Eindhoven (PDF-bestand) - Week van de Psychiatrie

weekvandepsychiatrie.nl

Eindhoven (PDF-bestand) - Week van de Psychiatrie

Algemeen

De Week van de Psychiatrie is een activiteit van de landelijke en regionale cliëntenorganisaties en

cliëntenraden in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en heeft tot doel de positie van de

cliënt in de GGz en in de samenleving te versterken.

Van maandag 30 maart 2009 tot en met zondag 5 april 2009 vindt voor de 35e maal de Week

van de Psychiatrie plaats. Het thema van dit jaar is ‘Een ervaring rijker: ervaring met psychische

klachten als bron van inspiratie’ en gaat over de betekenis van het ervaren van psychische

problemen en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Er is een groeiende belangstelling voor de

inzet van (ex)cliënten door cliëntorganisaties en door zorginstellingen. In deze week zal er stil

worden gestaan bij de rol, het belang, de ervaringen met en de (meer)waarde van ervaringsdeskundigheid.

De werkgroep van de Week van de Psychiatrie organiseert hiervoor samen met

anderen verschillende activiteiten.

Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen! De bedoeling is om van elkaar te leren,

vooroordelen weg te nemen, elkaar beter te leren kennen en plezier te beleven met elkaar in een

ongedwongen sfeer. Om zoveel mogelijk mensen hiervoor in de gelegenheid te stellen zijn alle

programma-onderdelen gratis en voor iedereen toegankelijk, tenzij anders vermeld.

De Week van de Psychiatrie is een landelijk initiatief. Voor meer informatie kunt u kijken op

www.weekvandepsychiatrie.nl. Voor meer informatie over de regionale activiteiten kunt u kijken

op www.ggze.nl.

Werkgroep Week van de Psychiatrie

Margreet Diks-van Heumen, Joeri Martens, Christ Wesenbeek, Vera Strijbos, Annelies Niezen

Samenwerking

De Week van de Psychiatrie is in deze regio vormgegeven door de Cliëntenorganisatie van

GGzE in nauwe samenwerking met •Kom GGzE, team ervaringsdeskundigheid GGzE,

Ketelhuiskunst GGzE, geestelijk verzorgers GGzE, afdeling communicatie GGzE, Stichting De Boei,

Fontys Hogescholen.

Met dank aan

Loesje, RK Basisschool Klim Op, PC Basisschool De Wegwijzer, RK Basisschool Onder de Wieken,

RK Basisschool De Gunterslaer en Saltoschool De Klapwiek, Stichting Jeugd en Beroep, gemeente

Eindhoven, Stichting Labyrinth/In Perspectief, Drukkerij GGzE, cliëntenprojecten ’t Groen,

Boerderij ‘De Haen’ en de Boekbinderij van GGzE, Centrum forensische behandeling De

Woenselse Poort, de ERVO en theatergezelschap ‘Prettig gestoord’.

Kunst voorzijde

Grafische vormgeving door Lilian Koolen

SErvaring

d e s k u n d i g

2 0 0 9

Ervaring Ervaring Ervaring

E r v a r i n g s k e n n i s

E m p o w e r m e n t

E r v a r i n g

Week van de Psychiatrie

30 maart t/m 5 april

Ervaring

H e r s t e l

Ervaring Ervaring Ervaring

E r v a r i n g

E r v a r i n g E r v a r i n g

Ervaring Ervaring Ervaring

E r v a r i n g E r v a r i n g

E r v a r i n g

‘EEN ERVARING RIJKER’

E r v a r i n g E r v a r i n g

Ervaring Ervaring Ervaring

R e h a b i l i t a t i e

E r v a r i n g E r v a r i n g

Cliëntenbelangenbureau GGzE • Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven • (040) 297 06 18 • Cliëntenbelangenbureau@ggze.nl of www.ggze.nl

www.ggze.nl

poster lay out.indd 1 10-3-09 8:57

maandag 30 maart dinsdag 31 maart woensdag 1 april donderdag 2 april vrijdag 3 april zaterdag 4 april zondag 5 april

10.30 – 13.00 uur

Workshop ‘Loesje teksten

schrijven’

