Views
3 years ago

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

2 Oefencarroussel

2 Oefencarroussel Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D Levensecht en leerzaam Juichen en janken bij oefencarrousel ‘De Vuurproef’ Vervolg van de voorpagina Zes dagen trokken drie keer per dag drie ploegen langs drie stands, waarin verschillende scenario’s waren uitgewerkt: brand, hulpverlening en Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS). Een grote aanslag op mensen en middelen, maar wát een feest: tevreden korpsen over opzet, enscenering en realiteitsgehalte van de oefencarrousel, die ‘De Vuurproef’ gedoopt werd. Wisselende prestaties De observatoren voor De Vuurproef waren geronseld uit de hele regio en ook zij waren unaniem enthousiast over het verloop van de dag. De prestaties van de korpsen beoordeelden zij als ‘wisselend’. “Het is alles tussen juichen en janken”, zoals een van hen kort maar krachtig samenvatte. “Soms lijkt het wel of de deelnemers hun opleiding even vergeten zijn en gaan elementaire dingen niet zoals het moet, maar op een ander moment gaat het perfect en loopt alles volgens het boekje. Ook zie je een kloof tussen les- en leerstof en de praktijk. Alleen al daarom zijn dergelijke oefeningen heel nuttig.” Bovendien konden de observatoren in deze setting ook nieuwe middelen uitproberen, zoals een uitbreiding aan de warmtebeeldcamera. Hiermee zijn de warmtebeelden niet alleen zichtbaar, maar worden ze ook vastgelegd om er later van te leren. Brand Bij dit onderdeel van de carrousel gaat het nooit om brand alleen. In dit geval was er een groep met Poolse kinderen aan het kamperen. Het communiceren met de - echt - Poolse leiders maakte het er voor de bevelvoerders niet makkelijker op. Het was pittig om erachter te komen wat zich binnen precies afspeelde en vooral wie er nog binnen was. En waar de ene bevelvoerder zich redde met handen en voeten, moest de ander afhaken: “Ik kan geen Engels”. Ook het optreden van de chauffeur/pompbediener pakte verschillend uit. Sommigen hielden zich strikt aan hun taak, anderen hielden het hele incident in de gaten en waren ‘de ogen van de ploeg’. Zij gaven de bevelvoerder en manschappen informatie over bijvoorbeeld de rookontwikkeling en zorgden ervoor dat alles klaar lag voor een eventueel slachtoffer. Hulpverlening Ook hier was sprake van een pittig scenario, inclusief instinker. De situatie op zich was al ingewikkeld genoeg, maar veel ploegen zagen niet dat de tank met de auto eronder op een hellende weg stond. Dat kan gevolgen hebben op het moment dat je gaat takelen en tillen: gaat de boel schuiven, waardoor het slachtoffer alsnog bedolven raakt? Ook hier waren de oplossingen even divers als de ploegen, en was er verschil in de mate waarin de bevelvoerder of iemand anders uit de ploeg het hele incident in de gaten hield. Gebeurt er niet iets onverwachts, komt de veiligheid van de eigen mensen niet in gevaar? De een was er meer op bedacht dan de ander. Hulde aan de verpleegkundige van Defensie, die steeds weer geduldig op het wegdek de volgende reddingspoging afwachtte. Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen Het meest gevreesde onderdeel was OGS, want het komt relatief weinig voor en omgaan met gas en andere nietzichtbare stoffen is lastig. En als er dan ook nog sprake is van radioactiviteit, dan wil je in de hectiek wel eens een brandje missen dat op het dak is ontstaan. Bovendien zie je dan al helemaal niet dat het ook nog een transformatorhuisje is, met alle gevaren van dien. De monteur die door de brand door het dak was gezakt, lag op een rooster gespiest. Om hem te bevrijden moesten de manschappen dicht bij een mogelijk radioactieve bron ‘Veel ploegen zagen niet dat de tank met de auto op een hellende weg stond.’ komen. Hoewel, als ze het bosje staal hadden weggehaald, hadden ze er twee meter verder vanaf kunnen staan en dus veiliger kunnen werken. Dat bedacht vrijwel geen enkele ploeg. Een goed moment dus voor een lesje ‘meten’ en voor de conclusie dat niet iedere stralingsdosis dodelijk is. Ook hier geldt namelijk ‘Meten is Weten’, maar het interpreteren van de getallen is nog een vak op zich. Micro is geen milli, en de ene brandweermens is een betere rekenaar dan de andere. Daarom was er een stoomcursus ‘meten van radioactiviteit’ na afloop van dit scenario. Er was dus veel verschil tussen de verschillende deelnemers, maar de evaluatieformulieren over de oefencarrousel waren eensgezind: vrijwel allemaal lovend. Sterke punten waren de afwisseling, snelheid, onbekende locaties en beoordelaars. Wel werd er verzocht om de volgende keer een hartige snack in plaats van zoete chocoladerepen uit te delen. De oefencarrousel viel namelijk in de enige zomerweek van 2011.

Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D Incident Moerdijk 3 [foto’s: Herma van Eijk] Ontmoeting met de werkelijkheid “Zeer grote brand bij het bedrijf Chemie Pack. Hoogste alarmfase, grote explosies. Brandbare, giftige en bijtende stoffen. Een gigantische rookpluim naar boven.” Met deze audiofragmenten uit journaals van 5 januari 2011 start de film ‘Ontmoeting met de werkelijkheid’ van Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. ‘Ontmoeting met de Werkelijkheid’ gaat over de inzet en de gebruikte strategie tijdens de acute fase van de brand op het industrieterrein van het Noord-Brabantse Moerdijk op 5 januari 2011. De reconstructiefilm is gemaakt ter ondersteuning van de feitenanalyse van het incident, zoals deze is opgenomen in het inspectierapport Openbare Orde en Veiligheid. Publieke rehabilitatie van de betrokken brandweercollega’s is een bijkomend effect. Unieke beelden De tijd van handeling: vanaf de eerste melding op 5 januari 2011 om 14.26 uur tot en met ‘brand meester’ op 6 januari om 00.15 uur. In de 22 minuten durende film worden persoonlijke interviews afgewisseld met amateuropnames, unieke beelden van bewakingscamera’s en confronterende fragmenten uit de journaals en actualiteitenprogramma’s. Het geeft een goed beeld van de complexiteit van deze brand. Er was sprake van meerdere incidenten tegelijkertijd, die elk een eigen en soms tegenstrijdige aanpak vereisten. Dilemma’s Het incident wordt geanalyseerd aan de hand van een aantal dilemma’s, zoals bijvoorbeeld gecontroleerd laten uitbranden en terugtrekken of de brand toch beheersbaar maken en mogelijke escalatie voorkomen. Of de inzet van water versus schuim in relatie tot de omvang en complexiteit van de brand, beschikbaar materiaal, milieueffecten en timing. De bij het incident betrokken OvD, Leider CoPI en de AGS vertellen openhartig over de beslissingen die zij namen ten aanzien van onder andere vervuild bluswater, het duiden van de stoffenlijst en hun contacten met de andere spelers in het veld. Het incident wordt geanalyseerd aan de hand van een aantal dilemma’s. > Bekijk de film via www.brandweermwb.nl of vraag de film op bij Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Portretten brandweervrijwilligers gebundeld ‘Meten is weten, maar het interpreteren van getallen is nog een vak op zich.’ 2011 was het Europese jaar van het vrijwilligerswerk. Om de brandweervrijwilligers een podium te geven en in de schijnwerpers te zetten plaatste de NVBR wekelijks een verhaal van een brandweervrijwilliger op de website NVBR.nl en in de nieuwsbrief ‘NVBR.nl Actueel’. Deze korte, maar indrukwekkende verhalen hebben wij gebundeld. Rond de jaarwisseling zal elk korps een exemplaar ontvangen en de publicatie zal digitaal te downloaden zijn vanaf de NVBR-website. Ruim 31.000 brandweermedewerkers zetten zich dagelijks in voor de veiligheid van de samenleving. Allemaal professionals, waarvan tachtig procent vrijwilliger en twintig procent beroeps. Deze mensen zijn toegewijd en trots op hun werk, bereid om te werken wanneer dat nodig is, zeer collegiaal en betrokken bij hun werk. Dat blijkt eens te meer uit de portretten die we van hen maakten: passie voor het vak en trots op hun werk staan in al hun verhalen centraal. Met de uitgifte van dit boek spreekt de NVBR als branchevereniging graag haar waardering uit voor al deze mensen, zowel vrijwillig als beroeps. Dank voor jullie toewijding!

Samenvatting_jaarverslag_2014
NVBR jaarverslag 2008.pdf - Brandweer Nederland
Sitrap februari 2009 (PDF) - Brandweer
2013 Februari Informatiemagazine Brandweer ZHZ
Presentatie Rene Hagen.pdf - BrandweerKennisNet
Beste inwoner van Lovendegem & Vinderhoute, - N-VA Lovendegem
downloaden - Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Brandweerkrant van Nederland, november 2012.pdf
Het Zaanse GZ richt hoofdvestiging van Brandweer ... - Zaanbusiness
het Vladivostok-project - Applus RTD
Vlaamse Schrijnwerker_augustus_2011.pdf - Bouwmagazines
Brandende_Kwesties_winter_2012 - VGGM
Achtergrond regionalisering Brandweer Gelderland ... - Vergaderingen
handreiking-Rembrand-definitief
Vergelijking_fatale_woningbranden_2008-2012
download PDF - DTZ Zadelhoff
2013 Juni Informatiemagazine Brandweer ZHZ.pdf