Views
4 years ago

Nieuwsbrief AK_jaargang 1_december 2010 - PCS

Nieuwsbrief AK_jaargang 1_december 2010 - PCS

PROEFCENTRUM VOOR

PROEFCENTRUM VOOR SIERTEELT Nieuwsbrief 3 - Adviesdienst Klimaatregeling Beste lezer, 2 In dit nummer: BEDRIJFSBEZOEKEN INNOVATIEVE KAS- CONSTRUCTIES LICHT IN AL ZIJN FA- CETTEN LAAT UW ENERGIE NIET ZOMAAR BUITEN STROMEN 2 3 7 E-ZINE ENERPEDIA 9 CONTACTINFORMATIE 9 De derde en laatste nieuwsbrief van dit jaar brengt koude en donkere dagen met zich mee. Dat kan maar één ding betekenen … winter. Maar wat zomer is voor winter, dat is warmte t.o.v. koude en licht t.o.v. donker. Lang hoeven we naar de twee cruciale thema’s voor deze winterse nieuwsbrief dus niet te zoeken. U kan, naast enkele andere onderwerpen, in twee uitgebreide artikels informatie vinden over het opsporen en vermijden van warmtelekkages en het rekenen met lichtgrootheden. Want wat ziet de plant nu juist en welk effect heeft die belichting dan? U komt het allemaal te weten in deze nieuwsbrief. Indien u vragen heeft omtrent de klimaatregeling op uw bedrijf of extra informatie wenst bij één van de artikels neem dan zeker vrijblijvend contact op met de ADVIESDIENST KLIMAATREGELING. Veel leesplezier, Bert Schamp Bedrijfsbezoeken innovatieve kasconstructies Naar aanleiding van enkele nieuw te bouwen serres op het PCS, zullen vanaf het voorjaar 2011 op regelmatige basis verschillende bedrijfsbezoeken georganiseerd worden. De te bezoeken glastuinbouwbedrijven zullen elk op zich vooruitstrevend zijn qua kasconstructie en -inrichting, energievoorziening en klimaatregeling. Het is de bedoeling om ideeën op te doen voor de eigen nieuwbouw op het PCS. Naast enkele onderzoekers worden ook telers uit de verschillende sierteeltsectoren meegevraagd om de toepasbaarheid/ haalbaarheid van deze innovatieve serres te toetsen aan de praktijk. De bedrijfsbezoeken zullen georganiseerd worden vanuit de Adviesdienst Klimaatregeling op het PCS in samenwerking met het Innovatiesteunpunt. Meer informatie volgt binnenkort! NIEUWSBRIEF - ADVIESDIENST KLIMAATREGELING

