Views
3 years ago

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

10 Brandveilig Leven

10 Brandveilig Leven Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D [foto: Rob Jastrzebski] > ROC-leerlingen als preventist op huisbezoek In 2010 startte de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) met een nieuw project in het kader van Brandveilig Leven. Studenten van ROC Midden- Nederland gingen samen met wijkvoorlichters in gesprek met bewoners in de wijk Overvecht Zuidwest over brandveiligheid in huis. De brandweer ondersteunde de studenten en de wijkvoorlichters bij de voorbereiding en uitvoering van deze huis-aan-huis campagne. Hierbij plaatsten studenten in 1001 eengezinswoningen gratis door woningcorporatie Mitros beschikbaar gestelde rookmelders. Cor Kraaijenhagen, beter bekend als Brandweerman Cor, vertelt over de aanpak. “Het vorige schooljaar, 2010-2011, hebben we dit project voor het eerst uitgevoerd. Het was zo’n succes, dat alle betrokken partijen graag een vervolg wilden. Ook dit schooljaar werkt de VRU dus mee en worden 3000 huizen bezocht. Hopelijk lukt het weer om bij minimaal 87% van de huizen, het resultaat van het eerste projectjaar, rookmelders op te hangen. Maar het gaat er natuurlijk niet alleen om dat we een groot aantal huizen voorzien van rookmelders. Belangrijker is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn”, geeft Kraaijenhagen aan. De aanpak Kraaijenhagen over het opleiden van de leerlingen: “We hebben een lesprogramma samengesteld waarmee we leerlingen opleiden tot brandveiligheidsvoorlichters. Uiteraard krijgen ze de nodige theorie voorgeschoteld om hun kennisniveau te verhogen. Daarnaast proberen we de leerlingen aan het denken te zetten. Beleving is belangrijk om het veiligheidsbewustzijn daadwerkelijk te vergroten. Pas dan kunnen ze de juiste informatie overbrengen aan de bewoners die ze bezoeken. Het laten zien van filmpjes werkt goed, maar ook praktijkopdrachten zoals het schrijven van een aanpak voor het gesprek met een bewoner. Ze moeten stap voor stap opschrijven hoe ze, vanaf het aanbellen tot het vertrek, het huisbezoek aanpakken, waar ze in huis op moeten letten en op welke toon ze de bewoner(s) het beste kunnen aanspreken.” Multicultureel De leerlingen doen samen met een wijkvoorlichter het huis-aan-huis bezoek. Een leerling Elektrotechniek gaat mee om de rookmelders op te hangen. Niet alleen wordt het veiligheidsbewustzijn van de bewoners vergroot, er is ook sprake van sociale controle. Kraaijenhagen licht verder toe: “Er gebeurt iets in de wijk, mensen raken in gesprek met elkaar. Een bijkomend succes waarover ook het wijkplatform enthousiast is. Naast dat we veel bewoners bereiken met de voorlichting, vind ik het een grote kans dat we ook de leerlingen zelf aanspreken. En dat zij hun kennis weer overdragen aan hun directe omgeving. Een bijkomend voordeel is dat het een multiculturele groep is. Daarmee leren alle betrokkenen veel over hoe we de mensen uit de diverse culturen het beste aanspreken.” Succesfactoren “Voor het slagen van dit project is een aantal dingen essentieel gebleken. Een daarvan was het inrichten van een telefonische helpdesk. Als bewoners twijfelen of de mensen aan de deur wel voorlichters zijn in het kader van brandveiligheid, dan kunnen ze de helpdesk bellen. Dat bleek te werken. Ook voor vragen naar aanleiding van een huisbezoek was de helpdesk bereikbaar. De helpdesk wordt door leerlingen bemand, uiteraard onder begeleiding. Verder hebben we aandacht besteed aan de kleding van de leerlingen. Zij hadden een opvallend rood fleecevest aan met de opdruk ‘rookmeldersproject’. Persoonlijk vind ik het nog een groot succes dat voor elke opgehangen rookmelder 25 eurocent door de woningcorporatie aan de Brandwondenstichting wordt