GGzE, St. Gerardusplein 32

kamer 1.05, 1e etage, Eindhoven

10.00 – 11.00 uur

Meeloopochtend Boekbinderij

GGzE

Dr. Poletlaan 35, De Grote Beek

11.00 – 16.00 uur

Ervaringsspiegel schilderen

De Ontmoeting Someren

Acaciaweg 30, Someren

13.30 – 15.00 uur

spectaculaire opening

5 basisscholen houden

zeepkistenrace

Ketelhuis GGzE,

Dr. Poletlaan 45, De Grote

Beek

13.30 – 15.00 uur

Expositie ‘Spelenderwijs een

ervaring rijker’

Ketelhuis GGzE

Dr. Poletlaan 45, De Grote Beek

9.00 – 16.30 uur

Regiotoer van Stichting De Boei

voor studenten van de opleiding

Sociale Studies van de Fontys

Hogeschool

Let op: vertrek 9.00 uur vanaf

Hoofdkantoor De Boei

Hurksestraat 26, Eindhoven

10.30 – 12.00 uur

13.30 – 15.00 uur

Workshop ‘Door mijn verhaal een

ervaring rijker’

De Oude Spiegel

Dr. Poletlaan 37, De Grote Beek

14.00 – 16.30 uur

Workshop ‘Face painting’

De Boei

Stratumsedijk 53a, Eindhoven

11.00 – 16.00 uur

Expositie ‘Spelenderwijs een

ervaring rijker’

Ketelhuis GGzE

Dr. Poletlaan 45, De Grote Beek

14.00 – 16.00 uur

Workshop ‘Wat is jouw levenswijsheid?’

De Kapel

Grote Beekstraat 26

(ingang Conferentiecentrum)

De Grote Beek

18.00 – 20.00 uur

Workshop ‘Leer lichter leven’

De Boei Contact

Dommelstraat 6, Eindhoven

9.00 – 12.00 uur

Multiloog ‘Ervaringsdeskundigheid

wat nu’

Raadszaal gemeente Eindhoven

Stadhuisplein 1, Eindhoven

11.00 – 16.00 uur

Expositie ‘Spelenderwijs een

ervaring rijker’

Ketelhuis GGzE

Dr. Poletlaan 45, De Grote Beek

13.00 – 16.00 uur

Meeloopdag bij ’t Groen GGzE

Grote Beekstraat 12,

De Grote Beek

13.00 – 16.00 uur

Workshop ‘Ontwerp en maak je

eigen stempel’

Boei&deKunst

Dommelstraat 5c, Eindhoven

15.00 – 16.00 uur

Theatervoorstelling van

theatergezelschap ‘Prettig

Gestoord’

Fontys Hogeschool

Theodoor Fliednerstraat 2

2e etage lokaal 2312, Eindhoven

9.00 – 12.00 uur

Meeloopochtend

Boerderij ‘De Haen’ GGzE

Dr. Poletlaan 21, De Grote Beek

10.00 – 12.30 uur

Workshop ‘ervaringsdeskundigheid’

Fontys Hogeschool Sociale Studies

Theodoor Fliednerstraat 2

lokaal 2113, 2e etage, Eindhoven

10.30 – 12.00 uur

Workshop ‘Fantasie-figuren van

gips’

Activiteitencentrum GGzE

Grote Beekstraat 12, De Grote Beek

13.30 – 16.00 uur

Workshop ‘Spreuken van jouw

(levens-) ervaring op een tegel

maken’

De Boei Centrum Valkenswaard

Bergstraat 17, Valkenswaard

13.30 – 16.30 uur

Workshop ‘Laat een lampje

branden!’

Het Ketelhuis GGzE

Dr. Poletlaan 45, De Grote Beek

4,50 euro

12.00 – 17.00 uur

Uitdelen Loesje kaarten op

cliëntenverblijven GGzE

locatie De Grote Beek.

Verzamelen om 12.00 uur bij het

Cliëntenbelangenbureau GGzE.

