Opzet 37-2.qxd - Vrienden van LCKV

lckv.nl

Opzet 37-2.qxd - Vrienden van LCKV

40

jaar

ledenblad LCKV Jeugdvakanties

jaargang 41 • nr. 1 • december 2012

verschijnt 5 maal per jaar

Roaring Twenties

pag 4-5

Nieuw terrein

Ouwe mensen

Verdeelde

kampen

P3

P7

P9


Hennie Verhaar-Kralt

De Opzetter

En toen was het alweer bijna 2013…

Weer een jaar voorbij, weer een kampseizoen

afgesloten en weer een nieuw

kampseizoen gestart.

En weer een DJWGG-avond voorbij. En

wat was ook deze avond leuk! In eerste

instantie was ik nog een beetje sceptisch

over het thema, maar het gaf de avond

juist een extra feestelijk tintje. Vele glitters,

veren, hoeden, jurkjes, mooie pakken en

een aantal zeer creatieve uitspattingen

zag ik voorbij komen. De sfeer was goed

en de avond ging tot in de late uurtjes

door. Iemand zei me dat de DJWGGavond

toch wel één van de betere feestjes

van het jaar is en dat kan ik alleen

maar beamen. In deze Opzet daarom nog

even heerlijk nagenieten met foto’s en

met de door jullie geschreven anekdotes

op de pamfletten die bij de wc hingen.

Best grappig om te zien hoe er, naarmate

de avond vorderde, steeds meer gekke

dingen geschreven waren.

Met deze Opzet en zo aan het eind van

2012 sluit ik ook een periode af. Na twee

jaar met plezier hoofdredacteur te zijn

geweest, heb ik gezocht naar een opvolger.

Door tijdgebrek en gezinsuitbreiding,

heb ik besloten een stapje terug te

nemen. Ik blijf nog wel in de redactie van

de Opzet, maar vanaf nu gaat Bob

Mooijenkind de ‘Opzet-kar trekken’. Als

redactielid draait hij nu een paar jaar

mee en hij zag deze nieuwe uitdaging

wel zitten. Super dat hij dit wil gaan doen

en ik heb er, samen met de rest van de

redactie, alle vertrouwen in!

Tot slot nog mijn laatste woorden als

hoofdredacteur van de Opzet:

Heel veel geluk in 2013, een prachtig

kampseizoen gewenst met vele leuke

LCKV-activiteiten en voor nu, heel veel

leesplezier!

Belangrijke datum

5 januari

Groenenmiddag

25 januari

Inschrijving deelnemers

Colofon

Geboren

Bram, zoon van Bart

en Loes Donker

Anna, dochter van Gert-Jan

en Saskia Leeuw

Dorus, zoon van Aafke Plug

en Sander Brugman

Senna , dochter van Bieneke Verhaar

en Ferenc Obèr

Hannah, dochter van Joke

en Arjan Rietkerk

Bent, zoon van Thierry

en Judith Platteel

Teun, zoon van Gert

en Natasja van Keulen

Hoofdredactie: Hennie Verhaar-Kralt, Bob

Mooijenkind

Redactie: Nils Bierman, Olga Blok, Arjan van Duiven -

boden, Bea van den Hoed, Marcella Kerkman, Leon

Krijgsman, Sanderijn Schuur, Jan van Zwieten

Foto’s DJWGG: Edward Niewold

Illustraties/layout : Nils Bierman,

Druk: Deltabach Grafimedia, Nieuw Vennep

Correspondentie-adres: LCKV Jeugdvakanties

Voorschoterweg 8e • 2324 NE Leiden

(071) 572 22 55 • www.lckv.nl - opzet@lckv.nl

Bea v.d. Hoed

Stoumont is waar we

heen gaan!

De LCKV is een kampterrein rijker …

en Stoumont is een LCKV-kampterrein

rijker.

Vanaf aankomende zomer kun je op

kamp naar Stoumont. Om wat meer te

weten te komen over het terrein en

omgeving hebben we bestuurslid

Terreinen Jilte Onderwater om meer

informatie gevraagd.

Wat maakt Stoumont tot een echt LCKVterrein?

De locatie maakt Stoumont tot een echt

LCKV-terrein. Het ligt afgezonderd en

aan het einde van een doodlopende

weg. Verder ligt het terrein aan een

rivier en aan een speelbos. Ook zijn er

in de directe omgeving veel weilanden,

heuvels en bossen.

