oktober - Hoeselt.Be

hoeselt.be

oktober - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Zanggroep Aveland viert 40-jarig bestaan

"Lang leve...

de champagne"

Huwelijkskoorts bij H.T.G.

Gospelconcert met Barbara Dex in de St.-Stefanuskerk; première voor Vlaanderen.

Kerstwandeling met kruidenvrouw Danielle Houbrechts.

Hoeselt neemt afscheid van pastoor Frits.

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 36 • oktober 2007 • Nr. 217

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Voorwoord


Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Werk@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 23 november

Vrijdag 21 december

OPHALING GROOTHUISVUIL

Woensdag 28 november

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Walter CALLEBAUT

Woensdag van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: walter.callebaut@hoeselt.be

Schepen Serge VONCKEN

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

of op afspraak 0498 93 91 04

e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Carine SOUBRY-MOORS

Dinsdag van 13 tot 14 uur

OCMW - Europalaan

GSM 0486 95 27 22

e-mail: carine.moors@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half december.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór dinsdag 20 november.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-17.00

dinsdag - 16.00-19.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Vrijdag 26 oktober - Activiteit vriendenkring

gemeente

Donderdag 1 november – Allerheiligen

Vrijdag 2 november – Allerzielen

Donderdag 15 november – Koningsfeest

Dinsdag 25 december - Kerstmis

Woensdag 26 december - 2de kerstdag

Dinsdag 1 januari - Nieuwjaar

Beste dorpsgenoten,

De zomer, of wat er voor kon doorgaan, is alweer voorbij.

Hoeselt grote kermis staat voor de deur en daarmee is stilletjes de aanzet gegeven

naar de eindejaarsfeesten.

Maar voor we durven denken aan een paar dagen verlof staat er voor ons,

als schepencollege, nog veel en belangrijk werk voor de boeg.

Het nieuwe gemeentedecreet heeft het ons niet gemakkelijker gemaakt.

Gemeenten horen beleidsplannen op te maken voor de duur van 6 jaar,

afsprakennota’s op te stellen en over een managementteam te beschikken.

Veel werk, maar ik ga het nut ervan zeker niet in twijfel trekken.

We hebben u met z’n allen veel beloofd in verkiezingstijd en al die plannen moeten

het nu mogelijk maken om dat, gefaseerd over de legislatuur, ook waar te maken

via actieplannen. En het moet gezegd, het schepencollege is ambitieus. Daar is

helemaal niets mis mee zolang we alle doelstellingen kunnen kaderen binnen een

haalbaar financieel meerjarenplan.

Het zou ons te ver leiden om in dit voorwoord alle plannen kenbaar te maken.

Daartoe gaan we het beleidsplan binnenkort in een aangename leesbare folder

gieten en het u aan huis bezorgen.

U mag dan oordelen of we opnieuw gaan voor een nog beter en mooier Hoeselt

ten dienste van haar inwoners.

Vriendelijke groeten,

Annette Stulens,

burgemeester.

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

Burgerlijke stand en bevolking 4

Geboorten, huwelijken, overlijdens

Verkeer 5

Actuele verkeersthema’s

Sociaal Maatschappelijk 6

Geslaagde activiteiten van ZZ

Huursubsidie van de Vlaamse overheid

OCMW 7

Campagne stoepparkeren groot succes

Naar de night of the proms op 2 november…

Cultuur 8-9-10

Een goed gevulde kalender voor de winteravonden!

Dialectnamiddag met Paul Achten

Jeugd 11

Titty Twister…Electro Night in Jeugdhuis X

COVER STORY 12-13

Zanggroep Aveland…40 jaar

Toerisme 14-15

Concerten, wandelen, …op het programma

Kerstwandeling te Schalkhoven met

kruidendeskundige Danielle Houbrechts

Sport 15-16

De Vlaamse zwemweek van 18 tot 25 november

Wandelen met de Kerst in de Ardennen

Milieu 17-18

Spaar het milieu, werk zonder pesticiden

HOLA, nieuwe adviesraad

Infomazout

Informatief 19-20-21

Infrax nieuwe naam voor Interelectra

Lokatekst, teletekst achter het mozaïekbeeld is gestopt

Collegebeslissingen 22

Verfraaiingen en werken in onze gemeente!

Huldigingen 23

Goud voor …

Uitreiking cheques Bal van de Burgemeester

Actueel 28

Pastoor Frits verlaat Hoeselt

Wandelen t.v.v. Make-A-Wish

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2007 Gemeente Hoeselt


Burgerlijke stand en bevolking

Verkeer


Ook eID voor 75-plussers

Daar waar vroeger steeds gezegd is dat burgers

ouder dan 75 jaar geen elektronische

identiteitskaart nodig hadden, behalve bij het

reizen naar het buitenland, is dit ondertussen

veranderd . Voortaan zal dus iedere burger,

ongeacht zijn leeftijd een nieuwe elektronische

identiteitskaart moeten hebben, na het

vervallen van de oude identiteitskaart.

Dus ten laatste eind december 2009 moet

iedereen in het bezit zijn van een nieuwe elektronische

identiteitskaart.

Waarom wordt de grijze

huisvuilzak soms niet

meegenomen?

Naast het tijdig buiten zetten is het van groot

belang dat de huisvuilzak zorgvuldig gesloten is.

Hiermee wordt bedoeld dat de zakken worden

aangeboden met een handgreep van

minimum 10 cm en niet worden dichtgekleefd

om er zoveel mogelijk in te krijgen!

Voorts mogen huisvuilzakken met een inhoud

van 60 liter het gewicht van 25 kg niet overschrijden

en mogen de kleine huisvuilzakken;

30 liter-inhoud, maximum 12,5 kg wegen.

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

01-07-2007 Jarne MOENS Bart en Ine GIELEN

08-08-2007 Jibbe ACHTEN Peter en Eva ROOSEN

10-08-2007 Jonas GIELEN Brecht en Marisa Meyers

10-08-2007 Renée TEETZMANN Oliver en Miet STRAUVEN

12-08-2007 Amine KIADI Mimoun en Saïda SATANI

15-08-2007 Kaan SALI Dzhemil en neli SALI

27-08-2007 Sterre COSEMANS Kurt en Carmen STEVENS

31-08-2007 Elise SCHEPERS Jan en Nathalie BENATS

05-09-2007 Hannelore KNAEPEN David en Carolien VANDERSTEEN

09-09-2007 Arthur HANSEN Kris en An STEVENS

09-09-2007 Lisa-Marie BOLLEN Jurgen en Conny RAMAEKERS

10-09-2007 Emilie NEVEN Koen en Elke MANSHOVEN

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en bruid

24-08-2007 Johan APPERMONT en Evi STEEGEN

25-08-2007 Dirk BRIEN en Nancy JEHAES

28-08-2007 Jorn LAMBRECHTS en Ellen REQUILE

01-09-2007 Steve VANDEBROEK en Yi-Shan LEE

07-09-2007 Davy HARDY en Annemie SCHILS

07-09-2007 Luc DECLERQ en Veerle VERJANS

08-09-2007 Mathieu BRUGGEN en Véronique SOMERS

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

14-08-2007 Marie LOIX Rode Kruislaan 9

18-08-2007 Zuster Godelieve THIJSSEN Bocholt

25-08-2007 Willem COSEMANS Romershovenstraat 39

27-08-2007 Leonia MAes sparrenlaan 10

27-08-2007 Marie MAHO Gieterijstraat 7 Bus 3

01-09-2007 Catharina JOLLING Romershovenstraat 38

04-09-2007 Edmond RENWA Wierookstraat 12 bus 4

05-09-2007 Cecilia VOS Rode Kruislaan 9

06-09-2007 Joseph HANSEN Sint-Lambertusstraat 11

12-09-2007 Alice DEFAYS Merelstraat 10

Actuele verkeersthema’s…

Strengere bestraffing beginnende bestuurders

Vanaf 1 september 2007 worden personen die sinds minder dan twee jaar houder

zijn van het rijbewijs B strenger bestraft na bepaalde overtredingen. Het gaat hier bijvoorbeeld

om overtredingen van de derde graad of in het geval van een verkeersongeval met

doden of zwaargewonden. De rechter zal het verval van het recht tot sturen uitspreken

en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het

theorie- of praktijkexamen. De maatregel geldt niet in het geval van een verkeersongeval

met enkel lichtgewonden en bij overtredingen van de tweede categorie.

Ter herinnering, de verkeerswet van 20-07-2005 voorziet al een verplicht verval van

het recht tot sturen van minimum 8 dagen en maximum 5 jaar in geval van een

overtreding van de vierde graad, los van het feit of het om een beginnende

of doorwinterde bestuurder gaat.

In welke gevallen moet de rechter een persoon die sinds minder dan twee jaar

houder is van het rijbewijs B vervallen verklaren van het recht tot sturen?

Raadpleeg in dit verband de website www.ikbenvoor.be.

Rechts behoudt (nog steeds) voorrang

Vroeger verloor een bestuurder die van rechts kwam, zijn voorrang als hij stopte. Sinds 1 maart 2007 behoudt hij zijn voorrang. Dat is een

belangrijke wijziging van de voorrang-van-rechtsregels. We merken echter dat heel wat bestuurders deze regel niet respecteren of niet goed

weten hoe ze ermee moeten omgaan.

We zetten de belangrijkste zaken nogmaals op een rijtje.

Op welke kruispunten?

De voorrang-van-rechtsregel geldt op elk kruispunt waar geen verkeerslichten staan of verkeersborden

die de voorrang regelen. Ook op kruispunten die aangekondigd worden met

het verkeersbord B17 (driehoekig bord met een zwart kruis), is voorrang van rechts van toepassing.

Op rotondes geldt de voorrang-van-rechtsregel niet en evenmin op plaatsen waar

een politieagent het verkeer regelt.

Wanneer moet je stoppen?

