26.11.2014 Views

Februari - Maart 2013 - Bronovo Ziekenhuis

Februari - Maart 2013 - Bronovo Ziekenhuis

Februari - Maart 2013 - Bronovo Ziekenhuis

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

26e jaargang – nummer 3 Februari - Maart 2013

Nebo viert 65e verjaardag

In deze uitgave

• Activiteiten februari, maart 2013

• Nieuwe Sociëteit Nebo krijgt Silverfit

• December, een maand van tradities

• Servicepagina’s vanaf blz. 35


Inhoud

Blz. 2 Inhoud

Blz. 3 Geachte bewoners, revalidanten en naasten

Blz. 4 Activiteitenkalender februari, maart 2013

Blz. 5 Voorjaar

Blz. 6 Activiteiten april, mei 2013

Blz. 6 Lezing ‘De wondere wereld van dementie’

Blz. 7 Verjaardagen bewoners

Blz. 8 Kerkdiensten

Blz. 8 Gedachtenisbijeenkomst

Blz. 9 Shanty koor

Blz. 9 Klassiek concert

Blz. 10 Verjaardagsfeest 65 jaar Nebo

Blz. 19 Levensverhalen

Blz. 20 The Sweet Lake Harmony Singers

Blz. 20 Bollen plantdag

Blz. 21 Even voorstellen: Monique Taal

en Chantal van der Harst

Blz. 22 December, een maand van tradities

Blz. 24 Kleurplaat

Blz. 25 Gedicht

Blz. 26 Reisverhaal naar Jordanië

Blz. 29 Nieuwe Sociëteit Nebo krijgt Silverfit

Blz. 30 Wetenswaardigheden afdeling Het Dael

Blz. 31 Expositie Wieteke van Dort

Blz. 32 Stichting Vrienden van Nebo

Blz. 34 Cliëntenraad

Blz. 35 Servicepagina’s

Blz. 39 Colofon

Verschijning van De Clingel

5 maal per jaar:

Week 5: februari-maart

Week 13: april-mei

Week 22: juni-juli-augustus

Week 35: september-oktober

Week 44: november-december-januari


Geachte bewoners, revalidanten en de naasten

van onze cliënten,

Het nieuwe jaar is mooi begonnen. Vanuit mijn kamer kijk ik uit op een wit plein, een

prachtig winterplaatje.

Het jaar 2012 is traditioneel afgesloten met een sfeervol kerstdiner, een mooie kerstviering

op Eerste Kerstdag en verschillende activiteiten op oudejaarsdag. Bij het kerstdiner heb ik

stilgestaan bij de betekenis van Kerstmis. Voor mij de viering van liefde, hoop en licht. In

iedereen brandt een lichtje van liefde en hoop. Soms wat sterk, soms wat zwakker. In

donkere tijden is het soms moeilijk dat lichtje te voelen. En ik realiseer mij heel goed dat

voor u die bij Nebo verblijven, tijdelijk of blijvend, er vaak ook donkere tijden zijn. Samen

zoeken wij met u naar lichtpuntjes,

momenten van warmte.

In deze Clingel kijken wij met veel beelden terug op alle samenkomsten die wij in het

laatste kwartaal van 2012 in Nebo mochten vieren. Voor mij zijn dit belangrijke lichtpuntjes

en ik merk dat deze samenkomsten voor velen van u ook lichtpuntjes zijn. Dat daar naar

wordt uitgekeken en door u enorm van wordt genoten. Ik vind dat wij dit samen vieren of

herdenken goed doen, echt samen doen met u en met veel betrokken medewerkers. Daar

ben ik trots op. Ik hoop dat wij samen veel van deze lichtpuntjes blijven vinden.

In deze Clingel ontvangt u een speciale bijlage met een samenvatting van het beleid van

Nebo voor de jaren 2013 en 2014. Ik hoop dat u hiermee meer inzicht krijgt in de ontwikkelingen

voor Nebo en waar wij de komende periode vooral mee bezig zijn.

Bij de Nieuwjaarsborrel bij Nebo hebben wij nooit een terugblik op de successen van het

afgelopen jaar en ook geen vooruitblik op de doelen van het komende jaar. Het is vooral

een moment van vieren, van samenzijn.

Elk jaar kies ik voor mijzelf een thema als leidraad voor mijn werk en leven. Voor 2013 is

dit voor mij Compassie en Verbinding. Bij Compassie heb ik houvast aan de woorden van

een Duitse Monnik die een eenvoudige, mooie vertaling heeft gemaakt van de 7 werken

van Barmhartigheid:

1. Ik zeg tegen jou: Je hoort erbij

2. Ik luister naar jou

3. Ik spreek goed over jou

4. Ik loop een stuk met je op

5. Ik deel met jou

6. Ik bezoek jou

7. Ik bid voor jou/ ik denk aan jou

En bij verbinding ga ik voor de verbinding met u en met de medewerkers. Wij zullen in

2013 meer dan vorige jaren werken aan de verbinding met de naasten. Ik geloof in de

kracht van samen.

Wij hebben twee liederen gezongen. Ik heb gezien, gehoord en gevoeld dat samen zingen

een bron van vreugde en verbinding is. Ook voor degenen die geen woorden meer kunnen

delen, komen bij het zingen soms de woorden weer terug. Het is daarom ook mijn voornemen

dat wij komend jaar nog meer samen gaan zingen. U mag mij op mijn voornemens

aanspreken.

Hartelijke groet,

Yvonne Kappers

3


Activiteitenkalender februari, maart 2013

Donderdag 7 februari Rolstoeldansen De Bron, 14.30 - 16.00 uur

Rolstoeldansen in De Bron; van de Tennesse Waltz naar Hallo Dolly, van een zeemansdans

naar een square dance. Kortom, voor elk wat wils.

Kom vrijblijvend kijken, maar het is natuurlijk ook leuk om mee te doen.

11-17 februari Verspreiding veertigdagen kalender ……………

Elk jaar stelt Nebo een veertigdagenkalender samen, met voor elke dag tot aan Pasen,

een tekst, een gedicht, een lied of een spreuk om even over na te denken.

Deze week wordt de veertigdagenkalender verspreid.

Woensdag 13 februari Themamaaltijd Surinaams 13.00 - 15.00 uur

Afdelingen Het Hout en Het Dael gebruiken de maaltijd in de huiskamers waar het gezellig

toeven is bij een feestelijk aangeklede maaltijd. De Beek en Het Bosch gebruiken de

maaltijd op Het Plein.

Er wordt een glas wijn bij geschonken en bij de koffie worden bonbons geserveerd.

Donderdag 14 februari Stichting Muziek in Huis Het Plein, 19.30 - 21.00 uur

Voor de klassieke muziekliefhebbers wordt een optreden verzorgd door Stichting Muziek

in Huis. Deze stichting zorgt dat jonge mensen die een conservatorium opleiding afgesloten

hebben, podium ervaring krijgen. Wie er optreden wordt o spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Dit optreden wordt mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Nebo.

Woensdag 20 februari Aaihonden-/wandelmiddag vanaf 14.30 uur

Verzamelen bij de hoofdingang van Nebo. Iedere dierenliefhebber is welkom. Bij mooi

weer wordt er met de honden gewandeld. Bij slecht weer worden de afdelingen bezocht.

Cliënten die graag mee willen, maar geen begeleider hebben, kunnen zich opgeven bij de

EVV’er of AB’er van de afdeling.

Donderdag 21 februari Rolstoeldansen De Bron, 14.30 - 16.00 uur

Rolstoeldansen in De Bron; van de Tennesse Waltz naar Hallo Dolly, van een zeemansdans

naar een square dance. Kortom, voor elk wat wils.

Kom vrijblijvend kijken, maar het is natuurlijk ook leuk om mee te doen.

