industriële

jan-12

productie

apr-12

in februari vragen op over de kracht van de economie.

150 300

jan-11

0

apr-11

jul-11

okt-11

jan-12

Eurozone (option-adjusted) spreads bedrijfsobligaties (bp)

apr-12

400

1150

Investment-grade (links)

350

1000

300

850

250

700

High-yield (rechts)

200

150

550

400

jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12

Bron: BarCap, Bloomberg, BNP Paribas Investment Partners

300

850

250

200

High-yield (rechts)

700

550

150

jan-11

apr-11

jul-11 okt-11 jan-12

400

apr-12


Strategy & Focus I april 2012 I 7

AANDELEN ONDERWOGEN, BEDRIJFSOBLIGATIES

NEuTRAAL

Onze assetallocatie is gewijzigd. We hebben de positie in aandelen

verlaagd van neutraal naar onderwogen nadat de koersrally vast

leek te lopen, zich minder economische meevallers voordeden

en het monetair beleid niet langer voor een flinke rugwind

zorgde. Voor wat betreft de bedrijfsresultaten worden minder

verwachtingen naar onder bijgesteld, maar kan de winst over

het eerste kwartaal toch verder zijn afgezwakt in de Verenigde

Staten en zwak zijn gebleven in de eurozone. We hebben onze

overwogen positie in de opkomende aandelen verlaagd na de

weinig positieve reactie op monetaire versoepeling in veel landen.

Op onze overweging in investment-grade en hoogrentende

bedrijfsobligaties hebben we winst genomen. De risicospreads

zijn sinds eind vorig jaar aanzienlijk ingelopen en gezien het

toegenomen risico van wanbetalingen in een recessieklimaat

vinden we een overweging niet langer op zijn plaats. We hebben

onze onderweging van geïndexeerde obligaties beëindigd. We

verwachten weliswaar dat de inflatie vooralsnog laag blijft, maar

de onderweging werd ondermijnd door de stijgende olieprijs.

Geschreven 2 april 2012


Strategy & Focus I april 2012 I 8

Asset allocation

Aandelen:

ONDERWOGEN

Gewijzigd. In euro wonnen aandelen wereldwijd 3,2% in de

afgelopen twee maanden. De Verenigde Staten (4,6%) deden het

daarbij beter dan Japan (3,3%), Europa (3,0%) en de opkomende

markten (0,2%). We hebben onze positie verlaagd van neutraal

naar onderwogen: tegen een achtergrond van minder economische

meevallers en minder steun van de centrale banken zien wij

weinig stijgingspotentieel meer. Wij zijn overwogen Europese

aandelen vergeleken met de VS, vooral op basis van de gunstigere

waarderingen. Wij bleven onderwogen Japan. De overweging in

aandelen uit de opkomende markten hebben we verlaagd. De

reactie op de dalende inflatie en monetaire versoepeling was hier

namelijk minder positief dan verwacht.

Small-cap aandelen:

ONDERWOGEN

Gewijzigd. Europese small caps zijn nu onderwogen ten opzichte

van large caps. We verwachten dat small caps meer lijden

onder de groeivertraging in Europa, terwijl een lagere euro

meer in het voordeel van large caps uitvalt. Nu er geen verdere

kwantitatieve versoepeling door de Amerikaanse Federal Reserve

of kredietverlening aan banken door de ECB in het verschiet ligt,

kan de risicobereidheid ten aanzien van small caps afnemen.

Staatsobligaties:

ONDERWOGEN

Ongewijzigd De Amerikaanse obligatierente steeg met 42 bp,

wat de markten het commentaar ontlokte dat de sterke rally

in obligaties nu definitief voorbij is. Hoewel er bij obligaties niet

veel stijging meer in zit, verwachten wij binnenkort ook geen

sterke baissemarkt. Veel ontwikkelde markten zijn nog bezig met

schuldafbouw en zijn uitermate gevoelig voor renteontwikkelingen.

In het vooruitzicht dat de economie in de eurozone minder positief

is dan in de VS was de Duitse obligatierente vrijwel onveranderd.

Wij hebben onze positie in risicobeleggingen, onder meer aandelen

en bedrijfsobligaties, verlaagd maar wel onze lange durationpositie

gehandhaafd. Met andere woorden, onze voorkeur gaat nog altijd

uit naar langerlopende obligaties.

Investment-grade bedrijfsobligaties:

NEuTRAAL

Gewijzigd. De investment-grade spreads liepen verder in. Hoewel

deze nog altijd boven het langetermijngemiddelde liggen en

bedrijfsobligaties in een scenario van lage groei goed kunnen

presteren, hebben we toch winst genomen op onze overweging. Het

lastige klimaat voor groei in de eurozone kan tot meer wanbetalingen

leiden, waardoor de huidige rendementen minder aantrekkelijk

zijn. Door de lagere spread ten opzichte van overheidsobligaties

bieden bedrijfsobligaties ook minder bescherming tegen het risico

van een stijgende staatsobligatierente.

Hoogrentende obligaties:

NEuTRAAL

Gewijzigd. We hebben winst genomen op onze overweging van

hoogrentende bedrijfsobligaties om min of meer dezelfde redenen

als bij investment-grade: de relatief slechtere groeivooruitzichten

kunnen tot meer wanbetalingen leiden. Door de recente daling van

de spread biedt het rendement onvoldoende buffer tegen stijgende

wanbetalingen.

Obligaties uit de opkomende landen:

OVERWOGEN

Ongewijzigd. Wij blijven fundamenteel positief over deze

beleggingsklasse gelet op de veelal gezonde overheidsfinanciën in

de opkomende markten en de positieve groeiverwachtingen. Om

een te hoge blootstelling aan valuta’s uit de opkomende landen

te voorkomen, zijn wij overwogen papier in harde valuta’s en

neutraal in papier in lokale valuta's.

Converteerbare obligaties:

NEuTRAAL

Ongewijzigd. Het stijgingspotentieel van de aandelencomponent

en de ondergrens die de obligatiecomponent van converteerbare

obligaties biedt, zouden positief moeten zijn in een voor tactische

handel geijkte omgeving. De huidige volatiliteit van de beurzen

is volgens ons echter negatief. De geldstromen pleiten eveneens

voor een neutraal standpunt.

Vastgoedaandelen:

NEuTRAAL

Ongewijzigd. Het rendement op vastgoed kan aantrekkelijker zijn

dan op obligaties en zelfs aandelen in sommige regio’s, maar

omdat aflopende leningen verlengen volgens ons lastig is, zeker

nu banken slechts aarzelend krediet verlenen, zijn wij per saldo

neutraal.

Grondstoffen:

NEuTRAAL

Ongewijzigd. De relatief hoge internationale liquiditeit kan

de grondstoffenprijzen doen stijgen, al achten we de huidige

conjunctuurcyclus daar niet sterk genoeg voor. Geopolitieke

spanningen kunnen een hogere goud- of olieprijs in de hand

werken, maar alleen voor goud zien wij de onderliggende vraagen

aanboddynamiek als positief. In onze optiek zijn de technische

indicatoren negatief voor energie.

Geschreven 2 april 2012


Strategy & Focus I april 2012 I 9

Modelportefeuilles

Modelportefeuilles per 11 april 2012

Defensief Neutraal Ambitieus

Benchmark Portfolio Benchmark Portfolio Benchmark Portfolio

Aandelen 20,0% 18,0% 40,0% 38,0% 60,0% 58,8%

Europese large caps 7,0% 7,9% 14,0% 14,9% 24,0% 25,7%

Europese small caps 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0%

Amerikaanse large caps 3,0% 1,9% 7,0% 5,9% 9,0% 7,9%

Amerikaanse small caps 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,0%

Japanse large caps 2,0% 0,9% 2,0% 0,9% 3,0% 1,9%

Global Emerging Markets 5,0% 6,4% 14,0% 15,4% 20,0% 21,4%

Vastgoed 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,2%

Europees vastgoed 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,2%

VS vastgoed 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Aziatisch vastgoed 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Obligaties 55,0% 55,0% 39,0% 39,0% 23,0% 23,0%

Staatsobligaties EuR 9,0% 9,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0%

Kortlopend EuR 13,0% 13,0% 8,0% 8,0% 3,5% 3,5%

Bedrijfsobligaties EuR* 12,0% 12,0% 9,0% 9,0% 5,5% 5,5%

Euro Inflation Linked 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0%

Europese hoogrentende obligaties 4,0% 4,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0%

Amerikaanse bedrijfsobligaties 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Opkomende landen (uitgedrukt in uSD) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Opkomende landen (uitgedrukt in lokale munt) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Global converteerbare obligaties 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Commodities 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%

Absolute return 20,0% 20,0% 13,0% 13,0% 7,0% 7,0%

Cash 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Euro Credit Bonds (60% corporate bias and 40% collateralised) Bron: BNP Paribas Investment Partners


Strategy & Focus I april 2012 I 10

Tijd voor een volwassen kijk op

opkomende markten

Na de groeistuipen is het volgens ons tijd om vele opkomende markten als jonge volwassenen te

gaan zien. Dat vraagt om een aangepaste beleggingsstrategie die zich specifiek richt op bijvoorbeeld

dividendinkomen of kansrijke mogelijkheden in individuele bedrijfstakken in deze landen.

