Views
3 years ago

Netwerk en studiedag voor medewerkers Kwaliteitszorg - VO-raad

Netwerk en studiedag voor medewerkers Kwaliteitszorg - VO-raad

Netwerk en studiedag voor medewerkers Kwaliteitszorg -

Netwerk en studiedag voor medewerkers Kwaliteitszorg “De bagage en de rol van de medewerker kwaliteitzorg in de school” Datum Dinsdag 6 november 2012 Locatie Amadeus Lyceum Burchtpoort 3 3452 MD Vleuten, tel: 030-6774338. Routebeschrijving: www.amadeuslyceum.nl/36/Routebeschrijving.html Tijd 10.00 – 16.15 uur Programma 9.30 uur Ontvangst met koffie 10.00 uur Opening en aansluitend inleiding door Arie Olthof: Nog niet zo heel lang geleden was kwaliteitszorg een vrijwel onontgonnen terrein in het voortgezet onderwijs. Sindsdien is de ontwikkeling van de kwaliteitszorg hard gegaan. Mede door de komst van speciale stafmedewerkers is kwaliteitszorg niet meer weg te denken uit het voortgezet onderwijs. Het huidige opbrengstgericht werken kunnen we zien als een volgende fase in de kwaliteitszorg, waarin docenten een veel nadrukkelijker rol krijgen dan voorheen. Wat betekent dat voor kwaliteitszorgmedewerkers? Arie Olthof blikt terug op de recente geschiedenis van het voortgezet onderwijs en de kwaliteitszorg daarbinnen. Ook kijkt hij vooruit: welke ontwikkelingen kunnen we verwachten en wat betekenen die voor de kwaliteitszorg en de kwaliteitszorgmedewerker? 11.00 uur Eerste ronde workshops: ter plekke maakt u een keuze uit de 5 onderstaande workshops. 12.30 uur: Lunch met “Wall of Fame” (zie hieronder voor meer info) 13.15 uur: Plenaire bijdrage mevrouw drs. A. Osinga, inspecteur Voortgezet Onderwijs. De Inspectie werkt aan een nieuw toezichtkader. Dit nieuwe kader is nog in ontwikkeling, maar er is een conceptversie opgesteld waarmee de inspectie momenteel een pilot uitvoert op een aantal scholen. Zij presenteert de belangrijkste veranderingen in de nieuwe werkwijze ten opzichte van het oude toezichtkader. 14.00 uur Tweede ronde workshops: ter plekke maakt u een keuze uit de 5 onderstaande workshops. 15.30 uur Pauze 15.45 uur Plenaire bijdrage Robin Haaijer: Kwaliteitszorg heeft een geest!? Kwaliteitszorg wordt al snel in verband gebracht met methoden, instrumenten en systemen. Niet onterecht waarschijnlijk. Toch is dit niet het volledige verhaal. Nog te vaak leidt kwaliteitszorg niet tot kwaliteit. Is het middel, het doel geworden en zien we onvoldoende resultaat van kwaliteitszorginspanningen. Op basis van succeservaringen hebben we 8 gouden tips om kwaliteitszorg tot leven te laten komen. Om daarmee de kwaliteitszorgmedewerker de comfortabele spin in het web van de onderwijsontwikkeling te laten zijn. 16.15 uur Afsluiting en borrel Inschrijven Kan via de VO-raad website onder agenda: www.vo-raad.nl/actueel/agenda (op de maand november klikken). Er is plaats voor maximal 100 deelnemers! Kosten Van de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 50- (inclusief lunch). Vriendelijk verzoeken wij u om dit bedrag per ommegaande aan ons over te maken op rekeningnummer 29.02.33.674 t.n.v. de heer A. Riedstra Inz Netwerk KWA onder vermelding van ‘Netwerkdag 2012’.

Download 'Kennisnetwerken' - VO-raad
Download het magazine - VO-raad
Download het magazine - VO-raad
het artikel over slimme leermiddelen - VO-raad
Download het magazine - VO-raad
Jaarverslag 2011 - VO-raad
Download de presentatie - VO-raad
1 Interim of niet? - VO-raad
'AfSTROOm IS ONEERLIJK TEGENOVER KINDEREN' - VO-raad
Download de brochure 'Ouderbetrokkenheid bij LOB' - VO-raad
Download 'Durven, delen, doen en… doorgeven' - VO-raad
Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs - VO-raad
Download de brochure 'Politiek, Pers en Praktijk' - VO-raad
Download het artikel - VO-raad
Wat kunnen we leren van kwaliteitsverbetering bij - VO-raad
Wat kunnen we leren van kwaliteitsverbetering bij - VO-raad
'De stappen in beeld' - VO-raad
aanbiedingsbrief - VO-raad
Middenmanagement in positie - VO-raad
informatiesheet masterclass Sturen op opbrengsten - VO-raad
Doe je mee met Duurzaam VO? - VO-raad
Bijlage 1 bij nota aan M Toezichtkader vo 2013 - VO-raad
Flyer Leren verbeteren - VO-raad
Download de brochure 'Van scholen leren over innoveren' - VO-raad
1. Samenvatting - VO-raad
Resultaten en leerpunten - VO-raad
Download de brief - VO-raad