Hoe hebben jullie dit terrein gevonden?

Dat is een grappig verhaal, ik ben eerst

met Bart Koek via internet op zoek

gegaan naar terreinen in België.

Vervolgens zijn we langs een paar van

die terreinen gegaan. Hier zaten helaas

geen successen bij. De terreinen waren

of te groot, of lastig bereikbaar met bussen.

Toen zijn we langs een camping

gereden waar we zouden overnachten.

De camping had een Nederlandse eigenaar

en we hebben hem ons verhaal uitgelegd.

Hij had zelf geen terreinen, maar

hij kende een vrouw die ons misschien

verder zou kunnen helpen. We hebben

contact gezocht met die mevrouw en zij

heeft ons vier terreinen laten zien. Eén

van deze terreinen is ons nieuwe kampterrein

geworden. Een groot voordeel is

dat de eigenaar van het terrein

Nederlands spreekt.

Zijn er bijzonderheden aan het terrein

(aggregaat, waterpomp, keet o.i.d.)?

Bijzonder is dat het terrein uit twee

delen bestaat. Er is een klein terrein,

dan een rij bomen en dan een groot

terrein. Het is aan de opzetleider om uit

te puzzelen hoe de tenten het makkelijkst

zijn in te delen. Verder zijn er geen

bijzonderheden aan Stoumont, er is

geen stromend water, alleen de rivier.

De watervoorziening gaat via een watertank.

In de rivier komen geen kano’s

of kajakken voorbij, je bent er echt

niemand tot last en je hebt er van

niemand last.

Hebben jullie ook de sport-en–spelbossen

getest?

We hebben ze nog niet getest, wel goed

bestudeerd. Het is een klein bos, aan de

andere kant ligt het dorp. Het bos dempt

hopelijk het geluid voor het dorp.

Zijn er survivalmogelijkheden in de

buurt?

Dit kan ook aan de rivier, je kunt kajakken.

Alleen is de waterstand niet constant

genoeg om vooraf te boeken. De

outdoor is op loopafstand. Hier is een

hoge-bomen-parcours, je kunt met

vlotten het water over. Een programma

is tot op heden nog niet afgesproken.

Waarom zijn er niet zes weken

gehuurd?

Voor het eerste jaar is het uitproberen,

als het niet goed zou gaan, zou dat op

zes weken zijn uitwerking hebben. Nu

gaan we al vier weken i.p.v. drie weken,

wat eigenlijk gebruikelijk is voor een

eerste jaar.

Waarom gaan we naar Stoumont?

Omdat het een heel leuk terrein is,

leuker dan La Roche. Stoumont is een

heel goed alternatief voor La Roche.

Vanwege incidenten uit het verleden,

vonden we het niet meer fijn om deel -

nemers en staf naar La Roche te sturen.

Na een presentatie over Stoumont werd

het bestuur meteen erg enthousiast, de

keuze was makkelijk gemaakt.

Waar ligt het precies (welke omgeving)?

Het ligt vlak bij Spa en bij het F1-circuit

Spa Francorchamps. Het ligt nog dichter

bij de watervallen van Coo. Een dagtocht

zou eventueel langs de water -

vallen kunnen leiden.

Kan je goed overlopen op het terrein?

Ja, ik denk het wel, het is niet een heel

groot terrein, dus de staf is altijd in de

buurt. Er is een gedeelte met bomen,

dus dat zou een goede schuilplek

kunnen zijn.

Hoe zit het met eventuele “buren”,

zijn die er ja of nee?

Er is een dorpje en een kasteel in de

buurt, maar dit is wel op enige afstand

en hopelijk bezorgen we nergens

overlast.

Al met al kunnen we stellen dat het

kampterrein Stoumont voldoet aan alle

eisen en wensen die er aan een LCKV

kampterrein gesteld worden. Nu is het

aan de LCKV’er om er een echt LCKVterrein

van te maken, door er de komende

jaren superkampen te gaan draaien.

We zijn nu al benieuwd naar de stoere

(wellicht iets overdreven) kampverhalen.