Donderdag 7 maart Rolstoeldansen De Bron, 14.30 - 16.00 uur

Rolstoeldansen in De Bron; van de Tennesse Waltz naar Hallo Dolly, van een zeemansdans

naar een square dance. Kortom, voor elk wat wils.

Kom vrijblijvend kijken, maar het is natuurlijk ook leuk om mee te doen.

Zaterdag 9 maart Ballet uitvoering Het Plein, 15.00 - 16.00 uur

Balletuitvoering Flexible onder leiding van Sylvia Jesse.

Woensdag 13 maart Themamaaltijd Grieks 13.00 - 15.00 uur

Afdelingen Het Hout en Het Dael gebruiken de maaltijd in de huiskamers waar het gezellig

toeven is bij een feestelijk aangeklede maaltijd. De Beek en Het Bosch gebruiken de

maaltijd op Het Plein.

Er wordt een glas wijn bij geschonken en bij de koffie worden bonbons geserveerd.

4


Donderdag 14 maart Rolstoeldansen De Bron, 14.30 - 16.00 uur

Rolstoeldansen in De Bron; van de Tennesse Waltz naar Hallo Dolly, van een zeemansdans

naar een square dance. Kortom, voor elk wat wils.

Kom vrijblijvend kijken, maar het is natuurlijk ook leuk om mee te doen.

Zaterdag 16 maart NL Doet ……………… …………

‘NL doet’ organiseert weer de landelijke vrijwilligersdag/-weekend. Ook dit jaar willen wij er

een speciale dag van maken en het liefst weer met het Centraal Administratie Kantoor.

Het programma voor deze dag wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Woensdag 20 maart Aaihonden-/wandelmiddag vanaf 14.30 uur

Verzamelen bij de hoofdingang van Nebo. Iedere dierenliefhebber is welkom. Bij mooi

weer wordt er met de honden gewandeld. Bij slecht weer worden de afdelingen bezocht.

Cliënten die graag mee willen, maar geen begeleider hebben, kunnen zich opgeven bij de

EVV’er of de AB’er van de afdeling.

Donderdag 21 maart Modeshow Het Plein, 10.45 - 12.00 uur

De show vindt plaats op Het Plein van 10.45 tot 12.00 uur. Schoenenfirma Tap kunt u

vinden op het voorplein vanaf 13.00 uur. U kunt tijdens de show zien wat de trends voor

de voorjaarsmode zijn. Uiteraard zijn familie en relaties van harte welkom.

Van 12.00 tot 16.30 uur kunt u de kleding aankopen in De Bron. Ervaren verkoopsters

helpen u met uw keuze en natuurlijk met het passen.

Dinsdag 26 maart Groendag Pasen De Bron, 10.30-16.30 uur

Paasstukjes maken in De Bron. Er is voldoende materiaal en hulp aanwezig. Ook uw familie

is van harte welkom om u hierbij te ondersteunen. Van 10.30 tot 12.30 en van 14.00 tot

16.30 uur staat de koffie klaar.

Donderdag 28 maart Rolstoeldansen De Bron, 14.30 - 16.00 uur

Rolstoeldansen in De Bron; van de Tennesse Waltz naar Hallo Dolly, van een zeemansdans

naar een square dance. Kortom, voor elk wat wils.

Kom vrijblijvend kijken, maar het is natuurlijk ook leuk om mee te doen.

Donderdag 28 maart Kamerorkest Het Plein, 19.30 - 21.00 uur

Het kamerorkest Collegium Musicum Haganum bestaat uit 19 orkestleden en zij brengen

prachtige muziek ten gehore met hun violen, cello’s en piano.

Zondag 31 maart Pasen kerkdienst Het Plein, 11.00 - 12.30 uur

Na het Paasontbijt start de samenzang om 11.00 uur op Het Plein. Aansluitend volgt de

kerkdienst van 11.30 tot 12.30 uur. Voorganger is ds Engelien Hulsman.

Bewoners, familie/relatie, medewerkers en anderen zijn van harte welkom bij deze dienst.

Voorjaar

Van 30 op 31 maart 2013 gaat de klok weer een uur

vooruit, want dan breekt de zomertijd weer aan!

U kunt weer zeven maanden van de lange dagen

genieten, tot de nacht van 26 op 27 oktober.

5


Activiteitenkalender april, mei 2013

Datum Activiteit Locatie

Zaterdag 6 april Museumweekend Museumbezoeken

Woensdag 10 april Haags Dagorkest Het Plein, 14.45 - 16.30 uur

Donderdag 11 april Rolstoeldansen De Bron, 14.30 - 16.00 uur

Woensdag 17 april Gezamenlijke maaltijd Het Plein, afdelingen PG

13.00 - 15.00 uur

Zaterdag 20 april Stichting Muziek in Huis Het Plein, 14.30 / 16.00 uur

Woensdag 24 april Aaihonden-/wandelmiddag Ingang Nebo, 14.30 uur

Donderdag 25 april Rolstoeldansen De Bron, 14.30 - 16.00 uur

Dinsdag 30 april Koninginnedag Alle afdelingen

Aangepaste lunch

Maandag 6 mei Lezing De Bron, 14.45 - 16.30 uur

Donderdag 9 mei Rolstoeldansen De Bron, 14.30 - 16.00 uur

Zondag 19 mei Pinksteren kerkdienst Het Plein

11.00 uur: samenzang

11.30 - 12.30 uur: kerkdienst

Woensdag 22 mei Aaihonden-/wandelmiddag Ingang Nebo, 14.30 uur

Donderdag 23 mei Rolstoeldansen De Bron, 14.30 - 16.00 uur

Donderdag 23 mei Revue Het Plein, 19.30 - 21.30 uur

Dinsdag 28 mei Avondtweedaagse Clingendaelroute

Donderdag 30 mei Avondtweedaagse Koninginneroute

Deze activiteiten zijn onder voorbehoud.

‘De wondere Wereld van dementie’

Lezing door Anneke van der Plaats

Dinsdag 19 februari

van 19.30- 21.00 uur

Voor naasten en medewerkers

Sociaal geriater en oprichtster van het BreinCollectief dr. Anneke van der Plaats is als verpleeghuisarts,

wetenschapper, docent, en adviseur altijd al een voorloper geweest. Zij

heeft in 1983, geheel op eigen kracht, de eerste dagopvang voor ouderen in Nederland

opgezet. Het concept is vervolgens overgenomen door het ministerie van VWS en is al

vele jaren ingebed als voorziening in de zorgverlening. De eerste geheugentrainingen

werden door haar, samen met de gerontopsycholoog Ad Nouws, ontworpen en opgezet.

Anneke heeft het vermogen om haar wetenschappelijke kennis en complexe wetenschappelijke

theorieën te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Een eye-opener is haar lezing De

Wondere Wereld van Dementie voor mantelzorgers, verzorgenden, artsen en bestuurders.

Deze lezing zorgt vrijwel direct voor herkenning en bovenal inzicht in denken en handelen

van alle betrokkenen.