Als een bestuurder stopt om voetgangers te laten oversteken over het zebrapad of fietsers

die op het fietspad rijden te laten passeren, behoudt hij zijn voorrang. Hij is trouwens verplicht

om te stoppen voor die voetgangers en fietsers. Rijden fietsers echter op een fietssuggestiestrook

(zie foto), dan hebben ze geen voorrang. En dan is er nog een hele speciale

situatie: het voetpad loopt door over het kruispunt. De bestuurder die van rechts komt, moet dan eerst de voetgangers op dat voetpad voorbij

laten gaan, maar behoudt wel zijn voorrang van rechts.

Verboden rijrichting

Om van de voorrang van rechts te kunnen genieten mag de bestuurder niet uit een verboden rijrichting komen. Let er wel op dat in heel wat

eenrichtingsstraten een uitzondering geldt voor fietsers en motorfietsers klasse A. Met de onderborden M2 (uitgezonderd fietsers) of M3

(uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A) wordt dan aangegeven dat zij tegen de rijrichting in mogen rijden.

De voorrang-van-rechts-regel geldt evenmin voor bestuurders die een parkeerplaats verlaten, van een privé-oprit de openbare weg oprijden

of vanop een aardeweg een verharde weg oprijden. In die gevallen moet de bestuurder voorrang verlenen aan alle weggebruikers die zich op

de rijbaan bevinden. Ook wie keert of achteruit rijdt, heeft geen voorrang.

Altijd voorrang verlenen

Spoorvoertuigen (treinen of trams) hebben altijd voorrang, of ze nu van rechts of van links komen. Ook prioritaire voertuigen met het blauwe

zwaailicht aan die met het speciaal geluidstoestel hun komst aankondigen hebben altijd voorrang.

Op de website www.ikbenvoor.be worden een aantal onduidelijke situaties, aan de hand van korte video-opnamen, verduidelijkt!

Info: Raymond Collings – Verkeerscoördinator Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

(tel.: 089 51 93 05 – email: verkeersdienst.politie@politie.be)


Sociaal Maatschappelijk

OCMW


PREVENTIEBERICHT

Hoe ook in de winter

actief blijven

Veel mensen hebben de neiging om in de

winter een "winterslaap" te houden wat

hun fysieke activiteit betreft. En het is misschien

wel aangenamer om aan sport te

doen als het mooi weer is maar voor onze

lichamelijke en geestelijke gezondheid is

het van belang om het hele jaar door actief

te blijven. Want "rust roest"...

Tips

- Blijf ook in de winter fysiek actief.

- Doe minstens drie keer per week een

matige fysieke activiteit (versnelde hartslag

zonder buiten adem te geraken)

gedurende minimum 20 minuten.

- Daardoor kunnen heel wat lichamelijke

en psychische aandoeningen worden

voorkomen of verbeteren.

- Buitenactiviteiten zoals wandelen, Nordic

Walking, joggen.

- Overdekte activiteiten zoals zwemmen,

fietsen, tennissen,..

- Thuis: hometrainer, Tai Chi,...

Verdere info:

- De Europese Code tegen Kanker -

Uw gezondheidsgids

- www.aktivia.be

- www.kanker.be

OPEN SCHOOL

VOOR VOLWASSENEN

ZUID-LIMBURG

Voor de volwassenen die onvoldoende

kunnen lezen, schrijven of rekenen worden

er cursussen ingericht.

Hier leer je:

beter lezen en schrijven

de juiste spelling gebruiken

nieuwe en moeilijke woorden

een berichtje schrijven

het juist formuleren van zinnen

formulieren invullen

een brief schrijven op computer

een goed taalgebruik.

Ben je niet lang naar school geweest en

heb je interesse voor deze cursus ?

Bel dan naar 012 39 39 71 voor een cursus

in Tongeren of Bilzen.

MENSENRECHTENWEEK

van 8 t.e.m. 16 DECEMBER

MISSIETENTOONSTELLING – Thema: INDIA LEREN KENNEN

Op zaterdag 10 november van 14 uur tot 19 uur en zondag 11 november

van 11.30 uur tot 19 uur kan u weer terecht in het Cultureel Centrum

voor de jaarlijkse missietentoonstelling.

Verschillende standen met kunstvoorwerpen, juwelen, handwerk en knutselwerk,

bloemstukjes, tombola….

Met restaurant en cafetaria op zondag vanaf 11.30 uur.

ZIEKENZORG HOESELT

Geslaagde terrasnamiddag en jaarlijkse ontmoetingsdag.

Op dinsdag 21 augustus organiseerde ziekenzorg Hoeselt haar 5de terrassennamiddag

i.s.m. het dienstencentrum van het O.CMW.

Ondanks de slechte weersomstandigheden genoten de 221 leden van ziekenzorg van

hun namiddag in het cultureel centrum onder een parasolletje.

Alle leden waren zeer tevreden.

Op vrijdag 14 september organiseerde ziekenzorg Fusie Hoeselt haar jaarlijkse ontmoetingsdag

voor zieken en bejaarden. Dit jaar stond ZZ Alt-Hoeselt in voor de organisatie.

Meer dan 250 leden van de 5 ziekenzorgkernen van Hoeselt waren aanwezig in de mooi

versierde zaal van de Altenaar.

Proficiat aan ZZ Alt-Hoeselt voor de perfecte organisatie.

WIJNPROEVERIJ t.v.v. de "Belgische Federatie tegen Kanker"

Zaterdag 8 september was het opendeurdag in de wijngaard van Georges

VANDERHENST in de Parkstraat. De bezoekers mochten proeven van zijn eigen

bereide wijnen.

De opbrengst, 281 euro, werd intergraal gestort aan de "Belgische Federatie Tegen

Kanker".

FOLDERS VLAAMSE OVERHEID

De Federale ombudsman

De Federale ombudsman is een onafhankelijke dienst die tot taak heeft u te helpen om uw

problemen met de federale administratie op te lossen. Meer info: www.federaalombudsman.

be, tel. 02 289 27 27 of raadpleeg de folder in de infozuil op het gemeentehuis.

Huursubsidie

De huursubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming in de huurprijs ter ondersteuning van

mensen met een laag inkomen, die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar

een goede, aangepaste woning. Ook als u verhuist van een private huurwoning naar een

woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kunt u de huursubsidie ontvangen.

De voorwaarden om de huursubsidie te ontvangen kan men raadplegen in de folder in de

infozuil op het gemeentehuis.

Meer info: Wonen Limburg, tel. 011 74 22 00 – fax 011 74 22 19.

CAMPAGNE ‘STOEPPARKEREN 2007’

GROOT SUCCES!

18 september 2007

VERKEERSWANDELING ‘NOODKRETEN

VOOR & DOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKERS’

Het zijn niet alleen personen met een beperking die hinder ondervinden van obstakels

op de stoepen zoals reclameborden of fout geparkeerde wagens. Foutparkeerders

belemmeren het gebruik van voetpaden ook voor senioren, schoolgaande jeugd,

ouders met een kinderwagen, ...

De Hoeseltse Gehandicaptenraad, het Rode Kruis, de Seniorenraad, het OCMW-

Dienstencentrum en de Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst organiseren reeds verschillende

jaren een ludieke actie om het probleem van ‘stoepparkeren’ en ‘hindernissen op

de stoep’ aan te pakken.

Stoepen worden dikwijls ingenomen om werken uit te voeren. Dit mag niet zonder

toelating van de gemeente. Met een ludieke sketch gebracht door Harry Plessers werd

dit duidelijk aangetoond.

Tijdens de wandeling ondervonden jong en oud heel wat problemen. Maar over de

stoepen die al hersteld zijn, was iedereen tevreden.

De verkeerswandeling kon dit jaar rekenen op een talrijke opkomst van een 70-tal

wandelaars. Naast de 40 leerlingen van het 4de studiejaar van de Vrije Basschool

Hoeselt-centrum waren heel wat medewerkers vanuit de verschillende organisaties, de

bejaarden van de ‘Toetelaer’ en andere sympathisanten komen opdagen. Schepen van

Toegankelijkheid, dhr. Werner Raskin en voorzitter OCMW, mevr. Carine Moors, ondersteunden

de actie door deel te nemen aan deze ludieke wandeling.

NIGHT OF THE PROMS

2 november 2007

Op vrijdag 2 november 2007 gaat de

Hoeseltse Gehandicaptenadviesraad

(HGA) voor de derde keer naar de

Night of the Proms in het Sportpaleis te

Antwerpen.

We vertrekken met de liftbus aan het CC

Ter Kommen om stipt 18uur

We komen terug aan in Hoeselt

omstreeks 01uur

Wat moet dit kosten:

- Personen met een handicap

en rolstoelgebruiker betalen

29 euro + reservatiekosten +

bus= 46 euro

- Begeleider van een persoon

met een handicap en rolstoelgebruiker

betaalt ook

46 euro

- Een gewoon ticket kost: 33

euro + reservatiekosten +

bus= 50 euro

Inschrijven kan vanaf heden bij Nancy

Vandecasteele; St-Jozefstraat 8 te 3730

Hoeselt.

Tel: 089 41 67 95 of email:

nancy.vandecasteele@telenet.be

Uw inschrijving is pas geldig

na storting van het verschuldigde

bedrag met vermelding

van naam, aantal personen en

“Proms”.

Na ontvangst van uw betaling

bezorgen wij u de tickets.

Met vriendelijke groeten namens de

Hoeseltse Gehandicaptenadviesraad.


Cultuur

INFO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail ccterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

ma

13 – 16.30 u

di

13 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13 – 18 u

vr 09 – 12 u 13 – 16.30 u

Cultuur


ACTIVITEITENKALENDER

C.C. TER KOMMEN GROTE ZAAL

NOVEMBER

Vr 02 Els De Schepper: Supervrouw (C.C.)

Za 03 Concert: Herfstvariaties –

Kon. Harmonie St Lambertus

Zo 04 Koffieconcert - Kon. Harmonie St. Cecilia

Ma 05 Cursus yoga 50+

Wo 07 Kinderfilm: Happy Feet (C.C.)

Avondfilm: De hel van Tanger (C.C.)

