Views
3 years ago

Begrafenisfolder 2013 (pdf) - Gemeente Franekeradeel

Begrafenisfolder 2013 (pdf) - Gemeente Franekeradeel

www.franekeradeel.nl

www.franekeradeel.nl Grafakte Nadat het recht op een graf, kindergraf, urnengraf of urnennis is uitgegeven, wordt een beschikking gemaakt die aan de graf-rechthebbende wordt toegezonden. Deze beschikking wordt de grafakte genoemd en is het bewijs van het gevestigde grafrecht. Bij een grafrecht kan slechts één (rechts) persoon rechthebbende zijn. Strooiveld Op de begraafplaats bestaat de mogelijkheid voor het verstrooien van as van overledenen. Speciaal voor dit doel is een strooiveld ingericht. Het is mogelijk om een gedenkplaatje op de aanwezige gedenkzuil op het verstrooiingsveld aan te brengen. Het tijdstip van verstrooien wordt in overleg met de afdeling Publiekszaken vastgesteld.

Grafbedekking Op een graf kan een rechthebbende een gedenkteken en/of grafbeplanting (laten) aanbrengen. Dit wordt tezamen aangeduid als grafbedekking. Bij de urnennissen wordt gesproken over afsluitplaten. Voor het aanbrengen, veranderen of verwijderen van grafbedekkingen of afsluitplaten is toestemming nodig van de gemeente. Wij werken met een meldingensysteem. Voordat de rechthebbende iets verandert, moet hij een meldingsformulier invullen. Als u, of de grafsteenhouwerij, binnen vier weken na de melding geen inhoudelijke reactie heeft gehad, dan wordt u geacht toestemming te hebben gekregen voor de beoogde werkzaamheden aan de grafbedekking of afsluitplaat. Wel moeten de werkzaamheden worden afgestemd met de begraafplaatsbeheerder. Gedenktekens en grafbeplanting zijn voor de rekening van de rechthebbende. Ook het risico op schade is voor de rechthebbende. Dit betekent onder andere dat de rechthebbende verplicht is schade aan het gedenkteken op zijn kosten te herstellen als de beheerder hier om vraagt. Gedenktekens Op een graf mag de rechthebbende een gedenkteken plaatsen. Dit kan zowel een staande of liggende steen zijn, maar het kan ook in combinatie. Het melden van de beoogde steen zal veelal door een steenhouwerbedrijf namens de rechthebbende worden verzorgd. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Dit zijn vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, graniet, marmer, kunststof metaal of glas, die van nature niet breukgevoelig zijn. Het gedenkteken moet uit één geheel bestaan en het moet mogelijk zijn het op te nemen, te verplaatsen en dergelijke. Het gedenkteken moet ook aan voorgeschreven maten voldoen Deze maten kunnen door de grafsteenhouwerij bij de gemeente worden opgevraagd. De plaatsing van het gedenkteken wordt in overleg met de beheerder van de begraafplaats gedaan. 7

Bijlage a concept Welstandsnota Franekeradeel 2012 (pdf)
201302 Begraven begraafplaatsen folder - Gemeente Ede
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
Belastinggids Hoogezand-Sappemeer 2013 (pdf) - Gemeente ...
Brochure Algemene Begraafplaatsen - Gemeente Coevorden
Breeduit 31 jan. 2013 (pdf) - Gemeente Smallingerland
Magazine MOIW 2013 Nr. 03.pdf - Gemeente Weert
Breeduit 7 mrt 2013 (pdf) - Gemeente Smallingerland
Begraven, cremeren en asbestemming in Rotterdam; tarieven 2013
De afvalkalender 2013, PDF 9391kB - Gemeente Heerhugowaard
evenementenkalender 2013 - Gemeente Katwijk
Stadsdeel 4 Westelijk Sittard 2013.pdf - Gemeente Sittard-Geleen
Zomer 2013 - Gemeente Ruiselede
[PDF] Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad - Gemeente ...
[PDF] Rotterdam Begroting 2013 - Gemeente Rotterdam
maart 2013 - Gemeente Zingem
Maart 2013 - Gemeente Geetbets
Infokrant april 2013 - Gemeente Herent
De PasWijzer 2012-2013 - Gemeente Waalwijk
Bijlagenboek maart 2013 - Gemeente Oisterwijk
Winter 2012-2013 - Gemeente Ruiselede
lente-editie 2013 - Gemeente Heers
[PDF] BOORnieuws - Gemeente Rotterdam
Amersfoort onder ons 10 - Stadhuisplein - Gemeente Amersfoort
februari 2013 - Gemeente Zingem