6


Verjaardagen van bewoners

Geboortedatum Naam Afdeling

Februari

04-02-1924 mw. M.H. de Cler-Jansen Het Bosch

05-02-1919 mw. L. Luursema Het Hout

08-02-1942 mw. Y.E. Mullender Het Dael

08-02-1919 hr. J. Muller Het Dael

11-02-1926 mw. C. Keupe-Willemstein De Beek

14-02-1921 hr. E.A. Hahn Het Dael

18-02-1936 mw. M. v.d. Heuvel Het Hout

21-02-1914 mw. M.H.K. Kobes Het Dael

25-02-1956 mw. A.H.F. Nixdorf De Beek

25-02-1924 mw. J. v.d. Linden Het Bosch

Maart

05-03-1920 mw. J.C. Brinkman Het Hout

10-03-1923 mw. M.J.E. Ruijgrok-Lingerak Het Bosch

16-03-1917 mw. H. Ottes Het Hout

16-03-1927 mw. H.C. van Vliet-van Berkum Het Hout

16-03-1932 mw. J.F. Fresacher-Smit Het Dael

18-03-1927 mw. E.J. v.d. Wilk-Addens De Beek

20-03-1916 mw. J. v.d. Kooy-Leget Het Bosch

21-03-1928 hr. F.J. Groenewold Het Bosch

26-03-1928 mw. H.H.M. Heeres-van Garwe Het Hout

27-03-1923 hr. T.J.A.N. Vondracek Het Hout

30-03-1933 mw. M. Grootendorst-Brusse Het Dael

April

06-04-1930 mw. W.H. Leenders-Smulders Het Hout

12-04-1927 hr. M.H. Hollaar Het Bosch

17-04-1925 mw. J.C. Noordermeer Het Dael

19-04-1917 mw. M.G. Steenhauer-van Kesteren Het Bosch

19-04-1929 hr. L.C. Gambon De Beek

22-04-1928 hr. L. Vroegop Het Dael

26-04-1921 mw. S. Belzer-Fast De Beek

28-04-1922 mw. E. Dammers Het Dael

29-04-1931 mw. W. v.d. Kuil De Beek

7


Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in ‘De Bron’ van Nebo en beginnen om 11.30 uur,

tenzij anders staat aangegeven.

Februari

03 februari Schrift en Tafel Ds E. Hulsman

10 februari Woord en Communie Pastor J.C. Koeleman

17 februari Woord en Gebed Ds J.W. Steenbergen

24 februari Woord en Gebed Mw. W. Witte

Maart

03 maart Woord en Gebed Ds A. Hoogerbrugge

10 maart Woord en Communie Pastor J.C. Koeleman

17 maart Woord en Gebed Ds E. Hulsman

24 maart Woord en Gebed Mw. M. Maarleveld

31 maart Pasen op Het Plein, met koor Ds E. Hulsman

April

07 april Woord en Gebed Ds S. Smits

14 april Woord en Communie Nog niet bekend

21 april Schrift en Tafel Ds J.S. Steenbergen

28 april Woord en Gebed Ds E. Hulsman

Gedachtenisbijeenkomst 13 november

Voor de gedachtenisbijeenkomst van 13 november jl. hadden wij een persoonlijke

uitnodiging ontvangen, waar we graag op ingingen, om het overlijden van onze moeder te

herdenken.

We werden warm ontvangen door de leden van de commissie. Het was een mooi uitgebalanceerde

herdenking, met een prachtig moment waarin de namen van de overledenen

werden genoemd en ter nagedachtenis voor ieder van hen een roos werd geplaatst.

Prachtige zang, pianomuziek en gedichten wisselden elkaar af. Als rode draad door de

bijeenkomst was het begrip ‘ruimte’ gekozen. Niet alleen tijdens het verblijf in NEBO was

er ruimte, maar ook nu was er ruimte voor verdriet en mooie herinneringen.

Met nog meer dankbaarheid denken we terug aan de zorg die onze moeder mocht

ontvangen in Nebo, en deze bijeenkomst gaf een mooie, waardige afsluiting daarvan.

De kinderen van Arendje Pronk-Graaf, afdeling Het Dael.

8


Shanty koor

Dat het optreden van het Shanty Koor Scheveningen op 30 oktober een feestje

werd, had niemand van de bewoners van tevoren gedacht.

Een koor bestaande uit 61 leden (niet alle

leden van het koor waren aanwezig) zong

en speelde bekende en wat minder

bekende zeemansliederen. De bewoners

werden uitgenodigd om vooral mee te

zingen en mee te bewegen. De armen

gingen regelmatig de lucht in om mee te

zwaaien en om mee te deinen en er werd

zelfs gedanst. Een jarige bewoner werd

nog toegezongen en dit werd in dank

aangenomen.

Een enthousiast koor, een orkest, solisten,

de dirigent, alles onder leiding van een

speakerman die het programma zeer plezierig

aan elkaar praatte, zorgden ervoor

dat het optreden één groot feest werd.

Ook het publiek liet zich niet onbetuigd en

kreeg van koor en orkest een daverend

applaus voor hun deelname om de avond

tot een succes te maken. Al met al het

was een fantastische avond; iedereen

heeft genoten en de bewoners gingen

tevreden en voldaan naar hun afdeling

terug.

Genieten van het Shanty koor

Marijke Groendaal en Wija van Schelle,

klassiek concert

Marijke en Wija zijn twee sopranen. Met de man van Wija aan de piano was het op 2

november genieten van een geweldige avond klassiek muziek. Met de dames in avondjurk

leek Nebo omgetoverd te zijn in een schouwburg. Deze avond smaakt naar meer.

Na afloop werd dan ook de vraag gesteld wanneer de dames weer terugkomen……

9


Verjaardagsfeest 65 jaar Nebo

Nebo, begonnen als ziekenhuis, vierde op 23 oktober 2012 haar 65 jarig jubileum.

Alhoewel de herfst reeds begonnen was, waren de weergoden ons deze dag gunstig

gezind. De zon scheen uitbundig en de temperatuur steeg tot boven de 20°C. Van ons

nieuwe terras, dat na de zomer was aangelegd, werd dan ook volop gebruikgemaakt.

Veel wijkbewoners hadden de moeite genomen om naar Nebo te komen en dit feest

samen met onze cliënten, vrijwilligers en medewerkers mee te vieren.

Deze jubileumdag, die in het teken stond van wereld- en

levensreis, bood voor elk wat wils. In De Bron hingen

schilderijen met levensverhalen van cliënten en ook het

poppenhuis, geschonken door de heer Van Rijn, kreeg

extra aandacht. Medewerkers uit alle windstreken hielden

een modeshow. Het Nebo kookboek met recepten

uit vele landen had volop belangstelling en aan het eind

van de middag stond voor alle aanwezigen een heerlijke

exotische maaltijd klaar.

Aan het begin van de avond zong Willemijn Witte met

haar prachtige stem de sterren van de hemel. Na dit

optreden kreeg een groepje medewerkers de smaak te

pakken en bracht nog een aantal oud-Hollandse liedjes

ten gehore.

De laatste ballonnen worden opgehangen.

Het feest kan beginnen!!

Mede door de aanwezigheid van zoveel belangstellenden

is deze dag voor ons fantastisch verlopen. Een jubileum

om op terug te kijken!

10


Nebo 65 jaar in beeld

Thema:

Wereld-levensreis

Zij deden mee aan de modeshow

11


Genieten op het nieuwe terras

12


Promotie voor het Nebo kookboek

Yvonne opent het jubileum

13


De Modeshow

14


Wachten op de

exotische maaltijd

Kramen met internationale hapjes en gerechten:

Indisch | Marokkaans | Surinaams | Hollands

Willewijn Witte zingt de

sterren van de hemel

15


Meezingen met oud-Hollandse liederen

● Levensschilderijen ● Film ● Poppenhuis

● Slideshow over Nebo ● Kunstexpositie John Visser

16


Het einde van de avond nadert …..

17


Ot Azoj Klezmerband

16.00 - 20.00 uur

Nebo/bewonerskoor

16.30 - 17.00 uur

Modeshow

17.00 - 17.30 uur

Nebo/bewonerskoor

19.00 - 19.30 uur

18


Levensverhalen/ervaringen

In 1998 bezocht Mevrouw Tettero, afdeling Het Hout, samen met haar zus China.

“Een van de hoogtepunten van de reis was het bezoek aan Zi’an, waar we het beroemde

Terracotta leger van keizer Qin Shi Huangdi (3e eeuw v.Chr.) hebben bezocht (zie foto).

Dat was een geweldige belevenis.

Onze reis startte in Beijing, waar we onder

andere op het Plein van de Hemelse Vrede

hebben gelopen met aansluitend een bezoek

aan de Verboden Stad. Geweldig. Natuurlijk

zijn we ook naar de Grote Muur geweest.

Het beroemde Terracottaleger

van keizer Qin Shi Huangdi

(3 e eeuw v.Chr.)

