Naar pdf - Historici.nl

historici.nl

Naar pdf - Historici.nl

Afd

No.

in

D.P.Z. DOSSIER LA frlcf I

'S-GRAVENHAGE, de - 13 October 19 47

Mede-afdoening van:

A a n

tekening voor Z.E.

over

Gecoil.

BIJLAGEN

te weten :

RETROACTA

INDEX FOLIO

®

Naar aanleiding van U.E. aantekening van

8 October betreffende een Congres van

van de Onafhankelijke Liga voor Europese

samenwerking, moge Birectie Politieke

Zaken het volgende opmerken:

Na overleg met de Minister-President, deec

U.E. op 3 Maart j.1. de ü eer Kerstens

weten, dat de doelstelling van genoemde

Liga haar vooral op cultureel en economisch

gebied belangrijk voorkwam, terwijl

een duidelijke waarschuwing werd gegeven

voor activiteit op politiek gebied, teneinde

niet te vervallen in een anti Sovjet

houding»

Zelfs wanneer de Heer berstens deze leiddraad

volgt, kan niet ontkend worden, dat

de aanstaande bijeenkomst een sterk politieke

tint zal krijgen door de aanwezigheid

van de Heren Churchill, Blum, Herriot

en van Zeeland, temeer waar een fusie tot

stand gekomen is met de groep van Churchil

D.P.Z. meent dan ook te mogen betwijfelen,

of met deze demonstratie, die door de

Sovjet-Unie ongetwijfeld als anti-russisch

zal worden bestempeld, het Nederlands belang

wordt gediend. Wellicht zoude U.E.

kunnen goedvinden deze aangelegenheid andermaal

met de Minister-President te bespreken,

teneinde terzake een Regeringsstandpunt

uit te lokken. Indi en de legering

inderdaad het hierboven uiteengeaette

standpunt zoude kunnen aanvaarden, zoude

de Heer Kerstens/^verstaan gegeven

kunnen

NA, 2.05.117, Buitenlandse Zaken, blok 1, 1945-1954 (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 16814


kunnen worden, dat^nu de ti eer van

Zeeland op het punt staat zich voor

Nederland verdienstelijk te maken^

als een bewijs van deferentie, "iumn

hem

More magazines by this user
Similar magazines