De opkomende markten als concept bestaan nu meer dan 30

jaar en hebben sindsdien een grote vlucht genomen. De MCSI

EM index maakte drie decennia geleden slechts één procent uit

van alle waarden die de provider Morgan Stanley volgt; nu is dit

percentage meer dan 14%.

Risicoaversie trof de opkomende markten vorig jaar hard, maar

over drie jaar boekte de MSCI Emerging Markets index een winst

van +20,68% in Amerikaanse dollars en van +2,70% over vijf jaar.

De S&P Developed BMI bleef over drie en vijf jaar duidelijk achter

met een performance van +16,75% en -2,77%.

MSCI EM index (MXEF) neemt afstand van MSCI World index

(jan 2000 = 100)

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

MSCI Emerging Markets index

MXWO Index

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bron: Bloomberg, BNP Paribas Investment Partners

MINDER EM ALS GEHEEL, MEER INDIVIDuELE

SECTOREN EN BEDRIJVEN

Ons lijkt de tijd aangebroken voor beleggers om te diversifiëren

binnen deze opkomende groep en meer gericht te kijken naar bijv.

individuele sectoren met goede groeikansen of solide bedrijven

met een winstgevendheid die dividenduitkeringsratio’s toestaat

die vergelijkbaar zijn met de ontwikkelde markten.

Wereldwijde beleggingsthema’s in de vorm van de megatrends

zien wij ook in de opkomende markten terug en veelal sterker

dan in de ontwikkelde landen. Hierbij valt te denken aan bevolkingsgroei,

verstedelijking en een opkomende middenklasse,

resulterend in fors groeiende consumentenbestedingen.

BEVOLKINGSGROEI

Naar verwachting vindt de komende jaren de groei van de

bevolking, en daarmee ook het aantal arbeidskrachten en

consumenten, voornamelijk plaats in economieën die nu als

opkomend worden gezien of zelfs als ‘grensmarkten’ (frontier

markets).

Er zijn nu naar schatting zeven miljard mensen op de wereld.

Oost, Midden en West-Afrika groeien wellicht het snelst volgens

een schatting van de VN voor de periode 2010-2015. Azië blijft

daarbij achter, met de meeste groei in het westen, maar het

groeitempo ligt nog steeds boven de verwachting voor de wereld

als geheel. In Oost-Europa neemt de bevolking echter af, in de

rest van Europe is er slechts bescheiden groei en in Noord-

Amerika blijft de groei ook onder de 1%.

Verwachte bevolkingsgroei 2010-2015 (in %)

Oost-Europa

Rusland

West-Europa

Zuid-Europa

Oost-Azië

China

Noord-Europa

Verenigd Koninkrijk

Zuid-Afrika

Verenigde Staten

Noord-Amerika

Latijns-Amerika, Caraïben

Zuidoost-Azië

Wereld

Zuid-en Centraal-Azië

Noord-Afrika

West-Azië

Afrika bezuiden de Sahara

West-Afrika

Oost-Afrika

Westelijke-Sahara

-0,5

Bron: uN Data (http://data.un.org)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Die bovengemiddelde groei in veel landen die niet tot het

traditionele Westen behoren heeft grote economische gevolgen;

de koopkracht daar stijgt, het BBP groeit sneller net als bijv.

de energieconsumptie, terwijl stijgende handelsoverschotten

bijdragen aan de gezondheid van de overheidsfinanciën en de

financiële slagkracht van regeringen om de groei te stimuleren

en tegenslagen af te weren.

TOENEMENDE VERSTEDELIJKINGEN

Die groei zal ook een vergaande verstedelijking met zich

meebrengen en handels-, transport- en communicatienetwerken

creëren tussen megasteden. Volgens voorspellingen van de VN

zijn er in 2025 in China meer dan 120 steden met meer dan

één miljoen inwoners. Daarna komt India met ongeveer 60

megasteden, gevolgd door de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico,

Nigeria en Rusland. Dat betekent wereldwijd honderden steden

met een miljoenenpubliek. Dat gaat gevolgen hebben op de

manier waarop mensen zich voeden, geld verdienen en zich

verpozen en de vraag naar bijv. huisvesting en energie.


Strategy & Focus I april 2012 I 11

CONSuMENTENBESTEDINGEN

Naar verwachting stimuleert de verhoudingsgewijs sterke bbpgroei

de opkomst van een middenklasse in de opkomende landen.

Dit is nu al een structurele ontwikkeling, maar gebeurt niet overal

tegelijkertijd en met dezelfde snelheid. Azië loopt momenteel

voorop, gevolgd door Oost-Europa, Latijns-Amerika en daarna Afrika.

Voor de groei in die landen betekent dit een verschuiving van een

nadruk op investeringen, infrastructuur en export naar grotere

privébestedingen in het komende decennium 1 .

Een hogere welvaart zal consumenten in staat stellen verder

te kijken dan slechts het strikt noodzakelijke. Duurzame

consumentengoederen, kleding, voedsel, (lucht)reizen, bouw, banken

en medische verzorging kunnen een vraaggolf verwachten

naarmate het besteedbare inkomen groeit. Enkele jaren geleden

was verse vruchtensap, yoghurt of shampoo in de opkomende

landen nog vrijwel onbekend, maar dat zijn inmiddels

miljardenmarkten geworden 2 .

Volgens een studie van de American Chamber of Commerce in

Shanghai en Booz & Co 3 verwachten de meeste analisten dat China

de op één-na-grootste consumentenmarkt van de wereld wordt

in 2015, niet ver achter de VS, met voldoende bestedingskracht

om 14% van de wereldproductie te kopen, tegen 5% nu. Volgens

McKinsey & Co stijgen bijv. de verkopen van luxe artikelen in

China met 18% per jaar tussen 2010 en 2015 tot 180 miljard yuan 4

(21 miljard euro).

VOORuITZICHTEN GOED, WAARDERINGEN

AANTREKKELIJK

Er zijn nu volgens ons voor beleggers nog voldoende mogelijkheden

om in de opkomende markten meer in detail te kijken naar de

specifieke kenmerken van bedrijven, zij het bijv. inkomens- of

koerswinst- of groeipotentieel. Ondanks een mogelijke vertraging in

de wereldwijde economische groei blijven de vooruitzichten volgens

ons goed en zijn de waarderingen momenteel aantrekkelijk.

Volgens de IMF World Economic Outlook 5 versnelt de groei weer

na 2011. De verwachting voor 2016 is 6,7% voor de opkomende

landen, twee keer sneller dan de 2,7% voor de ontwikkelde landen.

De hoogste groei in 2016, met 10,5% wordt verwacht in Mongolië.

Naar verwachting ligt de werkeloosheid in China dan op slechts

4%, hetzelfde als in Nederland, maar duidelijk lager dan de 8,2% in

Frankrijk, 6,1% in de VS en 6% in Duitsland.

Met een koers/winstverhouding van 11 tot 12 zit er volgens ons nog

opwaarts potentieel in EM, vergeleken met 'normale' verhoudingen

in de band van 15 tot 20.

EM waarderingen aantrekkelijk: koers/winstverhouding EM vs.

MSCI World (historische data)

18

17

16

15

14

13

12

11

10

mrt 10 mei 10 jul 10 sep 10 nov 10 jan 11 mrt 11 mei 11 jul 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12

Bron: Bloomberg

Opkomend dividend

In opkomende landen zijn er al bedrijven met een stevig

verleden van stabiele dividendbetalingen en er is volgens

ons ruimte voor verdere groei van deze geldstromen. Een

fonds zoals het nieuwe BNP Paribas Emerging Markets

High Income Equity Fund (Unhedged) speelt daarop

in en selecteert aandelen met hoge, houdbare en naar

verwachting stijgende dividendbetalingen.

Selectieve kijk op groei

MSCI EM

MSCI World

Een wereldwijd beleggend fonds als BNP Paribas OBAM

combineert directe en indirecte beleggingen in opkomende

landen. Het fonds belegt in bijv. Indonesische banken die

opereren in een markt waar tot nu toe maar een klein deel

van de bevolking financiële diensten afneemt. Daarnaast

ziet OBAM kansen bij detailhandels of luxury goods

groepen die bovengemiddeld profiteren van de toenemende

bestedingen.

Meer over deze fondsen leest u op de volgende pagina’s.