Licht in al zijn facetten Bij het toepassen van assimilatiebelichting, wil de teler graag weten wat nu de exacte bijdrage is van de kunstmatige belichting aan de totale lichthoeveelheid in de serre. Het juist meten van dat licht op plantniveau is echter moeilijk en de berekeningen met lichtgrootheden zijn veelal lastig. Door het gebruik van verschillende grootheden en definities van licht, tasten velen onder ons in het duister wanneer het op lichtmetingen aankomt. Dit artikel brengt hopelijk voor een deel al wat verlichting. Basisbegrippen Dat licht één van de vier pijlers is die een plant nodig heeft om te groeien weten we al. Deze factor dient constant in evenwicht te zijn met de CO2-concentratie, de temperatuur en de hoeveelheid water. Komen we echter in onbalans met één van deze factoren, bijvoorbeeld temperatuur, dan zal onze belichting minder rendabel worden en eigenlijk meer gaan kosten dan ze opbrengt. Het is daarom belangrijk om de bijdrage van belichting te kennen. Dit vereist een vergelijking van hoeveelheden lamplicht en daglicht. En hier zit nu net de moeilijkheid. Beide worden vaak op verschillende manieren gemeten en uitgedrukt in verschillende grootheden. Ter verduidelijking worden hierna enkele basisbegrippen uitgeklaard. 3 GOLFLENGTE, uitgedrukt in nanometer (nm). Dit duidt de lichtkleur aan. Een lichtbundel omvat meestal verschillende lichtkleuren of een spectrum van golflengtes. GLOBALE STRALING (straling van de zon) bestaat voor 45 tot 50% uit licht en voor het overige uit warmtestraling en een beetje UV. Het bestrijkt het golflengtegebied tussen 300 - 1500 nm. STRALING is een vrij algemeen begrip. Het omvat zowel röntgenstraling, radiogolven, geluid, zichtbaar licht, ultraviolet (UV) en infrarood (IR). FOTONEN (quanten) zijn lichtdeeltjes. Licht is opgebouwd uit lichtdeeltjes, ook bekend als fotonen of quanten. Elk foton bevat energie, en de hoeveelheid energie hangt af van de golflengte (lichtkleur). Een blauw foton bevat veel meer energie dan een rood foton. MOL geeft een bepaald aantal deeltjes aan, in dit geval fotonen. Een micromol is een miljoenste deel hiervan. ‘Micro’ wordt afgekort met de griekse letter μ (spreek uit mu), dus 1 μmol/m 2 /s = 1 micromol/m 2 /s. WARMTESTRALING, IR, NIR omvat straling met een golflengte boven 700 nm. Deze straling is onzichtbaar maar bevat wel energie (warmte) en draagt bij tot verwarming en gewasverdamping. IR (infrarood) loopt van 700 nm tot ver voorbij 3000 nm. NIR (nabij-infrarood) is alleen het eerste stuk hiervan (700 - 1500 nm). JAARGANG 1, DECEMBER 2010

Nieuwsbrief AK_jaargang 2_maart 2011 - PCS
Nieuwsbrief AK_jaargang 1_juni 2010 - PCS
Nieuwsbrief zomer 2010 - A7Westergo
Zie de Spaansen Nieuwsbrief van maart 2010.
Nieuwsbrief - november - 2010 - Netwerk Dorpen
Nieuwsbrief Mei 2010 - VC de Hilver
Nieuwsbrief 3 december 2010 - NtVP
Nieuwsbrief Beekrandenbeheer (maart 2010) - Watering De ...
Nieuwsbrief juni 2010 - Project Actief Randenbeheer Brabant
Nieuwsbrief OOGcontact uitgave nr.1 2010
NIEUWSBRIEF juli 2010 , Nr. 1, jaargang 11
Nieuwsbrief Rietdekkers - sept 2010.pdf - Hba
Nieuwsbrief november 2010 - project Gentse Kanaalzone
Nieuwsbrief januari 2010 Jaargang 8 -Nr.2 - De Stopnaolden
Nieuwsbrief maart 2010 (PDF, 781 kB) - Gemeente Hardenberg
Nieuwsbrief januari 2010 - VNRgemeenten.nl
Nieuwsbrief december 2010 - A7Westergo
omnyacc nieuwsbrief 4e 2010.indd
Nieuwsbrief algemeen mei 2010 - Heigo
Oktober, 2010 NIEUWSBRIEF - IDUT
Nieuwsbrief juni 2010 [ PDF, 701,52 Kb] - Slac
Van Alckmaer Nieuwsbrief Nummer 3 - oktober 2010
Chateau van de maand NIEUWSBRIEF APRIL 2010 - Wijndomein ...
Nieuwsbrief 2 2010.pdf - Stichting Máxima - Máxima Medisch Centrum
NIEUWSBRIEF CENTRE FIERS ET FORTS APRIL 2010 Er ...
Nieuwsbrief augustus 2010 - The Hunger Project
Nieuwsbrief Kappers januari 2010.pdf - Hba
Nieuwsbrief nr 3, november 2010 - Universiteit Utrecht
Nieuwsbrief OOGcontact uitgave nr. 2 2010