In het zuiden van China hebben we bij Guilin,

dat aan de rivier de Lijiang ligt, een

boottocht gemaakt door adembenemend

natuurschoon en langs grillig gevormde

kalksteenformaties. Fantastisch mooi was

dat. (zie foto)

Via Hong Kong, waar we vanaf de Victoria

Peak een prachtig uitzicht hadden over de

haven, zijn we voldaan naar Nederland teruggevlogen.

Fototentoonstelling verlengd

Sinds eind november hangt in Nebo de fototentoonstelling 'Jong en oud'. Alle foto's (waaronder

veel oude foto's van bewoners en medewerkers) zijn afkomstig van mensen die met

Nebo verbonden zijn. De foto's zijn te zien rondom Het Plein, in de gangen naar Het Hout

en Het Dael en bij de ingang van de fysiotherapiezaal op de eerste verdieping. Voor wie

de tentoonstelling nog niet gezien heeft: de tentoonstelling is verlengd. Ook in februari

hangen de foto's er nog.

Geestelijke verzorging Nebo

19


The Sweet Lake Harmony Singers

Het is altijd een feestje als dit koor komt zingen. Op 28 november was het weer zover. Met

hun Engels- en Nederlandstalige liederen brengt dit koor de mensen tot swingen. Er werd

enthousiast mee gezongen en gedanst en zo werd het toch nog een latertje.

Bollen plantdag

Alle plantenbakken in de binnentuinen en de terrassen werden op 30 november voorzien

van tulpen, hyacinten en muscari (blauwe druifjes). Met de hulp van vrijwilligers

zagen alle bakken er aan het einde van de dag weer verzorgd uit.

En nu is het afwachten of alle bollen in het voorjaar hun prachtige kleuren laten zien.

20


Even voorstellen

Monique Taal en Chantal van der Harst

Monique Taal, 45 jaar en Chantal van der Harst, 31 jaar zijn dames die pas in Nebo

zijn begonnen. Chantal was zo enthousiast dat zij Monique heeft aangeraden om te

solliciteren.

Beiden zijn zij werkzaam geweest in Verpleeghuis De Eshoeve, Chantal als EVV’er en

Monique als voedingsassistente en AB’er. Na ongeveer twaalf jaar was het tijd voor verandering.

Die verandering is dus Nebo geworden en ze hebben het hier erg naar hun zin.

Beiden zijn werkzaam op afdeling Het Hout.

Chantal sinds 1 september als EVV’er en Monique sinds 1 december als huiskamermedewerker.

Chantal: “Het leuke aan deze functie is natuurlijk de zorg voor de bewoners maar daarnaast

het contact met de familieleden. Samen zorgen we voor de beste kwaliteit van leven

van de bewoners. De inbreng van familie is heel belangrijk, alleen dan is en wordt de zorg

optimaal. Ik vind Nebo een heel leuk en vooral gezellig huis, erg gastvrij. Het kleinschalige

wonen dat op de PG-afdeling wordt nagestreefd ervaar ik als zeer prettig, zowel voor bewoners

als personeel.”

Monique: “Wat ik in Nebo leuk vind is het kleinschalige waardoor we veel contact hebben

met bewoners. Dit is wat ik miste in De Eshoeve. Verder is Nebo een heel gezellig huis en

werken we op een leuke afdeling. Ik hoop hier nog een hele tijd met plezier te werken. En

we hebben natuurlijk het leukste afdelingshoofd, haha, Willemien. Al met al ben ik blij dat

ik de keuze heb gemaakt en bij Nebo ben komen werken.”

Beide dames zijn zeer tevreden over de collega’s . Verder zijn zij altijd in voor een feestje

en houden zij van gezelligheid en veel lol! En dat kan op gepaste wijze op afdeling Het

Hout. Ze hebben allebei een hond: Chantal een bordeaux dog en Monique een Rottweiler

waar regelmatig mee gewandeld wordt in de duinen.

21


December, een maand van tradities

Elk jaar komt St. Nicolaas ook voor de kinderen van

de medewerkers. Voor elk kind heeft hij een cadeautje

meegebracht. De zwarte pieten maken een dansje

met de kinderen en delen snoepgoed uit. En er

werd gezongen door groot en klein.

Sint Nicolaas 5 december

Ook de volwassenen kijken uit naar de

Sint uit. Is hij mij niet vergeten dit jaar?

Maar de Sint en zijn Pieten kennen alle

bewoners en hebben voor iedereen pakjes

meegenomen. Wederom is het op vijf

afdelingen een feest. Er wordt gezongen

en de bewoners genieten van de chocolademelk

en de speculaas.

22


Kerstsfeer

Kerstmis komt er weer aan. Een hele ploeg tovert Nebo in twee dagen om in kerstsfeer.

Het ziet er dan weer schitterend uit met de kerstbomen, de kransen aan de vide en vooral

de schapen op het Plein. De vele lichtjes doen Nebo in het donker schitteren. Daarna is

het tijd voor samen zijn met zang, muziek en dineren met een glaasje wijn. De kerstkerkdienst

op het Plein, met een mooi koor, orgelspel en zoveel mensen maakt iedereen blij.

Nieuwjaar

En dan… is 2012 voorbij en staat 2013 voor de deur. Tijdens de nieuwjaarsreceptie heffen

bewoners, familie/relatie, vrijwilligers en collega’s met elkaar het glas op het nieuwe jaar.

23


Kleurplaat voor de (klein)kinderen

24


Gedicht

Als iemand mij nou maar had opgeraapt

Als iemand mij nou maar

had opgeraapt

en in zijn zak gestopt

en daar gelaten had,

dat af en toe een hand mij vond,

voelde hoe zacht ik was

en dan weer losliet.

Of op de vensterbank gelegd,

op 't nachtkastje,

in een rommeldoos.

De keukenla!

Ik heb nog nooit een reis gemaakt,

ik moest zo nodig wortel schieten.

Als iemand mij nou maar had opgeraapt,

er was niets aan de hand geweest,

ik was kastanjebruin geweest,

ik had geglansd, geglansd,

wat later was ik wat gaan rimpelen,

en dan, nou ja, maar nu,

nu moet ik onvrijwillig transformeren

en niet zo n beetje ook.

En steeds als ik zo ongeveer

gewend ben aan mijn nieuwe vorm,

steeds als ik zo min of meer

geaccepteerd heb

dat ik ben zoals ik ben,

dan ben ik alweer anders.

En als het nu zo was dat ik gekozen had

om zo te zijn, dat ik het wilde:

steeds een ring erbij,

zoveel soortgenoten aan mijn takken

in hun veilig stekelhuis,

zo anders dan ikzelf,

maar wat weet ik het nog goed.

Ik heb het opgegeven

te zijn zoals ik ben.

Ik groei maar mee

met wie ik worden zal.

Af en toe hoor ik

Dat iemand zegt

Hoe mooi ik ben.

In mijn schaduw

gebeuren dingen

die de moeite waard zijn.

25

Tjitske Jansen


Reisverhaal van Frieda van der Meijden

naar Jordanië

Toen mijn moeder, Josephina van der Meijden-Beulen, in februari 2008 in Nebo op

de afdeling Het Dael werd geplaatst, besloot ik om samen met mijn partner Wendel

een reis te ondernemen naar de beroemde Berg Nebo in Jordanië. Dit was in het

voorjaar van 2009. Een mooie periode. Veel bloemenpracht in de archeologische

gebieden, hetgeen de ruïnes nog mooier maakte.

Bij aankomst in Amman, de hoofdstad van Jordanië, werd ik getroffen door de grootsheid

van deze stad, gelegen op een plateau van 850 meter en vooral een witte in het zonlicht

blinkende stad. De stad heeft vele historische plaatsen die verwijzen naar het stenen tijdperk.

Maar ook zijn er Griekse, Romeinse, Byzantijnse en Islamitische invloeden te zien.