10.30 – 12.00 uur

Kerkdienst

de Kapel GGzE

Grote Beekstraat 26

(ingang via Conferentiecentrum)

De Grote Beek

12.00 – 17.00 uur

Uitdelen Loesje-kaarten in

centrum Eindhoven koopzondag

binnenstad Eindhoven

13.00 – 16.00 uur

Expositie ‘Spelenderwijs een

ervaring rijker’

Ketelhuis GGzE

Dr. Poletlaan 45, De Grote Beek

15.00 – 16.00 uur

Theatervoorstelling van

theatergezelschap

‘Prettig Gestoord’

Grote zaal Conferentiecentrum

GGzE, Grote Beekstraat 26,

De Grote Beek

Wat verder deze week gebeurt:

Uitdelen verrassing

Voor GGzE-medewerkers is deze tijd een drukke

periode. Gedurende de maand maart moeten

alle medewerkers een EPD-opleiding volgen.

Medewerkers die een opleiding volgen tijdens

de Week van de Psychiatrie krijgen een verrassing

aangeboden door de cliëntenorganisatie

van GGzE.

Informatie: Cliëntenbelangenbureau GGzE,

(040) 297 06 18,

clientenbelangenbureau@ggze.nl

Babbelbox

De hele week trekt de Babbelbox erop uit om op

diverse locaties de mensen de hemd van het lijf

te vragen over ervaringsdeskundigheid. Denk

hierbij aan Man Bijt Hond! De film hiervan valt

later dit jaar te bewonderen! Dus wil je

meepraten over ervaringsdeskundigheid of wil

je je ei kwijt, zoek de Babbelbox op! De

Babbelbox is een initiatief van de cliëntenorganisatie

GGzE. Met dank aan Centrum forensische

behandeling van De Woenselse Poort en de

ERVO.

Informatie: Cliëntenbelangenbureau GGzE,

( 040) 297 06 18,

clientenbelangenbureau@ggze.nl

Expositie ‘Spelenderwijs een ervaring rijker’

In en rondom het Ketelhuis is in de Week van de

Psychiatrie een expositie te bewonderen van

een uniek samenwerkingsverband tussen

cliënten van Ketelhuiskunst GGzE en

basisschoolkinderen.

De expositie is te zien op:

- maandag 30 maart 13.30 uur -15.00 uur

- dinsdag 31 maart 11.00 uur - 16.00 uur

- donderdag 2 april 11.00 uur – 16.00 uur

- zondag 5 april 13.00 uur – 16.00 uur

Locatie: Het Ketelhuis, GGzE locatie De Grote

Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven,

intern adres: Dr. Poletlaan 45

Informatie: Inge Scheepers, 06-10 60 94 74

Activiteit forensische behandeling

Omdat het veelal onmogelijk is voor mensen

met een forensische titel deel te nemen aan de

Week van de Psychiatrie wordt er speciaal voor

deze groep een activiteit georganiseerd.


Programma Week van de Psychiatrie

Maandag 30 maart 2009

10.30 uur – 13.00 uur Workshop ‘Loesje teksten schrijven’

In deze workshop maken we teksten voor Loesje-posters. Dit doen we door op de Loesje-methode te

brainstormen over posterteksten over ervaringsdeskundigheid, ‘een ervaring rijker’ het thema van de Week van

de Psychiatrie. Later in deze week zullen de posters/teksten gedrukt worden en zullen de posters opgehangen

worden in de stad (zie zaterdag en zondag). Het maximale aantal deelnemers is 15.

Locatie: GGzE St. Gerardusplein 32, 5644 NG Eindhoven, 1e etage, kamer 1.05

Informatie/Inschrijving: Cliëntenbelangenbureau GGzE, (040) 297 06 18, cliëntenbelangenbureau@ggze.nl

10.00 uur – 11.00 uur Meeloopochtend Boekbinderij

Vrijwilligers en cliënten die werkzaam zijn bij de Boekbinderij zullen je rondleiden en uitleg geven over het

ouderwetse boekbinden, ontwerpen en productie-activiteiten. Inschrijving is noodzakelijk. Maximaal 8

deelnemers.