Geschreven 21 maart 2012

1 Innovating for the next three billion: The rise of the global middle class — and how to capitalize on it; Ernst & Young, Nov 2011

2 The Products Chinese Consumers Want, Harvard Business Review, November 2011; http://blogs.hbr.org/cs/2011/11/the_products_chinese_consumers_want.html

3 China Consumer Market Strategies 2011 http://www.booz.com/media/file/China_Consumer_Market_Strategies_2011.pdf

4 McKinsey & Co: Greater China http://www.mckinseychina.com/2011/03/16/chinas-love-for-luxury/

5 November 2011 http://www.imf.org/external/datamapper/index.php


Strategy & Focus I april 2012 I 12

Dividend-optiek biedt kansen in

opkomende markten

Veel opkomende landen hebben de afgelopen jaren door de snelle groei van hun economieën

een grote vlucht genomen. Het nieuwe BNP Paribas Emerging Markets High Income Equity

Fund (Unhedged) speelt daarop in door gericht te beleggen in bedrijven die het belang van een

aantrekkelijk, regelmatig en groeiend dividend erkennen. Fondsbeheerder Wouter Weijand (WW)

legt uit hoe het fonds werkt en welke de kansen hij ziet voor hoogdividend beleggen.

S&F: U voegt dit nieuwe regiofonds toe aan het productpalet van het Global High Income

Equity investment centre - waarom ziet u nu ruimte voor een hoogdividend strategie

gericht op opkomende markten?

WW: Veel bedrijven en sectoren in de opkomende landen zijn de groeifase, waarin de

winst veelal werd geherinvesteerd, voorbij en keren winst uit aan aandeelhouders. In dat

opzicht zijn zij volwassen geworden, wat onder meer zichtbaar is in stijgende dividenden

en pay-out ratio’s. In onze S&P Global Emerging Markets High Income Equity (EuR)

benchmark zitten nu ongeveer 1100 aandelen met een dividendrendement van 3% of

meer. Ter vergelijking – dat aantal is drie keer zoveel als vijf jaar geleden. Voor ons is dat

universum nu groot genoeg om er aandelen uit te selecteren voor een op zichzelf staand

fonds. Er is volgens ons nu duidelijk een gelegenheid voor beleggers om via een breed

gespreide portefeuille te profiteren van aantrekkelijke dividenden en waarderingen in dit

emerging markets (EM) segment.

S&F: Hoe worden de aandelen voor de portefeuille geselecteerd? Welke factoren spelen

een rol?

WW: De selectie begint met een in-house kwantitatieve screening, waarbij wordt

gefilterd op factoren zoals financiële gezondheid, duurzaamheid van het dividend en

waardering. Daarna volgt een fundamentele beoordeling via een analyse van het bedrijf

en de sector waarin het actief is. Veelal gevolgd door gesprekken met het management

van het betreffende bedrijf. Onze regionale beleggingsteams zijn zelf verantwoordelijk

voor hun regionale aandelenportefeuille. Met hun gedegen lokale kennis zijn zij daartoe

ook het meest geëigend. Daarbij kan ons team en ons nieuwe fonds bouwen op de 8-1/2

jarige ervaring met hoogdividend beleggen binnen ons investment centre, waar wij zo’n

EuR 4,8 miljard (stand maart 2012) beheren.

S&F: U bouwt dus voort op een aanpak die uw team al jaren toepast – op basis waarvan

gaat u ervan uit dat dit ook succesvol kan zijn voor specifiek de opkomende markten?

WW: Inderdaad is het selectieproces niet veel anders dan onze aanpak voor bijvoorbeeld

hoogdividend beleggen in de ontwikkelde markten. Als wij kijken naar de ontwikkeling

van de brede MSCI Emerging Markets index en de S&P Global Emerging Markets High

Income Equity (EuR) index, dan zien wij dat een op dividend gerichte strategie het beter

heeft gedaan dan een brede aandelenstrategie (grafiek 1) sinds 1996. Over deze periode

zien wij dat dividend beleggen in de opkomende markten een hoger rendement oplevert,

zowel ten opzichte van dividend beleggen wereldwijd als beleggen in de opkomende

markten zonder een dividendfilter 1 (grafiek 2). Dividend beleggen in de opkomende

markten biedt de belegger volgens ons regelmatige inkomsten in de vorm van dividend,

de kans op vermogensgroei als gevolg van koerswinsten en de mogelijkheid binnen de

opkomende markten gediversifieerd te beleggen.

S&F: Wat is uw strategie in de omgang met de hogere volatiliteit in de opkomende markten?

WW: Ook voor wat betreft de verwachte volatiliteit lijkt het beleggen in EM

dividendaandelen bemoedigend vergeleken met de klassieke MSCI EM stijl (grafiek 2).

Wij streven ernaar om dit volatiliteitrisico verder te beperken door in een flink aantal

namen te beleggen. Wij zorgen ervoor dat de portefeuille voldoende gespreid is. In

de modelportefeuille zitten op dit moment 80 namen. In dit opzicht is het belangrijk

te vermelden dat de regionale teams in de VS, Europa en het Verre Oosten hun sub-

1 Ten opzichte van de MSCI Emerging Markets index; vergelijking risico/rendement over de periode 1996 tot eind 2011;

bronnen: Bloomberg, S&P, MSCI; feb 2012


Strategy & Focus I april 2012 I 13

Wouter Weijand

Fondsbeheerder BNP Paribas Emerging

Markets High Income Equity Fund (unhedged)

portefeuilles in het fonds onafhankelijk van elkaar samenstellen. Dat helpt de correlatie

tussen die portefeuilles relatief laag te houden, wat de diversificatie ten goede komt.

Een voorsprong over de langere termijn: S&P Global EM High Income index (unhedged)

vs. MSCI Global EM index (unhedged) (dec 1995 = 1000)

10.000

9.000

8.000

S&P Global Emerging Markets High Income Equity index (Unhedged)

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

MSCI Global Emerging Markets index (Unhedged)

0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Bron: S&P, BNP Paribas Investment Partners, dec 2011

Dividendgerichte strategie kan ook in de opkomende markten werken

Geannualiseerde maandrendementen

15%

14%

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

14%

S&P Global High Income

Equity index (Unhedged)

MSCI World index

(Unhedged)

S&P Global Emerging

Markets High Income

Equity index (Unhedged)

MSCI Emerging Markets

index (Unhedged)

15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28%

Risico (geannualiseerde standaarddeviatie)

Vergelijking risico/rendement; periode 1996 tot eind 2011; bron: Bloomberg, S&P, MSCI; feb 2012

index

BNP Paribas Emerging Markets High Income

Equity Fund (Unhedged)

Het fonds richt zich op aandelen met een

relatief hoog dividendrendement van kleine,

middelgrote en grote bedrijven uit, of actief in,

de opkomende markten. Het team selecteert

aandelen bottom-up en beheert de portefeuille

actief. Het streeft ernaar de benchmark te

verslaan en een jaarlijks dividend uit te keren

van 3-5%.

Fondsbeheerder:

Wouter Weijand

Beheerkosten:

1,5%

TER (classic cap):

1,62% per jaar (inschatting)

Rechtsvorm:

Subfonds van BNP Paribas Fund III N.V.

Basisvaluta:

EuR

Benchmark:

S&P Global Emerging Markets High Income

Equity index (EuR)

Dividenduitkering:

Elk kwartaal

Managementstijl:

Waarde/inkomen, winst- en dividendgroei

ISIN code:

NL0010060604 (classic cap)

S&F: Is dit een goed moment om in hoogdividendaandelen uit de opkomende markten te

beleggen?

WW: Ja, de koers/winst verhouding in deze markten staat nu rond de 10, wat onder het

peil van de ontwikkelde markten ligt (ca. 11,5) en erop wijst dat de opkomende markten

relatief aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Daarnaast bedraagt het dividendrendement van

de onderliggende aandelenportefeuille nu circa 5%, wat iets boven dat in de ontwikkelde

landen ligt (ca. 4,5%). Verder is de verhouding schuld/eigen vermogen relatief laag.

Dat laatste ondersteunt de goede groeivooruitzichten voor deze landen. Vergeleken

met een beleggingsklasse zoals staatsobligaties, met een rendement van 1-3%, bieden

dividendaandelen uit de opkomende markten volgens ons nu een aantrekkelijker

rendement. De volatiliteit bij staatsobligaties is lager, maar het extra rendement dat deze

dividendaandelen bieden weegt daar volgens ons tegenop. De nagestreefde jaarlijkse

bruto dividenduitkering van 3-5% van het fonds, naast mogelijke koerswinsten op de

fondsaandelen, rechtvaardigen volgens ons een plaats voor dit fonds in de portefeuille

van de belegger die zijn EM exposure wil verbreden met een diversificatie naar

veelbelovende dividendaandelen.

