Views
4 years ago

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

4 Multidisciplinaire

4 Multidisciplinaire aanpak Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D In Nederland zetten zo’n vijf miljoen vrijwilligers zich voor anderen in. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom schenkt de NVBR aandacht aan de persoonlijke verhalen van brandweervrijwilligers. Meer verhalen vindt u op de NVBR-website Twitterhandboekje voor piketfunctionarissen Leren door het gewoon te doen! > Frits Huigen (Noord- en Oost- Gelderland) “Wij worden ook opgeroepen bij grote calamiteiten buiten onze regio, zoals bij de natuurbrand in Brabant en de duinbrand in Schoorl. Interessant en leerzaam.” “Die inzet in Schoorl was een lange: van ‘s morgens negen tot ’s avonds negen waren we bezig. En we kregen pech met ons voertuig, waardoor we pas rond middernacht vertrokken en om twee uur ‘s nachts thuis waren. Het heeft wel iets om op zo’n tijdstip nog eten te regelen bij de plaatselijke horeca.’ Lees het verhaal van deze vrijwilliger op www.nvbr.nl/portret Begin 2009 zijn we bij Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) gestart met piket Communicatie. Het piketteam, bestaande uit vier mensen, vervult de rol van communicatieadviseur in het ROT vanaf GRIP 2-incidenten. Daarnaast komt de piketfunctionaris ook al in actie vanaf ‘middelbrand’ of ‘middelongeval’. Volgens vastgestelde criteria verzorgen wij dan het persalarm en nemen wij de woordvoering voor een (H)OvD-Brandweer of Geneeskundig waar. Om deze taken te kunnen uitvoeren hebben we een aantal middelen tot onze beschikking. Allereerst een portofoon, zodat we met het berichtenverkeer tussen (H)OvD en de meldkamer kunnen meeluisteren. Er is altijd telefonisch contact met de meldkamer en de (H)OvD voor verdere informatie over het incident. Daarnaast kunnen wij meelezen in het meldkamersysteem. Op die manier hebben we snel een goed beeld van het incident. De woordvoering die wij verzorgen is telefonisch, wij gaan niet naar de plaats van het incident. Aanwezige pers ter plaatse wordt opgevangen door de (H)OvD. Bij een GRIP 1-situatie is er een piketvoorlichter van Politie Zeeland aanwezig op de plaats van het incident. Twitter In 2010 besloten we het gebruik van Twitter toe te voegen aan ons piket om zo de snelle, eenduidige informatievoorziening te ondersteunen. Voor ons een kleine stap, omdat we alles aan de ‘achterkant’ al geregeld hadden. Onze gedachte was dat er in wezen geen verschil is of je journalisten telefonisch te woord staat of datzelfde bericht in 140 tekens op Twitter plaatst. We kregen het advies om in het klein met Twitter te starten, eerst ervaring én volgers op te bouwen. Dat zijn we toen maar gewoon gaan doen zonder al te lang stil te staan bij een strategisch plan. In de praktijk levert het eigenlijk alleen maar tijdwinst en voordelen op. We bereiken in één keer alle journalisten- en ‘burger-‘volgers tegelijk. We bellen nog wel met de media, maar vaak geven ze zelf al aan: “we volgen de tweets en bellen wel terug als we vragen hebben!” Tegelijkertijd analyseren we tijdens ons piket de berichtgeving en reacties via twitter. We hebben al een paar mooie voorbeelden van hoe we op die manier onjuiste berichten konden ontkrachten of aanvullende informatie konden verstrekken. Overigens was het een bewuste keuze om via het account van de VRZ te twitteren. We zijn immers meer dan brandweer alleen. Tevens paste het bij ons doel om in het klein alvast onze volgers op te bouwen. Is er dan een keer een heel groot incident, dan staat je netwerk al en weten mensen je te vinden voor informatie. Twitterhandboekje Na een paar maanden twitteren kwamen