Views
3 years ago

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

12 Educatie

12 Educatie Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D Professor Blussemans is er voor de kleintjes Tijdens de brandpreventiecampagne 2011 in Brabant-Noord waren kinderen in de groepen drie, vier en vijf de doelgroep voor professor Blussemans. Doel was dat deze kinderen en hun ouders actief gingen nadenken over de brandveiligheid in huis. Maar ook dat de kleintjes weten wat ze moeten doen. Uit overleg met kinderpsychologen en pedagogen bleek dat de bestaande schoolprojecten niet goed aansluiten op deze specifieke groep. Blussemanspakket Kern van de campagne was het bezoek aan de school door brandweervrijwilligers. Zij gaven de kinderen een Blussemanspakket. Het pakket bestond uit een lijst met opdrachten die de kinderen met hun ouders moesten uitvoeren. Dit waren opdrachten zoals het opzoeken van de rookmelders en blusmiddelen in huis. Maar ook bedenken hoe ze zo snel mogelijk naar buiten kunnen gaan. Op een speciale website stonden voor de ouders een toelichting en achtergrondinformatie over de opdrachten. Als alle opdrachten waren uitgevoerd mochten de kinderen de actieposter uit het pakket thuis voor het raam hangen en zich op de website registreren. Hiermee maakten de kinderen kans op een ‘brandweerleerdag’ in een oefencentrum waar ze zelf konden ervaren hoe het is om brandweerman te zijn. Succes Alle scholen in de regio zijn aangeschreven om mee te doen aan dit project. Uiteindelijk nam ruim 60% van de scholen deel en heeft professor Blussemans meer dan 15.000 kinderen bereikt. De website is door meer dan 2.000 mensen bezocht en 600 kinderen gaven aan dat hun huis brandveilig is. Een resultaat dat vooraf door verschillende deskundigen onhaalbaar werd geacht. De actie werd een succes omdat de kinderen op hun eigen niveau zijn aangesproken en de opdrachten overzichtelijk waren. Ook waren de scholen graag bereid om mee te doen, omdat er voor deze groepen niet zoveel acties zijn en de tijd en inzet voor de school beperkt bleef. Tot slot bleken de vrijwilligers die naar de scholen gingen zeer enthousiaste vertellers over de brandweer. > Professor Blussemans wist meer dan 15.000 kinderen tussen zes en negen jaar te bereiken. Train As You Fight in Gelderland-Zuid Met een nieuw en uitdagend oefenprogramma dat in 2012 van start gaat en centralisten die in hun eigen omgeving kunnen oefenen, heeft ‘Train as you fight’ in Gelderland-Zuid een belangrijke plaats op de agenda. Henk Teeuw van de sector Brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid weet er alles over te vertellen. > Edwin Plug (Hollands Midden) Dat Plug een hulpverlener pur sang is, blijkt niet alleen uit zijn vrijwilligerschap. “Ik ben ook ‘rescue marshall’ op het racecircuit van Zandvoort”. Z’n vader zat al bij de brandweer... en zo rolde hij er ook in. “ Eenmaal zijn we samen uitgerukt, m’n vader en ik, voor een caravanbrand die overigens niet zo spannend was”. Lees het verhaal van deze vrijwilliger op www.nvbr.nl/portret “Dit jaar vond in Weeze onze laatste realistische oefenweek plaats voor officieren van dienst. Ook komt er een einde aan de huidige oefencyclus (2008- 2011) van het regionaal realistisch oefenprogramma voor manschappen en bevelvoerders. In 2012 staat er een heel ander oefenprogramma op het programma, want dan gaan manschappen, bevelvoerders en officieren gezamenlijk oefenen op het oefencentrum van G4S in Ambt Delden”, vertelt Henk Teeuw. Henk is voorzitter van de projectgroep die de opdracht kreeg het realistisch oefenen vanaf 2012 voor de brandweer in Gelderland-Zuid uit te werken. “We hebben ons hierbij laten leiden door de ervaring en deskundigheid vanuit het veld. Het resultaat is een uitdagend oefenprogramma in 2012.” Pilot De projectgroep ging niet over één nacht ijs. Henk legt uit: “We wilden eerst zelf ervaren of G4S het ook waar kan maken. Op 20 augustus is daarom een pilot op het oefencentrum georganiseerd. Basiseenheden van de brandweerclusters Geldermalsen-Neerijnen- Lingewaal, Tiel-Neder-Betuwe, Maas en Waal en Millingen aan de Rijn-Ubbergen-Groesbeek kregen die dag verschillende oefeningen voorgeschoteld. Ook twee officieren van dienst namen deel aan de test.” De resultaten van de testdag waren voor het grootste deel positief. Henk: “Volgend jaar kijken we, onder meer op basis van de ervaringen, hoe we het realistisch oefenen verder vormgeven.” Trainen in blokken Het nieuwe oefenprogramma kent elf blokken van drie dagen. Per dag trainen er vier basiseenheden. Het dagprogramma omvat in de ochtend een aantal elementaire oefeningen, zoals bijvoorbeeld straalpijptechnieken en deurprocedures. Vervolgens staat een aantal inzetoefeningen op het programma die variëren van ‘middel’ tot ‘middel, neigend tot groot’. De manschappen en bevelvoerders oefenen één dag, de officieren oefenen alle drie de dagen. Per blok van drie dagen oefenen vier officieren. Monitoren eigen besluitvorming In het oefenprogramma voor de officieren wordt gebruik gemaakt van een nieuwe trainingsvorm die door