Do 08 Ledenvergadering OKRA

Za 10 Missietentoonstelling

Zo 11 Missietentoonstelling

Ma 12 Cursus yoga 50+

Vr 16 Hoeselts Toneelgezelschap:

Huwelijkskoorts (A perfect wedding)

Za 17 Hoeselts Toneelgezelschap:

Huwelijkskoorts (A perfect wedding)

Zo 18 Privéfeest

Ma 19 Lijndansen OKRA

Cursus yoga 50+

Wo 21 Academische zitting KODB vzw.

Do 22 Feestactiviteit Seniorenweek – D.C. +

rustoorden

Vr 23 Hoeselts Toneelgezelschap:

Huwelijkskoorts (A perfect wedding)

Za 24 Hoeselts Toneelgezelschap:

Huwelijkskoorts (A perfect wedding)

Zo 25 Privéfeest

Ma 26 Lijndansen OKRA

Cursus yoga 50+

Wo 28 Kinderfilm: Lars de kleine ijsbeer 2 (C.C.)

Vr 30 Operetteconcert: Goud, zilver en brons

(C.C.)

DECEMBER

Zo 02 Ruilbeurs modeltreinen –

Hoeseltse Treinclub

Ma 03 Curus yoga 50+

Di 04 Schoolvoorstelling:

Zebrapadhappening – Paco

Producties

Wo 05 Sintfeest OCMW

Vr 07 Kaarten VK Politie

Za 08 Kerstfeest MC Hoeselt

Zo 09 Dialectnamiddag met Paul Achten:

‘Sjau sjoon sjènk Zjang’ (C.C.)

Ma 10 Lijndansen OKRA

Cursus yoga 50+

Di 11 Kerstfeest KAV

Wo 12 Avondfilm: Dennis van Rita (C.C.)

Do 13 Schoolvoorstellingen: Boemkrasj – L.R.V.

Za 15

Di 18

Do 20

Za 22

Zo 23

Do 27

Vr 28

Ma 31

Eetavond Duivenbond De Zwaluw

Vormingsnamiddag NEOS: Van

badstoven tot glazen straatje –

Sophie Huysman

Kerstfeest OKRA

Kerstfeest De Limburgse

Footsalscheidsrechters

Kerstfeest KVG

Kerstfeest Ziekenzorg

Kerstfeest Chiromeisjes Hoeselt

Centrum

Sylvesterparty ZVK Anjo

EIGEN PROGRAMMERING C.C. TER KOMMEN

Els De Schepper: Supervrouw -

UITVERKOCHT!

Vrijdag 2 november 2007 – 20.15 uur

Happy Feet - Kinderfilm

Woensdag 7 november 2007 – 14 uur

Regie: George Miller (US, Australië, 2006) - Nederlands gesproken

Happy Feet is het verhaal van de jonge pinguïn Mumble, geboren

in een kolonie van keizerspinguïns die hun vrienden en geliefden

vinden door te zingen. Mumble kan echter helemaal niet zingen. Hij

kan wel tapdansen, en hoe!

Leeftijd: vanaf 6 jaar - Duur: 90 minuten

Toegangsprijs: 2 euro

De hel van Tanger - Avondfilm

Woensdag 7 november 2007 – 20.15 uur

Regie: Frank van Mechelen (België, 2005)

Scenario: Jaak Boon, Lieven Debrauwer

Met: Filip Peeters, Axel Daeseleire, Peter Gorissen,

Warre Borghmans, Els Olaerts, Veerle De Jonghe,

Kyoko Scholiers,...

Marcel Van Loock, een Antwerps buschauffeur, wordt in Marokko onschuldig veroordeeld

tot 5 jaar cel wegens vermeende drugssmokkel. In de meest erbarmelijke omstandigheden

moet hij zien te overleven, terwijl zijn familie op het thuisfront hemel en aarde

beweegt om hem vrij te krijgen.

Toegangsprijs: 3 euro

Lars de kleine ijsbeer 2: Het geheimzinnige

eiland - Kinderfilm

Woensdag 28 november 2007 – 14 uur

Regie: Thilo Graf Rothkirch en Piet de Rycker (Duidsland, 2005)

Kalle, een oude ijsbeer, wil af van de constant neuriënde pinguïn Caruso.

Kleine ijsbeer Lars en zijn vriendje Robbie de zeerob willen hem redden maar komen via

een trein richting het zuiden uiteindelijk terecht op een geheimzinnig eiland. Daar leren

ze veel rare en grappige nieuwe vrienden kennen.

Nederlands gesproken – Vanaf 4 jaar - Duur: 81 minuten

Toegangsprijs: 2 euro

Operetteconcert: Goud, zilver en brons

Vrijdag 30 november 2007 – 20.15 uur

Solisten Glenn Desmedt (tenor), Dominique Colemont

(mezzo-sopraan) en Femke Van Leuven (sopraan) brengen

voor u de mooiste melodieën uit bekende operettes

als 'Die lustige witwe' (Lehar), Gräfin Maritza (Kálmán),

Die Fledermaus (J.Strauss, jr.), 'Der Zarewitch' (Lehar), 'Ein Walzertraum' (O.Straus), 'Frühjahrsparade'

(Stolz), 'Paganinni' (Lehar),...

Muziek dus uit de GOUDEN en ZILVEREN era van het Weense-Hongaarse operetterepertoire.

Dialectnamiddag met Paul Achten:

‘Sjau sjoon sjènk Zjang’

Zondag 9 december 2007 – 14.30 uur

Nostalgischë Hôessëlsë nwônoen mèt "nauw" aa foto's,

Hôessëlsë kal, lidsjes...

Toegangsprijs: VVK 3 euro (koffie en taart inbegrepen) - kassa 5 euro!

Gelieve vooraf in te schrijven via de cultuurdienst 089 41 63 58 of ccterkommen@hoeselt.be.

Dennis van Rita - Avondfilm

Woensdag 12 december 2007 om 20.15 uur

Regie: Hilde Van Mieghem (België, 2005)

Met: Els Dottermans, Matthias Schoenaerts, Veerle Baetens, Damiaan De

Schrijver, Tom Van Dyck, ...

Rita (Els Dottermans) is dolgelukkig als Dennis (Matthias Schoenaerts), haar

26-jarige zwakbegaafde zoon vrijkomt. Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten

voor aanranding van een minderjarig meisje. De buren denken wel

anders over zijn terugkomst! Barbara (Veerle Baetens), zus van het slachtoffer

en moeder van een achtjarig meisje is de grootste tegenstander. Rita vecht echter als een leeuwin voor

de toekomst van haar zoon.

Toegangsprijs: 3 euro

Een jongeman neemt op de avond voor zijn huwelijk in een hotelletje uitgelaten afscheid van

zijn vrijgezellenleven. De volgende ochtend wordt hij tot zijn eigen verbijstering wakker in het

verkeerde bed. En met hem een totaal onbekende jongedame!

Verwarring, uitvluchten, verrassende wendingen, wervelende dialogen, hilarische situaties.

FOTO-TENTOONSTELLINGEN IN LOKAAL 1

SOFIE NAGELS: LES VACANCES van 9 november tot 5 december

FILIP ERKENS: AUTOPORTRET van 7 december tot 9 januari 2008

KAV Hoeselt-Centrum

November

Di 13 Kookclub: “Feestgerechten

voor elk seizoen” les 2

Do 22 “Bodydrum” i.s.m. KAV

O.L.Vrouw

Di 27 ontbijtcinema in Kinepolis

i.s.m. KAV Rooierheide

Wo 28 Bloemschikken : “Gelegenhe

idsschikkingen” - Advent

December

Di 11 Kerstfeest

Di 18

Kookclub: “Feestgerechten

voor elk seizoen” les 3

Wo 19 Bloemschikken : “Gelegenhe

idsschikkingen” - Kerstmis

KAV Hoeselt-O.L.Vrouw

November

Zo 18 sinterklaasfeest

Do 22 Bodydrum i.s.m. KAV

Hoeselt-Centrum

Di 27 ontbijtcinema i.s.m. KAV

Rooierheide

December

Do 06 Lekker koken en gezond

vermageren les 1

Vr 14 Kerstfeest

Do 20 Bloemschikken

“Intercontinentaal” les 2

Meer info:

KAV Hoeselt-Centrum:

Rita Wouters, 089 51 19 31

Annie Buysmans, 089 51 16 58

KAV O.-L.-Vrouw:

Liliane Tuerlinckx, 089 41 69 52

Simone Wouters, 089 41 35 29

KAV Hoeselt

komt op tegen kanker!

Zaterdag 15 september trof je aan de

Delhaize en de Aldi in onze gemeente

de vrolijke dames van KAV Hoeselt aan.

In het kader van het ‘plantjesweekend’

verkochten zij er azalea’s ten voordele

van Kom op tegen Kanker.

De verkoop was een groot succes.

Bedankt aan de dames van KAV en

ook aan de vele mensen die een

plantje kochten en zo het goede doel

steunden!


Cultuur

Jeugd

10

première voor Vlaanderen

GOSPELCONCERT

met in de hoofdrol

Barbara Dex

Vrijdag 7 december om 14.30 uur

in de St- Stefanuskerk

Prijs: 20 euro inclusief hapje en drankje

na de voorstelling

Tickets kunnen besteld worden

bij Karel Van Duffel,

tel. 089 514632, bij voorkeur

door storting van 20 euro

op het rekeningnummer 001-

4743347-26 van Neos Hoeselt.

MARKANT HOESELT

Oktober

Ma 29 Bezoek aan het klooster

van de “fransen” te Hoeselt

November

Ma 19

Kook-atelier

te Wijer-Nieuwerkerken

Woe 28 Bezoek nieuw gerechtsgebouw

Antwerpen

December

Zo 16 Kerstbrunch in ‘de

Kristallijn’ te Genk

Meer info:

V. Noblesse, tel. 089 41 16 28

V. Degreve, tel. 089 49 12 12

www.markantvzw.be

Nieuwe cultuurraad

Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, begin dit jaar, werd ook de cultuurraad

opnieuw samengesteld. 55 organisaties en deskundigen inzake cultuur sloten zich

aan en vormen de algemene vergadering. Deze verkoos een bestuur, bestaande uit

15 personen (foto). Marc Hellemans van het Hoeselts Toneelgezelschap volgt Carine

Holsteen op als voorzitter. Jurgen Doll van de Gezinsbond in Hoeselt Centrum, is de

nieuwe ondervoorzitter. De belangrijkste taak van de cultuurraad is het adviseren van

het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden op lokaal vlak.

