Lees meer - Keller

keller.be

Lees meer - Keller

Recyclagebedrijf van de toekomst

Keller en BULK .ID bouwen samen

met ARN/TOPEC aan de recyclagefabriek

van de toekomst.

ARN Recycling verwerkt shredderafval

tot herbruikbare materialen. Hiermee

biedt ARN Recycling een alternatief

voor het storten van shredderafval afkomstig

van autowrakken.

Shredderafval

Shredderafval is het restant dat vrijkomt

nadat een auto alle recyclingprocessen

heeft doorlopen. De vloeistoffen

en een aantal materialen worden uit de

auto verwijderd, daarna gaat de auto

naar de shredder. Een shredder is een

installatie waarin de auto wordt vermalen,

waarna de metalen worden gescheiden

voor verdere verwerking.

Wat overblijft is het shredderafval. Het

is een mix van verschillende materialen

en daardoor lastig te recycleren. Met

behulp van mechanische scheidingstechnieken

worden nuttige grondstoffen

uit het shredderafval gehaald.

Deze grondstoffen zijn breed in te zetten

voor verschillende toepassingen.

Recyclingpercentage

verhogen

In 2015 moet conform de wettelijke

eisen in Nederland, het recyclingpercentage

zijn verhoogd naar 95%. ARN

Recycling maakt het mogelijk het recyclingpercentage

op te krikken. De

verwachting is dat in 2011 al 90% van

de auto met behulp van mechanische

scheidingstechnieken gerecycleerd kan

worden. Door onderzoek en het continu

optimaliseren van het scheidingsproces

zal uiteindelijk de 95% doelstelling behaald

moeten worden.

Post Shredder Technologie

ARN Recycling maakt gebruik van Post

Shredder Technologie (PST). De technologie

is ontwikkeld voor VW-SiCon

en wordt door ARN Recycling in Nederland

ingezet. Met deze technologie

wordt shredderafval met mechanische

scheidingstechnieken opgewerkt tot

nuttige grond- en hulpstoffen. Op basis

van materiaaleigenschappen zoals

dichtheid, korrelgrootte, magnetisme,

elektrische geleidbaarheid of optische

kenmerken, worden de materialen van

elkaar gescheiden. Het shredderafval

wordt ruwweg in 4 fracties gescheiden:

metalen, kunststoffen, vezels en een

minerale fractie.

Fabriek

Om het shredderafval te recycleren,

bouwt ARN Recycling een gloednieuwe

fabriek in Tiel. De centrale ligging, van

de fabriek in Nederland, biedt goede logistieke

voordelen.

Volledig operationeel heeft de fabriek

een capaciteit van 100.000 ton per

jaar. Binnenkort wordt gestart met het

draaien in een shift, waarbij 35.000 ton

per jaar wordt verwerkt. Deze hoeveelheid

komt ongeveer overeen met de

jaarlijkse hoeveelheid shredderafval afkomstig

van Nederlandse auto’s.

De resterende capaciteit zal worden ingezet

voor de verwerking van vermalen

afval van andere productstromen.

De engineering en projectopvolging

voor de volledige fabriek werd door

ARN uitbesteed aan de firma TOPEC uit

Papendrecht (NL)

4


Scheidingstechnieken

Na een grondige voorstudie kozen Topec

en ARN voor een aantal principalen

van BULK .ID.

Spaleck GmbH

Spaleck is de uitverkozen leverancier

voor de zeeftechniek in het PST - project

bij ARN. Er worden onder andere

een grofzeef (3D) en een aantal “flipflop”

of “trampoline” zeven geïnstalleerd.

Deze laatste zijn door hun flexibel zeefdek

uitermate geschikt voor het zeven

van niet homogeen en niet perfect

droog materiaal en dat is nu precies

typisch voor de recyclage-industrie.

3D-zeef van Spaleck

TrennSo-Technik GmbH

TrennSo Technik is de preferentiële

partner geworden voor de scheidingstechnieken

op basis van lucht.

Naast een aantal zichtsystemen worden

ook een aantal luchttafels gebouwd.

Hierbij worden fracties gescheiden op

basis van fluïdisering door lucht.

Trampoline zeef van Spaleck

Zichtsysteem van TrennSo-Technik

Luchttafels van TrennSo-Technik

5


Milieu en

Arbeidsomstandigheden

Bij elke scheidingstrap en rond alle

interne processen ontstaat een grote

stofoverlast. Na grondige studie en

evaluatie van de beschikbare technologieën

werd Keller Lufttechnik Benelux

gekozen als partner voor de ontstoffingsinstallatie.

De belangrijkste factoren

in deze keuze waren:

• ervaring in deze sector

• volledige conformiteit met ATEXvoorschriften

• all-in oplossingen, inclusief stofafvoer

• geschikt concept voor variabel

stofaanbod, gaande van stof over

vezels tot plastiekfracties

• perfecte prijs/kwaliteitsverhouding

door het kiezen van de geschikte

techniek

toegevoegd om een volledig ATEX -

conformiteit te bekomen. Tenslotte

heeft Keller een ingenieuze stofafvoer

ontworpen, die zorgt voor een directe

belading van het stof in afvoercontainers.

Dit, zonder tussenopslag om storingen

en extra stofoverlast te vermijden.

Ook dit stofafvoersysteem is vanzelfsprekend

volledig conform ATEX gebouwd.

Daarnaast verzorgde Keller de

nodige assistentie bij het bepalen van

de ontstoffingspunten,

de noodzakelijke luchtdebieten en de

geometrie van de stofkappen.

Tenslotte levert Keller ook alle pneumatische

transporten die nodig zijn om

de materiaalfracties tussen de verschillende

machines te transporteren.

Kortom, vanaf de stofbron tot in de

stofcontainer loopt alles via de door

Keller uitgekiende oplossing.

Sleutel op de deur ontstoffingsinstallatie

Volledig conform met ATEX-voorschriften

Geen stofoverlast of storingen met de

afvoervoercontainers

Als technische oplossing is gekozen

voor een centrale ontstoffingsfilter met

een capaciteit van 200.000m³/u. De

filter wordt beveiligd tegen brand door

een vonkendetectie- en blussysteem.

Daarenboven zijn alle beveiligingen

“Recyclagebedrijf

van de toekomst”

6

More magazines by this user
Similar magazines