Geschreven 21 maart 2012

Introductiedatum

10 april 2012

Beleggingen in het BNP Paribas Emerging Markets High

Income Equity Fund (unhedged) zijn onderheving aan

de marktfluctuaties en de risico's verbonden aan investeringen

in beleggingsproducten. De waarde van uw

belegging en het inkomen dat u hiermee genereert, kan

stijgen of dalen. De waarde van uw belegging kan fluctueren.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen

garantie voor de toekomst.

Ga voor meer informatie naar de fondszoeker

op www.bnpparibas-ip.nl


Strategy & Focus I april 2012 I 14

OBAM: beleggen met overtuiging en oog

voor kansen

OBAM’s thematische buy-and-hold aanpak met een focus op de middellange en langetermijn

trends laat ook ruimte voor aanpassingen aan de soms snel veranderende markten. Directeur

Peter Ranty (PR) en senior fondsbeheerder Sander Zondag (SZ) gaan nader in op de flexibiliteit

binnen het beleid.

S&F: In de OBAM-benadering spelen fundamentals en een langetermijnvisie een grote

rol; hebben de marktvolatiliteit en -onzekerheid van het afgelopen jaar op uw aanpak

invloed gehad?

PR: Dat niet! Wij hebben vastgehouden aan een aantal structurele overwegingen,

maar konden ons niet geheel onttrekken aan het marktklimaat en er zijn wel degelijk

aanpassingen gemaakt. Wij zijn niet op andere thema’s overgestapt, maar hebben

binnen de sectoren actief gekeken naar posities. De markt als geheel had vorig jaar

relatief weinig oog voor de fundamentals en werd sterk beïnvloed door macroeconomische

en politieke onzekerheid. Het gevolg was een grote risicoaversie, wat

voor OBAM niet goed uitpakte. Nu zien wij dat de fundamentals weer meer in beeld

komen. Vertrouwen in onze langetermijn aanpak is er nog steeds, wij horen dat in

gesprekken met grote beleggers en zien het in de belangstelling voor het fonds:

beleggers stappen weer in.

S&F: Een van die aanpassingen betrof de sector financials. Wat is daar veranderd?

SZ: De angst in de markt voor recessie, de escalatie van de Europese schuldencrisis,

structureel lage rentes en toenemende regelgeving dwongen ons de risico’s, de

onderliggende ontwikkelingen en de waarderingen af te wegen. Wij besloten vooral

in Europa en Amerika de exposure af te bouwen en kozen een gunstig moment

om in die zo bewegelijke markten te verkopen. Wij menen dat wij in de Westerse

landen nu de sterkere, goed gepositioneerde spelers in portefeuille hebben, zoals

ING en Wells Fargo, de grootste Westerse bank naar marktkapitalisatie 1 .

S&F: In de opkomende markten is de positie in financials eerder behouden. Welke kansen

ziet u daar?

PR: Fundamenteel kijken wij liever naar financiële instellingen die niet onder

problemen zoals schuldenafbouw lijden, maar kunnen groeien op hun thuismarkten

en daarbuiten, zoals Standard Chartered dat in Azië kan profiteren van groeiende

kredietverlening en een stijgende vraag naar financiële diensten. Daarvan profiteren

overigens ook verzekeraars. Volgens ons gaat het hierbij om een langetermijn trend

die goed past binnen de OBAM-filosofie.

S&F: Voor de middelen die vrijkwamen door de aanpassingen bij financials had u meteen

een bestemming: de consumentensector.

SZ: Hier zien wij een aantal belangrijke spelers wereldwijd die op lange termijn goede

omzetgroei laten zien en kunnen omzetten in gestaag groeiende winst. Het gaat om

bedrijven die pricing power hebben en waarvan volgens ons de waarderingen niet

te hoog zijn. In de herfst van 2011 zagen wij een aantal bedrijven die leden onder

de recessieangst in de markt, wat ons de kans bood tegen aantrekkelijke prijzen

in te stappen. Als gevolg daarvan zijn wij bij hoogwaardige consumptiegoederen

van onderwogen naar een lichte overweging gegaan. Wij hebben nu voldoende

exposure om te profiteren van ontwikkelingen zoals de groeiende middenklasse in

de opkomende markten.

1 Januari 2012, bron: efinancial news


Strategy & Focus I april 2012 I 15

Peter Ranty

Directeur

Sander Zondag

Senior fondsbeheerder

PR: Wij zien dit als een sector met duidelijke groeikansen: consumentenbestedingen

bedragen nu ongeveer 35% van de Chinese economie, dat is laag vergeleken met

andere opkomende markten zoals Brazilië waar het 65% is en al helemaal ten

opzichte van de VS waar het 70% is (grafiek). Volgens ons gaat de trend in China

ook die kant op: het besteedbare inkomen stijgt, wij zien al vaak rond de 20% groei

in de winkelverkopen en de toenemende urbanisatie leidt tot een uitbreiding van

winkelnetwerken. In Indonesië en Maleisië zijn er vergelijkbare trends. Dit thema

past in onze filosofie van beleggen in bedrijven die op de lange termijn een goede

winstontwikkeling kunnen laten zien die nog niet voldoende verdisconteerd is.

Consumentbestedingen BRIC landen versus consumentbestedingen VS (%)

aangepast voor 2010 purchasing power parity (PPP*)

100

90

80

BNP Paribas OBAM N.V.

OBAM belegt wereldwijd in aandelen van grote,

toonaangevende bedrijven, waarbij het team

beleggingsbeslissingen baseert op een analyse

van fundamentele factoren op de middellange

en lange termijn en op sterke overtuigingen

betreffende de gekozen aandelen. Het team

streeft naar vermogensgroei op de langere

termijn.

Fondsbeheerder:

Peter Ranty

Beheerkosten:

1,0% per jaar

TER (classic cap):

70

60

50

40

30

20

China

India

Rusland

Brazilië

1,13% (boekjaar 2009/2010)

Rechtsvorm:

BNP Paribas OBAM N.V.

Basisvaluta:

EuR

10

0

1995

Bron: Haver, Penn World Tables, BNP Paribas Investment Partners

* PPP conversie (2010) door Penn World Tables

2000 2010

S&F: In de consumentensector speelt de groei in de opkomende markten een belangrijke

rol – is dat bij de andere sectoren waarin u wereldwijd belegt ook zo?

PR: Wij gaan er inderdaad vanuit dat op de langere termijn de groei in deze landen

beter is dan in Europa en de VS. Wij zijn overwogen in een aantal emerging markets

(EM). Wij verwachten dat in die landen de autoriteiten in staat zijn om de inflatie

te beteugelen en ook meer ruimte blijven hebben om de economie te stimuleren

dan in de ontwikkelde landen. Wij blijven ervan overtuigd dat EM fundamenteel

het beter doen en houden vast aan de overweging in materials die belangrijk zijn

voor de groei en de infrastructuur in de opkomende landen.

SZ: Daarbij richten wij ons op lowest cost producers van bv. ijzererts of koper

zoals Rio Tinto. Een andere langetermijn focus is energie waarbij wij beleggen in

bijvoorbeeld oil services bedrijven die hoogwaardige technologie in huis hebben

of bovengemiddeld groeien. Structureel geldt dat wij op het EM-thema soms

indirect inspelen via een Westers bedrijf met goede posities in EM en ook direct via

een bedrijf ter plaatse. Wij blijven kijken naar kansen en zien een baisse als een

mogelijkheid om posities aan te passen in onze langetermijn thema’s.

Geschreven 21 maart 2012

Benchmark:

MSCI World Gross Return index

Managementstijl:

Buy-and-hold

ISIN code:

NL0006294035

Performance* (netto geannualiseerd in EUR per

31.12.2011):

2007 2008 2009 2010 2011

BNP Paribas OBAM N.V. 31,94% -66,00% 68,85% 10,98% -23,61%

MSCI World Gross

Return index

Bron: BNP Paribas Investment Partners

* performance op basis van beurskoers

-1,18% -37,24% 26,72% 20,14% -1,84%

In het verleden behaalde resultaten bieden geen

garantie voor de toekomst

Beleggingen in het BNP Paribas OBAM N.V. zijn

onderheving aan de marktfluctuaties en de risico's

verbonden aan investeringen in beleggingsproducten.