Leden van de cultuurraad genieten van enkele voordelen binnen de gemeente.

Organisaties en deskundigen inzake cultuur, kunnen nog steeds een aanvraag indienen

tot lidmaatschap.

Voor meer informatie kan je terecht bij de cultuurdienst: cultuurdienst@hoeselt.be of

089/41.63.58

Uitleendienst voor verenigingen

Het gemeentebestuur doet de laatste jaren extra inspanningen om het verenigingsleven

te ondersteunen. Zo werd de uitleendienst sterk uitgebreid met statafels, vuurkorven,

LCD-projectoren, een lichtset, springkasteel, DJ-set, geluidsinstallatie, minivoetbalgoalen,

enz. Binnenkort kan je bij de gemeente ook terecht voor een plooitentje (3x3m) en een

stroomgenerator. Dit alles tegen een zeer gunstig tarief.

Meer informatie over het aanbod en de geldende voorwaarden vind je op www.

hoeselt.be/cultuur.

Gratis verzekering voor vrijwilligers

Kleinere, tijdelijke organisaties en eenmalige initiatieven kunnen gebruik maken van een

gratis verzekering voor vrijwilligers! De verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid,

lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Deze verzekering vervangt de jaarverzekering

van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld

worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers.

Het gemeentebestuur biedt deze verzekering aan samen met de provincie Limburg en

met de steun van de Nationale Loterij en de Vlaamse Overheid.

Inzet verdient waardering en nu ook de zekerheid van ondersteuning op verzekeringsvlak!

Hoe kan je de verzekering aanvragen?

* Vraag eerst een erkenning aan bij de gemeentelijke cultuurdienst (Europalaan 2). Een

aanvraagformulier vind je op www.limburg.be/vrijwilligers.

* Vraag het nodige aantal vrijwilligersdagen aan (maximum 100 vrijwilligersdagen per

organisatie)

* Een vrijwilligersdag = één vrijwilliger die één dag verzekerd is.

* Na de erkenning, kan de vrijwilligersorganisatie zelf haar activiteiten doorgeven aan

de verzekeringsmaatschappij.

* De aangifte van de activiteit gebeurt ten laatste op de dag die voorafgaat aan de dag

van de activiteit.

* In geen geval mag het toegekende aantal dagen overschreden worden.

* De toegezegde dagen gelden enkel voor het lopende jaar.

* Ongevallen worden door de organisatie rechtstreeks doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij.

Opgelet! Doe tijdig je aanvraag! Houd er rekening mee dat er tussen het tijdstip van

je aanvraag en het tijdstip waarop de beslissing aan jou wordt meegedeeld, een aantal

weken kunnen liggen.

Alle informatie vind je op wwww.limburg.be/vrijwilligers

Vrijdag 23 november:

Titty Twister – Electro Night te Jeugdhuis X

CARBO acid area|recoded|the zoo|noah’s arc

Marc Carbone, aka DJ Carbo, begon zijn partycarrière

in '99. Eerst draaide hij op enkele

kleine party’s in de kolenmijnen en op privéfeestjes,

later in The Zoo in Hasselt. Daarna

volgde de boekingen elkaar in sneltempo op.

Vandaag draait DJ Carbo in heel België, met

ook al enkele internationale optredens op zijn

palmares. En alsof dat nog niet voldoende is:

de man organiseert ook nog feestjes onder de

naam Recoded, bekend van het bootfeestje

NOAH’S ARC.

Verwacht: oldschool, acid, acidcore, techno,

electro.

DVISION3 elektronix

Bert Schols en Simon Timmermans, geboren

en getogen in Stevoort, zijn regelrechte vinyljunkies.

Na lange tijd altijd naar goeie party’s

te gaan wilden ze naar eigen zeggen “ook

iets met muziek doen”. Dus kochten ze wat

goedkoop dj-materiaal en zo ging de bal aan

het rollen. Eens achter de dj booth laten ze zich

niet in één hokje duwen.

Verwacht: old school electro, disco, harde electro-trash,

technoklassiekers.

GOLDFOX enigmatic l the zoo l dedkob l

breakdown

Kristof Claes (Beringen) kwam op zijn 14e

terecht in het nachtleven van Leopoldsburg. En meteen achter de draaitafels nog wel, als DJ Claes in Millennium en Giovanotti's.

Enkele jaren geleden liet hij heel het DJ Claes-gebeuren achter zich en concentreerde hij zich als DJ Goldfox volledig op his first and

only love(s): electro, techno en afgeleiden. Zijn sets tegenwoordig bestaan uit een mish-mash van stijlen: alles wat ook maar goed is,

komt op de draaitafel terecht. Een deejay zonder oorkleppen dus, die niet vies is van rare combinaties.

Verwacht: vanalles, maar boven alles electro.

TALL criminalz l mod-fest l breakdown l genk on stage

Bregt Vandereyken (Hasselt) maakt als DJ Tall reeds geruime tijd menig dansvloer onveilig. Met zijn stomende, eclectische dance sets

wil de man slechts één doel bereiken: iedereen op de dansvloer aan ’t bewegen krijgen. Een dj met een missie dus, van de StuBru

Switch Studio tot The Zoo in Hasselt!

Verwacht: electro(clash), house, techno.

Activiteitenkalender Jeugdhuis X:

November:

2-3-4: Lounge-weekend

Za 10: Filmavond

Vr 23: Titty Twister – Electro Night

December:

Za 01: Volle Blaas Avond

Za 15: Stand Up Comedy

Jeugdraad Hoeselt

De Hoeseltse Jeugdraad is ook aan zijn nieuwe werkjaar begonnen.

Dit Hoeseltse adviesorgaan voor de jeugd kan nog enkele

nieuwe leden gebruiken. Ben jij een jongere die wel interesse heeft

om actief deel te nemen aan het Hoeseltse Jeugdbeleid, laat dan

vlug iets horen aan de Jeugddienst op 089 50 12 00 of doe een

mailtje naar jeugdraad@hoeselt.be

11


Cover Story

Cover Story

40 JAAR ZANGGROEP AVELAND

"Lang leve... de champagne"

VRIJDAG 26 & ZATERDAG 27 OKTOBER IN HET C.C. TER KOMMEN

De naam Aveland werd ontleend aan de

werken van de Hoeseltse dichter-schrijverzanger-folkorist

Lambrecht Lambrechts. Deze

bedoelde met “Aveland” zijn geboortestreek,

de streek tussen Tongeren, Luik en Aken.

Zanggroep Aveland is in deze streek "gehuisvest",

werd als gemengd koor opgericht in juli 1967

en viert dit jaar dus zijn 40-jarig bestaan. We

mogen hier zeker oprichter en eerste dirigent

van Aveland - namelijk Robert Crommen - niet

vergeten te vermelden. Gedurende 27 jaar

heeft hij de muzikale leiding van het koor

waargenomen, en als amateur-muzikant heeft

hij met zijn Aveland talrijke muzikale hoogtepunten

meegemaakt. In 1994 gaf hij de

dirigeerstok door aan Peter Noten, bij wie

tot midden 2006 de muzikale leiding van het

koor in goede handen was. Sedert september

2006 neemt Els Crommen, vroeger zingend

lid van de vereniging, deze taak waar.

De eerste optredens vonden destijds plaats

in de plaatselijke parochiekerk, en dit met de

hoogfeesten van Kerstmis en Pasen. Deze uitvoeringen

zijn trouwens nog steeds een constante

bij Zanggroep Aveland. Een paar jaren

na de oprichting volgden ook profane concerten.

In het begin der 70-er jaren stond klassieke

koormuziek op het programma, voornamelijk

in de Duitse en de Nederlandse taal. Daarna

kwam ook opera- en operettemuziek op het

programma voor, eerst concertant, maar vanaf

1980 in decor en aangepaste kledij.

De "klassieke" koormuziek is een vast

bestanddeel van de vereniging. Zo heeft het

koor meerdere malen de “Deutsche Messe”

van Franz Schubert uitgevoerd. De “Kleine

Orgelmesse” van Josef Haydn stond al jaren

bovenaan in het repertorium van de zangvereniging.

Ook de “Spatzenmesse” van W.A.

Mozart en de “St-Ceciliamis” van Charles

Gounod kenden meermaals succes, en in

1997 werd ook nog de passiecantate “Der Tod

Jesu” van C.H. Graun (tijdgenoot van Bach)

uitgevoerd. Recent werd de “Messe brève in

C” van Gounod op het repertorium geplaatst.

In het “lichtere” genre zong (en speelde)

Aveland o.a. selecties uit Der Zigeunerbaron

(1973), Der Bettelstudent (1977), Martha

(1984), Zar und Zimmermann (1985), Der

Vogelhändler (1987), Die Fledermaus (1994),

Wiener Blut (1997), Der Graf von Luxemburg

(1999), Carmen (2006). Eveneens in 1999 werd

met succes een concertavond gegeven met

uitsluitend muziek uit film en musical.

Dat Aveland houdt van afwisseling in haar

repertoire, blijkt overduidelijk als we de concertuitvoeringen

der laatste jaren bekijken : de

“Misa Criolla” van Ramirez in 2000, “Musical

meets Opera” in 2001 (met een mengeling

van opera- en musicalmelodieën), “MultiCulti”

of multi-culturele muziek in 2002, en dan weer

de klassieke “Missa Festiva” van Gretchaninov

in 2003.

Begin 2004 werd teruggegrepen naar de

“Golden Sixties”. Samen met een combo

bracht Aveland de toeschouwer terug naar

de tijd van “The Beatles”, “The Carpenters”,

“Simon & Garfunkel”,…

Na het grote succes van Carmen vorig jaar,

gaat Aveland resoluut richting 26 en 27 oktober,

waarbij in het Cultureel Centrum een

groots showprogramma zal worden gebracht

met hoogtepunten uit de voorbije 40 jaar.