we erachter dat we alle vier op onze eigen manier twitterden. [foto: Wim Spaans, Rijkswaterstaat] Veiligheid Deltawateren Scheepvaart is een relatief veilige vorm van transport. Wanneer zich echter op het water een incident voordoet, zijn er veel partijen bij betrokken. Zowel aan de waterkant, als op het land. De veiligheid op het water is één van de speerpunten van Veiligheidsregio Zeeland. Om tot een eenduidige aanpak van de veiligheid te komen, is het project ‘Deltawateren’ gestart. Jeroen Zonnevijle was twee jaar geleden vanuit de Provincie Zeeland betrokken bij het project ‘Samenwerken en Slagkracht’. Sinds 1 oktober 2010 is Jeroen in dienst bij de Veiligheidsregio Zeeland. “In het voorbereidingstraject hebben betrokken partijen elkaar beter leren kennen. Sindsdien is er al een belangrijke rol weggelegd voor Rijkswaterstaat en de KLPD bij calamiteiten te water. In het nieuwe project streven we naar één gezamenlijk Incidentbestrijdingsplan bij incidenten op alle Deltawateren. Vanzelfsprekend worden ook andere partijen zoals de veiligheidsregio’s Rotterdam- Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, ‘Het bestrijden van Midden- en West-Brabant, maar ook de Vlaamse Provincies een incident doe Antwerpen, Oost- en West- Vlaanderen actiever betrokken bij rampenbestrijding.” je vooral samen, multidisciplinair.’ Wat zijn de risico’s in de Deltawateren? “Enerzijds hebben we in Zeeland te maken met zeer intensieve scheepvaart, zowel recreatief als beroeps. Samen met de havens van Gent, Antwerpen en de Zeeuwse havens zijn we het vierde havengebied ter wereld. We hebben te maken met container- en passagiersschepen, een variatie aan brandbare of gevaarlijke vloeistoffen zoals ammoniak, maar ook toenemende cruisevaart. Zeeland heeft een aantal kwetsbare natuurgebieden zoals ’t Zwin en Nationaal Park Oosterschelde, waar een incident op het water grote milieuconsequenties kan hebben. Voor de havenautoriteiten tenslotte, spelen economische belangen een grote rol. Zij zijn beducht voor een stremming van de vaarwegen.” Hein Versluis coördinator Port Security & Safety van Zeeland Seaports: “Zeeland Seaports (ZSP) is, behalve beheerder van de havens Vlissingen en Terneuzen, ook nautisch verantwoordelijk in geval van calamiteiten in deze havens. De verkeersposten waar de havendienstmedewerkers zitten, zorgen voor de afhandeling van het scheepvaartverkeer. Ieder zeeschip, bestemd voor deze havens, meldt zich tenminste 24 uur voor aankomst bij de verkeerspost. Het schip wordt gevolgd vanaf de loodsposten in de monding van de Westerschelde totdat het uiteindelijk op z’n ligplaats ligt.” “Als zich een calamiteit voordoet op de Westerschelde, krijgt ZSP er mee te maken, wanneer het schip een veilige ligplaats zoekt in de haven of gerepareerd moet worden. ZSP maakt dan een afweging van de risico’s. Je wil niet dat een dergelijk schip alsnog zinkt, in brand vliegt of milieuschade veroorzaakt. Je brengt dit schip tenslotte wel naar één van de meest risicovolle gebieden van Nederland!” “Als een incident in de haven plaatsvindt heeft dit direct consequenties voor de bedrijfsvoering. Dan moet er worden gealarmeerd, geïnformeerd en gecoördineerd of maatregelen worden getroffen zoals het instellen van een vaarverbod. Het bestrijden van een incident doe je vooral samen, multidisciplinair. We hechten grote waarde aan het goed beschrijven van rollen en verantwoordelijkheden in de incidentbestrijding. ZSP participeert in het project ‘Veiligheid Deltawateren’ om samen met de partners verder te bouwen aan de incidentbestrijding op alle Zeeuwse wateren. Dit project is niet alleen een opsteker voor Zeeland Seaports, maar voor de hele regio.”