De waarde van uw belegging en het inkomen dat u

hiermee genereert, kan stijgen of dalen. De waarde van

uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde

resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ga voor meer informatie naar www.obam.nu


Strategy & Focus I april 2012 I 16

Rendementen 30 maart 2012

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Aandelen

Aziatische aandelen

NL0006294175 BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund 1,50% 10,58% 10,58% -11,87% 11,26% -2,62% 120,84

S&P/Citigroup High Income Equity Asia Pacific (Hedged in

EuR) Net Return Index

11,74% 11,74% -2,28% 11,96% -3,26% EuR

Lu0076717171 BNP Paribas L1 Equity China 1,75% 8,31% 8,31% -18,05% 10,05% -2,44% 616,68

MSCI China 10/40 Net Return Index 10,01% 10,01% -13,72% 14,87% 2,64% uSD

Lu0291299674 BNP Paribas L1 Equity Indonesia 1,75% 8,39% 8,39% 6,44% 54,69% 183,10

Jakarta SE Composite Price Index 6,93% 6,93% 6,68% 53,71% uSD

Lu0012181748 BNP Paribas L2 Equity Japan 1,50% 14,18% 14,18% -7,82% 3,34% -15,03% 53 946,98

NIKKEI 300 17,18% 17,18% -2,01% 3,39% -12,86% JPY

Aandelen opkomende markten

Lu0230662891 BNP Paribas L2 Equity BRIC 1,75% 13,40% 13,40% -20,37% 18,74% 1,18% 576,88

25%MSCI BRAZIL/RuSSIA/INDIA/CHINA uSD 15,60% 15,60% -15,53% 23,95% 4,51% uSD

Lu0088339741 BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging 1,75% 14,32% 14,32% -17,13% 25,72% -6,12% 239,03

MSCI EM Europe 10/40 Net Return Index 16,79% 16,79% -12,58% 29,97% -2,72% EuR

Lu0377088363 BNP Paribas L1 Equity India 1,75% 14,75% 14,75% -16,80% 23,41% 4,76% 345,84

MSCI India 10/40 Net Return Index 20,27% 20,27% -20,13% 25,06% 3,96% uSD

Lu0075933415 BNP Paribas L2 Equity Latin America 1,75% 13,50% 13,50% -11,32% 25,56% 5,39% 542,71

MSCI EM LATIN AMERICA 10/40 (NR) 14,98% 14,98% -6,98% 29,36% 8,57% uSD

Lu0269742168 BNP Paribas L1 Equity Russia 1,75% 17,60% 17,60% -12,15% 36,09% -1,03% 1 241,90

MSCI Russia 10/40 Net Return Index 16,70% 16,70% -13,35% 36,30% 0,79% EuR

Lu0212963259 BNP Paribas L1 Equity Turkey 1,75% 25,73% 25,73% -8,76% 30,65% 0,48% 163,78

MSCI Turkey IMI 10/40 Net Return Index 26,75% 26,75% -9,47% 32,67% 2,17% EuR

Lu0081707118 BNP Paribas L1 Equity World Emerging 1,75% 15,58% 15,58% -9,58% 24,96% 0,15% 1 065,69

MSCI Emerging Markets Net Return Index 14,07% 14,07% -8,81% 25,06% 4,67% uSD

Lu0456548261 BNP Paribas L2 STEP 80 World Emerging (EuR) 1,50% -1,21% -1,21% -17,73% -1,98% 42,55

MSCI EMERGING MARKETS (PI) FREE 13,65% 13,65% -11,05% 22,25% EuR

Europese aandelen

NL0006294142 BNP Paribas AEX Index Fund 0,50% 3,88% 3,88% -8,88% 17,54% -5,80% 182,84

AEX Price Index 3,53% 3,53% -11,52% 14,24% -8,72% EuR

Lu0090548479 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1,50% 10,37% 10,37% -2,24% 16,01% -3,40% 487,06

MSCI EMu Net Return Index 9,72% 9,72% -10,02% 12,13% -6,26% EuR

Lu0191755619 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 1,50% 9,23% 9,23% 2,33% 18,46% -2,34% 876,72

MSCI Europe Net Return Index 7,87% 7,87% -1,48% 17,46% -3,39% EuR

Lu0375761581 BNP Paribas L1 Equity Europe Growth 1,50% 9,80% 9,80% 3,42% 19,91% -0,90% 834,96

MSCI Europe Net Return Index 7,87% 7,87% -1,48% 17,46% -4,00% EuR

Lu0111491469 BNP Paribas L2 Equity High Dividend Europe 1,50% 6,62% 6,62% 1,43% 13,94% -4,83% 872,28

MSCI EuROPE (NR) 5,59% 5,59% -3,56% 16,62% -4,41% EuR

NL0006294084 BNP Paribas Netherlands Fund 1,50% 2,80% 2,80% -9,10% 15,53% -7,93% 340,30

AEX Gross Return Index 3,95% 3,95% -8,42% 18,21% -5,30% EuR

NL0006294134 BNP Paribas Small Companies Netherlands Fund 1,75% 12,94% 12,94% -22,59% 18,89% -5,98% 45,82

S&P Customized Netherlands Listed Non-property

(< 1B Euro) Gross Return Index

13,13% 13,13% -25,22% 20,11% -6,46% EuR

Lu0154361405 BNP Paribas L2 STEP 90 Euro 1,50% -2,06% -2,06% -10,60% -0,35% -0,13% 230,58

EuRO STOXX 50 (PI) 6,94% 6,94% -14,90% 6,15% -9,93% EuR


Strategy & Focus I april 2012 I 17

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Wereldwijde aandelen

Lu0086351706 BNP Paribas L1 Equity World Biotechnology 1,50% 12,48% 12,48% 27,84% 17,74% 4,76% 82,58

Nasdaq Biotechnology Price Index 13,15% 13,15% 28,90% 22,50% 10,13% EuR

Lu0097714413 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables 1,50% 13,76% 13,76% 18,41% 26,19% 2,01% 43,60

MSCI World Consumer Discretionary Net Return Index 14,82% 14,82% 17,32% 28,23% 1,47% EuR

Lu0080609679 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods 1,50% 2,76% 2,76% 18,34% 18,81% 3,99% 67,18

MSCI World Consumer Staples 10/40 Net Return Index 4,00% 4,00% 21,62% 21,41% 6,62% EuR

Lu0080608945 BNP Paribas L1 Equity World Energy 1,50% 0,63% 0,63% -7,75% 15,12% 2,07% 241,75

MSCI World Energy 10/40 Net Return Index 1,15% 1,15% -3,59% 18,20% 2,95% EuR

Lu0076549012 BNP Paribas L1 Equity World Finance 1,50% 15,87% 15,87% -4,38% 20,08% -14,58% 40,10

MSCI World Financials Net Return Index 15,18% 15,18% -1,81% 19,13% -11,12% EuR

Lu0074280149 BNP Paribas L1 Equity World Health Care 1,50% 6,77% 6,77% 18,13% 14,52% 1,51% 201,38

MSCI World Health Care 10/40 Net Return Index 4,85% 4,85% 19,87% 16,79% 2,97% EuR

Lu0377089841 BNP Paribas L1 Equity World Industrials 1,50% 9,22% 9,22% 3,51% 22,93% -1,96% 9,84

MSCI World Industrials 10/40 Net Return Index 9,06% 9,06% 2,22% 24,74% 0,50% EuR

Lu0377091409 BNP Paribas L1 Equity World Materials 1,50% 7,69% 7,69% -7,71% 18,50% -1,76% 123,44

MSCI World Materials Net Return Index 7,36% 7,36% -7,98% 21,27% 1,00% EuR

Lu0076273605 BNP Paribas L1 Equity World Technology 1,50% 15,97% 15,97% 13,61% 21,16% 3,04% 92,38

MSCI World Information Technology 10/40 Net Return

Index

15,25% 15,25% 19,30% 24,00% 4,65% EuR

Lu0074280495 BNP Paribas L1 Equity World Telecom 1,50% -0,29% -0,29% 1,46% 14,71% 0,57% 79,74

MSCI World Telecommunication Services 10/40 Net Return

Index

-1,47% -1,47% -0,54% 14,22% 0,11% EuR

Lu0103371943 BNP Paribas L1 Equity World utilities 1,50% -0,82% -0,82% 0,78% 4,42% -5,93% 60,84

MSCI World utilities Net Return Index -0,96% -0,96% 3,52% 7,71% -3,57% EuR

NL0006294167 BNP Paribas Global High Income Equity Fund 1,50% 7,06% 7,06% 0,76% 15,48% -4,14% 1 451,13

S&P/Citigroup High Income Equity World (Hedged in EuR)

Net Return Index

6,39% 6,39% 2,55% 19,32% -2,82% EuR

Lu0120291793 BNP Paribas L1 Opportunities World 1,50% 10,08% 10,08% -2,76% 17,18% 0,32% 109,66

MSCI AC World Net Return Index 9,06% 9,06% 5,78% 20,63% -0,20% EuR

NL0006294050 BNP Paribas Premium Global Dividend Fund 1,50% 5,47% 5,47% 1,36% 12,40% 284,08