Robert

12

13


Toerisme

Toerisme

14

WANDELINGEN

De Doorntrippers

November

Zo 04 Beverst (kerk) - 8 km

Zo 11 Herstappe - 9 km

Zo 18 Dagwandeling - As

Vertrek 9 uur - 20 km

Zo 25 Hoefaert (Eigenbilzen) - 9 km

December

Zo 02 Vliermaal (Wintershoven) -

8 km

Zo 09 Kortessem - 8 km

Zo 16 Dagwandeling - Lieteberg

Vertrek 9 uur - 20 km

Zo 23 Mopertingen - 9 km

Zo 30 Hoeselt - 8 km

Namiddagwandelingen vertrek parking

post Hoeselt, om 13.30 uur

GESLAAGDE

KASTELENTOCHT

Zondag 19 augustus namen een 100-

tal wandelaars deel aan een tocht

langs de kastelen in Hoeselt.

Historicus Piet Thoelen gidste de

wandelaars van kasteel naar kasteel

en toneelgroep Historica Satira

bracht een stukje Hoeseltse geschiedenis

weer tot leven. In het park van

het kasteel Van Bockrijck werd de

namiddag afgesloten met een glaasje

fruitsap en een Hoeselts pralientje.

KALENDER KALENDER KALENDER KALENDER

Wo 31-10 KLASSIEK ANDERS - CONCERT

Topmusici komen weer naar Hoeselt voor een concert in de Sint-Stefanuskerk.

Vvk: 10 euro, kassa: 12 euro, kinderen (t.e.m. 12 jaar) gratis.

Info: www.klassiekanders.com of tel 0494 60 24 20

Za 03-11 HERFSTVARIATIES VI

Zangkoor ‘Crescendo’, de Kon.Harmonie Sint-Lambertus en drumband van Alt-

Hoeselt brengen voor de zesde maal een zang- en muziekavond. Ambiance, muziek en

zang zijn de hoofdingrediënten van deze avond.

Info: Bellen-Vandebosch, tel. 012 23 41 49

Zo 04-11 KOFFIECONCERT

Namiddagoptreden van de Kon.Harmonie St-Cecilia, Jeugdharmonie Dubbele

Forte, en gastoptreden van de Kon.Harmonie Weergalm Der Maas, Lanaken en Kon.

Harmonie Vreugd en Deugd van Zussen.

Toegangsprijs: 4 euro, inclusief pannenkoeken en koffie.

Info: Ludwig Thijssen, tel. 089 51 46 79

Zo 04-11 WEDSTRIJD AFRICHTING VOOR DUITSE HERDERSHONDEN

Beter bekend als het Schutzhund-programma op het terrein aan de Proefbosstraat 100, Hoeselt

Organisatie: Kringgroep Hoeselt - Info: www.kringgroep-hoeselt.net

Zo 04-11 GROTE KERMIS SCHALKHOVEN

Zo 04-11 GROTE KERMIS ST.HUIBRECHTS-HERN

Za 10 en Zo 11-11 MISSIETENTOONSTELLING

CC Ter Kommen - info volgt nog

Zo 11-11 KIENNAMIDDAG t.v.v. Rolstoeldansgroep SENSATION

Plaats: zaal Nederheem (Nederstraat Hoeselt) om 14 uur.

Info: Bernadette Peters (012 39 45 42)

Zo 11-11

Zo 18-11

Wo 28-11

Zo 02-12

Zo 02-12

Za 15-12

Wo 26 en Vr 28-12

GROTE KERMIS ALT-HOESELT

HERFSTWANDELING

Vertrek: Kerk van Werm om 14 uur

Info: Leefmilieu Tongeren, Paul Denis, tel. 012 23 03 28

WINTERTOCHT door wandelclub de Rommelaar

Afstanden: 4-8-13 km

Vertrek: Nederheem tussen 8 en 13 uur,

Info: Lambrechts Paula, tel. 089 51 40 50

NATUUR- EN LANDSCHAPSWANDELING – HOGE VENEN

Vertrek: Kerkplein St.Gertrudisplein 1, Beverst om 8 uur

Stevig waterdicht schoeisel, picknick, carpooling.

Info: Natuur en Milieu-centrum Orchis Bilzen, tel. 089 50 10 19

WATERVALBOS – HOESELT

Wandeling in het gemengd loofbos.

Vertrek: Kerk O.L.V-Parochie om 14 uur.

Info: Limburgs Landschap, Hilde Stulens, tel. 011 53 02 50

AVONDWANDELING met achteraf spek en eieren

Afstand 6 à 7 km

Vertrek: aan de parochiezaal Werm om 19 uur.

Info. www.landelijkegildewerm.tk. Tel. 012 23 67 35

WANDELEN LANGS EEN UITGESTIPPELDE

KERSTSTALLENROUTE TE VRIJHERN

Vertrek: tussen 18 en 20 uur aan de kluis te Vrijhern

Aan de kerstallen zingen meerdere koren kerstliederen. Originele kerststallen te bezichtigen.

Aangepast schoeisel is aangewezen en breng ook je zaklamp mee.

Meer info: Vrienden van de kluiskapel, Guido Hansen, tel. 012 23 48 36

KERSTWANDELING MET KRUIDENVROUW DANIELLE HOUBRECHTS

Dienst toerisme i.s.m. meerdere Hoeseltse verenigingen

Zaterdag 8 december - vertrek ’t Schalkske om 18 uur.

Ben je op zoek naar een stukje echte kerst? Neem dan deel aan deze kerstwandeling!

Wandelen door de smalle steegjes in de omgeving van Schalkhoven en

Sint-Huibrechts-Hern met enkel het lichtje van een petroleumlamp en prachtige

doedelzakmuziek! Onderweg vertelt Danielle interessante wetenswaardigheden

over kruiden, mythen en sagen, ...

16 u Samenkomst in ‘t Schalkske, ontvangst met kerstgebak en koffie of kruidenthee

vertrek wandeling van een 5-tal km., met stop voor een glaasje glühwein

Kerstvertelling by Candlelight in de kerk van Schalkhoven

Kerstliederen: muziek en zang

+20u Afsluiting in ’t Schalkske genietend van een kom dampende pompoensoep.

Prijs per persoon: 5 euro

Inschrijven op voorhand bij de dienst voor Toerisme, tel. 089 510 335 (6)

Samen maken wij er een mooi Kerstmis van !!!

KERSTMARKT IN HOESELT

Zaterdag 15 december

De Eurobormannekes organiseren ism het Dienstencentrum hun derde kerstmarkt. Die

avond kan iedereen genieten van een gezellige kerstsfeer met drank- en eetstandjes, verkoopstanden

en animatie.

Wil je zelf met een stand komen staan om iets te verkopen, neem dan contact op met Alda

Thewissen op tel. 0496 23 39 79. Deelname is gratis, reserveren is verplicht.

Teugle Pruve: MASSALE OPKOMST

De veertiende editie van de avondwandeltocht van de sportdienst

' Teugle Pruve ' kende weerom een groot succes.

De samenwerking met de gemeentelijke sportraad, de badmintonclub

Poona Hoeselt, de tennisclub Jus In, de karateclub Shingitai en de vriendenkring

gemeentepersoneel verliep vlekkeloos. De 600-tal deelnemers

konden op de negen kilometer lange tocht op regelmatige tijdstippen

weeral proeven van pittige drankjes en smakelijke hapjes.

Meerdere deelnemers staken een pluim op de hoed van de gemeentelijke

technische dienst; het parcours lag er prachtig bij.

Vele Hoeselaren namen ook familie of kennissen van buiten de gemeente

bij de arm om te genieten van de 'Hoeseltse pracht'!

Kortom een geslaagde editie. De sportdienst belooft alvast dat de volgende

en 15de editie een speciaal feestelijk tintje krijgt.

Noteer alvast zaterdag 20 september 2008

Sport

15


Sport

Milieu

ZWEMBAD TER KOMMEN van ZONDAG 18 november t.e.m. ZONDAG 25 november

- GRATIS ZWEMMEN

- KLEURWEDSTRIJD ( 4-7jarigen ) prijzen voor de mooiste tekeningen ‘redder in de kijker’

- GLANSRIJKE FOTOSHOOT VAN ALLE ZWEMMERS

U ontvangt uw foto achteraf in het zwembad als geschenk.

Zondag 18 november van 9 tot 11.30 uur.

WELDADIG HEERLIJK ONTBIJT EN APERITIEF ZWEMMEN

Tijdens het vrij zwemmen wordt u gratis een ontbijt en apéritief aangeboden

Maandag 19 november van 19 tot 20 uur

MOONLIGHT ZWEMMEN in kaarslicht en romantische muziek

Woensdag 21 november

13.00 tot 15.00 uur SWIMMATHON zwemproeven voor kinderen van het 5° en 6° leerjaar

17.00 tot 19.00 uur MUZIKALE VERKLEEDZWEMPARTY voor elkeen op voorhand inschrijven (slechts 34 zwemmers per uur)

- de 5 best verklede zwemmers ontvangen een prijs

- alle verklede zwemmers ontvangen naderhand een gratis foto

19.15 tot 20.00 uur AQUAGYM gratis proefles

20.00 tot 20.45 uur DUIKEN gratis proefles ‘persluchtduiken’, door de duikinstructeurs van de duikclub ‘ The Fun Divers ’,

schrijven op voorhand (beperkt aantal)

Donderdag 22 november

15.30 tot 16.15 uur AQUAGYM SENIOREN gratis proefles

Vrijdag 23 november van 19 tot 20 uur

MOONLIGHT ZWEMMEN in kaarslicht en romantische muziek

zaterdag 24 november – vlug inschrijven in het zwembad 089 41 36 22

13.00 tot 13.30 uur CENTJESDUIKEN 1e en 2e leerjaar (max 34 zwemmers)

13.30 tot 14.00 uur CENTJESDUIKEN 3e en 4e leerjaar (max 34 zwemmers)

14.00 tot 14.30 uur CENTJESDUIKEN 5e en 6e leerjaar (max 34 zwemmers)

Zondag 25 november van 9 tot 11.30 uur

WELDADIG HEERLIJK ONTBIJT EN APERITIEF ZWEMMEN

Tijdens het vrij zwemmen wordt u gratis een ontbijt en apéritief aangeboden

BEHOUD EN HERSTEL VAN DE NATUUR – SUBSIDIE VOOR AANLEG

EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN.