Er is een Romeins Theater, musea met prachtige folklorekunst met name handwerken,

kostuums, glaswerk, sieraden en vooral veel mozaïeken. Ook hebben wij de Blauwe Moskee

van de Koning bezocht, een modern islamitisch gebouw. Om de moskee te kunnen

betreden moest ik als vrouw zijnde een zwart gewaad met hoofddeksel – een Hijab – aantrekken.

Naar de berg Nebo

Vervolgens ging onze reis – een rondreis – richting de berg Nebo, de Dode Zee

en de woestijnkastelen. De berg Nebo vond ik geweldig. Ik dacht natuurlijk direct aan mijn

moeder die ik in verpleeghuis NEBO had achtergelaten. Wetende dat zij daar in goede

handen was.

Bovenop de top van de berg had je een mooi uitzicht op de Jordaanvallei en de Dode Zee.

Paus Johannes heeft in maart 2000 een bezoek aan de berg Nebo gebracht.

De berg Nebo ligt op de heuveltop Siyagha. Mozes zou hier gestorven en begraven zijn.

De kerk staat er nog en wordt thans grootschalig gerestaureerd.

Rond de zevende eeuw was het een groot Byzantijns bedevaartsoord waar pelgrims van

heinde en verre naar toekwamen. De pelgrimsroute startte in Jeruzalem en ging via

Jericho, Ayun Moesa ‘bronnen van Mozes’, naar de berg Nebo. Hier kon men een heilzaam

bad in de natuurlijke heetwaterbronnen nemen. Een aantal stenen en stukken

mozaïekvloer zijn hier nog slechts van over. Er staat ook een groot bronzen gedenkteken,

voorstellende een slang op een kruis. Vervaardigd door Fantoni uit Florence. Het symboli-

26


seert de slang die door Mozes omhoog werd gehouden en tegelijk de kruisiging van Jezus

Christus.

Woestijnkastelen

De Dode Zee was een ware belevenis, zo drijvend op het water. Zinken kon je niet, alleen

figuurlijk! Je kon je daar aan de rand van de zee ook helemaal laten insmeren met – naar

zeggen - heilzame modder. Een heerlijke ervaring.

De bezoeken aan de woestijnkastelen waren vermoeiend – al ploeterend door het zand in

de hitte om ze te bereiken. Echter groots en zéér imponerend. Nietig voelde ik mij toen

zeker. De woestijnkastelen representeren de beginperiode van de vroeg Islamitische

kunst, mozaïeken, fresco´s, steen en stucwerk. Voorstellende illustraties van mensen,

dieren en geometrische figuren uit Perzische en Grieks-Romeinse tradities. De woestijnkastelen

hadden verschillende functies, bijvoorbeeld karavaanstations of een landbouwondersteunende

functie. Toevluchtsoorden of als herberg voor handelsreizigers.

Straat der facaden

De reis werd hierna voortgezet richting de mooie stad Petra. Daar verbleven wij in een

schitterend folkloristisch complex gelegen aan de rand van de woestijn. Vanuit ons eveneens

folkloristisch ingericht appartement hadden wij op ons terras een fantastisch uitzicht

op het woestijngebergte met onder andere de ondergaande zon. De stad Petra staat

bekend om de rode zandstenen ruïnes, de straat der facaden genoemd. Monumenten die

gebruikt werden als huizen en overheidsgebouwen. Prachtige kleuren! Deze monumenten

zijn te bereiken te voet of met een paardenwagen door de Siq – een natuurlijk, nauw ravijn

tussen de rotsen. Deze Siq is 1200 meter lang en 100 meter hoog. De akoestiek is bijzonder

te noemen. De zachte geluiden van voetstappen kunnen bijvoorbeeld worden

gehoord. Aan het eind van de Siq doemt letterlijk de schatkamer voor je op. Het mooiste

monument van Petra - Al Khazneh. Dit is geheel uit de rots gehouwen en roze/rood gekleurd.

Zéér imponerend. Het is 40 meter hoog en 28 meter breed en bestaat uit twee verdiepingen.

Vermoedelijk was dit bedoeld als graf voor Koning Aretas III in de eerste eeuw

vóór Christus. De facade heeft zes pilaren met versierd pediment – architectonische versiering.

Er staan standbeelden op sokkels tussen de pilaren, die de zonen van de Griekse

oppergod Zeus uitbeelden. De onderste verdieping heeft een poort die leidt tot een grote

hal met kleine kamers aan weerszijden. De bovenste verdieping staat tussen twee rotsblokken

en bestaat uit drie delen. Het middengedeelte – de Tholos – ondersteunt de Urn.

Deze zou een schat bevatten.

Wadi Rim woestijn

Al Khazneh is gemarkeerd met de vingerafdrukken van de populaire Egyptische

godin Isis – architectonische kunst van Alexandrië gedurende de hellenistische periode

(332 – 63 B.C.). Afgebeeld op de aardewerken kruiken. De weg vervolgend was er nog

veel meer moois en interessants te zien. Een aanrader! Wel zéér vermoeiend.

Als sluitstuk van deze reis stond de Wadi Rim woestijn

op het programma. Dit was fascinerend, temeer

daar wij eerst in een zandstorm terechtkwamen. Kort

van duur gelukkig, want je zag helemaal niets meer.

Dat zou jammer zijn geweest, want het is de mooiste

– zo niet de mooiste – woestijn die ik heb gezien. Met

jeeps trokken wij er doorheen en dronken heerlijke

thee, klaargemaakt op een zelfgemaakt vuurtje door

de woestijnbewoners/de

Bedoeïenen. Overal in deze tijdloze en

27


lege vlakte zijn aanwijzingen van aanwezigheid van mensen sinds het begin der tijden.

Verswaterbronnen maakten Rum tot een ontmoetingsplaats voor karavanen op weg naar

Syrië en Palestina vanuit Arabië.

Verder was Wadi Rum het hoofdkwartier van Prins Faisal ben Hussein en T.E. Lawrence

gedurende de Eerste Wereldoorlog tijdens de Arabische Opstand tegen het Turkse Ottomaanse

Rijk. Lawrence of Arabia!!

Voor de reis naar Nederland keerden wij moe en voldaan weer terug naar Amman en genoten

daar nog van een voortreffelijke maaltijd in een origineel Jordaans restaurant. Dit

werd eveneens bezocht door de plaatselijke bevolking gehuld in voornamelijk lange witte

kleding voor de mannen met een veelal rood-wit geblokte shawl om het hoofd gedrapeerd.

Vrouwen zag je er niet veel!

Dit alles in kort bestek, want er valt nog véél meer te zien in Jordanië.

Vrijwilligerswerk is inspirerend en hartverwarmend

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg op het gebied van persoonlijke aandacht, gezelligheid

en ontspanning. Vrijwilligers bij Nebo kunnen rekenen op begeleiding en reiskosten.

Nebo zoekt vrijwilligers als:

• metgezel van cliënten bij een bezoek aan ziekenhuis of specialist

• begeleider van cliënten van en naar de fysiotherapie in de ochtenduren

• assisteren bij de dagbesteding, o.a. bij: klassieke muziek open atelier

rolstoeldansen uitstapje

het internetplein creatieve activiteiten

wandelkring

Lezers van deze pagina, al heeft u maar een kwart dagdeel over per week.

Al is het in de vroege avonduren of in de ochtenduren. Het maakt niet uit.

U maakt de cliënten heel erg blij met die extra aandacht die u kunt geven.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Ellen van der Slot, adviseur Welzijn,

tel. 070-3123756 / email: cvdslot@bronovo.nl

28


Nieuwe Sociëteit Nebo krijgt SilverFit

Nebo start begin 2013 met een ontmoetingscentrum voor ouderen uit Benoordenhout

met beginnende geheugenproblematiek. Direct vanaf de start gaat het ontmoetingscentrum

gebruikmaken van een zeer moderne trainingsmethode: de SilverFit.

