Views
4 years ago

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

8 Verenigingen

8 Verenigingen Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D ROC-leerlingen als preventist 10 [regio Utrecht] Cor Kraaijenhagen, bekend als ‘Brandweerman Cor’: in 2010 spraken studenten van ROC Midden-Nederland en wijkvoorlichters met bewoners in Overvecht- Zuidwest over de brandveiligheid in huis. Tijdens deze huis-aan-huis campagne plaatsten studenten gratis rookmelders in 1001 eengezinswoningen, die door de woningcorporatie gratis beschikbaar werden gesteld. 11 Jan van der Heydenprijs 2011 [regio Midden- en West- Brabant] De ‘geperforeer-de wand’, de ‘omhoogdeurklink’, de ‘hitfire’. Drie fantastische ideeën van leerlingen van het technasium van scholengemeenschap’t Rijks uit Bergen op Zoom. Met dit samenwerkingsproject hebben de school en brandweer Midden- en West- Brabant de landelijke Jan van der Heydenprijs gewonnen. Dé brandweerinnovatieprijs van 10.000 euro! 12 Prof. Blussemans voor de kleintjes ‘Saamhorigheid motiveert’ Brandweervereniging Veghel maakt Brandweervereniging Veghel vierde dit jaar met drie activiteiten het 60-jarig bestaan. In april organiseerden de leden een vaardigheidstoets onder auspiciën van het ABWC, op 25 juni was er een grote Veiligheidsdag in het centrum van Veghel en het jubileumjaar werd eind november afgesloten met een diner en een feestavond voor de leden en hun partners. Voorzitter Theo Gevers van Brandweervereniging Veghel is een tevreden man: “We hebben ons geprofileerd en het was gezellig.” Kwaliteitsverbetering. Dat was volgens Theo Gevers de reden van de oprichting van Brandweervereniging Veghel op 12 december 1951. “Een heel andere tijd dan nu en de brandweer was anders georganiseerd. Door samen zaken te bespreken werd gestreefd naar het verbeteren van de dienstverlening. Daarnaast was gezelligheid toen natuurlijk ook al een reden om regelmatig samen te komen.” Samengaan Veghel en Erp Een grote verandering voor Brandweervereniging Veghel was het samengaan van de korpsen van Veghel en Erp in 1994. De beide verenigingen gingen ook in elkaar op en het ledental ging flink omhoog. De tweede grote verandering dateert van begin dit jaar, toen de Brandweerregio Brabant- Noord gestalte kreeg. Onder deze regio vallen nu onder meer ‘post Veghel’ en ‘post Erp’. Brandweervereniging Veghel (ver)bindt de vrijwilligers van beide posten en ziet binnen de nieuwe organisatievorm het behouden van de eigen historische en culturele waarden als een neventaak. Saamhorigheid bevorderen Theo Gevers (50) zelf werd in 1990 brandweervrijwilliger in Veghel. Sinds dat jaar is hij ook lid van de brandweervereniging, waarvan hij nu drie jaar bestuurslid en een jaar voorzitter is. Belangrijkste doelstelling van de vereniging tegenwoordig is het bevorderen van de saamhorigheid. “Met allerlei activiteiten slagen we daar goed in”, zegt Gevers, die zelf jaren geleden via de brandweervereniging vriendschap heeft gesloten met een collega. “Niet alleen hij en ik, ook onze gezinnen trekken regelmatig met elkaar op.” Volgens de voorzitter van de brandweervereniging zijn ook de neveneffecten van saamhorigheid niet te onderschatten. “Saamhorigheid motiveert. Als je elkaar kent, respect hebt voor elkaar en elkaar mag, dan sta je ook anders ten opzichte van elkaar bij een uitruk. Met elkaar en voor elkaar. Zelf heb ik dat gevoel heel sterk en ik denk dat dat geldt voor het merendeel van de leden.” Als voorbeeld geeft Gevers de jubileumactiviteiten van dit jaar. Vrijwel alle leden en nog eens 130 andere vrijwilligers hielpen mee bij de organisatie van de Veiligheidsdag en 126 mensen schoven aan bij het afsluitende diner en vierden de feestavond mee. “En dat voor een vereniging met 70 leden. Na 60 jaar staat Brandweervereniging Veghel er goed op.” [foto’s: USAR] Finale Brandweerwedstrijden Oisterwijk > Ibo Oosterdijk (Twente) In 2001 startte hij bij de bedrijfsbrandweer van Grolsch. “De brouwerij is bij de vuurwerkramp in Enschede fors geraakt. Onze bedrijfsbrandweer is toen uiteraard ook ingezet.” “Die collega’s hebben heel wat meegemaakt en dat was voor een aantal aanleiding om ermee te stoppen. Ze hadden dus weer nieuwe mensen nodig en mij leek het wel wat”, licht Oosterdijk toe. Lees het verhaal van deze vrijwilliger op www.nvbr.nl/portret ’s-Gravenpolder landskampioen Zaterdag 17 september is de brandweerploeg van ’s-Gravenpolder (gemeente Borsele) Nederlands kampioen geworden bij de landelijke finale brandweerwedstrijden. In Oisterwijk streed het team, aangemoedigd door dertig meegereisde supporters, tegen de acht andere beste ploegen van Nederland. De ploeg wist zich in drie voorrondes te kwalificeren voor deze wedstrijd. Die voorrondes speelden zich het afgelopen halfjaar af in Ovezande, Lieshout en Veere. Bevelhebber Ronny Meijers: “We vertrokken die ochtend niet met de gedachte dat we landskampioen zouden worden. In deze wedstrijdklasse (Klasse 112) weet je van tevoren niet welke incidenten je krijgt, dat is een verrassing. Daar valt dus niet op te oefenen. Er werd melding gemaakt van een verkeersongeval na politieachtervolging, met beknelling. Toen we ter plekke aankwamen, was het slachtoffer al uit de auto gehaald door ambulancepersoneel. Op dat moment klonk er een luide explosie, afkomstig van een naburig restaurant. Daar troffen we een ober met brand- en snijwonden aan. We hebben goed ingespeeld op de nieuwe situatie en zijn snel omgeschakeld van een HV-inzet naar een brandinzet. De uitslag was echt spannend. Tijdens de voorrondes eindigden we steeds op de eerste of tweede plaats,

Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D Kampioenen 9 [regio Brabant-Noord] “Hoe laten we kinderen en ouders nadenken over brandveiligheid in huis? En wel zó dat kleintjes van 6 tot 9 jaar weten wat ze moeten doen.” Brabant-Noord boekte verrassend goede resultaten: ruim 60% van de scholen, meer dan 15.000 kinderen namen deel, waarvan 600 meldden dat hun huis nu brandveilig is. 12 ‘Train As You Fight!’ oefenprogramma [regio Gelderland-Zuid] Met een nieuw en uitdagend oefenprogramma dat in 2012 van start gaat en centralisten die in hun eigen omgeving kunnen oefenen, wordt ‘Train As You Fight’ in Gelderland-Zuid met hoofdletters geschreven. Henk Teeuw van de sector Brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid weet hier alles over te vertellen. 13 Troned Safety Campus [regio Twente] Brandweer Twente gebruikt de voormalige luchthaven Twente als brandweeroefencentrum. Onder de naam ‘Troned’ (Trainingscentrum Oost-Nederland) worden in de leegstaande faciliteiten realistische oefeningen georganiseerd. Ook zijn er BHV-activiteiten en maken het Kenniscentrum Risicobeheersing en het Team Brandonderzoek van de Twentse brandweer er enthousiast gebruik van. werk van 60-jarig bestaan > Veiligheidsdag groot succes Kosten noch moeite werden gespaard om van de groots opgezette Veiligheidsdag op 25 juni een succes te maken. En dat werd het. Theo Gevers: “We hadden op 5.000 bezoekers gehoopt en het zijn er naar schatting 5.600 geworden. Ondanks het slechte weer, want jammer genoeg regende het de hele dag. Als het weer had meegewerkt waren we nog veel hoger uitgekomen.” Aan de Veiligheidsdag in het centrum van Veghel werkten naast de brandweer ook de politie, EHBO, Rode Kruis, Luchtmacht, reddingsbrigade en reddingshondenvereniging mee. Aldus werd het een multidisciplinaire open dag met demonstraties en andere activiteiten, waarvoor ook de politiek interesse toonde. Onder anderen burgemeester Ina Adema van Veghel en Commissaris van de Koningin Wim van de Donk van Noord-Brabant waren aanwezig. Hoog bezoek tijdens de Veiligheidsdag op 25 juni. Vlnr: Paul Verlaan, commandant veiligheidsregio Brandweer Brabant-Noord (op de achtergrond), burgemeester Ina Adema, CvdK Wim van de Donk, Theo Gevers en Robert Nooijen, de organisator van de Veiligheidsdag. Theo Gevers: “Met de Veiligheidsdag hebben we enorm veel eer ingelegd. Ik denk niet dat de brandweer in Veghel zich ooit eerder zo duidelijk heeft geprofileerd.” De verse landskampioenen na de prijsuitreiking vlnr: Jan-Willem Goudzwaard (3), Ad Kesselaar (4), Marco de Koster (1), Ard Niewenhuijse (2), Ronny Meijers (B) en Bas Kesselaar (P). ‘De kracht van de ploeg zit ’m in een goede teamgeest’ om en om met een team uit Hilvarenbeek. Dat werd hier uiteindelijk vijfde. Goede teamgeest De kracht van de ploeg van ’s-Gravenpolder zit hem in een goede teamgeest. Het is een leuke ploeg, met een goede binding, daardoor zit er behoorlijk wat kracht in en dat heeft uiteindelijk geloond. We genieten nu natuurlijk na van dit resultaat. We gaan verder op de manier zoals we gewend zijn, we weten dat we goed bezig zijn.” Binnenkort zullen de landskampioenen nog eens feestelijk terugkijken op deze overwinning, tijdens een feestje dat hen wordt aangeboden door het gemeentebestuur van Borsele.

2013 Februari Informatiemagazine Brandweer ZHZ
Brandweerkrant van Nederland, november 2012.pdf
Handhavingbeleidsplan 2011 provincie Groningen
Beste inwoner van Lovendegem & Vinderhoute, - N-VA Lovendegem
September 2007 - Uw Regio
Zoutpot nr. 28 - Stad Zoutleeuw
Lectorale rede Ynso Suurenbroek.pdf - BrandweerKennisNet
Aegon Review 2012 - Aegon's 2012 Review
Schippers
Macinform januari 2009 - Macintosh Retail Group
djoJC 'uteJeX focktedme&n: wij gebruiken alléén PALMOLIVE-ZEEP
Metalworking World 1/2012 - Sandvik Coromant
Technology Creating Value - SBM Offshore
Dealer Info nummer 2 in pdf formaat.
Dealer Info nummer 3 in pdf formaat.
Ter gelegenheid van de herinspeling op zondag 20 september 2009 ...
PuurNatuur NR. 52 (1) Februari 2010 - IVN-Roden
Vlaamse Schrijnwerker_augustus_2009.pdf - Magazines Construction
2 Sovon Nieuws - SOVON Vogelonderzoek Nederland