Views
3 years ago

Begrafenisfolder 2013 (pdf) - Gemeente Franekeradeel

Begrafenisfolder 2013 (pdf) - Gemeente Franekeradeel

www.franekeradeel.nl

www.franekeradeel.nl Gedragsregels begraafplaats Om de rust, orde en netheid op onze begraafplaats te waarborgen zijn er gedragsregels voor de bezoekers van de begraafplaats opgesteld. U vindt deze gedragsregels bij het mededelingenbord bij de ingang van de begraafplaats. Belangrijk! Het is voor u en ons van het grootste belang, dat u als rechthebbende adreswijzigingen en wijzigingen in de naam of tenaamstelling doorgeeft aan de afdeling Publiekszaken van de gemeente Franekeradeel. De gemeente kan u dan bereiken bij vragen en of opmerkingen over het onderhoud van het graf en om u een herinnering te sturen bij het naderen van het einde van een grafrechttermijn. Volledige regelgeving Deze brochure geeft informatie over het begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Franeker. De volledige regelgeving is beschikbaar in de beheersverordening begraafplaats 2012. Een exemplaar van deze verordening is te vinden op onze website of kan opgevraagd worden bij Publiekszaken van de gemeente Franekeradeel.

Tarieven 2013 Voor nadere informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met sectie Publiekszaken, tel. 0517 - 380 380. Particulier graf Termijn 20 jaar, incl. 1 e begraving of 1 e plaatsing asbus, grafrecht, algemeen onderhoud en administratiekosten. Particulier graf € 2.500,- Particulier kindergraf € 2.500,- Particulier urnengraf € 2.100,- Particuliere urnennis € 1.750,- (maximaal 2 asbussen) Bijzetting in bestaande graven Bijzetting van een stoffelijk overschot in een bestaand (kinder)graf € 900,- Bijzetting van een asbus of urn in een bestaand (urnen)graf € 650,- Bijzetting in bestaande urnennis € 550,- Verlenging grafrechten Het verlengen van een grafrecht voor een particulier (kinder)graf, urnengraf of urnennis Termijn 10 jaar, incl. administratiekosten en algemeen onderhoud. € 850,- Het verlengen van een grafrecht voor een particulier (kinder)graf, urnengraf of urnennis Termijn 5 jaar, incl. administratiekosten en algemeen onderhoud. € 450,- Overige heffingen met betrekking tot begraven Plaatsen van een grafkelder € 500,- Op verzoek herbegraven in een ander graf € 900,- Voor het opgraven of verwijderen en/of terugplaatsen van een asbus wordt geheven: - uit een particulier graf of urnengraf € 750,- - uit een particuliere urnennis € 600,- Verstrooien van as Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: - onder begeleiding van de beheerder, met familie/publiek € 150,- - door de beheerder zonder publiek € 75,- Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Uitgave: januari 2013 11

Bijlage a concept Welstandsnota Franekeradeel 2012 (pdf)
Breeduit 7 mrt 2013 (pdf) - Gemeente Smallingerland
[PDF] Rotterdam Begroting 2013 - Gemeente Rotterdam
Vakantiekriebels 2013 - Gemeente Dessel
Programmabrochure 2013 - Gemeente Keerbergen
Programmabegroting 2013-2016.pdf, pagina's 1 ... - Gemeente Katwijk
2013 staat voor de deur - Gemeente Wommelgem
Begroting 2013 - Gemeente Hardenberg
Infoblad juli - augustus 2013 - Gemeente Zulte
Afvalkalender 2013 - Gemeente Noordwijk
2013 Lovendegem - Gemeente Lovendegem
Afvalwijzer 2013 - Gemeente Vught
Erasmus Magazine (pdf) - Gemeente Rotterdam
Wild Applaus juni 2013 - Gemeente Herent
Cultuurseizoen 2013-2014: brochure - Gemeente Zedelgem
infoLeeuw maart 2013 - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Gemeentelijk Waterplan Smallingerland 2013-2016
Presentatie Voorjaarsnota 2013 - Gemeente Helmond
Nota Bodemfunctiekaart 2013 - Gemeente Soest
cao PB 2012 - 2013 VANAF loonperiode 10.pdf - FNV Beveiliging
Detailhandelsnota gemeente Duiven (pdf)
[PDF] Signaleringskaart - Gemeente Rotterdam
[PDF] Lombardijen - Gemeente Rotterdam
[PDF] Nesselande - Gemeente Rotterdam
[pdf] baankwartier - Gemeente Rotterdam
[PDF] Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak - Gemeente ...
Beleidsplan openbare verlichting (pdf) - Gemeente Heerlen
Cultuurplus december 2012.pdf - Gemeente Wichelen