Safety Campus Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D 13 [foto: Patrick van Gerner] > > René & Aline de Jong (Midden- en West-Brabant) “Onze post bestaat uit 18 mannen en een vrouw, allemaal vrijwilligers. En die ene vrouw is mijn eigen vrouw. Leuk hè?” René de Jong werd in september 1991 bij de brandweer gevraagd. De vrijwilligers van de post ‘s Gravenmoer oefenen elke vrijdag. En tweemaal per jaar oefenen ze ook ‘realistisch’, dit jaar in Barneveld. “We nemen dan een extra voertuig van een buurgemeente mee en zij nemen onze taken over.” Anke Terpstra (Fryslân) Wanneer past het bij je om brandweervrijwilliger te worden? “Als je weet door te pakken, inzicht hebt, sportief bent en vooral een teamspeler bent.” Zoals velen denken is een grote brand niet het mooiste wat je als brandweervrijwilliger kan overkomen. “De grootte van een brand of ongeval maakt voor mij niet uit. Ik haal meer voldoening uit een inzet wanneer deze op techniek en tactiek aangevallen wordt.” Lees het verhaal van deze vrijwilligers op www.nvbr.nl/portret Troned Safety Campus Innovatie in Veiligheid Sinds 2009 gebruikt Brandweer Twente een deel van voormalige luchthaven Twente als brandweeroefencentrum. Onder de naam Troned (Trainingscentrum Oost-Nederland) worden in de leegstaande faciliteiten realistische oefeningen voor met name de brandweer georganiseerd. Verder zijn er BHV-activiteiten en maken het Kenniscentrum Risicobeheersing en het Team Brandonderzoek van Brandweer Twente gebruik van Troned. Partijen uit diverse sectoren die zich met veiligheidsvraagstukken bezighouden, zijn enthousiast over Troned als broedplek, field lab en ontmoetingspunt. In de actuele situatie heeft Troned al duidelijk bekendheid opgebouwd en sluiten diverse gerenommeerde partijen uit de Nederlandse veiligheidsbranche aan. Zo maakten in 2010 ruim 4500 personen uit de veiligheidsbranche gebruik van Troned binnen 169 georganiseerde activiteiten zoals oefeningen, opleidingen, examens, bijeenkomsten en onderzoek. Veel activiteiten ontstaan rechtstreeks vanuit het werkveld. Ook is er veel enthousiasme bij (inter)nationale partijen om ook activiteiten op Troned te gaan ontplooien. Volwaardige veiligheidscampus Waar Troned zich momenteel vooral richt op operationele trainingsactiviteiten, is het doel om het huidige brandweeroefencentrum uit te bouwen tot een volwaardige veiligheidscampus. Dit betekent een verbreding met kennisinstituten, burgers en bedrijfsleven. Zo worden de juiste expertise, onderzoekscapaciteit, kennis en ervaring in een integrale aanpak met elkaar gedeeld. Troned wil toe naar een zogeheten Safety Campus waar veiligheidspartners elkaar fysiek en/of > Geïnteresseerd in gebruik van Troned of participatie? Meer informatie over Troned op www.troned.nl thematisch treffen, bevragen en versterken. Zo ontstaat een multidisciplinair kennis- en expertisecentrum op het gebied van risicobeheersing en veiligheid, dat bestaande netwerken met elkaar verbindt. Doen, Denken en Beleven Op de campus staan de dimensies Doen, Denken en Beleven continue met elkaar in verbinding. Het Doen betreft het opleiden en oefenen, het Denken onderzoek en innovatie en het Beleven brandveilig leven en zelfredzaamheid. Hierdoor wordt Troned een hoogwaardig innovatief veiligheidscentrum waar onderzoek en praktijk hand in hand gaan. Dit is de reden waarom aansluiting en samenwerking wordt gezocht met kenniscentra (Universiteiten Twente en Lund, TNO, NIFV), innoverende bedrijven en onderwijsinstellingen (Saxion Hogescholen, ROC’s). De focus ligt in eerste instantie op Twente, maar de faciliteiten hebben (inter)nationale relevantie. De