De SilverFit is een systeem voor ‘virtuele training’.

Het systeem is oorspronkelijk ontwikkeld voor ouderen

die moeten trainen in het kader van revalidatie.

Uit oogpunt van gezondheid moeten oudere

revalidanten veel en regelmatig trainen. Dat kan

echter saai zijn of niet motiverend. In de praktijk

oefenen veel mensen alleen met voort-durende

begeleiding van hun fysiotherapeut.

Oefeningen voor grove motoriek

De SilverFit is een soort WII met daarin de belangrijkste

oefeningen voor de grove motoriek, vertaald in computerspellen. Op de SilverFit zit

een driedimensionale camera die de bewegingen van één tot vier spelers precies kan

bijhouden. Daardoor is het mogelijk te oefenen zonder dat het nodig is iets vast te houden

of aan te trekken: je gaat voor het scherm staan of zitten en de oefening begint.

Elk individu de juiste bewegingsspellen

De oefeningen volgen de training die wordt voorgeschreven in de fysiotherapie-richtlijnen

van het KNGF. Een belangrijk aspect daarbij is dat het niveau van de oefeningen kan worden

ingesteld van heel laag tot heel hoog, zodat iedereen op het juiste niveau kan trainen.

Training met de SilverFit blijkt zeer effectief te zijn om aan mensen met een (beginnende)

dementie als bewegingsactiviteiten aan te bieden. De cognitieve en fysieke capaciteiten

van cliënten met dementie lopen zeer uiteen door de verschillende verschijningsvormen

en stadia van dementie. Het apparaat maakt het mogelijk om aan elke individu binnen

deze diverse groep de juiste bewegingsspellen aan te bieden. Juist voor deze doelgroep is

het belangrijk dat de spellen gespeeld kunnen worden met minimale instructie en overbodige

prikkels uitgezet kunnen worden.

Positief effect op cognitie en stemming

Studies laten zien dat bewegen chronische gezondheidsproblemen

beperkt, valincidenten vermindert, zorgt voor langer

behoud van mobiliteit en depressie voorkomt. Steeds

vaker beschrijven wetenschappers dat bewegen een remmende

werking kan hebben op het dementieproces. Bewegen

heeft een positief effect op zowel cognitie als stemming.

Bij de oefeningen focust de cliënt zich op wat hij of zij nog

wél kan, waardoor cliënten weer een succesgevoel kunnen

ervaren. Mentale functies, waaronder het geheugen, gaan bij

mensen met dementie die veel bewegen gemiddeld langzamer

achteruit dan bij mensen met dementie die lichamelijk

weinig actief zijn.

Reden genoeg dus om in de nieuwe Sociëteit deze

trainingsmethode te gaan aanbieden!

29


Wetenswaardigheden afdeling Het Dael

Hoewel het nieuwe jaar al weer een aantal weken oud is, wil ik toch namens het gehele

team alle bewoners, naasten en medewerkers van Nebo alle goeds voor 2013

toewensen!

De laatste maanden stonden op onze afdeling in het teken van ‘culinaire hoogstandjes’ .

Dat begon al halverwege november: vanuit ons eigen kookboek van Nebo is er gekozen

om een recept van mevrouw Grootendorst te bereiden. Alle ingrediënten zijn besteld en

geleverd door onze eigen keuken, de sfeervolle aankleding is verzorgd door onze huiskamer-

en welzijnsmedewerkers.

Het koken zelf was een feestje. Het met elkaar van de overheerlijke nasi genieten was een

nog groter feestje. Doordat de tafels zo sfeervol gedekt waren, er werd opgeschept (voor

en met elkaar) werd er aan tafel aanzienlijk meer gegeten dan normaal. Deze activiteit,

waar alle bewoners van kunnen genieten, al is het maar van de gezelligheid en de

heerlijke aroma’s die dan aanwezig zijn, is zeker voor een herhaling vatbaar. Eind januari

is de planning en we hopen dat het minstens zo gaat smaken!

Al een aantal maanden is het borreluurtje van de vrijdagmiddag bij ons een feit. Ook daar

wordt met elkaar genoten van de sfeer, een drankje en een lekker hapje.

Het culinaire hoogtepunt was echter het kerstdiner. De afdeling was prachtig voorzien van

kerstversiering, de tafels waren sfeervol gedekt en zorgvuldig was in de voorbereidingen

de tafelschikking bedacht. Het eten was voortreffelijk, de bewoners genoten van de warme

sfeer samen met hun naasten, het Nebo koor zorgde voor de muzikale omlijsting en de

teamleden van Het Dael genoten van de blije gezichten van onze bewoners. Iedereen die

een bijdrage aan dit diner heeft gehad; onze hartelijke dank!

Half februari gaat een aantal leerlingen wisselen van afdeling.

Dit maakt dat er weer een aantal nieuwe gezichten binnen ons

team te zien is, maar ook dat een aantal vertrouwde gezichten

vertrekken.

Een aantal van onze Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden is

inmiddels van start gegaan met een scholing die specifiek op

hun taken en verantwoordelijkheden is gericht. Ook gaat een

van onze collega’s starten met een opleiding bij de Haagse

Hoge School waar de kennis over psychogeriatrie vergroot

gaat worden. Onze huiskamermedewerkers zullen op het gebied

van welzijn handvatten aangereikt krijgen. Al met al kennis

die vergaard wordt om onze bewoners zo goed mogelijk te

verzorgen.

30


We hebben afscheid moeten nemen van een van onze huiskamermedewerkers, haar gezondheid

liet het helaas niet meer toe om haar werkzaamheden binnen Nebo te blijven

uitvoeren.

In februari/maart willen we graag weer een familiebijeenkomst organiseren. U wordt daar

persoonlijk voor uitgenodigd. Mocht u een onderwerp of een thema aan de orde willen

stellen deze avond, laat het me weten. U kunt het uiteraard ook via een van de teamleden

door laten geven.

Namens team Het Dael,

Annemiek Hakkaart

Expositie schilderijen Wieteke van Dort in Nebo

1 maart tot 1 mei 2013

Toen Wieteke pas bij het toneel was, volgde zij een drie en een halfjarige, schriftelijke

tekenopleiding in de spaarzame vrije uren. Zij behaalde het diploma en ging daarna nog

een jaar lang zeefdrukken op de Vrije Academie in Den Haag.

In de expositie laat Wieteke sprookjesachtige schilderen zien en aquarellen uit Indonesië.

Er is werk van Wieteke aangekocht door de Gemeenten 's Gravenhage, Zoetermeer en

Bergen op Zoom. Verder is er werk in particulier bezit in Nederland, België, Duitsland,

Engeland, USA, Singapore en Indonesië.

Meer informatie

Hanneke van de Graaf

Email: info@wietekevandort.nl

Telefoon: 070 - 324 64 56

31


Stichting Vrienden van Nebo

Het gaat goed met de Vrienden van Nebo. Op 15 november hebben we een vergadering

gehouden voor de Vrienden. Deze vergadering was goed bezocht. De betrokkenheid was

groot, zodat het een geanimeerde vergadering werd. Hoofdthema was het bespreken van

de ambitie van de Stichting voor het jaar 2013. Dit gebeurde aan de hand van een

verlanglijstje met wensen, die vanuit Nebo was opgesteld. De wensen zijn één voor één

toegelicht door Annemiek Hakkaart.

Tijdens de bestuursvergadering van medio december is mede op basis van de discussie

met de Vrienden besloten om dit jaar ons allereerst te richten op de volgende twee wensen:

een en de inzet van Fariaclowns voor de psychogeriatrische afdelingen Het Hout en

Het Dael. Er zal nu gestart worden met het benaderen van fondsen om ons te helpen deze

wensen te financieren. Afhankelijk van de voortgang bij de fondsenwerving voor deze projecten

zal in de loop van het jaar nog gekeken worden of er ook nog andere wensen vervuld

kunnen worden. De wens voor een Wii systeem bleek overigens onlangs vervuld te

zijn door de Gemeente Den Haag. Dit systeem gaat gebruikt worden om ouderen in beweging

te houden. Het systeem zal in het op te richten ‘Ontmoetingscentrum’ komen waar

ook ouderen uit de buurt welkom zijn.