overgemaakt. Dat maakt het cirkeltje mooi rond”, besluit de bevlogen Kraaijenhagen zijn verhaal. Stephan Wevers nieuwe voorzitter NVBR [foto: Ad Hupkes] Op 29 september volgde Stephan Wevers Caroline van de Wiel op als voorzitter van de NVBR en van de Raad van Regionaal Commandanten. Dat gebeurde tijdens de Algemene Vergadering van de NVBR, voorafgaande aan het NVBR-jaarcongres. Daarvoor maakte de commandant van Twente al onderdeel uit van het bestuur van de NVBR. Stephan Wevers (47) kent een lange carrière bij de brandweer. “Maar toen ik in 1987 begon aan de Brandweeracademie, had ik één wens en dat was het brandweervak leren. En later als lid van de Raad van Regionaal Commandanten had ik me voorgenomen om de bestuursfuncties en voorzittersrol te ontwijken. Mijn vooroordelen bleken echter niet te kloppen. Betrokken blijven bij het brandweervak en management blijken uitstekend samen te gaan.” Wevers is na zijn HTS-studie Bouwkunde in 1987 naar de Rijksbrandweeracademie gegaan. In 1999/2000 volgde hij de Master of Crisis and Disaster Management (MCDm) opleiding. Ook won hij de landelijke veiligheidsprijs met zijn scriptie over de operationaliteit van de OvD: ‘Raison D’être’. Vanaf 1989 is hij werkzaam bij diverse korpsen en werkte hij in alle schakels van de veiligheidsketen. Zo gaf hij leiding aan de afdelingen Preventie/Preparatie, Repressie, Opleiden/ Oefenen en de Meldkamer en ook in de operationele functies is hij werkzaam geweest. Wevers’ interesses liggen in het doorontwikkelen van het brandweervak en het leggen van verbindingen met andere partners. Naast zijn managementfunctie is hij docent/instructeur bij realistische trainingen voor manschappen, bevelvoerders en officieren. Daarnaast is hij bestuurslid van de Brandweer Opleidingen Gelderland/Overijssel en bestuurslid van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid. Erik van Zuidam nieuwe commandant regio Groningen Erik van Zuidam (55) is op 22 november voorgedragen als nieuwe commandant van de Brandweer regio Groningen. Momenteel is Van Zuidam nog plaatsvervangend korpschef van de Regiopolitie in Groningen. In de functie van regionaal brandweer commandant krijgt Van Zuidam de opdracht om de regionalisering van de 17 samenwerkende brandweerkorpsen binnen de 23 gemeenten te leiden en om te vormen tot één regionaal brandweerkorps Groningen. Hierbij is de ambitie om de lokale verankering van de huidige korpsen te behouden. Uiterlijk 1 januari 2014 moet de nieuwe organisatie gereed zijn. Van Zuidam werkte vanaf 1978 voor de Groningse politie. Een groot deel van zijn loopbaan was hij werkzaam binnen de opsporing, waarvan 5 jaar als chef van de divisie Zware Criminaliteit. Sinds 2002 maakte Van Zuidam deel uit van de korpsleiding en sinds 2006 als plaatsvervangend korpschef. In deze periode was hij een drijvende kracht achter de innovatie en toepassing van sociale media bij de politie. De opvolger van Thomas Faber, die door de selectieen adviescommissie unaniem gekozen is als beste kandidaat, is erg blij met zijn nieuwe functie. “Het geeft weer een nieuw perspectief in mijn loopbaan. Met mijn brede ervaring met zowel organisatieveranderingen als in een frontlijnorganisatie hoop ik een mooie bijdrage te kunnen leveren aan een geregionaliseerde brandweer met lokale verbondenheid.” > Hettie Bergsma (IJsselland) “Dat pappa brandweerman was ontging mij als kleine dreumes al niet. Als de brandbel ‘s nachts ging, zat ik - vier jaar oud - rechtop in bed en vroeg ik hem of ik kon helpen.” “Op een dag belandde zijn voertuig tijdens een uitruk tegen een boom en raakte hij gewond. Hij kwam er gelukkig met een gebroken knieschijf vanaf en kon zijn diensten tot z’n 61e jaar voortzetten. Een paar anderen hadden minder geluk, dat zijn toch hele ingrijpende dingen.”

Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D Jan van der Heydenprijs 11 [foto: Ad Hupkes] Trots en blij met erkenning. Jan van der Heydenprijs voor Midden- en West-Brabant en technasium ’t Rijks De geperforeerde wand, de omhoogdeurklink en de hitfire. Drie fantastische ideeën van leerlingen van het technasium van scholengemeenschap ‘t Rijks uit Bergen op Zoom. Samen met de brandweer Middenen West-Brabant werden de ideeën uitgewerkt en werd de landelijke Jan van der Heydenprijs gewonnen. Dé brandweerinnovatieprijs van 10.000 euro! Zijn vriend Tim de Moor vult hem aan: ”Eerst wilden we schuimsprinklers ontwerpen, maar die bleken al te bestaan. Toen werd het een decoratieve wand waar in geval van brand, brandblussend schuim doorkomt”. Docent Frank Hagenaars van ’t Rijks: “Dit zijn geweldige projecten voor onze leerlingen. Ze stimuleren de creativiteit. Zowel bij het bedenken als bij het uitwerken van de plannen. Dat de producten ook realistisch uitvoerbaar zijn, is voor de kinderen nog eens extra stimulerend en voor ons natuurlijk de grootste winst.” > * Het technasium is een onderwijsstroom voor vwo en havo, waarin de bètavakken centraal staan. Zoals een gymnasium een vwo is met het examenvak Grieks en/of Latijn, zo is een technasium een vwo of havo met het examenvak Onderzoeken en Ontwerpen. Het initiatief voor dit brandweerproject komt vanuit het Middenen West-Brabantse brandweercluster Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht. Leon Havermans, hoofd van de parate dienst Roosendaal, is de grote trekker. Gedurende tien weken hebben 72 leerlingen van het technasium* zich fanatiek voor het project ingezet. Innovatieve bestrijdingsmethoden Uitgaande van de sleutelbegrippen brand, ontstaan en voorkomen van brand, zijn de scholieren aan de slag gegaan met het bedenken van innovatieve bestrijdingsmethoden. Bijvoorbeeld een blusdeken die geïntegreerd is in een afzuigkap. Of de ‘omhoogdeurklink’, die uitschuifbare delen van een deur activeert om de deur extra zuurstofdicht te maken. De ‘hitfire’ is ook een vondst. Dit is een apparaat waarmee zeer gericht op hete locaties wordt geblust. Verder zat er een branddichte kluis bij voor elektrische apparatuur in huis. Schuimdoorlatende decoratieve wand “Ons idee is eigenlijk spontaan gekomen”, zegt Chiel Nieuwlaat, nu tweedeklasser. Brandweer doe-dag De ideeën werden getoetst op een ‘doe-dag’ die de scholieren doorbrachten op de brandweerkazerne in Roosendaal. Leon Havermans: “Tijdens hun bezoek aan de kazerne is uitleg gegeven over de manier waarop de brandweer aankijkt tegen brand en het ontstaan van brand. Vervolgens zijn de leerlingen aan de slag gegaan om ideeën te ontwikkelen en uit te werken. Aan het einde zijn de ideeën beoordeeld door drie medewerkers van de brandweer.” Landelijk technasium project Leon Havermans is zeer in zijn nopjes met de prijs: “uiteraard zijn wij trots en blij met de erkenning. Nog mooier is het dat wij met de 10 mille het project nu ook landelijk kunnen vormgeven. Er zijn zo’n 70 middelbare scholen met een technasium. We besteden het geld onder meer aan het ontwikkelen van een goede lesbrief en aan het instrueren van de docenten. Over een paar jaar werken de leerlingen van ’t Rijks misschien wel weer aan een brandweerproject. Het geld van de prijs wordt namelijk ook besteed aan een soortgelijk project voor de bovenbouw. De ideeën worden getoetst op een doe-dag.

Samenvatting_jaarverslag_2014
handreiking-Rembrand-definitief
Normenboek Brandweer voor brandweerzorg, rampenbestrijding en ...
Presentatie Rene Hagen.pdf - BrandweerKennisNet
Sitrap oktober 2010 (PDF, 0,9 MB) - Brandweer
“nieuwe media” in het onderwijs - Keizer Karel College
0319-STT_publicatie_2050_BW_C_def
Achtergrond regionalisering Brandweer Gelderland ... - Vergaderingen
Jaarboek natuurstudie 1999 - Natuurpunt Velpe-Mene
uitkomsten-hr-social-survey-2013
2013 Juni Informatiemagazine Brandweer ZHZ.pdf
September 2007 - Uw Regio
Antibiotica en resistentie - Ziekte van Lyme
2012 Februari Informatiemagazine Brandweer ZHZ.pdf
Gelijke onderwijskansen voor allochtonen Dag van het ... - UHasselt
Jaarrekening 2003 - SBM Offshore
Jaargang 8, nummer 3, 2013 - GGzE