Views
3 years ago

Begrafenisfolder 2013 (pdf) - Gemeente Franekeradeel

Begrafenisfolder 2013 (pdf) - Gemeente Franekeradeel

www.franekeradeel.nl

www.franekeradeel.nl Handige websites - www.uitvaart.nl website waar u advies kunt vinden over allerlei zaken rondom het begraven en cremeren. - www.begraafplaats.nl website van de landelijke vereniging voor begraafplaatsen. Bijna alle begraafplaatsen zijn hierbij aangesloten.

Grafbeplanting Op een graf mag een rechthebbende een graftuin inrichten. Op een graf mogen eenjarige planten en winterharde planten worden geplant. De oppervlakte van het graf mag door de begroeiing niet worden overschreden. De maximaal toegestane hoogte van de grafbeplanting is afhankelijk van het soort graf dat is uitgegeven. De maximale hoogte voor de beplanting op een gewoon graf is 1.30 meter en voor een kinder- of urnengraf is dit 1 meter. De beheerder is gemachtigd hinderlijke planten die buiten het oppervlak groeien, boven de toegestane hoogte groeien of buiten het oppervlak geplant zijn, te snoeien of te verwijderen. Onderhoud door rechthebbende De rechthebbende is verplicht het gedenkteken en de grafbeplanting te onderhouden of te herstellen. Hieronder wordt verstaan het stellen van het gedenkteken, verven of vergulden van de opschriften en het onderhouden en vernieuwen van alle grafbeplantingen. De gemeente Franekeradeel zorgt voor het algemene onderhoud van de begraafplaats. Verlengen grafrecht U krijgt van ons in het laatste jaar van de termijn waarvoor het graf is uitgegeven een herinnering voor een eventuele verlenging. Indien u niet overgaat tot het verlengen, dan vervalt het grafrecht na het verlopen van de termijn waarvoor het is aangegaan. Het op het graf aanwezige gedenkteken of beplanting kan gedurende één maand voor het vervallen van het grafrecht door de rechthebbende van het graf worden verwijderd. De rechthebbende dient hiervoor wel een afspraak met de beheerder te maken en er moet een overdrachtsformulier worden getekend. Na het vervallen van het grafrecht wordt een op het graf aanwezig gedenkteken of de aanwezige grafbeplanting door de beheerder van de begraafplaats verwijderd zonder dat hierop nog enige aanspraak kan worden gemaakt. 9

Bijlage a concept Welstandsnota Franekeradeel 2012 (pdf)
201302 Begraven begraafplaatsen folder - Gemeente Ede
Belastinggids Hoogezand-Sappemeer 2013 (pdf) - Gemeente ...
Brochure Algemene Begraafplaatsen - Gemeente Coevorden
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
Begraven, cremeren en asbestemming in Rotterdam; tarieven 2013
Breeduit 7 mrt 2013 (pdf) - Gemeente Smallingerland
Magazine MOIW 2013 Nr. 03.pdf - Gemeente Weert
Breeduit 31 jan. 2013 (pdf) - Gemeente Smallingerland
evenementenkalender 2013 - Gemeente Katwijk
[PDF] Rotterdam Begroting 2013 - Gemeente Rotterdam
Stadsdeel 4 Westelijk Sittard 2013.pdf - Gemeente Sittard-Geleen
De afvalkalender 2013, PDF 9391kB - Gemeente Heerhugowaard
Infokrant april 2013 - Gemeente Herent
Winter 2012-2013 - Gemeente Ruiselede
lente-editie 2013 - Gemeente Heers
De PasWijzer 2012-2013 - Gemeente Waalwijk
Bijlagenboek maart 2013 - Gemeente Oisterwijk
[PDF] BOORnieuws - Gemeente Rotterdam
Zomer 2013 - Gemeente Ruiselede
Vakantiekriebels 2013 - Gemeente Dessel
Programmabrochure 2013 - Gemeente Keerbergen
Begraven, cremeren en asbestemming in Rotterdam; tarieven 2014
februari 2013 - Gemeente Zingem
Vrienden van Bloemendaal 2013 - Gemeente Bloemendaal
Programmabegroting 2013-2016.pdf, pagina's 1 ... - Gemeente Katwijk