75% BNP Paribas Global High Income Equity Fund (RI) +

25% Cash Index Euribor 1 Month

5,32% 5,32% 1,03% 11,82% EuR

NL0006294035 OBAM 1,00% 10,31% 10,31% -15,70% 15,55% -7,89% 1 719,78

MSCI World Gross Return Index 8,90% 8,90% 7,78% 20,78% -0,14% EuR

Aandelen VS

Lu0092590669 BNP Paribas L1 Equity Best Selection uSA 1,50% 15,24% 15,24% 3,29% 19,54% -0,01% 102,97

MSCI uSA Net Return Index 12,65% 12,65% 7,91% 22,82% 1,54% uSD

Lu0377083059 BNP Paribas L1 Equity High Dividend uSA 1,50% 4,88% 4,88% 7,83% 18,64% 35,68

S&P/Citigroup High Income Equity North America Net

Return Index

5,97% 5,97% 10,07% 28,07% uSD

Lu0377078216 BNP Paribas L1 Equity uSA Growth 1,50% 16,90% 16,90% 8,14% 21,93% 7,27% 1 087,27

Russell 1000 Growth Gross Return Index 14,69% 14,69% 11,02% 25,28% 4,34% uSD

Lu0377124267 BNP Paribas L1 Opportunities uSA 1,50% 1,88% 1,88% -20,18% 8,09% 2,27% 939,58

S&P 500 Composite Net Return Index 12,41% 12,41% 7,84% 22,64% 0,81% uSD


Strategy & Focus I april 2012 I 18

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Obligaties

Obligaties opkomende markten

Lu0377066807 BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging 1,50% 6,18% 6,18% 0,42% 18,01% -2,10% 527,92

JPM EMBI Global Composite Gross Return Index 4,86% 4,86% 12,60% 16,47% 8,60% uSD

Lu0088340327 BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging 1,50% 6,58% 6,58% 5,58% 11,34% 3,43% 127,77

JPM [50% GBI-EM Global Diversified Europe + 50% Euro

EMBI Divers, Europe ] (EuR)

8,44% 8,44% 4,39% 11,80% 5,29% EuR

Lu0081707894 BNP Paribas L1 Bond World Emerging 1,50% 7,78% 7,78% 9,61% 19,00% 6,00% 270,96

JPM EMBI Global Diversified Composite Gross Return Index 4,25% 4,25% 10,94% 16,23% 8,25% uSD

Lu0422804707 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate 1,50% 8,48% 8,48% 1,39% 105,75

JP Morgan Corporate Emerging Bond Index Broad

Diversified Gross Return Index

4,99% 4,99% 5,75% uSD

Lu0251280011 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local 1,50% 10,49% 10,49% 3,46% 16,53% 8,89% 2 505,12

JPM GBI EM Global Diversified Gross Return Index 8,30% 8,30% 3,44% 16,83% 10,15% uSD

Europese obligaties

Lu0131210360 BNP Paribas L2 Bond Euro Corporate 0,75% 5,45% 5,45% 5,20% 8,54% 3,42% 2 534,76

BARCLAYS EuRO AGG CORP 5,71% 5,71% 7,24% 9,35% 4,44% EuR

Lu0161744247 BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield 1,25% 9,17% 9,17% -0,80% 19,23% 2,84% 608,36

Merrill Lynch Euro Crny Non-Fin High Yield BB-B

Constrained (hedged in EuR) RI

10,16% 10,16% 6,56% 25,90% 6,56% EuR

Lu0190304583 BNP Paribas L2 Bond Euro Inflation-Linked 0,75% 5,87% 5,87% 1,47% 2,67% 2,62% 197,05

BARCLAYS EuRO GOVERNMENT INFLATION LINKED All

Maturities

6,21% 6,21% 3,98% 4,06% 3,72% EuR

Lu0075912765 BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term 0,70% 4,87% 4,87% 10,45% 4,07% 3,52% 118,40

Barclays Euro-Aggregate Treasury 500MM 10+ Years Gross

Return Index

5,09% 5,09% 11,75% 5,31% 4,65% EuR

Lu0212175227 BNP Paribas L2 Bond Euro Short Term 0,50% 1,87% 1,87% 1,34% 1,78% 2,94% 781,92

BARCLAYS EuRO AGGREGATE 1/3 YRS (TR) 2,30% 2,30% 4,78% 3,44% 4,15% EuR

Lu0010000809 BNP Paribas L1 Bond Europe Plus 0,75% 2,15% 2,15% 9,48% 6,23% 3,43% 675,00

JPM GBI Europe Gross Return Index 2,27% 2,27% 11,23% 5,85% 5,17% EuR

NL0006294043 BNP Paribas Euro Obligatie Fonds 0,90% 3,48% 3,48% 6,08% 3,28% 3,58% 911,46

Citigroup WGBI EMu All Maturities Gross Return Index 3,51% 3,51% 8,33% 3,82% 4,62% EuR

Wereldwijde obligaties

Lu0132149724 BNP Paribas L1 Bond World 0,75% -1,99% -1,99% 9,62% 7,03% 5,92% 109,74

Barclays Global Aggregate Gross Return Index -1,67% -1,67% 12,16% 7,41% 8,05% EuR

Lu0377069652 BNP Paribas L1 Bond World High Yield 1,25% 3,85% 3,85% 3,85% 17,45% 3,90% 188,59

Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated 2% Constr ex-

Fin (Hedged in EuR) RI

5,75% 5,75% 7,00% 24,31% 7,57% EuR

Obligaties VS

Lu0061749734 BNP Paribas L1 Bond uSD 0,75% 0,65% 0,65% 6,03% 7,12% 5,87% 154,50

Barclays uS Aggregate Gross Return Index 0,30% 0,30% 7,71% 6,83% 6,32% uSD

Gemengd

Lu0083138064 BNP Paribas L2 Profielfonds Voorzichtig 0,50% 0,20% 0,20% 0,77% 0,51% 1,69% 1 632,79

EONIA OIS capitalised daily 0,10% 0,10% 0,81% 0,60% 1,83% EuR

Lu0132151621 BNP Paribas L1 Profielfonds Defensief 1,50% 4,04% 4,04% -1,01% 7,16% -1,12% 189,02

20% Equity + 2% R,E + 61% Bonds + 4% Convertibles + 1%

Commodity + 12% Cash

5,50% 5,50% 4,31% 9,57% 3,20% EuR

Lu0132151118 BNP Paribas L1 Profielfonds Neutraal 1,50% 6,23% 6,23% -2,55% 10,44% -2,23% 539,10

41,5% Equity + 3% R,E, + 39,5% Bonds + 4% Convertibles +

2% Commodity + 10% Cash

7,72% 7,72% 1,97% 12,99% 1,92% EuR

Lu0132152439 BNP Paribas L1 Profielfonds Ambitieus 1,50% 7,96% 7,96% -3,22% 13,20% -2,41% 223,46

60% Eq + 3% Real Est + 24% Bd + 4% Conv Bd + 3%

Commodity + 6% Cash

9,10% 9,10% 0,56% 15,63% 0,81% EuR

Lu0072778490 BNP Paribas L1 Profielfonds Zeer Offensief 1,50% 3,59% 3,59% 2,31% 13,64% -4,45% 222,35

MSCI World Net Return Index 8,75% 8,75% 7,16% 20,58% -0,20% EuR


Strategy & Focus I april 2012 I 19

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

NL0006294068 BNP Paribas All In Fund 1,25% 4,54% 4,54% 3,54% 6,99% 0,46% 437,53

55% Bond + 20% Equity + 10% Real Estate + 15% Cash Euro 4,23% 4,23% 6,42% 9,10% 2,34% EuR

NL0006294076 BNP Paribas All Income Fund 1,35% 5,80% 5,80% 2,77% 15,84% -0,65% 53,05

No Benchmark

EuR

Duurzame en verantwoorde beleggingen

Lu0406802339 BNP Paribas L2 Environmental Opportunities 2,20% 9,91% 9,91% -8,29% 15,64% -2,58% 172,34

MSCI WORLD SMALL CAP u$ (NR) 10,65% 10,65% 3,55% 27,85% 0,88% EuR

Lu0251281332 BNP Paribas L1 Green Future 1,75% 12,04% 12,04% -0,47% 11,52% -8,51% 70,26

MSCI World Net Return Index 8,75% 8,75% 7,16% 20,12% -0,71% EuR

Lu0374654613 BNP Paribas L1 Green Tigers 1,50% 7,91% 7,91% -9,85% 13,47% 17,79

MSCI AC Asia ex-Japan Net Return Index 10,84% 10,84% -0,98% 20,77% EuR

NL0006294209 BNP Paribas Groen Fonds 1,00% 3,62% 3,62% 5,42% 1,58% 2,55% 206,60

No Benchmark

EuR

Lu0265288877 BNP Paribas L2 Sustainable Bond Euro Corporate 0,75% 5,92% 5,92% 6,24% 10,12% 4,06% 174,22