centrale ligging in de innovatiedriehoek, de Euregio en de goede contacten met buitenlandse instituten zijn daarbij sterke troeven. Safety Campus in 2015 Gedurende de periode 2011 tot 2014 wordt het brandweeroefencentrum gecontinueerd en verder geprofessionaliseerd. Vervolgens wordt binnen het veiligheidscentrum de eerste stap gezet richting een integrale aanpak. Geneeskundige en politieorganisatie haken aan en oefenen mono- en multidisciplinair op de Troned-locatie. Deze fase wordt van 2014 tot 2015 doorlopen. Uiteindelijk wordt vanaf 2015 de Safety Campus gerealiseerd. Dit houdt een gehele integratie van de vorige fasen in met onderwijs, onderzoek en innovatief bedrijfsleven. Troned wil meewerken aan meer veiligheid en meerwaarde bieden voor Brandweer Nederland. stichting Crisislab en G4S is ontwikkeld. Daarin wordt geleerd om de eigen besluitvorming en communicatie continu kritisch te monitoren. Als een genomen besluit niet blijkt te werken moeten zij zichzelf durven corrigeren, een nieuw besluit nemen en herziene opdrachten communiceren. Bij deze nieuwe trainingsvorm wordt gebruik gemaakt van een helm-videocamera. Henk: “De waarnemer kan bepaalde fragmenten markeren om tijdens de evaluatie te bespreken. Zo leren de officieren hun eigen optreden zelf kritisch te evalueren. Na afloop krijgen ze een USB-stick mee naar huis, zodat ze naderhand alles nog eens rustig kunnen bekijken.” Meerwaarde Het nieuwe oefenprogramma is voor Nederlandse begrippen uniek te noemen. Henk ziet ook duidelijk meerwaarde in het gezamenlijk oefenen: “We krijgen hierdoor uniformiteit in ons optreden in de regio. Bovendien levert het nieuwe oefenprogramma ook een groot financieel voordeel op. In voorgaande jaren moesten we voor twee groepen, de basiseenheden en de officieren, aparte oefenterreinen reserveren.” Ook nieuw oefensysteem voor de meldkamer Ook de brandweercentralisten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Zuid oefenen sinds kort in een realistische omgeving. Binnen de leeromgeving van het operationele Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) zijn fictieve korpsen, eenheden, functies, voertuigen, nieuwe capcodes en een kazerne volgordetabel aangemaakt. Brandweercentralist Jochem van Os is enthousiast over het nieuwe systeem: “Voorheen konden we maar één centralist naar de oefenlocatie sturen om daar met een portofoon te oefenen. Nu kunnen we op één dag circa zes centralisten trainen. Dit gebeurt in hun eigen werkomgeving en met alle middelen waarover ze in hun dagelijkse praktijk beschikken. Een hele vooruitgang. Onlangs is de oefenomgeving uitgebreid met fictieve eenheden van politie en ambulancedienst, waardoor we ook multidisciplinair kunnen oefenen. Daarnaast heeft het voordelen voor het veld: eenheden worden net als in de werkelijkheid met een pager gealarmeerd, kunnen statussen en hebben daadwerkelijk contact met de centralist van de meldkamer.”

Samenvatting_jaarverslag_2014
NVBR jaarverslag 2008.pdf - Brandweer Nederland
Sitrap februari 2009 (PDF) - Brandweer
2013 Februari Informatiemagazine Brandweer ZHZ
Beste inwoner van Lovendegem & Vinderhoute, - N-VA Lovendegem
downloaden - Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Het Zaanse GZ richt hoofdvestiging van Brandweer ... - Zaanbusiness
het Vladivostok-project - Applus RTD
Brandweerkrant van Nederland, november 2012.pdf
Vlaamse Schrijnwerker_augustus_2011.pdf - Bouwmagazines
Brandende_Kwesties_winter_2012 - VGGM
Vergelijking_fatale_woningbranden_2008-2012
download PDF - DTZ Zadelhoff
Dealer Info nummer 6/7 in pdf formaat.
handreiking-Rembrand-definitief
Dealer Info nummer 4 in pdf formaat.