Voertuigbezetting Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D 5 De een plaatste één tweet bij een incident, de ander soms wel vijf; de één begon met de aard van de melding, de ander met de plaatsnaam en soms vergaten we het gebruik van hashtags. Omdat we vinden dat het voor onze ontvanger niet uit moet maken wie er achter de knoppen zit, hebben we een twitterhandboekje gemaakt. In dit handboekje staan hele praktische en conrete afspraken over het gebruik van twitter bij incidenten. Met als uiteindelijk doel een zo uniform mogelijke berichtgeving. > Harrie Constant (Brabant-Noord) “Op een zomerdag in 1995 heb ik assistentie verleend bij een verkeersongeval. Een verstandelijk gehandicapte jongen van ongeveer acht jaar oud was aangereden door een auto en lag levenloos op de snelweg. Ik was als eerste ter plaatse en vond het mijn plicht om te handelen.” “Het kind heeft het overleefd en dit gaf mij zo’n goed gevoel dat ik besloot om hulpverlener te worden. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat het betekent als je iemand op zo’n manier hebt kunnen helpen.” Lees het verhaal van deze vrijwilliger op www.nvbr.nl/portret De ervaringen met het gebruik van Twitter zijn alleen maar positief. Het belangrijkste is echter dat je, of je nu Twittert of een ander middel inzet, alles achter je piket goed geregeld hebt. Zo beschikken we over een laptop met dongel, zodat we overal in kunnen loggen op het meldkamersysteem en hebben we allemaal een Blackberry met daarop de app van Twitter. De tweeps van het piketteam Communicatie VRZ: Dianne Deurloo, Winanda van den Ende, Marlies Lampert en Aart van Oosten. > Nieuw in 2012: ‘Portretten’ van onze vereniging In 2012 bestaat de NVBR tien jaar! Een leuke aanleiding om, na het succes van de ‘portretten van brandweervrijwilligers’ in 2011, in 2012 elke week een portret te publiceren van iemand die betrokken is bij onze vereniging. Dit kunnen mensen zijn die zich inzetten voor de programmaraden, netwerken, werkgroepen, vakgroepen of projecten, of die werken binnen het bureau van de NVBR. Zij vertellen je waarom zij warmlopen voor de brandweer, wat zij voor het werkveld doen en wat het mooiste resultaat is dat zij hebben bereikt. Wil jij met je collega’s in het land delen wat jouw onderdeel van de NVBR allemaal doet voor de Nederlandse brandweer? Mail dan je bijdrage aan: communicatie@nvbr.nl. Als elke seconde telt Proefproject Variabele Voertuigbezetting Brandweer Zeeland schept nieuwe kansen Auto te water, iemand onwel op straat, vlam in de pan… Situaties waarbij elke seconde telt. Als er levens op het spel staan moet deskundige hulp snel ter plaatse zijn. Maar in een uitgestrekt gebied als Zeeland is dat soms best lastig, zo ervaart de brandweer. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat normen van opkomsttijden niet altijd gehaald kunnen worden en dat de beschikbaarheid van voldoende personeel moeilijk te garanderen is. Mede daarom is landelijk het proefproject Variabele Voertuigbezetting van start gegaan. Zeeland neemt, onder leiding van Veiligheidsregio Zeeland, hieraan deel met zes korpsen in het project Variabele Voertuigbezetting. Helden Vraag een willekeurige jongen wat hij later wil worden en hij zal zeggen: brandweerman. De loeiende sirenes, de pakken, de prachtige brandweerauto’s, het heeft een grote aantrekkingskracht. Brandweermannen en -vrouwen zijn helden in de ogen van kinderen, maar ook in die van de maatschappij. Het zijn redders in nood. Natuurlijk moeten zij altijd kunnen uitrukken in