Roaring

Twenty twelf


De vellen papier

op de DJWGG…

Van een dagtocht op Heerde, tot een

sloepentocht door Leiden: wat we ook

doen, ‘ouwehoeren’ staat centraal

Vorig jaar hadden we een papieren klaagmuur opgehangen waarop alle

verbitterde mensen die geen kamp hadden gevonden hun grieven kwijt

konden. Maar wat bleek? Er waren vrijwel geen klagers! Dit jaar besloten

we het dus over een andere boeg te gooien. In plaats van bij de hal, werden

er vier vellen papier bij de wc’s opgehangen, zodat mensen zich er tijdens

het wachten op konden uitleven. Wat zou iedereen nou graag in de Opzet

terugzien? We waren heel benieuwd naar de reacties!

Sanderijn Schuur

Door wat logistieke mankementjes

hebben we de papieren pas om 21.30 u

opgehangen, maar met in ons achterhoofd

dat een grotere hoeveelheid

genuttigd alcohol hopelijk zou leiden tot

meer leuke quotes, leek ons dat niet zo

erg. Aan mij de eer om de vellen aan het

eind van de avond mee naar huis te

nemen (toen er overigens nog maar drie

hingen…) en te bewaken met m’n leven

om van de input vervolgens een stukje

van 600 tot 800 woorden te fabriceren.

Toen ik de vellen zondagavond eens

goed bekeek, bleek helaas dat er niet

bijster veel bruikbaars op stond. Ik had

veel verwacht van hetgeen er tijdens de

avond door een meisje op was gezet

terwijl zij steeds opnieuw door een jongen

werd belaagd die haar jurk over haar

hoofd gooide, zodat we een goed uitzicht

hadden op haar kont in panty, maar

op dat vel stonden vooral tekeningen.

Geen 600 tot 800 woorden dus, maar een

aantal extra foto’s van deze topavond en

van die gedeeltes van de papieren die

nog een beetje de moeite waard zijn.

Heeft iemand misschien een goed idee

voor het verzamelen van kreten tijdens

de volgende DJWGG? Dan horen we dat

graag! Roep het maar op onze facebook -

pagina!

Het is al weer vijf jaar geleden dat de

Vrienden van LCKV werd opgericht.

Inmiddels een actieve reünistenclub

met ruim 200 leden . Natuurlijk staat

het delen van herinneringen aan de

kampen en het verenigingsleven

centraal, maar langzaam aan wordt er

ook gebouwd aan nieuwe tradities. Het

kerstnummer van de Opzet is wat ons

betreft een uitstekend moment om

vanuit een terugblik naar 2012, vooruit

te kijken…

Conny Reijngoudt

2012

Doelstelling van de stichting: het vasthouden

van het LCKV-gevoel bij oud

stafleden van de LCKV Jeugdvakanties.

Zij doet dit door het organiseren van

minimaal een activiteit per jaar voor die

oud-stafleden die zich hebben aangesloten

bij de ‘Vrienden van LCKV’.

Bestuurlijk gezien heeft 2012 in het

teken gestaan van het oprichten van

een bestuursvorm en het zoeken naar

de juiste aanpak. Geadviseerd door een

notaris en kijkend naar het soort club

dat we willen zijn, is toch gekozen voor

een stichting. In december zullen de

statuten bij de notaris passeren en is de

stichting een feit. Middels een huishoudelijk

reglement wordt de transparantie

van de stichting geregeld. Zo zal jaarlijks

in het eerste kwartaal aan de leden van

de stichting verslag worden gedaan van

de financiële situatie. Bovendien wil het

bestuur de organisatie van het Vrienden

van - werk verbreden. Daarbij is onze

doelstelling nadrukkelijk om meer leden

bij het organiseren van activiteiten te

betrekken, zodat niet één groep mensen

de agenda bepaalt en ook invult.

Leden

Een eerste voorbeeld van deze werk -

wijze is de behoeftepeiling die men via

de mail heeft ontvangen. Twee leden

van de Vrienden van ontwikkelden deze

voor het bestuur en dragen zorg voor de

verwerking van de gegevens. Een

belangrijke onderzoeksvraag betreft het

bereik onder de leden. Het absolute

aantal leden van de club valt niet tegen.

Maar wat ons als bestuur wel zorgen

baart is het feit dat er bij activiteiten

steeds maar 25% van die leden aan -

wezig is. Hoe komt dat? Sluiten de

ambities van het bestuur wel aan bij die

van de leden? Natuurlijk stellen we

meer vragen, want ook al zijn we niet

ontevreden: we willen meer leden. Hoe

zit het bijvoorbeeld met de nieuwe aanwas?

Hoe bereiken we die? Het bestuur

kijkt erg uit naar de reacties.