BARCLAYS CAPITAL EuRO AGGREGATE CORP, INDEX (TR) 5,71% 5,71% 7,24% 9,35% 4,44% EuR

Lu0377094254 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World 1,50% 9,91% 9,91% -8,29% 15,64% -2,58% 172,34

MSCI World Net Return Index 10,65% 10,65% 3,55% 27,85% 0,88% EuR

Absolute Return

Lu0429159980 BNP Paribas L1 V350 0,75% 2,23% 2,23% -0,90% 69,66

Daily Capitalized Eonia Index (RI) 0,10% 0,10% 0,81% EuR

Converteerbare obligaties

Lu0244322540 BNP Paribas L1 Convertible Bond Asia 1,25% 3,27% 3,27% -4,81% 8,79% -2,14% 45,55

uBS Convertible Asia Focus Vanilla (Hedged in EuR) Gross

Return Index

4,45% 4,45% -2,34% 8,49% 3,55% EuR

Lu0095613583 BNP Paribas L2 Convertible Bond Asia 1,20% 5,04% 5,04% -9,71% 9,03% 4,24% 253,64

uBS Convertible Asia ex Japan 5,96% 5,96% -2,72% 13,19% 6,41% uSD

Lu0377063960 BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe 1,25% 10,41% 10,41% -10,12% 11,10% -0,32% 96,50

uBS Convertible Europe Gross Return Index 9,43% 9,43% -3,61% 13,54% 2,09% EuR

Lu0265291665 BNP Paribas L2 Convertible Bond Europe Small Cap 1,20% 8,77% 8,77% -1,73% 16,09% 4,02% 68,65

uBS CB EuROPE (RI) 9,43% 9,43% -3,61% 13,54% 2,08% EuR

Lu0128352480 BNP Paribas L1 Convertible Bond Eurozone 1,25% 11,04% 11,04% -8,60% 11,22% -2,18% 210,98

uBS Convertible Bonds Eurozone (EuR Hedged) Gross

Return Index

11,60% 11,60% -4,75% 11,25% -0,90% EuR

Lu0194604442 BNP Paribas L1 Convertible Bond World 1,20% 4,99% 4,99% -3,80% 10,17% -0,41% 1 218,53

uBS Convertible Global Focus Vanilla

(Hedged in EuR) Gross R (v)

6,79% 6,79% -0,61% 11,27% 1,09% EuR

Vastgoed

NL0006294092 BNP Paribas Global Property Securities Fund 1,50% 10,49% 10,49% 10,33% 30,01% -8,16% 318,19

FTSE EPRA NAREIT Global Net Return Index 9,97% 9,97% 9,56% 30,96% -6,03% EuR

NL0006294159 BNP Paribas High Income Property Fund 1,50% 9,90% 9,90% 3,46% 26,58% -6,93% 106,07

FTSE EPRA NAREIT Global Dividend+ (Hedged in EuR) Net

Return Index

9,83% 9,83% 1,92% 27,96% -6,08% EuR

NL0006294100 BNP Paribas Property Securities Fund America 1,50% 7,80% 7,80% 23,50% 52,74% 1,82% 5,72

FTSE EPRA NAREIT North America 8/32 Net Return Index 7,67% 7,67% 18,50% 42,65% -0,50% EuR

Lu0153635098 BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe 1,50% 11,21% 11,21% -9,23% 24,40% -13,76% 426,18

FTSE EPRA NAREIT Europe (25% uK Capped) 8/32 Net

Return Index

9,97% 9,97% -5,52% 22,67% -10,63% EuR

Lu0291291770 BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific 1,50% 13,10% 13,10% 5,38% 21,92% 72,63

FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 Net Return Index 13,99% 13,99% 3,97% 22,10% EuR


Strategy & Focus I april 2012 I 20

ISIN

Naam fonds

Benchmark

Beheerkosten

3 maanden* YTD*

1 jaar*

(jaarbasis)

3 jaar*

(jaarbasis)

5 jaar*

(jaarbasis)

AUM (mln)

Valuta

*performance na aftrek van kosten

Funds of Funds

NL0000604718 AA Multi Manager Profiel Fonds 2 0,90% 2,77% 2,77% 2,67% 4,49% 1,18% 28,04

15% MSCI World + 5% FTSE EPRA Global + 50% JPM EMu

Bond + 30% JPM Euro Cash 3M

3,75% 3,75% 5,63% 6,60% 3,00% EuR

NL0000604726 AA Multi Manager Profiel Fonds 3 1,25% 4,61% 4,61% 3,29% 8,53% 1,03% 81,42

30% MSCI World + 10% FTSE EPRA Global + 50% JPM EMu

Bond + 10% JPM Euro Cash 3M

5,45% 5,45% 6,87% 10,79% 2,21% EuR

NL0000604734 AA Multi Manager Profiel Fonds 4 1,25% 6,41% 6,41% 3,08% 11,28% 0,34% 78,10

50% MSCI World + 10% FTSE EPRA Global + 35% JPM EMu

Bond + 5% JPM Euro Cash 3M

6,63% 6,63% 7,21% 14,26% 1,25% EuR

NL0000604742 AA Multi Manager Profiel Fonds 5 1,50% 7,91% 7,91% 2,09% 13,53% -1,11% 19,63

75% MSCI World (NR) + 10% FTSE EPRA Global (NR) + 15%

JPM EMu Aggregate (RI)

8,09% 8,09% 7,46% 18,60% -0,11% EuR

NL0000604759 AA Multi Manager Profiel Fonds 6 1,50% 9,02% 9,02% -0,62% 14,47% -2,56% 11,09

50% MSCI World + 10% FTSE EPRA Global + 35% JPM EMu

Bond + 5% JPM Euro Cash 3M

8,75% 8,75% 7,16% 20,12% -0,71% EuR

Andere

Lu0225185429 BNP Paribas L1 World Commodities 1,50% 2,02% 2,02% -14,99% 9,57% -0,05% 443,42

Dow Jones uBS Commodity Total (Gross) Return Index 0,89% 0,89% -16,28% 9,05% -2,01% uSD

Lu0537154436 Parworld 90 Commodities (EuR) 1,50% 1,53% 1,53% -2,63% 6,27

DJ uBS COMMODITY INDEX Excess Return (uSD) 0,87% 0,87% -16,31% EuR

Trackers

Lu0246046329 EasyETF S&P GSCIª ultra-Light Energy (A EuR unhedg,) 0,30% 0,94% 0,94% -7,03% 9,91% -1,32% 57,38

S&P Goldman Sachs ultra-Light Energyª (TR) 1,09% 1,09% -6,05% 11,26% -0,66% EuR

Lu0203243844 EasyETF S&P GSCIª Capped Commodity 35/20 (uSD) (A) 0,30% 5,56% 5,56% -6,73% 12,52% -3,21% 339,81

Lu0203243414

S&P GSCI TR Capped Commodity 35/20 > 180110 (v) 5,74% 5,74% -6,21% 13,21% -2,63% uSD

EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (EuR)

(A EuR unhedg,)

0,30% 2,50% 2,50% -0,83% 12,33% -3,15% 273,84

S&P GSCI TR Capped Commodity 35/20 > 180110 (v) 2,54% 2,54% -0,05% 13,10% -2,64% EuR

FR0010129064 EasyETF Euro Stoxx 0,45% 9,91% 9,91% -9,93% 12,64% -6,64% 54,63

EuRO STOXX (NR) 9,84% 9,84% -10,31% 12,22% -6,87% EuR

Lu0315440411 EasyETF NMX 30 Infrastructure Global (EuR) (A) 0,50% 3,99% 3,99% 17,09% 23,62% 39,64

NMX30 INFRASTRuCTuRE GLOBAL (TR) 3,96% 3,96% 17,32% 24,53% EuR

Lu0230484932 EasyETF S&P GSNEª (A EuR unhedg,) 0,30% 0,32% 0,32% -9,53% 9,62% -0,71% 50,94

S&P Goldman Sachs Non Energy Indexª (TR) 0,39% 0,39% -8,78% 10,45% 0,07% EuR

Lu0252701189 EasyETF S&P GS Agriculture & Livestockª (A EuR unhedg,) 0,30% -2,66% -2,66% -11,72% 5,21% -0,77% 17,32

S&P Goldman Sachs Agriculture and Livestockª (TR) -2,28% -2,28% -10,97% 6,04% -0,14% EuR