Op de gemeenteraad van augustus 2007 werd een subsidiereglement op de aanleg en het onderhoud van

kleine landschapselementen goedgekeurd. Dit reglement bundelt een aantal bestaande reglementen en

volgt in grote mate het ontwerp van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Bedoeling is om

in alle aangesloten gemeenten van het Regionaal Landschap eenzelfde subsidiereglement te hanteren. De

aanvragen worden opgemaakt door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en worden door de

aanvrager ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Voor meer informatie kan u terecht op de milieudienst op het telefoonnummer 089 510 338 of 089 510 337. Contactpersoon bij

het Regionaal Landschap is Tine Rijvers. Zij is telefonisch te bereiken op donderdag en vrijdag op 011 31 38 98 of u kan uw vragen

doormailen aan tine.rijvers@rlh.be.

Bijkomende info vind je eveneens op www.rlh.be bij het item “Zelf aan de slag”.

SUBSIDIE VOOR DE HERBRUIKBARE LUIER

Meer en meer jonge ouders kiezen niet alleen voor comfort, maar ook voor het milieu. Wegwergluiers kunnen

vervangen worden door herbruikbare luiers, die vandaag de dag zeer eenvoudig zijn in het gebruik en onderhoud:

- in een wasbaar overbroekje leg je een katoenen inlegluier

- hierin komt een papieren inleg om de ontlasting op te vangen

- bij elke luierwissel wordt de papieren inleg met toebehoren doorgespoeld in het toilet

- de katoenen luier gaat de wasmachine in

Kortom, de huidige generatie herbruikbare luiers zijn zeer comfortabel en door het gebruik ervan beperk je de

huishoudelijke afvalberg!

De gemeente ondersteunt de aankoop van herbruikbare luiers voor de helft van de bewezen aankopen. Meer

info op de milieudienst

16

Inschrijven: sportdienst Hoeselt, tel . 089 49 16 03, Email: sportdienst.hoeselt@pandora.be

Promotielessen Fit-lessen

1. FIGUURTRAINING

Eenvoudige, basis FIGUUR-training en zachte

spierversteviging met extra aandacht voor

buik-billen-benen

start op maandag 5 november. om 21 uur.

2. BODYSHAPE

FIGUUR-training met speciale series van PILATES

grondoefeningen voor een sterk, strak en flexibel lichaam

start op dinsdag 6 november. om 19.30 uur.

3. BODYSTEP

op en af de STEP voor een betere CONDITIE en

hoge vetverbranding, steeds met buikspieroefeningen

start op woensdag 7 november om 19.30 uur.

4. FAT BURNING

voor CONDITIE, vetverbranding en spierversterkende

BBB-oefeningen, ZONDER moeilijke pasjes

start op donderdag 8 november om 20 uur.

Deelname 15 euro / trimester (7 weken) - Inschrijven

ter plaatse in de Spiegelzaal sportcentrum Ter Kommen

Sportdienst Hoeselt 089 49 16 03 - Deze lessenreeksen zijn

geschikt voor IEDEREEN vanaf 14 jaar.

Crazy Days

Van maandag 29 oktober t.e.m. woensdag 30 oktober telkens van 10 tot

16 uur.

Een creatief en sportief Allerheiligenkamp in Ter Kommen voor kinderen

van 3e t.e.m. 6e lj. met gediplomeerde lesgevers/begeleiders.

Iedereen is verzekerd.

Inschrijven voor 26 oktober 2007; tel. 089 41 63 58 Ter Kommen.

Deelname: 15 euro (dagelijks gratis drankje en opvang tijdens middagpauze).

Maximum 20 deelnemers (daarna stellen we een wachtlijst op).

Kerstwandeling in de Ardennen

zondag 23 december 2007

Een voor- en een namidagwandeling in de Ardennen

Vertrek met de bus aan Ter Kommen om 8 uur, terug omstreeks

20 uur.

Deelname: 8 euro per persoon inclusief: busvervoer, gidsen en

verzekering.

Inschrijven en betalen op voorhand op de sportdienst Hoeselt,

beperkt aantal inschrijvingen.

Aangepaste kledij en schoeisel (eventueel reservekledij).

ONDERSTEUNING PLANADVIES DUURZAAM BOUWEN

Centrum Duurzaam Bouwen geeft aan de particulieren de mogelijkheid voor het bekomen van ‘planadvies duurzaam bouwen’ op

basis van ingediende (ver)bouwplannen. Alzo worden de principes van duurzaam bouwen toegepast op de concrete bouwplannen

van particuliere woningen. Hieruit kunnen suggesties gegeven worden voor verbetering in kader van duurzaam bouwen. Dit betreft

zowel materialen, water- als energiegebruik.

Limburg ondersteunt iedere aanvraag met 100 euro en de gemeente Hoeselt met 50 euro zodat de resterende kostprijs voor de

particulier maximaal 50 euro bedraagt.

EEN KORTING VAN 250 EURO OP HET PLAATSEN VAN

CONDENSATIEKETEL: VERLENGING TERMIJN!

Informazout lanceerde begin dit jaar een tijdelijke premie van 250 euro voor alle nieuwe installaties met het

Optimaz-eltite label. Om deze nieuwe technologie met mazout meer bekend te maken en de keuze voor

een moderne, zuinige mazoutinstallatie extra aan te moedigen, wordt deze tegemoetkoming nu verlengd

tot eind 2007.

Hoe kan de premie worden aangevraagd?

De premie kan worden aangevraagd door de ingevulde kortingsbon samen met de factuur voor

28-02-2008 te sturen naar Informazout, Dauwstraat 12, 1070 Brussel. Deze kortingsbon kan u downloaden

via www.informazout.be.

Let op: de factuur moet opgemaakt zijn en de ketel geïnstalleerd tussen 1-1-2007 en 31-12-2007.

KRINGWINKEL

Onlangs werd een nieuwe kringwinkel geopend te Tongeren, Gasthuisbosdreef 31 te Tongeren.

In oktober zijn er jaarlijks de opendeurdagen in de Kringwinkels. Loop maar eens binnen voor een leuk hebbedingetje!

17


Milieu

Informatief

KISS- & RIDE ZONE

Op de gemeenteraad van 27 juni 2007 werd een nieuwe adviesraad voor leefmilieu vastgesteld

onder het voorzitterschap van François Jacobs en het ondervoorzitterschap van

Els Stevens. Het secretariaat wordt waargenomen door Annita Gijbels en als penningmeester

zal Tony Peters zijn steentje bijdragen.

Er werd eveneens een afsprakennota goedgekeurd waarbij de verbintenissen tussen de

HOLA en het gemeentebestuur worden vastgelegd.

De milieuraad wordt betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk

milieu- en natuurbeleid.

Na een eerste vergadering werd al snel beslist om op terrein de natuurgebieden te gaan

verkennen. Op zaterdag 18 augustus fietsten de leden naar de zuidelijke contreien van de

gemeente op verkenning naar het prachtige natuurschoon zonder daarbij de knelpunten

uit het oog te verliezen.

En met het stukje taart bij de schepen van leefmilieu en de lekkere spaghetti als afsluiter

was het zowel een leerrijke als aangename werkvergadering.

Enkele leden van HOLA bij de voorbereiding van de fietstocht

In het kader van het actieplan fuiven & uitgaansoverlast en het actieplan evenementen,

startte de politie in 2007 met een kiss- & ridezone tijdens grote fuiven in de politiezone

Bilzen - Hoeselt - Riemst.

Om het verkeer tijdens grote fuiven vlot te laten verlopen wordt er een in- en uitstapzone

voorzien die de engelse term “kiss- & ridezone” krijgt. De bedoeling is om even te

stoppen met de wagen om mensen te laten in- of uitstappen (,ev. afscheid te nemen), en

dan te vertrekken.

Duidelijke afspraken tussen fuifgangers en de persoon die hen komt ophalen zijn uiterst

belangrijk, want dit is géén parkeerzone! Je mag niet langer dan 15 minuten in deze kiss- &

ridezone blijven.

De kiss- & ridezone wordt aangeduid met speciale borden. Er wordt toezicht gehouden

door de politie, de stadswachten en enkele mensen van de organisatie.

De politie vraagt om zeker gebruik te maken van deze kiss- & ridezones.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de lokale politie via het algemeen nummer 089 51 93 12.

18

PESTICIDEN? PROBEER HET EENS ZONDER!

Sommige pesticiden zijn gevaarlijk en schadelijke afbraakproducten van

reeds lang verboden bestrijdingmiddelen - waaronder DDT - worden nog

steeds teruggevonden in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen.

Dit kan gezondheidsproblemen geven, vandaar dat de Vlaamse Minister

van Leefmilieu Hilde Crevits op 13 september 2007 de campagne 'Zonder

is gezonder' landeerde. De campagne wil gezinnen aanzetten om geen of

alleszins veel minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed voor ruim 30% van

het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen. Ook jij kan dus je steentje

bijdragen. Dat begint met restjes en lege verpakkingen bij het Klein

Gevaarlijk Afval (KGA) onder te brengen. Dit geldt ook voor restanten van

producten die je allang niet meer gebruikt en die vergeten in een hoekje staan.

Alle lege verpakkingen en overschotten kan je naar de KGA-inzamelplaats brengen. Kijk op de afvalkalender of informeer bij de gemeentelijke milieudienst

waar het KGA ingezameld wordt. Meestal is dit het containerpark.

Hoe minder pesticiden we met z’n allen gebruiken, hoe meer we kunnen genieten van een gezond milieu

Op de website www.zonderisgezonder.be vind je een heleboel huis-, tuin-en keukentips om onkruid, ongewenste dieren of ziekten en plagen te bestrijden

zonder meteen naar pesticiden te grijpen. Op de milieudienst kan je een gratis folder afhalen ‘Geen pesticiden in huis en tuin’ – met een aantal

bruikbare tips.

De campagne is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, het Departement LNE, OVAM, LOGO en het Vlaams Agentschap

Zorg en Gezondheid.