Terug naar het afgelopen jaar. Het jaar

begon met een nieuwjaarsreceptie:

Oud en Nieuw

Voor veel oud LCKV’ers was vroeger aan

het vieren van ‘Oud en Nieuw’ de

nieuw jaarsborrel van de LCKV verbonden.

Druk bezocht – eerst aan de

Nieuwe Rijn en later in de bar van de

Vestestraat. In 2012 heeft de Vrienden

van kunnen aansluiten bij de nog steeds

bestaande nieuwjaarsborrel in de bar

van de LCKV. Echt Oud en Nieuw dus.

Erg gezellig en goed ontvangen door

onze leden, een nieuwe traditie is

geboren. Want ook in 2013 agenderen

we de nieuwjaarsreceptie: 5 januari

2013, vanaf 16.15 uur – in de bar van het

LCKV-pand.

Heerde

Bijna alle leden van Vrienden van delen

herinneringen aan Heerde. Het is daarom

dat in juni de jaarlijkse officiële ontmoeting

daar plaatsvond. Startend bij de

Kiosk werd een fototocht gelopen langs

de bekende plekken. Een limonadepost

bij de Schaapskooi, lunchen aan het

Pluizenmeer en via de Paraplu naar het

kampterrein van toen: de Dellen.

Nostalgie in optima forma (!), afgesloten

met een glas Prosecco en als afscheidsceremonie

het weghalen van de pomp.

De dag eindigde bij het pand waar de

snackkar van Ronald de Haas en leden

van de barcommissie de catering

verzorgden. En wat een plezier is er

beleefd aan de pubquiz – professioneel

samengesteld en gepresenteerd door

Sander Fase.

Sloepentocht

Het is de verwachting van het bestuur

dat de najaarsactiviteit van 2012 ook tot

de Vrienden van tradities gaat horen:

een Leidse tocht. Dit jaar een sloepentocht.

Leden stelden hun sloep beschikbaar

en

vanaf de

Re-Spons

werd een

tocht gevaren

door de

Leidse grachten. Natuurlijk is ook deze

tocht alleen LCKV waardig als er sprake

is van iets meer dan alleen een tocht.

Naast hapjes en drankjes had elke boot

een scala aan vragen te beantwoorden.

Emst

Inmiddels ook verbonden aan de

Vrienden van is het oude LCKV-terrein in

Emst. Als Vrienden van hebben we Emst

in ‘bruikleen’ gekregen. Jaarlijks vraagt

het bestuur van Vrienden van LCKV een

vergunning aan voor het organiseren

van 12 weekenden. Deze weekenden

moeten een LCKV-karakter hebben.

Denk aan voorbereidingsweekenden

voor kampen, reünies en dergelijke.

Bovendien blijft het terrein zo ook nog

binnen handbereik van de LCKV.

2013

Wat kunt u, naast de al genoemde activiteiten

nog meer verwachten in 2013?

Vernieuwingen aan de website en verbeteringen

aan de facebookpagina

staan op stapel evenals een oude

bekende: De Hel van Heerde…Wie weet

borrelen we in 2013 op de oude zolder.

Hoe dan ook: ook in 2013 gaan we

elkaar zien. Het gaat immers om de

ontmoeting! Of zoals één van de leden

het zo treffend verwoordde: ‘Wat we ook

doen, ‘ouwehoeren’ staat centraal.’

Ben je nog geen lid? 40 + en (oud)staflid?

Meld je aan via de website:

www.vriendenvanlckv.nl


Arjan van Duivenboden

Myth

Ieder jaar komt er wel weer een groep terug van kamp met een verhaal

waarvan je twijfelt aan de geloofwaardigheid. Soms is een verhaal

oorspronkelijk wel geloofwaardig, maar wordt het zo vaak door -

verteld dat feiten verdraaid worden en er een mythe ontstaat. In ruim

negentig jaar kampgeschiedenis is het onvermijdelijk dat er binnen

de LCKV meerdere van die mythes rondgaan. Wij van de Opzet

gaan graag op zoek naar deze mythes om de waarheid

boven tafel te krijgen: wat is waarheid,

en wat is mythe?

Ja ik wil?