Locatie: De Boekbinderij, GGzE locatie De Grote Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven, intern adres: Dr. Poletlaan 35

Informatie/inschrijving: via • Kom GGzE: (040) 296 77 42

11.00 uur – 16.00 uur Workshop ‘Ervaringsspiegel schilderen’

Voor de hulpverlener van jouw keuze ga je tijdens deze workshop een spiegel beschilderen of pimpen. Je deelt

met de andere deelnemers je ervaringsverhaal en je vertelt in de groep waarom je vindt dat deze hulpverlener

deze spiegel verdient. Deze dag is inclusief een gezamenlijke lunch. De workshop zal verzorgd worden door

A. Burema en P. Goudriaan. Inschrijving is noodzakelijk. Maximaal 8 deelnemers.

Locatie: De Ontmoeting Someren, Acaciaweg 30, 5711 CM Someren

Inschrijving/informatie (maandag- en donderdagmiddag): Kim Swachoffer, 06-23983475

SPECTACULAIRE OPENING!! 13.30 uur – 15.00 uur Spelenderwijs een ervaring rijker!

Kinderen van groep 8 van 5 verschillende basisscholen gaan de Week van de Psychiatrie openen en hun

eigen expositie (Spel en spelen) presenteren. Dat zal gebeuren met een speciale zeepkistenrace.

Deze zeepkisten zijn in de weken voorafgaand samen met cliënten van het project Ketelhuiskunst gemaakt

op de basisscholen. Raad van Bestuur van GGzE en directeuren van verschillende basisscholen zullen aanwezig

zijn om iedereen welkom te heten en de officiële opening te verzorgen. Tevens zullen verschillende

groepen van deze basisscholen hun project presenteren. Zij zullen in de weken voorafgaand op het

grasveld voor het Ketelhuis op het terrein van De Grote Beek een prachtig klimrek in kunstvorm bouwen.

Dit hebben zij samen gebouwd met cliënten van het project Ketelhuiskunst. Komt allen!!

Locatie: Ketelhuis, GGzE locatie De Grote Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven, intern adres: Dr. Poletlaan 45

Informatie: Inge Scheepers, 06-10609474

Dinsdag 31 maart 2009

09.00 uur – 16.30 uur Regiotoer van stichting de Boei voor studenten van de opleiding

Sociale Studies van de Fontys Hogeschool

Onder leiding van Rufina Bakker verzorgt de Boei een toer langs al haar locaties. De Boei is werkzaam voor

mensen met een psychiatrische achtergrond. Via aanbod op het vlak van ontmoeting en activiteiten probeert

de Boei deze mensen te helpen zich staande te houden in de maatschappij, een sociaal netwerk op te bouwen

en hun dagen op een voor hen zinnige manier in te vullen. Deze toer is bedoeld om je kennis te laten maken

met het uiteenlopende aanbod. Inschrijving is noodzakelijk, maximaal 7 personen!

Het programma is als volgt:

09.00 uur verzamelen bij het hoofdkantoor van de Boei en de RunBus

10.00 uur – 11.00 uur Boei&deKunst

11.00 uur – 12.00 uur Contact

12.30 uur – 13.00 uur lunchen op de Hurksestraat

13.30 uur – 14.30 uur Inloop Eindhoven

15.00 uur – 16.00 uur Boerderij Geldrop

16.00 uur – Terug bij Hoofdkantoor

Verzamellocatie: Hoofdkantoor de Boei, Hurkstestraat 26, 5652 AL Eindhoven

Informatie/inschrijving: via Jos Terhaag, Fontys Hogeschool, De Boei

10.30 uur – 12.00 uur Workshop ‘Door mijn verhaal een ervaring rijker’

13.30 uur – 15.00 uur Workshop ‘Door mijn verhaal een ervaring rijker’

Onder de inspirerende leiding van Roland van den Nieuwenhuijzen een workshop. Hoe vertel je een eigen

verhaal, welke overeenkomsten zie je met anderen, welke ervaringen steunen je en welke ondermijnen je, wat

zou je graag nog voor nieuwe ervaringen op willen doen, op welke manier kan een ervaring je rijker maken. Een

heleboel interessante vragen in een korte workshop!

Deelname: minimaal 8, maximaal 24 deelnemers. Inschrijving is noodzakelijk.

Locatie: De Oude Spiegel, GGzE locatie De Grote Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven, Intern adres:

Dr. Poletlaan 37, vergaderzaal cliëntenorganisatie.