Ook het gemeentebestuur doet de nodige inspanningen om minder pesticiden te gebruiken door o.a.

- gebruik van gehakseld hout als bodembedekking, zo wordt de groei van onkruid merkelijk beperkt;

- gebruik van bodembedekkers, het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek;

- regelmatig borstelen van een aantal verharde oppervlakten zodat het onkruid geen kans krijgt om te ontkiemen in het aangewaaide stof.

Openbaar onderzoek

Ontwerp uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen

Het ontwerp ligt ter inzage bij de gemeente (milieudienst) tijdens de kantooruren van dinsdag 11 september tot en met zaterdag

10 november 2007.

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – dienst Gemeenten of mailen

naar huishoudelijkafval2008@ovam.be

NIEUWE REGELING AANVRAGEN POLITIEREGLEMENTEN

Voor manifestaties en/of organisaties waarbij de inrichters bepaalde straten wensen af te sluiten of te gebruiken, al dan niet vergezeld van

een parkeerverbod, dient er steeds een aanvraag te worden ingediend tot het verkrijgen van een tijdelijk gemeentelijk politiereglement

op het verkeer.

Deze aanvragen moeten tijdig, minimum 1 maand vóór de happening, ingediend worden. Voorheen werden deze aanvragen behandeld

door het wijkkantoor van onze politie, maar sedert 1 september 2007 kan u hiervoor terecht bij de gemeentelijke administratie.

Alle aanvragen mogen daarom vanaf heden rechtstreeks overgemaakt worden op het volgend adres: Gemeentebestuur – Dienst

Mobiliteit - Krista Vandersmissen - Dorpsstraat 17 te 3730 Hoeselt.

!

MELDINGSKAART

O Het wegdek is beschadigd

O De openbare verlichting is defect

O De riolering is verstopt

O De fiets- en voetpaden dienen hersteld

O Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenst

O Het ruimen van grachten is gewenst

O Er werd afval gestort (waar en door wie)

O Er is signalisatie gewenst

Andere:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

AFZENDER :

Naam:…………………………………………….......

Adres:…………………………………………………

..................................………………………………..

Tel. of GSM:…………………………………………

Datum en handtekening:

..................................………………………………..

19


Informatief

Informatief

Gemeentebestuur Hoeselt

Het gemeentebestuur van Hoeselt heeft een vacature voor een Onderhoudsmedewerker Elektronica (Theatertechnieker) C1C3

voor de gemeentelijke Cultuurdienst – met aanleg van een werfreserve

Functie: onderhoud van ruimten, installaties en materialen - theatertechniek: opstellen belichtingsplannen opbouwen en afbreken steiger,

praktische uitwerking belichting en geluid, hangen en richten van spots, programmeren mengpaneel, plaatsen en uittesten geluidsinstallatie,

operateur bij eigen programma’s (film e.a.) – hulp bij activiteiten: klaarzetten van lokalen en materialen – allerlei kleine herstellings- en aanpassingswerken

Profiel: van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten – minstens 18 jaar oud zijn – houder zijn van een einddiploma

van het hoger secundair onderwijs, richting elektronica – houder zijn van een rijbewijs categorie B – slagen voor de selectieproeven

– het bewijs van lichamelijke geschiktheid leveren voor de indiensttreding

Solliciteren: De kandidaturen, met CV en afschrift van het diploma, dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan het college van

burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 17 te 3730 Hoeselt en uiterlijk maandag 12 november 2007 ter post worden afgegeven.

Nadere inlichtingen en het programma van de selectieproeven kunnen verkregen worden bij het gemeentesecretariaat of telefonisch op

het nummer 089 51 03 10.

INTERELECTRA HEET VOORTAAN INFRAX

Interelectra is voor u zeker geen onbekende. De maatschappij zorgt immers al jaren voor betrouwbare en veilige netwerken, ook in

onze gemeente. De maatschappij heeft nu de krachten gebundeld met 2 collega-maatschappijen in het Vlaamse land. Samen vormen ze Infrax,

de nieuwe naam voor Interelectra. Infrax heeft door deze samenwerking een groter werkingsgebied. In totaal zal de maatschappij in 102 Vlaamse

gemeenten actief zijn met ruim bijna 1400 personeelsleden. Een behoorlijke schaalvergroting. Alle activiteiten die Infrax ontplooit hebben te maken

met nutsvoorzieningen: elektriciteits- en aardgasdistributie, kabeltelevisie en riolering. Het zal even wennen zijn om op de bestelwagens, de kantoren

en de brieven nu Infrax te zien staan in plaats van Interelectra. Maar voor u als klant blijft verder alles bij het oude. De vertrouwde gezichten en de

adressen blijven dezelfde. Aan de dienstverlening verandert niets. Voor een nieuwe aansluiting, voor het opnemen van meterstanden, of voor het

snel oplossen van een storing kunt u vanaf nu bij Infrax terecht. Drie keer per jaar zult u een informatieblad van Infrax in uw brievenbus vinden met

heel wat nuttige informatie, onder meer over de acties en premies voor Rationeel EnergieGebruik.

De nieuwe telefoonnummers van Infrax:

Infolijn 078 35 30 20 / Storingslijn 078 35 34 33 / Bij gasreuk 0800 60 888 / Defecte straatlampen melden 0800 60 777

LOKATEKST STOPT OP 30 SEPTEMBER

Lokatekst, de teletekst achter het mozaïekbeeld bestaat zowat 15 jaar. De evolutie in de media heeft ervoor gezorgd dat dit medium

steeds minder gebruikt wordt. Daarom stopt Lokatekst op 30 september. Voor de populairste pagina: de wachtdiensten is een nieuw

onderdak gevonden. TVL heeft ruimte vrijgemaakt binnen zijn teletekstaanbod om de wachtdiensten op dezelfde manier beschikbaar

te stellen. Voor de overige statische informatie die momenteel nog op de andere pagina’s van Lokatekst draait, worden de kijkers in de

toekomst naar de andere meer populaire kanalen: gemeentelijke infobladen, websites, algemene media. Achter het mozaïekbeeld van

Infrax (Interelectra) zal nog één teletekstpagina uitgezonden worden waarop een verwijzing staat naar de wachtdiensten op TVL..

KUNSTWERK "Music" van Willy THIJS in Hoeselt centrum!

Onlangs kreeg de gemeente Hoeselt

een bijzonder kunstwerk cadeau.

Hoeselaar Willy Thijs (61) ontwikkelde

een beeldhouwwerk dat de naam "Music"

meekreeg.

Deze inwoner van de Rode Kruislaan

volgt reeds enkele jaren de opleiding

Beeldhouwkunst aan de Stedelijke

Academie voor Plastische Kunsten in

Genk. Voor de uitwerking van zijn project

koos hij voor cortonstaal, bankirai, eik

en kurkschors . Het beeldhouwwerk is

geïnspireerd op een muziekinstrument.

Met wat verbeelding ontdek je een

snaarinstrument: een klankkast en een

brug waarover enkele snaren gespannen

zijn.

"Muziek is een universele taal en

slaat bruggen tussen mensen, landen

en volkeren. Daarom ben ik blij dat

dit werk een plaats krijgt dicht bij het

gemeentecentrum. Het gemeentehuis

kan de klankkast zijn voor iedereen welke

taal men ook spreekt of welke snaar men

ook betokkelt", aldus Willy Thijs.

Het gemeentebestuur wil mensen aanmoedigen creatieve projecten op te zetten en het is hartverwarmend en deugddoend dat

mensen deze ter beschikking willen stellen van de gemeente.

,,Het is niet alleen een verfraaiing van de omgeving, maar kan ook dienen als middel om onze inwoners meer in contact te brengen

met kunst en cultuur", vindt het Hoeseltse gemeentebestuur, dat de schenking in dank aanvaardt.

Vanaf binnenkort zal dit kunstwerk zijn plaats krijgen op het kerkplein.

PAROCHIEFEDERATIE

Naar aanleiding van de herschikking van de weekend vieringen stellen sommigen zich de vraag of ook de vieringen van eerste

communie en vormsel worden herschikt . Neen, toch niet voor 2008 en 2009. Voor 2010 wordt er gewerkt aan een nieuw schema

en zullen: ouders, scholen en onze parochieverantwoordelijken ruim op tijd daarvan op de hoogte gesteld worden. Indien u hier rond

vragen hebt aarzel dan niet contact op te nemen met uw pastoor: Louis Tobac, Kerkstraat 11, tel. 089 41 16 80.

EERSTE COMMUNIE 2008 en 2009

VORMSELVIERINGEN 2008 en 2009

Indien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je ze

onder gefrankeerde omslag verzenden

aan nevenstaand adres of

je kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuis

Gemeentebestuur van Hoeselt

Meldingskaart

Dorpsstraat 17

3730 HOESELT

2008: zondag 27 april 2009: zondag 17 mei

20 * Voor Romershoven moet het juiste uur nog bepaald worden in samenspraak met het bisdom.

21

Romershoven

Hern

9.15 uur

9.15 uur

2008: Hemelvaart 1 mei 2009: Hemelvaart 21 mei

Werm

Sint-Stefanus

O.LVrouw

Alt-Hoeselt

9.30 uur

10.30 uur

10.30 uur

10.30 uur

** In 2008 gaat de viering door in de kerk van Hern, in 2009 in de kerk van Alt-Hoeselt.

2008: zaterdag 3 mei • 2009: zaterdag 23 mei

O.L.Vrouw parochie

Sint-Stefanus

17.00 uur

19.00 uur

2008: zondag 4 mei • 2009: zondag 24 mei

Werm

9.00 uur

Romershoven 9.30 uur *

Alt-Hoeselt + Hern 10.45 uur **


Collegebeslissingen

Huldigingen

Voortaan vindt u deze nieuwe rubriek in onze gemeenteberichten. Hierin worden meldingen gemaakt

over het reilen en zeilen in onze gemeente.

