Views
3 years ago

Begrafenisfolder 2013 (pdf) - Gemeente Franekeradeel

Begrafenisfolder 2013 (pdf) - Gemeente Franekeradeel

www.franekeradeel.nl

www.franekeradeel.nl Handige websites - www.uitvaart.nl website waar u advies kunt vinden over allerlei zaken rondom het begraven en cremeren. - www.begraafplaats.nl website van de landelijke vereniging voor begraafplaatsen. Bijna alle begraafplaatsen zijn hierbij aangesloten.

Grafbeplanting Op een graf mag een rechthebbende een graftuin inrichten. Op een graf mogen eenjarige planten en winterharde planten worden geplant. De oppervlakte van het graf mag door de begroeiing niet worden overschreden. De maximaal toegestane hoogte van de grafbeplanting is afhankelijk van het soort graf dat is uitgegeven. De maximale hoogte voor de beplanting op een gewoon graf is 1.30 meter en voor een kinder- of urnengraf is dit 1 meter. De beheerder is gemachtigd hinderlijke planten die buiten het oppervlak groeien, boven de toegestane hoogte groeien of buiten het oppervlak geplant zijn, te snoeien of te verwijderen. Onderhoud door rechthebbende De rechthebbende is verplicht het gedenkteken en de grafbeplanting te onderhouden of te herstellen. Hieronder wordt verstaan het stellen van het gedenkteken, verven of vergulden van de opschriften en het onderhouden en vernieuwen van alle grafbeplantingen. De gemeente Franekeradeel zorgt voor het algemene onderhoud van de begraafplaats. Verlengen grafrecht U krijgt van ons in het laatste jaar van de termijn waarvoor het graf is uitgegeven een herinnering voor een eventuele verlenging. Indien u niet overgaat tot het verlengen, dan vervalt het grafrecht na het verlopen van de termijn waarvoor het is aangegaan. Het op het graf aanwezige gedenkteken of beplanting kan gedurende één maand voor het vervallen van het grafrecht door de rechthebbende van het graf worden verwijderd. De rechthebbende dient hiervoor wel een afspraak met de beheerder te maken en er moet een overdrachtsformulier worden getekend. Na het vervallen van het grafrecht wordt een op het graf aanwezig gedenkteken of de aanwezige grafbeplanting door de beheerder van de begraafplaats verwijderd zonder dat hierop nog enige aanspraak kan worden gemaakt. 9

Bijlage a concept Welstandsnota Franekeradeel 2012 (pdf)
201302 Begraven begraafplaatsen folder - Gemeente Ede
Belastinggids Hoogezand-Sappemeer 2013 (pdf) - Gemeente ...
Begraven, cremeren en asbestemming in Rotterdam; tarieven 2013
Brochure Algemene Begraafplaatsen - Gemeente Coevorden
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
Magazine MOIW 2013 Nr. 03.pdf - Gemeente Weert
Zomer 2013 - Gemeente Ruiselede
Breeduit 31 jan. 2013 (pdf) - Gemeente Smallingerland
Info Tremelo juni-juli 2013.pdf - Gemeente Tremelo
evenementenkalender 2013 - Gemeente Katwijk
Brochure (PDF, 416 kB) - Gemeente Hardenberg
Stadsdeel 4 Westelijk Sittard 2013.pdf - Gemeente Sittard-Geleen
Vrienden van Bloemendaal 2013 - Gemeente Bloemendaal
De Desselaar van april 2013 - Gemeente Dessel
Begroting 2013 downloaden - Gemeente Ferwerderadiel
3 april 2013 - Gemeente Papendrecht
Vrijetijdsbrochure zomer 2013 - Gemeente Oosterzele
De PasWijzer 2012-2013 - Gemeente Waalwijk
Infomagazine// Maart 2013 - Gemeente Merelbeke
De Desselaar van mei 2013 - Gemeente Dessel
Boekje over: oUDe BeGrAAFPLAATS DIePeNHeIM - Gemeente Hof ...
lente-editie 2013 - Gemeente Heers
Infokrant april 2013 - Gemeente Herent
Winter 2012-2013 - Gemeente Ruiselede
De PasWijzer 2012-2013 - Gemeente Waalwijk