Informatie: Roland van den Nieuwenhuijzen, Ervaringsdeskundigheid en Herstel, 06-20524517,

cjgj.vanden.nieuwenhuijzen@ggze.nl

Inschrijving: Cliëntenbelangenbureau GGzE, (040) 297 06 18

14.00 uur – 16.30 uur Workshop ‘Face painting’

Hanneke Veelwaard en Jo Beunen leren je hoe je een gezicht kunt beschilderen. Deelnemers aan deze workshop

zullen elkaars gezicht gaan beschilderen!

Locatie: De Boei Centrum Eindhoven, Stratumsedijk 53a, 5611 NC Eindhoven

Informatie: (040) 237 27 17

Woensdag 1 april 2009

14.00 uur – 16.00 uur Workshop ‘Wat is jouw levenswijsheid?’

Je leert niet alleen uit de boeken, maar je leert ook door te leven met vallen en opstaan. Welke ervaringen

hebben jou gevormd? Waarvan zeg je achteraf: dat heeft me toen geholpen, daar heb ik nog steeds wat aan?

Soms heb je één uitspraak, of één gedicht, of één lied, waarin het wezenlijke vervat zit dat je in het leven hebt

geleerd: je schrijft het op een briefje, hangt het boven je bed of zet het in je agenda. Of je draait dat ene

muzieknummer als het even niet wil, of juist als alles juicht. Het gedicht welt in je op, als je wandelt. Deze

workshop zal verzorgd worden door Inkeri Hyvarinen en Anne Veenstra, geestelijk verzorgers van GGzE, in

samenwerking met vrijwilligers van de Open Kapel.

Locatie: de Kapel, GGzE locatie De Grote Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven, intern adres Grote Beekstraat 26

(ingang via Conferentiecentrum)

Informatie: Inkeri Hyvarinen (040) 297 01 52 of Anne Veenstra (040) 297 03 87

18.00 uur – 20.00 uur Workshop ‘Leer lichter leven’

Niemand ontkomt aan vervelende ervaringen. We denken vaak dat we pas weer gelukkig zijn als we die verwerkt

hebben. Tijdens deze avond kun je delen wat je al bereikt hebt en samen met de andere deelnemers

bekijken hoe je meer in het hier en nu kunt staan zodat je jezelf los kunt zien van deze nare ervaringen. Door

hier samen over te praten kijk je anders tegen de ervaring aan. Deze nieuwe zienswijze geeft je meer ruimte in

je hoofd. Met meer ruimte in je hoofd, sta je open voor nieuwe ervaringen en daardoor kun je meer geluk

ervaren.

Ellemarie Bleeker, Dian de Visser en Yvonne Wagenaar zullen de workshop verzorgen.

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers, inschrijving is noodzakelijk.

Locatie: De Boei Contact, Dommelstraat 6, 5611 CK Eindhoven

Informatie/inschrijving: Ellemarie of Yvonne, (040) 236 78 38

Donderdag 2 april 2009

9.00 – 12.00 uur Mulitoog ‘Ervaringsdeskundigheid: Wat nu?’

Onder leiding van een inspirerende dagvoorzitter zal er een gesprek vanuit verschillende disciplines en invalshoeken

over het fenomeen ervaringsdeskundigheid plaatsvinden met publiek. Dit gesprek zal zijn op basis van

gelijkwaardigheid. Hoe zou de toekomst eruit kunnen zien voor een ervaringsdeskundige die werkzaam is bij

GGzE? Hoe staat het nu met ervaringsdeskundigheid en wat heeft de toekomst te bieden? Wat hebben we en

wat moet er nog gebeuren om allerlei instanties voor dit fenomeen te winnen.

Als u deze multiloog wilt bijwonen, is inschrijving wenselijk.

Locatie: Raadszaal gemeente Eindhoven, Stadhuisplein 1, 5600 RB Eindhoven

Informatie/inschrijving: Cliëntenbelangenbureau GGzE, (040) 297 06 18, clientenbelangenbureau@ggze.nl

13.00 uur – 16.00 uur Meeloopmiddag bij ’t Groen

Ervaringsdeskundigen Edgar en Christien zullen je deze middag laten ervaren hoe het is om te werken op

’t Groen. Er wordt een rondleiding verzorgd en verschillende activiteiten zullen worden gedemonstreerd.