Diamant voor

18 juli 2007: Overlaging gedeelte Vrijhernstraat/Papenbergstraat

De Papenbergstraat zal ter hoogte van de Vrijhernstraat vernieuwd worden omdat deze in slechte staat verkeerd. Beslist werd

om in de begroting van 2008 te voorzien dat dit stukje weg tezamen met talrijke andere wegen een serieuze opknapbeurt krijgt

dmv een nieuwe asfaltoverlaging. Deze weg is gelegen binnen het provinciaal toeristisch fietsroutenetwerk. Talrijke fietsers maken

winter en zomer gebruik van deze fietsroute doorheen Hoeselt. De provincie geeft eveneens een toelage bij vernieuwing van

wegen en fietspaden gelegen binnen hun fietsroutenetwerk. Zolang de definitieve werken niet zijn uitgevoerd zal de technische

dienst met voorlopige herstellingswerken de Papenbergstraat op een veilige wijze trachten te onderhouden.

14 augustus 2007: Toekenning van een gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen

Het reglement werd aangepast om zowel personen die samenwonen als personen die gehuwd zijn, en aan de voorwaarden

voldoen, een premie toe te kennen.

De voorwaarden zijn:

1. op de datum van het huwelijk of de registratie van de samenwoonst, ten minste één jaar in de gemeente wonen

2. op de datum van het huwelijk of de registratie van de samenwoonst, aangesloten zijn bij een erkende dienst voor het

voorhuwelijkssparen

3. op de datum van het huwelijk of de registratie van de samenwoonst, niet ouder zijn dan 30 jaar.

Wouters Hubertus en Lavery Eileen

22-09-1932 - 22-09-2007

Goud voor

Hex Pierre en Baerten Catharina

04-10-1932 - 04-10-2007

29 augustus 2007: Aanpassingswerken trappengang naar de parochiekerk Alt-Hoeselt. (T.D.)

Vorig jaar werd er een nieuwe trap geplaatst aan de parochiekerk te Alt-Hoeselt. Binnenkort zal men ook aan weerszijden een

nieuwe trapleuning plaatsen.

5 september: Aanleg picknick-rustplaats op het Fietsroutenetwerk

Er zal een bijkomende picknickbank geplaatst worden langs het fietsroutenetwerk in onze gemeente ter hoogte van Henis, Linder

Veld , beter gekend als kruislinde.

Swerts Paul en Thijsen Madeleine

09-09-1957 - 09-09-2007

Crommen Lodewijk en Willems Gilberte

21-09-1957 - 21-09-2007

Van harte proficiat aan al de jubilarissen!!!

Meyers Henri en Maurissen Elisa

05-10-1957 - 05-10-2007

12 september: Standplaats bushokjes

Er komen binnenkort 2 nieuwe schuilhuisjes aan de bushalte ‘Hoeselt kruispunt’ van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, en

dit zowel in de rijrichting Bilzen als de rijrichting Tongeren (lijnnummers 10, 34/a, 706 en 707).

Het betreft hier glazen schuilhuisjes met een zitbank, infokader, verlichting, vrijstaande afvalbak en een klein fietsenrek.

Het wachthuisje dat tot voor de herinrichting van het kruispunt net voor de residentie Aphrodite stond (ook wel de appartementen

Blocken genoemd), wordt verplaatst naar de nieuwe bushalte ter hoogte van de parking van Lumo Decor (rijrichting

Tongeren.

19 september: Aanvraag van Belgacom tot uitvoering van uitrustingswerken aan haar

Telecommunicatienet

Belgacom heeft toelating gekregen om een glasvezelkabel te leggen doorheen de volgende straten:

in de deelgemeente Schalkoven: Klikstraat en Lindehofstraat

in de deelgemeente Sint-Huibrechts-Hern: Steenbergstraat, Hardelingenstraat, Herenstraat, Hernerweg en Tongersesteenweg

in de deelgemeente Werm: Tongersesteenweg, Bronstraat, Onderstraat, Torenstraat, Bovenstraat en Gillebeekstraat

in de deelgemeente Alt-Hoeselt : Smisstraat, Schoolstraat en Sint-Lambertusstraat

In het kader van de zgn. ‘minder-hinder-afspraken’ werd bovendien aan Belgacom gevraagd om de inwoners van de werkzones

minstens 7 dagen vooraf in kennis te stellen van de uitvoeringdatum van deze werken, en dit door middel van een kleine nota, die

huis-aan-huis verspreid wordt.

3 OKTOBER 2007: RESTAURATIE KERKTOREN SINT-HUIBRECHTS-HERN

De kerktoren van de Sint-Hubertuskerk te Sint-Huibrechts-Hern verkeert in slechte toestand. Restauratiewerken dringen zich op.

22 23

Daarom is de gemeente gestart met de opmaak van een restauratiedossier. Na de goedkeuring van dit dossier en de bijhorende

1200 euro en de kinderopvang van het OCMW ontving eveneens

subsidie kunnen de werken starten.

AANGEPASTE WONING VOOR DE ZUSJES NEVEN uit WERM;

Inge, 34 jaar en Veerle, 32 jaar zijn sinds hun geboorte zwaar mentaal gehandicapt. Zij

hebben het syndroom van Angelman, eerder bekend als het happy puppetsyndroom, zo

genoemd omdat deze mensen meestal een vriendelijke uitstraling hebben.

Zaterdag 6 oktober was het feest voor Inge en Veerle.

Hun nieuwe woning werd feestelijk geopend in aanwezigheid van de burgemeester,

schepenen OCMW-voorzitter en schepenenvele vrienden.

Marcel en Gerda, de ouders van de meisjes en broer Bart, hebben oude stallingen en

schuur van het ouderlijk huis van Gerda omgetoverd tot een prachtige aangepaste,

onderhoudsvriendelijke woonst voor Inge en Veerle.

Bedoeling is een netwerk uit te bouwen om familie, vrienden en vrijwilligers in te

schakelen als zij het niet meer kunnen. Hun dochters komen altijd graag terug ‘thuis’ na

hun verblijf in het Tevona-dagcentrum Oostheuvel en omdat de meisjes niet permanent in een instelling verblijven worden er geen subsidies gegeven. En

verbouwen kost geld, heel veel geld. Ondanks dat de familie de werken zelf realiseerde is het prijskaartje toch 150.000 euro.

Wij wensen de familie Neven alvast veel steun met de realisatie van dit nieuwe project!

CHEQUE VOOR HOESELTSE VERENIGINGEN

De opbrengst van het Bal van de Burgemeester 2007 werd zoals elk

jaar geschonken aan de Hoeseltse verenigingen die hun medewerking

verleenden tijdens het bal.

De Gezinsbond Schalkhoven kreeg 600 euro, Gezinsbond Hoeselt

1200 euro. Bedankt!!!


Actueel

PASTOOR GODFRIED "Frits" DAEMEN VERLAAT HOESELT

Na 12 jaar pastorale zorg voor de Hoeseltse gelovigen heeft pastoor Frits intussen

onze gemeente verlaten. Hij gaat nu genieten van een welverdiende rust in

Hoevezavel, Waterschei.

En welverdiend is die rust want pastoor Frits heeft een goedgevuld levenspalmares...

Hij werd geboren op 31 juli 1929 in Kaulille (nu Bocholt) in een gezin van 11 kinderen,

waarvan er drie reeds op jonge leeftijd overleden.

Van 1957 tot 1960 werd Frits opgeleid tot priester in Sint-Truiden en in 1959 tot

priester gewijd. Gedurende 1 jaar volgde hij een bijscholing in Turnhout om te

leren preken. Van 1961 tot 1962 verbleef hij in het Minderbroederklooster te Tielt

in West-Vlaanderen waar hij ook les gaf aan de apostelientjes en in het college. In

‘62 verhuisde pastoor Frits naar het Minderbroederklooster in Rekem, waar hij

12 jaar overste is geweest, hij werd 4 maal verkozen telkens voor een termijn van

3 jaar. Hij gaf er 8 jaar les aan studenten met een late roeping en was ook 2 jaar

kapelaan vanuit het klooster. Ook hier werkte pastoor Frits veel met de jeugd,

hij organiseerde voor hen activiteiten op woensdag- en zondagnamiddag. In ‘83

werd hij overgeplaatst naar het klooster van de Minderbroeders in Hoevezavel,

Waterschei. Deze parochie werd bestuurd door de paters Minderbroeders. In

1985 werd hij pastoor te Vliermaal, vanaf toen kwam pastoor Frits al wekelijks

naar Hoeselt, naar het IKSO om er enkele uren les te geven. In 1992 werd hij overgeplaatst naar het klooster van het Heilig paterke van

Hasselt. Hier voelde hij zich echter een beetje opgesloten en was telkens weer blij om les te komen geven in Hoeselt.

In 1995 werd hij aangesteld als pastoor van de O.L.Vrouwparochie en Schalkhoven en na 2 jaar kwam ook Romershoven erbij.

En... enkele weken geleden hebben wij afscheid genomen van pastoor Frits met een plechtige dankviering.

Ruim 300 parochianen uit Schalkhoven, Romershoven en Neder woonden de dankviering bij.

Pastoor Frits is een minzaam man, met een groot hart waarin veel plaats is voor zijn geliefde parochianen en vooral voor de jeugd. Het

deed hem dan ook veel plezier dat zijn 25 misdienaartjes, jongens en meisjes aanwezig waren om `hun' pastoor uit te wuiven.

Bedankt mijnheer pastoor voor de mooie herinnering die u ons nalaat. Geniet van de welverdiende rust.

24

organiseert

op zaterdag 10 november ‘07

U kan inschrijven voor:

ten voordele van

2 wandeltochten: 5 km of 10 km

2 fietstochten: 15 km of 30 km

of een rondrit met het toeristisch treintje!

Het treintje vertrekt om 11 en 14 uur aan Brasserie “De Singelhoeve”

5 de grote wandel- en fietsdag

De inschrijvingen beginnen van 9 tot 15 uur en bedragen 2,50 euro.

Voor wandelaars met boekje= sticker en stempel!

De opbrengst gaat integraal naar Make-A-Wish.

Dit is een vereniging die zich inzet om hartenwensen te vervullen van kinderen tussen 3 en 18 jaar die geconfronteerd worden

met een levensbedreigende ziekte.

More magazines by this user
Similar magazines