Details: Bladel

Iedereen kent het wel, trouwen op

kamp. Vele vrouwelijke stafleden zijn op

kamp getrouwd in de trouwjurk van hun

moeder en veel mannelijke stafleden

hebben wel eens het oude trouwpak van

hun vader snel in de verkleedkoffer

gestopt. Je weet maar nooit…

Toch gaat er al jaren een gerucht dat er

ook een echt huwelijksaanzoek is

gedaan op kamp. En dat hebben wij tot

op de bodem uitgezocht.

Na wat navraag-werk bij de LCKV zijn

LCKV

busters

we er al snel achter gekomen dat het

om een medewerker van de LCKV gaat,

namelijk Sander Fase. Sander, die

binnenkort vader hoopt te worden, kan

nog steeds vol trots vertellen over zijn

actie.

Het eerste fabeltje dat uit de wereld

geholpen moest worden, is dat Sander

niet als staflid op het kamp aanwezig

was. Zijn vriendin Marjan wel. Echter,

als ervaren zolderlid en opzetter weet

Sander wel goed de weg op de diverse

kampterreinen. En zeker op Bladel, waar

Ken jij ook een lckv mythe die je

graag wilt bevestigen of juist

ontkrachten? Neem dan contact

op met de redactie van de Opzet

via opzet@lckv.nl.

Marjan op kamp was.

Gehuld in een smetteloos

wit pak is Sander op donderdagavond

met zijn

maatje richting Bladel

gereden. De eerste uitdaging

was om ongezien bij

de keuken te komen.

Iedereen die Bladel een

beetje kent, weet dat dit

een grote uitdaging is.

Zeker in een wit pak.

Op die avond was er Radio Romantica,

hoe romantisch. En op sublieme wijze

heeft Sander invloed uitgeoefend op de

uitzending. Hij heeft het voor elkaar

gekregen om iedereen bij de vlaggenmast

te verzamelen. En jawel, op het

moment suprême, heeft Sander onder

zijn witte pak, de stoute schoenen

aangetrokken en voor het hele kamp is

hij door de knieën gegaan. Dag witte

pak. Maar Marjan kon niet weigeren en

deed dat ook niet!

Weer een fabel opgelost.

Zaterdagmiddag 3 november was het druk in het pand aan de Voorschoter -

weg. Alle hoofdleiderduo's van het komende kampseizoen waren aanwezig

om de kampen te verdelen. De voltal lige afdeling Leiding stond klaar om de

start van het nieuwe seizoen in goede banen te leiden.

Leon Krijgsman

Kampverdeelmiddag

De spannendste gebeurtenis van de LCKV

"De spannendste gebeurtenis van de

LCKV", aldus Koen van der Poel, die alle

aanwezigen welkom heette. Gespannen

gezichten verraden dat de voorzitter het

bij het rechte eind heeft. Elk duo heeft

wel een voorkeur en hoopt aan het

einde van de middag naar huis te kunnen

gaan met het kamp van hun keuze.

Als eerste worden de tienerkampen

verdeeld. Stoumont, Wiltz, Lieler, Nahin

maar ook Chaam heeft kampen voor

deelnemers van 14 jaar en ouder. De

namen van de hoofdleiders gaan in de

hoge hoed. En dan is het tijd voor het

verdelen. Eén voor één worden er

namen genoemd en kampen op het

rooster ingevuld. Iedereen kan zijn voorkeurskamp

noemen, ook als er al een

ander duo op ingevuld staat. Wanneer

alle namen zijn genoemd, staan de kampen

waarop 1 duo ingeschreven staan

heeft direct vast. Bij de tienerkampen

zijn er uiteindelijk drie kampen waar

dubbele namen staan. Loting zorgt al

snel voor een verdeling van alle kampen.

Bij de kampen voor de jongere leeftijden

gaat het al even snel. Na het trekken en

invullen van de namen hoeven daar

maar twee duo’s van kamp te switchen

om het nieuwe schema compleet te

maken. Aan het eind van het verdelen is

er opluchting bij iedereen. De kampen

zijn verdeeld, de datum en terreinen zijn

bekend.

Ook dit jaar is het weer opvallend dat

Terschelling niet bij iedereen favoriet is.

Een kampterrein dicht bij de bewoonde

wereld en de bootreis schijnen veel

hoofdleiders te weerhouden om naar dit

terrein te gaan.

Gehandicaptenkamp

Opluchting is er ook bij Anneke van

Houten. Sinds jaar en dag draait zij het

gehandicaptenkamp op Terschelling. Dit

jaar was het echter nog helemaal niet

zeker of het kamp wel door zou gaan.