Voor de financiering van het buitenterras zijn naast talloze persoonlijke bijdragen toezeggingen

binnengekomen van de volgende twee instellingen: het RABO Stimuleringsfonds

en de Stichting Mundo Crastino Meliori. Wij zijn deze instellingen bijzonder dankbaar voor

hun financiële ondersteuning voor dit bijzondere project, dat symbool staat voor de visie

van Nebo om de deuren naar de wijk open te gooien.

Met Renée Barge van de Raad van Bestuur van Stichting Bronovo-Nebo is de ambitie van

de Stichting Vrienden besproken. Zij bleek enthousiast over de aanpak van het Bestuur en

steunt ons bij de aanpak van de projecten via de inzet van de fondsenwerver, Ambika

Lucassen. Ambika zal het komend jaar minstens twee dagen per week besteden aan de

realisatie van de projecten van de Vrienden van Nebo.

Wij danken alle Vrienden voor hun grote betrokkenheid. Uw steun is onontbeerlijk voor de

realisatie van de bovengenoemde projecten, want de ervaring leert dat fondsen en stichtingen

wel financiële bijdragen willen leveren, maar zelden projecten 100% financieren.

Meestal stellen zij als voorwaarde, dat Nebo en de Stichting Vrienden zelf ook een deel

van de financiering bijdragen.

Roel Overakker

Voorzitter van het Bestuur

32


Stichting Vrienden van Nebo - vervolg

Lid worden: Veel vrienden geven jaarlijks een vast bedrag van minimaal € 25,-. Als lid van de

Vrienden van Nebo geeft u structurele steun en wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de

projecten, die gerealiseerd gaan worden of klaar zijn. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening

3119711 van de Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo.

Hoe kunt u ons steunen?

U kunt onderstaand strookje invullen en inleveren bij de Receptie of het Directiesecretariaat. Heeft

u vragen? U kunt contact opnemen met Ambika Lucassen: 070 - 310 58 75.

Gift

Ik geef een eenmalige gift van € …….

Ik wil meer weten over notarieel schenken, mijn telefoonnummer is: …………….

Ik word graag op de hoogte gehouden van de gerealiseerde projecten in Nebo

Lid worden

Ja, ik word lid van de Stichting Vrienden van Nebo voor € 25,- per jr € 25,- + € …… per jr

Naam …..……………………………………………………………………..

Adres

.…………………………………………………………………………

Postcode

..………………………………………………………………………..

Woonplaats ………………………………………………………………………….

Datum ………………………………………………………………………….

Mijn bijdrage zal ik overschrijven op bankrekening: 3119711

Handtekening:

Hartelijk dank voor uw bijdrage. De bewoners in Nebo zullen u dankbaar zijn.

33


Samenstelling cliëntenraad Nebo

Voorzitter Vice-voorzitter Ambtelijk secretaris

Anneke van der Does Marcel Tielemans (geen CR-lid)

Van Stolkweg 19-b Sweelinckplein 27 Anke Huisman-Mak

2585 JM DEN HAAG 2517 GN DEN HAAG jhuisman@bronovo.nl

070 - 306 03 30 070 - 354 94 21

06 - 53 41 11 49 06 - 46 13 17 00

annekevanderdoes@planet.nl marcel_tielemans@yahoo.nl

Leden

Peter Bakens

Yvette Blankvoort

Hugo de Grootstraat 77 Van Polanenpark 85

2518 EC DEN HAAG 2241 SH Wassenaar

070 - 386 16 42 070 - 511 11 51

06 - 49 99 68 94 06 - 24 66 19 70

pmmbakens@hetnet.nl ym.blankvoort@wxs.nl

Ineke Müller–Pronk

Irene van Ravensberg

Arentsburghlaan 23 Isabellaland 1666

2275 TT Voorburg 2591 EL Den Haag

070 - 386 16 42 070 - 282 51 76

muller.pronk@casema.nl ir.ravensberg@planet.nl

U kunt de leden van de cliëntenraad bereiken via bovenstaande telefoonnummers. Maar u

kunt ook een mailtje sturen naar de ambtelijk secretaris of een briefje deponeren in de

brievenbus van de cliëntenraad bij de garderobe op Het Plein.

Kerstattentie Cliëntenraad

naar terras De Ontmoeting

De Clientenraad heeft besloten om het geld dat beschikbaar is voor de kerstattentie van

2012 voor de bewoners van Nebo, beschikbaar te stellen voor de inrichting van het nieuwe

terras ‘De Ontmoeting’ aan de voorzijde van het huis. Wij hopen dat de bewoners veel

mooie momenten op het nieuwe terras zullen kunnen meemaken.

34


Afdelingen

HET HOUT (b.g.)

HET DAEL (b.g.)

DE BEEK (1 e etage)

HET BOSCH (1 e etage)

SCHAKELAFDELING

Onderwatershof

Van Vredenburchweg 26

2282 SH Rijswijk

Servicepagina’s

Willemien van der Horst-van Beelen

unithoofd, 070-312 3775

Annemiek Hakkaart, unithoofd

070-312 37 76

Rita Jagt, unithoofd

070-312 3778

Reggy Braakhuis, unithoofd

070 - 312 37 79

Reggy Braakhuis, unithoofd

070 - 413 82 40

Piroska Kwakye-Marton,

arts

Robbert Kamerling,

specialist Ouderengeneesk.

Piroska Kwakye-Marton,

Arts

Robbert Kamerling,

specialist Ouderengeneesk.

Jeroen Janssen,

specialist Ouderengeneesk.

MAATSCHAPPELIJK WERK Spreekuur, dinsdag van

12.00 - 16.00 uur

070 - 312 37 37

06 – 39 59 27 42

Rita Haasjes

PSYCHOLOOG Aanwezig: Carla den Hollander

maandag t/m vrijdag

(even weken vrijdag vrij)

Arts, gesprek met de arts

Afspraken: via het directiesecretariaat, tst. 3711/3712.

maandag, dinsdag en donderdag Stefan Lucius

Bezoek

Nebo kent geen bezoektijden; u bent altijd welkom op alle dagen van de week.

Chipknip

Bij het buffet kunt u betalen met de chipknip. Voor het opladen van de chipknip kunt u

terecht bij het oplaadpunt op de begane grond vooraan links van de leestafel. U kunt uw

Chipknip opladen tot een bedrag van ongeveer 500 euro (afhankelijk van uw bank), met

een minimum van 5 euro per keer.

Cliëntenvertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris

Bartheke Docter is elke donderdag aanwezig van 9.30 - 13.30 uur. Haar telefoonnummer is

070 - 312 37 27. Het emailadres is bdocter@bronovo.nl.

35


Geestelijke verzorging

Hierbij een actueel overzicht van de aanwezigheid van de geestelijke verzorging.

Voor de hele week ziet het overzicht er als volgt uit:

Aanwezigheid:

Maandag 9.00 - 17.00 uur Engelien Hulsman

Dinsdag 9.00 - 17.00 uur Willemijn Witte

Woensdag 9.00 - 17.00 uur Engelien Hulsman

Donderdag 9.00 - 17.00 uur

Vrijdag

Engelien Hulsman

Geestelijk verzorgers telefonisch bereikbaar in Bronovo:

070 - 312 42 41

Ter herinnering: de Geestelijke verzorging is in Nebo bereikbaar op telefoonnummer

(312)3738. Bij afwezigheid tijdens kantooruren kan altijd gebeld worden naar de geestelijke

verzorging in Bronovo: tel. 312 42 41. Buiten kantooruren kan in dringende gevallen de

geestelijke verzorging opgeroepen worden via de telefooncentrale in Bronovo.