Ook is er de mogelijkheid mee te doen. ’t Groen is een cliëntenproject op locatie De Grote Beek.

Inschrijving is noodzakelijk. Maximaal 8 deelnemers.

Locatie: ’t Groen, GGzE locatie De Grote Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven, intern adres: Grote Beekstraat 12

Informatie/inschrijving: via • Kom GGzE, (040) 296 77 42

13.00 uur – 16.00 uur Workshop ‘Ontwerp en maak je eigen stempel’

Veel mensen uit de psychiatrie ervaren een stempel te hebben gekregen vanuit de maatschappij. Bij

Boei&deKunst krijg je de gelegenheid dit op een creatieve manier uit te beelden. Dit zal gedaan worden door

middel van het maken van stempels. Bedenk wat jouw ervaring (positief of negatief) uit de psychiatrie is en

vertaal dit naar woord of symbool en maak er een stempel van. Je kunt dit dan uitgutsen in linoleum en dit

afdrukken op papier. Lilian Koolen en Auke Duymelinck verzorgen deze middag.

Maximaal 10 deelnemers. Inschrijving noodzakelijk.

Locatie: Boei&deKunst, Dommelstraat 5c, 5611 CJ Eindhoven

Inschrijving/informatie: Lilian of Auke, (040) 236 52 79

15.00 uur – 16.00 uur Theatervoorstelling van theatergezelschap ‘Prettig Gestoord’

Onder de regie van Monique Ernest en Nathalie Ruhrup zal theatergezelfschap ‘Prettig Gestoord’ een

voorstelling verzorgen met het thema van de Week van de Psychiatrie ‘Een ervaring rijker’.

Deze uitvoering zal ook zondag plaatsvinden. Reserveren is noodzakelijk.

Locatie: Fontys Hogeschool, Theodoor Fliednerstraat 2, 5631 BN Eindhoven, 2e verdieping, lokaal 2312

Informatie/inschrijving: De Boei Centrum Eindhoven, (040) 237 27 17

Vrijdag 3 april 2009

09.00 uur – 12.00 uur Meeloopochtend Boerderij ‘De Haen’

Heb je altijd al willen weten hoe het is om te werken op een boerderij? Kom dan tijdens deze meeloopochtend

helpen met het voeren en verzorgen van de dieren op boerderij ‘De Haen’. Je zult worden meegenomen in het

boerenleven door ervaren vrijwilligers en cliënten van de Boerderij.

Inschrijving is noodzakelijk. Maximaal 8 deelnemers.

Locatie: Boerderij ‘De Haen’, De Grote Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven, intern adres: Dr. Poletlaan 21

Informatie/inlichtingen: • Kom GGzE, (040) 297 03 61

10.00 uur – 12.30 uur Workshop ‘Ervaringsdeskundigheid’

Fontys Hogeschool werkt al jaren samen met de cliëntenorganisaties van De Boei en GGzE. In deze workshop zal

er uitgewisseld worden wat je van elkaar kunt leren. Wat leren ervaringsdeskundigen van Fontys Hogeschool

Sociale Studies en wat leert een onderwijsinstituut als Sociale Studies van ervaringsdeskundigen?

Locatie: Fontys Hogeschool Sociale Studies, Theodoor Fliednerstraat 2, 5631 BN Eindhoven, 2e etage lokaal 2113

Informatie: Jos Terhaag, j.terhaag@fontys.nl, 0877-875729. Inschrijving is niet nodig.

10.30 uur – 12.00 uur Workshop ‘Fantasie-figuren van gips’

Met Anouk Bax en Mieke de Rooij zul je in deze workshop aan de slag gaan met gips, voor de meeste mensen

onbekend materiaal en een onbekende techniek. Toeval en de werking van het materiaal leveren verrassende

resultaten op. Hierdoor zijn mensen een ervaring rijker. Inschrijving is noodzakelijk, maximaal 12 deelnemers.