Haar maatje was gestopt en er was nog

geen vervanger gevonden. Het besluit

was eigenlijk al genomen om het gehandicaptenkamp

dit jaar niet door te laten

gaan. Pas op deze middag, net vóór het

verdelen, was het probleem opgelost.

Koos Jansen gaat met haar mee om het

kamp op Terschelling te draaien. Ze

hebben er allebei veel zin in. Een nieuw

duo maar ook een nieuwe week. Dit seizoen

is het gehandicaptenkamp namelijk

van week 1 naar week 4 verhuisd.

Voornaamste reden is omdat week 4 qua

aantal deelnemers lastig vol te krijgen

is. Door te ruilen met week 1 is dit probleem

opgelost. Het gehandicaptenkamp

zit namelijk altijd wel vol. Anneke vertelt

dat het met deelnemers al jaren goed

gaat.

Ook het afgelopen seizoen was er weer

meer vraag dan aanbod. Het bewijs dat

een dergelijk kamp absoluut bestaansrecht

heeft.

Het gehandicaptenkamp is niet meer

weg te denken uit de vereniging. Toch

zien sommigen het als een aparte groep

binnen de club. Gezien de bijzondere

zorg- en hulpvraag is dat wellicht ook

zo. Maar heb je het over de LCKVcultuur,

dan is die binnen het kamp

absoluut aanwezig. Alle traditionele

spellen en liedjes worden in zo'n week

gespeeld en gezongen.

Ieder jaar gaan er 30 stafleden mee.

"En dat zijn heus niet allemaal mensen

uit de zorg" benadrukt Anneke. "We hebben

een loodgieter, fotograaf, rietdekker

en automonteur rondlopen. Mensen die

het gewoon leuk vinden om mee te gaan!

Daarbij, iedereen binnen de LCKV heeft

voorkeuren als het om kampen gaat. De

één wil liever geen binnenlands kamp

en de ander wil absoluut geen 8-10 jaar

draaien. Dus wat dat betreft zijn wij

gewoon één van de 39 kampen".

Door de verhuizing naar de 4e week

moeten er logistiek gezien wel wat

dingen georganiseerd gaan worden. De

extra tenten en materialen die nodig zijn

worden normaal tijdens de opzet neergezet.

Wanneer moet dat nu gebeuren?

Tijdens week 3 of eerder? Wanneer

worden ze afgebroken?

Koos Jansen ziet gelukkig geen problemen.

"Dat gaan we allemaal prima

oplossen. Alles is mogelijk." Anneke

bevestigd dit. "Het komt allemaal goed!".

Wanneer twee mensen met zoveel ervaring

dit zeggen, kan het ook niet anders

dan dat dit goed afloopt. Inmiddels ruikt

het op de Zolder naar macaroni.

Dampend staat het te wachten voor de

hongerige aanwezigen.

Bord, mok en bestek! Het nieuwe

seizoen is begonnen!


Zoekt en gij zult vinden…

De afgelopen maanden is voor ons

periode geweest van zoeken naar

nieuwe bestuursleden. In december

stoppen Kim, Marieke en Fabian. En in

april stoppen ook nog Linda en Koen.

Voor december hebben we gelukkig

wederom goede kandidaten gevonden,

die staan te springen om de beschikbare

plaatsen op te vullen, als jullie, de leden,

het tenminste goed vinden.

1

Voor april worden op dit moment alle

middelen aangegrepen om iedereen te

laten weten dat we op zoek zijn naar

goede kandidaten. Dus ook via de Opzet

willen we jullie vragen om je heen te

kijken en op zoek te gaan naar LCKV’ers

die ons team willen versterken. Ben je

zelf het nieuwe bestuurslid waar wij

naar op zoek zijn, schroom dan niet om

op ons af te stappen. Wij vertellen je

graag alles over het bestuur zodat je

een goed beeld krijgt van de werkzaamheden

en het aantal uren dat bestuurswerk

bij ons kost. Ik durf te wedden dat

je na ons gesprek enthousiast zal zijn en

niet kan wachten tot het april wordt.

NIEUWS

van de voorzitters

Bestuurslid zijn kost inderdaad een

aantal uren in de week, maar wat je er

allemaal voor terugkrijgt is niet in één

Opzet te beschrijven.

12 december vond weer de jaarlijkse

najaarsledenvergadering plaats en

naast een aantal verkiezingen stonden

ook de begroting en het kampprogramma

op de agenda. Verder heeft de afdeling

terreinen een nieuw kampterrein gevonden.