Gesprekskringen

Regelmatig zijn er gesprekskringen onder leiding van de geestelijk verzorger. Deze gesprekskringen

vinden plaats op dinsdag van 10.30 - 11.30 uur in het Stiltecentrum. De ene

keer worden bewoners van Het Hout en Het Dael uitgenodigd, de andere keer bewoners

van Het Bosch en De Beek. Een vrijwilliger kan u ophalen (vanaf 10.00 uur) en na afloop

terugbrengen naar de afdeling.

Voor informatie over de data voor de gesprekskringen kunt u contact opnemen met

ds. Engelien Hulsman (tel.nr. 312 37 38).

Hoortoestellen

Voor batterijen voor een hoortoestel kunt u terecht bij de receptie. Breng uw hoortoestel en

oude batterij mee. Dan is direct duidelijk welk type batterij u nodig heeft en kan de oude batterij

als chemisch afval worden weggegooid.

Als u behoefte heeft aan informatie of er zijn problemen met het gehoor dan kunt u contact

opnemen met de EVV’er van uw afdeling.

Kapsalon (dames en heren)

U kunt een afspraak maken met de kapster via tel.nr. 070 - 312 37 23.

Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 17.30 uur en op donderdag van

10.00 - 16.00 uur.

Kunstzinnige Therapie

Kunstzinnige Therapie is een individuele therapie, waarbij technieken uit de beeldende

kunst worden gebruikt, zoals schilderen, tekenen en boetseren. De kunstzinnige opdrachten

bieden ondersteuning bij een acceptatie-, herstel- of veranderingsproces.

U kunt contact opnemen met Nisha Mulder, tel. nr.: 06 - 21 10 66 03 of 070 - 346 22 17.

Of via e-mail: nishamulder@ziggo.nl

36


Linnenservice

De Linnenservice zorgt ervoor dat uw kleding gewassen wordt en netjes in uw kast wordt

gelegd. Ook verzorgt de linnenservice het schone linnengoed zoals het beddengoed,

dekens en baddoeken. Heeft u vragen over kleding of mist u kleding, dan kunt u contact

opnemen met Nurten of Elvi (toestel 3739).

Oogarts

Een afspraak maken voor de oogarts: via uw unithoofd.

Pedicure

Indien u niet meer in staat bent om zelf uw voeten te verzorgen dan zorgt Nebo ervoor dat

personeel de voeten verzorgt of hiervoor een pedicure inschakelt. Deze kosten betaalt

Nebo.

Voetzorg die niets met uw ziekte, ouderdom of handicap te maken heeft (zoals nagels lakken

of likdoorns verwijderen) betaalt u zelf.

afdeling Het Hout en Het Dael

mevrouw H.M. Flink-Velthuizen:

tel. 06 - 20 02 90 13

afdeling De Beek en Het Bosch

mevrouw Y.J. Roerade:

tel. 06 - 49 24 21 28

aanwezig op maandagochtend

aanwezig op vrijdagmiddag

Recreatie en ontspanning

De dagelijkse activiteiten staan aangegeven naast de ingang van de

betreffende activiteitenruimte

De activiteiten zijn naar de wensen van u bewoners samengesteld.

U kunt kiezen uit de verschillende mogelijkheden o.a.:

- aaihondenmiddag

- bakactiviteiten

- bloemschikken en creatief met groen

- bridge

- bioscoopmiddag/-avond

- jeu de boules

- klassieke muziek

- literatuur

- open atelier

- rolstoeldansen

- reminiscentiegroep: herinnering staat centraal

- spelactiviteiten: sjoelen, rolla ball, spel en beweging

- uitstapjes: musea, parken, winkelcentra

- wandelmiddag.

En nog meer wisselende en/of themagerichte activiteiten.

Voor informatie kunt u terecht bij de activiteitenbegeleidster van uw afdeling.

Regeling automatische betalingen

In Nebo bestaat de mogelijkheid om waskosten, kosten van de kapsalon, pedicure en

manicure automatisch van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. U kunt gebruikmaken

van deze regeling door het invullen van een formulier, verkrijgbaar bij de Receptie.

37


Restaurant Het Plein

In ons restaurant kunt u genieten van de heerlijke gerechten uit ons keuken. Ook als u trek

heeft in lekkere snacks, broodjes of verse salade uit de saladebar of een ijsje kunt u deze

ook bestellen. De menukaarten staan op tafel en bieden een ruime keuze aan gerechten.

Naast de betaalde gerechten uit het menu kunt u ook zowel ‘s middags als ’s avonds uw

warme maaltijd in het restaurant nuttigen in plaats van op de afdeling. Hiervoor kunt u

contact opnemen met uw EVV’er of de leidinggevende van de afdeling waar u verblijft.

Vergeet u niet om aan uw vrienden en familieleden te vertellen dat zij ook van harte

welkom zijn om samen met u van een lunch of een lekker diner te genieten.

Bij mooi weer kunt u lekker buiten zitten op het terras aan de voorkant met een lekkere

kop koffie of om een glaasje wijn te drinken…

De openingstijden zijn: van maandag t/m zaterdag van 11.45 - 18.30 uur en op zondag

van 11.45 - 19.30 uur.

Wij zouden het leuk en gezellig vinden als u ons eens komt bezoeken.

Voor reserveringen: tel.nr. 070 - 312 37 36 of 312 37 05

Voor informatie: tel.nr. 070 - 312 37 05.

Voor vragen kunt u terecht bij de teamleider van de verpleegafdeling waar u verblijft.

Schoonheidsspecialiste Stivas A en B, tevens Visagie en Manicure

Eveline den Dekker-Ris

U kunt een afspraak maken via de Receptie Nebo, tel.nr. 070 - 312 37 37 of via

tel: 06 - 29 62 88 96 of e-mail: evieris@yahoo.com.

De behandeling kan plaatsvinden op de eigen kamer, in bed of in de rolstoel. Voor cliënten

in Nebo bestaat de mogelijkheid om de behandeling in de Snoezelkamer te krijgen!

Tandarts

Annette Dony-Nabbe, tandarts

Voor een afspraak met de tandarts kunt u contact opnemen met de afdeling.

Telefoon (vaste aansluiting), internet en digitale tv-aansluiting

Nebo biedt de mogelijkheid om een vaste telefoon- en internetaansluiting aan te vragen.

De aanvraagformulieren Ziggo interactieve diensten telefoon, internet en digitale tv zijn

verkrijgbaar bij de receptie.

Viering verjaardag

Ook voor het vieren van uw verjaardag kunt u bij ons terecht. U heeft geen stress van de

boodschappen, van de vlekken in het tapijt of van de drank en etenswaren die na afloop

over zijn. Wij bieden ruimte voor gezelschappen van 20-100 personen. U kunt kiezen voor

koffie en thee met gebak, voor luxe hartige hapjes bij de borrel of voor een volledige diner.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden, tel.nr. 070 - 312 37 05.

Winkeltje (bij de Receptie)

Het winkeltje biedt verschillende producten aan zoals tabak, tandpasta, shampoo,

handcrème, een lekker aftershave of lekkere dames geuren en cadeautjes.

Is het gewenste artikel niet aanwezig, vraagt u dan naar onze boodschappenservice.

Het winkeltje is geopend van:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 19.30 uur

Zaterdag en zondag, en feestdagen van 9.00 - 20.00 uur.

38


Redactie:

Laura Flohr

(lflohr@bronovo.nl)

Ellen van der Slot

(cvdslot@bronovo.nl)

Kopij:

U kunt uw kopij voor de volgende

De Clingel tot 5 maart mailen naar

de redactie of inleveren bij het

Directiesecretariaat of de Receptie.

Drukken en inbinden:

De Bink, Leiden

Oplage: 400

Verschijning: 5 keer per jaar

De volgende De Clingel verschijnt rond 25 maart 2013.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!