geval van een incident. Maar dat lukt niet altijd. Een tankautospuit mag de kazerne officieel pas verlaten met een bezetting van zes personen. Voor veel korpsen blijkt het moeilijk om dit aantal binnen korte tijd bij elkaar te krijgen. Bijna de gehele Zeeuwse repressieve brandweerorganisatie bestaat namelijk uit vrijwilligers. Bovendien hebben veel brandweerposten een tekort aan vrijwilligers. Geen zes man bij elkaar betekent dat er niet uitgerukt kan en mag worden. En dat is in veel situaties een gemiste kans. Tijdwinst Het Zeeuwse proefproject Flexibele Voertuigbezetting maakt het mogelijk om met minder dan zes personen uit te rukken. De wetgeving en minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) bieden daartoe de mogelijkheid. Uiteraard geldt dit alleen voor situaties waarbij dit veilig genoeg is. Het nut van een uitruk met minder dan zes personen heeft zich al vaak bewezen in de regio Zeeland. Door de inzet van minder mensen op één voertuig wordt uitrukken binnen het project mogelijk gemaakt voor brandweerposten met een beperkte personele capaciteit. Met als resultaat: burgers worden eerder geholpen én een extra motivatie voor brandweerlieden, want de kans is groot dat zij niet voor niets naar de brandweerkazerne komen als zij opgeroepen worden. Zelfstandig of aanvullend De brandweerauto met een bezetting van vier personen (ook wel ‘flexibele eenheid’ genoemd) kan in eigen gebied altijd uitrukken bij een incident, als zelfstandige eenheid of aangevuld met een brandweerpost uit de omgeving. Zelfstandig als het bijvoorbeeld gaat om een kleinere brand of ter aanvulling als het gaat om een grootschaliger incident. Ook kan de flexibele eenheid, in het geval dat medische ondersteuning nodig is, alvast vooruit gaan en de eerste medische zorg bieden totdat de ambulance is gearriveerd. Het project en het proces Nadat in mei 2011 de ontwikkeling projectmatig is opgestart, worden de eerste projectresultaten zichtbaar. De komende periode richt zich op de implementatie. Hierbij worden de bestaande ervaringen met de Flexibele Voertuigbezetting uiteraard meegenomen. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan onder andere vakbekwaamheid, Arbo, het meldkamerproces en de levering van een aangepast voertuig. In het eerste kwartaal van 2012 wordt de implementatie afgerond, waarna een proefperiode van één jaar start. Vanzelfsprekend worden de resultaten hiervan grondig geëvalueerd om vervolgens optimaal te gebruiken voor de basisbrandweerzorg in Zeeland. Voor vragen over het project Flexibele Voertuigbezetting Brandweer Zeeland kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de Veiligheidsregio Zeeland.

2013 Februari Informatiemagazine Brandweer ZHZ
Brandweerkrant van Nederland, november 2012.pdf
Handhavingbeleidsplan 2011 provincie Groningen
Beste inwoner van Lovendegem & Vinderhoute, - N-VA Lovendegem
September 2007 - Uw Regio
Zoutpot nr. 28 - Stad Zoutleeuw
Lectorale rede Ynso Suurenbroek.pdf - BrandweerKennisNet
Aegon Review 2012 - Aegon's 2012 Review
Schippers
Macinform januari 2009 - Macintosh Retail Group
djoJC 'uteJeX focktedme&n: wij gebruiken alléén PALMOLIVE-ZEEP
Metalworking World 1/2012 - Sandvik Coromant
Technology Creating Value - SBM Offshore
Dealer Info nummer 2 in pdf formaat.
Dealer Info nummer 3 in pdf formaat.
Ter gelegenheid van de herinspeling op zondag 20 september 2009 ...
PuurNatuur NR. 52 (1) Februari 2010 - IVN-Roden
Vlaamse Schrijnwerker_augustus_2009.pdf - Magazines Construction
2 Sovon Nieuws - SOVON Vogelonderzoek Nederland