Tijdens de ledenvergadering hebben

wij jullie met plezierwat foto’s laten

zien, zodat jullie een indruk kunnen

krijgen van deze prachtige parel in de

Belgische Ardennen.

Als laatste wil ik alvast gebruik maken

om iedereen een gezond 2013 te wensen.

Laten we met z’n allen zorgen dat

2013 het jaar wordt waarin we weer

meer kinderen gelukkig kunnen maken

met een plekje op kamp dan in 2012.

De Voorzitters

Op vertoon van deze Opzet 10% korting

(behalve op aanbiedingen en plasma’s)

NIEUWS

van de afdelingen

Marketing en Communicatie

Bij de wisseling van de wacht hoort natuurlijk een direct

zichtbare verandering van de afdeling. In dit geval de naam.

Met, uiteraard, de goedkeuring van de leden zal ik het stokje

van Fabian de Graaf overnemen. Vanaf dan gaat de afdeling

Communicatie als ‘Marketing en Communicatie’ door het

leven. De afdeling M&C zal zich, naast de lopende werkzaamheden,

meer focussen op het werven van nieuwe deelnemers.

De afgelopen drie jaar schommelde de bezettingsgraad namelijk

rond de 92%. De jaren daarvoor mochten we het doen met

een ruime 95%.

Hoe komt dat nu precies? Precies weten we het niet. Het kan

de crisis zijn of het grote aanbod aan spelcomputers. Maar

daar geloof ik voorlopig niet in. Voorzichtig hebben we de

conclusie getrokken dat het misschien wel aan zichtbaarheid

van de vereniging ligt. Of eigenlijk de onzichtbaarheid. Er is de

afgelopen jaren niet veel aan marketing gedaan omdat daar

geen aanleiding toe was. We zaten toch altijd ‘vol’. Maar in

werkelijkheid kunnen we veel meer kinderen en jongeren een

fantastische week bezorgen.

Met alleen een naamsverandering van de afdeling kom je er

natuurlijk niet. De afgelopen maanden is er veel nagedacht,

gepraat, geregeld en gepland. De komende tijd ga je daarvan

het resultaat zien. Zowel online als op straat. Je kunt in

december en januari zomaar flyerende LCKV’ers tegen het lijf

lopen. Of reclameposters op scholen en op straat te zien krijgen.

En misschien nog een persbericht in de krant. Daarnaast

zie je de LCKV natuurlijk ook terug op de wel bekende social

media kanalen.

Iedere LCKV’er kan zijn of haar steentje bijdragen. Daar gaat

de afdeling Marketing en Communicatie je uiteraard bij helpen.

Het hoeft namelijk niet heel veel tijd te kosten om het

LCKV-geluid te laten horen. Vanuit je luie stoel heb je zo een

tweet de wereld in gestuurd. Of een mail naar een neefje of

nichtje, die toch echt een keer mee moet! Kijk hoe je kunt

helpen op www.lckv.nl/werving. Met z’n allen (550+, exclusief

deelnemers) kunnen we het LCKV-geluid ver laten dragen. Zo

bieden we nog meer kinderen en jongeren een fantastische

week. Volgend jaar en de jaren daarop.

Bart Koek

De afdeling

Marketing en

Communicatie

bestaat uit:

Nils, Anouk,

Deb, Erik, Stan,

Michiel en Bart.

Colacrisis

“Ja, maar ik wil drie flessen cola. Ik ga toch trakteren, dus

ik begrijp jouw probleem niet! Wil je ook een slok?”

Met haar grote ogen keek MarieBeth Sjaak aan.