Ga voor meer EasyETF trackers naar www.bnpparibas-ip.nl

FR0010276949 EasyETF iBoxx¨ Liquid Sovereigns Global 0,15% 4,72% 4,72% 7,31% 4,04% 4,95% 235,93

iBoxx¨ Û Liquid Sovereigns Global 4,69% 4,69% 7,25% 4,03% 4,96% EuR

Lu0246033426 EasyETF FTSE EPRA Europe 0,45% 11,02% 11,02% -4,31% 21,62% -12,44% 157,20

FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EuROPE (NR) 11,28% 11,28% -3,90% 22,34% -12,08% EuR

Lu0192223062 EasyETF FTSE EPRA Eurozone 0,45% 10,73% 10,73% -9,88% 18,38% -9,91% 244,60

FTSE EPRA/NAREIT EuROZONE (NR) 10,83% 10,83% -9,93% 18,43% -9,93% EuR

Bron: BNP Paribas Investment Partners maart 2012

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Strategy & Focus I april 2012 I 21

Ratings

MORNINGSTAR

STANDARD & POOR'S

ISIN

Lu0315440411

ISIN

Lu0265291665

ISIN

«««««

Aandelen

EasyETF NMX30

Infrastructure Global

Overig

BNP Paribas L2 Convertible

Bond Europe Small Cap

««««

Aandelen

Lu0347711466

FR0007068093

FR0007068044

Lu0267648581

ISIN

BNP Paribas L2 Global

Environment

EasyETF Stoxx Europe 600

Health Care

EasyETF Stoxx Europe 600

Telecommunications

Primera Fund Equity China "B"

Asset Allocation

ISIN

Aandelen

Lu0090548479 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro G

Lu0090547315 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro G

Lu0191755619 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe G

Lu0191755882 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe G

Lu0377124267 BNP Paribas L1 Opportunities uSA G

NL0006294100

Lu0090548479

Lu0191755619

Lu0251282579

BNP Paribas Property

Securities Fund America

BNP Paribas L1 Equity Best

Selection Euro

BNP Paribas L1 Equity Best

Selection Europe

BNP Paribas L1 Equity Best

Selection Europe Ex-uK

NL0000604718

NL0000604726

NL0000604734

NL0000604742

Lu0121970809

ABN AMRO Multi Manager

Profiel Fonds 2

ABN AMRO Multi Manager

Profiel Fonds 3

ABN AMRO Multi Manager

Profiel Fonds 4

ABN AMRO Multi Manager

Profiel Fonds 5

ABN AMRO Multi-Manager

Funds Profile 4

ISIN

Obligaties

Lu0075938133 BNP Paribas L2 Bond Euro G

Lu0075937911 BNP Paribas L2 Bond Euro G

Lu0086914362 BNP Paribas L2 Bond Euro Medium Term G

Lu0086914446 BNP Paribas L2 Bond Euro Medium Term G

Lu0087045034

Lu0119118205

BNP Paribas L1 Equity Euro

BNP Paribas L1 Equity Europe

Consumer Goods

Lu0121971286

NL0006294076

ABN AMRO Multi-Manager

Funds Profile 6

BNP Paribas All Income

Fund

ISIN

Aandelen

Lu0377078216 BNP Paribas L1 Equity uSA Growth S

Lu0377078646 BNP Paribas L1 Equity uSA Growth S

Lu0123341413

BNP Paribas L1 Equity Europe

Energy

Lu0377113229 BNP Paribas L1 Model 2

Lu0375761664

Lu0119119864

Lu0377081350

BNP Paribas L1 Equity Europe

Growth

BNP Paribas L1 Equity Europe

Health Care

BNP Paribas L1 Equity High

Dividend Pacific

Lu0377114623 BNP Paribas L1 Model 3

Lu0377116081 BNP Paribas L1 Model 4

ISIN

Lu0011928255

Obligaties

BNP Paribas L1 Bond

Currencies World

ISIN

Aandelen

NL0006294035 BNP Paribas Obam N.V. B

Per eind maart 2012 hebben zeven fondsen van BNP Paribas Investment Partners een

grading van S&P Capital IQ: vijf zijn “gold”, een is “silver” en een “bronze”. Zes van deze

fondsen zijn SICAV-compartimenten (BNP Paribas L1 en L2) naar Luxemburgs recht; een

naar Nederlands recht (BNP Paribas OBAM N.V.).

Ga voor meer informatie naar www.marketscope.com

Lu0377088363

Lu0269742168

Lu0377078216

Lu0074280495

BNP Paribas L1 Equity India

BNP Paribas L1 Equity Russia

BNP Paribas L1 Equity uSA

Growth

BNP Paribas L1 Equity

World Telecom

Lu0172350877

Lu0293287578

Lu0251280011

Lu0249332619

BNP Paribas L1 Bond Euro

Premium

BNP Paribas L1 Bond World

Emerging

BNP Paribas L1 Bond World

Emerging Local

BNP Paribas L2 Bond World

Inflation-Linked

S&P STAPT OVER NAAR NIEUWE FONDS-GRADINGS

Standard & Poor’s heeft de labels voor de beoordeling van fondsen

aangepast en noemt deze nu 'gradings' in plaats van ratings.

De gradings zijn afkomstig van S&P Capital IQ, het daarin gespecialiseerde

bedrijfsonderdeel van Standard & Poor’s.

Fondsbeoordelingslabels

Ratings

(oud)

gradings

(nieuw)

investment proces, consistente performance van het

management*

Lu0374654613

Lu0406802339

Lu0111494059

Lu0111491469

BNP Paribas L1 Green Tigers

BNP Paribas L2

Environmental Opportunities

BNP Paribas L2 Equity Euro

Small Cap

BNP Paribas L2 Equity High

Dividend Europe

Copyright©2012 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom

van Morningstar en/of zijn content providers, (2)

mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de

juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd.

Morningstar noch zijn content providers

zijn aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als

gevolg van enig gebruik van deze informatie. In het

verleden behaalde rendementen zijn geen garantie

voor toekomstige resultaten.

Morningstar Ratings per eind maart 2012.

Kijk voor meer informatie op www.morningstar.nl

AAA Platinum hoogste kwaliteitsstandaard in de sector*

AA Gold zeer hoge kwaliteitsstandaard in de sector*

A Silver hoge kwaliteitsstandaard in de sector*

TR Bronze nog geen 12 maanden relevante ervaring met investmentbeheer*

* gradings voor long-only fondsen; slechts ter illustratie; definities variëren per type of

fonds; bron: S&P CAPITAL IQ

Ga voor meer informatie naar www.marketscope.com of neem

contact op met uw client relationship manager.


Strategy & Focus I april 2012 I 22

BNP Paribas Investment Partners:

onze beleggingspartners in één

oogopslag

Multi-expertise investment capabilities

Specialist investment partners

Money Market

Fixed Income e

Equities

Asset A Allocation

Equities & Fixed Income

Equi

Local/Emerging Markets

Discretionary Portfolio Management

India

Local & regional solution providers

*

Indonesia

Brasil


Strategy & Focus I april 2012 I 23

uw contactpersonen voor alle

beleggingsoplossingen

Bart Vemer

Regional Head of Distribution Benelux

Telefoonnummer: 020 – 5275 104

bart.vemer@bnpparibas.com

Patricia Hardeveld Kleuver

Project Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 106

patricia.hardeveldkleuver@bnpparibas.com

Ivo Feeke

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 245

ivo.feeke@bnpparibas.com

Ellen Paping-Mol

Assistant Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 191

ellen.paping-mol@bnpparibas.com

Vera van Kesteren

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 101

vera.van.kesteren@bnpparibas.com

Cornelia Taanman

Assistant Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 186

cornelia.taanman@bnpparibas.com

Kees Lambregtse

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 207

kees.lambregtse@bnpparibas.com

Joep Spoor

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 202

joep.spoor@bnpparibas.com

Maaike Verschuren

Senior Client Relationship Manager Distribution Sales

Telefoonnummer: 020 – 5275 241

maaike.verschuren@bnpparibas.com

Algemeen:

Client.service.benelux.dp@bnpparibas-ip.com

Telefoonnummer: 020 – 5275 252

Coby de Vries

Teamleader - Senior Client Service Officer BeNeLux DP

Natalie Tülcü-van Gils

Client Service Officer BeNeLux DP

Saskia Vlootman

Client Service Officer BeNeLux DP

April 2012- Design: P1203066


De kunst van beleggen

Jazz is ‘muziek van het moment’. BNP Paribas Investment Partners biedt u nu de

beleggingsoplossingen voor later. Want wij improviseren niet, maar beleggen juist doordacht.

Zodat u met ons de toekomst positief tegemoet kunt zien. BNP Paribas Investment Partners is

onderdeel van het wereldwijd gerenommeerde BNP Paribas, één van de grootste en meest solide

financiële instellingen ter wereld. Ga voor meer informatie naar www.bnpparibas-ip.nl.

www.bnpparibas-ip.nl

More magazines by this user
Similar magazines