Locatie: Activiteitencentrum, GGzE locatie De Grote Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven, intern adres:

Grote Beekstraat 12

Informatie/Inschrijving: via • Kom GGzE, (040) 296 77 42

13.30 – 16.00 uur Workshop ‘Spreuken van jouw (levens-) ervaring op een tegel maken’

A. Burema en P. Goudriaan leren je tijdens deze activiteit spreuken in de Loesje-stijl met porseleinverf op een

tegel maken. De tegel wordt later gebakken. Er zijn spreuken die al gemaakt zijn door deelnemers, maar je mag

er ook zelf bedenken of spreuken gebruiken uit jaarkalenders. Inschrijving is noodzakelijk.

Locatie: De Boei Centrum Valkenswaard, Bergstraat 17, 5551 AW Valkenswaard

Informatie/inschrijving: op woensdag/vrijdagmiddag bij Aagje Burema, (040) 201 23 15

13.30 uur – 16.30 uur Workshop ‘Laat een lampje branden!’

Met diverse recycle-materialen ga je zelf aan de slag om een nieuwe lamp te maken. Diverse benodigdheden

zijn aanwezig, maar als je zelf nog materialen hebt zijn deze welkom. Inge Scheepers, Myrna Boonen en Anouk

Bax verzorgen deze creatieve workshop. Inschrijving is noodzakelijk.

Locatie: Het Ketelhuis, GGzE locatie De Grote Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven, intern adres: Dr. Poletlaan 45

Informatie/inschrijving: via • Kom GGzE, (040) 296 77 42, 06-10 60 94 74. Kosten: 4,50 euro

Zaterdag 4 april 2009

12.00 uur – 17.00 uur Uitdelen Loesje kaarten op GGzE locatie De Grote Beek

Op geheel eigen wijze zullen op deze dag op de verschillende afdelingen waar cliënten verblijven op De Grote

Beek kaarten worden uitgedeeld met daarop de Loesje-teksten zoals deze op de maandag tijdens de

Loesje-workshop gemaakt zijn.

Informatie: Cliëntenbelangenbureau GGzE, (040) 297 06 18, clientenbelangenbureau@ggze.nl

Zondag 5 april 2009

10.30 uur – 12.00 uur Kerkdienst

Onder leiding van Willemien Witte wordt er binnen de dienst stil gestaan bij ervaren. Wat kun je ervaren van

het Licht, God, het Onnoembare? Wat betekent het om te ervaren? Hoe neem je dat mee? Ervaren komt van het

woord ‘varen’. Hoe koersen jouw ervaringen als scheepje op de golven van het leven?

Iedereen is welkom, geen inschrijving nodig.

Locatie: de Kapel, GGzE locatie De Grote Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven, intern adres Grote Beekstraat 26

(ingang via Conferentiecentrum)

Informatie: Willemien Witte, (040) 297 02 44

12.00 uur – 17.00 uur Uitdelen Loesje-kaarten in centrum Eindhoven

Op deze koopzondag zal de binnenstad van Eindhoven door vrijwilligers van de cliëntenorganisatie van GGzE en

andere liefhebbers kaarten en flyers worden uitgedeeld met de teksten van de Loesje-workshop op de

maandag. Dit zal op ludieke wijze gebeuren. Wanneer u zich hierbij aan wilt sluiten kunt u contact opnemen

met het cliëntenbelangenbureau van GGzE.

Informatie/meedoen: Cliëntenbelangenbureau GGzE, (040) 297 06 18, clientenbelangenbureau@ggze.nl

15.00 uur – 16.00 uur Theatervoorstelling van theatergezelschap ‘Prettig Gestoord’

Onder de regie van Monique Ernest en Nathalie Ruhrup zal theatergezelschap ‘Prettig Gestoord’ een voorstelling

verzorgen met het thema van de Week van de Psychiatrie ‘Een ervaring rijker’. Inschrijving is noodzakelijk.

Locatie: Grote zaal Conferentiecentrum, GGzE locatie De Grote Beek, Boschdijk 771, 5626 AB Eindhoven,

intern adres: Grote Beekstraat 26

Inschrijving/informatie: De Boei Centrum Eindhoven, (040) 237 27 17

More magazines by this user
Similar magazines