MarieBeth was twaalf jaar oud en had ondanks haar jonge

leeftijd de uitstraling van een vamp van zeker tien jaar

ouder. Een verleidster die, wanneer het uitkwam, haar

prille charmes volledig wist uit te buiten. Ze voelde haarscherp

aan dat Sjaak hier niet tegen bestand was. En ja,

Sjaak had een probleem. De cola raakte uitverkocht en er

stonden nog drie tenten te wachten. De cola moest op

rantsoen. Misschien zouden ze het dan redden om iedere

liefhebber van een fles te kunnen voorzien. MarieBeth had

het allang geschopt tot het lievelingetje van het grootste

deel van de staf en zeker bij Sjaak. Ze had daar zelf ook

goed haar best voor gedaan. In eerste instantie liet ze haar

naam afkorten tot MB, waardoor ze al snel door iedereen

voluit Megabyte werd genoemd. Ze luisterde naar deze

naam met een geraffineerd gespeelde verontwaardiging en

wond zo iedereen om haar vinger. “Nou, zeg hier maar

eens nee tegen,” fluisterde Sjaak z’n maat. “Maar als je

haar er nu drie geeft kom je straks tekort.” Ondertussen

was Megabyte met een elegant hupje op de tafel komen

zitten en boog zich voorover om een greep te doen in de

zak met lollies. Voor haar was het een uitgemaakte zaak

dat ze drie cola ging krijgen. Er was er echter nog één die

roet in het eten kon gooien en dat was de chef van de volgende

meidentent, Anne. Anne, die het klappen van de

zweep tot in de kleinste details beheerste, zag hoe Sjaak in

de luren werd gelegd en greep in. “Denk er om,” waarschuwde

ze, “als wij straks aan de beurt zijn en de cola is

op, dan ga je wat beleven. Je kan het beter niet aan die kleine

griet verkopen want dan verbouwen straks mijn zeven

meiden je kantine.” Het zweet brak Sjaak uit. Hij besefte

dat hij Megabyte nee moest gaan verkopen en dat was een

geheel nieuwe, onaangename gedachte. Hij keek Megabyte

nog eens aan en begon iets onverstaanbaars te stotteren.

Nu greep de andere adjudant gelukkig in. Hij was meer

onder de indruk van Anne, niet alleen vanwege haar dreigement,

als wel van de gedachte dat hij nu bij haar kon

scoren. “Luister lieve schat, haal eerst je reet van de toonbank,

pak je lollies mee en dan kan je verder precies één

fles cola krijgen. Take it or leave it.” Met een blik alsof haar

het grootst mogelijk onrecht werd aangedaan, haalde ze

langzaam haar hand uit de lollies, griste met een snelle

haal van haar andere hand een fles cola mee en schreed

zwijgend terug naar haar tent. Even leek het publiek

bevroren totdat de spanning door Anne verbroken werd.

Ze stelde hardop vast dat de kont van MarieBeth ineens

niet meer draaide. Anne had overigens nog nooit de bijnaam

van MarieBeth gebruikt.

Het werd ’s avonds op de stafvergadering zelfs nog even

onderwerp van gesprek, het gebruik van bijnamen. Doen

we niet meer, was tenslotte de afspraak. Later in de tent

lagen ze er nog even over te morren. Daar konden ze vlak

voordat de slaap toesloeg giechelend nog een wel paar

leuke bijnamen verzinnen. Totdat uiteindelijk een slaapzak

in de hoek mompelde dat hij bij Sjaak alleen maar aan

Delete kon denken.

Iedereen sliep.”

tent 7


vereniging zoekt bestuur

Zoals u misschien weet zit er weer een flinke kaalslag in het bestuur van

LCKV Jeugdvakanties aan te komen. De eerste drie vacatures zijn al gevuld,

maar we zijn nog op zoek naar twee enthousiaste en toegewijde LCKVers om

de bestuurstafel compleet te maken.

En wat stelt een zoektocht in de 21ste eeuw nou nog voor als het niet op

televisie wordt uitgezonden?

? ?

Daarom presenteren wij in samenwerking

met Unity TV en TV West het programma

Vereniging Zoekt Bestuur. Geef u nu op en wie

weet, misschien krijgt u in de Grote Finale op

de Voorjaars Leden Vergadering wel genoeg

stemmen (€0,92 per sms, max. 5 smsjes per persoon) om één

van die felbegeerde bestuursfuncties in de

wacht te slepen.

En met een beetje geluk wordt ú de komende

maanden te kakken gezet bij DWDD, als ze

daar weer eens verlegen zitten om makkelijke

doelwitten voor hun cabaretiers.

Pieter Versnel

Timmer- en onderhoudsbedrijf

Bedrijvenweg 9 - G, 2351 BC Leiderdorp

Telefoon 071 - 589 11 57, Fax 071 - 589 63 03

E-mail info@maatwerk-leiden.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners voor het Notariaat

Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN Voorschoten Tel: 071-5614040

Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063

kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl

www.notarisvoorschoten.nl

Dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur op afspraak voor een gratis

informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check van uw huidige testament,

samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

More magazines by this user
Similar magazines